Sentinta Denominare Piraeus Bank – Inghetare Curs Valutar La Piraeus De 2 lei Pe Franc Elvetian Avocat

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Buzau invocta de parata.Admite in parte cererea astfel cum a fost completata avand ca obiect clauze abuzive formulata de reclamantul Adam Petrus Gabriel in contradictoriu cu paratele SC PIRAEUS BANK SA BUCURESTI si SC PIRAEUS BANK -SUCURSALA BUZAU.Constata caracterul abuziv si pe cale de consecinta nulitatea absoluta a clauzei prev. de art 1 pvâct 3 lit a din contractul de credit nr. 1001R000000038433/29.09.2008 privind comisionul de acordare.Obliga paratele in solidar la restituirea catre reclamant a sumei de 1000 CHF in echivalent lei la cursul BNR din ziua platii, cum titlul de comision de acordare credit precum si la plata dobanzii legale aferenta acestei sume,dobanda ce va fi calculata de la data platii acestui comision si pana la data achitarii efective.Constata caracterul abuziv si pe cale de consecinta nulitatea absoluta a clauzei prev. de art 6 pct 3 din contractul de credit nr. 1001R000000038433/29.09.2008 privind obligatia imprumutatului ca cel tarziu in ziua scadentei sa constituie suma necesara rambursarilor in contul curent deschis la Banca, in valuta prevazuta in graficul de rambursare.Dispune stabilizarea cursului dee schimb CHF/ RON pentru calculul fiecarei rate succesive datorate de reclamant la cursul de schimb CHF/RON valabil la data incheierii contractului de credit nr 1001R000000038433/29.09.2008( 1CHF = 2,3341 RON) incepand cu data scadentei primei rate si pana la rambursarea integrala a creditului.Constata caracterul abuziv si pe cale de consecinta nulitatea absoluta a clauzei prev de art 2 din contractul de credit nr. 1001R000000038433/29.09.2008 privind solutionarea litigiilor de catre instentele judecatoresti din mun. Bucuresti.Respinge ca neantemeiate capetele de cerere avand ca obiect constatarea ca abuzive a clauzelor prev. de art 1.2; art 5.1; art 5.4.Obliga paratele in solidar catre reclamant la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli de judecata.Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.Pronuntata in sedinta publica astazi 12.10.2015.
Document: Hotarâre  10315/2015  12.10.2015

 

pentru conformitate

 

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000170717&id_inst=200

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.