Model De Cerere Pentru Evacuarea Chiriasilor Chiriasului Care Nu A Platit Chiria

Model cerere evacuare –

ATENTIE: Se recomanda apelarea la un avocat pentru aceasta procedura.

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul x Cnp: y cu domiciliul ales la C.A Cuculis si Asociatii din Bucuresti Str. Vaselor Nr. 16 Parter Sectorul 2 Bucuresti avocat@indrumari-juridice.eu fax: 031.412.48.80, in contradictoriu cu

 

  1. x  domiciliata in Brasov x  si locul actual unde se afla parata in imobilul de unde se solicita evacuarea x , formulam prezenta actiune de –

 

EVACUARE A PARATEI DIN IMOBILUL

 

Situati in x Leordeni Ilfov , avand in vedere dispozitiile legale date de catre art. 1034-1038 cod procedura civila, pentru neplata chiriei catre reclamanata si pentru neplata obligatiilor contractuale asumate, dupa cum urmeaza:

 

MOTIVE

 

In fapt: Intre parti s-a incheiat contractul de inchiriere numarul (fara numar) din data de 09.05.2016 prin care reclamantul din prezenta cauza, in calitatea sa de proprietar al imobilului mai sus indicat, a oferit spre inchiriere, in conditiile contractuale, imobilul ce face obiectul prezentului litigiu, contra sumei lunare de 290 de euro platibili lunar la data de 15 ale fiecarei luni.

De asemenea, parata (chiriasul) si-a asumat obligatia de plata a chiriei cat si plata celorlalate utilitati si evident plata intretinerii lunare obligatorii.

In fapt, la data semnarii contractului de locatiune, a fost achitat un avas de 520 de euro ce ar fi trebuit in mod normal, sa acopere plata chiriei pana la data de 15.07.2016 , data de la care in esenta, chiriasul parat, nu si-a mai indeplinit nici obligatia de plata a chiriei si nici obligatia de plata a celorlalte utilitati si intretinerea imobilului, fapt ce m-a determinat pe mine ca si proprietar sa achit aceste datorii ce nu imi erau in sarcina, pentru a evita deconectarea serviciilor de utilitati si chemarea mea in judecata ca si proprietar.

Mentionez faptul ca parata a incetat plata obligatiilor referitoare la plata chiriei de acum 3 luni de zile fapt ce o face culpabila astfel de destramarea contractului.

Astfel, in raport de art. 1038 Atunci cand dreptul locatarului de a folosi un imobil   s-a stins ca urmare a incetarii locatiunii prin expirarea termenului[..]  prin neplata chiriei [..] si locatorul doreste sa intre in posesia imobilului, acesta va otifica locatarul in scris, prin intermediului executorului judeatoresc, punandu-I in vedere sa elibereze si sa-I predea liber imobilul, in terme de cel ult 30 de zile de la data comunicarii notificarii.

Avand in vedere notificarea emisa in data de 09.11.2016 de catre reclamant prin executorul judecatoresc xx , consideram respectata obligatia noastra prealabila.

Astfel, avand in vedere indeplinirea  conditiilor din titlul XI al codului de procedura civila, consideram ca suntem indreptatiti sa solicitam instantei sa dispuna evacuarea paratei din imobilul nostru.

 

In drept: art. 1034 cod procedura civila

In probatiune: actele depuse in dovedire.

 

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei xxx

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.