Cum Contestam Procesul Verbal De Licitatie Sau Un Act De Adjudecare Al Imobilului Vandut Si Cum Putem Bloca In Cartea Funciara, Intabularea Definitiva A Celui Care A Adjudecat Imobilul La Licitatie – Procedura – Avocat Cuculis

Daca am pierdut casa la licitatie publica, adica daca mi-a vandut-o executorul, imi mai pot recupera imobilul?

Vedeti mai jos ce trebuie sa faceti daca adjudecatarul vrea sa va evacueze din imobil, cum contestati!?

Cazul Domnului COSTACHE , care a reusit sa blocheze procedura de evacuare din imobilul pe care l-a pierdut la licitatie!

Procesul Verbal De Licitatie si contestatrea lui in cadrul contestatiei la executare silita, iti poate aduce casa pierduta la executare silita, inapoi.

Pot sa imi mai recuperez casa daca mi-a vandut-o executorul? Asta este o intrebare care se naste de multe ori mai ales in dramele prin care trec cei care se afla in procedura de executare silita, daca Procesul Verbal De Licitatie publica poate fi contestat.

Astfel, astazi vom trata in materialul de mai jos subiectul procesului verbal de licitatiei si ce are de facut un debitor executat silit si care a pierdut imobilul la licitatie publica pentru a recupera casa.

Separat de dosarul castigat prin care am recuperat imobilul debitorului ce fusese vandut la licitatie publica, prezentam si alt caz unde dupa adjudecarea imobilului, cel ce a cumparat la licitatie publica a venit sa-l evacueze pe debitor si acesta a reusit sa ii suspende evacuarea din imobil.

Sunteti executat silit pe imobil sau prin alte forme de executare silita? Completati formularul de mai jos!

Ce este Procesul Verbal de Licitatie si Actul de Adjudecare?

Contestatia la cele doua ultime acte de executare ce inchid procedura executionala.

Executari silite ilegale si procese verbale de licitatie anulate de catre instanta in 2020-2021 alaturi de metodele aferente de anulare a executarilor silite ilegale care va pot lasa fara casa.

Ce este procesul verbal de licitatie publica din cadrul executarii silite?

In principal procesul verbal de licitatie este actul emis de catre executorul judecatoresc in urma efectuarii licitatiei publice in cadrul unui dosar executional si in baza caruia cei care participa la licitatia publica, fie adjudecata ( prin actul de adjudecare care poate fi si el contestat ) imobilul scos la licitatie fie se retrag.

Toate aspectele acestea sunt consemnate in procesul verbal de licitatie pot fi contestate si aflam astfel Cum Contestam Procesul Verbal De Licitatie daca el sau poate chiar intreaga executare silita sunt ilegale.

Astfel, conform legii, procesul verbal de licitatie publica din cadrul executarii silite este de fapt actul prin care se inregistreaza in cartea funciara in mod provizoriu PROPRIETATEA celui care adjudeca la licitatie publica un imobil si este precedat de catre actul de adjudecare.

Procesul-verbal de licitaţie (1) După închiderea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul acesteia.

Acest proces-verbal va cuprinde, în afara datelor şi menţiunilor prevăzute la art. 679, sub sancţiunea nulităţii:

a) arătarea locului, datei şi orei când licitaţia a început şi s-a terminat;

b) indicarea procesului-verbal de sechestru şi constatările prevăzute la art. 765 alin. (2);

c) arătarea bunurilor vândute, preţul rezultat din vânzarea lor, precum şi numele sau denumirea fiecărui adjudecatar.

Procese castigate prin care s-a dispus anularea procesului verbal de licitatie si prin care debitorul si-a recuperat casa pierduta la executarea silita.

Mai jos aveti aveti o decizie a instantei de judecata prin care debitorul reuseste sa anuleze procesul verbal de licitatie alaturi de actul de adjudecare si incheierea de intabulare a noului proprietar.

06.11.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: C3C_FF
Tip solutie: Admite cererea
Document: Hotarâre  3353/2020  06.11.2020

Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii V.I.şi V. R. M., ambii cu domiciliul ….., cu domiciliul procesual ales la SCPA Cuculis şi Asociatii, în …., în contradictoriu cu intimata D. A.cu domiciliul în …., şi pe cale de consecinţă anulează Procesul verbal de licitaţie publică din data de …., Actul de adjudecare din data de …., Încheierea de întabulare din data de …şi Încheierea privind eliberarea sumelor din data de …, emise în dosarul de executare silită nr. …. al Biroului Executorului Judecătoresc D. G. R..

Procesul Verbal De Licitatie

Daca debitorul executat silit nu contesta procesul verbal de licitatie ar fi ramas fara casa! Doar contestatia la executare silita impotriva procesului verbal de licitatie l-a ajutat sa isi recupereze casa.

Cum Contestam Procesul Verbal De Licitatie? Aflam mai jos toate noutatile

Dupa emiterea publicatiilor de vanzare si la termenul stabilit de catre executor in raport de dispozitiile legale si anume nu mai putin de 20 de zile si nu mai mult de 40,  executorul la cererea creditorului stabileste ziua locul si ora pentru vanzarea imobilului.

Daca la acel termen, exista persoane care liciteaza pentru imobil, executorul are obligatia sa emita un proces verbal de licitatie, in care se consemneaza, ofertele si adjudecatarul licitatiei.

In practica executionala, ultimul act de executare este actul de Adjudecare, ce este in esenta, un veritabil titlu de proprietate.  Actul de adjudecare, este emis de catre executorul judecatoresc, care in raport de art 854 Cod Procedura Civila dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. 853, executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare.

Cum pot contesta o licitatie publica si procesul verbal de licitatie?

Articolul 849 din codul de procedura civila pune la dispozitia celui care a pierdut un imobil la licitatie o contestatia impotriva procesului-verbal de licitatie
(1) Procesul-verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea va fi notat in cartea funciara, la cererea de indata a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului – acest prim pas se numeste notare provizorie.

Ceea ce este de retinut din aceasta contestatie la procesul verbal, se refera la faptul ca cerere de chemare in judecata, adica , contestatia, se noteaza in cartea funciara la cererea contestatorului, iar in lipsa, la cererea instantei de executare, prin urmare, leguitorul a prevazut o atentionare a tuturor, prin opozabilitate in cartea funciara, a unui imobil adjudecat, insa in litigiu.

De asemenea, distribuirea sumelor de bani pe care adjudecatarul i-a depus in contul imobilului adjudecat, POATE FI SUSPENDATA.

De aici rezulta faptul, ca prin contestatia la procesul verbal de licitatie, adjudecatarul NU poate sa-si intabuleze “definitiv” in cartea funciara dreptul de proprietate, pana cand nu se judeca contestatia la procesul verbal sau actul de adjudecare iar acest pas inseamna blocarea Adjudecatarului in scopul sau de a-si valorifica dreptul de notare in cartea funciara, in mod definitiv pana la judecarea contestatiei la procesul verbal.

(4) Instanta de executare poate suspenda eliberarea sau, dupa caz, distribuirea sumelor rezultate din urmarirea silita a imobilului adjudecat.

Alin. 5 ne arata ca-
(5) Daca instanta admite contestatia, executorul judecatoresc va continua urmarirea de la actul desfiintat si va solicita din oficiu ca notarea prevazuta la alin. (1) sa fie radiata.

Motivele contestatiei pot fi legale de insusi titlul executoriu, clauzele abuzive din cadrul unui contract de credit, sau inceperea urmarii penale ce are legatura cu titlul executoriu executat sau necertitudinea sumelor de bani executate, sau interpunerea de persoane, incompatibilitatea executorului, conflictul de interese, nulitatea actelor de executare silita, lipsa cautiunii la participarea la licitatie,oferirea unui pret sub pretul de licitatie legal,consemnarea de fapte in procesul verbal ce nu sunt adevarate, lipsa incunostintarii debitorilor si orice alt aspect ce este de natura sa aduca o urma de suspiciune asupra executarii silite.

Trebuie precizat ca forma contestatiei la procesul verbal sau la actul de adjudecare, este aceeasi ca forma unei contestatii la executare si trebuie sa imbrace forma de la art. 194-198 din codul de procedura civila.

CITITI SI :

Blocheaza evacuarea din imobil contestatia la procesul verbal de licitatie sau la actul de adjudecare?

In mod categoric, atata vreme cat leguitorul arata ca prin atacarea procesului verbal de licitatie se poate cere si suspendarea distribuirii pretului, aceasta avand valenta unei veritabile suspendari a executarii silite, chiar daca discutam despre un imobil deja adjudecat, cel in cauza, nefiind proprietar, pana la intabularea definitiva, el nu poate opera evacuarea fostului debitor, pana cand instanta de judecata nu decide asupra actului de adjudecare sau a procesului verbal de licitatie.

In ce termen pot contesta procesul verbal de licitatie?

In termen de o luna de la data inscrierii adjudecarii in cartea funciara, debitorul sau tertul dobanditor, creditorii urmaritori si oricare alta persoana interesata potrivit mentiunilor din cartea funciara vor putea ataca procesul-verbal de licitatie pe cale de contestatie la executare.

Riscul adjudecatarului de a-si pierde imobilul dobandit la licitatie.

Nu de putine ori, in urma unei contestatii la procesul verbal de licitatie sau la actul de adjudecare, instanta a constatat ca executarea silita este nula din varii motive si astfel chiar daca adjudecatarul a platit pretul iar instanta desfiinteaza intreaga executare silita, rezulta ca si imobilul pe care acesta l-a adjudecat nu mai poate face subiectul si obiectul executarii silite si astfel, executorul trebuie sa repuna partile in situatia anterioara.

Legiuitorul a reglementat în cuprinsul art. 712 din NCPC două condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru protejarea dreptului de proprietate al adjudecatarului unui imobil: buna-credinţă a adjudecatarului și dobândirea definitivă a dreptului de proprietate.

Buna credinta a adjudecatarului nu poate incapea in discutie, daca dvs. promovati o actiune in instanta pe calea contestatiei la executare mai ales ca marea majoritate a contractelor sunt tixite de clauze abuzive ce pot face obiectul unei contestatii in instanta.

Exemplu practic prin care se invoca, o lipsa de procedura si de comunicare a actelor de executare :

CONTESTATIE LA EXECUTARE

Privind dosarul executional numarul 313/2020 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc Tarean Calin, cu sediul in Mun. Ploiesti, str. Emile Zola, nr. 4, bl. I, sc. A, et. 4, ap. 10, Jud. Prahova, intelegand sa contestam:

 1. Procesul verbal de licitatie emis in data de 03.07.2015 de catre Biroul Executorului Judecatoresc Tarean Calin.

Astfel, precizez faptul ca in perioada desfasurarii procedurii de executare silita, subsemnata contestatoare nu am primit/ nu mi-a fost comunicat de catre reprezentantii Biroului Executorului Judecatoresc Tarean Calin niciun act referitor la procedura de executare silita.[……]

Desigur, exemplul de mai sus este unul care trebuie dezvoltat de catre un avocat specializat in executare silita.

Evacuat din imobilul pierdut la executare silita de catre adjudecatar, cum puteti contesta? Solutie instanta 2021 Septembrie

Foarte multi dintre cei care cumpara imobile la licitatie publica, nu cunosc in primul rand riscul la care se supun fiindca executarea silita poate fi anulta de catre cel executat silit din mii de motive si toate tin de ilegala incepere si continuare a executarii silite.

Stiati ca daca ati anulat un singur act din mijlocul executarii silite, sa zicem, adresa de infiintare a popririi, restul actelor emise in baza ei se vor anula automat?

Plecand de la acest principiu dar si faptul ca cei care sunt evacuati imediat din imobilele lor cum au pierdut casele la licitatie publica, evacuari dispuse de catre adjudecari, va prezentam mai jos, cu dovezi clare, cu dosare castigate in instanta, cum am blocat pe loc intreaga procedura de evacuare din imobilul pierdt la licitatie publica.

Daca sunteti evacuat din imobil de adjudecatar, trebuie sa stiti ca puteti depune o cerere de suspendare a executarii silite , iar pe parcursul judecarii contestatiei la executarea silita insasi sau chiar la procesul verbal de licitatie ori actul de adjudecare, ramaneti in imobil fara ca adjudecatarului sa-i mai fie permis sa va evacueze.

Cazul domnului Costache si Alexandru – “am pierdut imobilul la licitatie publica, insa eu contestasem deja executarea silita, am vrut sa raman in casa mea si am reusit, dupa ce am depus o contestatie la executare”

Cand au ajuns la SCA Cuculis&Asociatii erau aproape in pragul evacuarii – am intervenit si i-am salvat de la evacuare, acum ramane de analizat pe fondul cauzei cum si cand putem anula executarea silita si implicit sa incercam recuperarea imobilului executat silit.

Desi se judecau in instanta pentru anularea executarii silite, avand in vedere ca nu se terminase procesul, au pierdut casa la licitatie publica. Dupa acel moment cand s-a intocmit actul de adjudecare in baza Procesul Verbal De Licitatie, au primit de la executorul judecatoresc, somatia de EVACUARE de mai jos.

Imediat dupa ce a fost primita, am depus contestatie la executare impotriva procesului verbal de licitatie si implicit am solicitat si suspendarea executarii silite prin evacuare unde am adus argumente cu privire la faptul ca noi consideram ca executarea silita este ilega si alaturi de anularea procesului verbal de licitatie, am putea recupera imobilul pentru cel ce fusese deja executat silit.

Am depus actiunea la instanta iar suspendarea a intervenit imediat, practic familia amintita mai sus, a ramas in imobilul ei, fara sa fie evacuata iar procesul verbal de licitatie, dupa ce-l vom anula spunem noi in instata, oamenii isi vor putea recupera casa!

Dosar instanta: Am suspendat executarea silita a executorilor Executoris

27.08.2021 Ora estimata: 14:00
Complet: Complet 10
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare provizorie, formulată de contestatorii Alexandru Ecaterina şi Costache Ion.
Dispune suspendarea provizorie a executării silite demarate în dosarul de executare cu nr. …/2021 aflat pe rolul B.E.J.A. „….”, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulate în cadrul dosarului nr. 18678/300/2021. Fără cale de atac. Pronunţată, astăzi, 27.08.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    27.08.2021

Nu lasati persoanele care v-au adjudecat imobilul casa sau apartament, sa va evacueze pana cand procesul de contestatie la executare nu este finalizat.

Ca statistica , sansele sa castigati dosarul de contestatie la executare silita sunt mari mai ales daca exista clauze abuzive puse in executare.

Normalitatea lucrurilor ar fi ca atunci cand se depune contestatia la executare mai ales impotriva procesului verbal de licitatie sau al actului de adjudecare, sa fie din start considerata suspendarea de drept, insa nu este asa si asta va obliga pe cei ce sunteti executati silit prin evacuare de catre adjudecatar, sa contestati procedura de evacuare.

Av. Cuculis Adrian

Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania

Va aflati in situatia in care nu stiti cum sa contestati un proces verbal de licitatie prin care vi s-a vandut casa?

Tineti cont de faptul ca executarea silita si procedura de contestare a procesului verbal de licitatie reprezinta situatii de urgenta. Astfel, va putem la dispozitie contactul rapid pe whatzapp!

69 comments to “Cum Contestam Procesul Verbal De Licitatie Sau Un Act De Adjudecare Al Imobilului Vandut Si Cum Putem Bloca In Cartea Funciara, Intabularea Definitiva A Celui Care A Adjudecat Imobilul La Licitatie – Procedura – Avocat Cuculis”
 1. Va salut cu respect, am fost executat silit, in data de 2 dec 2015, a fost vândut imobilul la licitație , avocata mea spune ca pt. Contestare la procesul verbal de licitație si la actul de adjudecare trebuie depusă cauțiune , ne puteți da un răspuns?

  • Buna ziua,
   Tocmai ce am castigat la licitatie un teren si trebuie sa l achit in 30 de zile. Cum pot anula procesul verbal? Terenul l am luat la un pret peste evaluarea acestuia si ma aflu in conflict cu tiganii care vor terenul si care au participat si ei la licitatie.
   Vreau sa renunt , si sa gasesc o modalitate sa anulez licitatia pentru a se retine fara a fi nevoita sa platesc diferenta de pret intre pretul oferit si pretul la care s ar vinde. Multumesc

  • Imobilul in care locuesc este supus executarii silite.
   Valoarea imobilului a fost stabilita printr-un raport de evaluare intocmit de un Evaluator autorizat ANEVAR – Scortescu Mihai.
   La a doua licitatie pret de incepere a licitatiei 75% din valoarea evaluata, Imobilul a fost adjudecat la valoarea de 670000 lei dar adjudecatarul din vari motive nu a achitat diferenta in termenul prevazut de 30 de zile.
   In aceste conditii licitatia a fost reluata in conformitate cu art 851 cod proc, civ. Pretul de incepere al urmatoarei licitatii a fost cel de 75% din valoarea evaluata. Nu am expertiza necesara insa conform prevederilor art.851, apreciez ca “pretul de incepere a licitatiei la care bunul a fost adjudecat” este 670 000 lei si nu cel de 75% din valoarea evaluata pret cu care a inceput licitatia atunci cind a fost adjudecata prima data ?! Desi am depus contestatie impotriva procesului verbal de licitatie, litigiu inscris in CF impreuna cu suspendarea provizorie a executarii silite, adjudecatarul a inscris in CF actulde adjudecare. Am contestat si actul de adjudecare pentru motivele prezentate anterior si nedepunerea pretului in termenul de 30 de zile. Licitatia s-a tinut la 16.09.2021 si diferenta de pret a fost depusa in data de 19.10.2021 fapt mentionat si in actul de adjudecare. Si acest litigiu se aflla inscris in CF Solicit suport din partea dumneavoastra cel putin pentru a ma lamuri

  • Buna seara
   Va rog sa ma ajutati sa inteleg corect prevederile art.851 Cod proc civ. Dupa parerea mea la reluarea licitatiei conform prevederilor acestui articol de lege, pretul de in cepere al licitatiei la reluare este pretul la care imobilul a fost adjudecat anterior “pretul de incepere A licitatiei la care bunul a fost adjudecat” Executorul judecatoresc sustine ca pretul de incepere a licitatiei este acelas pret de incepere cu al licitatiei la care a fost adjudecat imobilul . Intextul de lege scrie ” la pretul de incepere A licitatiei la care bunul a fost adjudecat” Pentru ca licitatia la reluare sa porneasca cu acelas pret, in textul de lege ar scrie “la pretul de incepere AL licitatiei la care imobilul a fost adjudecat” Gresesc ???

   • daca fac contestatie la procesul verbal de licitatie pot sa fiu dat afara din casa? ……avand in vedere ca dupa minuta ICCJ incuviintarea la executare silita nu este valabila deoarece a fost ceruta de catre un mandatar

 2. CAT ESTI IN LITIGIU CU UN EXECUT.EL POATE MERGE MAI DEPARTE DE ATI VINDE CASA PRIN LICITATIE?ATATA TIMP CAT EXISTA CONTESTATII FACUTE,UN PROCES PE2MART.SI LA UNUL NU AVEM INCA TERMEN?POTI SA FII DAT AFARA DIN CASA DP1MARTIE?CHIAR DC LA CADASTRU FIGUREZI CU ETAJ SI TEREN?SI INTRE TIMP AI RIDICAT ETAJ SI MANSARDA?

 3. am contestat actul de adjudecare,procesul il avem pe2mart.,inca unul il asteptam dar nici pn acumnu avem termen la el,avocata ne zice ca in proportie de90%castigam,dar concret,mai avem de asteptat! te pot evacua din casa,cat timp esti in litigiu cu executorul si cu cumparatorii?(fiind tigani si esti amenintat venind si peste tine in casa?

 4. Va rog o opinie d-le avocat Ca adjudecatar de buna credinta al unui apt. vandut la licitatie (peste pretul evaluat, fiind mai multi licitatori) am un termen de 30 zile de depunere a diferentei de pret. Daca pana atunci debitorul executat formuleaza contestatie la actul de adjudecare, mai sunt obligat sa platesc diferenta de pret pana cand nu se judeca executarea?

 5. pe15dec.2015 executorul a incheiat un act de adjudecare cu tiganii,noi l-am contestat pe22dec.,pe12ian2016 avocata a facut o cerere de intampinare sa de drumul la proces.suntem in25febr.si nici acum nu avem termen la el.Execut.nea amenintat ca pe1mart.ne evacueaza.Avocata nea zis ca nu tine executorul cont de lege si merge mai departe.Am facut si plang.pen.am fost citata la procuror si nea zis ca ne tb avoc.bun si este de luptat ptr.ca avem castig de cauza,dar,ca sa stam linistiti sa nu intre peste noi in casa tb sa platim integral toata suma(30000e),dc am avea nu mai eram in situatia asta.Nici nu avem de unde sa luam.

 6. Buna ziua! Am fost executata silit in data de 13.04.2016, actul de adjudecare fiind emis in data de 15.04.2016. Pe data de 28.04.2016 am depus contestatie la procesul verbal de licitatie invocand printre altele clauzele abuzive din contract (destule), lipsa comunicarii cesiunii de creanta, incalcarea unei sentinte prin care s-a admis o noua evaluare a imobiliului atat la exterior cat si la interior (facundu-se din noua doar la exterior), evaluatorul informandu-ne decat asupra datei nu si a orei la care va fi facuta evaluarea astfel incat sa fim la domiciliu, lipsa cooperarii bancii chiar pasiva, ignoranta fata de cererea noastra pentru o vanzare directa. Credeti ca in acest caz avem vreo speranta sa fie admisa contestatia? Mentionez ca am luat legatura cu colegii dvs. trimitandu-le documentele pe care mi le-ati solicitat insa nu am primit nici un raspuns .
  Inteleg ca in urma acestei depuneri de contestatie in instanta trebuie sa o notez la cartea funciara astfel incat sa ,,blochez” dreptul de intabulare a adjudecatarului?
  Multumesc anticipat pentru raspuns! Balint Mihaela
  tel. 0774ccc762

 7. daca fac contestatie la procesul verbal de licitatie pot sa fiu dat afara din casa? ……avand in vedere ca dupa minuta ICCJ incuviintarea la executare silita nu este valabila deoarece a fost ceruta de catre un mandatar

 8. buna seara ,si mai am o intrebare legata de tot de acea vanzare pot depune singuta contestetie sau trebuie sa iau legatura cu un avocat

 9. Buna ziua! Va rog a preciza dacă, in cazul în care există contestatie la procesul verbal de licitație, imobilul respectiv poate sa fie evacuat inainte de termenul procesului de contestatie la licitație? O cunostinta se află în această situație (procesul de contestare la licitație este pe 14 aprilie, iar ieri a primit ordin de evacuare pt 15 martie). Multumesc anticipat pt ajutor si promptitudinea răspunsului. Cu stima Mihai C

 10. Buna ziua. Am participat la o licitatie publica cu strigare pentru achizita unui teren,. La inceperea licitatiei executorul judecatoresc a anuntat ca se vor face 3 strigari succesive, fara insa a mentiona un pas al licitatiei . Dupa prima strigare, am inteles ca acea licitatie este cu “dedicatie” si ca eu nu am nici o sansa sa licitez,mai ales ca intentionat am fost “asezat” la mijloc , desi am solicitat ca daca nu se stabileste un pas de licitatie, daca nu se intreaba daca este cineva care ofera mai mult decit ultimul pret oferit in strigarea (1),(2)(3), executorul a mentionat vadit deranjat de solicitarea mea, ca el nu are timp de pierdut si sa procedez cum doresc. In final, pentruca mi-am dorit acel teren, dar pe care as fi vrut sa-l achizitionez respectindu-mi-se dreptul de a participa la o licitatie corecta, am supralicitat la strigarea (3) cu 10.000 eur in plus fata de cel, care dupa mine a oferit cu 10.000 eur mai putin. Pot face contestatie pentrufaptul ca acel executor judecatoresc nu a mentionat pasul de licitatie, nu a intrebat dupa fiecare strigare, daca este cineva care ofera mai mult in cadrul acelei strigari ?

 11. Executare inceputa in 2013 pe vechiul cod. Pe 29.04.2015 a avut loc licitatia. Doi licitatori dar unul s-a retras. Era investigator sub acoperire. S-a adjudecat la 30% din pretul de evaluare. La 14 zile dupa executorul ne-a acceptat plata creantei si a incheiat pv de incetare executare. Evident nu am mai formulat contestatie imp. adjudecarii. Nu am stiut si am crezut ca se anuleaza prin acel pv. A inceput cercetarea penala a executorului pt mai multe executari ilegale din cadrul biroului inclusiv cu privire la imobilul nostru. A mers adjudecatarul la alt executor pt a executa adjudecarea. Am formulat contestatie si este suspendata pana la solutionarea ds penal. Au trecut 2 ani. In timpul acesta cel care a adjudecat are banii consemnati in contul executorului care e sub sechestru si nu isi revendica banii ci vrea casa. A obtinut in instanta civila definitiv anularea pv de incetare a executarii. Adjudecarea este in picioare dpdv civil dar face obiectul cercetarii penale. Pierdem imobilul?!

 12. Buna ziua am un teren si la scos la licitatie si vandut numai ca eu nu plateam suma intreaga am facut contestatie pot face ceva si vreau sa platesc toata suma sami recuperez terenu

 13. Buna seara, am girat pe cineva cu apartamentul, am primit hartie de executare de la executor, nu am stiut nimic pana in acel moment, am facut contestatie la executare pe 29 mai, in termenul de 15 zile date de lege.Ca mic istoric banca a cesionat contractul de credit al prietenilor dar si contractul meu de ipoteca ca girant, din mai si pana in prezent s-a tot amanat in instanta pe 20.11 a fost iar o amanare pt 04.12 iar pe 29.11 a fost prima licitatie, pe 04.12 a ramas in pronuntare in instanta dar instanta a amanat pronuntarea pe 13.12 . Pe data de 07.12 am primit hartie de la biroul executorului ca pe data de 15.12 va avea loc o noua licitatie iar astazi pe portalul instantelor de judecata instanta a aparut o noua amanare a pronuntarii pt data de 18.12 . Ce pot face in conditiile in care nu am o hotarare in instanta si licitatia va fi inaintea pronuntarii , existand riscul ca la aceasta licitatie imobilul sa fie adjudecat? Ce sanse am si ce pasi ar trebui sa fac pentru a nu ramane in strada doar pentru ca am ajutat pe cineva?

 14. Buna seara. Daca se face contestatie la procesul verbal de licitatie mai trebuie platita suma in cele 30 de zile de la intocmirii procesului verbal ? daca da, executorul poate sa vireze banii catre creditor ? Daca debitorul castiga, tu ca si adjudecator iti mai primesti banii inapoi ? Multumesc mult.

 15. buna ziua
  Pot formula cerere de blocarea licitatiei pentru bunuri ale societății sub sechestru de catre ANAF, care mi s-ar cuveni în calitate de fost angajat pe motiv în contravoaloare de a-mi putea recupera drepturi salariale? Multumesc.

 16. Vreau sa cumpar un apartament pt care nu s-a facut notarea procesului verbal de adjudecare si nu s-a asteptat termenul de o luna. Acum banca a cerut notarea procesului verbal , am asteptat o luna iar acum cere executorului o incheiere cum ca nu s-au formulat contestatii dar acesta refuza sa o faca.Cum este corect?

 17. buna ziua .daca este suspendata executarea din cauza unei contestatii la distribuirea pretului poate avea loc evacuarea?

 18. buna ziua .daca este suspendata executarea din cauza unei contestatii la distribuirea pretului poate avea loc evacuarea?
  va multumesc!

 19. Buna seara, in intervalul de timp dintre licitatie si notarea in CF a adjudecatarului, proprietarul executat poate vinde imobilul unui alt cumparator? Multumesc.

 20. Buna ziua,

  Am gasit un teren executat silit pe care as dori sa-l achizitionez. Citind comentariile de mai sus mi-am dat seama ca nu este atat de usor sa chizitionez un astfel de imobil.
  Avand in vedere ca o parte din bani vor proveni dintr-un credit ipotecar, la ce ar trebui sa fiu atenta sau cum ma pot asigura ca nu voi fi pusa in situatia ca pv al licitatie sa fie in favoarea mea iar dupa aceea sa fie contestata licitatia?
  Raman cu creditul si nu intru nici in posesia terenului….

    • Doamna, imi pare rau nu am cum sa va raspund altfel, ce vreti sa va spun ca totul o sa fie bine? Nu se poate, atunci cand intru si contest o executare silita fac tot ce se poate legal pana la plangeri penale impotriva celor care vor sa scoata din casa oamenii care nu au nicio vina ca sistemul nu i-a protejat.

     • Cum ar fi trebuit domnule Cuculis sa ii protejeze “sistemul” ?!
      Pana la “sistem” nu trebuie sa ne protejam singuri?

      Chiar daca traversam pe trecerea de pietoni , nu ne mai uitam inca odata sa vedem daca ne loveste masina? Poate nu mai are frane.

      Trecem (semnam) asa cu siguranta ca ne protejeaza sistemul?

     • Bravo,dl.avocat.executarile astea se fac numai prin abuzuri si ilegalitati.Si un mesaj ptr.dna :e o vorba romaneasca CE E DE HARAM,DE HARAM SE DUCE.!cum va puteti bucura la amarati ptr.ca statul nu-i protejaza???Doamna….

 21. buna!am castigat o licitatie ,am depus suma totala si ulterior am aflat ca inainte cu cateva zile a fost facuta o contestatie la executare.oare as mai avea sanse sa primesc actul de adjudecare si sa ma nota in cartea funciara pana la finalizare contestatiei?.in ziua licitatie executorul nu trebuia sa stie de contestatie si sa suspende licitatia .?nu trebuia sa fie notata contestatia in cf?

 22. am castigat o licitatie iar ulterior am pus diferenta pe achitarea sumei integrale.ulterior am aflat ca inainte cu cateva zile proprietarul a facut contestatie la executare .in ziua licitatie executorul si creditorul nu trebuia sa stie de contestatie si sa anuleze licitatia?oarea mai am sanse sa primesc actul de adjudecare si sa fiu notat in cf pana la finalizarea contestatiei?

 23. In foarte multe cazuri, cei de la BEJ spun ca s-a suspendat sau anulat executarea silita.
  M-am inscris la o licitatie, cu o zi inainte am sunat sa vad daca se tine si mi s-a spus ca a fost suspendata pe motivul darii in plata.
  Cred ca nu a mai fost nimeni inscris la licitatie si bancii i s-a parut prea mic pretul la care se va vinde imobilul si a suspendat licitatia. (caci mi-a zis tot telefonic ca trebuie sa te inscrii din timp la licitatie sa ii comunice bancii … caci cica au fost cazuri in care banca a suspendat licitatia, pe motiv ca erau prea putini bani chiar daca s’a oferit cei 75%)
  Nu este corect ca o licitatie de vanzare sa fie publicata public pe internet si mai apoi suspendarea, anularea, sa nu mai fie publicata tot public pe internet.
  La fel poate informa telefonic ca s’a suspendat/anulat sa nu se mai inscrie nimeni si sa cumpere imobilul ¨¨ unul de al lor¨.
  Mi se pare ca inca nu este totul transparent cum se vrea a fi.
  Cum stiu ca e adevarat ceea ce imi spune in legatura cu suspendarea/ anularea unei licitatii. Multumesc astept un raspuns de la dumneavoastra.

 24. Buna ziua,in data de 13.12.2018 a fost executat silit un imobil ,respectiv un teren intravilan cu un pret de pornire de 57000 lei .In cursul executarii am gasit un cumparator cu oferta de 31000 lei ,am discutat cu executorul iar acesta mi-a spus sa il aduc la biroul sau sa discute ;In urma discutiilor avute a ramas ca pana pe 24.11.2018 sa achite rezervarea pentru licitatie,am si inregistrat audio aceasta discutie cu oferta de 31000 de lei in biroul executorului;urmarea a fost ca pe data de 24.11.2018 cumparatorul si-a achitat garantia de participare , a fost la licitatie si nu a licitat asa cum discutasem anterior,urmand ca in decembrie 2018 sa ia terenul la o pret foarte mic sub valoarea datoriilor ,cumparatorul s-a inteles cu executorul ca acesta sa ia terenul la acel pret mic ,iar eu la ora asta am ramas cu datoriile de executare+alte datorii;va rog sa imi spuneti ce pot face ;multumesc

 25. Da, nu zic ca nu este corect, dar cum stiu ca este adevarat cand sun cu o zi inainte si zice ca este suspendata. Nu ar trebui sa publice pe site ca este suspendata,asa cum se publica vanzarea.

 26. Daca am pierdut procesul de executare silită , dar am facut apel se poate ține licitatia imobilului desi procesul de apel nu a avut loc.

 27. Buna ziua,am participat la o licitatie in care am adjudecat un
  grajdi as dori sa stiu cum ar trebui sa procedez in situatia in care acesta este pus sub sechestru de primaria comunei si de o firma creditoare. Suma licitata este sub pretul de pornire al licitatiei.Este posibil ca pimaria sa nu ridice sechestrul daca nu si recupereaza suma in totalitate? Mentionez ca au fost doi licitatori

 28. Buna ziua !
  Va rog sa ma ajutati pentru clarificarea problemei urmatoare :
  La vanzarea unui imobil prin licitatie publica , la al doilea termen , in procesul verbal de licitatie este consemnat ca la licitatie au participat doua personae X si Y . Este mentionat ca X a platit cautiunea de 10% din valoarea imobilului scos la licitatie conform chitantei nr. din data de …. La licitatorul Y etse mentionat ca a prticipat la licitatie din data de…. , dar fara sa fie consemnat ca a platit cautiunea de 10% . Imobilul este adjudecat licitatorului X la un preti de 30% din valoarea de evaluare . Dupa un timp la un proces de partaj la imobilul vandut prin licitatie publica , unde licitatorul Y are calitatea de martor , declara ca nu a participate la licitatia din data de …. si nu a platit cautiunea de 10% , nu a avut nici bani si nici intentia sa cumpere imobilul respectiv , ca licitatia a fost trucata petru ca licitatorul X a vrut sa obtina imobilul la un pret avantajos . In aceasi zi Y da o declarative autentificata la notar ca nu a prticipat la licitatia respectiva si nu a platit cautiunea de 10% din valoarea de evaluare a imobilului . De aici incepe calvarul si Intrebarea mea este : Procesul verbal de licitatie , adjudecare este valabil daca sunt consemnate lucruri care nu corespund realitatii ? Este cumva intocmit in fals ? Daca da , ce se intampla cu aceste acte ? Ce se intampla cu actele subsegvente ?
  Va multumesc anticipat !

 29. Buna ziua,
  Am cumparat un imobil la licitatie si inca nu am depus banii deoarece debitorul a facut contestatie la procesul verbal de licitatie ,mai trebuie sa depun banii pana nu se termina cu contestatia. Multumesc

 30. Am cumparat un apartament la licitatie. Proritarii au facut contestatie la executare. Procesul a durata mai bine de 2 ani in care eu am avut bani bocati si nu am avut nici apartamentul pe care lam puirdut.
  Vreau sa stiu daca banca, sau executorul sunt obigati sa imi returneze suma de bani ce am dato cu dobanda? Sau eu pot sa deschid un proces pt despagubire?

  • Si eu sunt in aceeasi situatie.
   Se poate, va rog, sa ne trasmiteti in baza careu legi se poate face acest lucru?
   Sau care ar fi procedura?

   Multumesc

 31. kruk
  unicredit a cesionat o creanta catre invest capital-malta,prin reprezentant kruk,chiar daca eu aveam o intelegere cu banca si plateam la zi.mai aveam de platit cca 15000 euro,iar kruk i-mi cere 34000 euro,asta in 2017..contractul de cesiune nu mi-a fost comunicat –la un an dupa executorul i-mi inmaneaza notificarea cesiunii!
  am contestat si la 14/05/2021 tribunalul i_mi da castig de cauza –decizie irevocabila

  intre timp in nov,2020 prin intermediul altui executor ,kruk cere din nou executarea silita si le este respinsa cererea pe motiv ca nu au nici o calitate in acest dosar

  in decembrie 2020,invest capital,malta cesioneaza.,inca o data .catre kruk si la cererea acestora din urma ajung sa fiu executat si casa vanduta la licitatie,chiar daca aveam 2 procese pe rol si cereri de suspendare in curs.am cerut suspendare provizorie ,dar mi_a fodt respinsa pentru ca intre timp,executorul a inscris in cartea funciara si a eliberat actul de adjudecare
  ce mai pot face in situatia actuala?mai pot ataca licitatia sau actul de adjudecare in vreun fel?as dori daca se poate confidentialitate,
  multumesc anticipat
  cu respect

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.