Cum Contestam Procesul Verbal De Licitatie Sau Un Act De Adjudecare Al Imobilului Vandut Si Cum Putem Bloca In Cartea Funciara, Intabularea Definitiva A Celui Care A Adjudecat Imobilul La Licitatie – Procedura – Avocat Cuculis

Ce este Procesul Verbal de Licitatie si Actul de Adjudecare? Contestatia la cele doua ultime acte de executare ce inchid procedura executionala.

Executari silite in 2018 si metode de anulare a lor!

Dupa emiterea publicatiilor de vanzare si la termenul stabilit de catre executor in raport de dispozitiile legale si anume nu mai putin de 20 de zile si nu mai mult de 40,  executorul la cererea creditorului stabileste ziua locul si ora pentru vanzarea imobilului.

Daca la acel termen, exista persoane care liciteaza pentru imobil, executorul are obligatia sa emita un proces verbal de licitatie, in care se consemneaza, ofertele si adjudecatarul licitatiei.

In practica executionala, ultimul act de executare este actul de Adjudecare, ce este in esenta, un veritabil titlu de proprietate.  Actul de adjudecare, este emis de catre executorul judecatoresc, care in raport de art 854 Cod Procedura Civila dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. 853, executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare.

Cum pot contesta o licitatie publica si procesul verbal de licitatie?

Articolul 849 din codul de procedura civila pune la dispozitia celui care a pierdut un imobil la licitatie o contestatia impotriva procesului-verbal de licitatie
(1) Procesul-verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea va fi notat in cartea funciara, la cererea de indata a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului – acest prim pas se numeste notare provizorie.

Ceea ce este de retinut din aceasta contestatie la procesul verbal, se refera la faptul ca cerere de chemare in judecata, adica , contestatia, se noteaza in cartea funciara la cererea contestatorului, iar in lipsa, la cererea instantei de executare, prin urmare, leguitorul a prevazut o atentionare a tuturor, prin opozabilitate in cartea funciara, a unui imobil adjudecat, insa in litigiu.

De asemenea, distribuirea sumelor de bani pe care adjudecatarul i-a depus in contul imobilului adjudecat, POATE FI SUSPENDATA.

De aici rezulta faptul, ca prin contestatia la procesul verbal de licitatie, adjudecatarul NU poate sa-si intabuleze “definitiv” in cartea funciara dreptul de proprietate, pana cand nu se judeca contestatia la procesul verbal sau actul de adjudecare iar acest pas inseamna blocarea Adjudecatarului in scopul sau de a-si valorifica dreptul de notare in cartea funciara, in mod definitiv pana la judecarea contestatiei la procesul verbal.

Avocat Cuculis Adrian executare
(4) Instanta de executare poate suspenda eliberarea sau, dupa caz, distribuirea sumelor rezultate din urmarirea silita a imobilului adjudecat.

Alin. 5 ne arata ca-
(5) Daca instanta admite contestatia, executorul judecatoresc va continua urmarirea de la actul desfiintat si va solicita din oficiu ca notarea prevazuta la alin. (1) sa fie radiata.

Motivele contestatiei pot fi legale de insusi titlul executoriu, clauzele abuzive din cadrul unui contract de credit, sau inceperea urmarii penale ce are legatura cu titlul executoriu executat sau necertitudinea sumelor de bani executate, sau interpunerea de persoane, incompatibilitatea executorului, conflictul de interese, nulitatea actelor de executare silita, lipsa cautiunii la participarea la licitatie,oferirea unui pret sub pretul de licitatie legal,consemnarea de fapte in procesul verbal ce nu sunt adevarate, lipsa incunostintarii debitorilor si orice alt aspect ce este de natura sa aduca o urma de suspiciune asupra executarii silite.

Trebuie precizat ca forma contestatiei la procesul verbal sau la actul de adjudecare, este aceeasi ca forma unei contestatii la executare si trebuie sa imbrace forma de la art. 194-198 din codul de procedura civila.

Blocheaza evacuarea din imobil contestatia la procesul verbal de licitatie sau la actul de adjudecare?

In mod categoric, atata vreme cat leguitorul arata ca prin atacarea procesului verbal de licitatie se poate cere si suspendarea distribuirii pretului, aceasta avand valenta unei veritabile suspendari a executarii silite, chiar daca discutam despre un imobil deja adjudecat, cel in cauza, nefiind proprietar, pana la intabularea definitiva, el nu poate opera evacuarea fostului debitor, pana cand instanta de judecata nu decide asupra actului de adjudecare sau a procesului verbal de licitatie.

In ce termen pot contesta procesul verbal de licitatie?

In termen de o luna de la data inscrierii adjudecarii in cartea funciara, debitorul sau tertul dobanditor, creditorii urmaritori si oricare alta persoana interesata potrivit mentiunilor din cartea funciara vor putea ataca procesul-verbal de licitatie pe cale de contestatie la executare.

Riscul adjudecatarului de a-si pierde imobilul dobandit la licitatie.

Nu de putine ori, in urma unei contestatii la procesul verbal de licitatie sau la actul de adjudecare, instanta a constatat ca executarea silita este nula din varii motive si astfel chiar daca adjudecatarul a platit pretul iar instanta desfiinteaza intreaga executare silita, rezulta ca si imobilul pe care acesta l-a adjudecat nu mai poate face subiectul si obiectul executarii silite si astfel, executorul trebuie sa repuna partile in situatia anterioara.

Legiuitorul a reglementat în cuprinsul art. 712 din NCPC două condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru protejarea dreptului de proprietate al adjudecatarului unui imobil: buna-credinţă a adjudecatarului și dobândirea definitivă a dreptului de proprietate.

Buna credinta a adjudecatarului nu poate incapea in discutie, daca dvs. promovati o actiune in instanta pe calea contestatiei la executare mai ales ca marea majoritate a contractelor sunt tixite de clauze abuzive ce pot face obiectul unei contestatii in instanta.

Exemplu practic prin care se invoca, o lipta de procedura si de comunicare a actelor de executare :

CONTESTATIE LA EXECUTARE

Privind dosarul executional numarul 313/2014 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc Tarean Calin, cu sediul in Mun. Ploiesti, str. Emile Zola, nr. 4, bl. I, sc. A, et. 4, ap. 10, Jud. Prahova, intelegand sa contestam:

 

  1. Actul de adjudecare emis in data de 03.07.2015 de catre Biroul Executorului Judecatoresc Tarean Calin.

 

Astfel, precizez faptul ca in perioada desfasurarii procedurii de executare silita, subsemnata contestatoare nu am primit/ nu mi-a fost comunicat de catre reprezentantii Biroului Executorului Judecatoresc Tarean Calin niciun act referitor la procedura de executare silita.[……]

 

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu