Drepturile Omului-Cum Si De Ce Ajungi La CEDO.

Cedo este Curtea Europeana A Drepturilor Omului

Cedo Nu rejudeca efectiv cauza dvs. Cedo verifica daca statul Roman, a respectat principiile la care Romania a aderat si anume – parte de un proces echitabil, liberul acces la justitie, rolula ctiv al judecatorului si altele.

Dupa ce castigati la CEDO puteti redeschide procesul in ROMANIA!

Pentru a ajunge la CEDO (Curtea Europeana a Drepturilor Omului)in cazul in care sunteti nemultumiti de rezultatele unei actiuni in Justitia Romana trebuie sa treci prin urmatoarele etape:

1

La CEDO nu puteti merge decat dupa ce ati epuizat toate caile de atac din Justitia romana – procesul pe fond, apel, recurs

2. 

In termen de 6 luni, se poate sa adresati o plangere Curtii de la Strasbourg. CEDO nu judeca orice caz, ci numai incalcari ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului – semnata de Romania in 1994 – si din protocoalele aditionale acestui act. Aproximativ 90% din plangerile adresate CEDO sunt respinse pentru ca nu sunt completate formularele corespunzator de aceea este nevoie sa aveti un avocat specializat in CEDO.

3. 

Plangerea catre CEDO trebuie sa fie la obiect si bine argumentata. Trebuie sa contina o descriere a cazului, drepturile pe care consideri ca ti le-a incalcat si daunele pe care le ceri. La plangere trebuie sa atasezi documentele legate de cazul tau – raspunsurile autoritatilor, hotarari judecatoresti, expertize etc.

. ART. 6 –
Dreptul la un proces echitabil 1.

Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.

2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are, mai ales, dreptul :

a. să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, despre natura şi cauza acuzaţiei aduse împotriva sa ; b. să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale ;

c. să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer ; d. să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării ; e. să fie asistat gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere

Nu va limitati la cateva acte, este nevoie de o expunere PE LARG.

4. 

Documentele trebuie trimise (intr-un plic, nu prin fax sau e-mail) pe adresa : Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Consiliul Europei, F – 67075 Strasbourg – Cedex.

5. 

Curtea va transmite Guvernului plangerea dvs. si va cere explicatii. CEDO iti va tansmite raspunsurile Guvernului si iti va acorda un ragaz pentru a le comenta. 

6. 

Un complet de 7 judecatori ai CEDO decide daca plangerea este sau nu intemeiata. Daca da, dosarul va fi admis si va intra pe rolul Curtii. De acum, sansele de a castiga sunt foarte mari.

7. 

In termen de aproximativ 3 luni, Guvernul reclamat are sansa de a negocia cu dvs o intelegere amiabila. Daca se ajunge la o astfel de intelegere, procesul ia sfarsit.

8. 

CEDO judeca dosarul, decide ce drepturi au fost incalcate si stabileste valoarea daunelor pe care statul condamnat este obligat sa le plateasca.

9. 

ARTICOLUL 7 CEDO – Nicio pedeapsă fără lege 1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în momentul săvârşirii, nu constituia o infracţiune potrivit dreptului naţional sau internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii. 2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane vinovate de o acţiune sau de o omisiune care, în momentul săvârşirii, era considerată infracţiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate.

Analizati sansele de a castiga la CEDO , completati formularul de mai jos-