Ce Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit Si Ce Sume De Bani Nu Se Urmaresc SIlit – Contestatie La Executare Poprire – Avocat Cuculis

Cum pot fi contestate executarile silite? Poprire executorie.

Executarea silita in Romania ultimilor ani de zile a cunoscut ABUZURI de tot felul.

Printre cele mai dese abuzuri se numara execuarea bunurilor ce nu puteau fi executate, popriri pe pensiile de intretinere, sau alocatiile copiilor, nici soldele pentru soldati si ajutoarele sociale nu au fost scutite, insa totusi, va propun sa vedem ce spune legea si cum pot fi combatute aceste abuzuri cu ajutorul contestatiei la executare?

Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit
Poprire – Contestatie la executare – Avocat

Codul de procedura civila stabileste totusi niste limite ale executarii silite,limite pe care recuperatorii de creante dar si bancile, le incalca.

Nu toate sumele de bani primite in cont sau bunurile pe care le detinem pot fi executare, fapt pentru care este important ca atunci cand suntem executati silit ilegal, sa ripostam cu o contestatie la executarea silita pornita.

Sper exemplu exista situatii in care debitorul nu are bunuri urmaribile deloc, fapt pentru care executarea silita ramane sterila.

I. Bunurile Neurmaribile – respectiv bunurile ce nu pot fi executate silit!

Care Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit:

a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului şi familiei sale şi obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel;

b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap şi cele destinate îngrijirii bolnavilor;

c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de subzistenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;

d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;

e) scrisorile, fotografiile şi tablourile personale sau de familie şi altele asemenea;

f) bunurile declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

II. Bunurile destinate exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului.

(1) Bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu exercitarea profesiei respective.

Une Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit! Vedeti care sunt acelea!

Dacă bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, însă servesc la exercitarea ocupaţiei sau profesiei debitorului persoană fizică, pot fi supuse urmăririi silite numai dacă nu există alte bunuri urmăribile şi numai pentru obligaţii de întreţinere sau alte creanţe privilegiate asupra mobilelor.

(2) Dacă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi urmărite, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru cultura pământului, în afară de cazul în care asupra acestor bunuri există un drept real de garanţie sau un privilegiu pentru garantarea creanţei.

Daca sunteti interesati si de:

III. Care sunt limitele in care un credit poate urmari un debitor? Ce Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit?

(1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:

a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;

b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

(3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.

(4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.

(5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.

(6) Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 863 şi următoarele.

(7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

IV) Ce se intampla daca regulile de mai sus sunt incalcate?

Toate acele popriri sau urmariri vor fi ANULATE confor art. 730 cod procedura civila care araa ca urmarirea cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept

V.) Ce trebuie sa faca un debitor?

El va trebui in mod obligatoriu sa se adreseze instantei de judecata printr-o cerere de chemare in judecata denumita specific contestatie la executare si sa solicite anularea intregului act de procedura executionala.

Debitorii si cei executati silit, trebuie sa stie

”Calea prin care un debitor supus unei proceduri de executare silită poate să conteste acest tip de abuz, este contestația la executare, ce în raport de dispozițiile legale, se poate face la 15 zile de la primirea actelor de executare silită”.

Poprirea. Limitele urmaririi veniturilor banesti

Salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ales acestuia pot fi urmarite, pana la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copil, sau pana la 1/3 din venitul net lunar, pentru orice alte datorie, de exemplu, ca urmare a demararii procedurii de executare silita in baza unui titlu executoriu reprezentat de un contract de credit.

Din interpretarea dispozitiilor art. 729 alin. 1 lit. a si b, poprirea poate fi instituita asupra venitului net, nu asupra venitului brut, context in care, evident, retinerea ar fi mult mai ridicata, iar aceasta poate fi instituita doar asupra veniturilor cu caracter periodic, ceea ce inseamna ca, sumele primite cu alt titlu, decat cel al unui venit periodic ( salariu ) pot fi retinute in integralitate.

Asadar, salariul sau alte venituri periodice nu pot fi urmarite silite decat in limitele stabilite, respectiv, nu mai mult de 1/2 si 1/3., in functie de natura obligatiei debitorului.

Ce se va intampla in situatia in care debitorul are mai multi creditori? Va fi urmarit de fiecare dintre acestia in mod separat, in sensul ca fiecare va primi cate 1/3 din salariu?

Aceasta situatie este clar reglementata de art. 729 alin. 2., potrivit caruia, daca sunt mai multe urmariri asupra aceluasi nume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel. In situatia in care debitorului i se retin mai mult de 1/2 din venitul net realizat, actul respectiv de executare este lovit de nulitate absoluta, acesta avand la dispozitie posibilitatea formularii unei in contestatii impotriva acestei incheieri, in termen de 15 zile de la momentul comunicarii, sau luarii la cunostinta, dupa caz.

Exista categorii de debitori, care, pe langa salariul primit de la angajator, beneficiaza si de sume necesare asigurarii existentei, iar in cazul in care acestea sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, acest venit poate fi urmarit numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

Astfel, potrivit Hotararii de Guvern nr. 973/ 2018, salariul minim net pe economie este de 1263 lei, iar daca, de exemplu, suma pusa la dispozitie de catre angajator, angajatului este de 800 lei, nu se va putea pune poprire decat pe 168,5 lei, respectiv pe suma care depaseste jumatate din cuantumul salariului net pe economie.

In ceea ce priveste veniturile care au natura de ajutor pentru incapacitate temporara de munca, compensatie acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.

Ca atare, sumele obtinute cu acest titlu nu poate face obiectul executarii silite daca titlul executoriu este reprezentat de un contract de credit, ci, numai in situatia in care executarea silita are ca obiect recuperarea sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale.

O ultima categorie de venituri obtinuta de catre debitori, nu pot face obiectul urmaririi silite pentru niciun creditor, in nicio situatie, astfel ca, executorul judecatoresc nu poate institui masura popririi asupra acestor venituri, precum: alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru nici un fel de datorii.

Nu uitati si de onorariul executorului judecatoresc care poate fi anulat.

Av. Drd. Cuculis Adrian

233 comments to “Ce Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit Si Ce Sume De Bani Nu Se Urmaresc SIlit – Contestatie La Executare Poprire – Avocat Cuculis”
 1. Buna ziua,d-l avocat,multumesc pentru postare.
  In cazul nostru s-au incalcat multe reguli,poprire calculata 30%dintr-o pensie sub sal.minim pe economie,poprire aplicata si asupra indemnizatiei de detinut politic(considerata de ei ca fiind tot venit probabil).Impreuna pensia si indemnizatia nu ajung la sal.minim net pe economie .Intrebarea era daca se mai poate face actiune daca deja a trecut 1 an de la inceperea executiei,si daca nu cumva se supara domnii si vin sa ceara si casa, asa cum am fost amenintati de multe ori,sau sa puna poprire si pe venitul meu la fel de mic,ca sa ne ducem sa ne spanzuram in final.Cu respect pentru lamuriri si pentru timpul acordat

   • Bună ziua domnule avocat…Vă rog să mă lămuriți si pe mine cu o înștiințare de masura popririi…Am primit această înștiințare de a depune o sumă de bani in contul unui executor judecătoresc…Eu am o restanță la o bancă dar aș vrea să știu dacă depun acești bani mai trebuie sa restitui si suma care este restanță la bancă sau nu? Vă mulțumesc si aștept răspunsul dv…Cu stimă si respect LILIANA..

     • Buna ziua domnule avocat,, va rog sa ma ajutati si pe mine cu o informatie daca se poate, am un credit pe firma ipotecar,firma de 2 ani numai are activitate , ratele la banca le-am platit la zi ,, insa balanta este pe minus pot fi fortata sa platesc creditul anticipat ? va multumesc si astept raspunsul dv… cu respect si stima DANA.

      • Buna seara,de un an si o luna platesc la kruk pt o recuperare de la brd. Zilele trecute mai precis pe data de 27 feb. Am primit de la primarie suma de 1000 lei pt implinirea a 25 de ani de casatorie in contul sotului ,si banaca a oprit banii. Este corect? Desi eu platesc lunar? .an fost am vb la banca si au spus ca asa tdeb opriti banii. Multumesc!

      • Buna ziua mi.am facut un credit pt telefon la flanco si nu l.am mai putut plati. Daca primesc niste bani pe numele meu di strainatate,mi pot lua?

      • Buna ziua ! Am avut rata la banca , nu am reușit sa mai achit , dosarul meu a ajuns la cei de la kruk , acum ma amenință ca imi ia apartamentul , apartamentul este pe numele meu dar si pe numele soției , am si 3 copii trecuți de 18 ani . Ar putea sa imi pună sechestru pe apartament ? Daca mi-ați Răspunde v-as fi recunoscător . Mulțumesc !

       • Buna ziua, sigur ca va raspundem si va si ajutam cu o contestatie la executare cu privire la imobilul pe care il detineti alaturi de sotie. Depinde daca sunteti amandoi trecuti codebitori in contract, este necesar sa vedem actele. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

     • Buna ziua, ma numesc Marioara Banu va rog sa ma ajutați cu un răspuns . Am girat pe fica mea (sa obțină un credit de la banca Transilva)nia ) cu un imobil proprietate personală acum sant in executare silită am primit hârtiile de 3-4 zile, dar executorul îmi cere o lista cu toate bunurile pe care le dețin întrebarea mea este au dreptul sa meargă după tot ce dețin? Am girat numai cu un imobil. Mulțumesc mult! Sfatuitima va rog ce pot face sa-mi salvez casa in care locuiesc

    • Buna ziua,
     Am o intrebare daca ma puteti va rog ajuta , am fost abonat unei companii de telefonie in 2008, anul trecut am fost sa imi achit ce aveam datorie la ei, am mers la shop si ei mi-au calculat tot cu penalizări. Dar acum ma suna cei de la Eos Ksi sa imi spuna ca nu am achitat toata suma ca este inca o valoare de aprox 1500 ron , de care cei de la compania de tel nu mi-au spus nimic. Am primit un mesaj ca vor începe procedura de executate silita ,in acest caz ce ma sfătuiți să fac? Sa achit si catre ei suma restanță care nici macar nu stiu ce reprezintă. Multumesc

      • Dacă am o proprire pe numele meu și primesc prin donație o mașină, este și aceasta mașina supusa proprii??

        • In 2018 fostul soț a făcut un împrumut la brd și eu a fost pusa sa semnez niște harti(doar ca iau la cunoștință ca ia credit), ulterior m am despărțit și apoi la un an m am pomenit cu conturile oprite pt ca eu de fapt am fost pusa ca coplatitor in contractul de credit (în condițiile în care eu nu aveam nici o sursa de venit și nici nu deținea bunuri etc).. Și automat de-atunci am proprie pe conturi pt ca fostul soț numai plătește. Vroiam sa mi cumpăr o mașină care îmi este utila pt a merge la munca, dar cum sa fac sa nu fie și ea supusa propirii😔😔😔

    • Buna ziua ! Am o intrebare . Cand trăia tata a facut împrumut e vorba de 15 ani in urma la banca si din pb financiare nu s a m ai putut achita ,după câțiva ani împrumutul s a dat la recuperatori, i s- a pus mamei oprire pe salariu. Ea acum 2 ani a primit apartamentul bunicii prin donație cu clauza sa o îngrijească. Bunica este in viața. Pot executorii sa ii ia casa donata dacă i se oprește si din salariu? Apartamentul care îl are împreună cu tata nu i a trimis ca il execută silit însă de ce donația? Parca după 6 ani se prescrie datoria atatia ani nu au trimis nimic . Astept raspuns. Va multumesc anticipat!

   • Buna ziua dle avocat. Ajutati-ma cu o lamurire…am poprire pe salar retinuta de catre angajator in cuantum de 1/2 intrucat subt 2 creditori. Am intrat in concediu pentru sarcina si lauzie de 126 zile urmand sa nasc in perioada urmatoare si tot mi se retine jumatate din venituri, justificarea angajatorului fiind aceea ca aceste sume sunt venituri periodice cf codului fiscal. Este corect sau nu?

   • Va salut.Am o oprire pe salariu de 1/2.Mie imi mai intra pe cardul de salariu lunar pe lângă SALARIU suma de 500 de lei de la o terta PERSOANA.Executorul doreste sa mi PUNA OPRIRE pe lângă ceea din salariu si pe suma aia de 500 de lei.Are dreptul să facă LUCRUL ASTA??!!.

   • Buna ziua daca parinti sunt propietari si mie mi au facut cu clauza de intretinere si eu am oprire pe salariu ,pot sa imi.puna sechestru pe apartament?

  • Daca am imobilu loat cu sotul pe numele la amindoi poate punepoprire pe imobil eu am probleme nu mai pot plati ifn-uri am mai multe sume de cinci sute.patru mi si noua mii trei in total dar am pensi de boala schizofrenie paranoida si hanticap schizofrenie ce mai mult ma intereseaza imobilui

  • Buna ziua, am o restanță la un credit, este in etapa de scadență anticipata, suma este de 53000 lei. Eu locuiesc în chirie, am mașina pe numele meu. Ce bunuri intra la executarea silita. Pot sa îmi ia și bunuri din casa sau doar poprire pe salariu?
   Vă mulțumesc!

 2. Am o datorie de 9000 lei si un salariu lunar de 100 de lei. Este posibila executarea silita pe un salariu asa de mic sau se impune executarea pe bunuri imobiliare ?

  • Buna ziua, din ce precizati dvs este posibil sa fie necesara urmarirea pe bunurile imobile, cand spun necesara, in sensul ca creditorul dvs. o sa vrea sa sa-si recupereze suma de bani insa veti putea sa faceti o cerere de restrangere a executarii silite! Cu stima, av Cuculis 0722298011

 3. Buna ziua,d-l avoca,am si eu o intrebare..,ce inseamna Solutia pe scurt: Admite cererea. Dată în şedinţa din Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 27.10.2014.
  Document: Încheiere – de executare silită 14370/2014 27.10.2014.
  Va multumesc anticipat!

  • Domnule Avocat daca am avut un credit si din cauză că nu am mai avut servici nu am mai platiit iar acum un execuor a contactat primaria pentru ai cere bunurile de pe numele meu ce pot sa fac desi ma confrunt cu problema banilor deoarece suntem o familie de 5 persoane si este foarte greu de intretint dintrun salar de 1000 ron

   • Bună ziua!
    În anul 2005 am cumpărat un telefon ” cu buletinul ” , în valoare de 900-950 lei, am plătit pana în anul 2009 , aproximativ 1300- 1400 lei
    În 2010 am primit o înștiințare de la Kurk ca mai am de plată 1350 lei
    Din 2010 și pana în prezent nu am mai avut nicio legătură cu această firmă
    Azi 31. 10. 2019 am primit Înștiințare, Somație și Încheierea Judecătoriei Pitești, in care se incuviinteaza începerea executării silite împotriva mea .
    Am rugămintea sa-mi spuneți , dacă se poate , dacă este legala această executare, având în vedere că au trecut 14 ani de la achiziționarea telefonului și 9 ani de când nu mai am nicio legătură cu această firmă și dacă mă pot executa pe o sumă de bani pe care îi primesc anual , în două transe ca subventie de la Agenția Națională Pentru Agricultura.
    Vă mulțumesc anticipat!

 4. Buna ziua,Domnul avocat!Va rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare:dacă venitul meu lunar sr compune dintr-o pensie de boala de 560 lei si o indemnizație de însoțitor de 650 lei,din care suma mi se va face proprirea?Menționez ca am girat pt un credit de 3000 lei la o instituție non-bancara(un CAR) și din acest credit s-a achitat jumătate din sumă.Va mulțumesc!

 5. Buna ziua! Daca am primit o somatie de executare silita insa nu am bunuri pe numele meu poate fi executat apartamentul parintilor mei? Multumesc

 6. Buna ziua,! Am rugamintea sa ma ajutati cu un sfat,
  Am fost chemat in judecata in instanta intr-un proces avand cauza cerere de validare a propririi fiind executat silit pentru o datorie fata de RALFI. In acelasi timp mi se retine din salariu in alte 2 dosare de executare toate cele 3 retineri depasesc 50% din venitul meu net. In acelasi timp executorul judecatoresc care mi-a facut ultima executare mi-a blocat contul de salariu si din sumele virate in cont banca imi retine inca o data 33% inclusiv din sumele care reprezinta diurna de deplasare. Procesul privind validarea propririi inca nu are termen. Ce motive pot invoca in apararea mea astfel incat sa nu fiu executat de doua ori?

 7. Buna ziua!
  Vin cu rugamintea de a ma ajuta cu un sfat in urmatoarea situatie.
  Am fost executat silit pentru o datorie avuta catre RALFI. Executorul judecatoresc inaintand in acest sens adresa de infintare a propririi la angajator si bancile unde am conturi. In baza acestei adrese angajatorul a trecut la retinerea din salariu a unor sume de bani conform legii. Datorita faptului ca in acelasi timp am proprire in alte dosare anumite sume angajatorul retine o suma de 60% din venitul salarial net . In acelasi timp banca imi blocheaza 30% din veniturile care intra in cont ca salariu. Cu toate acestea executorul ma cheama in judecata intr-un dosar pentru validarea propririi. Mentionez ca in contul de salarii angajatorul imi vireaza si sumele aferente diurnei de deplasare din care banca imi blocheaza din nou 33%. Procesul de validare a propririi nu are inca termen si as vrea sa depun intampinare. Ce pot invoca in apararea mea??

 8. Buna seara!
  As avea nevoie de o îndrumare.un PFA are datorii față de organele fiscale.s-a făcut un proces verbal de sechestru a unei autoutilitare și a unor bunuri.PFA ul după acel proces verbal a vândut pe baza de factura tot ce avea la un srl.pfa ul și a închis toate pct de activitate și a rămas doar sediul.acuma au venit cei de la finanțe cu o hârtie prin care trebuie pregătite listele de inventariere a bunurilor și predate.intrebarea mea este ce se poate întâmpla acuma care sunt consecințele și cum ar trebui procedat.multumesc mult

 9. Buna ziua,ma puteti lamuri si pe mine ce pot face:am o executare din 2010,in suma de 125.000LEI,am o pensie de 764LEI(1/2 din pensia sotului) si o poprire de 222LEI pe pensie!Nu am alte venituri si nici proprietati,sunt vaduva,este normal sa-mi opreasca suma aceasta?Va multumesc

 10. buna ziua,
  sant o persoana cu handicap, cu o pensie de invaliditate de 530 lei ,
  casa de pensi, imi retine o poprire de 155 lei cheltuieli de judecata, intr-un proces la care nu am primir hotararea din recurs si nu pot sa depun contestatie in anulare sau revizuirea dosarului
  este posibil ca din pensia de invaliditate sa se retina popriri ???, intrucat banii nu-mi ajung nici pentru mancare dupa ce imi platesc intretinerea – apa – curent ,,,alte utilitati
  va multumesc anticipat

 11. Buna ziua! Am si eu o intrebare. In cazul in care am un dosar la un executor, poprire pe toate conturile , pot trece o masina pe numele meu, in siguranta? Sau risc sa raman fara ea? Multumesc!

 12. Bu a ziua! In cazul in care am un dosar la un executor si poprire pe toate conturile, as putea trece o masina pe numele meu, in siguranta? Sau risc sa raman fara ea? Multumesc!

 13. Buna ziua. Am si eu o intrebare, daca se poate. Se poate executa silit un bun dobandit in timpul casatoriei, dar pe numele sotului? Va multumesc.

 14. Buna ziua.am o restanta ka banca de 4000 lei +PENALIZARI taxe de executare etc…poate sami ia casa? Sau sami umble la venit de jumate de norma….

 15. Buna ziua am un dosar penal pentru infrctiune in valoare de 40000lei nu am bunuri pe numele meu daca nu platesc risc ceva?

 16. Buna ziua am o datorie de 40000lei facand un furt a venit executorul a constatat ca nu am nimic pe numele meu mia fixat o rata de 500lei pe luna eu muncesc in spania si daca nu as mai putea sa muncesc sa o platesc de sa intampla?

 17. Buna ziua. Am primit acasa un plic prin care sunt executata silit pentru un credit din 2007 in valoare de 20000 de lei ,am plătit pana in 2011 după care am rămas fără servici și nu am mai putut plăti . La un credit de 20 000 de lei plăteam 405 lei pe luna. Menționez ca nu am bunuri pe numele meu și nu m-a înștiințat nimeni 5 ani despre plata. Ce îmi pot face dacă nu dețin nimic. Va mulțumesc.

   • Va salut.Am o oprire pe salariu de 1/2.Mie imi mai intra pe cardul de salariu lunar pe lângă SALARIU suma de 500 de lei de la o terta PERSOANA.Executorul doreste sa mi PUNA OPRIRE pe lângă ceea din salariu si pe suma aia de 500 de lei.Are dreptul să facă LUCRUL ASTA??!!.

     • Bună seara! O informație dacă se poate vă rog frumos! Fostul sot a făcut rata la banca pe care nu l-ea plătit are poprire pe salariu și am primit acasă o somație pentru imobilul care este donat către fiul nostru . As vrea să știu dacă i se poate pune copilului sechestru pe casa din vina tatălui?

 18. Buna ziua.Va rog frumos un sfat, am o datorie la banca Raiffeisen, angajatorul mi-a virat din greseala diurna intr-un cont la aceata banca .Banca mi-a luat toti bani si ia tranferat la datorie.Unde pot face o reclamatie cu banca nu ma inteleg? Va multumesc.

 19. Domnule avocat am si eu o intrebare am girat niste persoane la cAr si ei nu platesc ratele si imi trage mie din pensie iam dat in judecata am cistigat au ajuns dosarele la titlu executor si acesta nu poate face nimic caci una e in concediu de cresterea copilului iar cealalta nu mai lucreaza si nu au nimic ca bunuri pe numele lor In acest caz cum imi pot recupera suma de bani pe care eu am platito in locul lor va multumesc

   • Buna ziua, sotul meu pe cand nu era inca casatorit a facut 2credite unu ipotecar celalalt nevoi personale, nepaiputand plati banca a luat apartamentul si restul datoriei au dat la recuperatori. Acum are executare silita si poprire pe salar. Nu are altceva trecut pe el. Intrebarea mea este daca eu ca sotie nefiind trecuta codebitor pot fi urmarita cu ceva(daca iau o masina pe numele meu sau daca primesc prin donatie o proprietate) M ar ajuta mult raspunsul dvs. Multumesc

  • Buna ziua,
   Am mai multe imprumuturi ifn pe care nu am reusit sa le rambursez.Nu am bunuri pe numele meu ,dar tot vin notificari la adresa din buletin,unde nu locuiesc eu ,ci o ruda apropiata.Pot intra abuziv acolo,daca nu am drept de proprietate pe acel imobil?Cum pot impiedica masurile acestea?

 20. Buna ziua, daca sunteti amabil,am o intrebare, sotia nu are servici,are doar indemnizatia de crestere a copilului si atat, nu are nimic pe numele ei cat nici pe al meu, daca este executata silit,cum vor proceda? multumesc anticipat!

 21. Buna ziua. Si eu sunt executat silit si conform legii banii pe diurne si indemnizația lunară pt chirie nu se supune p opririi. Totusi Raiffesen Bank îmi ia si aceste drepturi. Luna trecuta au luat o treime din salariu si am mai lăsat in cont suma de 320 de lei,au intrat banii de chirie 420 . În total 776. Si mi au retras 520. Iar restul de bani rămasi sunt blocați de banca. Ce as putea face ca pe viitor sa nu mai patesc asa ceva? Va mulțumesc.

 22. Buna ziua. Lucrez la Politia Locala si am o poprire pe salariu. Nu contest suma si nici poprirea….acum, sa nu fiu ipocrita…cand am luat banii era bine…dar, voim sa stiu daca norma de hrana oate fi poprita. Multumesc anticipat pentru raspuns.

 23. Buna seara.
  Va deranjez cu o intrebare, am o datorie la asociatie mai veche, in valoare de15000lei prin ordin judecatoresc am fost data la executor pentru recuperarea creantei, am inceput sa platesc la executoer am dat 4000lei dar ei au inaintat dosarul pentru vanzare imobil, cu toate ca am fost am discutat si am spus ca achit in lunar,nu pot achita toata suma o data.
  Este corect sa inainteze dosarul daca eu am inceput sa platesc?
  Va multumesc.
  Cu respect.

   • Bună ziua, am primit poprire pe o sumă de bani provenită din subvenții agricole,trebuie facuta contestație la executare sau se poate ridica poprire de către executorii judecătoresc.Vă rog să îmi răspundeți dacă se poate!Vă mulțumesc!

  • Bună ziua as avea. Și eu o întrebare. Am avut un contract de 2 ani cu firma Orange și ultimul luni de abonament nu leam mai plătit deoarece am sesizat ca am plătit în tot acest timp și un abonament de te. Fix pe care eu nu îl aveam defapt doar pe hârtie. În consecință ei au continuat sa încerce sa își recupereze banii asa ca am o executare silita pe numele meu și mi-au făcut proprire pe conturi. Menționez ca nu am venituri din munca doar bursa de merit a copilului și bani de la apia . Pot sa îmi ridice alte bunuri pentru suma de 2330 de lei? Menționez ca am casa și mașina pe numele meu.. Ce ma sfătuiți sa fac? Mulțumesc anticipat.

 24. Buna ziua am avut un credit n p in 206 in 2012 am ramas f servici si nu am mai avut de unde plati o perioada cu toate ca am incercat sa vorbesc cu d- si dar nu am gasit intelegere ma exzecutat fara sa fiu anuntata in urma exzecutari exzecutotul mia spus ca mi se pun in continoare dobinzi de17,5%pe an in exzecutarea care mi- au trimiso la job nu reiese asa ceva imi puteti spune daca este legal am intrebat la Banka si au slus ca ei nu percep dobinzi pe cind exzecutorul spune alceva va multumesc

  • Buna,am și eu o problema,dar cred că mai gravă,mie mi-au pus poprire pe partea mea din apartament,am murit tata,am făcut succesiune,3 copii și mama,și m-am trezit cu poprire pe partea mea din apartament e posibil așa ceva?

 25. Buna ziua , am si eu o intrebare .. am divortat de 2 ani ,eu am intentionat divortul cu lasare minori 2 la tata pe motiv ne avand locuinta pentru ai lua la mn , intre timp eu m am refacut viata rezultand un copil ne avand posibilitatea de a plati pensia alimentara la copii fostul sot ma dat in judecata pt suma stransa cu tot cu cheltuieli judecatoresti si sunt silita k in 30 zile sa i platesc daca nu ma executa silit…. va rog sa mi spuneti daca eu nu am bunuri personale ce poate sa mi faca? Multumesc

 26. Buna ziua .Am avut un PFA. cu care am realizat activitati de comert in cursul anilor 2008 si 2009.
  in decembrie 2009 am suspendat activitatea la registrul comertului.fara datorii iar in 2013 am radiat Pfa.fara nici o datorie.
  mentionez ca in 2011 am primit de la casa de pensii 2 instintari sa ma prezint sa fac contract cu ei de asigurari .ceea ce nu am facut .in 2013 am primit o alta instiintare sa ma prezint la ei (casa de pensii)
  cum ca trebuie sa inchei contract cu ei peb
  ntru anii 2008 si 2009.nu am dat curs invitatiie.
  mentionez ca PFA.era radiat la data cand am primit aceasta ultima instiintare.
  intrebarea mea este.pot sa ma oblige sa fac contract de asigurari cu ei si sa ma oblige sa platesc pentru 2008.si 2009.asigurari de somaj?Acum suntem in luna 9/2017 deci din 2009 cind am suspendat activitatea la Registrul comertului pe 3 ani si dupa aceea am radiato in 2013 au trecut 8ani de la suspendare respectiv 4ani de la radiere .mentionez ca nu am desfasurat nici o activitate de la data suspendarii(12/2009 pina la radiere 1/2013)
  eu cred ca asa zisa datorie sa prescris..Mentionez ca nu am primit scrisore de executie de la casa de pensii.
  Va rog sa i_mi raspundeti Domnule Av.Cuculis.
  Va multumesc cu anticipatie
  Cu respect Eugen

 27. Buna ziua.Va multumesc pentru raspunsul prompt.
  Asa m-am gandit si eu in momentul in care am postat intrebarea.Mentionez ca nu am facut nici o solicitare catre dumneavostra .
  Doresc sa pastrez confidentiale actele.
  Va multumesc Domule Av.Cuculis
  Cu stima Eugen

 28. Buna ziua, sunt administratorul unei gradinite cu program prelungit, unde se pregateste hrana pentru copiii din gradinita, iar contributa pentru aceasta hrana este suportata de parinte. Asa se obliga parintele , prin Contractul educational , sa respecte Regulamentul de ordine interioara, iar in acest regulament este scris ca are obligatia sa achite pana in data de 15 a lunii contributia de hrana pentru luna intreaga. La sfarsitul lunii se face comparatia intre zilele achitate si zilele frecventate, iar luna urmatoare se scad zilele in care copilul a absentat. Mentionam ca la alimente ne autofinantam doar cu acesti bani, care-i achita parintii, 8 lei/ zi. Nu primim niciun sprijin de la nicio institutie a statului. Intrebarea mea este ce parghii legale avem sa recuperam sumele neachitate de la parinti, avand in vedere ca la inscrierea in gradinita parintii trebuie sa prezinte adeverinta de salariat, consider ca putem face poprire pe salariu, dar daca parintele nu mai lucreaza la firma respectiva, unde ne putem adresa sa-i gasim noul loc de munca sau cum altfel sa ne recuperam datoria.Ca institutie de stat banii incasati se vireaza in cont de Trezorerie, iar noi de acolo platim facturile catre furnizorii de alimente, iar contractele cu furnizorii sunt cu plata la 15 maxim 30 zile, in cazul acesta nu ne putem noi achita facturile integral catre furnizori.Baza legala dupa care functionam ar fi Legea educatiei, ROFUIP si ar mai fi un HG 1252/ 2012,unde se vorbeste de crese si educatia timpurie , iar la art 71 alin 1,2,3 se aminteste de aceasta contributie, dar cresele sunt cu alt statut, apartin de Primarii, iar acestea compenseaza ceva din costuri. La gpp-uri nu se compenseaza nimic.Pana la un moment dat in legislatie am fost tratati la fel cresele cu gradinitele cu program prelungit, dar mai tarziu gradinitele au fost omise din acest HG, se aminteste doar ca grupele anteprescolare pot functiona si in gradinite, de aceea consider ca acest HG il putem considera si noi o baza legala, existand si in gradinite cu pp grupe de educatie anteprescolara. Va multumesc.

 29. Buna ziua, am un credit in franci elvetieni, accesat in 2008, ma gandesc la darea in plata, avand in vedere ca am platit 8 ani cu foarte mari eforturi, OTP a transferat creanta catre OTP FACTORING cu suma de 173000 franci, iar eu am imprumutat de la OTP in 2008 suma de 148000 franci. Astept un raspuns daca ma puteti ajuta in instanta. Multumesc!

 30. buna ziua, am facut un credit de nevoi personale acum 14 ani din care am platit creditul dar mi-a ramas 600euro dobanzi de plata. Intre timp am plecat din tara, acum sora mea ma anuntat ca am primit o executare silita, intrebarea mea este, cat eu am o mostenire de 1/3 din decesul de tata si nu avem iesirea din diviziune, cum procedeaza executatrea?? Care este solutia de anularea de procedura? cu stima

 31. Buna ziua, în cazul în care pierd un prim proces, în civil, cu pretenții, se poate pune proprii pe bunuri fiscale, până la apelul meu? Sau se așteaptă hotărârea definitivă? Și în acest caz, nu am un termen în care sa înstrăinez bunul între timp!? Mă refer la o mașina, să pot elibera certificatul fiscal rapid!?

 32. Buna ziua!Va rog frumos sa imi raspundeti la o intrebare.Am avut un proces cu o firma si instanta a hotarat suma de 12500 lei,m am inteles cu ei sa le dau banii in transe…le am achitat suma de 4400 lei dar dupa 2 luni mi a venit proprire pe toate conturiile de 19330 lei.Se poate sa ma execute silit chiar daca eu am.platit o parte din suma?Suma pe care ei nu mi au scazut-o din debit.si ma poate executa un executor din timis daca eu de exeplu am domiciliul in bucuresti?Multumesc

  • Cred ca acolo discutam despre manifestarea unor abuzuri cu privire la acele sume de bani si v-as ruga sa ne trimiteti actele sa vedem ce putem face pentru aceasta executare silita. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 33. buna ziua,dle avocat.contul bancar este poprit prin hotărâre judecătorească obținută de executor judecătoresc pt.o creanță bancara. daca in cont intra o suma de bani reprezentând ajutor acordat de primărie pentru integrare socială, aceasta suma poate fi supusă popririi?aștept cu interes răspunsul dvs.va mulțumesc.

  • Bună ziua.Am făcut o rată la Cetelem prin Flanco de 2000 lei.Am rămas fără serviciu.Am cont doar pe alocația copiilor.In cazul unei executări silite se poate pune propire pe bunuri imobile?Specific că am cumpărat o centrala pe numele meu și mai am masina pe numele meu.

   • Buna ziua. Bunurile imobile sunt casele, apartamentele, etc. Cele la care faceti referire sunt mobile. Da, executarea se poate intinde asupra tuturor insa evident ca aveti la indemana calea contestatiei la executare. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

    • Bună ziua, am primit poprire pe o sumă de bani provenită din subvenții agricole,trebuie facuta contestație la executare sau se poate ridica poprire de către executorii judecătoresc.Vă rog să îmi răspundeți dacă se poate!Vă mulțumesc!

 34. buna ziua,dle avocat.contul bancar este poprit prin hotărâre judecătorească obținută de executor judecătoresc pt.o creanță bancara. daca in cont intra o suma de bani reprezentând ajutor acordat de primărie pentru integrare socială, aceasta suma poate fi supusă popririi?aștept cu interes răspunsul dvs.va mulțumesc.

 35. Buna seara…am un imprumut din 2007…dupa cateva luni platite am fost nevoit sa plec 3 luni din tara…cand m am intors am plecat la banca sa mi achit restantele si sa intru in normal…acolo surpriza,cica nu mai eram dator la ei,pt ca mi au preluat datoria vestita firma kruk…bineinteles ca m a contactat aceea firma si eu nu le am platit nimic pt ca nu mi s a parut normal…acum 2017 m am trezit ca ma executa silit…sunt administrator la o societate de transport taxi…in executare scrie ca trebuie sa mi opresc 1/3 din salariu si sa i pun intr un cont…daca imi incetez contractul de munca se poate lua executorul de cele 2 masini pe care le am pe taxi!??sau ce pot face in cazul asta!?…multumesc!!!

 36. Buna ziua…imi cer scuze daca ma repet dar cred ca am sters din greseala ce am scris ieri…am un imprumut facut la BCR in 2008,am platit cateva luni atunci si dupa am fost nevoit sa plec pt 3 luni din tara…cand m am intors am plecat la banca sa platesc restantele ca sa revin la normal…acolo surpriza,doamna de la ghiseu mi a spus ca,creditul meu a fost dat la vestita firma kruk…bineinteles ca nu mi s a parut normal acest lucru si nu am platit nici un leu la firma respectiva…acum,in 2017 m am trezit cu o executare silita…vreau sa mentionez ca sunt administrator la o firma de transport taxi si imi platesc singur darile la stat…mi s a spus sa mi opresc 1/3 din salariu si sa i pun intr un cont de al lor la o banca…daca imi inchei contractul de munca se pot lua de cele 2 masini care sunt pe societate!?eu fiind administratorul si imprumutul este facut pe persoana fizica…sau cum trebuie sa procedez!?…imi cer scuze daca m am repetat…multumesc frumos…

 37. Buna zoua .am o poprire pe salariu si am intrat in concediu de crestete copil 2luni nu iau bani si apoi voi primi indemnizatia de crestete copil imi poate face poprire pe indemnizatia de crestete copil.va multumesc .

 38. Bună ziua. Am avut o societate care din 2009 din ce imi amintesc nu am reusit sa plătesc taxele către anaf . M-am interesat în 2015 a fost radiată. Acum am primit o somatie împreună cu o executare silită pe persoană fizică emise în noiembrie 2017 dar pe executare am termen legal de plata noiembrie 2015. Ma puteti sfatui ce pot sa fac bani sa achit datoria nu am, nici bunuri pe numele meu decat o masina cu valoare sub 2000 euro, stau cu chirie. Cu stima!

 39. Am fost executat silit in anul 2012 ,imobiliar pentruun credit ipotecar luat in CHF , doar pentru ca rata lunara ajunsese sa depaseasca cu mult venitul familiei mele.
  Va rog sa-mi spuneti daca acum dupa 5 ani de la executarea imobiliara mai pot fi executata silit daca, cu ajutorul unor buni prieteni imi deschid un SRL. Va multumesc .

 40. buna ziua.Se poate face poprire din salariul meu de insotitor al copilului meu?.Mentionez ca am salariu de insotitor nu indemnizatie.Va multumesc

 41. Buna
  Am poprire pe salarii în urma unui credit ipotecar in CHF. Sunt angajat MAI si vreau sa va întreb daca norma de hrana si banii de echipament sunt supusi
  Mie deja mi s-au oprit acesti bani, adică 1/3 di tot venitul care a intrat pe care. Ce as putea face in aceasta situație? Cu respect va multumesc anticipat!

 42. Buna seara, va rog, domnule avocat, sa ma ajutati pentru ca nu stiu ce sa mai fac.. in 2014 am luat de la II Lazar Petrisor ( o firma care oferea doar pensionarilor) mobila in valoare de 2400 de lei, creditul este pe numele tatalui meu iar eu si sotul fiind giranti. Am platit ratele pana cand acesta a inchis magazinul din Bucuresti. L-am sunat si tot timpul ne spunea ca va deschide un punct de incasare, sa stam linistiti. Cand nu a mai raspuns la telefon, am mers la sediul din Teleorman si am achitat integral. Ni s-a spus ca ne vor suna cand vor fi calculate si penalitatile. La cateva zile am primit instiintare ca ne-a dat in judecata pentru SUMA “RESTANTA” PE CARE O PLATISEM!! La procesul pe fond am demonstrat ca am platit dar judecatorul nu a tinut cont si a hotarat sa platesc DIN NOU aceeasi suma “restanta” plus penalizari pe toata durata, plus cheltuieli de judecata.Am depus apel impotriva hotararii judecatoresti.Apoi un executor judecatoresc a trimis instiintare de poprire, pe care am contestat-o! Acum la Apel mi sa spus ca nu am platit taxa de timbru desi nu am primit nimic acasa care sa ma instiinteze,deci nu am dreptul sa vorbesc…ce sa mai fac acum??? Nu e corect sa platesc iar ceea ce deja am platit….daca cereau doar penalitatile intelegeam…
  Va tog din suflet sa ma ajutati!!
  Multimesc frumos!

 43. Buna ziua,
  Am primit o înștiințare de executare silita acum 2 luni pentru un credit din 2008, dosarul fiind din 2013. Am înțeles că normal se prescrie la 3 ani însă trebuia să mă prezint la proces pentru a cere acest lucru. Însă neprimind înștiințările de judecată deoarece eu nu mai locuiam la adresa aceea unde au fost trimise, nu am știut de proces iar acum persoana care sta acolo mi-a trimis aceasta înștiințare de la executorul judecătoresc să mă prezint la dânsul pentru a da lămuriri in scris cu privire la bunurile ce pot fi executate. Menționez că nu am nimic pe numele meu, locuiesc la părinți și totul este pe numele lor. Ce se poate întâmpla în acest caz ? Pot sa execute bunurile părinților ? Mai pot contesta executarea silita si\sau prescripția ? Sau trebuia in 15 zile ?
  De asemenea menționez a eu deja am conturile blocate de ANAF din cauza unei datorii pe firma care s-au transmis pe persoana fizica și pentru care, înțelegând una cu cei de la ANAF plătesc lunar o suma stabilită de comun acord până se stinge datoria… Va rog daca se poate un răspuns… Mulțumesc mult !

 44. Buna ziua! In 2005 am facut niste credite de nevoi personale la mai multe bănci. Am plătit o perioada, iar apoi nu am mai putut plăti. La scurt timp am plecat in străinătate definitiv, iar acum venind in tara , pe adresa din buletin am primit mai multe plicuri cu înștiințări de executări silite si plata unor sume exorbitante către firmele de asigurări. Menționez ca in Romania nu mai am bunuri pe numele meu, nici măcar un cont bancar .Întrebarea mea este, cat timp va dura aceasta urmărire a firmelor de asigurări pentru plata creanțelor, dobânzilor, etc. fiindcă nu mi se pare normal sa platesc acestor firme de asigurări in afara de creditul respectiv care oricum nu a fost mare la vremea respectiva, tor felul de taxe si dobânzi. Mulțumesc!

 45. Buna ziua domnule avocat. In ianuarie 2017 am facut o rata in valoare de 2400 lei la Media Galaxy lucrand cu TBI credit. Am platit suma de 1400 deocamdata , si din motive personale, nu am mai putut achita o rata. Am ramas in urma si acun cateva zile am mai achitat suma de 180 lei. Astazi imi trimite mesaj si imi aduce la cunostinta ca au inceput demararile executarii silite si am sunat imediat la ei sa vad care este treaba si mi-au spus ca daca nu achit suma de 360 lei sa ajung la zi ma vor executa silit. Problema e ca am si eu niste probleme si nu le pot achita mai mult de jumate dar ei au spus ca nu ii intereseaza. Am incercat sa le spun ca le.voi plati cum pot si eu , in mai multe transe dar fara raspuns. Ce mi-ar putea lua daca nu am nimic pe numele meu dar lucrez cu un.salar de minim pe economie ? Va rog un raspuns ! Multumesc frumos !

 46. Bună ziua ! In 2016 am luat de la ING suma de 15.000 de lei si nu a mai putut plăti ! Am primit de la oficiul de cadastru o somatie ca casa a fost scoasă la licitație ! Casa am luat-o de la bancă BCR cu programul prima casă ! Sunt la zi cu plata ei , dar normal casa inca apartine băncii ? Poate recuperatorii de la ING sa imi ia casa ?

   • Buna ziua dl. Avocat,

    O situatie asemanatoare, va explic :

    In anul 2008, casatorita fiind, am luat un credit de nevoi personale. In procesul de partaj bunuri comune instanta de judecata a decis ca este doar in obligatia mea de a achita restul creditului, nefiind considerata datorie comuna. Intre timp nu am mai achitat ratele desigur dosarul a ajuns la executor. Nu am intrat in posesia notificarii, nu am putut sa ma apar prin contestatie la executare silita. Suma datorata cu cheltuieli de executare este de 8500 eur.

    Intre timp am achizitionat un imobil prin programul prima casa, care este inca in termenul de 5 ani cu interdictia de instrainare, la care achit ratele lunar.
    In masura in care pot fac plati in contul executorului (m-am adresat prin email cerand un iban). Pana la acest moment nu am intrat in posesia unei copii a dosarului s-au vreunui act de executare, nu ma aflu in localitate.
    De mentionat ca am in intretinere un minor, pensie alimentara minim pe economie. Dar nu cred ca are prea multa importanta in Romania !!!

    Intrebarile mele sunt :

    1. Ce este indreptatit sa faca executorul judecatoresc in continuare ?
    2. Care este limita prevazuta de lege pentru scoaterea la licitatie a imobilului ?

 47. Buna ziua domnule avocat.Sotia a contractat un credit si un card de credit in 2007 respectiv 2008 de la Europe Credit Bank.Astazi am primit o somatie de executare silita de la un executor judecatoresc reprezentant al CREDIT PLUS GULF LTD(cesionar de care n-am avut cunostinta pina astazi) in baza unei sentinte ramase definitive din 2013,la pachet cu o alta somatie legata de cardul de credit bazata pe o sentinta ramasa definitiva LA FOND,la doua luni dupa un alt proces cu absolut acelasi continut(practic aceeasi cauza), evident tot la fond dar care a hotarit o sentinta de respingere . Mentionez ca sintem casatoriti de 3 ani-mult dupa data contractului, sotia nu are venituri si nici alte bunuri in proprietatea sa, si locuim impreuna in casa mostenita de la tatal meu. As avea nevoie de sfatul dumneavoastra.

 48. Buna seara!
  Va rog sa ma lamuriti si pe mine daca se poate.
  Mamei mele i s-a pus o popriere pe cont pentru un impozit la masina neachitat.
  Inainte de a se ajunge la poprire am contestat titlul executoriu si somatia, am depus si o cerere de suspendare a executarii si s-au respins toate acestea.
  De 8 luni de zile hotararea nu s-a comunicat, pentru a face apel.
  Mama poate face dovada ca banii care ii avea in cont proveneau din despagubirile de la CEDO, prin care eu i-am facut o procura ca banii sa fie transferati in contul ei.
  Exista posibilitatea ca asupra acestei sume, fiind despagubire, sa nu se puna poprire?
  Va multumesc!

 49. Buna seara dl avocat….am si eu o poprire de 5300 Ron la bancă …..întrebarea mea este următoarea : eu am copii cu gradul 1 si drepturile sale bănești din partea scolii am fost obligata sa le primesc prin banca. Doar ca banca a pus poprire pe acești bani…ce as putea face? Este corect ca banca sa îmi ia drepturile bănești ale copilului? Ce as putea face ? Va mulțumesc anticipat ….o seara buna

  • Bună ziua. În urma unui credit imobiliar neachitate, garsoniera va fi scoasă la licitație. Evaluarea garsonierei nu acoperă suma datorată. Cum va fi recuperată diferența de către executor? Poate fi executată partea mea dintr-un apartament, obținută după decesul tatălui meu?

   • Buna ziua, din nefericire trebuie sa va aparati imediat si sa faceti urgent o contestatie la executare. Dupa vanzarea acelei garsoniere, se pot indrepta si impotriva altor bunuri. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 50. Buna ziua, va rog sa ma ajutati intr o dilema,mamei mele tocmai I s-au oprit peste 40% din ajutorul pentru caldura de catre cei de la primarie pe motiv ca eu fiul ei am datorii din amenzi 1500ron este posibil sa opreasca mamei mele din moment ce amenzile sunt pe numele meu? Multumesc anticipat!

 51. Buna ziua domnule avocat,as avea nevoie de o lamurire daca se poate.am avut un proces pentru vatamare corporala si in dosar suntem 3 inculpati,am fost obligati sa achitam suma de 36000 de lei la comun,daca eu mi-am platit “partea”12000 de lei poate sa imi puna poprire pe casa.casa parintilor este trecuta pe mine si fratele meu,si nu poate fi vanduta cat sunt ei in viata,gen uzufruct,nu ma prea pricep…

 52. Buna ziua am un ordin de executare silita de la BRD eu nu dețin nimic dar soțul deține o mașină fiind girant .exista riscul de a rămâne fără mașină? Mulțumesc

 53. Buna ziua ! Acum cativa ani am facut un credit de imprumut la CEC BANK .Am intarziat si dosarul meu a fost transferat catre cei de la Credit Inkaso . In prezent am mai ramas cu suma de 510 lei . As dori sa stiu daca pentru aceasta suma pot sa fiu executata silit . Va multumesc !

 54. Bună ziua. Am avut o executare silita din partea fostului soț după partaj, as dori sa știu ce pot face pt ca bani i- au fost dați doar ca lipsesc bunuri care i- au fost plătite care rezulta în sentință ca îmi aparțin, o parte fiind chiar vândute de către dansul.

 55. Buna ziua . Am facut un imprumut la banca pentru cineva,care nu avea venit iar persoana respectiva a plecat din tara . Am platit aproximativ un an dar daca el a plecat nu am mai platit ca nu mi-a mai dat bani si nu mai stiu nimic de el de 4 luni . Am o pensie de incapacitate temporara de munca . Imi opreste din pensie sau imi pune sechestru pe bunuri? Va multumesc anticipat.

 56. Buna ziua, am fost in instanta unde am pierdut procesul, iar acuma am primit executarea silita a cheltuielilor judecatoresti in valoare de 11.000 RON. Daca achitam o parte din suma astfel incat sa ajungem sub 10.000 RON, atunci vor mai avea dreptul de a scoate casa la licitatie sau sa puna sechestru pe casa. Exista un articol in codul civil care specifica, ca la sumele sub 10.000 RON nu au dreptul de a vinde casa

 57. Buna ziua, am fost in instanta unde am pierdut procesul, iar acuma am primit executarea silita a cheltuielilor judecatoresti in valoare de 11.000 RON. Daca achitam o parte din suma astfel incat sa ajungem sub 10.000 RON, atunci vor mai avea dreptul de a scoate casa la licitatie sau sa puna sechestru pe casa. Exista un articol in codul civil care specifica, ca la sumele sub 10.000 RON nu au dreptul de a vinde casa. Multumesc frumos

 58. Buna ziua! Am o problema cu care ma confrunt. Efectiv vestea de astazi mi a intors lumea pe dos. In anul 2015 am incetat achitarea unui credit din cauza faptului ca nu am mai fost salariata. Si nu mi am permis sa platesc. In anul 2017 m am angajat , bineinteles ca banca a vandut dosarul unui executor care mi a pus oprire p salariu cu 31% . Si de abia astazi sa aflu dupa un an jumate ca bunul pe numele meu si anume un autoturism a fost pus sub sechestru dupa ce mie mi se retineau acei 31% din salariu ..eu nu am fost instiintata cu acest fapt. Este legal acest lucru? Va multumesc si astept cu nerabdare un raspuns!

  • Buna ziua, sunt multe abuzuri in lumea aceasta a executarilor silite.Stiu ca o executare are puterea de a va bulversa, insa daca luam toata treaba cu pasi mici, faceti o programare la noi la birou, o rezolvam, cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 59. Buna ziua,
  acum 4 ani am facut un credit, din care am achitat cam 1/3, apoi nu am mai putut achita rata. Intre timp am lucrat si cu contract de munca nedeterminat si determminat. Am observat ca din cel pe perioada determinata nu se retinea poprirea ( infiintata in baza unui titlu de executare silita).
  Intrebarea este, daca acum am inceput sa lucrez iar si contractul de munca este pe perioada determinata de 6 luni, se va infiinta iar poprirea.
  Multumesc anticipat!

 60. Buna ziua Dnl Av Cuculis am o intrebare cu respect, am restanta la banca pentru 5 luni mi sa comunicat telefonic deoarece la adresa nu am acces pe ap mamei mele care este in litigiu dar concluzia comunicarii este ca mi se preda imprumutul la firme de creante pentru aceste 5 luni deaja nu mai este afisat debitul . Eu nu lucrez de circa 10 luni deoarece am caderi convulsive si am fost luat de nenumarate ori cu ambulanta de la servici sau de pe strada din pacate iau un tratament care nu imi permite pt moment sa lucrez. Situata este ca si mama a fost blocata cu banii dar acum are banii
  si doreste sa achite la banca cele 5 rate restante si in continuare .Banca este ING ce pot sa fac in acest context.Cu stima si respect va multumesc !

 61. Buna seara ! Am o executare silita din 2012 (in urma unui partaj) mia fost scoasa casa la vanzare (de mai multe ori ) fara a se vinde….VA ROG sa-mi spune-ti daca nu a reusit s-o vanda (casa fiind grevata de uzufruct viager) mai poate fi scoasa (la nesfarsit ) la licitatie precizez ca nu am venituri… Va rog care e modalitatea de a termina aceasta executare silita…..De primit somatii si comunicari in fiecare an deci..de perimare nu cred ca poate fi vorba .Pozele de la casa sunt facute cu tot cu casa vecinilor si a altor cladiri care nu fac obiectul sechestrului… ce articole ar trebui sa invoc VA MULTUMESC

 62. Buna ziua,
  Am mai multe imprumuturi de la ifn pe care nu am reusit sa le rambursez.Nu am bunuri pe numele meu,locuiesc la o cunostinta.Notificarile ajung la adresa din buletin unde sta o ruda.Pot intra abuziv peste ei?Nu am niciun drept de proprietate pe acel imobil si nu stau acolo.

 63. Buna ziua,tatăl meu a primit un ordin de executare silită cu privire la promitea pe conturile bancare,el in România este șomer nu are niciun venit,astăzi mi s-a comunicat au venit așa-ziși executori siliți pentru a pune sechestru pe casa la adresa unde am locuit acum 5 ani,țin sa Menționez ca nu am primit la adresa curenta nici o alta citație inafara de cea cu privire la poprirea pe conturi. Exista posibilitate ca pentru suma de 50mil lei vechi sa i se pună sechestru fără ca noi sa stim? Multumesc anticipat

 64. Buna seara sunt o persoana cu handicap grav gradul 1 si mi-am pierdut total capacitatea de muncă. Beneficiez de indemnizația de handicap si de o pensie de boala revizuibila anual sub forma venitului minim garantat ANAF si banca mi -au blocat cardul în care îmi sunt virate indemnizațiile în urma unor restanțe si penalitati CAS si sanatate din trecut fiind nevoit să retrag banii de la ghișeul băncii. Cum pot debloca cardul tinand cont de faptul că în acel cont nu sunt facute alte plăți doar indemnizația de handicap si pensia de boala iar aceste sume nu sunt supuse popririi

 65. buna ziua , am introdus un text , pentru Avocat Cuculis , privind o poprire ANAF , cred eu nelegala , fara a sti despre ce este vorba in acel dosar . As fi foarte recunoscator , daca ati putea s-ami comunicati o solutie . Multe multumiri !

   • Buna seara domnule avocat,sotul meu a avut un credit la provident si nu la mai putut plati,l-au dat la o firmă de recuperare si acea firmă la un executor judecatoresc .L-au executat pt suma de 2200 lei am facut o înțelegere cu executorul si a fost de acord cu 100 lei/luna azi am primit ca are sechestru pe masina pt suma de 1550 lei.Se poate sa ti se puna sechestru pt suma aceasta?Va multumesc mult

 66. buna ziua . sotia a facut un credit acum multi ani in urma si am primit o scrisoare de executare silita pe numele mamei mele ..probabli a semnat si ea de 6 luni mama este internata ca bolnav de altzhaimer dementa ..toata pensia ei se duce la acel camin. am primit o scrisoare de executare silita .. am vb cu ei si leam spus ca in 30 de zile am sa platesc suma nu este mare .acum cateva zile alta scrisoare ..ca ii face poprire pe conturi mamei acei bani se duc la azil .Doresc sa stiu ce pot face?

 67. Bună ziua.Domnule avocat, executarea silită de bunuri mobile se face pe adresa din buletin a datornicului,sau pe adresa unde locuiește?Practic,cred că un datornic ce urmează a fi executat silit are buletin cu valabilitate nelimitata la adresa mea,unde am cumpărat locuință de la cel care a cumpărat de la datornic locuința!!Deci,a mai fost un alt proprietar înaintea mea.Datornicul nu a schimbat adresa din buletin,nici eu pe a mea!Însă,proprietatea se poate demonstra la cadastru și la primărie… Presupun că la evidenta populației datornicul figurează cu domiciliul la adresa mea.Si a doua întrebare:Dacă nu este nimeni acasă,au dreptul să îmi spargă ușa sa intre in lipsa mea? Mulțumesc anticipat de răspuns.

 68. Buna ziua D-nul Avocat
  Am si eu o poprire pe conturi am aflat printr-un email nu am primit nimic la adresa .Problema mea este ca am impresia ca este in abuz… nu am primit nici o instiintare nimic care sa confirme ca am luat la cunostinta ca sunt in urma cu platie sau ca dosarul meu a fost trimis la firma recuperatoare….am facut credit in August 2007 iar in Martie 2009 nu am mai platit… iar anul trecut m-am trezit cu email de la un executir ca am poprire pe conturi…conturi in care eu nu virez nici un ban.Este
  vorba de o suma de 28000 de RON … intre timp doresc
  sa achizitionez un
  apartament pe numele meu
  si al sotului (m-am casatorit ulterior) ce se poate intampla…

 69. Buna ziua,

  Rogu va lamuriti ma si pe mine – credit facut inainte de casatorie – in 2008, din cauza crizei, s a pierdut locul de munca si a sirvenit imposibilitatea de a plati. Ulterior a plecat din tara si nu intentioneaza sa se intoarca, prin urmare nu exista niciun bun in proprietate si nici nu va exista in viitor. In 2015 s a intors in tara pentru casatoria civila si, dupa asta, s a trezit cu hartiile de executare silita la noua adresa din buletin, adica cea a soacrei. In apartamentul soacrei locuiesc soacra si cumnatul care are un handicap. Socrul a decedat, iar sotul are mostenire o treime din apartament(nu stiu daca prin acte deja sau doar cu numele). Intrebarea este, in cazul decesului soacrei, vor putea urmari executarea partii sotului din mostenire, desi nu a avut nimic de a face cu creditul?

 70. Buna ziua. Sant persoana cu handicap gr.1 cu insotitor si am o pensie de 640 si pentru insotitor am 880 lei si o indemnizatie de handicap gr.1 de 500 lei. Am facut un credit de nevoi personale, am( avut nevoie pentru tratamente) la ifn mozipo si nu am putut sa-l returnez si mi-au facut poprire pe ambele conturi de la bt si de la cec si m-au lasat fara nici un ban. Pentru cei 1000 lei imprumutati imi cer acum 6697.95 lei. Sunt disperata ca nu am cu ce sa traiesc.

 71. buna ziua d-le avocat asi dori sa aflu daca de la o persoana angajata ca si asistent personal ai persoanei cu handicap se poate face poprire 1/3 din venitul net in urma unei hotarari judecatoresti prin executor,Va multumesc!!

 72. Buna ziua Domnule Avocat.
  Sunt executat silit pt un imprumut de nevoi personale cu poprire pe conturi si salariu.
  Zilele acestea am primit o alta notificare ca daca nu le achit intreaga suma vin cu politia sau jandarmeria sa imi puna sechestru pe bunurile din casa…
  Mentionez ca NU am nimic pe numele meu si locuiesc in casa socrilor….
  Ce ma sfatuiti…ce pot veni sa imi sechestreze….hainele???

  Va multumesc mult

 73. Buna ziua, am primit un SMS de la banca cum că am poprire pe cont de la un executor judecătoresc pentru suma de 5619 lei , precizez faptul că eu am un venit din chirie de 1100 lei pe lună. Care este suma pe care o poate lua executorul in fiecare luna? Și vă rog să îmi spuneți dacă pentru aceasta sumă îmi poate lua bunuri mobile?

 74. Domnule avocat , urmeaza sa plec intr-o misiune externă fiind angajat in armata fapt pentru care voi primi diurnă intr-un cont bancar . As dori sa stiu daca din punct de vedere legal aceste sume pot fi supuse popririi. Din cite am inteles de la angajatii băncii contul in care urmeaza sa mi se vireze lunar diurna va fi blocat dar exista posibilitatea ca persoana care urmeaza sa o imputernicesc pe respectivul cont poate efectua retrageri de la ghișeu. Este adevărat sau nu ? Va multumesc

 75. Buna ziua.
  Un salariat care are poprire pe cont de la un executor judecătoresc , i se retine 1/3 din salar net care se vireaza in contul ex. jud. Restul din salarii se vireaza in contul curent al salariatului. Acest salariat are calitate de agent economic pe o zona atii, si are ordine de deplasare, iar decontarea cheltuielilor cu cazare, intretinere auto, diurna se face pe baza decontului aprobat de conducatorul unitatii, salariatul platind din banii lui sumele si decontarea facandu-se prin restituirea sumei din partea societatii in contul bancar personal. Din cauza popririi , banca a blocat aceasta suma , care defapt era cv. decontului delegatiei, Deci era cv. unei cheltuieli facute in favoarea societatii. Mi se pare acest lucru un abuz din partea bancii. Va rog sa-mi exprimati o parere.

 76. Dacă este făcut act de donație între soți, sau divorț prin notar, iar unul din soți, mai exact cel care are datoria către bancă renunță la partea sa de bunuri , se mai poate face executare silită asupra imobilului?
  Se poate anula actul de donație de către executor?
  Mulțumesc.

 77. Dacă este făcut act de donație între soți, sau divorț prin notar, iar unul din soți, mai exact cel care are datoria către bancă renunță la partea sa de bunuri , se mai poate face executare silită asupra imobilului?
  Se poate anula actul de donație de către executor?
  Mulțumesc.

 78. Buna ziua acum câteva zile mi-a sosit de la IFN-ul Credius un plic si as vrea sa stiu poate să îmi pună proprie pe salariu care este 1500 lei net sau pe pensia de handicap care este abia de 375 lei? Mulțumesc frumos.

 79. Domnule avocat, am girat o colega de serviciu care dupa ce a luat banii nu a mai venit la serviciu, i-am achitat creditul fiind executat silit, am dat-o la randul meu in judecata dar ea nu poate fi executata ca nu are bunuri si munceste fara forme legale pentru a nu-mi plati. O plangere pe aceasta tema se poate face la politie pentru inselaciune si abuz de incredere pentru a o determina sa se angajeze cu forme legale si sa-i poata face proprire?

 80. Nu am platit impozitul pe teren intravilan 2 ani. Poate primaria sa vanda terenul pentru a stinge datoria?

 81. Am credit pe 30 de ani, pentru o locuinta, prin programul prima casa. Pana acum am platit 3 ani. Am fost judecat si condamnat la 5 ani cu executare, plus plata a 8500 lei cheltuieli de judecata si 6000 euro despagubiri daune morale. Pot fi executat silit si apartamentul sa fie scos la licitatie, avand in vedere ca din 30 de ani am platit doar 3? Pot fi oprite de catre stat ratele lunare depuse in contul bancii de catre o alta persoana ce ma ajuta?

 82. Buna seara

  Intrebare la dv,
  care este valoare minimum la executare
  exemplu:
  datorii = echivalent 30 000 EUR
  executat = proprietate agricola ce valoare de
  echivalent de 450 000este posibil EUR

  cum este posibil asta ?

 83. Buna seara

  Intrebare la dv,
  care este valoare minimum la executare
  exemplu:
  datorii = echivalent 30 000 EUR
  executat = proprietate agricola ce valoare de
  echivalent de 450 000este posibil EUR

  cum este posibil asta ?

  • Buna ziua, d-le avocat.Doresc sa stiu daca pentru o datorie de aproximativ 19.000 euro mi se poate pune sechestru pe apartamentul de doua camere pe care il detin impreuna cu alte doua persoane care au si ele o datorie de aproximativ 9.500 euro fiecare la aceeasi persoana.
   Astept raspunsul dumneavoastra.
   Va multumesc !
   Cu stima, Andreea Fodor

 84. Buna ziua. In prezent banca incearca sa ma execute silit. Executarea a inceput de mai bine de 4 ani. Deocamdata, avand in vedere ca nu detin nici un imobil nu au reusit sa execute o suma mare de bani. Daca accept mostenirea dupa parinti, o sa imi revina 2 imobile. Se pot atinge creditorii de acele imobile? Pot sa accepte creditorii succesiunea in numele meu, in cazul in care nu doresc acceptarea succesiunii? Multumesc anticipat.

 85. Bună ziua domnule avocat! As avea nevoie de un răspuns dacă se poate! Tatăl meu a făcut un credit la BCR în 2016! El a decedat în mai 2019 și a mai rămas de plata 8000 de lei! Asigurarea nu s_a aprobat pentru ca el era bolnav în momentul când a făcut creditul și nu a declarat. Întrebarea mea ar fi ce se întâmplă în caz de sotia nu plătește pentru ca nu are nici un venit, casa este trecuta pe numele fiicei el neavând nici un bun pe care sa i se pună sechestru. Nu are ipotecata casa. Mulțumesc!

 86. Buna ziua, domnule avocat!
  Va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns pentru urmatoarea situatie. In urma unui partaj succesoral (reclamata si 4 parati) conform hotararii ramase definitiva si irevocabila prin neapelare, tatalui meu i s-a cuvenit o sulta de aproximativ 7300 lei (suma este impartita la 4 persoane, reclamata si 3 parati – in hotarare nu a existat niciun termen in care aceasta sa fie platita).
  Avand in vedere faptul ca, nu exista nicio posibilitate de a se intelege amiabil, tatal meu a apelat la un executor judecatoresc pentru punerea in posesie, recuperarea sultei si recuperarea cheltuielilor de executare si a onorariului de executare, suma totala fiind 10400 lei.
  A fost incuviintata executarea, la ceva timp dupa aceasta, domnul executor s-a deplasat la locatie pentru punerea in posesie, moment la care s-a intocmit un proces verbal, in care tatal meu a tinut sa se consemneze faptul ca, pana nu se va plati toata suma nu va elibera camerele pentru care i s-a cuvenit sulta si, ca, nu doreste plata esalonata a sultei.

  Referitor la sulta, va comunic faptul ca, reclamata si doi dintre cei trei parati nu au venituri si nici bunuri (mobile, imobile), doar un singur parat are pensie.

  Va rog frumos, ma puteti ajutata cu raspunsuri la urmatoarele intrebari:

  1. Exista posibilitatea ca debitorii sa depuna lunar ce suma vor (au depus aproximativ 4000 lei in doua transe lunare, o parte din acestia i-a luat dl executor), desi tatal meu nu doreste plata esalonata a sultei?

  2. Avand in vedere valoarea sultei aproximativ 7300 lei (sub 10000 lei asa cum prevede legea) este adevarat ca nu se poate executa imobilele, desi 3 dintre cele 4 parti nu au niciun fel de venit/bun?

  3. Domnul executor i-a transmis tatalui meu ca trebuie sa se multumeasca si cu plata in aceasta forma esalonata, ca daca cele 4 parti nu vor sa mai plateasca, nu are ce sa le faca si el va ramane cu sulta nerecuperata. Cat de legal este acest lucru?

  4. Luand in calcul acel proces verbal in care este specificat faptul ca, nu se elibereaza camerele pana la plata sultei, ei pot scoate tot ce exista in incaperile respective (desi acelea le-a fost atribuite lor)?

  5. Raportandu-ne la faptul ca, sulta este de 7300 lei, iar cuantumul total al creantei este de 10400 lei, aceasta din urma ii revine tatalui meu sau doar sulta de 7300 lei?

  Va multumesc anticipat pentru amabilitate si pentru timpul acordat!

 87. Buna ziua. Va rog sa ma ajutați cu o informație orientativa. M-am “trezit” cu o poprire pe apartament in contextul următor. Am achizitionat cu credit prima casa apartamentul în urma cu 11 ani. La 1 an dupa, m-am separat de soțul meu și am rămas cu absolut toate cheltuielile, credite etc. In final de an 2013 am divorțat legal. Nu am făcut imediat partaj, l-am amânat. Am decis să îmi rămână mie apartamentul și am achitat totul în continuare, locuind în el. In 2018, fostul soț a primit o informare la această adresă, i-am comunicat și l-am întrebat dacă vrea sa ii fac un scaun după informare. Așa am aflat că apartamentul în care locuiam, avea decizie judecătorească de poprire si executare silită pentru un credit facut si neachitate de fostul soț. Am inteles ca acest credit a fost făcut după divorț, așa că am mers impreuna, de bună credință, la mediator și în instanta, pentru partaj, cu solicitarea că ap sa-mi rămână mie, așa cum ne inteleseseram. Instanta a respins cererea si asa am aflat ca acel credit fusese facut cu câteva luni înainte de divorțul efectiv. Fostul soț a promis ca-si achita datoria, că să cerem instanței modificarea hotărârii. Dar nu a facut-o, din pacate. Acum, întrebarea ar fi urmatoarea: in ce masura putea recuperatorul să ceară poprire și executarea silită fără să mă informeze, în condițiile în care proprietatea este în indiviziune, iar titularul creditului Prima Casa sunt numai eu? Nu era normal ca acesta să mă fi anunțat? În ce măsură are drept să facă acest lucru, dacă eu nu am nicio legătură cu creditul facut de fostul soț la mai bine de 1 an jumătate după separarea noastră (am martori) și în condițiile în care sunt divorțata de foarte multi ani? Din ce am inteles din informarea lor, ei au cerut instanței poprire din 2014, dar eu am aflat abia in 2018. Ce masuri pot lua pentru a mă apară în acest caz? Solutia corectă este să merg la notar și să achit eu fostului soț datoria ca alta (Așa spun notarii). Dar ar insemna sa ii dau eu 6000 euro, în condițiile în care eu am acoperit datoriile și cheltuielile cu apartamentul în acest interval. Am plătit cca 30.000 euro din datoria catre banca in acest interval, dar numai 10.000 euro din valoare apartament. Să zicem că până la urmă achit, deși nu mi se pare deloc corect, dar mai nou, nici fostul soț nu mai raspunde solicitării mele de a merge și rezolvă la notar (jena, rusine sau poate doar mulțumirea că nu se vede cu poprire pe alta casa). In afara de a-l da pe el in judecata pentru daune morale sau partaj, mai am vreo solutie? Rezolvă asta si situația cu recuperatorii? (Adică poate instanța stabilește că el trebuie să mă despagubeasca moral, dar eu tot raman cu poprire pe casa). Va multumesc frumos pentru raspuns

 88. Buna ziua. Va rog sa ma ajutați cu o informație orientativa. M-am “trezit” cu o poprire pe apartament in contextul următor. Am achizitionat cu credit prima casa apartamentul în urma cu 11 ani. La 1 an dupa, m-am separat de soțul meu și am rămas cu absolut toate cheltuielile, credite etc. In final de an 2013 am divorțat legal. Nu am făcut imediat partaj, l-am amânat. Am decis să îmi rămână mie apartamentul și am achitat totul în continuare, locuind în el. In 2018, fostul soț a primit o informare la această adresă, i-am comunicat și l-am întrebat dacă vrea sa ii fac un scaun după informare. Așa am aflat că apartamentul în care locuiam, avea decizie judecătorească de poprire si executare silită pentru un credit facut si neachitat de fostul soț. Am inteles ca acest credit a fost făcut după divorț, așa că am mers impreuna, de bună credință, la mediator și în instanta, pentru partaj, cu solicitarea că ap sa-mi rămână mie, așa cum ne inteleseseram. Instanta a respins cererea si asa am aflat ca acel credit fusese facut cu câteva luni înainte de divorțul efectiv. Fostul soț a promis ca-si achita datoria, că să cerem instanței modificarea hotărârii. Dar nu a facut-o, din pacate. Acum, întrebarea ar fi urmatoarea: in ce masura putea recuperatorul să ceară poprire și executarea silită fără să mă informeze, în condițiile în care proprietatea este în indiviziune, iar titularul creditului Prima Casa sunt numai eu? Nu era normal ca acesta să mă fi anunțat? În ce măsură are drept să facă acest lucru, dacă eu nu am nicio legătură cu creditul facut de fostul soț la mai bine de 1 an jumătate după separarea noastră (am martori) și în condițiile în care sunt divorțata de foarte multi ani? Din ce am inteles din informarea lor, ei au cerut instanței poprire din 2014, dar eu am aflat abia in 2018. Ce masuri pot lua pentru a mă apara în acest caz? Solutia corectă este să merg la notar și să achit eu fostului soț datoria ca sulta (așa spun notarii). Dar ar insemna sa ii dau eu 6000 euro, în condițiile în care eu am acoperit datoriile și cheltuielile cu apartamentul în acest interval. Am plătit cca 30.000 euro din datoria catre banca in acest interval, dar numai 10.000 euro din valoare apartament. Să zicem că până la urmă achit, deși nu mi se pare deloc corect, dar mai nou, nici fostul soț nu mai raspunde solicitării mele de a merge și rezolva la notar (jena, rusine sau poate doar mulțumirea că nu se vede cu poprire pe alta casa). In afara de a-l da pe el in judecata pentru daune morale sau partaj, mai am vreo solutie? Rezolvă asta si situația cu recuperatorii? (Adică poate instanța stabilește că el trebuie să mă despagubeasca moral, dar eu tot raman cu poprire pe casa). Va multumesc frumos pentru raspuns

 89. Buna seara Domnu avocat am o antrebare din urma unei căsătorii am avut un bun comun o casa construită an timpu căsătoriei 2012 am divorțat fostu soț a rămas an casa am făcut și Partajul el a avut termen 1 an sâmi achite partea mea aproximativ 14 mii € nu a achitat executoru a trecut la licitație a scos bunu la licitație a fost licitație dar nu sant cumpărături el de locuit fostu soț locuiește an casa nu exista lege săi pună sechestru sa nu mai locuiască pana numi achita partea mea ce mi se cuvine din imobili dobândit an timpu căsătoriei

 90. Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o situatie grava in care ma aflu… Am o datorie de 30.000 euro catre o firma de recuperare credite, in urma unui imprumut in franci elvetieni pe care l-am facut acum multi ani, la o banca (o valoare mult mai mica fata de datoria pe care o am acum). Astazi am primit instiintare de sechestru pe casa pe care o detin (eu si sotul) cumparata cu credit Prima Casa. Noi mai avem un apartament cumparat tot prin credit (ipotecar), dar pentru care nu am primit instiintare de executare. Cum functioneaza sechestrul? O data ce mi s-a pus sechestru pe un imobil (care ar acoperi intreaga valoare a datoriei, chiar valoreaza dublu sau mai mult), ar exista vreo posibilitate sa mi se puna sechestru pe ambele imobile? Va rog mult un raspuns, pentru ca sunt intr-o situatie critica.

  O zi buna sa aveti!

 91. Buna ziua.Am un anprumut la BRD din 14/05/2007 si am primit pe 05/12/2019 somatie de la executoru judecatoresc pentru executare silita,,Mentionez ca eu nu mai locuiesc la adresa din somatie,As vrea sa stiu ce sanse am si daca se poate opri sume din transferuri de bani primiti din srainatate Multumesc

 92. Buna seara. Daca se poate, am rugamintea sa ma lamuriti cu raspunsuri la urmatoarele situatii: daca nu exista bunuri pe numele persoanei executate, ce anume se poate retine? In afara de poprirea pe conturi, evident. Am citit undeva ca pot lua din casa bunuri, insa nu inteleg cum demonstreaza ei ca respectivele bunuri sunt achizitionate de catre persoana respectiva si nu de alta (in situatia in care adresa este comuna cu a parintilor, spre exemplu).
  In plus, as dori sa stiu daca executarea aceasta se extinde si pe persoana juridica – spre exemplu persoana executata a infiintat o firma la un moment dat si este administrator acolo. Eu stiu ca sunt entitati diferite, dar as dori parerea unui specialist.

  Va multumesc anticipat.

 93. Buna ziua, ce riscuri exista in cazul in care o PF cumpara de la o PJ un imobil? Am inteles de la un notar ca daca PJ intra in faliment sau insolventa in urmatorii 3 ani de la vanzarea imobilului, atunci exista riscul ca imobilul vandut (chiar daca exista contract de vanzare-cumparare intre PJ si PF) se poate pune sechestru acel imobil.
  Este adevarat? Exista acest risc? Si cum se poate proteja persoana fizica in acest caz?

  Multumesc

 94. Buna ziua, vreau sa va intreb ceva, am o datorie de 5000 lei pentru care am fost data in judecata de Kruk si mi sau blocat doua conturi de card pe care primesc alocația copiilor, bani ii pot scoate de la banca nu sunt opriți, dar întrebarea mea este urmatoarea: daca trec un automobil pe numele meu care valorează de trei ori cat datoria este posibil sa fie luata de executor? Va mulțumesc

 95. Buna ziua,

  O intrebare daca-mi permiteti. Cum poate fi anulata o potrire a ANAF-ului asupra unui Titlu de Plata ANRP?

  Va multumesc,

  Cu stima,
  Ionel

 96. Bună ziua. Sunt persoană cu handicap și am fost executată silit de autoturismul pe care îl dețin. Am nevoie de un răspuns.

 97. daca am mostenit un teren agricol,dar am poprire pe salariu,executorul poate cere vanzarea terenuluiu.Multumesc

 98. Buna ziua am mai multe credite in valoare de 40 000 lei (17900 lei la Ferratum). Aș vrea să vă întreb dacă nu pot să plătesc ce pățesc? Pe numele meu nu este nimic, am o soție și 2copii . Ce pot executorii să îmi facă?

 99. Buna
  Este legal sa se puna proprire pe ajutorul de incalzire acordat de stat pt pensionarii cu venit mai mic de 1600 ron ?

 100. Buna ziua. In cazul in care exista o decizie a instantei de executare silita iar debitorul nu are nicun fel de venit sau proprietate dar are calitate de unic mostenitor insa succesiunea nu este dezbatuta , creditorul poate veni la succesiune ? Practic daca datoria este de 10000 euro poate fi executat silit un imobil cu o vloare de 5 ori mai mare? In momentul de fata a fost admisa actiunea de contestare a executarii silite.
  Multumesc

 101. Buna ziua, am avut un accident de munca prin care am avariat un autoturism al firmei la care lucram. Mi-am recunoscut vina si am semnat si un act prin care sunt raspunzator in achitarea daunelor acestuia, deci bun de plata. Am fost dat in judecata de firma si mi se cere mai mult de 10000 euro bani pe care nu am de unde sa-i dau. Actualmente nu lucrez de jumatate de an, nu am nici un venit. Am pe numele meu doar o masina de vreo 500 de euro si casa luata prin programul prima casa unde sunt cu sutia mea, proprietari de fapt pt ca de drept pana la stingerea creditului este banca. Dincredit am platit putin. Plata a facut-o si o face sotia mea. Ce mi se poate intampla? Poate sa ne fie pus sechestru pe casa avand in vedere ca doar sotia mea a platit pana acum?

 102. Sechestru prima casa
  Buna ziua, am avut un accident de munca prin care am avariat un autoturism al firmei la care lucram. Mi-am recunoscut vina si am semnat si un act prin care sunt raspunzator in achitarea daunelor acestuia, deci bun de plata. Am fost dat in judecata de firma si mi se cere mai mult de 10000 euro bani pe care nu am de unde sa-i dau. Actualmente nu lucrez de jumatate de an, nu am nici un venit. Am pe numele meu doar o masina de vreo 500 de euro si casa luata prin programul prima casa unde sunt cu sutia mea, proprietari de fapt pt ca de drept pana la stingerea creditului este banca. Dincredit am platit putin. Plata a facut-o si o face sotia mea. Ce mi se poate intampla? Poate sa ne fie pus sechestru pe casa avand in vedere ca doar sotia mea a platit pana acum?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.