Noi Conditii Pentru Acordarea Cetateniei Romane – Avocat Cuculis

Cum pot obtine cetatenia cei care promoveaza valorile romanesti?

Cetățenia română se acordă prin Hotărâre de Guvern inițiată de Ministerul Tineretului și Sportului, pe baza avizului Autorității Naționale pentru Cetățenie, care verifică îndeplinirea de către solicitanți a următoarelor condiții:

  • dovedesc, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprind sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici în trecut nu au întreprins asemenea acțiuni;
  • au împlinit vârsta de 18 ani;
  • sunt cunoscuţi cu o bună comportare și nu au fost condamnaţi în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care să îi facă nedemni de a fi cetățeni români.

Cetatenia Romana se acorda doar la cerere. Aceleaşi condiţii trebuie respectate şi în cazul cetăţeanului străin/ persoanei fără cetăţenie care a contribuit în mod semnificativ la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești.

În această ipoteză, cererea de acordare a cetățeniei române se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie.

O altă modificare adusă actului normativ privește clarificarea înțelesului dispoziției referitoare la persoanele care pot solicita redobândirea cetăţeniei române în condiţiile art. 11 din lege.

Această modificare a fost făcută pentru a se reglementa situația persoanelor care fac dovada nașterii lor sau a ascendenților lor până la gradul III anterior înfăptuirii Marii Uniri din anul 1918, pe teritorii care la acea dată nu aparțineau statului român. Aceste persoane nu au dobândit cetățenia română nici prin naștere și nici prin adopție, așa cum stipulează în prezent norma juridică.

Totodată, sunt introduse unele modificări pentru reducerea termenelor în procedura de depunere a jurământului de credință față de România, având în vedere că cetățenia română se dobândește la data depunerii jurământului.

Av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.