Definitiva Banca Transilvania Anularea Executarii Silite Si Imobilul Salvat De La Vanzare Plus Clauze Abuzive Anulate Avocat Cuculis

Anularea In Mod Definitiv A Executarii,Constatarea Ca Abuzive a Clauzelor Contractuale Si Salvarea Imobilului

 

Fondul cauzei –

11.04.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C32-MF
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate prin întâmpinare de intimata Volksbank România S.A., calitate procesuală preluată de Banca Transilvania S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată prin întâmpinare de intimata Volksbank România S.A., calitate procesuală preluată de Banca Transilvania S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, în ceea ce priveşte restituirea sumelor achitate în baza clauzelor inserate la: – art. 3 lit. d cuprinse în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 care statuează că pentru creditul acordat, banca poate modifica unilateral dobânda curentă în funcţie de apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară; – art. 5 lit. a cuprinse în Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca percepe un comision de risc de 0,1 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit; Admite în parte acţiunea având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatorii Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, în contradictoriu cu intimatele S.C. Volksbank România S.A., calitate procesuală preluată de Banca Transilvania S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, şi Rabon Credit Solutions România S.R.L.Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit încheiat între S.C. Volksbank România S.A., în calitate de creditor ipotecar-bancă şi Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, în calitate de împrumutaţi, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, în calitate de garanţi ipotecari, respectiv: – clauza inserată la art. 3 lit. d cuprinsă în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit, care statuează că pentru creditul acordat, banca poate modifica unilateral dobânda curentă în funcţie de apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară; – clauza inserată la art. 5 lit. a cuprinsă în Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca percepe un comision de risc de 0,1 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit; Constată nulitatea absolută a clauzei inserate la art. 3 lit. d cuprinsă în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional la Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca poate modifica unilateral dobânda curentă în funcţie de apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară;

Constată nulitatea absolută a clauzei inserate la art. 5 lit. a cuprinsă în Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca percepe un comision de risc de 0,1 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit;

Înlătură din Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit, clauzele mai sus evocate cu privire la care s-a constatat caracterul abuziv. Modifică Convenţia de Credit Nr. şi Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit în ceea ce priveşte modalitatea de calcul a dobânzii curente, în sensul că rata dobânzii curente reprezintă 4,25% p.a., fiind dobânda băncii percepută în momentul încheierii contractului, asupra căreia părţile au negociat.

Anulează formele de executare emise de către B.E.J. Filofie Laurenţiu în dosarele de executare nr. 974/2013 şi nr. 973/2013. Dispune încetarea executării silite. Obligă pe intimate să restituie intimaţilor Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, în calitate de împrumutaţi, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, suma de 2489,34 CHF, reprezentând suma achitată cu titlu de comision de acordare nedatorat pentru perioada 25.06.2007- 16.08.2011.

Obligă pe intimate să restituie intimaţilor Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, în calitate de împrumutaţi, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, suma de 216,46 CHF, reprezentând suma achitată cu titlu de dobândă nedatorată în temeiul Actului Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data achitării sumei nedatorate şi până la data plăţii efective a acestui debit. Respinge celelalte pretenţii formulate de contestatori, ca neîntemeiate. Obligă pe contestatori, în solidar, la plata sumei de 2990 lei reprezentând diferenţă onorariu expert aferent raportului de expertiză specialitatea contabilitate nr. 749411/26.10.2015 efectuat de expert BOTEA LIDIA IULIANA, urmând a fi depusă în contul de virament deschis la Filiala C.E.C. Braşov. Executorie în ceea ce priveşte onorariul cuvenit expertului mai sus arătat. Admite cererea formulată de contestatori şi obligă pe intimate la plata sumei reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariu expert contabil în cuantum de 3990 lei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, declaraţie de apel care se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.04.2016.
Document: Hotarâre  3465/2016  11.04.2016

 

APEL:

02.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CAP1
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de apelanta intimată BANCA TRANSILVANIA SA, în calitate de societate absorbantă a SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA , în contradictoriu cu intimaţii contestatori MIHĂILĂ MIHAI, SPÂNOCHE (fostă) MIHĂILĂ GABRIELA, MIHĂILĂ MARIA şi MIHĂILĂ MIHAI şi intimatul RABON CREDIT SOLUTIONS ROMÂNIA SRL – prin mandatar ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL împotriva sentinţei civile nr.3465/11.04.2016, pronunţată de Judecătoria Braşov, pe care o păstrează. În baza disp. art.453 CPC obligă apelanta la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu avocaţial, către intimaţi. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 2.03.2017.
Document: Hotarâre  363/2017  02.03.2017

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.