Ce Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit Si Ce Sume De Bani Nu Se Urmaresc SIlit – Contestatie La Executare Poprire – Avocat Cuculis

Cum pot fi contestate executarile silite? Poprire executorie.

Executarea silita in Romania ultimilor ani de zile a cunoscut ABUZURI de tot felul.

Printre cele mai dese abuzuri se numara execuarea bunurilor ce nu puteau fi executate, popriri pe pensiile de intretinere, sau alocatiile copiilor, nici soldele pentru soldati si ajutoarele sociale nu au fost scutite, insa totusi, va propun sa vedem ce spune legea si cum pot fi combatute aceste abuzuri cu ajutorul contestatiei la executare?

Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit
Poprire – Contestatie la executare – Avocat

Codul de procedura civila stabileste totusi niste limite ale executarii silite,limite pe care recuperatorii de creante dar si bancile, le incalca.

Nu toate sumele de bani primite in cont sau bunurile pe care le detinem pot fi executare, fapt pentru care este important ca atunci cand suntem executati silit ilegal, sa ripostam cu o contestatie la executarea silita pornita.

Sper exemplu exista situatii in care debitorul nu are bunuri urmaribile deloc, fapt pentru care executarea silita ramane sterila.

I. Bunurile Neurmaribile – respectiv bunurile ce nu pot fi executate silit!

Care Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit:

a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului şi familiei sale şi obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel;

b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap şi cele destinate îngrijirii bolnavilor;

c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de subzistenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;

d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;

e) scrisorile, fotografiile şi tablourile personale sau de familie şi altele asemenea;

f) bunurile declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

II. Bunurile destinate exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului.

(1) Bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu exercitarea profesiei respective.

Une Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit! Vedeti care sunt acelea!

Dacă bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, însă servesc la exercitarea ocupaţiei sau profesiei debitorului persoană fizică, pot fi supuse urmăririi silite numai dacă nu există alte bunuri urmăribile şi numai pentru obligaţii de întreţinere sau alte creanţe privilegiate asupra mobilelor.

(2) Dacă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi urmărite, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru cultura pământului, în afară de cazul în care asupra acestor bunuri există un drept real de garanţie sau un privilegiu pentru garantarea creanţei.

Daca sunteti interesati si de:

III. Care sunt limitele in care un credit poate urmari un debitor? Ce Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit?

(1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:

a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;

b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

(3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.

(4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.

(5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.

(6) Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 863 şi următoarele.

(7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

IV) Ce se intampla daca regulile de mai sus sunt incalcate?

Toate acele popriri sau urmariri vor fi ANULATE confor art. 730 cod procedura civila care araa ca urmarirea cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept

V.) Ce trebuie sa faca un debitor?

El va trebui in mod obligatoriu sa se adreseze instantei de judecata printr-o cerere de chemare in judecata denumita specific contestatie la executare si sa solicite anularea intregului act de procedura executionala.

Debitorii si cei executati silit, trebuie sa stie

”Calea prin care un debitor supus unei proceduri de executare silită poate să conteste acest tip de abuz, este contestația la executare, ce în raport de dispozițiile legale, se poate face la 15 zile de la primirea actelor de executare silită”.

Poprirea. Limitele urmaririi veniturilor banesti

Salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ales acestuia pot fi urmarite, pana la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copil, sau pana la 1/3 din venitul net lunar, pentru orice alte datorie, de exemplu, ca urmare a demararii procedurii de executare silita in baza unui titlu executoriu reprezentat de un contract de credit.

Din interpretarea dispozitiilor art. 729 alin. 1 lit. a si b, poprirea poate fi instituita asupra venitului net, nu asupra venitului brut, context in care, evident, retinerea ar fi mult mai ridicata, iar aceasta poate fi instituita doar asupra veniturilor cu caracter periodic, ceea ce inseamna ca, sumele primite cu alt titlu, decat cel al unui venit periodic ( salariu ) pot fi retinute in integralitate.

Asadar, salariul sau alte venituri periodice nu pot fi urmarite silite decat in limitele stabilite, respectiv, nu mai mult de 1/2 si 1/3., in functie de natura obligatiei debitorului.

Ce se va intampla in situatia in care debitorul are mai multi creditori? Va fi urmarit de fiecare dintre acestia in mod separat, in sensul ca fiecare va primi cate 1/3 din salariu?

Aceasta situatie este clar reglementata de art. 729 alin. 2., potrivit caruia, daca sunt mai multe urmariri asupra aceluasi nume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel. In situatia in care debitorului i se retin mai mult de 1/2 din venitul net realizat, actul respectiv de executare este lovit de nulitate absoluta, acesta avand la dispozitie posibilitatea formularii unei in contestatii impotriva acestei incheieri, in termen de 15 zile de la momentul comunicarii, sau luarii la cunostinta, dupa caz.

Exista categorii de debitori, care, pe langa salariul primit de la angajator, beneficiaza si de sume necesare asigurarii existentei, iar in cazul in care acestea sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, acest venit poate fi urmarit numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

Astfel, potrivit Hotararii de Guvern nr. 973/ 2018, salariul minim net pe economie este de 1263 lei, iar daca, de exemplu, suma pusa la dispozitie de catre angajator, angajatului este de 800 lei, nu se va putea pune poprire decat pe 168,5 lei, respectiv pe suma care depaseste jumatate din cuantumul salariului net pe economie.

In ceea ce priveste veniturile care au natura de ajutor pentru incapacitate temporara de munca, compensatie acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.

Ca atare, sumele obtinute cu acest titlu nu poate face obiectul executarii silite daca titlul executoriu este reprezentat de un contract de credit, ci, numai in situatia in care executarea silita are ca obiect recuperarea sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale.

O ultima categorie de venituri obtinuta de catre debitori, nu pot face obiectul urmaririi silite pentru niciun creditor, in nicio situatie, astfel ca, executorul judecatoresc nu poate institui masura popririi asupra acestor venituri, precum: alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru nici un fel de datorii.

Nu uitati si de onorariul executorului judecatoresc care poate fi anulat.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Executat Silit Prin Poprire Pe Conturi? Cum Puteti Suspenda Si Apoi Anula Poprirea

Debitor Executat Silit Prin Poprire Pe Conturi

Aflati Ce Drepturi Aveti Atunci Cand Banca Sau Recuperatorul De Creante Pune Poprire Pe Conturi Sau La Angajator.

Nu putini sunt cei care sunt executati silit prin poprire pe conturi sau chiar la angajator si de cele mai multe ori prin ambele forme iar atunci executarea silita este ilegala.

Puteti anula definitiv executarea prin poprire.

Chiar si unele sume de bani trimise prin transfer rapid pot fi poprite insa doar in anumite conditii.

In primul rand atunci cand discutam despre popririle puse de catre recuperatorii de creante si daca sunteti Executat Silit Prin Poprire,  cei care au primit prin cesiune contractele bancare sau mai bine zis creantele ce deriva din contractele bancare , poprirea este ilegala fiindca atata vreme cat recuperatorul nu a obtinut o hotarare judecatoreasca separata impotriva dvs. in mainile lui, CONTRACTUL DE CREDIT nu este EXECUTORIU.

Trebuie sa stiti ca daca sunteti  Executat Silit Prin Poprire Pe Conturi incepand cu 2018 puteti obtine suspendarea executarii silite prin poprire si astfel , chiar daca sunteti in executare, prin suspendarea executarii silite, creditorul dvs nu va mai putea sa va incaseze sumele de bani din salariu sau alte venituri.

Chiar daca sunteti  executat silit prin poprire sau prin alta forma de executare silita, cum ar fi imobiliara (vanzarea casei sau apartamentului in procedura executionala), ori prin executarea mobiliara (pe autoturisme spre exemplu), puteti formula contestatie la executare si puteti solicita instantei de judeata sa verifice legalitatea actelor de executare.

In cat timp puteti formula o contestatie la executare daca sunteti executat silit prin poprire si  vi s-a pus poprire pe conturi?

Atentie – termenul de contestatie la executare curge dupa cum indica articolul de mai jos –

Cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi.

Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

Atentie, intodeauna formulati contestatia la executare silita prin avocati specializati in executare silita, codul de procedura civila indica faptul ca intodeauna –

(1) Contestaţiile se fac cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată.

Nu uitati faptul ca executarile silite pornite de catre firmele de executare silita pot fi ilegale si astfel anulate in instanta.

Ce pot sa invoc in cadrul contestatiei la executare daca sunt executat silit prin poprire pentru a anula poprirea ?

Executarea silita prin poprire poate fi anulata folosnd o serie larga de elemente –

a) Au trecut mai multi ani de la momentul ultimei plati catre banca ifn sau creditor in general?

Atunci nu mai aveti obligatia sa platiti si puteti invoca prescriptia dreptului prin contestatia la executare.

b)Aveti o poprire trimisa pe cont de catre executorul judecatoresc care este vadit mai mare decat suma pe care stiati ca o aveti de plata.

Iarasi , acest lucru poate fi un element abuziv al executarii silite sau chiar ilegal, prin care puteti sa anulati executarea silita.

c)Daca poprirea emisa catre banca sau angajator nu contine toate elementele de identificare ale debitorului sau daca la adresa de poprire nu sunt anexate toate actele prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute (titlu executoriu).

d) Daca stiti ca dvs ati avut creditul la banca si primiti adresa de poprire vine din partea unui recuperator, puteti ataca executarea silita pentru necitarea efectiva a dvs. cu privire la aceasta cesiune.

e)Sunt multe elemente ce pot fi contestate si fiecare act de executare are o particularitate aparte, de aceea trebuie sa verificam fiecare act in parte!

Ce se intampla dupa ce se admite contestatia la executare ?

Legea arta clar ca – dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu.

Nu uitati, inchiderea unui cont poprit se poate face in instanta daca banca nu vrea sa ia aceasta masura.

Av.drd. Cuculis

Nu pierdeti sansa de a contesta executarea silita si obtineti-va drepturile in instanta.

Puteti stabili o programare la sediul nostru aici.

De asemenea se poate completa formularul de mai jos pentru a contesta executarea silita –