Imprumutatii Isi Vor Putea Converti Creditele Cand Vor Dori Si Fara Costuri – Directiva 17/2014 Si OG Propusa De Anpc – Avocat Cuculis

Cum vom putea face conversia creditelor incepand cu martie 2016?

Nu este o promisiune ce nu se va concretiza niciodata ci este vorba de Proiectul de lege pe care Anpc il propune pentru corectarea mai multor nereguli ce au dus la situatii disperate.

Proiectul Anpc nu doar ca transforma ceea ce bancile numesc ” FACILIATE” de a converti creditele in “OBLIGATIA LOR” de a o face dar aduce si numeroase schimbari de ordin legislativ, benefice, daca vor trece, pentru consumatori.

radiere-ipoteca

 “Prezenta lege reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit garantate cu bunuri imobile, precum şi aspecte privind evaluarea bonităţii înainte de acordarea unui credit, anumite cerinţe prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru infiinţarea şi supravegherea intermediarilor de credite”, scrie în propunerea legislativă. Legea va viza toate contractele de credit garantate cu bunuri imobile, practic, acolo unde au fost adeveratele probleme.

Astfel, propunerea ANPC este urmatoarea:

consumatorii care contractează un împrumut în valută vor avea dreptul de a cere în orice moment convertirea creditului într-o monedă alternativă:“Creditorul se asigură că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în monedă străină, să fie cuprins în cadrul acestuia, la momentul încheierii contractului, dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă, precum şi alte posibilităţi de reducere a costurilor de creditare”.

Ceea ce ati citit mai sus, transpune de fapt Directiva 17/2014 a Parlamentului European care arata la randul sau in mod clar ca”

(4)   Statele membre se asigură că, în cazul în care un consumator deține un împrumut într-o monedă străină, creditorul avertizează consumatorul periodic, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, cel puțin în cazurile în care valoarea cuantumului total plătibil de către consumator care rămâne de rambursat sau al ratelor periodice variază cu mai mult de 20 % în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb aplicabil la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit și moneda statului membru. Avertizarea îl informează pe consumator în legătură cu o creștere a cuantumului total plătibil de către consumator, prezintă, după caz, dreptul de conversie într-o monedă alternativă și condițiile în care se poate efectua acesta și explică orice alt mecanism aplicabil pentru limitarea riscului ratei de schimb valutar căruia i se expune consumatorul.

Într-o astfel de situaţie, creditorii nu vor impune restricţii nejustificate, plus că vor pune la dispoziţie cel puţin ofertele existente pe piaţă la momentul înaintării cererii. Oferta creditorilor va fi transmisă consumatorilor în maximum 15 zile de la înregistrarea solicitării de convertire a creditului.

Intorcandu-ne la Ordonanta propusa de catre Anpc –  “Cursul de schimb la care se efectuează conversia este rata de schimb stabilită de Banca Naţională a României, aplicabilă în ziua realizării conversiei sau rata de schimb stabilită în contract ori agreată de părţi, numai dacă aceasta este mai avantajoasă pentru consumator”.

“Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiţionale convenite cu instituţiile de credit sau instituţiile financiare nebancare, fără a implica niciun cost sau alte garanţii din partea consumatorilor. Se interzice încheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuării conversiei sau a reducerii costurilor, cu excepţia cazului în care consumatorul solicită în mod expres acest lucru”

Ce interdictii suplimentare vor aduce noile modificari?

O.G propusa de catre Anpc  arata ca vor fi interzise:

  • perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană;
  • perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit;
  • perceperea unui comision, unui tarif, unei speze bancare sau a oricărui alt cost, în cazul în care consumatorul doreşte schimbarea datei de scadenţă a ratelor;
  • perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor, în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii.

“Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator. Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale”, este punctat în proiectul de lege.

S-a terminat de asemena si cu “insiintarea pe vorbe”, in sensul ca bacile vor avea obligatia sa primeasca orice fel de notificare sa-i dea numar de ordine si mai apoi sa o semneze si sa o inregistreze, pentru a nu fi considerata nula.

În caz de neachitare a ratelor, bancile vor trebui să ofere soluţii inainte de executarea silita( obligatie ) !

Creditorii vor trebui să ia toate măsurile pentru prevenirea declarării scadenţei anticipate, iniţierii procedurilor de executare silită ori vânzării debitelor restante către societăţile de recuperare a creanţelor.

Ce solutii vor putea fi propuse in mod concrect?

Dacă se vor înregistra trei rate consecutive neachitate, creditorii vor trebui să contacteze în scris consumatorii pentru a oferi cel puţin următoarele soluţii eficiente de plată a datoriilor:

  • un plan de reeşalonare;
  • posibilitatea refinanţării (utilizând una dintre ofertele curente ale creditorilor)
Proiectul ar urma sa fie aplicat doar pentru contractele de credit viitoare insa multe dintre prevederile referitoare la executarea silita(partea cea mai importanta si de interes pentru majoritatea celor aflati in executare) se vor aplica si contractelor incheiate inainte de intrarea in vigoare a legii.
Avocat Cuculis Adrian

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apasati și apelati avocatul