Bullying La Scoala – Violenta Psihologica

Bullying la scoala sau Violenta in scoli este, o problema ce se rasfrange direct asupra elevilor insa spunem noi cu marea vina a parintilor si mai ales a profesorilor care ar trebui sa se impuna in mod activ in viata sociala a scolarilor.

De data recenta a intervenit in scena juridica din Romania, o lege de care aveam efectiv nevoie. Legea generic denumita a bullying-ului sau juridic explicat, a violentei psihologice, asa cum este ea denumita in cadrul textului legal.

Bullying La Scoala
Bullying si violenta psihologica.

Ce este de fapt Bullyingul si cum este el pedepsit si de ce nu , sa vorbim si despre cum se pot obtine daune.

Articolul 1 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, a primit un nou update legislativ si s-a definit si interzis in scoli, violenta de natura psihologica –

Astfel, in unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violenţa psihologică – bullying.

De asemenea, dupa mai multe dezbateri in spatiul public, s-a decis ca in vederea asigurării accesului la învăţământul general obligatoriu, unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal.

Legea prevede un rol important al profesorilor in eradicarea fenomenului de tip Bullying prin introducerea de sesiuni de informare/teme/cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de violenţa psihologică – bullying, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora si evident de luare a masurilor efective pentru stoparea unui asemenea fenomen.

Vizualizati si :

Atentie – violenta psihologica, definita in cadrul legii.

Violenţa psihologică – bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.

Tragem de aici concluzia ca si fapta de a comunica pe programele de mesagerie de tip WhatzApp! in scopul de a produce o suferinta de natura psihologica, tot in categoria bullyingului intra.

Pot raspunde parintii copiilor pentru faptele de Bullying la scoala , ale minorilor lor?

Violenta in mediul scolar parea ca nu are rezolvare, pana cand s-a modificat legislatia in materie de educatie si a fost introdusa in concret, definitia bullyingului la scoala.

Astfel, desi nu stiu acest lucru, parintii pot fi trasi la raspundere civila pentru toate faptele antisociale (denumite generic Bullying), savarsite de catre copii lor minori.

Cititi si :

Cum? Rezolvarea o da codul civil si ne arata ca Parintii VOR RASPUNDE pentru copii lor minori si vor trebui sa ii despagubeasca pe toti cei afectati de un asemenea comportament antisocial.

Articolul 1.372 din codul civil vorbeste despre răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie.

Astfel cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă sub interdicţie răspunde de prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urme persoane.

(2) Răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie.

Asta inseamna sa fie practic sub varsta de 16 ani cand trebuie dovedit discernamantul.

(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă dovedeşte că nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă.

Aici este clar ca atata vreme cat copilul tau a comis o fapta de Bullying la scoala , cumva vina provine din modul de educare si astfel exonerarea poate sa intervina doar daca poti dovedi ca intradevar au fost luate toate masurile pentru care el sa nu comita asemenea fapte.

În cazul părinţilor sau, după caz, al tutorilor, dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei probează că fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exerciţiul autorităţii părinteşti, exact asa prevede textul de lege.

Astfel, pot fi obtinute daune morale de la parintii minorului care a savarsit asemenea fapte si desigur impotriva minorului se poate lua si masura scaderii notei la purtare sau chiar se poate lua masura exmatricularii acestuia.

Daca discutam despre minori de peste 14 ani, acesteia daca se dovedeste discernamantul, vor raspunde si penal daca se ajunge la fapte cu violenta sau peste 16 ani vor raspunde direct pentru faptele lor.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Despagubiri Daune Morale

Despagubiri daune morale obtinute in instanta pentru atingeri aduse vietii private.

Recuperarea Prejudiciului Moral Ca Urmare a Atingerilor Aduse Vietii Private Si Demnitatii

Despagubiri Daune Morale
SCA Cuculis&Asociatii – Societate Civila De Avocati

La nivel jurisprudențial, prejudiciul moral a fost definit ca fiind prejudiciul produs ca urmare atingerii vieții private, de familie, deminității, sănătății psihice, precum și altor prerogative care constituie atributul vieții umane, aceste atingeri fiind produse prin acțiuni de natură fizică sau morală.

De asemenea din actiunile fizice ale unei persoane pot deriva evident si suferintele de natura morala/psihica.

Pentru a discuta despre o atingerea adusă persoanei, este important să avem în vedere importanța valorilor nepatrimoniale lezate, situația personală a victimei, ţinând cont de mediul social din care victima face parte, educaţia, cultura, standardul de moralitate, personalitatea şi psihologia victimei, circumstanţele săvârşirii faptei, statutul social, etc. 

Despagubiri Daune Morale
Daune Morale – Despagubiri suferinte incalcare viata privata.

Raportat la faptul că nu există o reglememntare limitativă a ipotezelor ce se circumscriu acțiunilor vătămătoare,  atât în cadrul Codului civil, cât și în Legea Fundamentală i se lasă libertatea persoanei vătămate să aprecieze în mod rezonabil, în eventualitatea în care va apela la forța coercitivă a statului, modalitatea de despăgubire, sau valoarea sumei pretinse pentru acoperirea prejudiciului suferit.

Probarea prejudiciului moral, conform Înaltei Curți de Casație și Justiție, se face prin simpla existență a faptei ilicite, urmând ca prejudiciul şi raportul de cauzalitate să fie prezumate, instanţele urmând să deducă producerea prejudiciului moral din simpla existenţă a faptei ilicite de natură să producă un asemenea prejudiciu și a împrejurărilor în care a fost săvârșită, soluţia fiind determinată de caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă.

O lezare adusă vieții private și deminității poate să intervină și în eventualitatea în care o persoană este dată în judecată, fără un temei legal și un motiv întemeiat, doar în scop de șicană, acțiune cu privire la care partea interesată poate sesiza instanța de judecată în vederea acoperirii prejudiciului moral suferit.

Desigur, aici putem discuta si despre folosirea drepturilor procesuale in mod abuziv care si aceasta fapta de natura civila poate fi sanctionata ca atare.

În principiu, partea lezată poate solicita orice sumă pe care o consideră suficientă pentru acoperirea prejudiciului suferit, urmând ca instanța să aprecieze dacă suma percepută este justificată de natura prejudiciului produs, iar în eventualitatea în care este mult prea mare, o poate cenzura.

Având în vedere complexitatea unei astfel de acțiuni și greutatea probării existenței prejudiciului moral, este indicat să apelați la sfaturile și îndrumarea unui expert, care vă poate ajuta în redactarea acțiunii și administrării probelor necesare.

Răspundere civilă delictuală. Producerea unui prejudiciu moral prin acțiuni cu caracter repetat.

Este cunoscut faptul că, spre deosebire de despăgubirile materiale, care se stabilesc pe bază de probe directe, despăgubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată.

Dauna morală constă în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului, sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare.

Cititi si :

Spre exemplu, observati ce retine instanta in cazul unei hotarari de condamnare pentru daune morale si cum se face aprecierea cand vine vorba despre daune de natura morala –

Vizualizati si hartuirea morala :

Chiar dacă este adevărat că stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi:

  • consecinţele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială.
  • la evaluarea despăgubirilor pentru daunele morale, în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau pentru a nu tinde către o îmbogăţire fără just temei, trebuie să se ţină seama de suferinţele fizice şi morale susceptibile în mod rezonabil a fi fost cauzate prin acţiunile repetate săvârşite de catre pârât timp de 5 ani, precum şi de toate consecinţele evenimentelor, relevate de probele administrate.

In Romania NU exista un barem al daunelor morale.

Problema stabilirii despăgubirilor pentru daune morale nu se reduce la cuantificarea economică a unor drepturi și valori nepatrimoniale cum ar fi demnitatea, onoarea, ori suferința psihică încercată de cel ce le pretinde.

Despagubiri Daune Morale si complexa evaluare a acordarii daunelor morale:

Ea presupune o apreciere și evaluare complexă a aspectelor în care vătămările produse se exteriorizează și pot fi astfel supuse puterii de apreciere a instanțelor de judecată.

Prin urmare, chiar dacă valorile morale nu pot fi evaluate în bani, atingerile aduse acestora îmbracă forme concrete de manifestare, iar instanța are astfel posibilitatea să aprecieze intensitatea și gravitatea lor și să stabilească dacă și în ce cuantum, o sumă de bani este potrivită pentru a repara prejudiciul moral produs.

Daunele aferente unei fapte civile delictuale sau ale unui infractiuni cat si acordarae de despagubiri daune morale pentru persoanele prejudiciate dar si pentru victimele infractiunilor se stabilesc in functie de intensitatea la care au fost traite acele evenimente generatoare de prejudicii.

De asemenea o trauma trauma este resimtita de o persoana intr-un fel si de o alta persoana intr-un alt fel fapt pentru care si daunele si intinderea lor este diferita.

In vederea analizarii situatiei dvs. particulare si determinarea unui cuantum estimativ al daunelor, puteti stabili o intrevedere la societatea noastra de avocati , aici.

Av.Drd. Cuculis Adrian