Ghid Infiintare Fundatie Sau Asociatie – Cum Infiintam Un ONG? Avocat Acte

Etapele înfiinţării unei fundaţii! Infiintare Fundatie Sau Asociatie

Trebuie sa cunoastem ca orice pas trebuie supervizat de catre un avocat!

Astfel pentru a putea  înfiinţa o fundaţie, membrii acesteia trebuie să întocmească documentaţia necesară,(prin avocat)  iar prima etapă o reprezintă colaborarea cu instanţa de judecată sau mai pe scurt nu putem scapa de acest pas! Prima etapă, prealabilă, la fel ca în cazul înmatriculării unei alte entităţi, o reprezintă rezervarea denumirii asociaţiei şi dobândirea dovezii disponibilităţii acesteia insa denumirea nu se mai rezerva la ONRC ci direct la Ministerul Justitie!

In vederea rezervării denumirii, este necesară anexarea dovezii în original a achitării tarifului de 36 de lei (se achită la Trezorerie în contul bugetului de stat nr. 20A365000 – „Alte venituri”)

Cererea se depune la Registratura generală a ministerului Justitie, insa avocatul ce se va ocupa de dosarul dvs. va cunoaste exact ce are de facut!

Ca si interdictie, denumirea fundaţiei nu poate sa fie identică si nici macar asemănătoare cu denumirea altei persoane juridice constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000.

Denumirea nu trebuie nici sa creeze confuzie.

Fundatia, trebuie de asemenea sa aiba un SEDIU! Prin urmare, pentrua putea infiinta societatea trebuie sa detineti fie in proprietate un imobil fie sa il inchiriati sau sa il luati in comodat!

Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social pot fi, ca în cazul unei firme: extrasul de carte funciară, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donaţie în formă autentică sau certificatul de moştenitor, în cazul persoanelor care aleg să folosească drept sediu social un imobil pe care îl au în proprietate, sau contractul de închiriere, contractul de subînchiriere sau cel de comodat pentru spaţiile închiriate.

Important pentru cei ce vor avea sediul asociatiei intr-un bloc de locuinte –  În cazul în care sediul social al viitoarei entităţi va fi stabilit într-un bloc de locuinţe, este nevoie şi de acordul vecinilor cu pereţi comuni şi al asociaţiei de locatari pentru stabilirea sediului social.

Elementul cel mai important in actele unei fundatii, este actul constitutiv si statutul acesteia, ambele redactate de catre avocat!

Infiintare Fundatie Sau Asociatie

Aşa cum este precizat în OG nr. 26/2000, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. Actul constitutiv al unei fundaţii trebuie semnat de către fondator(i) şi va cuprinde următoarele informaţii, menţionate expres de actul normativ citat:

 • datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • scopul fundaţiei;
 • denumirea fundaţiei;
 • sediul fundaţiei;
 • durata de funcţionare a fundaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul iniţial al fundaţiei;
 • componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 • persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

Statutul, acesta cuprinde, la rândul său, elementele prevăzute în actul constitutiv, cu excepţia ultimelor două elemente prezentate anterior. În plus, statutul trebuie să mai cuprindă:

 • precizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei;
 • categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;
 • atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;
 • procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;
 • destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei.

Care este urmatorul pas dupa ce este intocmit statutul si actul constitutiv si avem si sediul fundatiei?

Odată întocmite aceste documente, prin avocat se  pot depune la judecătoria pe raza căreia noua fundaţie îşi va avea sediul dosarul de înfiinţare, care va cuprinde următoarele documente:

 • actul constitutiv şi statutul;
 • dovada disponibilităţii denumirii, valabilă, emisă de către Serviciul comunicare şi relaţii publice din cadrul MJ;
 • dovada patrimoniului iniţial al asociaţiei – de 100 de ori salariul minim brut pe economie;
 • chitanţa care atestă dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 100 de lei – aceasta se face la CEC sau la Administraţia Finanţelor Publice pe raza căreia se află judecătoria;
 • copii ale cărţilor de identitate ale membrilor fondatori;
 • cazierele fiscale ale fondatorilor;
 • o cerere-tip adresată preşedintelui judecătoriei pe raza căreia se află sediul, în care se solicită “acordarea personalităţii juridice şi înscrierea fundaţiei în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial”. Infiintare Fundatie Sau Asociatie

Cererea de înscriere a fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul poate fi depusă de oricare dintre membrii asociaţi, în baza unei împuterniciri, şi va fi însoţită de următoarele documente:

 • actul constitutiv:
 • statutul fundaţiei;
 • actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
 • dovada disponibilităţii denumirii eliberată de MJ sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

Astfel,după înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor (care au aceleaşi drepturi) nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

Vreti sa infintati un ong, ASOCIATIE SAU FUNDATIE?

Completati formularul de mai jos!

18 comments to “Ghid Infiintare Fundatie Sau Asociatie – Cum Infiintam Un ONG? Avocat Acte”
 1. va rog sa ma ajutati in deschiderea unei asociatii, deoarece eu nu stiu nimic din ce este de facut.
  Am 18 ani si vreau sa imi realizez viitorul, dar nu pot de una singura.

 2. Buna seara!
  Legea 102/2020, prin care se renunta la obigativitatea acordului cu vecinii si asociatia de proprietari, pt. sediul la care nu se desfasoara nicio activitate, care se afla intr-un apartament, se aplica si pt. ONG?
  Va multumesc!

 3. Buna
  Cu ce este mai bine de inceput cu ;Fundatie sau Organizatie Obsteasca pentru atragerea de fonduri la Dezvoltarea Comunitatii.
  Varog un sfat.

 4. Buna seara,
  Am anumite nedumiruri cu noile schimbari…
  Cand se depune dosarul la Judecatorie e nevoie ca actele constitutive sa fie si pe un CD/DVD in word si pdf?
  E nevoie sa punem in dosar 4 copii/statute ale Asociatiei? Sau ajunge doar 1?
  Mai trebuie adus dovada din banca cu suma depusa in cont? Nu avem in patrimoniu bunuri imobile…
  Multumesc

 5. Bună ziua! Care ar fi costurile pentru infiintarea unei asociații cu trei fondatori? Vreau sa fac asociația cu scopul de a strânge formulare 3,5 %.

 6. Buna ziua,
  Infiintarea unui ong ce presupune mai exact?
  Am 20 ani,ma implic foarte mult in acte de voluntariat si doresc sa lupt pentru cei care au nevoie cu forte proprii.
  Puteti sa mi spuneti de cati bani am nevoie(taxe si patrimoniu)ca sa dezvolt o asemenea asociatie?

 7. Bună seara, impreuna cu sotul meu am dori sa infiintam un ONG pentru copii cu autism. Ne poate indruma cineva ?

 8. Buna ziua,
  Mă gândesc să înființez o asociație sau fundație pentru a strânge banii necesari pentru recuperarea copilului meu. Ședințe de kinetoterapie și hidrokinetoterapie. M-a șocat suma de bani pe care trebuie sa o am 100x salariul minim pe economie?…. Ce recomandați sa facem? In total de ce suma trebuie să dispunem. Mulțumesc.

 9. Buna , ziua , eu cu viitoarea sotie avem o fetiță cu probleme la inima și vrem să deschid o asociație , avem nevoie de un avocat , ne poate ajuta cineva ?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.