Cum Se Poate Cere Stramutarea Procesului Civil

Stramutarea Procesului Civil – IN CE CONDITII SE POATE SOLICITA STRAMUTAREA JUDECATII UNUI LITIGIU

            Conform art. 140 CPC:  “Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranţă public”. Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor din cauza circumstanţelor procesului, calităţii părţilor ori unor relaţii conflictuale locale. Pe de alta parte, motiv de siguranţă publica ar constitui  împrejurările excepţionale care presupun că judecata procesului la instanţa competentă ar putea conduce la tulburarea ordinii publice.

Stramutarea Procesului Civil

In termeni simpli stramutarea reprezinta solicitarea judecarii cauzei la o alta instanta egala in grad aflata in circumscriptia aceleasi curti de apel cu instanta de la care se stramutarea. Cererea de stramutare pe motiv de banuiala legitima o poate efectua orice persoana interesata in orice moment procesual. Pe de alta parte cererea de stramutare intemeiata pe motive de siguranta publica poate fi solicitata doar de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Desi codul nu mentioneaza expres cauzele care pot genera motivele de banuiala legimita, trebuie avut in vedere ca daca se formuleaza o astfel de cerere, aceasta trebuie sa fie fondata si intemeiata pe o serie de fapte si acte reale. Instantele de judecata nu trebuie sa fie incarcate cu cerereri netemeinice doar cu scopul de a tergiversa judecata procesului.

Cererea de stramutare intemeiata pe motiv de banuiala legitima este de competenta curtii de apel in cazul in care instanta de la care se cere stramutarea este o judecatorie sau tribunal. In cazul in care se solicita stramutarea unei cauza aflate la curtea de apel, instanta competent va fi Inalta Curte de Casatie si Justitie.

O particularitate ce trebuie avuta in vedere este faptul ca instanta de la care s-a solicitat stramutarea poate suspenda judecata pricinii pana la solutionarea cerererii de stramutare, bineinteles cu plata unei cautiuni de catre persoana interesata de 1.000 lei. In cazuri de exceptie, pentru motive temeinice, suspendarea poate fi dispusa in aceleasi conditii, fara citarea partilor chiar inainte de primul termen de judecata. In cazul masurii suspendarii, instanta se pronunta prin incheiere fara a o motiva si fara a putea fi atacata. In practica, de cele mai multe ori, instantele adopta o practica de a amana judecata pricinii si de a da un termen mai indepartat ( pentru ca instanta superioara sa aibe timp sa solutioneze cererea de stramutare)  in detrimental suspendarii cauzei.

In ceea ce priveste cererea de stramutare, aceasta se judeca de urgenta, in camera de consiliu si cu citarea partilor, conform art 144 CPC. Asemenea masurii suspendarii, stramutarea se va dispune prin hotarare fara motivare si va fi definitiva.

In cazul in care cererea de stramutare se admite, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanţe de acelaşi grad din circumscripţia sa. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa de la care se cere strămutarea. Hotărârea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanţă înainte de strămutare urmează să fie păstrate. În cazul în care instanţa de la care s-a dispus strămutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunţată este desfiinţată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare. Apelul sau, după caz, recursul împotriva hotărârii date de instanţa la care s-a strămutat procesul sunt de competenţa instanţelor ierarhic superioare acesteia. În caz de admitere a apelului sau recursului, trimiterea spre rejudecare, atunci când legea o prevede, se va face la o instanţă din circumscripţia celei care a soluţionat calea de atac.

O noua cerere de stramutare se poate formula in cazul in care s-ar intemeia pe motive necunoscute la data formularii primei cereri de stramutare. In cazul in care cererea de stramutare nu indeplineste conditiile prevazute de lege aceasta va fi respinsa ca inadmisibila.

Spre deosebire de vechea reglementare,in cazul referitor la Stramutarea Procesului Civil , codul actual nu prevede expres motivele de banuiala legitima. In vechiul cod de procedura, se mentiona un caz suplimentar in care se putea solicita stramutarea: aceasta putea fi ceruta in cazul in care una dintre părţi avea două rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv printre magistraţii sau asistenţii judiciari ai instanţei, cealaltă parte putea să ceară strămutarea pricinii la o altă instanţă de acelaşi grad.

Stramutarea Procesului Civil – Avocat.

Strămutarea pricinii se mai putea cere si pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranţă publică. Bănuiala se socoteşte legitimă de câte ori se poate presupune că nepărtinirea judecătorilor ar putea fi ştirbită datorită împrejurării pricinii, calităţii părţilor ori vrăjmăşiilor locale. Constituie motive de siguranţă publică acele împrejurări care creează presupunerea că judecata procesului la instanţa competentă ar putea produce tulburarea ordinii publice, art. 37 VCPC.

In concluzie, pentru o buna desfasurare a litigiilor cat si pentru respectful pe care partile il datoreaza instantelor de judecata, consideram ca cererile de stramutare sa fie formulate doar atunci cand in cauza sunt motive temeinice bazate pe fapte reale.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.