Executarea Silita Transfrontaliera Si Titlul Executoriu European

Titlul Executoriu European – Având în vedere numărul mare de români care se stabilesc temporar într-un alt stat din Uniunea Europeană și faptul că o parte dintre aceștia aleg să contracteze un împrumut, probabil în condiții mai bune decât cele de aici, ar fi util să cunoaștem modul prin care ne putem apăra în eventualitatea în care împrumutătorul (banca sau o altă societate financiar bancară sau nebancară) decide să urmărească silit împrumutatul chiar și în statul de proveniență sau într-un alt stat în care se relochează acesta.

Deja suntem familiarizați cu procedura de contestație la executarea silită ce poate privi implicit eliminarea clauzelor abuzive inserate în contract, iar în situația unei executări silite pornite în baza unui contract de împrumut încheiat într-o altă țară lucrurile sunt doar puțin diferite, fiind posibilă o acțiune ce privește respectarea drepturilor noastre cu privire la modul de stabilire a creanței invocate de profesionist.

Contractele încheiate de către consumatori cu o instituție bancară într-un scop care se situează în afara domeniului său profesional, competenţa se determină în conformitate cu dispoziţiile stabilite în cadrul Regulamentul 1215/12-dec-2012, privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, cu modificările și completările ulterioare.

În ipoteza în care un consumator încheie un contract cu o societate bancară care nu își are sediul pe teritoriul unui stat membru, însă deţine o sucursală, agenţie sau altă unitate pe teritoriul unuia dintre statele membre, se consideră, în cazul litigiilor rezultând din activitatea sucursalei, agenţiei sau unităţii, că partea în cauză are sediul pe teritoriul statului membru respectiv.

Consumatorul prejudiciat ca urmare a clauzelor abuzive inserate în cadrul contractului de credit, ce a fost ulterior pus în executare de către o instituție financiar-bancară de pe teritoriul unui stat membru sau de pe teritoriul statului său de origine, are posibilitatea de a formula căile de atac fie înaintea instanţelor din statul membru pe teritoriul căruia profesionistul în cauză îşi are sediul, fie, indiferent de domiciliul celeilalte părţi, înaintea instanţelor din locul unde consumatorul îşi are domiciliul.

Calea de atac împotriva hotărârii de încuviinţare a executării se introduce în termen de 30 de zile de la data notificării sau a comunicării acesteia. Dacă partea împotriva căreia se solicită executarea are reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care s-a pronunţat hotărârea de încuviinţare a executării, termenul pentru depunerea acţiunii este de 45 de zile şi începe să curgă de la data comunicării sau a notificării care a fost efectuată fie persoanei respective, fie la reşedinţa acesteia. Prezentul termen nu poate fi prelungit pe motiv de distanţă.

În eventualitatea în care profesionistul este cel care are pretenții împotriva consumatorului cu privire la contractul de credit încheiat, le poate valorifica doar în fața instanţelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul îşi are domiciliul.

Acțiunea este una contradictorie, ambele părți având posibilitatea de a se apăra prin invocarea motivelor de drept și fapt incidente, acestea fiind cele specifice dreptului comun cu privire la contractele încheiate de către consumatori.

De la dispoziţiile prezentei secţiuni nu se poate deroga decât prin convenţii ulterioare naşterii litigiului, care permit consumatorului să sesizeze alte instanţe decât cele prevăzute în cadrul prezentei secţiuni sau încheiate între consumator şi cealaltă parte la contract, ambii având la data încheierii contractului domiciliul (sediul) sau reşedinţa obişnuită în acelaşi stat obligat prin prezenta convenţie şi care au ca efect atribuirea de competenţă instanţelor din statul respectiv, cu condiţia ca aceste convenţii să nu fie interzise de legislaţia statului în cauză.

Av.Drd. Cuculis Adrian

2 comments to “Executarea Silita Transfrontaliera Si Titlul Executoriu European”
  1. Am fost executati silit ptr un teren .Imi puteti spune ce se intimpla cu datoria ramasa pe le nostru ?Ne pot urmarii in alt stat membru din Uniunea Europeana ?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.