Contestatia la executare ! Afla totul despre aceasta procedura! Ai probleme cu executorii judecatoresti? Afla cum poti anula o executare silita!

Contestatia la executare ! Totul despre aceasta procedura reglementata de Codul de Procedura Civila! Ai probleme cu executorii?

Afla ce ai de facut de la Cuculis si Asociatii
ce trebuie să stii referitor la contestaţia la executare ?

Contestatia la executare este mijlocul procedural prin care scapati efectiv de o executare silita ilegala – ajutorul debitorului care este hartuit de banci si recuperatorii de creante .

In articolul de astazi, ne-am propus sa facem si pe avocatul partii inimate si pe avocatul partii reclamante adica cei doi subiecti procesuali si mai pe scurt, CONTESTATORUL adica cel executat silit si care se apara prin contestatia la executare silita si INTIMATUL cel care executa silit si nu este scutit sa formuleze intampinare la contestatia la executare silita.

Avand in vedere ca vrem sa facem o trecere prin ambele calitati pe care le poate avea o persoana in instata, executat si cel care executa istoric oricum ne vom axa pe ce are de facut un executat silit ca sa scapa de executarea silita dar nu in ultimul rand si cel care executa silit atunci cand este chemat in judecata si are obligatia de a face intampinare la contestatia la executare silita.

Inainte de orice, este important sa va stiti drepturile si cum puteti face ca atunci cand sunteti executat silit sa puteti beneficia de primii si singurii din Romania, avocati specializati in CONTESTATII LA EXECUTARE SILITA, asa cum suntem noi la SCA CUCULIS&ASOCIATII, prin urmare:

Daca sunteti executat silit completati formularul de mai jos pentru a primi toate indicatiile in vederea anularii executarii silite ilegale:

Sa incepem!

Cum anulez executarea silita? O intrebare generica, pusa de ani de zile, de debitorii aflati sub acest stigmat.

Contestatia la executare, este mijlocul procedural de a face o executare silita sa “dispara”. Mai pe scurt multi folosesc expresia sa facem o intampinare la executarea silita. In realitate nu se face o intampinare cand sunteti executat silit ci se face o contestatie la executare.

In mod abstract, desi sunteti cel care sufera rezultatele unei executari silite ILEGALE, tot dvs. trebuie sa mergeti in instanta si sa formulari o contestatie la executarea silita iar cel care va executa silit face intampinare la contestatie la executare.

Stiati ca : S-a schimbati TOTUL in materia executarii silite, din 2020 puteti formula ORICAND contestatia la executare fara sa mai tineti cont de termenul de 15 zile. In 2021 am anulat cele mai multe executari silite.

Probabil ca ati auzit cu totii despre tardivitatea contestatii lor la executare silita. Inclusiv cei care au pierdut prin tardivitatea actiunilor de contestatie la executare, pot reformula aceste actiuni si sa solicite anularea executarilor silite vechi si care nu se mai termina, asta fiindca asa cum am indicat mai sus, 2020 a adus schimbari majore iar in 2021 acest lucru s-a vazut, am anulat sute de executari silite.

Contestatia la executare

Atentie, in 2021 executarile silite au crescut ca numar, este obligatoriu sa ne contactati imediat cum primiti actele de executare, aproape toate executarile silite din Romania pot fi contestate, aveti clauze abuzive in contracte, sau contracte de credit cu camata sau dobanzi ascunse de care nu stiti.

Cum anulez executarea silita? Daca va confruntati cu o executare silita, ATENTIE – Apelati IMEDIAT la un specialist fiindca puteti scapa de plata pentru toata suma pentru care sunteti executat silit!

Nu pierdeti termenul si sansa de a scapa de executarea silita.

FORMULARUL  PENTRU INSCRIERE IN VEDEREA ANULARII EXECUTARII SILITE IL GASITI MAI SUS

Contestaţia la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia puteţi obţine desfiinţarea măsurilor ilegale de urmărire silită.

Astfel aveţi posibilitatea formulării contestaţiei împotriva executării silite precum şi împotriva oricărui act de executare, în calitate de persoană interesată sau vătămată prin executare.

Prin urmare, contestaţia la executare poate avea ca obiect orice neregularitate procedurală săvârşită cu prilejul activităţii de urmărire silită.

Motivele pentru anularea unei executari silite pot fi multiple si cu titlu de exemplu ele se pot referi la-

 1. nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru încunoştinţarea debitorului despre declanşarea urmăririi silite, alegerea formei de executare;
 2. prescripţia dreptului de a cere executarea silită;
 3. perimarea executării,modul de realizare a publicităţii prevăzută de lege pentru realizarea licitaţiei, timpul în care se putea face urmărirea silită, etc.

Contestaţiile la executare pot avea ca obiect şi împărţirea bunurilor proprietate comună.

Cum anulez executarea silita? Doar in instanta. Trebuie sa stie toti debitorii ca singura arma impotriva Recuperatorilor de creante sau chiar a bancilor si ifn-urilor este contestatia la executare silita.

De asemenea, în cazul în care consideraţi că sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executor, şi nu aţi uzat de procedura prevăzută de art. 2811 din Codul de procedură civilă, puteţi formula contestaţie la executare, cunoscută şi sub denumirea de contestaţie la titlu.

Formulati contestatia la executare pentru a va apara de abuzurile bancilor dar si a recuperatorilor de creante!

Puteţi recurge la procedura contestaţiei la executare şi în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

Consecinţa nerespectării dispoziţiilor privitoare la executarea silită sau la executarea oricărui act de executare atrage anularea actului respectiv.

Trebuie să aveţi în vedere că instanţa competentă a statua asupra contestaţiei la executare formulată în condiţiile mai sus menţionate, nu poate examina împrejurările care vizează fondul cauzei şi care sunt de natură să repună în discuţie, în faţa instanţei de executare hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, respectiv legalitatea şi temeinicia titlului executor.

În acest mod s-ar încălca principiul puterii lucrului judecat.

Există însă o excepţie de la acest principiu, şi anume „ în situaţia în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească”.

În această situaţie puteţi invoca în cadrul contestaţiei la executare şi”apărări de fond împotriva titlului executor, dacă legea nu prevede în acest scop altă cale de atac”.

De asemenea, puteţi formula contestaţie la executare şi în situaţia în care avei calitatea de terţ faţă de raportul juridică dintre creditor şi debitor, cu condiţia să demonstraţi un interes sau că prin actele de executare întocmite aţi fost vătămat.

Poate sunteti interesat si de :

Vă atenţionăm că după ce a început executarea silită puteţi solicita în calitate de persoană interesată sau vătămată, pe calea contestaţiei la executare şi anularea încheierii prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie sau, după caz, încuviinţarea executării silite dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Competenţa de soluţionare a contestaţiei revine instanţei de executare.
În ipoteza în care aţi promovat o contestaţie privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa de soluţionare revine instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută.

Când contestaţia formulată vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.

Termenul în care se poate formula contestaţia la executare asta doar daca nu vorbim despre executarea silita a unui contract de credit sau de la ifn este de 17 zile procedurale in anumite situatii

Un termen pentru actele de executare de 15zile(17 zile calendaristice) si un termen nelimitat de zile daca sunteti executat de catre o banca, IFN, Recuperator de creante, pentru ca puteti anula oricand titlul executoriu.

ATENTIE.

Cei care au pierdut termenul de 15 zile sunt la fel de calificati ca si ceilalti sa formuleze contestatii la executare, daca sunt executati in baza unui contract de credit de catre o banca, ifn sau recuperator si vor sa invoce clauzele abuzive din contractele lor de credit.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Astfel, prin modificarile aduse de catre CJUE, contestatiile la executare silita pot fi facute si peste termenul de 15 zile!!

Instantele anuleaza pe banda rulanta executarile silite ilegale.

Puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la data când :

– aţi luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestaţi sau de refuzul organului de executare, de a îndeplini un act de executare ;

– dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie, dacă aveţi calitate de debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit.

– de la data primirii somaţiei ori de la data când aţi luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu aţi primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Dacă aveţi calitatea de terţă persoană ce aţi pretins un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit, puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului.

Neintroducerea contestaţiei în termenul menţionat mai sus nu vă împiedică să vă realizaţi dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii.

Contestaţia privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu o puteţi face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

Vă atenţionăm că dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă care se aplică în mod corespunzător.

Prin urmare, contestaţia prin care sesizaţi instanţa de judecată trebuie să cuprindă elementele prevăzute de lege, pentru cererea de chemare în judecată.

La cererea de chemare în judecată veţi alătura atâtea copii câţi intimaţi sunt.

Cititi si :


Contestaţia la executare se timbrează cu timbru judiciar şi taxă judiciară de timbru conform legii.

Potrivit dispoziţiilor legale judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.

Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, puteţi formula în faţa instanţei competente cerere de suspendare a executării silite.

Scapa de executarea silita, suspenda executarea silita si afla cum poti anula executarea silita?

Instanţa poate suspenda executarea dacă depuneţi o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

MITUL CAUTIUNII!! – Cautiunea nu este atat de mare precum se “aude”, intre debitori.

Vă atenţionăm că suma pe care o datoraţi cu titlu de cauţiune se depune, după caz, la Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC-SA sau la orice altă instituţie bancară pe numele părţii, la dispoziţia instanţei sau după caz a executorului judecătoresc, potrivit legii.

Cauţiunea nu va reprezenta decat o parte din valoarea obiectului contestaţiei, iar în cazul contestaţiilor al cărui obiect nu este evaluabil în bani, nu va depăşi suma de 1000 lei.

Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii, pieirii sau deprecierii instanţa va putea suspenda numai distribuirea preţului .

Asupra cererii de suspendare a executării silite formulate în condiţiile de mai sus, instanţa se pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs în mod separat.

În cazuri urgente, puteţi formula cerere de suspendare provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă, în condiţiile susmenţionate .

Contestatia la executare va scapa de executarea silita!

Cererea se adresează preşedintelui instanţei care, dacă aţi plătit cauţiunea poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă.

Încheierea prin care preşedintele instanţei se pronunţă asupra cererii de suspendare provizorie nu este supusă nici unei căi de atac.

Cauţiunea pe care trebuie să o depuneţi în această situaţie, este de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane pentru cererile neevaluabile în bani.

Această cauţiune este deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă, dacă este cazul.

Vă mai precizăm că în ambele situaţii, cauţiunea se eliberează celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirilor cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care prin hotărâri irevocabile, s-a soluţionat fondul cauzei.

Cauţiunea vi se poate însă elibera de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte să fiţi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

Dacă vi se admite contestaţia la executare, instanţa, după caz va anula actul de executare, contestat sau va dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării însuşi, anularea ori lămurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

Efectele admiterii contestaţiei la executare în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau înseşi executarea silită, aveţi dreptul la întoarcere a executării, prin restabilirea situaţiei anterioare.

Ce fac daca eu am pus in executare silita pe cineva si mi s-a formulat contestatie la executare silita?

In aceasta situatie va trasnformati intr-un debitor al obligatiei de a raspunde, daca executarea silita pornita de catre dvs. este legala sau nu.

Astfel, schimbandu-se baricada, trebuie sa aveti in vedere ca termenul pentru intampinare la contestatia la executare poate fi scurtat de catre judecator in asa fel incat sa nu mai fie de 25 de zile conform codului de procedura civila ci din contra sa fie poate chiar si 10 zile.

Av.Drd. Cuculis Adrian

SCA Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

http://www.indrumari-juridice.eu

Avocat Drd. Cuculis Adrian – Coordonator al SCA Cuculis&Asociatii si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

830 comments to “Contestatia la executare ! Afla totul despre aceasta procedura! Ai probleme cu executorii judecatoresti? Afla cum poti anula o executare silita!”
 1. Buna Ziua ,

  Am avut doua contracte de leasing , dar datorita problemelor financiare am solicitat sa ducem aceste masini inapoi la leasing . Dupa 3 luni am primit o executare cum ca avem de plata toate ratele scadente pana la final in jur de 50000 euro cu toate ca platisem un avans de 25% din valoare si ne aflam la jumatatea contractului .Am facut constestaie la executare iar pe baza clauzelor abuzive am castigat fondul , dar din pacate la recur am pierdut . Prin urmare ni s-au epuizat toate caile de atac .Am ramas si fara masini , si cu rate platite in valoare de 50000 euro si de plata si executati siliti atat firma cat si administatorul care a semnat ca si garant in valoare de 50000 euro. Daca ar putea sa ne ajutati !!!

  • Cu siguranta aici a fost vorba despre un jaf, o grosolanie o exedcutare silita facuta in MOD ABUZIV. Un coleg avocat urmeaza sa ia legatura cu dvs. pentru a explica toata procedura. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • buna ziua! acum ceva timp am avut un contract cu o firma de produse ,,le datoram suma de 400 de lei din care cu tot cu cheltuieli jud.etc sa ajuns la 900 de lei din care le-am dat 700 de lei ai acum pe 5 ianuarie le dau si restu de 200 lei dar problema e ca mie mi-a venit o cerere de chemare la tribunal pe 27 februarie dar eu pana atunci termin cu toata suma. ma mai poate chema in instanta daca eu dau toata suma? multumesc!

     • Mama mea a decedat de doua saptamani…..eu si cu sora mea vrem sa facem taxa de succesiune….dar avem o problema…..am fost la nator si ne a pus sa scoatem un act de la financiar…..pe scurt..

      Este posibil ca mama mea sa fie trecuta in contractul de apartament doar cu numele???va precizez ca in contract este si mama si tata…..dar ni s a spus de la financiar ca mama mea nu detine bunuri mobile sau imobile…..se poate asa ceva???

       • Buna ziua!
        Am achiziționat un laptop în 2015 prin Cetelem, am achitat ratele luna de luna aproape pana la finalul creditului. Din păcate, am rămas fără servici și nu am mai putut achita pana la final. De ceva timp, mam trezit ca am fost executat de Eos Ksi România, unde nu am primit nici o notificare la adresa unde am avut domiciliu. Ulterior miam schimbat domiciliu și mam trezit ca miau trimis notificare la noul domiciliu și poprire pe salariu unde lucram anul trecut. Am căzut de comun acord sa plătesc luna de luna o suma de bani, dar din păcate mam îmbolnăvit și nu mai pot lucra. Mau tot sunat la telefon și leam zis ca nu am posibilitatea sa mai plătesc ca mam îmbolnăvit și nu mai pot lucra. Miau zis sa ma împrumut de la un prieten dacă nu am ca să încerc să achit. Am zis ca nu am de unde, dupa care mam trezit cu un mesaj pe telefon de la ei ca miau facut o oferta, dacă achit integral acea suma, pot beneficia gratuit de analize medicale la o clinica. Am înțeles din ce am citit pe internet ca după câțiva ani, normal se prescriu creditele neachitate. Miau trimis și notificare ca miau trimis poprire și pe contul de la ING unde am un card pe care încasez o indemnizație de hrana de la direcția de asistenta sociala. Banca nu mia trimis nici o notificare precum miar trimite cine a poprire pe cont. În mod normal cred ca, banca trebuia sa ma anunțe dacă mi sa pus poprire pe cont.

      • Buna ziua, am primit o poprire de a un executor pt un contract incheiat cu Provident in an 2011, suma totala (care include si cheltuielile) 3500 RON.
       Se poate face contestatie, invocand prescriptia?

      • Buna ziua ! In anul 2005 am luat un credit de la Banca Românească pentru un prieten . In anul 2007 el a murit și nu a terminat de plătit creditul . Ieri (27 11 2019 am primit un Proces verbal de punere sub sechestru a mașinii mele . Am sunat la societatea care m-executat pentru a -mi comunica motivul sechestrului și totodata pentru a întreba de ce nu am fost anunțată in timpul demersurilor, înainte de a se ajunge la acest lucru . Mi s-a spus ca am fost citată la o adresa la care am locuit in perioada aceea dar la care nu mai locuiesc de foarte mulți ani . Menționez ca acea locuintami-a fost luată tot de o banca datorită faptului ca am girat-o pentru o cunoștința in anul 2008 . Sunt la capătul puterilor va rog respectuos sa ma credeți și sa ma ajutați !!! Oare ce as putea face ? Va multumesc !

      • Buna ziua,in anul 2015 sotul meu a facut o rata la banca,dupa aceea a urmat refinantari peste refinantari,de cand a inceput pandemia am facut amanari la rate de cateva luni si apoi nu am mai reusit sa dam ratele deoarece am avut niste probleme financiare.Cei de la banac a sunat spunand sa dam din urma 12700 de roni si apoi sa o luam de la zero dar eu i-am explicat ca nu am cum doar daca face in asa fel sa platesc de unde am ramas dar ei nu au fost de acord si mi-au trimis instintare de executare silita,ce as putea face eu imi doresc sa platesc dar nu am cum vor ei sa dau din urma si apoi sa dau ratele.Daca ma puteti indruma va rog frumos.Multumesc o zi frumoasa.

     • Buna ziua! Sa va explic situatia mea. In urma cu vreo 12-13 ani, am facut 2 credite, unu la BCR si unu la RZB. Am facut creditele pentru un var, pentru a-l ajuta, el nu mi-a dat bani sa platesc ratele si astfel am ajuns sa fiu executat silit. Intre timp am divortat (doar in acte) pt ca avand 2 copii, trebuie sa platesc pensie alimentara, avand intre timp si executare pt pensie. Cat timp am luacrat la fostul loc de munca, jumatate din salariu ii intra “fostei” sotii in cont ca pensie alimentara si cealalta jumatate ii luam in mana de la angajator. De un an, insa, am intrat in armata, si iau salariu prin Unicredit, neavand posibilitatea sa iau salariu in mana. Mi se opreste de la angajator deja jumatate din salariu pentru pensie alimemtara. Cealalta jumatate mi se vireaza in cont. Problema e ca din acea jumatate, imi opreste si un executor de la EOS jumate. Practic eu mai raman cu un sfert din salariu. Stiu ca nu e legal sa mi se opreasca mai mult de jumatate din salariu. Am anuntat executoru care imi opreste din cont faptul ca deja mi se opreste direct de la angajator jumate de salariu pt pensie alimentara si ca nu e legal sa imi mai opreasca si el, insa nu m-a luat in seama si imi opreste in continuare. Ce as putea sa fac sa scap de acesta poprire care cred ca e ilegala. Nu poti lasa un om sa traiasca doar dintr-un sfert de salariu. Daca eram divortat de-adevaratelea, si banii din pensia alim nu ajungeau cum ar veni tot la mine, la familie, ce faceam, nu puteam trai dintr-un sfert de salariu. Din 2.914, cat am luat in luna asta, eu am primit in cont doar 728 lei. Cum as putea sa rezolv aceasta situatie. Va multumesc!

     • Am o somație ptr o sumă care sa triplat nu am girat cu imobiliar un ttv cumpărat din magazin in 2008 nu am putut plătit ptr că am rămas fără serviciu menționez că sunt vaduva.

     • Sunt girantul unei doamne împreună cu soțul și cumnatul acesteia,eu nefăcând parte din familia acesteia.Am fost înștiințat de către executorul judecătorescasupra executării silite asupra bunurilor și contului bancar pentru suma 15000. Menționez ca persoana garanta lucrează în MAI. Întrebarea este cum pot evita executarea silita în aceasta speta

    • Buna seara am. Primit o instintare de executare silita de la o firma de executare judecatoreasca as vrea sa stiu daca se poate scapa de executare silita va rog din suflet daca se poate un raspuns

    • Buna ziua
     Am primit cetatie
     Sa ma prezint la judecătorie dela
     Firma de recuperat ori
     Am suma de 8900ron
     Are ce sa imi faca
     Nam nimic pe numele meu

      • Am primit o comunicare din partea unei societăți cu care am avut un proces câștigat definitiv, am solicitat un executor judecătoresc pentru a pune în aplicare, acesta a pus în aplicare hotărârea iar societatea mă da in judecată pentru onorariul aplicat de executor, îmi solicita in comunicare lucruri la care eu nu am avut acces și nu știu de unde sa le solicit.
       Ce ar trebui sa fac?

    • Buna ziua. Eu și încă o colega de serviciu am girat o altă colegă la CAR Faur, dânsa nu a mai platit câteva luni iar acum avem poprire pe salariu toate trei. Nu înțeleg , dacă creditorul are de unde sa ii oprească dânsei că lucrează în același loc cu noi, de ce nu ne ridica noua poprirea?

    • Am radiat un pfa pe 05.01.2023.Eram in perioada de monitorizare care se incheia pe 11.04.2023.P15.02.2023 ONRC Constanta a admis repunerea Pfa la situatia existenta inaintea radierii.Din febr.2023 instanta nu a emis o hotarare.Afirul cere intreaga suma din Proiectul de finantareAnaful a emis titlu executoriu.Avem in instanta proces cu afirul ptr anularea actului administrativCe putem face Nu avem de unde sa platim 100.000euro ptr.utilaje achiz.in 2017 cu fonduri nerambursabile.Va rog sa ne ajutati

   • Buna seara,
    Va rugam frumos,poate puteți să ne ajutați .
    Soția a primit un mesaj de poprire pe card.
    Avem o fetiță cu handicap grav,
    Soția ,

    Asistent personal pt. îngrijirea iei.
    Bănuim că este vorba de un împrumut nevoi personale in urma cu 10 ani..
    Va mulțumim din inima.
    Buna seara
    Poprire pe cont,
    Al soției că asistent personal.,pt .îngrijirea fetiței noastre cu handicap din nastere.
    Mulțumim frumos

   • Am avut un contract cu RCS&RDS în 2015 și acum am primit executare silita în valoare 10800 RON ce pot face în cazul asta?

   • Radierea,unei executări silite care a fost plătită în prealabil de mai multi ani in urmă,la vânzarea unui imobil,trebuie plătită pentru a putea vinde?Va mulțumesc anticipat!!

   • Buna ziua. Eu și încă o colega de serviciu am girat o altă colegă la CAR Faur, dânsa nu a mai platit câteva luni iar acum avem poprire pe salariu toate trei. Nu înțeleg , dacă creditorul are de unde sa ii oprească dânsei că lucrează în același loc cu noi, de ce nu ne ridica noua poprirea?

   • Am o somație ptr executare silita ptr cumpărarea in rate al.unui tv in 2008in valoare pe atunci de 546roni.nu am mai putut plăti pe atunci am rămas fără serviciu menționez că sunt vaduva suma sa triplat.nu este corect așa ceva ..nu înțeleg evstrigator la cer și tv sa stricat

   • Stimă asociatie Cuculis
    Costea Victor din București.
    In urma cu 13 ani am făcut un împrumut de nevoie personale ,pe salariu ,la scurt timp sa declansiat Criza Financiara ,Firma unde lucram sa inchis .Financiar eu și sotia mea am ramas fara slujba am anunțat Banca Cipriotä de unde am făcut împrumut, spunindule adevărul Acestia meau făcut un alt împrumut care toți bani ei iau oprit ,spunindumi sa acopär
    ratele pentru un an
    Știu ca au ezistat dobinzi ascunse ,și meau oprit jumătate din salariul meu ìnfometìndumä.
    Acum sint executare silit de către ,ezecutori de creanta Krug .
    Vreau sa depune Conteststie.Cu tot respectul Costes

   • Buna ziua am fost executată silit pe salariu până la jumătate ,angajatorul trimițând de doua ori rata la un executor 🫣ceea ce nu mi se pare mie cel puțin corect,dar știu că sunt cazuri in care se.a solicitat atât suma pt instituția opritoare cât și pt judecător ,as dori sa iau legătura cu dvs ,încă ceva un executor judecatoresc mi-a pus dobândă pe somație nici de cum pe e de executare,credeți că este normal așa ceva ?

  • Buna ziua, pentru recuperarea unor drepturi salariale ne acordatein perioada feb.2007-dec.2008Sindicatul Liber CET Braila a actonat in judecata pe SC CET SA BRAILA la Tribunalul BRAILA, care emite Sentinta civila nr.763/06.06.2011 , obliga pe pirita CET sa plateasca fiecarui reclamant drepturile salariale nete aferente perioadei ,drepturi actualizate cu rata inflatiei pina la data platii efective. Sentinta este ,,definitiva si executorie,,.La Curtea de Apel Galati se respinge ca ne fondat recursul declarat de SC CET Braila si emite decizia civila 1705/10.11.2011 fiind ,,irevocabila,,SC CET SA Braila a achitat catre salariatii un procent de 12,7% din total suma.Mentionez ca s-au incheiat intre parti protocoale de esalonare a sumelor ne achitate,care nu au fost respectate de CET.In 2012 mai multi salariatii de la CET prin Biroul unui Executor Judecatoresc au cerut executarea silita a sentintei 763, iar SC CET a depus la judecatoria BRAILA ,,contestatie la executare,, Judecatoria si Tribunalul Braila prin sentintele emise dispun desfintarea executariisilite si a actelor de executare efectuate. In sentinte instantele apreciaza ,,SC CETeste un serviciu de utilitati publice si face parte din ,,sectorul bugetar,,in sensul art.1al.4din OUG 71/2009 modificata,in care ,in baza art 1 al.2 din Ordonanta ,,executarea silita este suspendata de drept,,.In data de 10.09.2013Consilul Local MUNICIPAL BRAILA ca actionar majoritar alSC CET SA BRAILA detinind pachetul majotitar de actiuni in procent de 78,96% din capitalul social al societati,prin reprezentantii sai in AGA au mandatat Consiliul de Administratie al SCCET Braila sa deschida procedura de insolventa a societati ,desemnind ca Administraror judiciar societatea SC CONTINVEST INSOLVENTA SPRL Constanta. In 06.12.2013Tribunalul din Braila hotareste intrarea in faliment a societatiSC CET SA BRAILA.Pina la ora actuala nu am primirt diferenta de 87,26%,desi bugetarii s-au primit diferentele salariale cistigate in instante . Ne-am adresat Autoritatiilor Locale ,dar am primit raspunsuri de genul ,,ca nu se mai poate face nimic,, iar Administratorul

   • Buna ziua din 2007 am un credit imobiliar la data creditului doar eu lucram si doar acte de la mine de la instituție sunt la dosar din partea sotiei doar semnătură pentru ca nu lucra niciunde din 2012 executorul a făcut poprire pe salariul meu dar din 2016 sunt in indemnizație creștere copil vreau sa ii dau bani dar el zice ca a găsiți pe sotia mea ca lucrează si vrea sa încerce sa ii ia din salariu ea sa angajat la 6 ani după luarea creditului.

   • Am facut un imprumut in 2008 in valoare de 40,000 lei am plătit ratele timp de 6 ani adică o sumă in valoare de 48,000 nu am mai platit o perioadă de timp și in 2014 ma preluat kruk aveam de plată 48,000 și am mai plătit proprire pe salariu incă 4 ani Astăzi am primit o insștiințare iar cu proprire pe salariu dar suma datorată este tot de 48,000 in toți acești ani oare nu am plătit cei 40,000 lei? Deci am plătit 9 ani de zile și tot mai am de dat 48,000 ce pot face?

  • Buna ziua, parintii mei au gajat cu apartamentul pentru un credit la banca ( scos pe o societate comerciala)- societatea este in faliment din 2012 , iar acum un executor judecatoresc scoate apartamentul la vanzare, fara sa fie incuviintare de executare prin instanta judecatoreasca. Va rog sa-mi spuneti daca mai sunt ceva sanse ca parintii mei sa pastreze apartamentul , in conditiile in care in anul 2009 au semnat cu Bancpost contractul de gaj.

   • Buna ziua Din 2016 incuviintarea se va lua DOAR de la instanta de judecata iar executorul nu are voie sa-si incuviinteze singur aceasta procedura. Daca executorul a facut acest demers procedural fara sa tina seama de ceea ce am scris mai sus, actele lui sunt nule. Cu stima, av Cuculis 0722298011

    • Daca executorul a incuviintat procedura in decembrie 2015, si a trimis somatia astazi 20.01.2016, ce efecte poate produce somatia pana la publicarea deciziei CCR din 17.02.2015, in Monitorul Oficial?

    • buna ziua . am un proces cu un executor si pe 17,06,2016 instanta se pronuntat pe portal in dosar 53881/300/2015 sector 5 si doresc sa stiu daca sa pronuntat pe portal inseamna ca sa facut si redactarea in aceiasi zi sau este vb alta operatiune . cat timp poate dura redactarea ?

     pot afla daca au facut atac pe net ca au termen de 10 zile de la comunicare

     in ca nu am primit nimic prin posta dupa cat timp sa ma duc la instanta daca nu vine sentinta ? va multumesc astept raspuns

      • Am primit somatie de executare din partea judecătoriei Ploiești, executarea este din data 26.06.2019, azi 10 iulie am primit somația împreună cu contractul de credit Europe Bank și as vrea sa fac contestatie la somatie deoarece pana la aceasta somatie primeam la domiciliu înștiințări referitoare la transmiterea datelor mele către Biroul S. A, cu sumele pe care le datoram acelui card. Am încercat sa depun banii respectivi la mai multe bănci însă reprezentanții îmi spuneau ca pentru acest card nu se poate face viramentul banilor de la alte bănci către acea banca. Acel card l, am folosit o singura data, și asta a fost prin aprilie 2018, din nefericire, acea chitanță de 200 lei pe care aveam dovada ca am restituit banii respectivei băncci nu o mai am însă de atunci nu l, am mai folosit deoarece auzisem ca nu sunt în regula.in somatie este scris restituirea sumei de 6100 lei dintre care 5000 lei chiar mai mult decât era limita cardului de 4000 lei și 1100 lei cheltuieli de judecata și vroiam sa știu dacă contestația ma poate ajuta într-un fel.
       Va mulțumesc!

      • Am avut un credit din 2004 Si dupa 15 ani mia oprit contu dar eu nu am primit nici un act asa sa se poate anula executarea?

    • Buna ziua!Am avut un contract de credit nevoi personale la BCR incheiat in2007in cuantum de 15000 euro.Am efectuat plati pana in 2010, cand din motive financiare, am intarziat cu plata si contractul a fost cesionat catre SeCapital reprezentat prin Kruck in favoarea carora am platit din debit pana in 2017, in ianuarie 2018 ni s-a trimis o afresa prin care nise aducea la cunostinta ca mai avem un debit restant in valoare de 24 400 roni si ca si aceasta creanta a fost cesionata catre Invest Capital Srl, acestia din urma anuntandu-ne initial telefonic, aceasta noua cesiune cu un debit majorat la 44 000 roni.Am refuzat semnare angajamentul de plata, si bineinteles a urmat executarea silita prin executor Pisculungeanu Vlad.Am depus contestatie, si ramanand cu toate conturile blocate, nu am reusit sa achitam garantia, cursul procesului mergand in continuare cu executarea silita.Suntem deja la al treilea termen de judecata, iar acum executorul a sechestrat masinile, poprirea facandu-se pe o pensie in valoare de 3500 lei, si de catre Casa de pensii si de catre banca, undeva in proportie de 65%din valoarea pensiei.Acum , ce se poate face, mai ales cu aceasta masura a sechestrului,,atata timp cat nici nu exista un titlu executoriu la momentul la care s-a dispus incuviintarea executarii silite? Va multumesc!

  • buna ziua,

   am fost evacuata din proprietatea care face obiectul urmaririi penale de insasi cel care este urmarit penal. Pentru respectiva proprietate exista expertiza extrajudiciara cum ca iscalitura de la rubrica “cumparator” al contractul de vanzare cumparare ce face obiectul plangerii penale nu apartine presupusului “proprietar”. Respectiva proprietate a fost pusa in vanzare iar “noul proprietar” a construit ilegal toate astea in conditile in care urmarirea penala inca nu a fost finalizata noi asteptand sa ni se aprobe primul proces pe instanta de judecata penala. Expertiza grafologica intrajudiciara a fost facuta nu pentru momentul faptei respectiv cu multi ani in urma, ci la momentul aprobarii urmaririi penale lucru care nu ne-a ajutat cu nimic. Credeti ca se mai poate face ceva?

   Multumesc

  • Buna ziua,
   In 2007 am luat un imprumut de nevoi personale in valoare de 20000 lei, pentru o perioada de 10 ani. Dupa majorarea colosala a ratelor intr-un timp de 1 an, nu am mai achitat nicio rata la acest imprumut.
   In urma cu cateva zile, am fost informat (verbal) ca am infiintata o poprire pe salariu, la un fost loc de munca. Am cerut instiintarea, dar mi s-a comunicat ca nu o mai au.
   Am verificat pe portaljust si intr-adevar am un dosar de executare silita din septembrie anul trecut, in care apare ca si creditor…KRUK Romania..
   In primul rand, as dori sa va intreb: cum sa fac sa intru in posesia acelei instiintari, ca sa stiu exact despre ce e vorba. La adresa de domiciliu nu am primit nimic…
   Si apoi, credeti ca mai pot face contestatie la actiunea de executare silita?
   Multumesc.

   • Buna ziua, in principal ati putea merge direct la instanta sa luati copii de pe actiune. Secundar, da, puteti face contestatie la executare, mai ales ca discutam de un credit / contract de credit ipotecar, termenul pentru a contesta clauzele este de 3 ani de la inceperea executarii silite prin calea contestatiei la executare si nelimitat pe calea dreptului comun, actiune in anularea clauzelor abuzive din contracte. Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • Vreau sa stiu va rog frumos daca o data cu depunerea contestatiei la executare la judecatorie si eliberarea unui certificat de grefa pentru executorul judecatoresc , ce altfel i-a fost si inminat, acesta pina la rezolvarea pe intanta a contestatiei , mai poate executa?! Astept rasp .
   Multumesc

   • Bună ziua am o problema tatăl meu a luat acum 7 ani un credit ipotecar în franci pt un apartament. După 2 ani nu a mai făcut fata sa plătească și a fost luat prin executare și vândut unor oameni de către un executor la un preț normal mai mic. În momentul când tatăl meu a mers și a dus cheia apartamentului la întrebat pe executor dacă mai are ceva de plătit sau nu acela ia spus ca nu. Acum după 5 ani ia venit ca are de dat suma integrala de 46000 franci și cheltuieli. I sa pus preoprire pe pensie din 3200 îl mai rămâne 1500 și acum ia pus ai sechestru pe mașină DC se întâmplă acestea după 5 ani va rog mult sa maajutati daca se poate. Va mulțumesc anticipat

  • buna ziua ma numesc anisca iulian gh. si un contract cu bnaca ing a juns pe masa executorului am trimis o cerere de buna credinta sa achit in fiecare luna 200 ron mi s.a spus telefonic ca pana in feb 2017 sa achit 10 % din imprumut plus onorariu judecatorului adica 3600 ron dupa 2 sapt ma trezec cu contul blocat fara o anuntare in prealabuil scoala unde lucrez nu a primit nici o inștiințare in acest sens…

   • Am avut un credit la BRD in 2004 m-am achitat cu ei.acum in 2019 adica dupa 15 ani imi blokeaza contul ca as mai avea niste restanțe din urmă. Mentionez ca eu nu am primit nici un act acasa de executare silită si imi spune ca actele mi le trimete la urmă după ce plătesc tot si refuza sa mi le trimeata. As avea vro sansa sa opresc executarea si cum sa fac contestație daca ei refuză sami trimeata actele! Va multumesc

  • Am niste pribleme destul de nasoale cu cei de la Cetelem,la am achitat a nu stiu cata oara un credit inainte de termen si dupa mi au tot scazut ratele pe motiv ca nu stiu ce cerere nu am facut.
   Mi au bagat 7 luni rate in continuu si dupa mi au pus niste dobanzi exorbitante…..
   Urmand amenintari de tot felul ..pana cand azi am primit instintarea cu poprirea pe salariu

  • Buna seara. Domnul avocat, traiesc o situatie fara precedent: kruk imi opreste 50%
   din salariu in anul 2006 am luat suma
   de 4400 euro de la bcr pe o perioada de 10 ani.Intrucat mi-au oprit tot felul de comisioane au ramas mai putini bani in mana.Pentru reabilitarea locuintei, fiind casa
   veche, batraneasca.Credit luat fara fara ipoteca mobiliara
   sau imobiliara, ci pur si simplu cu buletinul.Salariile au fost reduse la aproape 50% in realitate. In regim de ,,avarie” am tot platit
   lunar ratele la banca(rate care cresteau in fiecare luna!), pana in 2011,
   moment in care m-am prezentat la bcr pentru a verifica suma ramasa de plata. Am
   constatat ca timp de 4 ani am platit numai jumatate din dobanda, astfel mai aveam de
   plata inca vreo 150.000.000 lei vechi. In acel moment le-am comunicat ca nu mai
   platesc nici un leu, ca este o bataie de joc. Imediat am fost pasata
   recuperatorilor, fiind amenintat ca imi confisca bunuri, in conditia in care nu
   garantasem creditul decat cu salariul.Kruk a trimis adresa atat la angajator sa imi opreasca 50% din salariu, cat si la
   banca transilvania unde aveam contul de salariu, care si ei mi-au oprit .
   Ceea ce spun se poate dovedi cu acte. In prezent mi se
   opreste din salariu in conditiile in care ,,hotararea executorilor” imi
   comunica scris ca sunt executat pentru suma de 4,454,36 euro, adica 20,490,056 lei + 3.175.89 ron celtuieli de executare silita.
   Hotararea judecatoreasca pare un fals. FARA STAMPILA VREUNEI JUDECATORII, fara mentionarea vreunui complet de
   judecata, ci numai stampila biroului executoresc! Nu am semnat cu hotii de la kruk
   nici un angajament, ci pur si simplu ei au adaugat de la sine sumele astronomice,
   practic, dobanda la dobanda astronomica a bancii matca. Fata de cele aratate, va rog
   sa ma ajutati, sa ma indrumati, ca aceasta este o hotie la drumul mare!
   Cu respect

   • 14.06.2013
    Ora estimata: 08:30
    Complet: C 18 ES
    Tip solutie: Admite cererea
    Solutia pe scurt: Admite cererea. Încuviinţează executarea silită. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.06.2013. Cu formulă executorie.
    Document: Încheiere – de executare silită 14.06.2013
    asa scrie pe portaljust dar nu am primit nicio citatie. Se mai poate face contestatie sa nu mai imi opreasca din salariul, va multumesc stima

  • Buna seara. Domnul avocat, traiesc o situatie fara precedent: kruk imi opreste 50%
   din salariu in anul 2006 am luat suma
   de 4400 euro de la bcr pe o perioada de 10 ani.Intrucat mi-au oprit tot felul de comisioane au ramas mai putini bani in mana.Pentru reabilitarea locuintei, fiind casa
   veche, batraneasca.Credit luat fara fara ipoteca mobiliara
   sau imobiliara, ci pur si simplu cu buletinul.Salariile au fost reduse la aproape 50% in realitate. In regim de ,,avarie” am tot platit
   lunar ratele la banca(rate care cresteau in fiecare luna!), pana in 2011,
   moment in care m-am prezentat la bcr pentru a verifica suma ramasa de plata. Am
   constatat ca timp de 4 ani am platit numai jumatate din dobanda, astfel mai aveam de
   plata inca vreo 150.000.000 lei vechi. In acel moment le-am comunicat ca nu mai
   platesc nici un leu, ca este o bataie de joc. Imediat am fost pasata
   recuperatorilor, fiind amenintat ca imi confisca bunuri, in conditia in care nu
   garantasem creditul decat cu salariul.Kruk a trimis adresa atat la angajator sa imi opreasca 50% din salariu, cat si la
   banca transilvania unde aveam contul de salariu, care si ei mi-au oprit .
   Ceea ce spun se poate dovedi cu acte. In prezent mi se
   opreste din salariu in conditiile in care ,,hotararea executorilor” imi
   comunica scris ca sunt executat pentru suma de 4,454,36 euro, adica 20,490,056 lei + 3.175.89 ron celtuieli de executare silita.
   Hotararea judecatoreasca pare un fals. FARA STAMPILA VREUNEI JUDECATORII, fara mentionarea vreunui complet de
   judecata, ci numai stampila biroului executoresc! Nu am semnat cu hotii de la kruk
   nici un angajament, ci pur si simplu ei au adaugat de la sine sumele astronomice,
   practic, dobanda la dobanda astronomica a bancii matca. Fata de cele aratate, va rog
   sa ma ajutati, sa ma indrumati, ca aceasta este o hotie la drumul mare!
   Cu respect – 14.06.2013
   Ora estimata: 08:30
   Complet: C 18 ES
   Tip solutie: Admite cererea
   Solutia pe scurt: Admite cererea. Încuviinţează executarea silită. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.06.2013. Cu formulă executorie.
   Document: Încheiere – de executare silită 14.06.2013
   asa scrie pe portaljust dar nu am primit nicio citatie. Se mai poate face contestatie sa nu mai imi opreasca din salariul, va multumesc stima

  • Buna ziua!Eu nu am facut credit,dar soțul meu a facu5 7n credit prima casa,datorita unor inconveniente a rămas rau platnic.El are oprire pe salariu din partea băncii dar si din partea anaf pentru avansul de 50 % la cumpararea prin programul prima casa.Eu La data cand s a cumparat ap. Nu aveam niciun venit fiind studenta.acum după anii cand am un venit stabil si in regula m am hotarat sa scot un credit dar in biroul de credit apărea codebitor la acest credit.neavand venit la aceea data am facut o adresa catre cec bank BUC. Care mi au raspuns ca a fost o eroare a bancii isi cere scuze si ca s a remediată situația,de fapt m am trecut garant real si analist,am scos un alt birou de credit in care acum imi apare ca asocierea cu acel credit este încheiată,a doua zi m am trezit locul de munca cu hartie de la executor prin care sunt executată silit .poprire salariu.Ce șanse am sa redresa această situație?Dacă eu stiam ca trebui să le dăm mai mult le dădeam.. Soțul meu are deja oprire de 1500 de lei și acum si mie au mai scos si ap la vanzare.ma simt executată din toate directiile.Va rog sa ma îndrumați.Va multumesc anticipat

   • Buna ziua! Daca ai castig de cauza la contestarea executarii silite, in care judecatorul le cere recuperatorilor (Kruk si Invest Capital) sa plateasca toate cheltuielile de judecata, exista un termen in care acestia sunt obligati sa plateasca aceste cheltuieli? Multumesc, zi frumoasa!

  • Buna seara ! – doresc sa fiu foarte scurt …… am o camera de camin situata in RESITA , INTRE ANII 2012-2013 , NU AM MAI LUCRAT SI AM RAMAS RESTANT … uzina UCMR RESITA ….care detine aceste camine , uni locatari sunt chiriasi iar unii sunt proprietari , care binenteles , cum sunt si eu avand contract de proprietar , mi sa pus poprire pe salar dupa ce m-am angajat si mi sa tras in fiecare luna un sfert cat este legal , am platit undeva la 3300 lei , deci atunci era executor domnul BABEU ADRIAN , am platit tot mi sa inchis dosarul ….iar in anul 2015 am hotarat sa nu mai stam in acea camera de camin si am plecat din localitate la mama sotiei mele in jud MURES , camera de camin fiind inchisa , nelocuind nimeni in ea , iar acum in anul 2018 trezindu-ma dupa aproape 4 ani eu plecand din RESITA in data de 17 feb 2015 , ca am sa le mai dau inca 2600 lei …….facandu-mi un alt dosar , cu un alt executor judecatoresc , pr numele lui MARCHIS DAN FELICIAN…….ASTA NU INTELEG …… in acesti 4 ani de zile in care in aceea camera de camin exista doar apa rece , si cum v-am mai spus mai sus nu locuieste nimeni ……doresc va rog frumos sa va intreb, de ce imi cer acesti bani 2600 lei ………din moment ce nu sa consumat gram de apa …plus ca eu am tot ce am platit , fluturasii cum mi-a tras din salar in fiecare luna ajungand la suma pe care am platit-o de 3300 lei ……am tot ce am platit pus la dosar ….VA MULTUMESC SI ASTEPT SA MA CONTACTATI !

  • am 2 executari silite pentru 2 credite la bcr din ce retin eu nu s-au mai facut plati din anul 2014 si in cursu luni octombrie 2018 s-a trimis la firma unde sunt angajat sa se faca retinere din venit ne avand nici un document sa ma pot adresa unui avocat ce este de facut si din cauza programului de la serviciu fiind plecat mai mult din tara lucrand c-a sofer pe tir si tot asteptan c-a executoru sa-mi trimita si mie o copie a dosarelor nu am putut face contenstatie in 15 zile mi sau retras 5600ron din cont si firma a platit 800 ron se mai poate ataca in instanta ce se mai poate face in momentul de fata

  • Bună ziua !Am probleme cu fostul concubin! Din relația pe care am avut-o cu el avom împreună un băiețel în vârstă de 5 ani și 8 luni!ma dat afara a oprit copilul a câștigat copilul și în instanta asta sa întâmplat în 2017!iar eu cu timpul dreptul la vizita de fiecare data când l-am copilul la mine,îmi spunea ca este bătut !am inregIstrati filmări cu copilul spunându-mi asta!nu a mai vrut copilul sa meargă la taică-său pe motivul ca îl bate și îl tine nemâncat! Iar ieri 16 -10-2019 mia venit plic ca pe data de 21 -10 -2019 sa duc copilu de bunăvoie !Dar specif încă o data copilul nu vrea sa meargă! Ce pot sa fac?unde trebuie sa merg??

  • Buna seara,
   Va rugam frumos,poate puteți să ne ajutați .
   Soția a primit un mesaj de poprire pe card.
   Avem o fetiță cu handicap grav,
   Soția ,

   Asistent personal pt. îngrijirea iei.
   Bănuim că este vorba de un împrumut nevoi personale in urma cu 10 ani..
   Va mulțumim din inima.
   Buna seara

  • Am avut o executare silita in urma accesarii unui credit bancar de nevoi personale prin intermediul unui executor judecatoresc. cu poprire lunara din salariu.In itntervalul 2017-2020 achit integral suma de plata ,fara sa primesc de la executor incheierea si achitarea sumei din executare. Dupa 2ani in 2022 primesc o alta executare silita de la acelasi executor judecatoresc precum ca trebuie sa mai platesc o suma aproximativ jumatate din prima executare fara o motivatie pertinenta. Am facut o contestatie la executare in instanta care si acum este pe rol. Care sunt sansele mele de a scapa de aceasta executare . Multumasc

 2. Buna am depus o plingere la parchet in potriva unei ecsecutoare care ma ecsecutat cu poprire pe salariu ,in suma de 25400 lei ,dupa 4 ani de poprire aceias ecsecutoare vine si ma ecsecuta a doa oara cu o suma de 28400 dar cu alt nr. de conteste posibil sa platesti atiti bani cind nu am nici un contract cu banca am depus plingere la parchet dar nici o speranta

  • In cel mai scurt timp trebuie sa promovati o contestatie la executare, in acest sens. Cu stima av. Cuculis 0722298011

   • Buna ziua am o somatie imobiliara si mi se spune ca in termen de 15 zile sa achit suma de 11 772 lei. In cazul in care nu comfirm plata se va proceda la executare silita.

 3. Din cauza naivitatii noastre, poporul acesta a devenit un popor de PROCESOMANI ( afirmatia apartine presedintelui T.Basescu). Relatiile dintre oamenii din Romania s-au deteriorat in asa masura incat nu-l mai poti privi pe cel din fata ta ca pe un om al lui Dumnezeu.
  Am inchiriat 850 mp de schela la scOMR GRUP DEVELOPMENT srl IASI, lui ROTARU MIRCEA-NICOLAIE , de la pitzzeria KEBAB BERLIN din T.Vladimirescu din Iasi intre T17-T18, IN DATA DE 13.07.2011, si am taiat facturi in avans in valoare de 20.000 lei. Nu pot intra in posesia drepturilor nici a banilor din facturi si nici a schelei.
  Pe linga faptul ca acest popor a fost lasat la cheremul bancilor , in paralel ne confruntam cu o dihonie nevazuta cu care ne luptam in instantele de judecata pentru a avea PACE. Asta-i ROMANIA actuala.

 4. buna ziua.am un credit in valoare de 5000 euro iar de aprox.3 ani si 4 luni nu am mai platit.in tot acest timp am mai primit scrisori de amenintare cu executarea de la diferite firme.luna aceasta am primit o notificare de la un birou executor judecatoresc prin care mi se spune sa platesc in 5 zile,in caz contrar va trimite dosarul la instanta.in cazul in care ma executa silit pot face contestatie in care sa solicit prescrierea executarii?va multumesc si astept raspuns

  • Buna ziua. Va indrum si va indemn sa faceti acest lucru, fiindca ceea ce multa lume nu cunoaste este ca daca NU actionati va poate executa, daca ete invocata prescriptia le puteti cere si cheltuieli. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Eu zic sa vorbim de lucruri mai realiste. Te duci si semnezi un angajament de plata la executor/cu acordul bancii si tu platesti lunar sumele pe tru care ti-ai luat angajamentul si defapt executorul nu este oblig sa faca viramntul la data scadenta si opa, platesti dobanzi in loc de sume datorate. Iar la final de angajament, te trezesti cu aceasi suma de dinainte de angajament. Cum se numeste asta? HOTiE

 5. Buna ziua,
  Am depus o contestatie la executare si o suspendare a executarii silite pt. 2 dosare de executare interdependente .
  Termenul de judecata este prin octombrie.Deja mi-au fost blocate conturile bancare , mi-au facut poprire pe salariu.Cum pot stopa executarea pana la solutionarea cauzei?Mentionez ca pe unul dintre dosare am somatie imobiliara. Se face vreo adresa catre executor pentru a anunta contestatia? Multumesc !

  • Buna ziua. Ma bucur ca ati prins termenul de contestare fiindca altfel ne era mai greu sa rezolvam situatia. In tot cazul nu este important ca ati facut o contestatie ci important este continutul ei. Pentru a va feri de anulari actiuni sau vanzarea imobilului in care locuiti se merge pe ideea suspendarii pana la solutionare. In acest sens, actiunile sunt urgente Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • Vreau sa stiu va rog frumos daca o data cu depunerea contestatiei la executare la judecatorie si eliberarea unui certificat de grefa pentru executorul judecatoresc , ce altfel i-a fost si inminat, acesta pina la rezolvarea pe intanta a contestatiei , mai poate executa?! Astept rasp .
   Multumesc

 6. Buna ziua. Am facut un credit in 2007 in valoare de 7850 euro (pt. un angajator care m’a ajutat cu actele) creditul a fost pe nuleme meu, in cele din urma nu am mai fost platit iar acum dupa 7 ani m’am trezit cu propriere pe salariu…. Ce mai pot face?.. Multumesc!

  • Stimmate domn. Din ceea ce dvs. imi explicati este foarte posibil sa se fi implinit termenul de prescriptie, care face inpoeranta ORICE EXECUTARE. In orice caz, in cel mai scurt timp, promovati contestatie la executare. Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • Dumitrache
   În 2007 am luat un credit de la Pireus, am plătit până în 2009,in 2010 banca cesioneaza creanta către o firma de recuperări fără acordul meu și abia în 2012 un Bej începe ex silită fără sa fiu înștiințat. Din 2012 și până azi 14.06.2016,BEJ-ul nu a mai făcut niciun demers de executare silita. Azi 24.06.2016 angajatorul ma anunță că am poprire pe salariu. Ajutați-mă și spuneți ce am de făcut. În această situație executarea silita e prescrisă?
   Mulțumesc

   • Si eu tot la ei ,am aceiași situație,însă acum au mai venit alți executori și alta suma mai mare (am primit înștiințare de la banca) numai inteleg nimic,unde trebuie făcută contestație,cum trebuie formulata? Exista ceva tip? Exact după 7 ani au venit și la mine pe urma m-au lăsat în pace și din nou la începutul anului au venit iară de la bej!

    • In 2008 fostul meu sot a facut doua credite la bcr , eu coplatitor, am divortat el nu a mai platit rate , m am recasatorit si actualul sot a luat credit cu prima casa , in 21 februarie primesc executare silita pe acest imobil unde am aparut cu 50% in calitate de sotie, maine in 11 ar fi posibil sa mai contest acest lucru? Multumesc

 7. Conform art. 1564 din Codul Civil prevede ca dreptul la actiune se prescrie in termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca prejudiciul ce rezulta din actul atacat.

  ADICA termenul de un an dela data care creditorul………..ce rezulta din actul atacat este termenul dela data vanzarii apt sau din data in care executorul a primit hotararea judecatoreasca pt executare ?

  EXP apt s-a vandut [ 2011 iulie ]cu 8 luni inainte de a nu mai putea achita ratele bancare pt nevoi personale ,lipsa loc munca , dupa care in 2014 aprilie prrimesc somatie pt executare silita mobiliara la adresa apt vandut nu la adresa mea actuala din buletin .
  SE mai poate aplica actiunea paulina art 1564 cpc nou ?

   • Buna,am nevoie de indrumari,va rog,daca se poate.In anul 2001 am scos un credit pentru nevoi personale in valoare de 1000 de lei,urmand sa inapoiez dupa 2 ani un total de cca 1500 de lei.Am platit cam 80%. din valoarea totala,dar din cauza ca in acea perioada nu prea erau stabile locurile de munca,am pierdut postul,dupa care nu mi-am mai permis sa platesc.A urmat o perioada grea si nu am mai platit ratele lunare.Mentionez ca banca a trimis un timp notificari,dupa care s-a oprit.Insa dupa mai multi ani,cred ca prin 2008-2009 au vandut dosarul celor de la EOS KSI,am primit si de la ei notificari si telefoane pe care le-am ignorat total.Au inaintat dosarul unui executor judecatoresc si acum sunt executat silit, mentionez ca am fost notificat de acest lucru.Insa am depus contestatie la executare la timp,la judecatoria Aiud,in acest moment stadiul procesual este :fond,asa scrie pe site-ul judecatoriei.Pana una alta am pusa poprire si la banca Raiffeisen si la angajator.Nu ma pot atinge de salariu,nu stiu ce sa fac,am nevoie si de bani,am cheltuieli de facut.Angajatorul deja a trimis primii 33% din salariul net,imi apare si pe fluturasul de salar poprirea,banca inca nu,dar oti banii ramasi sunt blocati.Va intreb cat timp dureaza aproximativ pana judecatoria va lua o decizie,am mentionat in cerere ca a fost incalcat termenul de prescriptie,cum pot face ca pana atunci sa mi se retina doar de la angajator cei 33% si nu si de la banca.Am nevoie si de bani,facturile nu asteapta.Va multumesc anticipat si va rog sa ma indrumati ce ar trebui sa fac,nu cunosc pe nimeni sa ma indrume.Telefon : 0766992312

 8. Buna ziua,
  Am primit de la executor instiintare de executare la un credit de la cetelem.Va rog frumos sa-mi spuneti ce pot face in cazul de fata si la cat m-ar ajunge un proces cu contestatie si suspendarea executarii.
  Astept raspunsul dumneavoastra urgent.
  Tel. 0766471

 9. in urma unui accident rutier eu fiind inculpat partile vatamate si-au cerut drepturile prin instanta . Am primit acasa Minuta Penala in care la partile vatamate scrie asa : in temeiul art 19 alin 1,5 N.Cpr.pen.art 397 alin 1NC.pr.pen raportat la art 1357 si urm. C.civ.,art.1390 alin 1,3 art 1391 alin 2 Codciv. art 1393 alin .1 c.c .art 49 alin 1 si art 50 alin 1 legea nr 136/1995 admite in parte actiunea civila formulata de partea civila Y si obliga in solitar cu partile responsabile civilmente-asigurator la plata catre partea civila a sumei X. Aici am inteles ceeace vrea sa spuna dar nu mai inteleg dece atat la spitalul judetean cat si la ambulanta zice asa : in temeiul art 19 alin .1,5 N.C.pr.pen ,397alin 1 N.C pr.pen raportat la art 313 alin 1 din legea nr95/ 2006 si la art 1357 C.civ obliga inculpatul sa achite spitalului jud suma X si serv ambulanta suma X si spit militar suma X . Aici ma obliga numai pe mine ca inculpat sa platesc sumele la spitale ? nu intra si asigurarea ? ca la salariul meu de minim pe economie ce plati sa mai fac ? Va rog o lamurire , un sfat , ceva care sa ma ajute . Multumesc.

 10. Buna ziua !
  Am colaborat acum ciatva ani cu o firma ,la care am depus un teren garantie la notar. La incheierea activitatii , toatea au fost ok , mumerar ,aparatura predate la firma fara lipsuri sau defectiuni ( am PV predare -primire )
  DAR reprezentantul unei firme( cu care firma cu care colaboram ,avea contract) a disparut ulterior a declarat faliment. si nu am
  reusit sa incasez o factura .Acum AM AFLAT DIN INTAMPLARE
  a fost o actiune in insanta pentru executare silita ( nu am primit
  inca documentele dar am discutat cu cei de la executorul judecatoresc )
  NU am fost anuntat ca am fost dat in judecata .
  Am sanse de castig daca fac contestatie ?

  • Buna ziua stimate domn. Sa inteleg ca ati garatat pe societate, o persoana juridica intrata in procecura de faliment? Intrebarea dvs. nu este foarte clar expusa din punct de vedere juridic si ne ingreuneaza darea unui raspuns coerent si corect. Prin urmare, faceti toate mentiunile intr-un mail sau in registratura noastra 031.412.48.88 dat fiin faptul ca discutam si de o procedura urgenta si colegii nostrii sunt dispusi sa va asiste. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 11. am un apart in care nu locuieste nimeni de 10 ani . anul trecut am avut poprire pe salariu pentru neplata celtuieli intretinere si penalitati . am achitat datoria conform hotararii executorii . acum am primit iar executare , dar in suma de plata, este trecuta iar penalitati care au fost si in dosarul trecut . nu am primit citatie la nici un proces . ce pot face . pot face contestatie daca si aceasta poprire se face cu executare .

 12. am facut un imprumut de nevoi pers la bcr in 2008 . am platit la timp ratele timp de 1 ,5 ani dupa care nu am mai avut bani sa achit ratele . impumutul a fost de 15000lei . in momentul in care nu am mai reusit sa achit ratele ,ramasese sold de plata 10000lei . banca a vandut imprumutul unor societati de recuperare . Fara sa-mi puna poprire pe salariu si fara sa ma cheme in judecata . firma de recuperare si-a pus si ea comisioane . FIRMA a cerut toti bani apoi a pus executor care si-a pus si acesta comisioane , Acum am poprire pentru suma de 19000. mai pot face ceva sa-mi recuperez din bani . mi se opreste 50% din salariu in fiecare luna .

  • In primul rand este abuziva poprirea pe 50% din salariu. Pentru a verifica situatia sesizata de catre dvs. un coleg urmeaza sa va contacteze pentru a prelua situatia de fapt. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 13. am un credit neachitat din 2009 la care am fost girata de 2 persoane, acum in iunie 2014 conturile bancare ale girantilor au fost blocate, eu ca beneficiara nu am primit nici o poprire salariala. Mentionez ca in acesti ani am primit diferite somatii si scrisori de cesionare a datoriei dar fara nici o poprire pe salariu. Nu cunosc daca executorii dispun de o hotarare judecatoreasca. In ce masura pot cere prescrierea datoriei in instanta?
  va multumesc anticipat

  • Buna ziua stimata doamna Exceptia presriptiei fiind una preemptorie si absoluta, poate fi solicitata oricand ,insa in termenul legal pentru contestarea executarii daca mergeti pe contestatie. Va sugerez, daca exista macar un inceput de banuiala ca ar fi prescris creditul sa nu mai asteptati sa va contacteze colegii nostrii in functie de emailurile primite ci sa sunati de urgenta in registratura 031.412.48.88 si sa programati intrevederea. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 14. Buna ziua. Ma confrunt cu o situatie ceva mai speciala.
  Parintii mei au facut un credit in valoare de 30000 ron. Au platit lunar timp de 2 ani,ceilalti 2 ani lasandu-mi mie aceasta sarcina,fiindca au plecat din tara. Spre sfarsitul celui ce al 4lea an,cei de la banca au inceput sa sune sa imi zica ca,efectiv, nici un ban nu a fost achitat din credit. In urma multor discutii telefonice cu o doamna de la banca,in care le dadeam numarul chitantei,am ajuns la concluzia ca e degeaba. Doamna aceasta a incetat sa ma mai contacteze si a inceput sa hartuiasca girantul. In urma cu o luna am fost sunata de girant pentru a fi anuntata de faptul ca dosarul a fost inaintat in fata instantei si cum ca am de platiti (iar) creditul plus daune de judecata. Nu am fost instiintata de inaintarea dosarului in judecata.Am sunat la banca pentru a cere explicatii si au zis ca nu au ce discuta,fiindca am fost data in judecata. Nu mi se pare normal ca banca,respectiv transilvania, sa abuzeze in halul acesta clientii. Am chitante cu respectivele tranzactii pentru contul de credit si nici nu le pasa. Mai rau e ca suma s-a dublat.

  • Buna ziua stimata doamna si imi manifest regretul ca sunteti in situatia aceasta. In primul rand pentru a redresa situatia trebuie ca dvs. sa prezentati toate actele in stransa legatura cu acest credit sa facem o schema logico juridica a situatiei si ulterior sa tragem o concluzie. La prima vedere este un abuz colosal, mai ales ca daca ii actionati in instanta Banca Transilvania nu este mai presus decat celelate institutii bancare, fnctionand in cadrul contractelor lor comisioane abuzive. Prin urmare, avand in vedere solicitarea dvs. urmeaza sa luam act de ea si colegii nostrii va vor contacta in acest sens. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Buna in 2007 fostul meu sot a luat un credit de nevoi personale de la Banc Post s a platit acel credit cat am fost casatoriti in 2009am divortat iar el trebuia sa plateasca in continuare ceea ce nu s a intamplat .IN 2013 m am trezit cu executori care mi au pus sechestru pe apartament eu fiind codebitor in acel credit dar eu am incercat sa fac intelegere cu banca de trei ori pentru a nu ajunge in aceasta postura dar nimeni nu ma luat in seama .In final am reusit sa fac o intelegere cu banca dar doar prin mail prin care ma lasau sa platesc 83 euro pe luna .In acest timp mi au pus si sechestru pe apartament desi apartamentul este cumparat prin credit bancar tot de la banca lor si este doar pe numele meu eu castigandu l prin partaj.Intre timp dupa un an d plata cu intelegere mi au pus si pe salar poprire.Apartamentul fiind tot sub sechestru.Mentionez ca apartamentul este prin credit imobiliar iar aici nu am intarzieri dar mi l au pus ca si credit Neperformant desi nu aveau de ce .Ei mi au spus ca w din cauza ca e sechestrat si ca atare mie nu mi se mai respecta creditul in sensul ca din 2012 eu nu am avut nici o modificare la rata cu toate ca am euribor la 6 luni.Am incercat sa vb pt o scadere de dobanda care e de8,7 pt imobiliar dar tot asta imi spun ca nu am voie atata timp cat e sechestru executoriu.E normal asa ceva?Cu stima!!

 15. In luna 11.2004 am contractat o linie de credit de 1500 ron. Din aprilie 2008 nu am mai platit, iar printr-o adresa a bancii am aflat ca in ianuarie 2009 contractul a fost reziliat iar creditul a devenit scadent anticipat iar in iunie 2010 prin decizia bancii creditul a fost inchis urmand a fi recuperat! In mai 2013 creditul a fost cesionat catre eos ksi care in 02.07.2014 obtin incuvintarea executarii silite printr-o incheiere civila definitiva si in 25.07.2014 un executor judecatoresc deschide dosarul de executare silita. Pe 01.08.2014 primesc acasa somatia de la executor in valoare de 2660 ron ( 1900 creditul si 760 cheltuielile lui ) cu toate documentele si am 15 zile in care sa fac contestatie la executarea silita!
  intrebarea este urmatoarea: – termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data devenirii creantei exigibile ( adica de la scadenta anticipata a creditului) sau de la data inchiderii creditului prin decizia bancii?
  – daca este prescrisa datoria prin contestarea executarii se anuleaza executarea silita pt todeauna?

  • buna seara.in anul 2005 an primit inprumut de 5000 Euro de la bcr pentru nevoi personale data scadentei fiind martie 2010,dar nu am mai putut achita ultimele trei rate.,fapt pentru care la scurt timp am primit diferite instiintari de plata de la SC KRUK iar de circa doi ani nu am amai primit nimic.Acum intimplator am gasit pe portalul instantellor ca inpotriva mea exista o cerere de incuviintare silita.Ce pot face,ce cai de atac sunt posibile pana la incuviintare si apoi ?

  • Buna seara.
   Sunt Intr-o situatie similara, doar datele difera (contract de linie de credit din 2007 neplatit din 2009). Am primit si eu somatie de la executor in 20.01.2015. Iar in10.02.2015 am primit o “‘Instiintare privind masura popririi” pe doua conturi bancare: BCR (cont nefolosit, dar neinchis de fapt), BRD (unde am credit ipotecar in europlatit la zi).
   Intrebarea mea este tot legat de termenul de prscriptie si daca sa dau curs acestor somatii. Creditul a fost cesionat tot de eos ksi, dar nu am luat legatura niciodata cu ei. (Am ignorat total orice demers al lor)

 16. un raspuns se poate?

  In luna 11.2004 am contractat o linie de credit de 1500 ron. Din aprilie 2008 nu am mai platit, iar printr-o adresa a bancii am aflat ca in ianuarie 2009 contractul a fost reziliat iar creditul a devenit scadent anticipat iar in iunie 2010 prin decizia bancii creditul a fost inchis urmand a fi recuperat! In mai 2013 creditul a fost cesionat catre eos ksi care in 02.07.2014 obtin incuvintarea executarii silite printr-o incheiere civila definitiva si in 25.07.2014 un executor judecatoresc deschide dosarul de executare silita. Pe 01.08.2014 primesc acasa somatia de la executor in valoare de 2660 ron ( 1900 creditul si 760 cheltuielile lui ) cu toate documentele si am 15 zile in care sa fac contestatie la executarea silita!
  intrebarea este urmatoarea: – termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data devenirii creantei exigibile ( adica de la scadenta anticipata a creditului) sau de la data inchiderii creditului prin decizia bancii?
  – daca este prescrisa datoria prin contestarea executarii se anuleaza executarea silita pt todeauna?

  • Buna seara.
   Sunt Intr-o situatie similara, doar datele difera (contract de linie de credit din 2007 neplatit din 2009). Am primit si eu somatie de la executor in 20.01.2015. Iar in10.02.2015 am primit o “‘Instiintare privind masura popririi” pe doua conturi bancare: BCR (cont nefolosit, dar neinchis de fapt), BRD (unde am credit ipotecar in europlatit la zi).
   Intrebarea mea este tot legat de termenul de prscriptie si daca sa dau curs acestor somatii. Creditul a fost cesionat tot de eos ksi, dar nu am luat legatura niciodata cu ei. (Am ignorat total orice demers al lor)

 17. BUNA SEARA,AM SI EU O PROBLEMA DELICATA.AM O SORA BOLNAVA DE SCHIZOFRENIE PARANOIDA,CARE A FACUT MULTE IMPRUMUTURI,PE CARE NU LE-A MAI PUTUT PLATI.ESTE IN CONCEDIU DE BOALA CU PENSIE DE INSOTITOR,SI PENSIE DE HANDICAP.DECI CU BOALA PSIHICA GRAVA,SI I-AU DAT IMPRUMUT.IN LUNA IUNIE FARA INSTIINTARE,I-AU OPRIT SURORII MELE DIN CONR SUMA DE 323,66LEI.ACEEIASI SUMA OPRITA IN IULIE,AUGUST 2014.CE POT FACE?

  • Buna ziua, atata vreme cat dansa nu este pusa sub interdictie contractul este valabil. Daca se face expertiza si se consata ca dansa nu avea capacitate de la acel moment, puteti scapa de aceste contracte. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Am executat silit Volksbank pentru sumele datorate in baza unei sentinte judecatoresti (comision de risc platit), iar acum banca a facut contestatie la executare pe motivatia ca executorul judecatoresc care a facut executare nu a fost de pe raza Curtii de Apel Bucuresti. Ati avut asemenea cazuri?

    • Ne bucuram ca ati pus in executare sentinta, si mai mult de atat, in priviinta popririi executorul judecatoresc are competenta pe C.A. Cu stima, av CUculis 0722298011

   • Ati avut cazuri in care Volksbank a facut contestatie la executare pe motivatia necompetentei teritoriale a executorului judecatoresc.

    • Buna ziua. Volksbank, creditor sa intelegem? Intr-un fel apare ca si normal sa faca o asemenea contestatie insa si mai simplu putea sa-l desisteze pe eexecutor prin retragerea cererii. Competenta poate fi de mai multe feluri – materiala, teritoriala, in cazul executorului doar teritoriala ce atrage nulitatea executarii. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 18. Buna ziua domnule avocat ,
  in anul 2012 dupa judecata mea cu o firma de stat la care am lucrat , m-am judecat pentru taxele pe salariu care mi-au fost retinute . Mentionez ca la data respectiva intrase in vigoare Noul cod Fiscal care spunea ca orice venit este impozabil si se vor retine din el si taxele ca si pe salarii. Motivul judecatii cu firma respectiva era ca : Contractul de munca dupa care eu eram angajata nu era coroborat cu NCF. Se spunea ca ni se vor da 7 salarii de baza si atat.
  Am castigat procesul cu ei , dupa doi ani am mers la executor , ei au facut contestatie la executare odata -li s-a respins, instanta s-a dezinvestit , au facut a doua oara apel pentru ridicarea sechestrului de pe conturi , li s-a admis pana la solutionarea contestatiei la executare -si surpriza -li s-a admis contestatia la executare . Nu se bat cap in cap dezinvestirea aceleiasi instante cu solutia finala?
  Mentionez ca eu aveam o sentinta definitiva si irevocabila prin nerecurare in 2012. Ce mai pot sa fac acum?

  Cu consideratie
  Maria Burlacu

 19. Buna ziua ,in urma cu cateva zile am primit de la o societate de executori o scrisoare prin care ma anunta ca mi s-a pus poprire pe conturi. in ziua de salariu nu am mai putut folosi cardul de salariu. in tot acest timp eu mai am popriri pe salariu de la doua banci care in total insumeaza 50%din salariu. Am luat legatura cu biroul de executori si trebuie sa duc adeverinta de la servici ca mai am poprire de la acele banci.Intrebarea mea este:pot recupera suma care mi-au oprit-o abuziv luna aceasta in conditiile in care aveam popriri insumand 50%din salariu? Va multumesc . Cu stima Daniela!

 20. buna ziua
  ma confrunt cu o situatie delicata.in 2013 s-a facut o executare silita pe numele sotului meu.la acel moment s-au stabilit cheltuielile de executare la 1667 lei ulterior am primit cheltuieli de judecate in val de 2500 lei explicandumi-se ca diferenta este tva-ul.ce pot face in acest caz?

  • Buna ziua, contestati executarea silita si solicitati diminuarea onorariului prin apel, recurs, contestatie executare. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 21. Buna ziua,

  Am si eu o problema cu o poprire facuta catre firma la care lucrez (cu contract de munca) pentru un PFA care l-am avut in 2010. Respectivul PFA a fost inregistrat pe Dolj iar eu am avut domiciliul stabil in Rm. Valcea. Din acest motiv mi-am platit contributiile fiscale (cas, pensie, impozit pe profit) la Rm. Valcea, iar acum cei de la Dolj au trimis poprire pentru contributiile mele la cas care nu apar platite la ei.
  Eu avand platile facute la VL, pot depune contestatie? Mentionez ca adresa de infiintare a popririi asupra sumelor datorate debitorului catre terti este adresa firmei la care lucrez si nu mie personal.
  Deasemenea in adresa de poprire imi apare domiciliul de la Dolj desi eu am avut buletin de Valcea si acum am de Bucuresti de 2 ani.

  Multumesc,
  Catalin

 22. Buna ziua,

  In anul 2008, mama mea a girat o persoana pentru a obtine un credit de nevoie personale. Pentru acel credit sau platit doar 5 sau 6 rate de catre persoana care a luat creditul. In 2009 mama primeste o notificare la un executor judecatoresc prin care se dispune popriea unei anumite sume 1/3 din salariu ( asta in cazul in care ea firgura in contract ca si Garant nu ca si Imprumutant). Pe la sfarsitul anului 2009 , inceputul lui 2010, se reuseste prin anumite metode necunoscute sa se opreasca aceasta poprie pusa pe salariul mamai mele de catre cei de la firma la care lucra, fara a se fi dat vreo hotarare judecatoreasca sau orice alta instiinta/notificare care sa dispuna acest lucru. Timp de 4 – 5 ani de zile (pana acum 5 zile ) nu sa mai primit nici un fel de notificare/instiintare din partea bancii de la care fusese accesat acest credit ori din partea judecatorului executoresc care impusese poprirea salariala…. . Acum 5 zile se primeste o notificare prin posta (tot catre mama mea – Girant) de la banca care fusese accesat creditul , ca daca figuraza cu 2258 zile de intarziere si ca daca restanta nu va fi achitata in termen de 15 zile va fi trecuta ca RESTANTIER IN BIROUL DE CREDITE. Intrebarea mea este, de ce acea poprire din anul 2009 a fost directionate catre Imprumutat care a beneficiat de credit si nu catre garant (mama mea), si in momentul de fata de ce aceasta notificare a venit tot catre Garant si nu catre Imprumutant ?

  Se mai poate face contenstatie sau orice ala masura pentru a incerca sa aflam de ce aceste masuri au fost trimise catre garant (mama mea) si nu catre Imprumutant (persoana care a beneficiat de credit) si incercam sa invocam prescriptia.
  In momentul de fata daca sa facut acea poprie pe salariu din 2009 pana in 2010, acea poprire fiind stopata nejustificata de catre angajator …. ?

  Va multumesc,

 23. in 2008 am facut un imprumut de 15.000lei la o banca ,in aceasta suma cei de la banca mi-au dat si un card cu 1000lei , dupa mai multi ani am primit poprire pe salariu, dar luna aceasta mai exact ieri am aflat de la serviciu ca au mai primit o poprire cu titlul de executare de la alt executor , pentru suma de 2800lei ce reprezinta suma de 1000lei de la card . eu nu am facut decat o cerere de imprumut ,nu doua . poate executorii sa-mi puna poprire de doua ori ,acest credit de de 1000lei a fost vandut catre kos ,,,,fara sa fiu anuntata . mai pot face cerere de contestatie , este valabila prescriptia daca imprumut a fost luat in 2008. ce pot face ,,,,va multumesc ,

 24. Buna ziua,in urma cu cateva zile am aflat ca am facut un credit la libra bank in anul 2001,eu nu prea am mai stat prin tara cam din 2000,acum 5 luni am rugat un prieten sa-mi faca carte de munca prin firma lui sa pot beneficia de vechime cas etc… acum 2 zile apare o poprire pe cont cu o hotarare de executare din anul 2013 la un anumit executor,crezand ca este o greseala m-am adresat bancii respective,aici surpriza! Am un credit din 01.2001 luat perfect legal din punctul lor de vedere,va rog daca se poate sa ma indrumati intr-un fel ce pot face?este probabil sa ma fi citat la o adresa care am avuto pana in anul 2009 pe CI,si nu mai locuiesc la acolo din 2000 cand am plecat din tara,mentionez ca din anul 2009 am adresa la un var si nu a primit nimic legat de aceasta datorie,ce mai pot face? am citit putin despre acest termen de prescriptie de 3 ani,dar aici sunt 9 ani si nici nu am facut eu acest credit.va multumesc

 25. Buna ziua! Daca se poate putin ajutor ar fi binevenit! Ieri am primit un SMS prin care am fost informat ca a fost instituita o popriere executorie pe cardul de salar ptr suma de 7800 lei. Acum intrebarea ar fi cum se poate face contestatie, sau ce proceduri ar fi ca macar 2/3 din salar sa pot retrage lunar? Va multumesc frumos!

 26. Buna ziua! Daca se poate putin ajutor ar fi binevenit! Ieri am primit un SMS prin care am fost informat ca a fost instituita o popriere executorie pe cardul de salar ptr suma de 7800 lei. Acum intrebarea ar fi cum se poate face contestatie, sau ce proceduri ar fi ca macar 2/3 din salar sa pot retrage lunar? Va multumesc!

 27. Buna ziua.Am fost executat silit cu poprire pe salariu de catre EOS KSI.Mi s-a retinut o luna din salariu,eu intre timp am facut contestatie la executare.Am depus toate actele ce mi-au fost solicitate de la instanta,printre care si adeverinta de la Cetelem ,cei cu care am incheiat contractul de credit,ca suma este achitata.Imediat,cand cei de la EOS au primit cererea de chemare in jud.,au solicitat executorului incetarea executarii silite,astfel nemai oprindu-mi din salariu.Acum nu stiu ce trebuie sa fac in continuare,dat fiind ca am urmatorul termen pe 02 02 2015.Ebine sa-mi retrag contestatia?Cheltuielie de jud. si banii care mi-au fost opriti cum ii pot recupera? Va multumesc!

 28. Buna ziua, astazi am primit u sms in care mi se spunea ca banca a pus proprire pe cont pentru o executare silita .
  Mentionez ca in 2010 am castigat un proces in care societatea la care lucrez mi-a virat in cont 2900lei . Am fost data in judecata si in urma procesului am fost executata silit pentru suma de 3750lei fara sa fiu instiintata de procesul ce se derula.
  De asemenea, mentionez ca au fost mai multe persoane car au castigat atunci procesul , insa ele au fost chemate la mediere.Ce pot face acum si car sunt costurile unei eventuale actiuni? Dar sansele unui succes ? Multumesc frumos anticipat pentru raspuns!

 29. Buna seara
  Am primit azi o executare silita [care este emisa cu data de 05.12.2014] venita din partea CANDR ca nu am platit o amenda din 11.2011. Am actele doveditoare[ chitanta primarie + rasp celor de la CANDR ca au primit prin posta copia chitantei].
  Ce este de facut ?
  Trebuie sa merg la executor cu dovezile ?
  Sa ma astept la alergatura ?
  Multumesc

 30. Buna ziua va rog frumos sa-mi spuneti daca un executor in afara de onorariu poate sa aiba dreptul sa puna dobinzi pe credite Mentionez ca am un credit de 6700 euro dat in executare

 31. Buna ziua va rog frumos sa-mi spuneti daca un executor in afara de onorariu poate sa aiba dreptul sa puna dobinzi pe credite Mentionez ca am un credit de 6700 euro dat in executare Am fost la banca care ma imformat ca creditul este de 6700 cu tot cu dobinzi iar cand am fost la executor in afara de 900 euro onorariu mi-a dat o hirtie care spune el ca a luato de la banca cu 9900 euro Ce pot sa fac si unde sa ma adresez Va multumesc

  • Buna ziua. In mod normal conform codului de procedura civila, dobanzile se vor calcula si indexa de catre executorul judecatoresc. Insa, exista o varietate larga de executari silite si titluri executorii iar daca in acest titlu executoriu se prevede si dobanda la suma respectiva, atunci cu siguranta ea va fi calculata. Daca discutam, ca in cazul dvs. despre dobanda, atunci nu se pot aplica si penalitatile aferente, decizia ICCJ 2005.In orice caz, pana nu se vad toate actele, nu ne putem pronunta. Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • Buna ziua,ma numesc Simona si as dori daca se poate un raspuns din partea dumneavoastra la situati mea : pe data de 9.10.2019 primesc o notificare-somatie de la un executor judecatoresc unde mi se cere sa platesc in termen de 15 zile suma de 50000lei ,motivele invocate sunt : cum ca eu mama mea si concubinul acestuia am facut o intelegere in anul 2017 ca acesta sa ramana in casa .Eu nu am facut si nici nu puteam sa fac acesta intelegere cum se sustine un notificare pentru ca mama mea este decedata in iulie 2016 acesta este unui din motivele invocate in acea somatie,tot ce se invoca sunt minciuni.Eu doresc sa va intreb, cand se intocmeste spre trimitere o astfel de somatie din partea executorului acesta verifica cele scrise in somatie, care este rolul acestei notificari mentionez ca nu vine din partea unei instante ci doar din partea unui executor. Va multumesc

 32. Buna ziua,
  Domnu avocat, am facut contestatie la executare impotriva celor de la SUPORT COLECT si BCR, eram pe cale sa fim executati chiar daca am platit ratele la zi, dupa aproape 3 ani am castigat procesul , am primit o instiintare de la tribunal ca am castigat si acei camatari nu mai au dreptul sa ne execute, acuma daca am castigat acest pas care ar fi pasul urmator ? ce ar trebui sa facem ? am inteles ca daca noi pierdeam acest proces impotriva executarii ei aveau dreptu sa ne ceara pagube, dar noi nu avem dreptu sa cerem nimic pentru tot stresu de pana acuma ?multe necazuri ne-au facut, au vrut sa ne execute 2 case, ca niste camatari au vorbit cu noi, astept o parere va rog sunt tare confuz, va multumesc !

 33. Ma puteti ajuta cu o parere va rog?
  Am urmatoarele date:hotarare definitiva din 2008,executare inceputa in 2009 la un executor,ultima somatie 2011,urmeaza contestatie la executare in 2011,tot in 2011 intre timp se adjudeca in contul creditorului un imobil si valoarea nu acopera suma din somatie,in 2012 se respinge contestatia si nu se mai intampla nimic.Acum in dec 2014 exista o noua executare inceputa la un alt executor,se face un nou dosar de executare pt valoarea ramasa de plata+dobanda.Este executarea perimata si prescrisa?Ce se poate solicita in contestatie prescrierea si/sau perimarea?Dupa ce Cod se va judeca contestatia la executare?
  Multumesc.

  • Buna ziua. La prima vedere ati putea incerca sa faceti discutia pe prescriptie, nu perimare, insa avand in vedere ca in 2011 s-a inchis executarea silita si ulterior in 2014(depinde de luna) a inceput o alta, puteti invoca o asemenea exceptie, insa trebuiesc verificate actele inainte de orice actiune in instanta. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 34. Dacă intr-un contract de credit exista 4 giranți, debitorul principal nu plătește și se ajunge la executarea silita fata de giranți (s-a facut renunțare la beneficiu de discuțiune și diviziune din partea girantilor) care girant e ales sa satisfacă creanta? Întrebarea survine deoarece e la moda ca doar un girant sa plătească, iar acesta sa se îndrepte către ceilalți 3 + debitorul principal. Trebuie menționat ca un girant are salariu de 5000 Ron iar ceilalti trei giranti au salarii sub 2400 ron. Va fi preferat la executarea silita doar girantul cu salariu de 5000 de Ron fiind mai ușor și rapid de recuperat creanta?

 35. Bună ziua. Dacă intr-un contract de credit exista 4 giranți, debitorul principal nu plătește și se ajunge la executarea silita fata de giranți (s-a facut renunțare la beneficiu de discuțiune și diviziune din partea girantilor) care girant e ales sa satisfacă creanta? Întrebarea survine deoarece e la moda ca doar un girant sa plătească, iar acesta sa se îndrepte către ceilalți 3 + debitorul principal. Trebuie menționat ca un girant are salariu de 5000 Ron iar ceilalti trei giranti au salarii sub 2400 ron. Va fi preferat la executarea silita doar gigantul cu salariu de 5000 de Ron fiind mai ușor și rapid de recuperat creanta? Multumesc.

 36. Buna ziua,
  Va rog frumos sa imi spuneti daca se mai poate face ceva (depune o centestatie) impotriva unei hotarari judecatoresti definitive?va multumesc anticipat

 37. Buna ziua am castigat un proces cu Volksbank pt comision de risc am executat silit banca la recomandarea avocatului cu un ex judecatoresc recomandat de el s-a facut contestatie la executare am pierdut pe fond procesul pt necompetenta teritoriala a executorului si ar treui sa platesc si cheltuieli de judecata si onorariul executorului din cauza cui am pierdut procesul am facut apel sa vad ce pot face in caz ca pierd apelul de la cine imi pot recupera sumele

 38. Buna ziua , va rog sa ma invatati si pe mine ce as putea sa fac , am facut un imprumut in 2008 la o firma nebancara in suma de 4000 lei ,am achitat 3800 din cate spun ei, eu stiind ca am achitat tot , incetand sa mai platesc in 2011 si am primit acum 3 zile somatie de executare de la o firma de recuperari ca in termen de 5 zile sa achit suma de 6500 lei . V a rog ajutati-ma ce sa fac si cum . Va multumesc

 39. buna sara, este legal sa se puna poprire pe alocatia copiilor? am fost instiintat de catre banca, cum ca… mi s-a pus poprire.

  va multumesc!

 40. suspendarea provizorie a executarii depusa in data de 24 noiembrie sa solutionat in data de 26 noiembrie -dosar nr.23903/233/2014 cu admitere.
  NCPC la primirea cererii fara a se platii cautiunea ,fara taxa judiciara de timbru,poate sa solutioneze o astfel de cerere ,cind cererea de contestatie nu exista.
  la o asemenea coruptie si abuz,consemnat,executorul judecatoresc Turcu George refuza sa infiinteze poprirea pe conturile debitorului,primaria municipiului galati.

  ce sa fac?

 41. primaria imi datoreaza cheltuieli de judecata fiind obligati la despagubiri in contencios administrativ.

  dupa ce m-am judecat 20 de ani cu primaria,acum am suspendare provizorie pina se pune pe rol,primeste termen contestatia la executare care nu exista inca formulata de o firma de avocatura din galati av.daghie cu trafic de influienta la toate nivelele,justitie,parchet,politie,producind acte in fals.

  ce sa fac?

 42. an2007 tata a luoat un credit de nevoi personale de la cec fara giranti fara ipoteca, dupa trei ani a decedat, eu am mai platit aproape un an, si dupa acea eu nu-am mai platie din lipsa de de bani.el a avut asigurare de viata de la cec pentru credit.an prima faza asigurarea nu a platit suma de bani,spund ca tataa fost bolnav anainte de aloa creditul.dupa un an plateste creditul sub forma de daune de risc finaciar asigurarea facuta de grupama..a apoi mandateaza pe kruc serl.cu un executor judecatoresc si ai pun poprire pe pe salariu si conturi.au si hotare jidecatoreasca . la care sau judecat an lipsa partilor..eu am facut supcesiune antre timp.eu am facut contestatie la executare. mai e ceva de facut. CU MULT RESPECT.

 43. Bună ziua am primit acasă o executare judecătorească prin care menționa ca am proprire pe toate sumele de bani la firma la care lucrez fără somație . Ce înseamnă ăsta și ce pot sa fac? Mulțumesc

 44. Buna ziua, stimate domnule avocat.
  Am citit atat articolul de mai sus cat si comentariile care l-au urmat.
  Faceti o treaba excelenta aici.
  Eu am o poprire pe salariu – infiintata in iunie 2014 – in valoare de aproximativ 30% dintr-un venit de 2200 de lei, ca urmare a neplatii unei sume de 43411 lei ce reprezinta intarziere la plata TVA a firmei al carei administrator sunt.
  Firma a fost declarata insolvabila fara bunuri urmaribile.
  Avand in vedere ca firma la care lucrez acum livreaza lunar retinerea si ca eu sunt sunt singurul salarial unei familii cu sotie somera si copil minor se poate suspenda/contesta/intrerupe cumva aceasta poprire?

  Multumesc anticipat.
  Va doresc succes!

  • Buna ziua stimate domn. Sa inteleg ca ati fost tras la raspundere patrimoniala personal si de acolo deriva poprirea. Daca da, din ceea ce vad eu nu puteti sa mai faceti ceva fiind situatia este rezolvata definitiv si irevocabil. Desi,exista o serie de apanaje juridice prin care ati putea obtine, pe acest motiv in instata o hotarare de suspendare a popriri, plata diferentiata, etc. Cu stima, av CUculis 0722298011

 45. buna ziua,
  imi spuneti si mie daca este legal sa se puna poprire pe alocatia copiilor? am fost instiintat de catre banca, cum ca… mi s-a pus poprire.

  va multumesc!

  • Buna ziua,
   Am luat doua credite in 2007,de la banca,unul de 11000 lei si unul de 17000 lei,am plătit 3 ani de zile,iar acum un executor judecătoresc a pus poprire pe salariu,50%.mentionez ca am de plata acum 20400 respectiv 17000,după plata a 3ani a ratelor.nu am primit acasa nici o notificare de la banca,poate rezolvam ceva.

 46. buna ziua
  am un credit imobiliar in chf pe care nu pot sa il mai platesc.
  mai sunt girant la o terta persoana si se poate sa fiu obligat sa platesc si acolo.
  am un copil minor in intretinere.
  am un venit de 2900 lei
  conteaza la stabilirea sumei poprite faptul ca mai am si alte rate la alte banci?
  adica o rata este de 1200 lei si alta de 870 lei.
  daca prima banca face poprire automat o sa fiu in situatia de a nu mai plati nici pe cea de-a doua. In situatia asta ambele popriri o sa fie de 1/2 din salariu?

 47. daca la data aprobari creditului imobiliar, banca a aprobat ca imprumut o suma egala cu 75% din valoarea apartamentului, nu inseamna ca ea (banca) a avut in vedere o marje de risc?
  deci acum cand eu sunt in imposibilitate de plata, banca intra in posesia gajului. in situatia asta, de ce sa mai vrea ia de la mine si alti bani?
  eu o vad ca la amanet…
  -apartamentul era evaluat de catre un evaluator autorizat si acceptat de banca la pretul sa 120.000 lei.
  -am primit suma de 89000 lei
  -am platit 7 ani si rate si dobanzi
  -nu pot sa mai platesc, imi iei bunul ipotecat
  tu ca si banca oricum ai incasat numai din dobanda jumatate din suma imprumutata doar in acesti 7 ani.
  CARE SUNT ACELE ENORME PIERDERI ALE BANCILOR DESPRE CARE VORBESC CELEBRII DIRECTORI DE LA BNR?

 48. Buna ziua, o intrebare daca se poate: astazi mi s-a adus la cunostinta de catre ingajator ca mi s-a pus poprire pe salariu ptr. un titlu executoriu din 2014. Mentionez ca inca din 2011 nu mai locuies la adresa care apare pe instiintare, adresa care era in baza ANAF, din 2011 schimbandu-mi si orasul de domiciliu. Pot contesta poprirea/executarea silita in ideea negocierii ulterioare a unei esalonari pe o perioada de 1 an?
  Nu vreau sa ma sustrag datoriei ci doar sa o achit intr-o perioada de 12 luni in locul celor 4 luni care ar rezulta din poprirea de 1/3 din salariu… Datoria este la ANAF si reprezinta neplata CAS-ului aferent dividendelor declarate, incasate si la care s-a platit impozitul de 16%, dar la care contabilul nu m-a informat ca ar trebui sa platesc si CAS… Multumesc anticipat.

   • Buna ziua, retinerea CAS pentru dividende este ilegala de curand? Mentionez ca dividendele pentru care nu am platit CAS-ul sunt din 2006-2010. Stiu ca exista o hotarare CCR care declara ilegala oprirea CAS pentru dividende dar parca era din 2013 si nu stiu daca se aplica retroactiv… Multumesc.

    • Buna ziua. Cazul meu este urmatorul : in 2005 am accesat un credit la BCR de 12000 Ron pe firma, fara garantie imobiliara, credit din care am platit vreo 2 ani. Intre timp, firma s-a inchis. In 2009 am plecat din tara. Am adresa , inca, la mama in apartament ( nu stiu cum se procedeaza in astfel de cazuri : daca locuiesc cu acte legale in alta tara pot cere sa ma scoata din evidenta populatiei din Romania? ). De ceva timp au inceput sa vina amenintari si mai nou o scrisoare de la un BEJ cum ca se cere executarea silita a apartamentului mamei mele fiindca eu as fi coproprietara ( 25/%) in urma procesului de mostenire datorat decesului tatalui meu. Este posibil asa ceva ? Mama are vreo legatura fiindca eu apar ca as locui la acea adresa ? Mama are vreo legatura ca eu am facut un imprumut pe firma si firma s-a radiat ? Complicati sunt termenii astia avocatesti…
     Mersi de sfaturi !

 49. buna ziua domnule avocat ! am o situatie mai complicata,in sensu ca exista o hotarare de executare silita asupra imobilului meu,imobil care este(era)garantat la banca pt un credit in chf.intre timp creditul a fost declarat scadent anticipat in urma unor restante,banca mi a pus niste conditii daca doresc ca executarea sa fie suspendata (sa achit 10% din credit,plus ratele lunare timp de sase luni,plus un onorariu catre executor).au trecut 9 luni de la acele angajamente luate,in care am respectat tot ce mi s a impus,mi s a promis in urma discutiilor ca voi fi repus pe grafic,dar dupa cele 2 angajamente de 3 respectiv 6 luni,am primit o notificare acasa in care eram instiintat ca creanta,(contractul)meu a fost transferat si preluat de catre o firma de recuperare.am primit acasa notificare de la firma de recuperare si instiintare de la executor precum ca s a reluat executarea in numele noului creditor.am facut contestatie la executare,plus alte cereri privind clauzele abuzive,si astept ca cererea sa-mi fie admisa dar intre timp pot incepe procedurile de executare silita.stiu ca pot cere suspendarea executarii depunand o cautiune,dar imi vine foarte greu sa fac aceste eforturi,tinand cont ca m am imprumutat de la diferite persoane fizice si juridice ca sa platesc cei 10%,aproximativ 5000 euro impusi de banca,pt a mi fi suspendata executarea la acel timp.CE POT SA FAC?si daca voi avea posibilitatea sa platesc cautiunea,executarea va putea fi suspendata pe durata intregului proces(PRIVIND SI CONTESTATIA SI SUSPENDAREA LA EXECUTARE,.. impreuna)?Sugerati mi va rog si alte solutii daca exista.Va multumesc !

  • Buna ziua. Cu siguranta solutii exista sut pertinente si pot fi folosite pentru a stopa executarea silita. O sa va rog sa ne comunicati actele pe email pentru a le putea cerceta. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 50. buna ziua,
  imi spuneti si mie daca este legal sa se puna poprire pe alocatia copiilor? am fost instiintat de catre banca, cum ca… mi s-a pus poprire.

  va multumesc!

 51. Buna ziua,am castigat un proces ptr un drum de servitute , instanta punandu-ma sa platesc suma de 60.000lei.Am poprire pe toate conturole inclusiv pe casa.Eu nu dispun de aceasta suma. Vreau sa achit in rate dar proprietarul drumului aservit cat si executorul nu sunt de acord.Ce pot sa fac ?Vor sa-mi scoata casa la licitatie ptr a-si recupera banii.Mai exista vreo calea de atac?

  Multumesc!

 52. am poprire pe conturi la un credit din 2004 pe cinci ani am platit corect 4 ani dupa care nu am mai putut plati nu ma intrebat nimeni nimic pana in 2014 cand mau dat la eos ksi si pt 1200 lei cat mai aveam sa lichidez acum vrea 8000 am depus contestatie si mia venit de la judecatorie sa platesc timbru judiciar de 500 lei cei de facut?

 53. Va rog ma puteti ajuta!in 2013 am facut 2 fapte de furt calificat,am ajuns in instanta bunurile care le-am furat le-am inapoiat cu dovada dar partea vatamata cere despagubiri de 40000de lei dupa ce am si inapoiat lucrurile eu am facut aceasta fapta in grup(4 persoane),noi am fost deacord sa platim suma care o cere partea vatamata in masura in care poate dovedi pe ce cere atatia bani pentru ca noi nu am pagubit-o ca daunele sa ajunga la asa suma mare,cand am facut fapta aveam 17 ani si mi sa spus ca daca nu va plati nimeni suma pentru ca a fost fapta in grup executorul judecatoresc ia de la cine are parinti mei au masini si casa se poate sa ia de la ei avand in vedere ca eu acum am varsta de 18 ani?am facut recurs la timisoara pentru ca vroiam sa vad pe ce cere partea vatamata asa o suma mare dar sa respins si nu mai am nici o cale de atac ce se mai poate face?va rog ajutati-ma

 54. Buna ziua, am nevoie de o contestatie pentru desfiintarea executarii silite.

  Este pentru soacra mea care a primit saptamana trecuta o instiintare de oprire pe pensie in urma unui proces castigat de banca in iunie 2013 pana se face suma de 2800 creditul+1200 cheltuieli de judecata. Intrucat au trecut demult cele 6 luni, executarea este perimata.

  Am inteles ca trebuie sa platesc timbrul in jur de 350 lei si doresc sa stiu cat mai costa daca apelez la dvs pentru redactarea contestatiei.

 55. am o poprirere pe cont pentru o anumita suma care care se zice ca as fi dator catre Petrom … m-am interesat mai de mult de acest dosar la d-na avocat care a reprezentat salariatii in proces si mi-am zis sa stau linistit ca este o coincidenta de nume si ca alta ar fi persoana care datoreaza suma (mentionez ca eu nu am avut nici un proces ) azi mi-a venit instiintarea de poprire.
  Ce fac acum ? Platesc datoriile altei persoane?

 56. Buna seara!
  As vrea sa stiu daca este normal, ca urmare a unei sentinte judecatoresti din octombrie 2014, prin care s-a stabilit plata pensiei de intretinere pentru un copil major prin stabilirea unui cuantum de 25% din venit şi care nu mi-a fost comunicata până acum, să primesc astăzi,11.02.2015,din partea unui birou de executor judecatoresc:
  – o înştiinţare privind măsura popririi asupra veniturilor în cuantum de 28,1% (25% plus 3,1% onorariu executare silită) si
  -incheierea biroului executorului judecatoresc ca urmare a cererii de executare silita formulata de copilul major pentru executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă din oct 2014?
  Pot ataca această încheiere a biroului executorului judecătoresc pentru că nu e normal să fiu executat silit pentru pensia de întreţinere pe care am fost de acord sa o platesc?
  Nu ar fi trebuit să mi se comunice mai întâi sentinţa civilă care reprezintă titlu executoriu?
  Mulţumesc.

 57. Buna ziua domnule avocat,
  Sotul meu a contractat in 2007 un credit de nevoi personale si a platit pana in 2010 cand ni s-a prabusit afacerea ramanad fara bani si job amandoi, din acel moment nu am mai platit nici o rata pt ca nu am mai avut de unde. De 4 ani de atunci este fara job, numai eu am reusit sa aduc un venit de la un anumit moment dat., exista hartii scoase de la fisc in acest sens. Din cauza afacerii paguboase pe care am facut-o, am ramas fara nimic, fara casa ( e ipotecata si scoasa la licitatie acum de banca), fara masini, fara nimic si cu datorii. Creditul personal a fost preluat de Kruk si anul acesta s-a trezit cu somatie de la un executor judecatoresc. Precizez ca nu are venit, nu are masini, nu are casa, nu are nimic, nici mobila din casa nu e a lui. Ce se poate intampla mai departe? Cand va avea salariu se blocheaza toata suma? Daca eu nu as avea salariu si ar fi un singur venit in casa, adica al lui, am ramane fara bani complet? Pana faci contestatie banii raman blocati? Si din ce traieste omul sa intretina o familie pana se raspunde la contestatie?
  Multumesc

  Multumesc

  • Buna ziua. Poprirea este activata pe 1.3 din venituri nu pe toata suma, atunci cand se discuta de sumele viitoare succesive tip salarii. In momentul in care incepe executarea inclusiv pentru aceea garantata faceti contestatia la execuare. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 58. Buna ziua,
  Am gasit in cutia postala o instiintare de la un executor judecatoresc prin care mi se aduce la cunostinta declansarea urmaririi silite pentru un credit, la o IFN,pe 60 de luni, contractat in martie 2008.Problema e ca eu am aflat despre acest credit abia acum,cu ocazia acestei instiintari.Mai exact 1)Nu am solicitat sau semnat pentru acest credit, 2)Din martie 2008 pana in feb. 2015 nu am fost instiintat de existenta creditului (n-am primit extras de cont,notificari etc).Ca urmare, am transmis o notificare cu confirmare de primire catre firma de recuperare ce are calitatea de creditor cesionar,in care le-am prezentat situatia.Zilele urmatoare intentionez sa fac si o plangere penala pentru acest fals.Intrebarea mea:mai este necesar sa fac si contestatie la executare?Se mai poate bloca executarea silita in situatia prezentata si dupa expirarea celor 15 zile?Multumesc.

 59. Am o poprire pe pensie din anul 2013,in luna oct 2014 mi sa pus o alta poprire pt aceesi datorie de catre aceeasi firma de data aceasta blocandu-mi contul bancar in care mi se vireaza pensia…in momentul de fata nu imi pot ridica pensia decat de la caserie fiind nevoita sa astept ore pt deblocare contului!!!este legal avand in vedere ca deja imi sunt banii opriti de catre Casa de Pensii

   • In anul 2005 am luat un imprumut de 1500 euro am achitat aproape un an pana am ramas fara venit,in 2013 mi a venit propire pe 1|3 din salar.Mentionez ca sunt singura cu salar din familie si am 2 copi minori.Salar de bugetar . va rog sa mi spuneti ce pot sa fac.

 60. Buna seara, am nevoie de un sfat, va rog. In anul 2008 am luatun credit de 43053 ron cu buletinyl, fara giranti.Am platit 2ani rata,dupa care firma la care licrez a avut probl financiare, nu am mai luat salariul la timp, sotul meu este in somaj de 2ani si nu avem alte veniuri.Banca vandut contractul meu la eos, iar acum m-am trzit cu proprire pe salariu 1/3 , si in continuare ma ameninta ca imi blocheaza contuk de salariu.CE pot face sa opresc sau sa mi se diminueze rata VA multumesc

  • Buna ziua, creditul este prescris, datoria nu mai exista, astfel puteti foarte usor sa o contestati. Nu cumva sa platiti ceva benevol. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 61. Buna seara,

  In anul 2007 am facut un credit la BRD pentru achizitionarea unui apartament in Iasi in valoare de 150 000 de euro. Pentru ca nu am avut avans am ipotecat si un al doilea imobil din Barlad, cel al soacrei, si de atunci am facut si trei reesalonari cu banca care ne-au ridicat suma imprumutului pana la 160 000 de euro. Practic dupa sapte ani de plati ne-am trezit ca nu s-a scazut nimic din imprmut , ba mai mult s-au adaugat inca 10 000 de euro dupa cel de-al treilea act aditional.
  Din iunie 2014 nu am mai reusit sa facem plati la banca nici macar partiale(rata este de 1100 euro/luna) deoarece sotul a ramas fara job si la ce cheltuieli avem in fiecare luna nu am mai reusit sa platim. Am facut cereri catre banca, am instiintat situatia noastra iar intre timp restantele au crescut, au venit in final cu o propunere pe care nu am avut cum sa o respectam si am decis sa deschidem actiune pentru clauze abuzive impotriva bancii cu un cabinet de avocatura din Bucuresti dupa ce toti avocatii la care am fost in Iasi ne-au dezarmat si ne-au spus ca nu avem nicio sansa. Am hotarat ca alegem varianta asta deoarece nu mai aveam alta sansa: rata nu am mai platit-o iar clauze abuzive sigur existau, si anume comision de analiza dosar 2700 euro, comision de administrare si altele….Am facut cerere de chemare in instanta pe clauze abuzive care a fost inregistrata in data de 12 02 2015 in Bucuresti prin intermediul avocatului. Intre timp am descoperit din intamplare ca pe Portalul Justitiei BRD facuse cerere de executare pentru noi in ianuarie, am anuntat avocatul care mi-a spus atunci ca nu-i problema ca se poate face contestatie in termen de 15 zile dupa ce primim instiintarea oficial si ca se suspenda executarea pe perioada procesului cu banca dar fara sa ne avertizeze de fapt ca sunt doua lucruri diferite care pot merge in paralel si ce atrage dupa ea aceasta executare, anume: un executor care isi vede linistit de treaba si care are un onorariu, venituri poprite, cautiune enorma s.a.m.d. Bineinteles ca ulterior a fost aprobata cererea de executare si pe 18 februarie 2015 am primit instiintare de executare silita. Am anuntat avocatul care ne-a spus sec ca da: va costa 1000 lei contestatia la executare, iar cautiunea nu stiu sigur (13000 lei?) pentru ca valoarea totala datorata acum bancii este de 751 778,80 lei (169 801,41 euro) plus cheltuieli de executare silita 16389,08 lei(12817 lei onorariul judecatorului+tva) si ca daca nu platim aceste taxe, chiar daca facem contestatia dar nu platim cautiunea executarea se va intampla oricum. Am intrebat atunci, ce sa facem ca executorul ne “invita “in termen de 5 zile sa dam declaratii cu privire la bunuri, conturi s a m d cum sa procedam, ca nu stiu daca voi reusi sa am acea suma pentru cautiune si am primit raspunsul ca da, va cred, va inteleg dar va rog sa va ganditi si sa-mi spuneti pana luni ce vreti sa faceti ca noi oricum am facut cererea pentru clauze abuzive si putem merge in continuare cu ea sau nu………Si cu restul cum ramane??????????(Nu stiu…..am primit raspunsul!!!!!)
  In concluzie intrebarea mea este: Este normal ca un cabinet de avocatura care pretinde ca apara interesele clientilor impotriva bancilor sa procedeze asa? Nu trebuia sa avem o discutie detaliata cu toate aspectele care implica un astfel de proces impotriva bancii cu toate riscurile si costurile care vor aparea pe parcurs? Apoi eu ma asteptam sa fim indrumati si in celelalte aspecte care deriva din acest proces sau sunt servicii suplimentare care trebuie platite separat si daca e asa de ce nu ni se spune???? (mentionez ca toate discutiile au fost prin telefon, actele le-am trimis pe mail, si avem semnat un contract pentru cererea de chemare in instanta pe clauze abuzive)
  As vrea sa stim care este situatia noastra in acest moment si ce avem de facut urgent cu executarea silita, cum sa gestionam lucrurile astfel incat sa nu ramanem si fara cele doua apartamente si datori pe viata la aceasta banca( sunt la mijloc un copil, o bunica si o strabunica de 90 ani). Cum procedam cu executorul care ne spune ca in termen de 5 zile trebuie sa ne prezentam la el? Daca cererea de chemare in instanta am inregistrat-o printr-un cabinet de avocatura putem modifica acest aspect daca nu suntem multumiti de serviciile acestuia?Cum sa procedam ? Mentionez ca noi nu vrem sa abandonam dar vrem sa avem sprijin si indrumare in toate aceste conflicte cu banca pentru a sti cum sa le contracaram in favoarea noastra si asta nu putem face decat cu ajutorul unor specialisti in domeniu, nu?????!!!!!! Suntem epuizati, stresati si plini de frustrari dar nu renuntam……avem credinta ca ne putem face dreptate….ca putem reusi! Astept un raspuns urgent si poate cu speranta de care avem atata nevoie! Multumesc!

  • Buna ziua stimata doamna. In principal dvs. ati citi in miile de postari ale oamenilor disperati din aceasta tara cu probleme daca nu identice macar similar in proportie foarte mare In acest sens, cu siguranta un coleg va reveni la dvs cu toate detaliile situatiei indicate si urmeaza sa fie luata o decizie impreuna cu dvs. In tot cazul urgent trebuie luata atitudine oricum.Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • Am o intrebare legata de executare.am luat de la tbi credit 2300 de lei.am platit 10 luni pana a decedat sotul sunt pensionara si mi au pus propire pe pensie pe 6300 lei.anul trecut in noiembrie am terminat.casa de pensi nu mia mai oprit nimic.acum in mai mia mai venit700 de lei deci inca 3 luni.am fost la executor si mi a spus ca asa e cu tbi ca el a tb sa mai trimita o adresa la casa de pensi ca creditorul tbi a cerut acest lucru.este normal am platit deja de 3ori fata de cit am luat ce pot face va rog?

 62. Buna ziua,

  Am calitatea de creditor , dosar de executare inceput in 2009,
  debitoarea detinea cota de 1/2 dintr-un imobil casa de locuit si un teren impropriu vanzarii.
  Am apelat la serv unui birou de executori, executorul X instrumenteaza dosarul, incercand sa valorifice terenul, neindreptandu-se si asupra imobilului casa de locuit.
  Motiv: nu cunoaste partea debitoarei din cota de 1/2.
  Executorul Y , asociat al executorului X, vazand ca terenul nu se vinde , la insistentele debitoarei elibereazao adeverinta catre primarie ca noi executam doar terenul nu si casa de locuit.
  Urmeaza o actiune pauliana, castigata cu succes, si acum pe rol se gaseste o actiune de partaj judiciar.
  Intrebarea:
  Daca este posibil sa ma indrept impotriva executorului Y, pentru lucrul facut, intarziaerea dosarului, si a cheltuielilor facute de mine pentru a indrepta raul facut?

  Multumesc

 63. Buna ziua domnule avocat. Am cateva probleme legate de imprumuturi facute anul trecut la extrasimplu,vivacredit,telecredit si fastinance. Datorita salariului mic de 650 lei si dobanzilor de 400 la suta nu am mai putut achita. E posibila poprirea sau altceva mai grav? Va multumesc.

 64. Buna ziua!Domnule avocat, in urma cu jumatate de an, in urma unui conflict, un consatean de-al meu mi-a rupt piciorul, ca urmare mi s-a facut interventie chirurgicala.Eu am depus plingere. A urmat judecata, pe care procurorul a aminat-o, pentru a invinui vinovatu inca cu un articol(art.152 alin.1 si art.287 alin 1), astfel in urma cu citeva zile acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare de tip semiinchis. Dar eu daca nu am avut posibilitatea sa imi iau un avocat, nu mi s-a acordat nici-o despagubire. Judecatoarea a spus ca am dreptul sa dau sentinta in atac in termen de15 zile, sa-mi iau avocat si sa-mi scot despagubirile. Am fost la o avocata, care mi-a spus ca trebuie sa treaca cele 15 zile si mai apoi sa se apuce de cazul meu. Pe mine nu ma prea intereseaza pedeapsa acordata vinovatului, mai mult as vrea sa mi se acorde despagubirile pentru operatie,tratament, transport, timp de 4 luni nu am putut sa lucrez sa-mi intretin familia,etc. Va rog sa ma sfatuiti, ce sa fac in aceasta situatie? Va multumesc anticipat!

  • Buna ziua, in legatura cu problema dvs. atata vreme cat nu s-au cerut despagubiri nu puteti intoarce sentita. Puteti merge pe pretentii. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 65. As dori sa cumpar un apartament de la executari silite ,in acel apartament sta o femeie si aste data hotarare definitiva de executare .Poate sa mai faca dupa ziua licitatiei contestare pe executare.Exista posibilitatea ca acea doamna sa nu vrea sa paraseasca apartamentul.

 66. Buna ziua !! Am si o intrebare . In 2013 am fost castigat printr-o licitatie o garsonera – la executorul judecatoresc. Debitorul a facut contestatie la executarea judecatoreasca prin care solicta uramtoarele- 1.Admiterea contestatiei. 2.Lamurirea intelesului,intinderesa si aplicari titlului executoriu, 3. Desfintari executari silite 4. Intoarcera executari si stabiliri situatiei anterioare. Iar instanta a hotarat – Admite contestaţia astfel cum a fost modificată. Anulează actele de executare. Respinge cererea de lămurire a titlului executoriu. Obligă intimatul Ungureanu Gheorghe la cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile.
  – Ce se intampla cu mine??? E posibil sa pierd garsonera?? Mentionez ca sunt cumparator de buna credinta , am intabulat-o pe numele meu . Numarul dosaruli este 3504/291/2012-Judecatoria Roman

 67. Buna seara.domnule avocat am o problema pe care nu stiu daca
  se poate rezolva ,am facut un credit pentru nevoi personale la un magazin de electronice in anul 2008 unde am cumparat produse electronice in valoare de 3800 ron acum eu fiind pensionar gr.2 invaliditate mi sa pus proprire pe pensie cota 1/3 anul in care sa facut executarea de catre executori jucecatoresti a fost 2013 se poate face o contestatie la executare tinand cont ca dupa termenul de 3 ani datoria se prescrie

 68. Buna ziua. Detin o hotarare judecatoreasca din data de 19 decembrie pt stabilirea pensiei de intretinere a minorului dar nu este definitiva deoarece tatal acestuia a depus apel. Dumnealui nu respecta aceasta hotarare si refuza sa trimita pensia fapt pt care am procedat la executarea silita. Am constatat insa ca a depus o cerere de contestatie a acesteia. Poate opri aceasta executare sau va fi pusa in aplicare pana cand va avea o hotarare judecatoreasca pt a o opri?

 69. Buna ziua.
  Sunt administrator la o asociatie de propritari,am dus la executor o hotarare a unui debitor,iar ginerele acestuia a facut contestatie in anularea executarii.
  Lucrurile se prezinta astfe(din ce am observat eu la dosar)l: toate inscrisurile sunt facute de o avocata care a depus la dosar doar imputernicire avocatiala(fara chitanta pt onorariu).Adresa de depunere a onorariului pt un expert contabil nu este a proprietarului ci a altcuiva care nu are nicio calitate in proces.
  Mentionez ca proprietarul apartamentului are venituri ,,bune”dar are si probleme cu alcoolul,acesta refuzand sa-si indeplineasca datoriiile fata de asociati,incalcand astfel L230/2007.
  Ceeace contesta de fapt este ca platile din perioada pt care a fost pronuntata hotararea au fost facute,cu toate ca el a a avut si are permanente datorii catre asociatie,iar eu pe toate chitantele am consemnat:cv.regie restanta
  La aceasta data are de plata 980,25 lei din care 400 lei as mai avea de recuperat de la executor(probabil i-au fost retinuti si aceia din pensie).
  Intrebare:legat de neplata onorariului avocatei si de depunere de catre altcineva decat propritarul a onorariului pt expertiza contabila,pot solicita anulare contestatiei?
  Va multumesc!

 70. buna seara in urma cu mai mult timp am semnat pentru un fost bun prieten in ghilimele o foaie cu un asa zis inprumut dupa citiva ani ma somat ca trebuie sa-ii dau bani ca altfel ma da in tribunal am crezut ca este o gluma dar nu a fost gluma si ma cistigat ca eu nu mam aparat cu relatii si actele pe care leam depus nu au fost luate in considerare mai mult locuiesc in strainatate si nu am primit actele la timp sa pot sa fac contestatie in termen legal desi am mentionat domiciliul din straintate recent cumnatul meu a gasit si un titlul executoresc cu termen de cinci zile ce mai pot face

  • Stimate domn, va trebui sa va aparati altfel este posibil sa ajungeti
   executat silit pentru toate bunurile. O sa va rog sa ne comunicati un nr.
   de dosar sau actele care le-ati primit pentru contestatie la executare.av Cuculis 0722298011

 71. Buna seara,
  Va rog as vrea sa stiu daca :
  1. Un executor atunci cand ii dai o suma de bani lunara ,conform unei intelegeri ,nu iti face dovada ca ai achitat ,decat semnand si parafand pe o foaie ,respectiv tabel,in loc sa iti dea o chitanta,din care sa reiasa data si plata respectiva,cu antetul cabinetului executorului judecatoresc ?
  2.Daca nu ai facut contestatie in decurs de 30 de zile ,si totusi esti obligata sa dat o suma mult prea mare cu posibilitatile tale ,avand si o alta suma datorata din salariu unui alt cabinet al altui executor ,ce mai poti face .Cel care este rau voitor si nu intelege ca trebuie sa existe si o intelegere intre parti .Cel de-al doilea executor ,nici acesta nu elibereaza nici un fel de dovada ca imi opreste din salariu ,avand chiar banca domniei sale undeva in Dubai >
  Cu multumiri
  Liliana Dumitrescu

 72. Buna seara , am adjudecat la o licitatie un apartament dupa care a fost depusa contestatie avand ca obiect perimarea si prescriptia prin care debitorul cere anularea tuturor atelor de executare intreprinse in cadrul dosarului executional , precum si a executarii silite insasi .
  Intrebarea mea este daca eu ca adjudecatar chiar daca am depus cautiunea de 10 % si in termen de 30 de zile trebuie sa depun restul , pot sa aman depunerea restului sumei pana la solutionarea contestatiei sau sunt in continuare obligata ca in acest termen sa ii depun neaparat ?
  Va multumesc !

 73. Buna ziua!Am o firma cu o datorie la Anaf,datorie pentru care
  s-a trecut la angajarea raspunderii solidare a administratorului(care este tatal meu)si a mea(asociat).S-a pus interdictie de instrainare a bunurilor.Eu nu am nimic pe numele meu,dar masina si scuterul sunt trecute pe numele sotului.Suntem casatoriti de 7 ani.Poate Anaful sa puna sechestru pe masina si scuter?

 74. Buna ziua,
  Ma puteti lamuri impotriva cui trebuie sa formulez contestatie: am primit de la ANAF SOMATIE ca CASMB (dar acest lucru nu apare explicit) ca trebuie sa platesc contributie la sanatate din 2011 – lucrand intr-un organism al UE platesc acolo si nu pot plati in doua locuri.
  Ideea este ca nu stiu impotriva cui sa fac contestatie : ANAF SAU CASMB – de unde vine de fapt suma.
  Multumesc anticipat (pana pe 23.04. trebuie s-o depun. Stau in sectorul 1

 75. Buna seara,
  Va rog as vrea sa stiu daca :
  1. Un executor atunci cand ii dai o suma de bani lunara ,conform unei intelegeri ,nu iti face dovada ca ai achitat ,decat semnand si parafand pe o foaie ,respectiv tabel,in loc sa iti dea o chitanta,din care sa reiasa data si plata respectiva,cu antetul cabinetului executorului judecatoresc ?
  2.Daca nu ai facut contestatie in decurs de 30 de zile ,si totusi esti obligata sa dat o suma mult prea mare cu posibilitatile tale ,avand si o alta suma datorata din salariu unui alt cabinet al altui executor ,ce mai poti face .Cel care este rau voitor si nu intelege ca trebuie sa existe si o intelegere intre parti .Cel de-al doilea executor ,nici acesta nu elibereaza nici un fel de dovada ca imi opreste din salariu ,avand chiar banca domniei sale undeva in Dubai >
  Cu multumiri
  Liliana Dumitrescu

 76. Buna ziua,
  Astazi am fost sunat de catre firma la care lucrez in Timisoara ca un anume executor judecatoresc pe nume Babeu Adrina din Resita are executare silita pt o amenda din 2011 (rovineta) pe salariul meu.
  Angajatorul meu a spus ca este obligat sa imi retina salariul 28 Euro si 461 lei taxe judecatoresti.
  Eu nu am avut vreodata cunostinta de aceasta amenda.
  Ce pot face?
  Nu inteleg de ce nu mi-a aparut aceasta amenda atunci cand plateam impozitele.
  De ce nu am fost anuntat pana acum?
  Va rog ajutati-ma ca si asa am un salariu mic.
  Multumesc anticipat!

 77. Buna ziua ,am o întreprindere individuală ce reprezintă un magazin alimentar,si am lucrat cu o firma care furniza produse printre care avea si aparat de cartele reincarcabile cu euro,la un moment dat aparatul nefunctionând am sunat-o pe asa zisa agentă de vânzări sa imi trimită niște coduri de reîncarcare pentru ca aparatul nu funcționa,si ea mi-a trimis niște coduri nevalide,dar ea mi-a emis factura pe aceste cartele,in valoare de 583 de lei,am refuzat categoric sa platesc aceasta suma,iar astăzi am primit un plic in care am o Somatie de plata de 2600 de lei ,583 fiind debitul principal, si restul penalitati si cheltuieli de judecată,si s-a inceput urmărirea silită ,si in caz de neplata a acestei sume se va face executarea silită, vreau sa stiu ce e de facut in acest caz dca mai este vreo soluție ,sau sa mai pot întârzia executarea pana voi face rost de bani! Multumesc

 78. Buna ziua Domnule Avocat,

  In 2008 am facut un credit de nevoi personale la BCR in valoare de 35.000 lei. Creditul a fost platit pana in Ianuarie 2011 (calculand fara a separa procentajul ce reprezinta rata lunara si dobanda, si-au luat inapoi 18.000 lei). In aprilie 2011 a fost trimis la o firma de recuperare (nu mai retin numele), de la care s-a ajuns la EOS KSI. Initial, am vrut sa o rezolv amical dar devenisera insuportabili (3-4 telefoane pe saptamana) si, la final, mi-au zis ca trebuie sa platesc suma intreaga de 35.000. De la acea suma s-a ajuns la 38.800, in Septembrie anul trecut.
  Ca sa scurtez povestea, stiu ca greseala mea a fost ca am mentinut o legatura cu ei, raspunzand la telefoane.
  Ieri am primit un email de la ei notificandu-ma de inregistrarea dosarului meu la un executor, la care bineinteles ca nu am raspuns si nici nu am sunat.
  Am incercat sa ma documentez despre ce inseamna prescrierea unei datorii (si daca se aplica si la mine) insa nu am prea inteles nimic.
  Avand in vedere ca nu am absolut nimic pe numele meu iar veniturile mele nu sunt inregistrate nicaieri, as dori sa stiu daca au ce sa imi faca, in ce masura as putea preveni o eventuala problema cu ei (in cazul in care ma voi decide sa imi cumpar un imobil sau bun ce poate fi inregistrat), daca ar avea cum sa atace fondurile sau profitul unei eventuale firme si, nu in ultimul rand, daca mi s-a prescris sau nu datoria.

  Va multumesc anticipat!

 79. Buna ziua,
  Am o mare problema pe care nu stiu cum sa o rezolv. In anul 2014 in 15 octombrie,mi s-a blocat contul de salarii la banca, de catre un birou de executare judecatoreasca, instiintarea am primit-o dupa doua zile dupa blocare. in data de 16 .10.2014 am luat legatura cu banca si mi-a spus exact care birou imi pusese proprire pe cont. M-am prezentat la acel birou a executorilor chiar in aceeasi zi si am platit la ei suma pentru care mi-au blocat contul si mi-a dat si o adresa pentru banca pentru deblocare. Astazi 24.04.2015 societatea la care lucrez, a primit o instiintare precum ca eu am de platit o suma cu 100 lei mai mult fata de luna octombrie 2014 si se cere sa vireze societatea 1/2 din salar la acelasi birou executoresc, la care eu, in data de 16.10.2014 am platit toata suma cu chitanta. Sunt disperata si nu stiu ce sa fac. Va rog sa ma ajutati

 80. Buna seara,
  Cu respect va rog atunci cand aveti putin timp,daca puteti sa imi raspundeti si mie.V-am lasat 2 mesaje .

  Va multumesc mult si va doresc o seara frumoasa
  Cu respect
  Liliana Dumitrescu

 81. Am fost executata pentru un credit la Banca Romaneasca incuviintarea avea si dobanda calculata si chelt executare acum cand am achitat am cerut un act care sa ateste ca nu mai am datoria respectiva fata de banca iar executorul trimite o noua poprire de 45oo roni chipurile credit neachitat ,penalitati si chelt aexecutare.ce pot face ?

 82. buna ziua ! va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema . in ,urma cu aproximativ 10-11 ani am facut 2 credite,pe atunci lucram in cadrul jandarmerie ca jandarm pe baza de contract ..in urma unor desfiintari de posturi peste 2500 de oameni am fost dati afara(printre care si eu ) dar nu am stat mult fara loc de munca si am intrat in randul militarilor pe baza de cotract unde activez si in momentul de fata…intre tipm m-am casatori si am si 2 copii de 7 respecti 6 ani…
  Dupa ce m-am reanjajat si am inceput sa-mi revin financiar m-am duc cu ratele restante la ghiseul bancii dar operatoru de acolo a zis ca nu-mi poate lua ratele caci am fost dat la executare (desi era vorba de 3-4 luni) mentionez ca atunci cand am itrerupt ratele mai aveam de dat la o banca apx 23000 si la o alta banca 6400 lei dosarele de executare mi-au fost cumparate de o firma EOS-KSI desprecare eu nu am avut nici cea mai mica cunostinta..acestia m-au lasat 10 ani in stadiul de asteptare si acum am sa le dau apx 800000 lei si mi-au pus poprire pe contul unde imi intra salariul si indemnizatia de chirie..
  Va rog din suflet sa ma ajutati sa cad la o intelegere cu aceasta firma intru cat din 1600 de lei salariu imi retina apx 500 lei si din indemnizatia de chirie in retine apx 130 de lei si evectiv nu mai pot asigura macar minimul de hrana si locuinta pt copii mei….am sunat la aceasta firma de recuperari si mi-au vb amenintator dar mi-au zis ca daca as avea aceasta suma (apx 800 000 lei )pot s-mi faca reducere de pana la 40 % VA ROG AJUTATI-MA ..INDRUMATI-MA SA NU AJUNG DINTRUN OM CU FAMILIE FRUMOASA UN INFRACTOR SAU MAI RAU ..FARA FAMILIE SUNT DISPERAT le-am propus o rata dar au zis ca nici nu se pune problema ..va multumesc!!

 83. Buna ziua,d-le avocat am si eu I intrebare:sotul meu a luat un credit de la bcr in 2006,a platit o peioada ratele apoi ca tot romanul nu a mai putut platii din mai multe motive,iar in momentul acela suma restanta amasese la 10000.ultima scrisoare am primit-o in oct 2014 cu o hotarare judecatoreasca de executare silita,si anume poprire pe conturi eventuale deschise la un nr de banci enumerate de ei..de atunci nu am mai primt nimic…este posibil ca executarea sa se prescrie dupa 6 luni?

 84. Buna seara.as dori sa imi dati un sfat.in anul 2005 am girat un coleg la reiffeisen.perioada de rambursare fiind de 3 ani.ultima rata platita a fost prin 2007.in 2011 au vandut creanta la kruk,chiar inainte cu o zi sa treaca 6 ani de la luarea creditului.in 2013 am primit o notificare de la kruk,iar azi m-a anujtat banka unde am cardu de serv ca am poprire de executare.nu ak prit niciun document in acest sens.ce pot face?

 85. buna seara,eu am facut in anul 2006 un credit e nevoi personale la banca romaneasca de 9000 lei am achitat ratele un an de zile apoi am ramas fara servici nu am primit nimic vreo 2 ani apoi m-am mutat pt ca stateam la ai mei,au vandut locuinta acum dupa 9 ani am primit o comunicare de la cadastru am locuinta mamei pe numele meu de vreo 4 ani ,ca s-a inscris in cartea funciara datoria banci aproape dubla de un executor cu firma eosksi,am bagat pe internet la judecatorie dosare si aveam un dosar de executare din 2010 ,daca fac contestatia la executare se prescrie si cand acum ca am primit comunicarea de la cadastru sau trebuie sa astept instintarea de executare eu nu am primit nici o somatie niciodata si locuiesc la adresa asta de 4 ani ca propietar va multumesc .si daca sunt din provincie pot tine legatura cu dvs pt contestatie va pot apela la tel lasat de dvs

 86. Nu credeti ca legislatia actuala a dat prea multe drepturi executorilor? Eu m-am confruntat cu doua executari. Una pentru niste contracte de imprumut false si una recenta pentru taxa de drum. La prima am mers pe doua procese civile (care sunt suspendate deoarece a aparut un proces penal) care au tinut doi ani in timp ce executarea se derula. Curios este faptul ca executorul m-a anuntat in Iulie 2013 ca a suspendat executarea din Aprilie 2012 si sa vin sa-mi dea banii inapoi. Simplu nu? Deci m-a executat 1 an si jumatate pentru ca apoi sa-mi dea banii? Daca vindea apartamentul (pe o suma modica) ce faceam? In fapt executorul s-a speriat (cred) de inceperea unei cercetari penale. Are o responsabilitate executorul?
  A doua executare mi-a fost pusa pe refuzul meu de a plati taxa de drum. Am fost instiintat pe data de 06.03.2015. Nu s-a tinut cont ca pe data de 26.02.2015 ICCJ a dat un verdict referitor la aceasta speta. Am facut si contestatie cu suspendare. Nici nu s-a stabilit termenul ca deja banii au disparut din cont.

 87. va rog frumos sa ma ajutati.
  am facut un contract de nevoi personale an anul2008scadent an2018 la becr .am platit pana am avut servici si nu am mai putut plati.coplatitor este sotia.acum am aflat ca voi fi executat silit. eu nu am venit are doar sotia.poate sa ami puna sechiestru pe apartament.am uitat sa va scriu creditul este de 24000lie.ce pot sa fac ajutatima

  • va rog frumos sa ma ajutati.
   am facut un contract de nevoi personale an anul2008scadent an2018 la becr .am platit pana am avut servici si nu am mai putut plati.coplatitor este sotia.acum am aflat ca voi fi executat silit. eu nu am venit are doar sotia.poate sa ami puna sechiestru pe apartament.am uitat sa va scriu creditul este de 24000lie.ce pot sa fac ajutatima.acum nu mai lucrez ce poata sami faca.va rog mult astept un rasuns

 88. Buna ziua, va rog , daca se poate sa ma ajutati …am luat in 2006 un credit de nevoi personale la BCR in valoare de 7285lei, nu am putut plati la timp , iat banca a vandut creanta la KRUK. Ulterior am fost arestat timp de 3 ani ,timp in care am tot primit notifcari acasa , telefoane ,etc. Am revenit acasa ,mentionez ca am primit si un angajament de plata dar nu l-am semnat. Problema este ca am fost iar arestat in 2014 pana in prezent. Am un apartament pe numele meu cu clauza viagera ,o bunica care locuieste cu mine . Acum am primit de la camera executorilor judecatoresti cum ca apartamentul meu va fi executat silit. Ce pot sa fac ? au trecut 9 ani ,stiam ca se prescrie dupa 3 ani .Suma care se cere acum este in valoare de 270000 lei+cheltuieli de judecata.Va rog daca puteti sa ma ajutati . Va multumesc.

 89. In 20 oct. 2014 Tribunalul Bucuresti a emis un Certificat de Titlu Executor European in care eu sunt creditorul (roman) iar debitorul locuieste in Franta. Titlul a fost emis in baza unei Decizii irevocabile a Tribunalului din 12 feb. 2012. Cand intervine prescriptia, adica pana cand ma pot adresa unui executor francez pentru recuperarea datoriei.

 90. Buna ziua!
  Am si eu nevoie de un sftat va rog
  Sotul meu este cetatean strain cu rezidenta temporara in Romania Pentru a obtine permisul de rezidenta a fost obligatoriu sa-si faca asigurare de sanatate la CAS.. Zilele trecute.i s-a pus poprire pe salariu. de cei de la finante spunand ca are datorii la casa de asigurari de sanatate din 2012 ,el in anii respectivi neavand loc de munca (nu avea nici un venit) . fiind salariat doar din februarie 2014 pana in prezent. Intrebarea mea este daca el este obligat sa plateasca asigurare de sanatate nefiind angajat in acei ani ? Poate depune o contestatie? Mentionez ca in toti acesti ani el nu a fost instiintat ca ar avea ceva de platit pur si simplu i s-a pus propirea .As dori sa stiu daca se poate face ceva in acest sens
  Multumesc anticipat

 91. Buna ziua Imre ma numesc nu stiu daca postez unde trebuie as avea si eu o intrebare, saptamana asta am primit o citatie de la tribunal in legatura cu un caz EOS KSI nu era precizat despre ce era vorba asa ca am sunat la ei. Dupa o discutie cu una din operatoare am aflat ca ar fi vorba de un contract de date orange facut pe firma mea in 2011 de o persoana necunoscuta mie care potrivit operatoarei avea toate documentele firmei inclusiv stampila si o imputenicire din partea mea semnate de mine pe care mentionez ca nu am semnat o si nu aveam cunostinta de nici un abonament pe firma. Procesul ara avea loc pe 10 iunie, maine vreau sa depun o plangere la politie, am sunat le ei sa mi trimita toate actele in legatura cu procesul, iar dupa acestea sa depun o intampinare . Cum m ati sfatui sa procedez ? va multumesc anticipat.

 92. poaTE CALCULA UN EXECUTOR JUDECATORESC CAT POT PLATI ..FIIND JUDECAT CU EXECUTARE DE UN TRIBUNAL FARA SA SE PREZINTE RECLAMANTUL .LA JUDECATA ..CEL MAI MARE ABUZ FACUT DE UN EXECUTOR DIN MARGHITA PASCA CIPRIAN-NARCIS
  TELEFON AL DOMNIEI SALE 0745388744

 93. Buna ziua, as dori si eu daca se poate niste informatii despre un cret facut la un IFN in anul 2012 pt care am fost executata silit si eu si tata,l meu, ceditul a fost de 2000 lei acesti banii findumi retinuti di salar mie, iar tatalui meu din pensie de un oarecare executor judecatoresc, iar astazi primesc o alta somatie de la un alt executor al aceluias IFN in care mi se spune ca am de plata 4500 de lei, insemnand reactualizarea sumei, adica restanta rate neplatite 600 de lei plus 120 de lei cheltuieli de executare, asta in conditile in care am fost executata pe toata suma mentionata de ei la veemea rsspectiva.intrebarea mea este de unde rate restante daca sa facut odata executarea iar acum se face din nou de un alt executor? Va multumesc si v_as ruga daca ma puteti sfatuii ce as putea sa fac.

 94. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema si am sa incerc sa va expun pe scurt despre ce este vorba. In anul 2010 alaturi de alti colegi am dat in judecata o companie nationala pentru obtinerea unor drepturi salariale care nu au fost platite.
  In prima instanta am avut noi castig de cauza si compania debitoare a virat banii in contul unui executor judecatoresc aflat in alta localitate, acesta fiind ales de avocatii care s-au ocupat de caz.
  Compania a facut recurs si a castigat printr-o hotarare definitiva procesul fiind somati sa viram banii.
  In 2011 s-a pronuntat hotarerea definitiva si noua ne-au venit actele abia anul trecut in toamna.
  De cand s-au virat banii acestia au fost in contul executorului pana in ziua de azi acesta nu doreste sa vireze banii inapoi companiei debitoare.
  Noua ni s-a pus poprire pe suma ce trebuie virata de catre un executor judecatoresc al companiei desi am trimis acte primite de la executorul judecatoresc al nostru ca nu ne-au fost virati banii si se afla la dansul in cont.
  Din ce am citit in codul civil acesta este abuz in serviciu, delapidare si este de natura penala.
  Va rog sa ma indrumati cu un sfat ce trebuie sa facem si unde trebuie sa depunem plangere impotriva acestui executor si cum putem sa ne deblocam conturile ce ne-au fost blocate pe nedrept.
  Va multumesc si va doresc o zi buna!

  • Buna ziua. Intradevar situatia dvs. se datoreaza in integralitate executorului. Trebuie vazut firul logic si ce s-a intamplat cu banii fiindca poprire pe conturile dvs. care nu ati participat la distribuirea de sume, nu se poate face. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 95. Fratele meu a primit o executare silita pentrui suma de 1600 lei pentru neplata a doua luni de abonament la UPC …upc a continuat sa-i factureze abonamentul 7 luni dupa intreruperea serviciului ..apoi a vindut datoria unei firme cu sediul in cipru care dupa 9 luni de lapreluarea fara instiintare a aceste datorii a pretins cain termen de 30 de zile sa–i fie platita suma de 1600 de lei pe care a stabilit ea ca o datoreaza fratele meu , lor .Zadarnic le-am prezentat acte medicale de pensionare pe caz de boala mentla si de asemenea prevederea din contract care facea vorbire de cazul de forta majoara dovedita cu acte legale , ei vor 1600 lei si pentru asta au apelat la un executor judecatoresc ! De aemenea, in contract se spunea clar ca nivelul penalizarilor nu pot depasii valoarea datoriei ….Ce pot sa fac in aceasta situatie ? Aveau dreptul ca in 9 luni sa ceara o valoare de 50% din datoria si asa exagerat calculata de UPC ? Va multumesc !

 96. Domnule Avocat:In anul 2007 am luat un credit ipotecar in franci elvetieni de la volksbank.Am plătit rata la zi pana in anul 2013 luna august cand ,din cauza unor probleme medicale,nu am mai putut sa le dau rata intreaga,adica din 350 franci am dat nu mai putin de 150 ,timp de 5 luni,dupa care am început sa le dau câte 400 de franci pe luna in ideea ca o sa recuperez restanta.In anul 2014,in luna iunie fără nici o notificare din partea bănci am primit somatie de la un executor judecătoresc.Mentionez ca suma restanta a fost cam 900(noua sute)de ffranci.Am luat legătura si cu. executorul si cu banca iar cea din urma ne-a propus (mai mult fortat)următoarele:Angajament pe 6 luni:10 la suta din tot creditul adica 5000 franci pe care l-am plătit ,6 rate lunare de cate 430 franci pe care le-am plătit ,onorariul executorului 6000 lei pe care l-am plătit ,polite de asigurare pe care le-am plătit.In a cincea luna de angajament mi-au trimis o oferta indicativa de refinantare in euro pe care am semnat-o.Dupa expirarea angajamentului nu a mai stiut nimeni sa-mi spuna ce sa fac,iar eu am plătit in continuare rata din angajament pana in prezent.Acum doua zile am primit notificare (prin sms)ca mi-au pus oprire pe un cont la o alta banca.Am sunat executorul care mi-a spus ca banca a facut o noua cerere de reluare a executării asupra imobilului.Deci Domnule Avocat pt.o restanta de 900 de franci eu le-am dat aproape 9000 .Ce mai pot sa fac pentru ca am ajuns la capătul puterilor.Va rog din suflet daca ma puteti ajuta.Cu mult respect!

 97. Buna ziua d.le avocat
  Va rog daca se poate sa ma sfatuiti cu privire la o executare silita ,nu am platit o factura de 300 ron,am fost dat in judecata si obligat sa platesc 1000 de ron,instiintarile au venit la sediul firmei mele,care se afla in casa mamei asociatului mel,cert este ca dansa ridica plicurile si nu mi le transmitea,acum am fost sunat un executor judecatoresc care mi a spus ca am de plata 2600 lei,l am rugat sa mi dea un cont in care sa platesc suma iar in doua zile mi a transmis ca am de plata 3100 lei….in doua zile a crescut cu 500 lei exista cumva vreo limita pana unde potpt merge acesti executori??mi se pare absurd ca instanta sa stabileasca cheltuieli de judecata de 600 lei iar executorul sa ceara o suma de doua ori mai mare …..pot face ceva in sensul acesta? mentionez ca am platit deja 2600 lei dar mi s au mai cerut bani cu toate ca acestia nu sunt justificati cu nimicx pur si simplu ne a amenintat ca o sa intre si o sa ia tot din casa
  Va multumesc
  Stoica

 98. Am imprumutat acum 3 ani 2000 euro ,cu dobanda cu tot s-a ajuns la 5000,de la cineva,dar nu i-am dat decat partial,fara chitanta,fara martori,pe incredere.Nemaiavand bani doamna s-a dus la executor si mi-a scos casa de 200.000 euro la licitatie.A treia licitatie a fost castigata de un camatar si vanduta cu 18000 euro.Licitatorul a depus doar avansul urmand sa vina sa plateasca restul banilor.A doua zi am fost anuntati,iar doamna care mi-a imprumutat banii a mers cu sotul la notariat si apoi la executor prin care renunta la tot si nu mai are nici o pretentie de la noi,desfiintandu-se titlul executoriu.De altfel la cateva zile am I-am dat banii toti.A 15 a zi a venit licitatorul cu chitanta de la banca,spunand ca el a platit restul banilor in ziua licitatiei,dar recipisa nu a fost depusa nicaieri.Executorul nu a vrut sa ii dea actul de adjudecare pe motiv ca nu face parte din dosar.El a facut contestatie la executare,ne-a dat in judecata si pe noi si pe executor si pe doamna cu banii,iar instanta a admis cererea.Licitatorul a mai procedat asa cu mai multe persone si a castigat si recursul,luand casele oamenilor.Mentionez ca pe durata procesului s-au schimbat judecatorii.Niciodata nu a fost acelasi.Ce as putea face in continuare.Multumesc anticipat !

 99. Buna seara,
  Va scriu cu rugamintea sa-mi dati un sfat la o problema destul de delicata.
  In octombrie 2010 fratele meu a fost legitimat de un agent al politiei rutiere in timp ce conducea un vehicul cu tractiune animala, necorespunzator echipat. In urma discutiei agentul i-a adus la cunostinta fratelui neregulile intocmind un avertisment semnat de acesta,
  mentionez ca fratele nu detinea asupra lui cartea de identitate
  In iunie 2015 i s-a facut oprire pe salariu. fara sa i se aduca la cunostinta acest lucru, am facut o plangere catre serviciul Executari silite din cadrul Primariei, solicitand o copie a procesului verbal de la dosar ,ce m-a mirat P.V. care initial era un simplu avertisment s-a transformat in amenda in cuantum de 270 ron apoi 540 si puncte de penalizare. am cerut explicatii fara nici un raspuns.
  ce solutie exista pentru solutionarea cazului?
  Va multumesc
  Gabriela GHEORGHITA

 100. Buna ziua d.le avocat. Va rog sa-mi comunicati daca sunteti dispus sa a reprezentati intr-un proces in contradictoriu cu EOS KSI. SCURT ISTORIC > Am fost beneficiarul unui card pt. cumparaturi, creditor GARANTIBANK, pentru care a senat un contract de credit la data de 30.03..2009. Incepand cu anul 2010 am ramas fara servici si n-am mai alimentat cardul pentru cuparaturi. Inca din anul 2004, am fost evacuat din locuinta pe care eram chiriasi al ICRAL, urmare a restituirii imobilului in baza Legii 10/2001. Nu ai locuiesc la acea adresa dar figurez ca am acel domiciliu in C.I.. Probabil ca in perioada 2010-2014, a fost notificat, somat etc. dar eu nu cunosc acest fapt. Din anul 2014, sunt pensionar (limita de varsta) i la solicitarea mea pensie o priesc prin card bancar al BCR. Luna aceasta am primit pensia in data de 12.06.2015. In aceiasi zi a constatat ca in loc de 782 lei pensie/lunara aveam in cont suma de 520 lei, motiv pt. care m-am prezentat in aceiasi zi la BCR pt.lamuriri. Astfel am aflat ca BCR a dispus porirea suei de 260 lei din pensie urare a adresei de comunicare a poririi formulata de BEJ ppredescccu Narcis Ionut. In data de 19.06. 2015, banca mi-a eliberat o copie a adresei BEJ si o copie a a Incheierii Judecatorieie Sector 2 Buc din 17.04.2015. Va rog sa-mi spuneti daca am sanse sa anulez aceasta poprire. Va rog sa aveti in vedere ca eu figurez cu domiciliul in sect.1, creditorul Garantibank in sect. 5, si s-a pronuntat o instanta din sect.2 (unde are sediu EOS, dar fata de care eu nu am niciun contract sau intelegere scrisa) In acelasi sens va rog sa stabiliti daca o creanta din 2010 mai poate fi invocata in anul 2015, si daca intra sub incidenta prevederilor noului CPC .In mod suplimentar din pensia actuala eu platesc o pensie de intretinere fiului meu de 15 ani, in baza unei hotarari a instantei cu ocazia divortului cu fosta mea sotie. Va rog sa analizati daca am sanse de a anula plata acestei creante printr-o contestatie la executare.. Va multumesc ! (telefon contact 0785 670640)

  • Buna ziua. am preluat solicitarea dvs. pe care ati adresat-o cabinetului nostru si din cate explicati dvs. executarea ar trebuie sa fie nula, zic nula pentru viciu de procedura de comunicare.Cu stima, av Cuculis

 101. va rog sa-mi spuneti cand si cum sa va contactez pentru a cunoaste conditiile pentru a ma reprezenta in instanta , pentru o contestatie la executare (porire din pensie incuviintata de Judecatoria Sect.2, in favoarea EOS KSI pentru un credit >card cumparaturi acordat de Garanti Bank din anul 2009 ). Poprirea a fost efectuata din pensia acestei luni de catre BCR despre care am aflat in data de 12.06.2015, iar documentul de infiintare a popririi, mi s-a eliberat de BCR ( cu numar inregistrare iesire) astazi 19.06.2015. In acest sens eu va pot transmite imediat copi ala adresei de poprire a BEJ si Incheierea cu formula executorie a Judecatoriei, Pot fi contactat la telefon nr. 0785 670640. Va multumesc !

  • Buna ziua stimate domn, am primit solicitarea alaturi de numarul de telefon si ati fost deja repartizat pentru a putea grabi procedura, fiind una de urgenta. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 102. Bună ziua d-le avocat. Va solicit ajutorul dumneavoastra cu privire la o contestatie la executare impotriva Piraeus Bank. In speta, contestatia a primit primul termen si se va judeca pe data de 24.09.2015. Rugamintea mea pentru care va solicit ajutorul este urmatoarea. Am primit prin posta citatia impreuna cu intampinarea formulata de Casa de avocatura care apara banca si care,pentru mine care am foarte putine cunostinte de drept , ma cam copleseste. Din cate am mai citit si eu, ar trebui sa formulez un raspuns la intampinare pe care cu siguranta nu voi putea fi in masura sa il formulez.. Aici va intreb pe dumneavoastra ce ar trebui sa fac, care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmez? E obligatoriu sa formulez acel raspuns? Cum ar trebui sa il formulez? Si, daca fara avocat am vreo sansa? Ce ma sfatuiti dumneavoastra? Va voi fi recunoscator si voi aprecia ajutoru oferit. Cu respect, Lungu Constantin

  • Buna ziua stimate domn. In legatura cu solicitarea dvs. obligatia de a depune raspuns la intampinare, este impropriu discutand o obligatie, este mai degraba o aparare a dvs. insa fara sanctiune daca nu o depuneti. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 103. buna ziua.cum procedez daca nu am mai platit creditul la banca din august 2011,pe 21 mai2012 m-a instiintat kruk ca mi-a cesionat creanta,iar acum am aflat ca un executor a cerut la primarie lamuriri despre situatia mea,daca am bunuri mobile si imobile,specificind ca s-a inceput procedura de pe 17 iunie 2015,deci dupa termenul prescriptiei.eu acasa nu am primit nimic.va multumesc,

  • Buna ziua stimate domn, asta inseamna in mod cert ca acel contract/datorie este prescrisa s daca a inceput executarea silita puteti sa va aparati pe calea contestatiei la executare. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 104. Buna ziua,

  In anul 2011, luna Martie, am contractat un credit de la X banca, pe care nu am putut sa-l mai achit, astfel incat ultima plata a fost in luna septembrie 2011, ceea ce este confirmat si intr-un raport al biroului de credit pe care l-am solicitat – data primei restante este luna Oct.2011.

  Anul acesta in Feb firma de recuperare creante Y, care a preluat aceasta creanta, a solicitat incuviintarea executarii silite si am fost insiintat intre timp de catre un BEJ de somatia la executare.

  Avand in vedere faptul ca aceasta creanta este prescrisa, ce sanse am in conditiile in care fac contestatie la executare pe motiv de prescriere, ca cerere mea sa fie respinsa, sa nu aiba castig de cauza ?
  Mentionez ca intre timp nu am avut niciun angajament de plata, intelegere sau ceva concret cu firma de recuperare care sa fi intrerupt prescriptia, doar mesajele lor tipice. In plus anul trecut le-am solicutat pe email lamuriri scrise cu privire la creanta ce o invocau, mi-au raspuns, dar nu am avut in final nicio intelegere sau ceva similar.

  Asadar, acestea fiind faptele, ce sanse sunt sa obtin acum anularea executarii silite pe motiv de prescriptie ?
  Ma pot astepta ca cererea de anulare a prescriptiei sa fie respinsa ?, desi termenul de prescriptie s-a implinit in luna Nov.2014, incuviintarea executarii silite a fost data in Feb.2015, iar somatia de la BEJ am primit-o in luna Iunie

  Multumesc,

  • si inca o clarificare….daca intre timp BEJ pune poprire pe salariu, in momentul cand va exista decizia de anulare a executarii silite, acesta este obligat/cum sa-mi inapoieze sumele poprite ?

   multumesc

  • Buna ziua, daca mergeti pe calea contestatiei, de altfel singura varianta de rezolvare a problemei si termenul de prescriptie este implinit, o data cu invocarea prescriptiei dreptului de a cere execuarea silita castigati cu siguranta. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 105. iam anvins pe cei de la kis an instanta.
  au recunoscut ca este prescris si lem cerut chieltuieli de judecata.aveti ancredere an avocatii.

 106. fiica mea a avut un credit pt nevoi personale (4000 lei cel mult) pe care nu l-a terminat de platit in anul 2008. dupa atatia ani a primit poprire de la executor si acasa si la firma unde lucreaza. Ce trebuie sa facem si daca putem apela la dv (contracost) plicul are data de 10 iunie.

 107. am o problema cu un ex judecatoresc care la aceasta data nu-mi poate comfirma ca mi-a executat creditul stabilit de instanta judecatoresca pt ca nu are evidenta poprilor efectuate in trei surse de venit , iar creditorul de facde ca nu stie .Cui sa ma aderesez???
  va multumesc

  • Nu vad de ce va surprinde “furtul” organizat de baca si executor. Daca va
   vine sa credeti chiar astazi am vazut acte facute de executor ce depaseau
   datoria cu peste 400 de milioane lei vechi sume scoase din neant. In mod
   obligatoriu ar trebui sa formulati o cerere in justitie tocmai pentru a fi
   clarificate aceste aspecte. De asemenea ar fi de preferat si un nr de
   telefon pentru a facilita comunicarea. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 108. Buna ziua! Numele meu este S. I. si as dori , daca este posibil, sa va intreb ceva in legatura cu poprirea.
  Pentru un credit vechi din 23.08.2007, s-a infiintat dosarul de executare nr 4238MI/2012 si in 19.12.2013 mi-a fost comunicata o somatie de la EXECUTORUL JUDECATORESC. In 21.05.2015 am primit COMUNICARE PROCES VERBAL INFIINTARE POPRIRE SI INSTIINTARE INFIINTARE POPRIRE DIN DATA DE 19.05.2015 prin care mi se aduce la cunostinta infiintarea popririi asupra conturilor bancare. Mentionez ca nu am conturi bancare de debit sau credit, salariul il ridic numerar de la casieria unitatii unde lucrez. In somatie sau in Comunicare PV, nu-mi este adus la cunostinta faptul ca pot contesta procesul verbal de infiintare a popririi si nici nu este atasata Hotararea incheierii de incuviintare a executarii silite. Intrebarea mea este mai pot face contestatie la executare cand voi primi titlul executoriu pt poprire pe salariu la servici, avand in vedere actele comunicate de EXECUTOR, sau pot cere Perimarea? Sau avand in vedere ca au trecut 15 zile mai pot face ceva
  referitor la PV DE INFIINTARE A POPRIRII sau acesta nu intrerupe termenul de prescriptie? Executorul era obligat sa-mi aduca la cunostinta dreptul de a face contestatie? Mia pot face ceva?
  Cu stima si mii de multumiri, S. I.

 109. Bună seara,

  Pe scurt în 2007 am făcut un credit în CHF la Bancpost. La momentul acordării creditului a trebuit sa plătesc din banii primiți un angajat al băncii pt ca mi-a facilitat împrumutul. Am plătit ratele la zi pana când valoarea francul s-a dublat în 2011. Mențiune: contractul avea 4 pagini, formula de calcul al dobânzii avea un indice al băncii al cărui valoare nu-l cunoșteam. În anul 2013 am refinanțat și am plătit câteva rate după care am început sa acumulez iar restanțe. În luna Decembrie 2014 am mers la banca am încheiat un contract ca sa achit datoria intr-un an de zile și am plătit prima rata. La sfârșitul lunii am mers la banca sa ridic contractul semnat și mi s-a spus ca datorita unei erori acela este anulat și ca trebuie sa încheiem altul. Pe data de 9 Iulie 2015 am primit o somație de executare silita pt acest contract de la o societate civila de avocați. Contractul este de nevoi personale și nu am giranți. Ce mă sfătuiți sa fac în continuare? Multumesc

  • Prin urmare, v-au aranjat asa de bine incat v-au executat silit. Puteti merge pe o contestatie la executare silita prin care sa solicitati si denominarea creditului. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 110. Buna ziua,
  In anul 2005 am contractat un card de credit la o banca. Din anul 2012 nu am mai putut platii ratele deoare nu am mai avut nici un venit. In acest an m-am angajat, a venit pe adresa angajatorului, adresa de poprire pe salariu. Cum pot sa contest aceasta forma de executare silita. Mai ales ca m-au pus si taxe in acest sens. Va rog daca se poate sa ma sfatuiti in acest sens
  Va multumesc.

  • Am o problema cu un credit prin 2008 am facut o rata cu descoperire de card in valoare de 8.500 lei distribuita pe 5 ani am platit timp de 3 ani si 6 luni cate 230 lei lunar dupa acest timp am ramas in inposibilitatea de a plati
   Dupa o perioada am primit o somatie de la un executor judecatoresc vlad irimel ca in termen de 15 zile sa platesc suma de 13.870 lei am platit iar timp de un am si ceva ajungand din nou in imposibilitatea de a plati am parasit tara pentru a aduna banuti cand am revenit am fost sa negociem cum sa platim si ce valoare mai este iar executorul nea spus ca avem de plata 12.785 lei ca el ar fi preluat creantele de la banca cu tot cu dobanda uriasa si m-am hotarat sa nu platesc acum peste un an revin in tara si sa dau in judecata banca si executorul . Banca pentru ca mia vandut creantele fara a ma instiinta personal si executorul care mia vorbit foate vulgar cand i-am spus ca suma este exagerat de mare si ca ma excrochereaza pe fata vA rog sa imi spuneti e bine cum vreau sa procedez

 111. In 2008 am luat un credit, de la banca x, in 28 nu am mai putut plati, in 2011 ma dat in executare silita , nu reusit sa execute nimic ca eu nu am muncit si nu aveam nimic pe numele meu , acum m-am angajat ma-m trezit cu proprire pe salariu ? am depus cerere de contestatie a executarii, am sanse sa castig ? Si o alta intrebare, cand am depus cererea nu am platit nimic acea persoana care a luat actele a zis ca judecatorul decide de timbrul judiciar , in caz de voi castiga cine trebuie sa plateasca timbru ? dar in caz de voi pierde ce se va intimpla?

 112. Domnule avocat an primu rand vreau sa va multumesc mult pentru sfat.Vreau sa stiu un lucru am castigat an instanta o contestatie la executare silita de la kis.Am cerut chieltuieli de judecata .pentru ca era prescris ce pot sa ami mai faca acum
  si cum primesc bani de la ei. va multumesc mult
  cu stima.

 113. domnule avocat in 2009 mam angajat la o firma de paza si protectie iar banca la care mi se vira salariul mia oferit trei salari pe card in 2010 firma la care munceam a schimbat banca si ni sau emis alte carduri in iunie 2010 , mam prezentat la banca care aveam cele trei salari si am intrebat cum pot sa le restitui iar ei au spus sa dau toti bani odata iar eu neavand de unde leam cerut sa le platesc in rate am fost refuzat dar au zis sa fac refinantare am fost de acord iar dupa ce am fost purtat aproape trei saptamani am fost respins . ulima rata platita catre banca a fost in mai 2010 iar in iulie 2014 am primit de la executor ca voi fi executat silit am sunat la biroul executorului si iam spus ca au trecut trei ani si datoria sa prescris dupa lege am fost lasat in pace pana anul iulie 2015 cand mi sa pus proprire pe salariu [ mentionez ca in 2012 – 2014 nu am avut loc de muncca ] va rog sa ma lamuriti datoria mea sa prescris anul acesta inplininduse cinci ani de la ultima rata. cu multa stima rusu

 114. Buna ziua,am avut de plătit niște sume fabuloase la întreținere,după ce am achitat tot le am intentat proces asociației de locatari,am cerut inclusiv expertiza contabila.Procesul a fost câștigat de noi si recursul doar ca a trebuit sa contactam un executor judecătoresc sa ne recupereze suma de bani.asociatia de locatari a făcut o contestație la executare si oricum ai pierdut o.Intrebarea mea este cât poate sa dureze aceasta executare ?nu are un termen limita?avocatul văd ca se cam bâlbâie si nu rezolva nimic,durează de mai bine de un an si ne spune mereu ca asociația nu are bani in conturi.ce Ce soluție avem in aceste condiții si cât timp avem la dispoziție pt aceasta executare efectivă si concretă in recuperarea sumei?va mulțumesc anticipat

  • Buna ziua stimata doamna. Cred ca este important sa vedem ce sentinta aveti dvs. daca s-a suspendat executarea sau de ce dureaza atat de mult. Solutia in prima faza ar fi sa analizam aceasta situatie pe care o descrieti dvs. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 115. .Buna ziua, Buna ziua!… in ianuarie- februarie 2010 am facut in nenumarate randuri cereri de micsorarea ratei sau amanarea, din cauza neputintei de a mai plati, sotul meu trecand la un salariu minim pe economie si in cele din urma la nimic, banca refuzand sa ma ajute si in cele din urma am ajuns in neputinta de a mai achita rata. am ajuns la executare silita , iar in octombrie 2010, in urma unui ordin executoriu mi se face propire pe cardul salarial( imi ridicam banii de la caseria bancii), din martie 2011 propirea s a facut direct din salariu cu acordul firmei la care lucrez, desi in acea luna mi s-a oprit de doua ori, atat la banca cat si pe stat, ceea ce nu mi se pare normal, acest lucru itamplanduse si acum, luna aceasta , Mentionez ca timp de 5 ani mi s-au oprit cei 33% din salariu,. Pe 31. 07. 2015 am primit un alt ordin de executare silita(un alt cabinet de avocatura), mi s-a pus o alta blocare pe card, fiind in imposibilitatea ridicarii drepturilor salariale, desi din salariu mi s-a oprit suma datorata, acest lucru aducandu mi prejudicii , fiind singura sursa de venit( plata facturi, nevoi copii). aceasta noua executare silita aduce alte chektuieli adaugate la creditul meu, credit care nu inteleg de ce , desi am platit in 5ani aproape 2oooo ron, acesta nu se micsoreaza, din contra a crescut, este mai mare. In 2010 aveam 36 .538.13, de fiecare data rezervandu si dreptul de a actualiza suma, de fiecare data in favvoarea lor desi dobanzile au scazut, iar acum este de 33. 581. 32 plus cheltuieli executorii de 4. 196, 96 ( de ce alte cheltuieli de executare silita, daca acestea au mai fost achitate o data, daca banca schimba birourile si notarii, noi trebuie sa platim de fiecare data cheltuielile executorii?) Va multumesc anticipt daca ma puteti ajuta. Solicit ajutorul dumneavoastra, . Sunt din Ploiesti. iar imprumutul a fost facut la Banca Transilvania

 116. Buna ziua. In cursul zilei de astazi mi-au fost opriti direct din contul de salariu de catre cetelem suma de 500 lei si am fost anuntat ca asa se va intampla 4 luni de acum incolo. Toate acestea au inceput in urma cu 10 ani cand am luat un PC in rate de la depozitul de calculatoare prin intermediul bancpost. Mentionez ca au ramas 2 rate neplatite insumand 140 lei . Acum dupa 10 ani vor sa le dau 2000 ron . As dorii sa stiu cum procedez pentru a anula aceasta masura pe care o consider abuziva si ce acte sunt necesare in acest sens. Multumesc !

 117. O intrebare am, sotul are o problema cu o banca, un imprumut pe care nu l-a mai platit, i-au blocat conturile, etc, intrebarea mea este , daca el da divort de mama, care are pensie pe caz de boala ( schizofrenie) si ii lasa ei partea lui de casa, deci prin partaj ea ramane cu casa, el cu masina, este posibil ca banca sa ii ia casa, in cazul in care el chiar nu mai plateste nimic din credit, adica se poate ataca chiar daca este o persoana cu dizabilitati si in felul acesta risca sa ramana pe drumuri? va multumesc din suflet.

 118. Este normal ca un executor judecatoresc sa impuna poprire pt aceeasi creanta la doi terti,banca si casa de pensii su in conditiile ib care deja la banca am poprire deja din luna mai ,acum sa mi viba popririre si de la casa dw pensii pt suma initiala???!ce pot face??!sunt ub litigiu cu ei si pt prescrierea datoriei

 119. Buna ziua!
  Am avut o lucrare cu firms mea care s-a intins pe 18 luni .Mi s-a spus sa fac factura ca sa imi plateasca si m-am conformat ,Nu am primit niciun ban de cateva luni (sase) dar am primit de la ANAF somatie de plata si blocarea contului .Ce trebuie sa fac? Va multumesc!!!

  • Buna ziua, banii respectivi din pacate trebuia sa ii incasati dvs. Oricum anaf nu va poate executa pentru niste bani neincasati trebuie sa faceti o contestatie la actele fiscale de executare silita. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 120. in urma executari silite dintr un apartament din cauza neplati intretineri asociatia a vindut apartamentul la licitatie si vindut in 2008..neprimind bani din diferenta vinzari,,fiind somata ca sa plateasca atunci cheltuieli de judecata prea mari bunica mea sa speriat nu a mai mers la nici un process,,mai tirziu dupa 2ani a fost cu fratele ei la executor si nu a putut obtine bani spunindule ca o sa fie anunte telephonic,acum decedata fiind pt a face succesiunea ne am prezentat la notarul respective si nu vrea sa ne dea detalii despre bani,cont nimic cu toate ca ne am prezentat cu acte ca fiind fii decedatei spunindune ca trebuie sa facem acte de mostenitori,.cum putem afla despre ce suma de bani este vorba si daca sint intron cont undeva???mentionez ca executorul respective are multe problem penale dind teapa la multe personae avind legaturi cu lumea interlopa

 121. In 2008 am luat un credit, de la banca x, in 28 nu am mai putut plati, in 2011 ma dat in executare silita , nu reusit sa execute nimic ca eu nu am muncit si nu aveam nimic pe numele meu , acum m-am angajat ma-m trezit cu proprire pe salariu ? am depus cerere de contestatie a executarii, am sanse sa castig ? Si o alta intrebare, cand am depus cererea nu am platit nimic acea persoana care a luat actele a zis ca judecatorul decide de timbrul judiciar , in caz de voi castiga cine trebuie sa plateasca timbru ? dar in caz de voi pierde ce se va intimpla?

 122. In 2008 am luat un credit, de la banca x, in 28 nu am mai putut plati, in 2011 ma dat in executare silita , nu reusit sa execute nimic ca eu nu am muncit si nu aveam nimic pe numele meu , acum m-am angajat ma-m trezit cu proprire pe salariu ? am depus cerere de contestatie a executarii, am sanse sa castig ? Si o alta intrebare, cand am depus cererea nu am platit nimic acea persoana care a luat actele a zis ca judecatorul decide de timbrul judiciar , in caz de voi castiga cine trebuie sa plateasca timbru ? dar in caz de voi pierde ce se va intimpla? Mai mult acum mia venit inca o proprire

 123. Buna seara domnule acocat daca ma puteti ajuta cu aceasta problema.Apartamentul unde locuiesc impreuna cu sotia a fost dat la executor prin o hotarare a tribunalului pentru neplata datoriei catre asociatia de proprietari a blocului unde locuiesc,problema este ca administratora blocului ma scos ca fiind proprietar cota 1/1 ceea ce nu se poate deoarece succesiunea a fost facuta ilegal de catre tribunal suntem 4 frati care toti avem drept la acest apartament dupa decesul mamei pe deasupra eu sunt o persoana cu handicap gr.2 care necesita ingrijire speciala. veniturile mele sunt undeva la 700 lei
  Ce pot face pentru a oprii executarea silita si evacuare de catre executor?Pot cere in instanta plata datoriei esalonata?

  • Buna ziua stimate domn. In primul rand, ceea ce imi povestiti dvs. cu partajul si executarea silita nu are corespondent in realitatea judiciara, fiindca este imposibil din mai multe puncte de vedere. Inclin sa cred ca nu ne eplicati dvs. exact cum trebuie. O sa va rog, pentru acuratete sa ne trimiteti pe avocat@indrumari-juridice.eu actele despre care discutati dvs. pentru a va putea ajuta sa stopati executarea silita. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 124. Buna ziua.
  In urma cu un an am divortat la notar, pe cale amiabila, se parea, la vremea respectiva. Am convenit ca pentru cresterea si educarea copilului, in varsta de 8 ani, sa contribuim in mod egal, iar eu, pentru a asigura contributia mea sa dau 25% din salariu. Problema a fost dupa divort, când, la cateva ore, fosta sotie mi-a spus ca nu vrea sa aiba grija de copil si mi-a cerut sa-l iau la mine. De atunci si pana in prezent copilul este la mine, ma ocup de el. In luna Iuie m-am treyit la serviciu cu un titlu de executare silita, prin care sunt obligat sa-i platesc fostei sotii 25% din salariu, de la divort si pana in prezent. Am facut contestatie la executare si , separat, suspendarea executarii, insa am primit termen peste doua luni, dosarele fiind conexate. Ce pot face ca sa nu fiu executat, avand in vedere ca termenul este destul de lung , iar copilul incepe luna viitoare scoala si nevoile sunt acelea pe care le stim toti parintii? Multumesc.

  • Buna ziua stimate domn. Puteti cere suspendarea provizorie a executarii silite si in acelasi timp un lucru foarte urat sa il faca sotia dvs. dupa ce ca nu a avut nici grija de minor. Cu siguranta revine un coleg la dvs. cat de curand. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 125. Este corect ca o firma de recuperare care a cumparat o datorie de 20.0000 lei cu 2000 lei de la o banca sa poata apela la un executor judecatoresc si sa ma execute silit cu toata de 20,000 lei
  Ce pot face impotriva executorului.are voie sa colaboreze cu firme de recuperare s-au trebuie o sentinta judecatoreasca

  Va multumesc

 126. In 2003 am contactat un credit de la cetelen de 700 lei ,am platit 500 de lei si acum un executor judecatoresc imi face poprire de 2000 de lei fara sa existe o hotarare de judecata sau vreun act dat de p instanta judecatoreasca. Poate un executor judecatoresc sa hotareasca singur cine are dreptata.
  Multumesc

 127. Buna ziua,
  va multumesc anticipat,pentru, atentia si raspunsul dumneavoastra.
  am avut un credit bancar de 1200 de euro, acum 12 ani. am platit ratele si din pacate la ultima rata achitata, caserita o zis ca era ultima rata si nici nu am mai platit nici o rata. cam dupa 4 ani a inceput sa vine scrisori de la kruk. cam dupa doi ani scrisori de la un executor. stiind ca dosarul a trebuit sa fie subscrisa, fiindca a trecut cele trei ani, nuprea l am dat interes. giranta era nevasta mea, si acum doi ani executorul a blocat si contul bancar undea primea alocatia pentru copil, din care a retinut 380 de lei, avind act de la judecatorie din anul 2013. acum iar o venit scrisori de la acelasi executor, acelasi data de judecatorie 17.07.2013, sa trega din salar o treime si sa trimita dinsului. am cerut si de la banca un extras unde nu figureaza o chitanta platita de noi.
  acum avem de platit 610 eur pt datorii si 938 de li taxe si onorariu.
  va rog sa mi dati un sfat, o zi buna va doresc!

  • Am uitat sa precizez, ca am atras atentia executorului, ca in contul poprit este virata lunar doar indemnizatia pentru crestere copil si alocatia de la stat.
   Va multumesc.

   • Buna ziua stimate domn, am inteles ca ati avea o problema cu o executare silita pornita si prin infiintarea popririi. Pentru a putea trage o concluzie si pentru a va putea indruma trebui sa vedem actele. Oricum pe indemnizatie, nu are dreptul sa puna poprire. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 128. Buna ziua.

  Am in acelasi dosar de executare silita transmis de executor si poprire pe salariu meu si a sotiei mele ca si fideijusori , si somatie de executare imobiliara.

  Intrebarea pe care doresc sa o pun: daca am dreptul sa fac o singura contestatie la executare atat impotriva popririi cat si a somatiei imobiliare , contestatie prin care sa solicit si suspendarea executarii in care sa achit doar o singura data cautiunea sau trebuie separat inaintat contestatie la poprire si la somatie imobiliara si separat achitata cautiunea pe fiecare contestatie ?

  De asemenea , trebuie cunoscut si faptul ca atat eu cat si sotia , in calitate de fidejusori , avem poprire pe trei firmei , intrebarea este identica cu cea de sus.

  Multumesc.

 129. Buna ziua, va rugam un raspuns daca banca are dreptul si in ce baza legala sa retina si sa depuna in contul ANAF alocatiile de stat pentru 3 (trei) copii minori (3 ani, 5 ani, respectiv 7 ani) ale unui debitor-mama copiilor acuzata de evaziune fiscala pentru ca a primit de la Avon pentru promovarea produselor in perioada de crestere a unui copil suma de 440,95 lei pentru care trebuie sa restituie suma de 19.437 lei-Mentionam ca plateste lunar prin ajutorul parintilor (deoarece nu are posibilati materiale) suma de 300 lei catre ANAF.Va rugam sa ne comunicati daca va putem transmite prin e-mail documentele pe care le detine, decizie impunere Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala Hunedoara, contestatie la anularea in parte a deciziei, Hotarare Tribunal Hunedoara si Hotararea Curtii de Apel Alba Iulia pentru a ne reprezenta in instanta in speranta ca se mai poate face ceva pentru a nu se plati toata suma impusa.Cu stima,

 130. va multumesc, Va rugam sa ne comunicati daca va putem transmite prin e-mail documentele pe care le detine, decizie impunere Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala Hunedoara, contestatie la anularea in parte a deciziei, Hotarare Tribunal Hunedoara si Hotararea Curtii de Apel Alba Iulia pentru a ne reprezenta in instanta in speranta ca se mai poate face ceva pentru a nu se plati toata suma impusa.Cu stima,

 131. Am luat un credit de ka BCR am platit catva ani dupa care nu am mai patit.Am primit executare silita si poprire pe salar.As dori sa fiu contactata de dv sa vad cum as putea rwzolva situatia.Va multunesc

 132. Buna ziua
  Ieri am primit urmatorul mesaj de la banca unde îmi incasez salariul:

  In data de 25.08.15, s-a instituit o poprire executorie, suma 899RON, nr. dosar 1790503184891, executor PRIMARIA COMUNEI BALTENI, CUI
  Poprirea este făcută pentru amenzi de circulatie neplatite si unele dintre ele prescrise fiind din 2004, 2005 cele mai recente din 2009 care practic si acestea sunt prescrise. Acum câteva luni am gasit in cutia postala o somatie si un titlu executoriu dar nu au acelasi număr de dosar ai nici nu am semnat pt primire. Ce ma sfatuiti sa fac? Va multumesc

 133. buna ziua . cu cativa ani in urma am fost lovit de o msina pe trecerea de pietoni , nu m am prezentat la politie ulterior desi am fost sesizat incat eu nu eram in trara . dosaru sa solutionat in instanta si verdictu a fost ca vina pt avarile masini sunt ale mele . persoana care m a lovit avea CASCO iar firma de asigurari ia platit reparatile iar acum firma de asigurari vrea sa recupereze bani de la mine si am fost citat ca sa deschis executare silita pe conturi . suma nu e mare era initial de3300 ron iar acum sa inpus penalitati si e 6500 ron . ce pot face acum deoarece consider ca mi sa facut o nedreptate eu ne find in tara si ne stind ca aceste procese s au derulat . si ce pot face ei in continuare pentru asi recupera bani daca prin aceasta masura nu reusesc deoarece nu intentionez sa platesc ?

  va multumesc

 134. Va rog sa ma indrumati ce sa fac in situatia asta- sotul meu a suferit un AVC si a fost incadrat in grad de handicap din anul 2010 si 2011. In anul 2012 , din luna aprilie n-a mai fost incadrat in grad de handicap , l-au considerat ca avand ,,boala obisnuita”, a fost la comisia de evaluare de mai multe ori, insa doar in 2013 l-au reancadrat in grad de handicap si la fel si anul trecut si anul acesta. Insa in 2012 i-au platit in continuare din aprilie pana in octombrie indemnizatia de handicap.Acum am primit de la ANAF somatie si titlu executoriu pentru sumele de indemnizatie primite in 2012. Pe langa faptul ca mi se pare o nedreptate strigatoare la cer faptul ca in 2012 nu l-au incadrat in grad de handicap, deci el, in acel an a avut doar o boala obisnuita, indemnizatia de handicap care i s-ar fi cuvenit pana cand am obtinut in 2013 acest drept, ar fi fost mai mare decat suma care i-au platit-o in cele 7 luni, ,,necuvenit” spun ei dar din pacate pentru el si pentru mine, sotia lui, nu doresc nimanui sa f

 135. Va rog sa ma indrumati ce sa fac in situatia asta- sotul meu a suferit un AVC si a fost incadrat in grad de handicap din anul 2010 si 2011. In anul 2012 , din luna aprilie n-a mai fost incadrat in grad de handicap , l-au considerat ca avand ,,boala obisnuita”, a fost la comisia de evaluare de mai multe ori, insa doar in 2013 l-au reancadrat in grad de handicap si la fel si anul trecut si anul acesta. Insa in 2012 i-au platit in continuare din aprilie pana in octombrie indemnizatia de handicap.Acum am primit de la ANAF somatie si titlu executoriu pentru sumele de indemnizatie primite in 2012. Pe langa faptul ca mi se pare o nedreptate strigatoare la cer faptul ca in 2012 nu l-au incadrat in grad de handicap, deci el, in acel an a avut doar o boala obisnuita, indemnizatia de handicap care i s-ar fi cuvenit pana cand am obtinut in 2013 acest drept, ar fi fost mai mare decat suma care i-au platit-o in cele 7 luni, ,,necuvenit” spun ei dar din pacate pentru el si pentru mine, sotia lui, nu doresc nimanui sa f

 136. Va rog sa ma indrumati ce sa fac in situatia asta- sotul meu a suferit un AVC si a fost incadrat in grad de handicap din anul 2010 si 2011. In anul 2012 , din luna aprilie n-a mai fost incadrat in grad de handicap , l-au considerat ca avand ,,boala obisnuita”, a fost la comisia de evaluare de mai multe ori, insa doar in 2013 l-au reancadrat in grad de handicap si la fel si anul trecut si anul acesta. Insa in 2012 i-au platit in continuare din aprilie pana in octombrie indemnizatia de handicap.Acum am primit de la ANAF somatie si titlu executoriu pentru sumele de indemnizatie primite in 2012. Pe langa faptul ca mi se pare o nedreptate strigatoare la cer faptul ca in 2012 nu l-au incadrat in grad de handicap, deci el, in acel an a avut doar o boala obisnuita, indemnizatia de handicap care i s-ar fi cuvenit pana cand am obtinut in 2013 acest drept, ar fi fost mai mare decat suma care i-au platit-o in cele 7 luni, ,,necuvenit” spun ei dar din pacate pentru el si pentru mine, sotia lui, nu doresc nimanui sa f

 137. Va rog sa ma indrumati ce sa fac in situatia asta- sotul meu a suferit un AVC si a fost incadrat in grad de handicap din anul 2010 si 2011. In anul 2012 , din luna aprilie n-a mai fost incadrat in grad de handicap , l-au considerat ca avand ,,boala obisnuita”, a fost la comisia de evaluare de mai multe ori, insa doar in 2013 l-au reancadrat in grad de handicap si la fel si anul trecut si anul acesta. Insa in 2012 i-au platit in continuare din aprilie pana in octombrie indemnizatia de handicap.Acum am primit de la ANAF somatie si titlu executoriu pentru sumele de indemnizatie primite in 2012. Pe langa faptul ca mi se pare o nedreptate strigatoare la cer faptul ca in 2012 nu l-au incadrat in grad de handicap, deci el, in acel an a avut doar o boala obisnuita, indemnizatia de handicap care i s-ar fi cuvenit pana cand am obtinut in 2013 acest drept, ar fi fost mai mare decat suma care i-au platit-o in cele 7 luni, ,,necuvenit” spun ei dar din pacate pentru el si pentru mine, sotia lui, nu doresc nimanui sa f

 138. Va rog sa ma indrumati ce sa fac in situatia asta- sotul meu a suferit un AVC si a fost incadrat in grad de handicap din anul 2010 si 2011. In anul 2012 , din luna aprilie n-a mai fost incadrat in grad de handicap , l-au considerat ca avand ,,boala obisnuita”, a fost la comisia de evaluare de mai multe ori, insa doar in 2013 l-au reancadrat in grad de handicap si la fel si anul trecut si anul acesta. Insa in 2012 i-au platit in continuare din aprilie pana in octombrie indemnizatia de handicap.Acum am primit de la ANAF somatie si titlu executoriu pentru acele sume de indemnizatie primite in 2012. Pe langa faptul ca mi se pare o nedreptate strigatoare la cer faptul ca in 2012 nu l-au incadrat in grad de handicap, deci el, in acel an a avut doar o boala obisnuita, indemnizatia de handicap care i s-ar fi cuvenit pana cand am obtinut in 2013 acest drept, ar fi fost mai mare decat suma care i-au platit-o in cele 7 luni, ,,necuvenit” spun ei dar din pacate pentru el si pentru mine, sotia lui, nu doresc nimanui sa duca o asemenea cruce timp de 6 ani, zi de zi, ceas de ceas; deci inafara acestor realitati mie nu mi-e clar daca nu sunt prescrise sumele care acum, in luna august, implinesc 3 ani de cand au fost incasate. Ar mai ramane in discutie sumele incasate in septembrie si octombrie? Cum sa fac? Am o mare , mare teama de chetuielile suplimentare cu judecatoria dar nu stiu ce sa mai fac. Va multumesc din suflet pentru orice sfat.

 139. Bună ziua! în luna septembrie 2013 m-am adresat unui executor judecătoresc pentru a-mi recupera o suma de bani…..l-am tot sunat şi căutat dar acest domn nu-mi răspunde….în final i-am lăsat un email la care mi-a răspuns sec …şi identic ca atunci când a încasat onorariul”Pana la acest moment procedural debitoarea este insolvabila.
  Mai avem de verificat la ITM pentru identificarea unui eventual loc de munca si la politie sa vedem daca detine vreun bun mobil ( autoturism ).
  De asemenea, daca doriti sa facem identificare cadastrala, va rog sa-mi aduceti suma de 100 lei, aceasta fiind taxa pe care o percepe OCPI Buzau” În conseciţă domnul executor timp de doi ani de zile nu a luat nici o măsură…….Ce demersuri să întreprind ca acest domn să-şi exercite meseria? Cu respect,

  • Buna ziua. Executorii se rezuma la propri si doar daca exista interes concret adica ipoteca se trece la executare imobiliara, mai pe scurt, sunt lenesi si asta e bine pentru debitori, cateodata. Ridicati-i titlu executoriu si puneti-l in executare in alta parte.Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Continuare la comentarul din 27.08.2015.La masa credala sunt inscrise:creante salariale conform hotaririlor judecatoresti si creante salariale reprezentind salarile nete si alte drepturi neacitate mart. -aug.2013.Mentionezca din salariile restante s-a achitat 60% din cel aferent lunii martie2013 si prin accesarea fondului de garantare a creantelor salariale s-au platit partial salariile pentru 3 luni anterioare proceduri de faliment. La masa credala salariatii ocupa locul 5 in topul creditorilor,deoarece inaintea salariatilor sunt creditori garantati:A.V.A.S,A.J.F.P. si furnizorul de gaze Alpha Metal s. a.Buc.SC CET SA BRAILA are 99% dintre bunuri supuse garantiilor,pentru creditorii enumerati mai sus.Garantiile au fost acceptate de C.L.M. Braila si Conducerile SC CET SA BRAILA,de salariati au avut nevoie sa pazeasca patrimoniul societati ,fara sa fie plati-ti,care ulterior sa fie vindut. Va rog domnule avocat,cu expertiza profesionala pe care o aveti,sa ne spune-ti,daca exista o cale prin care putem sa ne recuperam drepturile salariale restante de la SC CET SA BRAILA. Va multumesc.

 140. Buna ziua. M-am judecat cu CNADNR pt o amenda de rovinieta de acum 4 ani, am castigat procesul, am o hotarare definitiva si irevocabila, iar pe 27 iulie 2015 am trimis actele la CNADNR in vederea restituirii banilor popriti si a cheltuielilor de judecata, dar nivi in ziua de azi nu am primit banii. Ce masuri pot lua impotriva lor in vederea recuperarii banilor? Va multumesc anticipat.

 141. Buna ziua. As vrea sa stiu in ce mod se poate esalona un debit pentru neplata intretinerii, intr-un dosar de executare silita

 142. Buna ziua, va rog sa ma ajutati in problema unei popri de salariu a sotului meu.
  In anul 2010, sotul meu a facut o descoperire de cont(Overdraft) la Garanti Bank ( oferta pentru angajatii M.A.I.). Tot in anul 2010 sotul meu este dat afara din cadrul Politiei de Frontiera , ramanand fara serviciu si nemai putand dupa o anumita perioada de timp ca sa achitam aceasta rata.
  In 2013 pimeste Somatie de la biroul executorului judecatoresc iar dupa 2 zile Executarea silita . Ne-am dus imediat la executor si am incercat sa vorbim cu dumnealui pentru a gasi o solutie ca Garanti Bank sa ne reesaloneze acea descoperire de cont , sau sa ne stabileasca alte rate, ( mentionez ca la data respectiva sotul meu se angajase)atasand si adeverintele de salarizare. D-mnul Executor nu a fost de acord , decat cu conditia sa-i achitam lui partea ce i se cuvenea in valoare de 4278,0 lei ron. Neavand acesti bani , am depus si la banca Garanti o adresa prin care cerem modificarea creditului pentru achitarea in rate . Aici la fel au fost puse conditii de achitare a unei sume de bani.
  Din 2013 sotului meu lunar i se opreste 1/3 din salariu. Conform extrasului de cont eliberat de banca unde sotul meu primeste salariul in 24 de luni s-au oprot 9343 lei.
  Cum se poate ridica aceasta poprire de salariu si pentru a se gasi o solutie de achitare in rate lunare?
  Va multumesc.

 143. Bună ziua, eu mă aflu în situația în care vreau sa cumpăr un apartament care a fost dobândit de actualul proprietar in urma unei licitații. Din câteva pare o firma a intrat în faliment banca a scos la licitație casa. Vreau sa știu care sunt riscurile dacă eu cumpăr de la cel care a câștigat licitația. Licitația a avut loc acum o luna. Acum se pare ca au fost depuse actele pentru intabulare. Dc totul e în regula în intabulare înseamnă ca nu mai e nici o pb? Fostul proprietar poate face contestație după ce a ieșit intabularea? Sau exista riscul ca peste un an , doi, zece sa meargă în instanță ca sa își revendice casa? Exista vreo garanție?

 144. Buna ziua,

  Am facut un credit de 9600 de euro, in 2008, pentru un autoturism. Dupa aproximativ 4 ani de plata, am fost la ei sa le spun ca nu imi mai permit sa achit creditul si sa le dau masina inapoi sa o scoata la licitatie si diferenta, daca mai este ceva de platit o sa platesc. Nu au vrut sa imi ia masina, au spus ca nu ii intereseaza, eu nu am mai platit creditul si au asteptat pana in prezent, sa se devalorizeze masina si acum ma executa. Imi ia o treime din salariu. Masina nu o vor. In plus, masina nu mai valoreaza cat valora acum 4 ani, evident. Nici nu am mai folosit masina de vreo 4 ani de cant i-am anuntat ca nu mai pot plati creditul. EU mai am un alt credit, se poate diminua aceasta treime pe care mi-o ia din salariu? Va multumesc mult!

 145. Buna ziua,

  Am facut un credit de 9600 de euro, in 2008, pentru un autoturism. Dupa aproximativ 4 ani de plata, am fost la ei sa le spun ca nu imi mai permit sa achit creditul si sa le dau masina inapoi sa o scoata la licitatie si diferenta, daca mai este ceva de platit o sa platesc. Nu au vrut sa imi ia masina, au spus ca nu ii intereseaza, eu nu am mai platit creditul si au asteptat pana in prezent, sa se devalorizeze masina si acum ma executa. Imi ia o treime din salariu. Masina nu o vor. In plus, masina nu mai valoreaza cat valora acum 4 ani, evident. Nici nu am mai folosit masina de vreo 4 ani de cant i-am anuntat ca nu mai pot plati creditul. EU mai am un alt credit, se poate diminua aceasta treime pe care mi-o ia din salariu? Va multumesc mult! 07xx000020

 146. Am uitat sa mentionez. Mi-a pus 1000 de euro taxa de executare si dupa ce am platit 4 ani de zile, acum am de restituit cam 8000 de euro. Deci, cei 4 ani platiti au reprezentat doar 1000 de euro ramburs…

 147. Buna seara,
  Problema mea tinde sa devina mai complicata si anume ca, la contestatia mea la executare, avocatul bancii, prin intampinare, a invocat si cateva exceptii. Printre acestea se numara si cea mai grea, anume, ce de tardivitate pe motiv ca nu am depus contestatia in termen. E adevarat ca au existat 2 incuviintari ale instantei pe acelasi dosar iar pe prima nu am contestato pentru ca nu am luat la cunostinta despre ea chiar daca exista proces verbal intocmit de agentul postal, nu am primit nimic acasa. Atunci cand am primit si luat la cunostinta despre a 2a incuviintare, am depus contestatie in termen. In acest caz, instanta poate admite exceptia de tardivitate? Si ce sanse mai am sa se admita contestatia?
  Cu respect,
  Costin.

 148. buna seara am avuto o masina an lising nu am mai putut sa platesc si am dato anapoi in2010 am platit 2ani plus avans dupa 4 luni masina a vanduto in 2015 primesc ordin ca sa oprit esecutarea silita dupa cateva luni primesc de la firma de recuperatori esecutare silita dar in 5 ani nu am primit nimic ce pot face

 149. Buna ziua ,

  Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine , in 10.06.2008 am luat de la Raiffeisen Bank suma de 20.600 eur ,am achitat ratele pana la data de 10.03.2011 pana cand am cerut o reesalonare a creditului. In data de 30.03.2011 printr-un act aditional mi-a fost restructurat creditul prin plata timp de un an de zile a dobanzii urmand dupa aceea sa platesc o rata mai mare ramanand acelasi termen de rambursare a creditului. Am reusit sa achit din credit pana la data de 13.09.2013 cand nu am mai reusit sa achit ratele ramand fara serviciu. Pe data de 25.09.2015 am primit un telefon de la o firma de recuperarii care au spus ca au preluat ei creditul meu restant in valoare de circa 80.000 lei si sa ma prezint la ei la sediu pe data de 29.09.2015 .Nu stiu ce sa fac sa ma duc la discut cu cei de la firma de recuperari ? Uitandu-ma pe contractul de credit vad ca mi-a fost oprite anumite sume respectiv comision de administrare de 0,33 % (2.243,34 eur) si comision de procesare (600 eur). Va rog sa ma ajutati cu un raspuns urgent .
  Va multumesc ,
  Veronica

  • Buna ziua. V-am contactat pe adresa de email pusa la dispozitie cu privire la clauzele contractuale, abuzive pe care le semnalati. Nu doar ca este posibil sa recuperati aceste sume de bani, foarte mari in raport de creditul luat, dar puteti merge si pe desfiintarea executarii silite. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 150. Buna ziua.Am rugamintea sa ma lamuriti daca este legal ca un executor sa dispuna evacuarea unor persoane dintr-un imobil,atata timp cat se foloseste de o hotarare executorie,cu drept de apel,deci nu este hotarare definitiva.Mentionez ca s-au intreprins masurile necesare pentru apel si totusi am primit somatie de la executor sa parasim locuinta in 8 zile.Ce solutie legala avem?Astept un raspuns urgent pe adresa de email.Va multumesc mult.Cu respect.

 151. Buna ziua

  In anul 2007 am luat un credit in valoare de 7850 euro de la BCR (cu ajutorul angajatorului meu pentru el care avea o relatie buna cu persoanele de la banca pentru ca eu nu ma incadram nici in 100 de ani) ulterior creditul nu a mai fost platit. In 2013 m-am trezit cu o propriere pe salariu iar astazi 6.10.2015 am primit o instiintare de propriere pe conturile bancare pana la achitarea sumei de 8.856 de euro + 4.723 lei reprezentand onorariul executorului judecatoresc.
  Doresc sa stiu daca mai pot face ceva sau raman cu ei pe cap toata viata.
  Multumesc!

 152. Buna seara. Am aflat recent ca, in 2006 tatal meu a facut un descoperit de cont in limita a 3 salarii. La cateva zile dupa ce a primit aprobarea si s-au virat banii in cont, tatal meu a decedat, iar ulterior mama a retras toti banii din acel cont, crezand ca e vorba de ultimul salariul si ajutor de deces din partea firmei. Contul nu a fost inchis, iar acum s-a facut cesionarea creantei catre Kruk. Suma la care s-a ajuns este deja foarte mare, aprox 10.000 de lei.
  Ni s-a spus ca nu putem invoca prescriptia desi creditul dateaza din 2006. Este adevarat?
  Si daca se ajunge la executare, se pune poprire pe salariu sau se urmaresc bunurile mostenite?
  Multumesc anticipat.

 153. Buna ziua,ca si toti am si eu problema cu executori.Amm luat un credi de nevoi personale in 2008 cu buletinul fara garanti si din 2010 martie nu am mai putut plati.prin mai mi-a ajuns acasa o notificare cum ca mia pus proptire pe doua conturi care sunt goale pt ca nu le-am mai folosit.mentionez ca eu nu am fost citat la judecatorie.ce pot face sa ma scap de ei,nu ar trebui sa fie prescri creditul.cu respect

 154. Bună ziua! Urmare a unui raport de expertiză topo, întocmit fără respectarea actelor de proprietate, într-un dosar civil, în care părţi au fost doi vecini, sentinţa civilă a fost pusă în executare şi înafara hotarului din cartea lor funciară , pe proprietatea mea.Am formulat contestaţie la executare, ca terţ vătămat, invocând erorile raportului de expertiză. Am solicitat anularea p-v de executare şi ridicarea jaloanelor montate de executor pe proprietatea mea, dar instanta a cerut să precizez concret ce doresc.
  Vă rog să mă ajutaţi în clarificarea situatiei !
  Mulţumesc anticipat!

 155. Buna ziua, in 2008 am luat un credit la care nu am platit nici o rata, de-a lungul timpului am mai primit sporadic cate o scrisoare de la recuperatori iar ieri m-am trezit cu conturile blocate, azi la munca mi-au spus ca au primit instiintare pentru poprire pe salariu. Ce am citit pe acolo e de la un BEJ dar nu am vazut nimic de genul “executarea silita prin poprire a fost incuviintata de Judecatoria X” cum am mai avut. Intrebarea mea este: pot invoca prescriptia si anularea executarii?

 156. In 2007 am luat un credit de 10.000 EURO de nevoi personale pe 10 ani, de la o banca, am platit 2 ani la rand, luna de luna, ratele din contract, apoi din varii motive nu am mai putut platit ratele. Am intrat pe mana “recuperatorilor”, am mai platit cand si cand, dar in 2013, februarie, am primit hotararea judecatoreasca prin care m-i se facea poprirea pe salariu (1/3 din venitul lunar, pana la achitarea sumei de 13.250 EURO plus 6.000 RON cheltuieliile cu executorul, plus dobanzile si penalitatile prevazute de contract pana la achitarea sumei). Din martie 2013 si pana astazi, nu am contestat nimic, am platit luna de luna suma de 1.000 RON, poprire pe salariu crezand ca astfel se va scade din suma din hotarare. Luna aceasta am solicitat soldul, pentru a stii cati bani trebuie sa imprumut ca sa achit si sa scap de aceasta executare mai repede. Mare mi-a fost mirarea cand am aflat ca mai am de platit EXACT aceeasi suma, mai putin cheltuielile cu executorul, banca spunand ca restul de bani depusi luna de luna au acoperit penalitatile zilnice si cheltuielile cu executorul, dar facandu-mi totodata si o oferta (o reducere destul de mare a sumei in cazul in care o achit intr-un anumit termen). Intrebarea mea este: daca, in contract, exista comisioane abuzive (de ex. cel de administrare-comision abuziv, din cate am inteles), iar eu merg pe calea contestatiei in anulare-in cazul in care acest lucru este posibil in ziua de astazi, am sanse sa recuperez sumele depuse in cele 30 de luni si sa se scada din suma recalculata pentru o noua hotarare de executare care si ea la randul ei va contine o suma mai mica? Sau nu se merita, diferenta fiind mica, procesele durand mult si ar trebui sa accept oferta bancii si sa inchei problema?

 157. buna ziua! as dori sa stiu ce calitate are executorul judecatoresc in contestatia la executare sau contestatia in anulare?

 158. Buna seara!Problema mea este mai delicata si complexa.
  Detin un apartament cumparat de tatal meu (el fiind girant platitor) pentru un verisor (il voi numi B) de-al bunicului meu matern. Tatal meu a decedat in anul 2001.La acea vreme B traia si ii promisese mamei mele ca ii va face el acte pentru acest apartament, ca o datorie morala pentru gestul tatalui meu. Din pacate, B a decedat in 2003 fara sa isi respecte promisiunea de a face vreun act. Nestiind cum sa abordam situatia, ne-am prezentat la un avocat, care si-a luat angajamentul ca ne poate ajuta sa intram in posesia acestui apartament. Ideea lui a fost sa se foloseasca de certificatul de mostenitor de pe urma defunctului meu tata si astfel, a intentat proces. Nu stiu in ce context, temei a intentat acest proces, eu fiind minor la acea vreme. In 2004 a fost data o sentinta judecatoreasca ce ma punea in posesia acestui apartament ca proprietar, iar pe mama mea proprietar cu drept viager.In acea hotarare judecatoreasca se mentioneaza ca eu sunt proprietarul apartamentului conform certificatului de mostenitor mentionat mai sus (cel de pe urma tatalui meu). Problema cea mai mare este ca in acel certificat NU APARE APARTAMENTUL si nici nu ar avea cum sa apara atata timp cat tatal meu nu a fost niciodata proprietarul acestuia si nici ruda cu B.
  As putea deschide proces de uzucapiune folosindu-ma de aceasta eroare judecatoreasca?Tin sa mentionez ca eu nu am mutatia la acel apartament dar apar ca proprietar la intretinere, Primarie etc.Doar la OCPI apare ca proprietar B si vor sa vada de unde pana unde mi s-a dat mie dreptul de propietar.
  Va multumesc!

 159. Buna ziua

  Am avut un credit la BCR, contractat in 2007. Am platit pana in 2010 si de atunci am ramas fara servici. Acum am primit de la un executor judecatoresc harti cum ca am de platit o datorie de 28.000 lei desi creditul a fost de 17.000 lei.
  Actele de la banca au fost preluate de Kruk si acestia au platit catre banca o suma modica iar ei ma pun pe mine sa platesc catre ei de 3-4 ori suma pe care ei au platit-o catre banca.
  Executorul nu mai are jurisdictie deoarece eu nu mai apartin de Curtea de Apel Craiova ci de Curtea de Apel Timis.
  As dori sa stiu ce este de facut in acest caz deoarece nu mi se pare corect sa platesc catre firma de recuperare o suma de 3-4 ori mai mare decat au platit ei catre banca.
  Eu nu am primit niciodata o somatie si un titlu executoriu de la firma de recuperare sau de la executor pe care eu sa le semnez. Daca aceste acte nu sunt semnate de catre mine stiu ca sunt nule si nu se poate face executare conform Codului de procedura fiscala 92/2003.

  Va multumesc foarte mult

 160. Buna ziua,

  Referitor la recuperarea debitului si eventual a cheltuielilor de executare, mai exista o sansa daca sa respins contestatia la executare?

  Speta este urmatoarea: angajatii au castigat niste drepturi salariale in instanta,drepturi care au fost consemnate intr-o conventie. Au fost de acord ca plata sa fie esalonata, pe 3 transe. Ultima transa urma sa fie operata in cursul acestui an, dar ei au apelat la un executor si a pus poprire pe conturi. Aceasta poprire a fost facuta pe suma totala bruta castigata in instanta, cu alte cuvinte nu sa tinut cont deloc de faptul ca societatea a platit 2 transe. Iar cheltuielile de executare sunt si ele mari. Au luat banii de 2 ori.
  Ca si procedura, sa depus contestatie pentru fiecare salariat, dar raspunsurile au fost diferite. Ce pot sa fac din acest punct? Unde contestatia este respinsa, ca netimbrata sau neintemeiata? o cerere de chemare in judecata……..Cheltuielile de executare raman pierdute, nu se iau in calcul la prejudiciu?

  Problema e ca o parte din acesti salariati nu mai sunt activi, au fost disponibilizati, la ei procedura e alta fata de cei activi?

 161. Buna ziua . In data de 08 05 2008 am vrut sa mi achizitionez un produs de la un magazin prin brd finance’ s_ au facut acte dar m-am razgandit si alcineva asemnat contractul iar acum mi a venit executare pe numele meu pe salariu , eu nu am semnat nici un contract cu respectivii ,ce sa insemne asta si ce pot face’ este o executare abuziva pe care vreau sa o contest ‘ma puteri ajuta?
  Va multumesc.

 162. In iunie 2015 am deschis un dosar la un executor judecatoresc pentru evacuarea unui imobil.S-a facut contestatie in termenul legal, dar contestatia a fost respinsa in septembrie.A trecut o luna iar executorul nu a pus inca in aplicare Hotararea instantei motivand, ca este plecat la Bonn, ba ca este la Cluj la nu stiu ce seminar…cum pot sa-l presez pe Executor sa puna in practica sentinta?

 163. In iunie 2015 am deschis un dosar la un executor judecatoresc pentru evacuarea unui imobil in baza unei hotarari judecatoresti.S-a facut contestatie la eexecutarea evacuarii in termenul legal, dar contestatia a fost respinsa in septembrie printr-o Hotarare definitiva.A trecut o luna iar executorul nu a pus inca in aplicare Hotararea instantei motivand, ca este plecat la Bonn, ba ca este la Cluj la nu stiu ce seminar…cum pot sa-l presez pe Executor sa puna in practica sentinta?

 164. Am o poprire pe salar de 30% si azi am aflat ca mi s-a mai facut o poprire pe contul de salar. Dar mi s-a oprit tot salarul. Am sunat la executor si a vrut doar sa imi zica ca sunt executat ptr un credit de la un ifn. Credit de 650 lei si suma poprita este de 2655 plus dobanda de 3% pe zi. Eu stau si ma gandesc ca in regimul asta nu voi termina poprirea decat cand nu voi mai fi. Plus mi se pare mult prea mare executarea ptr suma datorata di dobanda penalizatoare imensa. Plus nu am fost notificat de executare….doar am vazut pe contul de salar

  • Buna ziua. Trebuie sa aveti in vedere ca banii ce vi se vor retrage sunt decat 1/3 din venitul periodic . Daca i-au oprit pe toti, e abuz in serviciu, deci infractiune. De asemenea trebuie sa sa aveti in vedere ca sumele restante sunt purtatoare de dobanzi. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 165. Buna seara,
  In 2009 am facut descoperire de salariu si mi s-a aprobat doua carduri a cate 1700 ron(total 3400).
  Acum am primit o instiintare cu o copie certificata a titlului executoriu,incheierea de incuviintare a executarii silite si incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare in original.imi cere sa ma prezint la sediul lor pentru a le comunica inscris locul situarii bunurilor mobile si imobile in termen de 5 zile. Mai jos mentioneaza cu drept de contestatie la executare in termen de 15 zile. Eu nu vad nici o foaie in care sa scrie Titlu executoriu. Va rog sa ma ajutati cu cateva detalii.cum pot sa iau legatura cu un Avocat?

 166. Am luat un imprumut de la ub car ifn, la acordare mi_a fost retinuta din suma dobânda pe primul an si osuma ce reprezenta fond social(in momentul in care mi_afost retinut s_a facut mentiunea ca din el vor fi acoperite eventualele rate restante).Am primit bani pe 24 si pe5 deja aveam rata de plata rata cu dobinda pentru o luna intreaga deci am plecat din start cu penalitati pentru ca eu am platit rata apropiat de data cand mi_a fost acordat.Nu am primit nici o instintare scrisa cum ca as inregistra restante db penalizatoate etc , de la doamna de acolo care este si casier si presedinte si Dumnezeu stie cate functii o mai avea am primit niste telefoane atat.In septembrie am luat imprumutul in dec anul urmator cin m_am dus sa platesc(pana atunci am facut palati lunare am scapat o luna sau doua sau am facut plati mai mici decat rata)mi_a fost pusa sub nas o hartie prin care mi se aducea la cunostinta ca imprumutul devine scadent anticipat dacs in termen de 5 zile nu chit restantele.Cu toate platile mele din credit scazuse ff putin dobinxile erau astronomice.Pe acea instiintare aveam credit db pina la finele contractului si db penalizatoare.Am facut in continoare platia asa cum am putut in martie anul urmator m_am trezit eu si giranti cu poprire pe salarii .De data aceasta suma pe care o datoram din credit era cu totul si cu totul alta mult mai mare iar dobinzile penalizatoare sunt mai mari decat ale camatarilor 0,5%pezi adica 182% pe an cu niste cheltuiel de executere enorme.Intebarile mele sunt:daca ameam fond social de ce nu mi!-au fost acoperite restantele de acolo,daca aveam restante mai mari de 60 zile de ce nu mi-au fost instiintati giranti, a trecut ceva timp de atunci executarea am prit-o in martie mai pot face ceva acum pe ce adresa as putea trimite actele pe care le am sicur exprimarea mea nnu a fost tocmai clara dar va rog din tot sufletul sa ma ajutati.

 167. Buna ziua! Tatal meu a decedat in octombrie 2009 si la momentul respectiv avea mai multe carduri de credit. Am anuntat toate bancile despre decesul sau, dar am refuzat sa achitam sumele dupa aceea . Ulterior bancile au transferat datoriile catre firme de recuperare care ameninta cu executarea silita. Mentionez ca au trimis periodic scrisori, au dat si telefoane, insa nu am purtat nici nu o discutie cu acestia. Pot considera creditele prescrise? Au dreptul sa execute silit mostenitorii? Va multumesc anticipat.

  • Buna ziua. Prescrise si nu cumva sa platiti ceva la ele. Daca acele carduri vizau perioada maritiala si astfel erau dobandide cu sotia, atunci s-ar putea indrepta impotriva mostenitorilor, insa tot prescrisa era datoria. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 168. Buna siua sant garant ipotecar pentru o firma in faliment ,banca ne-a trimis titlu de executare silita la un executor,noi am gasit un cumparator dar executorul ne duce cu vorba de 3 luni ca nu primeste aviz de la banca, banca de la executor cumparatorii ii avem ce putem face.

  • Am uitat de nr. de telefon si sa spun ca nu ni s-a dat posibilitatea unei negocieri s-au sa preluam noi creditul .Tel o735109xxx

  • Din cate inteleg sunteti executati pe persoan fizica. Daca executorul si creditorul nu doresc vanzarea imobilului pe piata libera, atunci , daca este in interesul executarii, puteti face o contestatie tocmai pentru acest motiv. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 169. Buna ziua, ma confrunt cu o situatie destul de ciudata: Am avut un imobil care a fost executat silit. Pretul de strigare la prima licitatie a fost de 121.000 euro. La primele doua licitatii nu a participat nimeni, dupa care, la a treia s-au inscris 3 persoane. Una nu s-a prezentat, iar celelalte 2 persoane, evident intelese au oferit suma de 46.000 euro, valoare cu care au si adjudecat imobilul, cu toate ca pretul de pornire ar fi trebuit sa fie 50% din valoarea imobilului, adica 60.500 euro, nu?
  Am depus contestatie la executare la judecatorie dar adjudecatarul a venit si mi-a cerut sa imi retrag contestatia, promitandu-mi ca va vinde imobilul intr-un timp scurt si imi va da de acolo o suma de bani. Problema mea este ca acest adjudecatar s-a inscris la licitatie in ziua licitatiei si am asteptat dupa el pana a adus de acasa banii pentru taxa de inscriere, adica 10% din valoarea de pornire a licitatiei. Ei, problema este ca el a adus 20.000 de lei-adica 10% din pretul cu care a adjudecat imobilul si nu 25.000 lei, adica 10 % din pretul de pornire. Acesta este probabil si motivul pentru care a fost sfatuit de executor sa ma convinga sa imi retrag contestatia la executare, lucru pe care l-am si facut. Am stat si m-am gandit acum, la aproape 2 ani de la eveniment ca de aceea a fost atat de pornit executorul sa ma determine sa imi retrag contestatia, deoarece avea ceva de ascuns. Va rog sa imi spuneti: 1. daca pretul de pornire este 60.500, poate veni oricine sa ofere oricat vrea ? 2. In ce fel poate fi verificat avansul pe care l-a platit adjudecatarul in momentul inscrierii la licitatie? Multumesc!

  • Sunt intrigat si suparat pentru greseala pe care ati facut-o. O sa va spun “verde-n fata” ca ati gresit-o tare de tot. ERA NULA licitatia pentru acel licitator care nu a respectat cautiunea de 10% si v-au “aranjat” bine de tot. Inclusiv acum 2 ani tot aici eram si dadeam sfaturi, mare grija la executarile silite. Acum este tardiv, am putea incerca pe partea penala, sa ne ajute o actiune pentru un VADIT abuz in serviciu. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 170. apelati cu incredere la domnul avocat cuculis ,eu nu m avut bani sa apelez si am pierdut procesul cu hoti kruk si executorul manoliu elisaveta [ au castigat fara sa se prezinte macar odata la proces ceea ce pune multe semne de intrebare]

 171. Bună am un credit din 2007 de 10.000 euro am plătit 4 ani și după nu am mai achitat rață din 2011 acuma mia venit înștiințare judecătorească ca am de plată 10.350 euro plus 5600 onorariu pt judecător și în total 6500 roni cheltuială de judecată firma e kruk se poate face ceva astept raspuns

 172. Am primit instiintare de poprire si au trimes catre mai multe banci daca fac un cont la o banca unde nu a fost trimisa instiintare imi mai pote popri noul cont(card)? 0763213xxx

  • Buna ziua. O data ce incepe executarea silita, termenul folosit este acela de contaminare. Trebuie sa faceti o contestatie la executare sa puteti cunoaste in mod concret si corect intinderea obligatiilor. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 173. Buna ziua, in anul 2008 am luat un in rate un calculator ulterior am fost dat afara de la servici si nu am mai avut posibilitatea sa plătesc , acum sunt in străinătate am primit o scrisoare in tara ca o sa fiu executat silit, pe internet in dosaru meu scrie dmite cererea formulată de către creditoarea cesionară EOS Finance GmbH prin mandatar SC EOS KSI ROMANIA SRL. Dispune învestirea cu formulă executorie a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit de consum nr……… din data de 06.03.2008 încheiat între SC CETELEM IFN SA şi ………. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11.05.2015.
  Incheiere finala dezinvestire din 11.05.2015 de atunci nu am mai primit nici o scrisoare , acum datoria de la 1900ron este la 5000 RON plus 720 cheltuieli judecată ! Mai pot face ceva?! Sau măcar sa plătesc cat le datoram ?!

 174. Buna ziua,
  Fratele meu, divortat fiind a platit lunar pensia alimentara pentru cei doi copii ai lui stabilita in sentinta de divort.Cu toate astea, fosta sotie a mers la un executor, iar acesta fara a cere probarea celor spuse de individa a trecut la instiintarea de executare. Imediat ce am primit adresa de executare, i-am pus la dispozitie executorului chitantele aferente platilor efectuate ( in copie, conform cu originalul, plati facute in contul de banca indicat de individa) cu toate acestea , raspunsul executorului a fost: ”avocata hotaraste daca retrage executarea,nu eu” Cum ar trebui sa procedeze fratele meu si catre cine ar trebui sa trimitem sesizari cu privire la aceste abuzuri. Multumesc anticipat pentru un posibil ajutor.

 175. Buna ziua. Cum pot obtine o diferenta de 6 luni de pensie alimentara acordata de instanta la divort de la data introducerii actiunii (06.2012) pina la pronuntare (12.2012)? Mentionez ca firma la care lucreaza fostul sot i-a inceput poprirea pe salar pt pensia alimentara cu luna 09.2014. Multumesc. 074017xxx7

 176. Buna ziua,am nevoie urgent de ajutorul dv.In anul 2007 am luat un imobil prin contract de credit bancar ipotecar,durata fiind pe 29 ani suma de 37,000CHF,avans depus de mine de 12,500CHF,evaluarea fiind de 54,143CHF cursul CHF de 2,128lei,acum am un sold de 30,300CHF iar cursul francului se stie cum prezinta,sunt cu ratele la zi,nu am absolut nici o restanta chiar daca nu am servici de 6 ani situatia sanatati a dus la acest fapt,copii sunt cei care platesc ratele.imobilul se afla pe numele meu,dar am avut o suma restanta la vodafone de 500lei am fost data in judecata de vodafone si in 2012 mi-au trmisi o hotarare judecatoreasca definitiva cu suma de 1300lei de returnat catre vodafone,in fond nu am primit nici o citatie ptr acest proces,acum m-a instiintat un executor jud cu o executare silita pe imobil ptr suma de 5500lei datorata catre vodafone si scoaterea la licitatie a imobilului solicita vodafone.Ma aflu in imposibilitatea de a plati acest debit la vodafone,penalitatile sunt fff mari iar ei pun penalitati de 0,5% pe zi.Ce solutii am ?cE MA SFATUTI SA FAC PTR A-MI PASTRA CASA?deja e ff greu plata ratelor in conditiile francului elvetian.

 177. Buna ziua,am nevoie urgent de ajutorul dv.In anul 2007 am luat un imobil prin contract de credit bancar ipotecar,durata fiind pe 29 ani suma de 37,000CHF,avans depus de mine de 12,500CHF,evaluarea fiind de 54,143CHF cursul CHF de 2,128lei,acum am un sold de 30,300CHF iar cursul francului se stie cum prezinta,sunt cu ratele la zi,nu am absolut nici o restanta chiar daca nu am servici de 6 ani situatia sanatati a dus la acest fapt,copii sunt cei care platesc ratele.imobilul se afla pe numele meu,dar am avut o suma restanta la vodafone de 500lei am fost data in judecata de vodafone si in 2012 mi-au trmisi o hotarare judecatoreasca definitiva cu suma de 1300lei de returnat catre vodafone,in fond nu am primit nici o citatie ptr acest proces,acum m-a instiintat un executor jud cu o executare silita pe imobil ptr suma de 5500lei datorata catre vodafone si scoaterea la licitatie a imobilului solicita vodafone.Ma aflu in imposibilitatea de a plati acest debit la vodafone,penalitatile sunt fff mari iar ei pun penalitati de 0,5% pe zi.Ce solutii am ?cE MA SFATUTI SA FAC PTR A-MI PASTRA CASA?deja e ff greu plata ratelor in conditiile francului elvetian.073ccc8467

 178. Buna ziua! Am formulat o actiune in pretentii impotriva asociatiei de proprietari pentru debite restante la apa,acestia nu au depus intampinare si nu s-au prezentat la proces, iar actiunea s-a admins si obliga asociatia la plata debitelor + a cheltuielilor de judecata. Cum pot executa silit asociatia? Trebuie sa astept sa treaca termenul de apel?
  Multumesc si va felicit pentru initiativa dvs de a acorda asistenta online gratuita!

 179. Buna seara, sunt intr-o situatie destul de neplacuta si am nevoie de consiliere juridica. In anul 2004, am cumparat un frigider in rate cu valoarea de 2300 ronprin banca Raiffesen,pe un termen de 4 ani. Recunosc ca am platit doar 3 ani ratele. Acum in 2015 noiembrie am primit un plic de la un executor judecatoresc ca trebuie sa platesc o suma fantastica de 6500 ron. Nu vreau sa fug de datorie dar nu este prescrisa datoria?. Cu respect Angelica P.Multumesc

 180. Buna ziua. Cum pot obtine o diferenta de 6 luni de pensie alimentara acordata de instanta la divort de la data introducerii actiunii (06.2012) pina la pronuntare (12.2012)? Mentionez ca firma la care lucreaza fostul sot i-a inceput poprirea pe salar pt pensia alimentara cu luna 01.2013. Multumesc. 074017cccc7

 181. buna ziua, cu respect va rog a-mi transmite parerea d-vs privind urmatoarea situatie: credit cu buletinul, neachitat,cesionat de catre o banca catre kruk.se cere incuviintarea executarii silite la judecatorie…..se respinge…..se face apel la tribunal……se mentine decizia initiala……sept 2014.Se primeste incheiere de incetare a executarii silite…..sept 2015…….din partea unui executor judecatoresc…….cu toate acestea zilele trecute acelasi executor pune poprire asupra unui cont bancar apartinand aceleeasi persoane…….. este posibil legal?…….si in acest caz…care este termenul de contestatie la executare?……va multumesc.

 182. Stimate domn avocat, va rog sa ma ajutați cu un răspuns. In martie 2013 am contractat un card credit cetelem cu suma de 4900, apoi mi-au mărit limita de credit la 7900 lei farasa ma intrebe sau sa semnez ceva pt majorare limita. In februarie 2014 am ramas fara servici dar am platit in continuare ratele la card credit din salariul sotului. In decembrie 2014 a ramas si sotul fara servici si din februarie 2015 nu am mai putu plati, i-am rugat sa faca reeșalonare dar au zisca nu se ppoate. Astazi am primit prin postade la executor înștiințare de executaresilita. Locuiesc cu socrii pe proprietatea lor si nudetin masina.s-a ajuns la suma de 12.700 lei. Nu lucrez. Poate executorul sa intre in casa socrilor doar pt ca eu am domiciul acolo si sa ne ia bunurile din casa?

 183. Buna seara, in cazul in care intr-o executare silita, s-a procedat la poprirea conturilor bancare ale salariatului, dar am sesizat ca acest drept al creditorului s-a prescris, deoarece au trecut mai mult de 3 ani de la data cand s-a nascut dreptul de a obtine executarea silita, ce este de facut?
  Va multumesc!

  Cu consideratie,
  G.I.A

 184. Buna ziua. Am si eu cam aceeasi problema cu o firma de executare silita. Mai exact, dupa ce am platit cam 75% dintr un credit, am avut o perioada in care nu am mai putut face asta datorita unor situatii familiale (m am despartit de sotie, apoi divort). Dosarul meu a ajuns la judecatorie care a dat liber firmei de executare sa ma execute silit. As dori sa intreb daca in procedura de judecata nu mi a venit instiintare , dosarul a indeplinit normele de a fi pe rol? Apoi, pe langa suma de plata, mi s au cerul cheltuieli de 1500 ron, cu drept de contestatie de 5 zile. Insa eu am fost informat printr o notificare la peste 3 luni de cand instanta s a pronuntat, neputand face acea contestatie. Mai mentionez ca nedetinand proprietati sau bunuri., care sunt urmarile acestei puneri pt executare silita. Se poate contesta acea decizie? Sau as putea intra in legatura cu firma de executare pt a reesalona datoria catre ei? Multumesc.

 185. Buna ziua,
  Am “primit” o poprire pe conturi in urma unei executari silite directe, fara instiintari intermediare (de la CNADNR). Una dintre banci a virat suma respectiva in contul transmis in data de 26 octombrie 2015. A trecut o luna dar contul de la cealalta banca este blocat. Puteti sa-mi spuneti daca executorul are vreo obligatie, un termen pentru “bunavointa” de a transmite adresele de ridicare poprire la banci? Va intreb pe dvs. pentru ca nu am gasit nicaieri scris despre vreo astfel de obligatie, iar executorul mi-a spus telefonic ca “va dati seama ca sunt multe….. nu sunteti singurul …., ca vine prin posta si va dati seama cat intarzie….”
  Va multumesc

 186. Buna ziua. am si eu nevoie de sfatul dumneavoastra in urmatoarea situatie: am ajuns la executare silita cu Banca Transilvania si am deja poprire pe salariu. Suma care mi se retine lunar este de 100 lei , asa a fost stabilita la instituirea popririi pentru ca la momentul acela exista si o alta poprire. Ieri am primit o notificare in care mi se transmite ca a fost pus sechestru pe automobilul Matiz care este inregistrat pe numele meu si ca va veni politia sa-mi ridice talonul si cartea tehnica iar eu sa ma prezint la sediul executorului in termen de 5 zile cu automobilul pentru a putea fi valorificat. Problema mea este ca nu mai am acest automobil. De ceva vreme eu nu-l mai foloseam deoarece avea nevoie de repararii. L-am dat cuiva care mi-a executat niste lucrari pentru a-l repara si folosi, Si, i-am dat bineinteles si talonul si cartea tehnica. Ce credeti ca pot sa fac eu acum?

 187. in 2004 am luat un credit de nevoi personale de la bcr pe 5 ani am platit corect pana in 2008 iar un an si ceva nu am mai putut plati am primit prin 2010 o somatie dupa care am fost executat neasteptat co poprire pe salariu si conturi de un executor judecatoresc in2014 decembrie pt eos ksi am mers in instanta sa depun contestatie singur dar am achitat numai una dintre taxele judiciare cealalta care este in functie de suma executata nu am putut sa o achit si am fost respins mai pot face ceva ?mentionez ca creditul era de 6000 ron iar eu mai aveam de dat 1900

 188. Buna ziua,

  In luna Iunie 2015 am facut o contestatie la executare solicitata de o firma de recuperare creante prin intermediul unui BEJ, contestand prescripţia dreptului de a cere executarea silită din partea Kruk; in data de 19.Octombrie s-a judecat cauza la Judecatoria Ploiesti – cererea mea primind aviz favorabil; practic mi-au dat castig de cauza desfiintand toate actele de executare silita initiate.

  Problema este ca nici pana astazi nu am primit comunicarea din partea instantei, doar ce am, vazut pe http://portal.just.ro/ si din pacate sumele poprite continua sa se acumuleze.

  Cat de mult poate dura, din practica, comunicarea deciziei judecatoriei si apoi care este demersul concret pe care trebuie sa-l urmez pentru a recupera sumele poprite, din momentul cand aceasta ramane definitiva ? Aceasa etapa, de recuperare a sumelor poprite, dureaza si ea luni de zile ?

  Multumesc.

 189. Bună seara.in anul 2009 am făcut un credit de nevoi personale am achitat 7 rate și după nu am mai avut posibilitate. În 2015 am primit înștiințare ca am proprire pe salariu niciodată la data fixa sau suma fixa.intrebarea mea dacă fapta este din 2009 și ei d-abea în 2015 mi-au pus proprire fără sa fiu dat în judecata fapta nu este prescrisa după 3 ani.ajutati-ma va rog

 190. Buna ziua
  Astept raspunsul dvs cu privire la termenul pe care un executor judecatoresc il are la dispozitie pentru trimiterea adreselor la banci pentru deblocarea conturilor. Mentionez ca s-a facut plata integrala a sumei poprite acum mai bine de o luna.
  Nr. tel. 07212ccc67.

 191. Buna ziua,
  Am primit ieri 27.11.2015 o somatie de plata de la un executor judecatoresc prin care mi se solicita plata unei sume de 3308,41 lei catre o societate de care nu am auzit, SACAPITAL SaRL. Problema e ca eu consider ca acel credit catre Citibank a fost achitat. Creditul a fost contactat in 2005, cu o prelungire in anul 2006. Am platit corect pana in 2008, cand am avut cateva luni lipsa. Din martie 2009 pana in mai 2011 am avut poprire pe salariu, platind cate 200 de lei/luna. La Biroul de Credit suma restanta ce aparea era mult mai mica decat suma de bani pe care a achitat-o contabila scolii din salariul meu intr-un cont bancar. Suma de plata era de 9500 de lei in 2006. Problemele decurg din modul in care a fost redactata somatia, adica executorul jud. hotaraste in numele legii(nu exista o hotarare judecatoreasca), sunt amenintata cu jandarmerie, politie, nu e precizat numarul contractului de credit, e atasata o copie ilizibila a acestuia, habar nu am cine e acea societate care vrea bani si nici de unde a rezultat acea suma pe care a acceptat-o executorul. Suntem in anul 2015. Din 2011 cand am achitat ultima rata si pana in prezent au trecut 4 ani si jumatate. Chiar daca ar mai fi ramas ceva de achitat(nu am fost anuntata de asa ceva si nici contabila scolii) nu trebuia o informare, sesizare, somatie si nu s-a prescris. Multumesc mult! Sper ca am reusit sa fiu cat de cat clara!

 192. Am fost executat silit in anul 2011 de atunci nu sau facut cu regularitate acte de executare din 6 in 6 luni, fapt demontsrat in dosarul de executare in luna 09.2015 am primit proprire pe salariu , am facut contestatie, am motivat art 389. si supriza am pierdut judecatorul a invocat art 454 si art 390, anume ca proprirea se face fara somatie si conform art 390 in asemnea act nu mai exista art 387 si art 389,e drept asa ceva ca daca ar fi asa o executare silita nu sar mai perima niciodata ca si dupa 20 de ani sar putea face proprie si ar castiga, nu inteleg de ce mai exista perimarea executarii silite……….?
  Astept un raspuns urgent ca trebuie sa fac apel si nu stiu cum sa fac .

 193. Tocmai am gasit problema cu care ma confrunt de 4 ani cu scOMR GRUP DEVELOPMENT srl IASI, AM INCHIRIAT LUI ROTARU MIRCEA NICOLAE , 850 MP DE SCHELA METALICA MODULARA, prin intelegere i-am emis facturi de inchiriere schela din 13 iulie 2010 pana in 31 decembrie 2010, pentru suma de 23.000 lei. Astazi suntem in 07.12.2015, si nici pana azi nu au achitat facturile emise in avans in 2019, si nici nu au restituit 850 mp de schela metalica modulara, pentru ca au vandut schela in ziua i care i-am dat-o. SE INTERESEAZA, UITE, CUM POATE SA CONTESTE EXECUTAREA SILITA, DAR NU SPUNE CA E UN HOT ORDINAR, SI DVS DATI O MULTIME DE DETALII DE A NU SE RESPECTA NU STIU CE LEGE PANA LA URMA. RUSINE.

 194. Buna ziua,
  Am o sentinta civila pronuntata in fond, la o contestatie la executare. Am formulat apel. As vrea sa stiu daca sentinta din fond este executory, intrucat mi s-a admis restituirea comisionului de administrare. Banca spune ca o poate pune in executare dupa ramanerea definitive. Eu am citit ca sentintele sunt executorii din fond, in material contestatiilor la executare. astept un raspuns. Va multumesc!

 195. Stimate dle,Avocat.Ce pot sa fac in cazul in care datorita executorului judec, care a luat incuviintare ptr,exec. dela Judec.sect 1 in loc de Judec,sect,2,prin care a facut executarea silita in 2010,AVAS-ului care benevol nu a voit sa ma despagubeasca,Numai ca avocati AVAS au jurat ca ne vor lua banii inapoi,si au trecut la a vina chichite.Din 2010 ne judecam pentru banii care-mi apartin,pe care instantele judecatoresti au hotarit sa le restituiAVAs-ului.Mentionez ca acesta AVAS ramine inca dator fata de mine pentruca Titlul executoriu este viabil.La ultima instanta de recurs,am angajat o avovcata din urbea mea,insa la data cind a avul loc procesul,aceasta a ajuns cu 1 ora mai tirziu,instanta respingind recursul meu,Pe cine in aceste situatii descris sa mai trag la raspundere pentru hartuiala de 5 ani,stresul cu care am trait si traiesc,si toate acestea pentru banii care-mi apartin.Va rog invatati-ma ce mai pot face,intrucit stiu ca dupa recurs nu mai pot recurge la alta instanta.Va multumesc daca ati fi bun sa ma lamuriti.

  • Sunt foarte multi aflati in situatia dvs. nu este vina avocatului despre care spuneti ca a ajuns cu o ora mai tarziu, lucrurile astea nu sunt de natura sa va afecteze solutia pe instanta, insa vina incepe acolo la incuviintarea executarii silite, este o chestiune stiuta. Acum, nu aveti de facut altceva, decat sa compensati titlurile executorii si astfel nimeni nu mai ia niciun ban.Cu stima av Cuculis 0722298011

 196. Buna ziua. Am o nelamurire in privinta unei taxe pentru un loc de parcare. Aceste tarife pentru locurile din parcare apartin de SUPAGL BRAILA si sunt stabilite prin HCLM. In 2008 am incheiat un contract cu dumnealor pt 1 an de zile si in 2012 m-am trezit cu acest contract prelungit pe 3 ani,( cu toate ca prelungirea se face de catre chirias prin act aditional) si cu o suma de plata de 348 lei + penalitati , in jur de 1000 lei total. In 2012 am facut contestatie la executare si am aratat ca nu mai locuiesc in zona tot din 2008( pt poprire pe contul de salariu) si am avut castig de cauza, in 2014, iar am contestat in instanta si iarasi am castigat. Acum, in dec 2015 am primit iarasi adresa pt poprire pe conturi!!!! la serviciu pt aceeasi speta, doar ca o incadreaza de fiecare data la alt articol din alta lege. Va intreb cat timp trebuie sa-i mai dau in judecata sau ce alta solutie as avea (cum ramane cu prescriptia datoriei? ; penalitatile depasesc creanta principala!)

 197. Buna ziua. In data de 06.11.2013 am castigat in instanta un proces pentru vatamare corporala si a fost obligat inculpatul la plata a 5000 lei. In 2014 am primit 1500 lei.Pe data de 27.01.2015 am apelat la un executor judecatoresc. Am platit onorariul dansului de 186 lei dar pana in ziua de azi nu am primit nici un raspuns. Ce pot face pentr-u a-mi recupera cei 3500 lei?va multumesc

 198. Buna ziua ,

  Am pimit o instiintare de executare silita de la judecatoria de apel , prin care se cere oprirea a unei parti din salarului meu lunar pana la plata creditului .
  Mentionez ca acest credit este din 2006 , nu am primit nici o instiintare prin posta pana acum de la firma EOS , iar aceasta executare silita nu mi-a fost adusa la cuostiinta .
  Mentionez ca nu mai locuiesc in tara in ultimii cinci ani , iar aceasta executare silita a fost trimisa la un alt loc de munca unde eu nu am fost angajata .
  Ce pot face ca sa pot anula aceasta executare ?
  Cu stima ,
  Olivia

 199. am primit o somatie de la car concordia prin care ma anunta ca sa blocat conturile girantilor mei dar eu aveam retinere pe salariu si ce pot face sa se deblocheze conturile girantilor deoarece as dori sa suport numai eu as putea sa reesalonez cu car si sa dau din mana ceva bani ce trebuie sa fac sami scap girantii sa li se deblocheze contul ?

 200. Buna seara.

  Va rog din suflet un sfat!
  In urma divortului am ramas cu datorii la doua banci. Specific ca partajul nu a fost facut inca. Dupa un an fara servici am ajuns cu restante. In momentul cand am inceput sa lucrez una din banci, unde imi era virat salariu, a inceput sa imi opreasca bani si nu doar 1/3 ci tot salariu, lasandu-ma in imposibilitate de a trai. A facut plangere la OPC, care mi-a dat castig de cauza. Dupa doar cateva luni, a aparut o sentinta de poprire pe venituri, de la a doua banca. Raiffaisen-ul unde imi primeam salariu a trimis in contul executorului intreg salariu nu doar 1/3 asa cum este specificat. In momentul cand am facut iar reclamatie la banca Raiffeisen mi-au trimis raspuns ca au notificat executorul sa-mi restituie suma de 2/3 oprita ilegal. In loc sa-mi primesc banii m-am trezit cu popripe pusa pe contul unde se depune alocatia si pensia alimentara a copilului. Cand am luat legatura cu executorul sa-i spun ca a incalcat legea, mi-a radpuns ca nu il intereseaza si ca el va pune poprire pe orice cont al meu infiferent ce bani sunt virati in el. Este corect asa ?
  Nu mai stiu ce sa fac. Nu mai am bani nici sa merg la munca si nici sa-mi trimit copilul la scoala, doarece bancile si executorul, din exces de zel au oprit tot ce se putea opri.
  Va rog din suflet, un sfat !!!

 201. Am achitat 3 ani un credit prin executare silita poprire pe salar poprirea s a facut in baza unui title executoriu sentinta emisa de instanta Acum m am bucurat f mult ca am terminated cu datoria si Surpriza ! Primesc o noua fituica de la executor cu EXtinderea popririi?! Ce naiba mai e si asta? Si e forbade 8000 lei de imi vine as ucid pe cineva! Cat m am bucurat ca am scapat de datorii ! Si pans cand ma poate hartui ASA ? Doar nu me platesc EU pe vista samariul?

 202. Am achitat 3 ani un credit prin executare silita poprire pe salar poprirea s a facut in baza unui title executoriu sentinta emisa de instanta Acum m am bucurat f mult ca am terminated cu datoria si Surpriza ! Primesc o noua fituica de la executor cu EXtinderea popririi?! Ce naiba mai e si asta? Si e forbade 8000 lei de imi vine as ucid pe cineva! Cat m am bucurat ca am scapat de datorii ! Si pans cand ma poate hartui ASA ? Doar nu me platesc EU pe vista samariul?

 203. Am achitat 3 ani un credit prin executare silita poprire pe salar poprirea s a facut in baza unui title executoriu sentinta emisa de instanta Acum m am bucurat f mult ca am terminated cu datoria si Surpriza ! Primesc o noua fituica de la executor cu EXtinderea popririi?! Ce naiba mai e si asta? Si e forbade 8000 lei de imi vine as ucid pe cineva! Cat m am bucurat ca am scapat de datorii ! Si pans cand ma poate hartui ASA ? Doar nu me platesc EU pe vista samariul?

 204. Am achitat 3 ani un credit prin executare silita poprire pe salar poprirea s a facut in baza unui title executoriu sentinta emisa de instanta Acum m am bucurat f mult ca am terminated cu datoria si Surpriza ! Primesc o noua fituica de la executor cu EXtinderea popririi?! Ce naiba mai e si asta? Si e forbade 8000 lei de imi vine as ucid pe cineva! Cat m am bucurat ca am scapat de datorii ! Si pans cand ma poate hartui ASA ? Doar nu me platesc EU pe vista samariul?

 205. Buna ziua. Sunt in situatia unei propriri pe venituri, in conditiile in care m-ama chirar cu buna credinta fata de obligatiile ce imi revin fata de fetita mea. Am avut hotarare de instanta cu plata in natura; fosta sotie a atacat si a schimbat plata direct in bani; am introdus apel care a fost respins. Neavand avocat, nu am stiut ca hotararea cu plata in bani este efectiv obligatorie de la pronuntare. Pe durata apelului, cu buna credinta am platit tot in natura, nefiind posibila comunicarea cu fosta sotie, aceasta refuzand orice discutie. Mentionez ca am transmis pachete prin curier special posta gen POSTA RAPIDA si am facut cumparaturi fara ca fosta sa imi ceara sa nu mai platesc. Niciodata nu mi-au fost returnate pachetele transmise cu bunurile necesare.
  Dupa 7 luni, am fost chemat la executor si obligat sa platesc sumele datorate, fara sa se tina seama de buna mea credinta si de faptul ca am achitat tot in natura asteptand solutionarea apelului. In august apelul a fost respins. Am transmis notificare fostei sa imi comunice unde sa ii fac plata, dar nu am primit niciodata raspuns. Am depus cerere suspendare provizorie si am achitat cautiunea. Cererea a fost respinsa fara sa se tina seama de probele anexate, bonuri, facturi,. ordine posta speciala etc. Deja se efectueaza proprierea pe salariu. Ce pot sa mai fac in aceste conditii? Pot sa invoc imbogatirea fara just temei? Am depus actiune pentru suspendare si anulare executare. Va multumesc pentru amabilitate.

 206. Buna ziua!In luna septembrie,anul acesta m-i s-a instituit o poprire pe contul de salariu de catre un executor judecatoresc!Am facut o cerere la acesta ca poprirea sa m-i se faca de catre angajator si nu de banca la care am contul de salariu!In luna octombrie toate bune!Angajatorul face poprirea iar banca nu.Luna noiembrie ambii terti imi fac poprirea!Si banca si angajatorul!Cu toate ca eu le -am dus cererea de sistare de la executor celor de la banca!La fel s-a intamplat si in decembrie!Au invocat tot felul de motive penibile!Nu stiu ce sa mai fac!

 207. Bună ziua!
  Am primit două înștiințări de la două dosare diferite de la un executor judecatoresc. Menționez ca au fost trimise de la Cetelem și ING către EOS KSI și apoi la executor. La unul de la suma de 28 00 s-a ajuns la 5034 lei
  și la al doilea de la 1179 la 2250 lei. Nu am știut ca aș putea face o contestație. Unul l-am primit în iunie și celălalt în iulie. În luna august am încheiat contractul de muncă unde lucram și am plecat din țară. Acum am revenit și am
  aflat ca mi s-a blocat contul de la BRD unde primesc alocația celor 2 copii. M-am reangajat și voi primi salariul în același cont. Ce pot face?
  Sunt o mamă singură, stau cu chirie și nu copii nu au nici o pensie de urmas ( tatal fiind decedat). Creditele au fost făcute în 2007.
  Va mulțumesc!

 208. Am primit azi o instiintare de executare silita la un credit contractat de la BCR ,CUM POT FACE CONTESTATIE LA EXECUTAREA SILITA PENTRU A REUSI SA PLATESC PE CALE AMIABILA DATORIA DE 10000 RON DAR CARE A VENIT PE HOTARAREA JUDECATOREASCA 16000 DE RON .

 209. va rog frumos -daca executorul judecatoresc poate executa silit imobilul , in cazul in care imprumutul de la banca a fost pt. nevoi personale si fara ipoteca , si daca fara sentinta judecatoreasc poate trece la executarea silita a imobiluluii

 210. buna ziua.Ma numesc Maria si va rog daca puteti sa ma ajutati .Am o pensie in valoare de 630 lei din care mam trezit ca un anumit executor KRUC mia facut oprire 30 la suta.Toata treaba este ca fostul sot fiind divortata in final el este si decedat de un an .Sotul meu in anul 2006-2008 ar fi scos o suma de…. la o banca iar de la alta banca alta suma .Eu nestiind despre asa ceva . Acum ma trezesc ca de la fiecare banca imi vine executare silita pe numele meu cum ca as fi semnat si eu acele acte cand sa scos banii.Va rog sa ma credeti ca nu am semnat nici o hartie pt nici un ban la nici o banca.Deja mi sa facut prima oprire din pensie 230 lei de la o singura banca.Nu mai stiu ce sa ma fac pt ca abia traiesc din pensie si ce as putea sa fac sa se opreasca toate chestiile astea nefiind nevinovata.toate semnaturile care sunt pe contracte fiind false adica eu nu am semnat asa ceva niciodata.Actele fiind falsificate de banci impreuna cu fostul sot.Va rog sa ma ajutati daca se poate.Va multumesc anticipat

 211. Buna ziua. Ma numesc valentin si vroiam sa va intreb daca in cazul in care la o execuare silita (proprire pe cont) au trecut cele 15 zile de la comunicare se mai poate face contestatie? Va multumesc.

 212. Buna ziua, domnule avocat,
  In urma cu cateva zile…o saptamana, mai exact, am constat ca a fost infiintata o poprire pe contul de salariu. Precizez ca, nu mi-a fost comunicat nimic, nu stiu despre ce este vorba, nu stiu la suma se ridica valoarea titlului… Se face executare silita fara instiintare? Daca aveam dreptul de a formula o contestatie, sau ceva…probabil nu ma mai incadrez in termen acum…
  O zi buna!

 213. Bună seara , domnule avocat , în luna septembrie am achiziționat un apartament prin prima casa dar nu am avut toți bani pentru avans așa ca ni sa făcut un contract de împrumut în valoare de 6700 de lei , după ce sau făcut toate actele când am mers sa luam in primire apartamentul proprietara nea dat un proces verbal care nea spus sa îl citim cind avem timp . Noi lam citit imediat ce ni sa înmânat și am văzut k suntem buni de plata deoarece apartamentul avea datorii către asociațiea de proprietari și trebuie sa plătim timp de 5-6 ani suma de 50 de lei pe sezonul rece și 80 de lei pe parcursul anului . Ne puteți îndruma ce este de făcut nu as vrea sa ajung la poprire. Va mulțumesc anticipat

   • Bună ziua domnule avocat revin cu încă o întrebare . Am vreo șansă ca sa nu îi dau cei 6700 proprietarei și sa plătesc datoria către asociație ? Va mulțumesc anticipat!

  • Bună ziua domnule avocat revin cu încă o întrebare . Am vreo șansă ca sa nu îi dau cei 6700 proprietarei și sa plătesc datoria către asociație

 214. Buna ziua.In anul 2003 am girat pe cineva pt un credit in valoare de 3000euro.Astazi,dupa aproximativ 13 ani,timp in care nu am primit nimic,primesc de la un Bej o proprire pe salariu .De-a lungul timpului nu am primit nici o citatie sa instiintare referitoare la neplata acestui credit.In acest caz functioneaza prescriptia?Ce pot face?Va multumesc.

  • Eu va spun ca dvs. ar trebui urgent sa faceti o contestatie la executare si sa cereti si daune morale de cel putin aceeasi suma, este prescrisa de 4 ori, este inadmisibil asa ceva. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 215. buna seara,v as ruga sa ma luminati si pe mine in legatura cu, cazul meu,am 2 credite de nevoi personale acordate in urma cu 7-8 ani,pe care nu le am achitat,unul din cele 2 a ajuns in instanta si mi a venit pe adresa firmei unde lucrez poprirea pe salariu 1/3 ,,,totul ok pana aici,astazi am primit mesaj pe tel ca un alt executor judecatoresc mi a fost instiutuita o poprire in valuarea celui de al doilea credit,prin blocarea cardului pe care primesc salariul ,as dori sa stiu daca e legal sa imi poata faca asta,in masura in care eu deja am o poprire la firma pe alta datorie ….?? va multumesc mult !!

 216. Buna seara
  Va rog daca se poate un sfat legat despre un credit luat pe persoana juridica. Firma a intrat in insolventa prin reorganizare, banca s -a inscris cu ce suma respectiva in planul de reorganizare, suma pe care am achitat-o si am iesit din reorganizare. Dupa aproape 3 luni ne trezim cu executare pe persoana fizica ca mai vor 70 de mii de lei insemnand penalitati. Intrebare am plati suma pe care au cerut- o dc face executare pe pers fizica din moment ce creditul a fost pe pers juridica ? si, stim ca pe perioada reorganizarii nu au voie sa puna penalitati?
  Multumesc frumos si asteptam raspuns.

  • Buna ziua, aceste abuzuri au fost si sunt in continuare existente, de aceea cei care au asemenea situatii trebuie sa se apere tocmai pentru a nu exista posibilitatea lasrii lor sa se intample si altora, necontestate bancile vor crede ca asa trebuie as procedeze daca nu va aparati. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 217. Buna seara Va rog daca se poate un sfat legat despre un credit luat pe persoana juridica. Firma a intrat in insolventa prin reorganizare, banca s – a inscris cu suma respectiva in planul de reorganizare, suma pe care am achitat-o si am iesit din reorganizare . Dupa aproape 3 luni ne trezim cu executare pe persoana fizica ca mai vor 70 de mii de lei insemnand penalitati. Intrebare am plati suma pe care au cerut – o dc face executare pe pers fizica din moment ce creditul a fost pe pers juridica? si, stim ca pe perioada reorganizarii nu au voie sa puna penalitati? Multumesc frumos si asteptam raspuns.

 218. Buna seara ,
  Am primit o executare silita dar datoria e prescrisa e din 2004 iar eu din 2005 cand am iesit cu ordonanta nu am mai platit ,pe mine ma intereseaza cum scriu contestatia la judecatorie ,tin sa va comunic ca v-am trimis si email pe avocat@indrumari-juridice.eu cu documentele pe care le-am primit de la executor ,va multumesc

 219. Am un dosar de executare silita care provine de la un imprumut de la BT , e 3900 de ron 2 ani de zile mi sa tras din salar 3000 de ron , cand am ramas fara serviciu .Am sunat la executor sa cer un sold si m_a zis ca mai am 2700 pentru ca banca a pus penalitati ca suma pe care mi_ l trageau din salar ,conform legi, era prea mica .Ce e de facut ca asa toata viata o sa apara penalitati si nu voi termina niciodata

 220. Buna seara!
  O firma de recuperare m-a executat silit(poprire salariala), am facut contestatie la executare si am castigat procesul(hotarare definitiva).Cum pot intra in posesia banilor pe care executorul mi i-a oprit?Astept raspunsul dvs!
  Va multumesc!

 221. Buna ziua.
  Va rog sa ma ajutati cu un sfat intr-o problema. Am un dosar de executare silita pe numele meu. Mi se retin lunar sume din salariu, atat mie cat si sotiei. Dupa calculele mele, ar cam fi trebuit sa se incheie datoria. Problema e ca institutiile unde lucrez eu si sotia nu stiu una de alta, adica ele opresc in continuare sumele ce le-au fost comunicate de executor. Mai exact, suma de plata pe care o am in comun cu sotia mea este de 20.000 lei. Cei de la mine de la serviciu imi opresc 20.000 lei, cei de la sotie tot asa… In acest fel platesc dublu sumei pe care o datorez ! In mod normal executorul ar trebui sa opreasca retinerea sumelor, insa nu reusesc sa obtin de la el situatia dosarului. Am vorbit cu ceva timp in urma cu el, telefonic,l (l-am gasit foarte greu, deoarece s-a mutat din Bucuresti) mi-a spus sa-i trimit o solicitatre prin email. I-am trimis, niciun raspuns… Dupa aproape un an am vorbit iar cul el, iar mi-a spus sa trimit o solicitare prin email, iar niciun raspuns, desi i-am trimis nenumarate emailuri… Ce pot face ? Chiar nu-mi pot cunoaste situatia propriului dosar ? Poate vreau sa achit suma care a mai ramas de plata, (daca a mai ramas ceva…), ce fac in cazul asta ?
  Multumesc.

  • Concrect, pentru a rezolva situatia, o sa va rog sa ne comunicati actele pe email, eu va spun ca cel mai simplu ar fi sa faceti o contestatie la executare sa lamuriti in instanta situatia. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 222. Buna seara,
  Astazi 03.02.2016 am primit o somatie de plata pentru un debit restant la BRD, debit datorat in baza un contract de credit ipotecar.In somatie mi se cere sa achit intreaga suma, lucru care imi este cu neputinta si va rog sa imi spunti dumneavoastra daca mai sunt cai de sistare a acestei executari si daca se poate trece de la masura executarii imobilului la o poprire pe veniturile familiei. Ma voi imprumuta eventual si de o suma de bani de la prieteni pentru a plati insa chiar nu imi permit sa pierd imobilul.
  Va multumesc

  • Mentionez ca incuviintarea de executare silita imobiliara a fost facuta de catre executorul judecatoresc si nu de catre instanta!

 223. Buna seara,cum as putea sa aflu si eu de ce mi sa oprit mai bine de 40 %din salariu sub forma de poprire..si daca au voie sa faca asta..tinand cont ca o am pe mama bolnava si stau in chirie..dintr-un salariu de 1050 ei imi opresc mai bn de 40%..este inadmisibil ce se poate intampla in sec.21.acesta este statul roman..eu luna asta trebuia sa iau 3324 ron si mam trezit cu 1470ron pe card.ma puteti ajuta va rog/va multumesc

 224. Buna ziua,
  Angajatorul meu a primit o comunicare de poprire insotita de un contract de credit la o societate de creditare nebancara , incheiat in 2006, si un Proces-Verbal de cheltuieli – in josul paginii scrie ca acesta constituie titlu executoriu conform art. 371, ind 7pct 4. Mentionez ca in procesul verbal creditorul este o societate de recuperari , iar la rubrica “in baza titlului executor” este trecut ” Contract de credit de nevoi personale nr….din data de …. a Judecatoriei Tg-Carbunesti. Mentionez ca acest proces -verbal este incheiat cu data de 19.05.2011, iar comunicarea BEJ este cu data de 22.01.2016, mai mult la rubrica DOSAR NR. este trecut un numara si anume “61/E/2011” . Va rog sa imi comunicati daca actele sunt valabile si ce pot face . Va multumesc

 225. Buna ziua,
  Am castigat un proces petru a recupera bani de la o persoana,am angajat un executor tot nu pot sa recuperez,daca ma puteti ajuta cu un sfat cum pot sa recuperez,Va multumesc.

 226. Buna mi sa oprit din pensie suma de 200 ron . Casa de pensi a spus ca un executor a cerut poprire pe pensie in conditile in care nu am fost instintat ca voi fi executat sau ca mi se va opri o anumita suma din pensie totalul care trebuie sa il platesc este de 4000 ron la un credit de 1500 ron luat in 2005 si platit in proportie de 80%. Ce ma sfatuit sa fac in acst caz.
  MULTUMEC .

 227. Buna ziua!Va deranjez cu o intrebare!Am avut un credit la o banca pe care nu l.am mai platit.Datorai a fost preluata de un birou executoresc.Am achitat datoria integral in 2013 fara sa le duc recipisa de care nu am stiut ca trebuie depusa la ei.Acum s.au trezit ca trebuie sa achit din nou suma plus alte cheltuieli.Le.am dus recipisa dar imi spun ca banca nu le da nici un raspuns pt suma de bani ramasa.Ma mint cumva?Banca mai are vreo treaba in aceasta situatie?Am dpus o contestatie si sincer vreau sa merg mai departe cu procesul sa cer daune morale pt ca timp de 2 ani ei nu au mai trimis nimic acasa nici o instiintare.Cat pit cere daune? Exista o suma anume?Multumesc!

 228. Buna ziua,
  Am primit pe data de 02.02.2016, o Incheiere din data de 01.02.2016 intr-o incuviintare de executare silita formulata de Groupama Asigurari in baza titlului executariureprezentat de un Contract de credit din 25.10.2006, facut la CEC.Incuvintarea executarii a fost facuta in vederea recuperarii unei sume care reprezinta despagubiri si s-a atasat cererii contractul de credit. Mentionez ca eu am fost girant. Pana la aceasta instiintare eu nu am primit absolut nimic pe numele meu de la CEC sau de loa Groupama. In 10 ani de zile nu am primit nici macar o notificare si acum sunt brusc executata silit?In termen de trei zile de la primirea plicului trebuia sa ma prezint la BEJ si sa-mi declar in scris veniturile si bunurile. Cum ar trebui sa procedez?Va multumesc.

  • Lasand de-o parte ca la 1.02.2016 era ilegal sa ma faca o asemenea incuvintare de executare silita, va spun ca ca trebuie dvs. sa va aparati si sa faceti urgent o contestatie la executare.Cu stima, av Cuculis 0722298011

 229. Buna seara! As dorii sa stiu daca se poate face ceva in speta mea. Am un salariu de 2700 ron si 3 popriri. Mi se popresc direct 700 ron inainte de a-mi vira institutia unde lucrez salariu pe card si dupa mi se popresc 50% din ce mi se vireaza pe card..acest lucru se intampla de cateva luni. Va multumesc!

 230. Buna ziua,
  In urma executarii silite mi s-a infiintat poprire pe salariu.
  In perioada care a urmat deciziei de executare, mi s-au oprit sume din contul de salariu poprit pana la 95% din totalul sumei datorate creditorului, respectiv din 12000 RON debit am achitat prin aceasta poprire pe salariu suma de 11700 RON. In 05.01.2016 am cerut executorului sa-mi comunice suma restanta. Acesta mi-a comunicat dupa interogarea creditorului ca la 1 ianuarie 2016 exista un debit restant de 330 RON. In acest sens, mi-a propus sa-i achit suma de 1322 RON reprezentand: 822 RON consemnatiuni, 170 RON cheltuieli nerecuperate, 330 debit restant. Am achitat aceasta suma de 1322 RON catre executor in numerar, cu chitanta. La 3 saptamani de la aceasta plata executorul nu a virat nimic catre creditor. Mai mult decat atat, atat in 13 ianuarie cat si in 13 februarie 2016 poprirea nu a fost ridicata fiindu-mi retinut cuantumul a 30% din salariu desi am stins debitul iar executorul nu a intreprins nici o masura in acest sens.
  De asemenea, executorul mi-a eliberat o instintare catre banca la care imi este virat salariul, privind masura ridicarii popririi, insa acelasi lucru nu l-a facut si catre angajator.
  Ce pot face cu privire la ridicarea poprii in situatia in care am achitat intreg debitul restant iar executorul refuza sa vireze sumele achitate catre creditor si sa instiinteze angajatorul?
  Care este temeiul legal prin care pot trage la raspundere executorul pentru retinerea unor sume necuvenite?
  Multumesc!

 231. Buna ziua sintem 48 de persoane in doua imobile formate din parter si etaj de 42 de ani repartizate de agajatorul unde am fost angajati si am platit cirie in baza contractului de chirias pina in anul 2000 cand fabrica sa privatizat .iar din 2000nu mai nea luat nmeni chirie ca or avut nmeni nici un document pe locuintele noastre,da pimaria nea dat incontinuoae domiciliul la acias adresa.in anul 2006 fabica a datfaliment complect ,in 2006 o fima lichidatoare a preluat fabricat si a desfintato .in anul 2015 neam trezit cu o notificare de eacuoare silita ca imobilile au fost vindute in urma unei licitai la care noi nam avut instinare de acea licitatie ,in momentul de fata am ramas la pe de evacuare definitivi .ce mai putem face in rezent

 232. Bună ziua! Mă numesc Culcer Marciana iar soțul meu Culcer Ionel. În 2008 luna martie, am făcut o refinanțare de 15.477.50 Lei, am plătit ratele și ulterior mi-a venit să mai plătim încă 9.338 lei. Acest credit trebuia terminat pe 17.03.2016, chitanțele pe care le avem sunt în valoare de peste 25.000 lei. Din luna noiembrie soțului meu i sa pus oprire pe salariu 300 lei din avans și lichidare. În luna iulie 2008 am luat credit cu ipoteca , în 2014 au făcut sesizare la ANPC , din care a rezultat în favoarea noastră 368 CHF și 707 lei. Cu toate acestea am plătit în continuare ratele iar în decembrie 2014 dosarul nostru a fost trimis spre executare. Locuința a fost licitată , însã noi suntem în instanță cu BANCA RAIFFAISEN. Avem o avocată de la Covaci și asociații din Brăila. S-au făcut toate contestațiile pe 18.02.2016 avem pronunțare. Cer și părerea d-voastră, stăm cu teamă pentru ce s-ar putea întâmpla. În urma acestor probleme sunt în sindrom depresiv. Ce e de făcut mai departe dacă nu câștigãm procesul ?
  Vă mulțumesc anticipat!
  Nr. Contact : 0762354796

 233. Bună ziua! Mă numesc Culcer Marciana iar soțul meu Culcer Ionel. În 2008 luna martie, am făcut o refinanțare de 15.477.50 Lei, am plătit ratele și ulterior mi-a venit să mai plătim încă 9.338 lei. Acest credit trebuia terminat pe 17.03.2016, chitanțele pe care le avem sunt în valoare de peste 25.000 lei. Din luna noiembrie soțului meu i sa pus oprire pe salariu 300 lei din avans și lichidare. În luna iulie 2008 am luat credit cu ipoteca , în 2014 au făcut sesizare la ANPC , din care a rezultat în favoarea noastră 368 CHF și 707 lei. Cu toate acestea am plătit în continuare ratele iar în decembrie 2014 dosarul nostru a fost trimis spre executare. Locuința a fost licitată , însã noi suntem în instanță cu BANCA RAIFFAISEN. Avem o avocată de la Covaci și asociații din Brăila. S-au făcut toate contestațiile pe 18.02.2016 avem pronunțare. Cer și părerea d-voastră, stăm cu teamă pentru ce s-ar putea întâmpla. În urma acestor probleme sunt în sindrom depresiv. Ce e de făcut mai departe dacă nu câștigãm procesul ?
  Vă mulțumesc anticipat!
  Nr. Contact : 0762354796

 234. Buna seara.Am si eu o nelamurire cu o poprire pe salariu am primit acasa o scrisoare prin care spunea ca ma executa silit pentru ne plata unor rate (mentionez ca dosarul a fost dat catre o firma recuperatoare) mi.au blocat contul mi se face opriresi de catre banca si de la intreprindere practic ei opresc 2 parti iar eu iau o parte ce e de facut? Se poate face executare silita fara hotarare judecatoreasca? Multumesc

 235. Buna seara!as dori sa va adresez o intrebare:sunt actionara la o firma infiintata din 2011 cu parti sociale in valoare de 17% de la care nu am primit niciodata cota profit(dividente) in schimb am primit astazi instiintare poprire salariu si contul blocat pentru neachitarea taxelor de catre administratorul firmei in valoare de24.000lei.de ce sunt obligata eu sa-i platesc datoriile fara nici un beneficiu.tin sa mentionez ca cei de la anaf au spus ca nu au ce sa-i faca administratorului ca ni are nici unvenit.va multumesc anticipat

 236. buna ziua!
  sotia mea a luat in anul 2005 un credit de la BCR in valoare de 7000 lei din care nu a platit decat 2 datorita unor probleme familiale.
  anul acesta s-a angajat si cand a mers la banca pentru a-si ridica salariul a fost informata ca sa instituit poprire pe contul bancar pe care-l avea pentru respectivul credit, suma ce a ajuns la 16200 lei.
  va rof sa-mi spuneti daca poprirea mai este legala avnd in vedere faptul ca au trecut 11 ani de la contractarea creditului.
  care ar fi procedura de anulare a popririi si la ce costurile se ridica operatiunea in sine.
  mulrumesc!

 237. Buna ziua!
  Daca invoc termenul de prescriptie de 3 ani, pot cere ca si cheltuieli, pe langa restituirea taxei de timbru si taxa de consultanta cu un avocat?
  Multumesc anticipat,
  Irina!

 238. Am facut acum cativa ani un contract cu vodafone nu am mai reusit sa il platesc si mi-au infintat poprirea dupa ce am fost actionat in instanta problema este ca de la 400 lei am ajuns sa le platesc undeva in jur de 9000 lei . mai pot fave ceva sa contest aceasta suma ! Mi se pare enorm de mare !

 239. Buna ziua,
  Am primit in data de 15.02.2016 (data de pe plic) de la un birou executor judecatoresc o somatie cu termen de 1 zi emisa in 02.02.2016 sa achit o suma cf.unui titlu executoriu + cheltuieli de executare pt.un debit datorat cf. unui contract de credit de tip overdraft/10.11.2008,contract incheiat pe 1 an. Ultima plata inregistrata in cont a fost in oct 2009. Banca a cesionat creanta in data de 19.02.2014, a investit-o cu titlu executoriu in 06.01.2016.
  A cerut la executor punerea in executare silita in 25.01.2016, iar executorul a emis în 28.01.2016 incheierea de executare silită în 28.01.2016 cf art.666 cpc.

  Cum trebuie sa procedez? Datoria nu a fost prescrisa dupa 3 ani?
  Multumesc.

 240. Buna ziua,

  In luna decembrie a anului 2014 am incheiat un contract de credit de nevoi personale la TBI Credit IFN SA. La mijlocul anului 2015, am ramas fara loc de munca, prin urmare am fost in imposibilitate de plata. Am discutat cu dumnealor telefonic, le-am explicat situatia si am solicitat gasirea unei solutii amiabile favorabile de ambele parti. Am discutat inclusiv cu cei din departamentul juridic , solicitant o suspendare a contractului de credit pe o perioada de 6 luni, cu conditia ca acest contract sa fie prelungit cu acele 6 luni de suspendare. In acest timp sa imi gasesc loc de munca si sa pot reincepe plata ratelor. Mi-au refuzat orice.
  In urma cu o saptamana primesc instiintare de la banca unde am contul de debit ca mi-a fost instituita o poprire, de catre un executor judecatoresc in numele TBI Credit IFN SA. Mentionez ca de la TBI sau cabinetul executorului judecatoresc nu am primit nici o instiintare.
  Mi-a fost pusa poprire 1/3 din venitul lunat net, iar aceasta poprire a fost trimisa catre toate bancile unde am conturi deschise. Stiu ca anul acesta s-a dat Ordonanta de urgenta nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedura civila, precum si a unor acte normative conexe. Potrivit acestei Ordonante de urgenta, doar instanta de executare este cea care se ocupa de solutionarea cererilor de incuviintare a executarii silite, si nu executorul judecatoresc. TBI Credit imi retine la momentul acesta 1/3 din venituri, insa in momentul in care am dorit sa achit rata pentru un card de credit, mi-au comunicat ca banii se vor duce catre TBI, in masura in care ei deja opresc poprirea. Am transmis un e-mail in atentia executorului judecatoresc, insa nu mi se raspunde, iar la telefonul nu raspunde nimeni,
  Ce pot face in aceste conditii? Mentionez ca venitul lunar net este de 1200 lei, din care 1/3 imi retine TBI conform popririi, iar 150 euro se duc la o alta banca , unde achit creditul de Prima Casa, in concluzie din venitul lunar nu imi ramane absolut nimic. Conform art. 729 C proc. civ. urmarirea nu poate depasi 1/2 din venitul lunar net, de aceea am solicitat executorului o ridicare partiala a popririi din celalate conturi, avand in vedere ca deja mi se retine, 1/3 din venituri. Nici un raspuns.

  Va multumesc.

 241. Buna seara,

  Va solicit o indrumare referitoare la o executare silita.
  Am incercat sa postez si pe pagina dar mesajul meu cred ca e in asteptare.

  Am primit in data de 15.02.2016 (data de pe plic) de la un birou executor judecatoresc o somatie cu termen de 1 zi emisa in 02.02.2016 sa achit o suma cf.unui titlu executoriu + cheltuieli de executare pt.un debit datorat cf. unui contract de credit de tip overdraft/10.11.2008,contract incheiat pe 1 an. Ultima plata inregistrata in cont a fost in oct 2009. Banca a cesionat creanta in data de 19.02.2014, a investit-o cu titlu executoriu in 06.01.2016.
  A cerut la executor punerea in executare silita in 25.01.2016, iar executorul a emis în 28.01.2016 incheierea de executare silită în 28.01.2016 cf art.666 cpc.

  Cum trebuie sa procedez? Datoria nu a fost prescrisa dupa 3 ani? Care este termenul de depunere a contestatiei la executare?
  Multumesc.

 242. buna ziua
  tatal meu era bolnav psihic si a facutt un imprumut la tbi , i lau acordau dar nu au mentionat ca e pensionat pe 2 ani doar si este bolnav psihic, acum el nu a mai platit rata din septembrie 2015 si il executa silit. mama mea a murit in decembrie si a trebuit sa o trateze inainte de aceea nu a platit rata.au dreptul intr-adevar sa il execute silit? va rog sa imi raspundeti!

 243. BUNA ziua numele meu este BURTEA ANDREI IN 2007 AM GIRAT PE FRATELE MEU SA SCOATA UN IMPRUMUT LA BANCA IN VALOARE DE 10000 LEI RATA FIXA ESTE DE 200 LEI PE LUNA 3 LUNI NU AM PUTUT PLATI RATA SI AM FOST DATI LA EXECUTORII SILITE AM CONTURIILE OPRITE ATAT CAT EU SI FRATELE MEU OPRIRE PE SALARIIU TIN SA MENTIONEZ CA FIRMA MEA LA CARE LUCRAM ATAT CAT SI FIRMA FRATELEUI MEU UNDE LUCRA NE FACEAU OPRIRE LA SALARIU ATAT CAT MIE SI FRATELUI MEU SI SUMA DE RATE SE DUCEAU IN CONTU EXECUTORULUI EXECUTORESC SUMA FIN DE 6500 LEI SI CU CHELTUILELIE DE JUDECATA SUMA A AJUNS LA 7500 LEI IN ANU 2012 IANUARIE DIN IANUARIE PANA IN 2015 AM PLATIT RATELE CONFORM FACURIILOR NOASTRE CHITANTELOR SUMA PLATITA LA EXECUTOR DEPASESTE 7700LEI NORMAL A TREBUI SA FIE INCETAREA OPRIIRI DE EXECUTOR MAM DUS LA BANCA SA VAD DE CE NU SA OPRIT OPRIREA RATELOR LA EXECUTOR SI MIAU SPUS CA EU MAI AM DE ACHITAT SUMA DE 5500LEI SI FRATELE MEU SUMA DE 3800 LEI SUMA ACEASTA NU MAI SCADE ORICAT AS PLATI MEREU RAMANE SUMELE ASTEA AM DEDUS CA EXECUTORU JUDECATORESC MARCEL COSTOAIE ABUZEAZA DE SARACIA OMULUI SI DE NEPRICEPEREA ATAT A MEA CAT SI A FRATELUI MEU CARE LAM GIRAT

 244. toata suma executari silite este de 7700lei din anul 2012 din aceasta suma sa acitat pana in prezent toat suma conform chitantelor mele si inca mai am de achitat suma de 3800 lei executare silita a fratelui meu si eu ca girant mai am de achitat suma de 5500lei desi suma de 7700lei executari silite trebuie sa o achitam ipreuna am achitato dar tot mai este 3800 a fratelui meu imprumutat si eu ca girant suma de 5500

 245. se poate face contestatie la o poprire pe salariu de acum un an? la momentul acela nu am dispus de bani pt a angaja un avocat! si mi s-a facut poprire pe salar pt o suma de 5000 si ceva de lei la un credit de 4800 lei de la renumiti cetelem! in care eu am achitat in jur de 7000 de lei timp de vreo 2 ani jumate si cand mi-am dat seama ca sunt jecmanit de dobanzi si nu mai stiu ce penalitati de intarziere nu am mai platit! si a venit domnu cu executarea si mi s-a facut poprire pe salar in care platesc 250 de lei de 1 an? se mai poate face ceva in instanta? va multumesc!

 246. Am pierdut un proces cu un fost angajator. Executorul acestuia ( care mi-a trimis doar 1 singura data acte in decurs de peste 2 ani ) si-a pus taxe de executare de 3000 lei in conditiile in care valoarea executata era de 6000 lei. Acum, dupa 2 ani, fara sa imi trimita nici o alta hartie sau instiintare, mi-a venit propripe pe salariu, insa valorea datoriei a crescut cu 1000 lei ! deci nu mai trebuie sa dau 9000 lei cat era initial, acum trebuie sa dau 10000 lei . Este legal ca executorul sa puna aproape 50% taxele lui, iar dupa 2 ani sa mai adauge inca 1000 lei la datoria totala ? practic ajung sa platesc dublu decat a decis instanta.

 247. Buna seara…am si eu nevoie de indrumarea dumneavoastra…mama a facut un impumut la provident prin 2008…din 2009 nu a mai putut plati si acum in feb 2016 primeste o executare silita pe suma de 2400 lei…cardul ei de salariu este blocat…la munca nu a primit absolut nimic de poprire…mi se pare ciudat…deci dupa 7 ani….am inteles ca se pot prescrie sau se face o contestatie…va rog ajutati ma sa mi ajut mama…eu am prima casa si nu o pot ajiuta….ce poate face ? Va rog un raspuns…multumesc 1

 248. Buna ziua, domnule avocat,

  As vrea sa va intreb daca mai pot recupera sumele care au fost virate din salariul meu, timp de 1 an de zile, catre un executor angajat de Kruk? Intreb acest lucru, deoarece am castigat procesul impotriva Kruk, in care instanta a dispus anularea tuturor actelor de executare intocmite de executor, creanta fiind prescrisa. Timp de un an cat a durat procesul am avut proprire pe salariu, varandu-se luna de luna in contul indicat de executor o suma de bani. Exista vreo posibilitate sa recuperez aceste sume?
  Va multumesc.

 249. Buna ,numele meu este Sipos Gabriel.Incep prin a-mi cere scuze de deranj dar am avut parte de o mare si neplacuta surpriza din partea celor de la EOS KSI si totodata a celor de la CETELEM.Incep prin a-mi spune povestea.
  In anul 2006 mi-am achizitionat un calculator in rate prin Cetelem dar nu prin credit sau card de descoperiri(insist sa specific aspectul acesta).Dupa ce am platit o majoritate din rate m-am trezit cu o penalitate de 470 de lei si o instiintare de trimitere in judecata pentru penalitatea respectiva.Din nou tin sa mentionez ca s-au platit si in avans 3-4 rate deodata.Nestiind ce este cu acea instiintare am sunat la cei de la CETELEM pentru a fi lamurit.Cei de la CETELEM mi-au spus ca sunt restant cu suma de 470 lei reprezentant neplata unei rate plus penalitati.Nefiind multumit de ceea ce mi-au spus am crezut de cuviinta sa consult un avocat sa ma lamureasca mai bine deoarece stie legea mai bine.Am ajuns in instanta unde am cazut de acord cu cei de la CETELEM sa imi achit integral restul ratelor la calculator fara a mai avea nici o obligatie fata de ei.Am avut castig de cauza deoarece am prezentat toate chitantele care au fost platite pana in momentul respectiv care sunt anexate la dosarul 4740/278/2015 inregistrat la Judecatoia Petrosani.De atunci si pana in februarie 2016 cand angajatorul meu din Timisoara pentru ca aici locuiesc de 2 ani a primit o instiintare cu executare silita prin infiintarea unei popriri care a fost emisa la 13.01.2016 dar el primit-o in februarie.Doresc sa mentionez ca in acesti 10 ani de cand s-a terminat cu datoria mea la CETELEM nu am primit nici o hartie pana anul trecut spre sfarsitul anului.Un plic de la Birou Executor Judecatoresc,Popescu Emilia din Petrosani in care SC EOS KSI ROMANIA SRL spune ca am de achitat suma de 5.245.12 lei.Nu am primit nici o instiintare nimic nici eu nici angajatorul cum ca mi se va pune poprire si a fost un proces anul trecut care s-a judecat in lipsa mea din nou fara a fi instiintat pentru a ma putea aparea in instanta.M-am documentat si sunt foarte milte persoane in situatiii simililare cu a mea din cauza celor de la EOS nu mi se pare corect sa abuzeze si sa ma puna la plata pentru ceva ce nu am mai ales dupa 10 ani in care nu am fost instiintat de nimic si mai les ca dupa 3 sau 5 ani orice datorie se prescrie.In cazul meu nu ar trebui aplicata aceasta regula deoarece nu am nici o datorie fata de CETELEM SAU EOS KSI.Nu cred ca sunteti curiosi dar la un salariu minim pe economie mi s-a luat 30% din venit tinand cont de faptul ca platsc o chirie de 135 euro lunar plus alte cheltuieli pe care le are o persoana plus un credit la banca unde nu sunt rau platnic si platesc mereu.Dupa cum am spus nu cred ca va intereseaza acest aspect dar am dorit sa mentionez.In ultima faza mai vreau sa spun ca absolut toate actele se afla in dosarul mai sus mentionat.Daca se poate as dori sa fiu informat cu ceea ce se poate face cat mai curand posibil dat fiind faptul ca deja mi s-a oprit o tura.Daca ei imi cer niste bani care nu trebuie sa ii dau inapoi atunci as dori si eu sa stiu nu numai daca se poate rezolva situatia cat si daca pot cere daune morale pentru toata alergatura pentru a ma informa la avocati si peste tot cat si pt neplacerile provocate.Va multumesc frumos,cu stima si respect Sipos Gabriel

  • Buna ziua, sunt multe erori in primul rand in calculul sumelor, ceea ce va indrum este sa mergeti pe o contestatie la executare pentru a putea beneficia inclusiv de o expertiza tehnica. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 250. Buna ziua, am o poprire pe salar pentru un credit restant, am primit instiintare de la executor undeva pe data de 25-04-2013, iar hotararea judecatoareasca este data pe data de 17-04-2013 fara a mai putea face contestatie, este valabile aceasta hotarare?Si dupa cat timp se prescrie o executare silita?Va multumesc

 251. buna seara!in anul 2007 am luat un credit cu ipoteca de 42800chf pt un apartament.am platit avans de 15500chf.apartamentul costa 32000 euro echivalentul a 52000chf.datorita cresterii chf nu am mai putut plati si am dat banca in judecata.la o luna de la introducerea actiunii am primit de la executor dosar de executare silia prin poprire pe conturi si salariu si scoaterea apart la licitatie.am facut contestatie la executare .cu toate astea executorul mi-a vandut apartamentul.mentionez ca in 2009 contr de credit a fost cesionat in olanda.are voie sa imi vanda apartamentul atat timp cat am dosare pe rol?unul de denominare si unul de contestatie la executare?

 252. in data de 17.02.2016 am primit o incheiere facuta de executorul judecatoresc cu data de 03.02.2016 in urma caruia mi s a adus la cunostinta ca am poprire pe conturi si somatie mobiliara.este vorba de un contract de credit luat de la bcr in anul 2008 pe care nu am putut sa l mai achit fiind bugetar salariul meu fiind cu 25 la suta redus si cu doi copii in intretinere.creditul a fost cesionat catre kruk si acum m a m trezit cu executarea.Ceea ce este interesant e faptul ca incuvintarea s a facut foarte repede in data de 03.02.2016 cu o zi inainte de publicarea in Mo oficial al noului cod de procedura civil iar restul somatiilor si a platii executorului cu 05.02.2016. dar tin sa mentiones ca uitanduma pe cererea de incuviintare in aceeasi zi a inregistrat cererea de la creditor si a si facut incuviintarea ,mi a gresit numele pe incuviintare precum si pe somatiile catre banci iar cerere creditoarei nici macar nr de inregistrare nu are si plus ca nu si au adunat sumele corect reiesind o mica diferenta.Cu respect va cer o parere

 253. buna ziua am luat un credit in 2013 in luna mai de 5000 de lei am platit creditul cu tot cu dobanziile aferente pana in noiembrie 2014 acum mio venit acasa instiintare de la executor ca am de plata 5400 de lei mio facut si poprire pe cont pentru ca eu sunt bugetara lucrez la primarie si am salarul minim pe economie mio blocat contul si cu suma de 209 lei ce ee de facut in situatia asta?maine imi expira contestatia la executor si daca nu fac contestatie ce se va intampla?cu stima manuelamanuela

 254. Buna seara! Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Am poprire pe salariu de 3 ani pentru 2 credite de nevoi personale luate de la Cetelem. Executorul judecatoresc refuza sa-mi comunice care este suma totala care o mai am de restituit. Cui ar trebui sa ma adresez?

 255. Buna ziua. Se poate face intoarcerea unei executari pe cale separata daca in urma contestatiei la executare instanta a ADMIS DOAR IN PARTE contestatia si a anulat doar IN PARTE ACTELE de executare? Nu a fost anulat titlul si nici executarea silita insasi. Reclamantul care vrea sa intoarca executarea a fost radiat din registrul comertului ( e o asociatie familiala) iar intoarcerea executarii vrea sa o faca pe numele unei alte societati care nu figureaza parte in hotarirea pe care vrea sa o intoarca dar in care tot el este reprezentant. Mai mult, creditorul a murit in timpul procesului de contestatie la ex. , iar intoarcerea executarii vrea sa o faca impotriva mostenitorilor care de fapt au o hotarire a tribunalului care stabileste ca fara certificat de calitate nu pot fi considerati mostenitori.

 256. Buna ziua,firma la care lucrez a primit instiintare de poprire pe salariu pentru un card de credit pe care l am obtinut in data de 18.04.2008.Hotararea judecatoreasca de poprire este datata 26.04.2011.Acum suntem in 2016.Este legal sau se poate face contestatie?Va multumesc!

 257. Buna ziua!

  Astazi am aflat ca mi s-a pus poprire pe contul de la banca unde incasez salarul fara sa fiu instiintat de catre biroul judecatoresc care are dosarul meu. Dupa ce am aflat ce birou judecatoresc este am sunat la ei si au spus ca au trimis-o prin posta pe data de 19.02 si ca au confirmare de primire, si astfel nu mai pot face contestatie. Am fost la posta si ei mi-au confirmat ca nu am primit nimic prin posta de la biroul judecatoresc, si pot dovedi asta. Ce pot face in cazul acesta?

 258. Buna ziua,am folosit un card de credit ce s a emis la data de 18.04.2008.Dupa o perioada nu am mai reusit sa realimentez cardul cu suma imprumutata.In momentul de fata angajatorului I a sosit o adresa de poprire.Mentionez faptul ca procesul verbal de poprire este datat 19.04.2001.Iar acum suntem in 2016 si m am trezit cu poprire.Este legal sau se mai poate face contestatie.Va multumesc pentru raspuns.

 259. Am datorii la Anaf începând cu anul 2011.As vrea sa stiu daca se pre scriu si cand?Ce ar trebui sa fac? Multumesc.

 260. Buna seara! O ruda de-a mea a avut un credit minimal (aprox. 1700 lei) luat in 2010 si o ipoteca. Anul trecut a intrat in capacitate de neplata, dar a continuat sa isi plateasca ipoteca pentru a nu-si pierde locuinta. Anul acesta a fost executata silit, insa nelucrand nu i s-a putut pune poprire pe salariu. Luna aceasta dupa ce a platit rata ipotecii a fost notificata de banca ipotecare ca suma platita i-a fost oprita de catre executorul judecatoresc. Este asa ceva legal?

 261. Buna seara si mult respect am un cridit din 2007 nevoi personale am platit 2ani si ulterior nu am mai avut de unde sa platesc creditul la-m facut impreuna cu sotia eu titular dupa care sotiei ia pus opriri pe salariu in 2014 luna12 in 2016 luna 02 am primit pe numele sotiei o somatie de executare imobil cu ( fara recurs ) din anul 2014 . Ce trebuie sa fac ? Cu multa stima marius

   • Buna seara ,am facut un credit in valoare de 1600 lei in anul 2007 ,am achitat pana in 2009 apoi am ramas fara job si nu am mai platit . In martie 2014 o firma de recuperare a mers la un executor judecatoresc si a obtinut de la instanta de judecata o executare silita pe suma de 3000 lei .Acum am conturile blocate la toate bancile si nu imi pot ridica salariul decat de la ghiseul bancii.
    Pot face contestatie la executare ? Mentionez ca din 2009 si pana in 2014 nimeni nu a incercat sa recupereze nici un ban si nu am avut nici proprire pe salariu si nici conturile blocate. Rog raspuns .
    Multumesc

 262. Buna ziua. Am un credit facut in 2007 la BRD (3500 lei) care a fost platit pana in 2008 si apoi n-a mai fost achitat (din cauza unor probleme financiare). In 2010 BRD a dat dosarul recuperatorilor EOS KSI si ei au actionat in instanta printr-un birou judecatoresc si au obtinut executarea silita. Nu am stiut de acest lucru pana in martie 2016 cand mi-a fost facuta proprire pe salariu (10%). Am luat legatura cu executorul judecatoresc si l-am anuntat ca am facut contestatie la executare intrucat nu am stiut de ea. Mi s-a spus ca ei au anuntat, ca au semnatura de primire a citatiei in 2010 (ca a semnat mama, desi acest lucru nu era posibil, mama nu era in tara in 2010). Nu pot invoca prescriptia ca nu au trecut 3 ani pana au actionat ei in instanta, dar pot invoca anularea executarii tinand cont ca nu am stiut/semnat vreun act cu privire la asta? Mentionez ca datoria in prezent este de 13000 lei si judecatoria a stabilit taxa de timbru de 1000 lei. Nu as vrea sa platesc taxa degeaba daca nu am vreo speranta…Va multumesc!

 263. Buna seara, as avea nevoie de sfatul dvs. O companie de celule stem m-a dat in judecata (sept 2015) pt neplata unor facturi restante. Am primit notificare de la judecatoria Buc, apoi dosarul s-a transferat la Buftea (unde am adreda din CI) si nu am maj primit nici o notificare. Pe portalul online jnsa am vazut ca a fost inregistrat dosarul pe 21 martie 2016 si pe 28 martie s-a dat o sentinta executorie de drept cu drept la contestatie in 30 de zile de la comunicare (ce inseamna asta? Voi primi ceva si prin posta?)
  As vrea sa stiu cat dureaza pana mi se va comunica ceva oficial, sau se poate incepe executarea direct (fara notificari)?

  Am o masina pe numele meu, executarea se poate face doar prin poprire pe salariu sau si prin preluarea masinii?

  Dupa ce se vor opri cei 1/3 pot sa platesc in continuare catre alte banci creditele in derulare, sau se vor incasa 1/3 si din aceste depuneri facute de mine?

  Va multumesc anticipat!

 264. Buna seara, socrul meu a fost pe o perioada de 5 ani in penitenciar, din diferite motive nu a mai efectuat plata spre icral timp de 2 ani, in momentul cand a fost pus în libertate a reînceput plata dat a constat cu stupoare ca avea o datorie enorma datorita dobânzilor foarte mari. A fost in zadar faptul ca am mers acolo si am explicat situatia, am incercat sa obtinem o perioada de gratie si o esalonare a datoriei dar acestia nu au fost de acord cu acest fapt si au tot pus dobânda peste datoria acumulată. Acum au trimis înștiințare de executare silită. Va rog se mai poate e face ceva ?

 265. BUNA DIMINEATA, Sunt administrator al firmei S.C.ORIFALEX S.R.L, am circulat cu autoturismul proprietate a firmei S.C.ORIFALEX, fara a avea platita taxa de drum (am uitat sa platesc), in 05.09.2011 si mi s-a intocmit p.v in 22.02.2012. Am achitat cele doua amenzi,la jumatate ,in termen legal, 12,50 lei la trezorerie si 112,50 lei la BCR, in numele societatii CNADR, si am achitat suma de 28 euro (taxa de drum) la cursul BNR la posta.
  Am circulat si in 03.10.2011, fara a avea achitata taxa de drum, si am primit P.V intocmit la21.03.2012. Am platit amenzile (12,50 lei la trezorerie si 112,50 lei la BCR).
  Am trimis actele cerute la CNADR, fara a mai achita cei 28 euro (taxa de drum ), deoarece o achitasem in data de 08.03.2012.Ieri 13.04.2016, am primit SOMATIE pentru executare silita , deoarece nu am platit si a doua oara taxa de drum!
  Cosider ca este dubla impunere sa mi se pretinda sa achit de doua ori taxa de drum, iar la organul de instanta =Judecatoria Slobozia, s-a prezentat doar al doilea P.V. si faptul ca nu am achitat taxa de drum,documente incomplete, deoarece nu s-a tinut cont ca am avut doua P.V. cu doua amenzi platite integral si o singura taxa de drum achitata.
  Organul de judecata , pe buna dreptate a dispus executatea silita doar pe baza documentelor prezentate de Biroul Executorului Judecatoresc Copuzeanu Florin Traian ( dosar de executare silita 74/2016).
  Intentionez sa depun CONTESTATIE la Judecatoria Slobozia, deoarece actele pe baza carora s-a dispus executarea silita au fost incomplete.Intrebarea mea este daca am interpretat corect spiritul legii acela de a achita o singura data taxa de drum?
  Multumesc.

 266. 14 April, 2016 at 3:29 AM
  Reply

  BUNA DIMINEATA, Sunt administrator al firmei S.C.ORIFALEX S.R.L, am circulat cu autoturismul proprietate a firmei S.C.ORIFALEX, fara a avea platita taxa de drum (am uitat sa platesc), in 05.09.2011 si mi s-a intocmit p.v in 22.02.2012. Am achitat cele doua amenzi,la jumatate ,in termen legal, 12,50 lei la trezorerie si 112,50 lei la BCR, in numele societatii CNADR, si am achitat suma de 28 euro (taxa de drum) la cursul BNR la posta.
  Am circulat si in 03.10.2011, fara a avea achitata taxa de drum, si am primit P.V intocmit la21.03.2012. Am platit amenzile (12,50 lei la trezorerie si 112,50 lei la BCR).
  Am trimis actele cerute la CNADR, fara a mai achita cei 28 euro (taxa de drum ), deoarece o achitasem in data de 08.03.2012.Ieri 13.04.2016, am primit SOMATIE pentru executare silita , deoarece nu am platit si a doua oara taxa de drum!
  Cosider ca este dubla impunere sa mi se pretinda sa achit de doua ori taxa de drum, iar la organul de instanta =Judecatoria Slobozia, s-a prezentat doar al doilea P.V. si faptul ca nu am achitat taxa de drum,documente incomplete, deoarece nu s-a tinut cont ca am avut doua P.V. cu doua amenzi platite integral si o singura taxa de drum achitata.
  Organul de judecata , pe buna dreptate a dispus executatea silita doar pe baza documentelor prezentate de Biroul Executorului Judecatoresc Copuzeanu Florin Traian ( dosar de executare silita 74/2016).
  Intentionez sa depun CONTESTATIE la Judecatoria Slobozia, deoarece actele pe baza carora s-a dispus executarea silita au fost incomplete.Intrebarea mea este daca am interpretat corect spiritul legii acela de a achita o singura data taxa de drum?
  Multumesc.
  REVIN CU ACEASTA RUGAMINTE.
  Telefon de contact=073278x
  Telefon/fax=024×153
  adresa de mail=”alexaandruxu1946@yahoo.com”

 267. Buna seara, am un credit in val. de 2500 Ron din data de 08.2006 pe care nu l-am mai platit din 2007. Compania EOS KSI a achizitionat creanta. Anul trecut, respectiv 07.2015 am fost executat silit prin poprire cu 1/3 din salariu. Eu nu am semnat nimic prin care sa ateste ca am luat la cunostinta de aceasta poprire, am aflat de aceasta de la servici. Nu am platit nimic pana in prezent si nici firma nu a platit in cont asa cum au cerut-o ei conf. executarii silite. De asemenea nici la servici nu a semnat nimeni pentru instintare. Acum cei de la EOS KSI si-au readus aminte de mine si imi cer din nou banii. Executarea silita neindeplinita se prescrie?

  Va multumesc anticipat!

 268. Buna ziua.
  Intrucat fostul sot nu mi-a mai virat pensia alimentara, am solicitat ajutorul unui executor judecatoresc. Acesta a infiintat poprire asupra salariului fostului sot, insa nu am primit niciun ban din partea executorului. Va rog sa imi spuneti daca exista un termen stabilit prin lege in care trebuie sa se incadreze (intre intrarea sumei in contul acestuia pana la virarea catre contul meu).
  Multumesc.

 269. Buna seara! Am un credit la BRD din 2007 care s-a platit pana in septembrie 2012 (creditul era pe numele meu si al fostului meu sot de care am divortat).Banca a vandut creditul unei firme de recuperare,eu nu am primit niciun act, decat telefoane din partea lor la care nu am raspuns,iar acum o saptamana am primit mesaj de la banca de unde ridic salariul ca mi s-au poprit conturile…deja mi s-a luat o treime din prima de Paste…Ce pot face? Contestatie sau prescriptie ce inseamna mai exact in cazul meu? Va multumesc

 270. Buna ziua.
  Am avut proces cu o firma pentru recuperarea datoriilor banesti ( adica nu mi s-a platit salriile plus diurnele timp de de 6 luni ) si am castigat procesul ce a durat timp de doi ani plus recursul facut de firma. Din luna Februarie am depus actele la executorul judecatoresc . Este posibil ca firma sa nu-mi dea platile restante ? Si care ar fi durata pana sa primesc drepturile banesti ce s-a hotarat in instanta ?
  Va multumesc

 271. Hristos a inviat !!!
  Executarea silită pe program vizitate minor , in condițiile in care minorul refuza categoric orice legătura cu tatăl sau, tatăl minorului vine odată pe an in vizita la minor , si totuși după istoricul absențelor tatălui la programul de vizita, emite cerere de executare, instanța încuviințează pt ca nu are de unde sa stie ca de fapt el nu respecta sentința pe care chiar el o pune in executare , toate cheltuielile cerute de tatăl copilului sa fie in sarcina mea. Cum ma sfătuiți sa procedez in situația aceasta?? Încă nu am primit somație, dar am găsit pe portalul instanței cere de încuviințare care a fost admisă.
  Cu respect, o mămica

 272. buna ziua,

  am facut un card de credit in anul 2007, dar din 2010, cred, nu am mai platit din cauza unor probleme financiare . Saptamana trecuta mai exect pe 25.04.2016, am primit acasa instiintare pentru poprire de 1/3 din salariu. As vrea sa stiu daca nu cumva s-a prescris acesta datorie, si daca as hotara sa fac contestatie la executare, cat costa, si daca merita. credeti ca as putea obtine ceva? mai vreau sa mentionez ca nu mi s-a trimis o copie dupa dosar, sa vad si eu clar ce datorie aveam, cat inseamna calculul dobanzilor…sasmd. Astept un raspuns …multumesc.

 273. Buna ziua! Am o poprire instituita de ANAF, binenteles ca am toate conturile blocate, angajatorul imi opreste 1/3 din salariu, salariul mi se vireaza la Transilvania, unde am o descoperire de cont, aici dupa ce banca isi opreste suma datorata, restul banilor ii pot folosi. Totul, bine si frumos, pana aici….am un credit la Raiffeisen unde merg si platesc la ghiseu, de cand am poprirea banca refusa sa imi vireze rata in cont, in acest moment am o intarziere de 60 zile, in acest timp facand drumuri intre banca si ANAF, ce pot face in acest caz? Ce solutie exista?

 274. Buna ziua,
  In anul 2007 mama mea s-a debransat de la reteaua de termoficare din Botosani, platind toate datoriile care i-au fost solicitate la acel moment si catre SC Termica si catre asociatia de proprietari (acesta fiind conditia pentru a se putea debransa). In acest sens a primit notificare ca nu figureaza cu datori (restante si penalizari). In 2012 a fost data in judecata de catre asociatia de proprietari pentru recuperarea unor penalizari de intarziere la plata din anii 2005-2006, proces pe care mama l-a pierdut, neavand cunostinte de drept si stiindu-se corecta (a prezentat instantei chitantele care dovedeau faptul ca la momentul debransarii nu avea datorii catre asociatia de proprietari si catre SC Termica). Ieri a primit instiitare de executare silita pentru acele penalitati. Voiam sa va intreb daca exista vreo cale de conestare a executarii, sau a hotararii judecatoresti din 2013, avand in vedere ca pretinsul debit catre asociatie la data cand a fost intentat procesul, in 2012, era mai vechi de 3 ani, si ar fi trebuit sa fie prescris. Va multumesc

 275. Buna ziua. am un credit aflat in executare pentru care mi se opreste din salriu o rata pe fiecare luna. banii parca se duc intr-o gaura neagra, pentru ca mereu mi se adauga penalitati de catre firma de recuperare care a cesionat creditul de la banca. desio a fost un credit luat cu buletinul acum am primit o instiintare ca mi se va vinde apartamentul la licitatie. este posibil asa ceva? sunt disperata. va rog sa imi dati un sfat. va multumesc