Clauze abuzive desfiintate din nou in instanta. Un nou succes in ceea ce priveste dosarele cu bancile. Hotarare castigata cu banca.

Pentru vizualizare click pe imagine.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Zgabei (1)

Litigiu de munca, hotarare judecatoreasca executorie. Ce se intampla daca angajatorul te concedieaza ilegal? Cititi mai jos

Avocat Dreptul Muncii-Probleme La Locul De Munca? Poti Chema In Judecata Angajatorul Pentru A-ti Fi Respectate Drepturile!

Daca simti ca in urma concedierii angajatorul tau nu a respectat normele legale de concediere fie ea invidiuala fie colectiva, in termen de 30 de zile trebuie sa te  adresezi instantei competente de conflicte de munca si asigurari sociale sectie regasita doar in TRIBUNALUL de la locul de munca al angajatului cu o contestatie la decizia de incetare a activitatii.

Mai jos este o dovada ca atunci cand sunteti prejudiciat puteti sa va adresati instantei:

nagi silvina (11)

In toate cazurile, pentru a putea castiga un asemenea litigu de munca, contestati decizia de concediere, nu lasati termenul legal a fie depasit si nu uitati ca drepturile dvs. sunt garantate de catre legislatia in domeniu.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu

Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

 

Pasii de urmat pentru a evita sau recupera TIMBRUL DE MEDIU 2013 – Avocat Cuculis va explica toata procedura.

NU UITATI – SEMNATI PETITIA ONLINE PE http://jostimbrudemediu2013.wordpress.com/

PASII PROCEDURALI-TIMBRU DE MEDIU

Pentru ca acest proiect să poată fi înaintat Parlamentului este nevoie de
100.000 de semnături, adunate dintr-un sfert din județele țării, cu un
minim de 5.000 de semnături strânse pe fiecare județ. Etapa de strângere
de semnături durează maxim 6 luni de la publicarea proiectului în
Monitorul Oficial.
Pașii prevăzuți de lege pentru ca un proiect de lege să fie înaintat
Parlamentului prin această procedură:

Constituirea comitetului de initiațiva din cel puțin 10 cetățeni cu
drept de vot
Depunerea inițiativei legislative la Consiliul Legislativ pentru avizare
Publicarea inițiativei legislative în Monitorul Oficial, partea I –
imediat după ce se primește avizul Consiliului legislativ, anticipat
Strângerea semnăturilor pe liste de susținători, timp de 6 luni după
publicarea în Monitorul Oficial
Listele de susținători se fac pe localități
Număr minim de semnături: 100.000 de semnături minim
Număr minim de județe acoperite: 1/4 din județele țării, cu minim
5.000 de semnături/județ
Depunerea listelor de semnături la Primării pentru verificare –
listele se depun de către împuterniciții locali
Depunerea inițiativei legislative și listelor de semnaturi la
Parlament – Comitetul de inițiativă
-Sesizare Presedintelui Romaniei pentru referendum
Parlamentul înaintează inițiativa și listele de semnături la Curtea
Constituțională pentru avizare
Inițiativa se întoarce la Parlament și intra în dezbatere parlamentară

-Legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea
legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire.
Sursa ARTICOLUL 74 CONSTITUTIE

(1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor,
senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de
vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă
trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în
fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să
fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei
iniţiative.

(2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele
fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.

(3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea
proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră
sesizată.

(4) Deputaţii, senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă
legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută
pentru proiectele de legi.

(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei
competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.

Timbrul de mediu – ce trebuie schimbat
Noua taxă auto-timbru de mediu va fi aplicată imediat după publicarea ei în Monitorul Oficial.
Schimbări ce trebuie sa aiba loc:
-Sa nu mai exista discriminare intre masinile pe benzina si cele pe motorina, cele hybrid, tractoare de marfa tractoare agricole etc.
-adoptarea unei taxe aplicabile pentru tot ceea ce inseamna.TEXT LEGAL – EXTRAS DIN LEGE

Art. 2 din legea nr.3/2000 modificata
(1) Referendumul national constituie forma si mijlocul de consultare
directa si de exprimare a vointei suverane a poporului roman cu privire
la:
a) revizuirea Constitutiei;
b) demiterea Presedintelui Romaniei;
c) probleme de interes national.
Litera c se aplica pentru ca noua taxa auto afecteaza milioane de romani
Art. 11 din legea nr.3/2000 modificata
(1) Presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere
poporului sa isi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de
interes national.
(2) Problemele care se supun referendumului si data desfasurarii acestuia
se stabilesc de Presedintele Romaniei, prin decret.
(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului initiat de
Presedintele Romaniei urmeaza sa fie exprimat, printr-o hotarare adoptata
in sedinta comuna a celor doua Camere, cu votul majoritatii deputatilor si
senatorilor.Art. 12 din legea nr.3/2000 modificata
(1) Sunt considerate probleme de interes national in sensul art. 11: A.
Adoptarea unor masuri privind reforma si strategia economica a tarii B.
Adoptarea unor decizii politice deosebite cu privire la:
a) regimul general al proprietatii publice si private;
b) organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si
regimul general privind autonomia locala;
c) organizarea generala a invatamantului;
d) structura sistemului national de aparare, organizarea armatei,
participarea fortelor armate la unele operatiuni internationale;
e) incheierea, semnarea sau ratificarea unor acte internationale pe durata
nedeterminata sau pe o perioada mai mare de 10 ani;
f) integrarea Romaniei in structurile europene si euroatlantice;
g) regimul general al cultelor.

Ce este abuziv in noua taxa de poluare?

In primul rand se face diferenta dintre non euro euro 1 ,2 si euro 3,4,5 nemaivorbind ca pentru euro 6 nu se cunoaste formula de calcul si mai mult de atat hybridul nu plateste o asemenea taxa.

In continuare practic se merge pe aceeasi discriminare.

www.jostimbrudemediu.info sursa pentru articol

av. Cuculis 0722298011

Avocat oficiu in dreptul civil, in noua reglementare a Codului de Procedura Civila.

Avocati “din oficiu” in civil, incepind din 15 martie 2013.

 

Exemplu, dispozitiile art. 162 NCPC (“Citarea prin publicitate”), mai precis, alin.3.

Despre ce e vorba : in cazurile de citare prin publicitate, instanta numeste, in calitate de curator special, un avocat care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor piritului. Adica, in zecile de mii (sau, poate, in sutele de mii) de cazuri in care piritul nu poate fi identificat prin domiciliu sau nu poate fi citat in alt loc potrivit legii, piritul va fi reprezentat de un avocat.

Acest avocat – curator se numeste de instanta, dar nu oricum, ci dintr-o lista de avocati desemnati in acest scop de barou (o foarte interesanta noua competent a baroului, aceea de a desemna avocati!). este ceea ce rezulta din art. 57 alin.3 NCPC. Probabil ca procedurile de desemnare de catre barou a acestor avocati – curator vor fi similare cu cele aplicabile ajutorului public judiciar. Asadar, vom avea, cel mai probabil, avocati “din oficiu” si in civil, nu numai in penal.

Ceea ce nu este destul de clar este modalitatea in care acesti avocati – curator vor fi remunerati. Art. 57 alin.4 NCPC dispune ca renumeratia provizorie, precum si modalitatea de plata a curatorului se stabileste de catre instanta, care instanta poate sa majoreze aceasta remuneratie la incetarea calitatii de curator. Este important sa observam ca acest avocat – curator nu este un reprezentant conventional al piritului-imposibil-de-citat, ci un reprezentant legal al acestuia, asa cum rezulta din art. 57 alin.3 teza a doua NCPC.

Art. 162. Citarea prin publicitate. (1) Când reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate.

(2) Citarea prin publicitate se face afişându-se citaţia la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanţa va dispune şi publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.

(3) Odată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 57, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.

(4) Procedura se socoteşte îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citaţiei, potrivit dispoziţiilor alin. (2).

 

Art. 57. Curatela speciala. (1) În caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanţa va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 55 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanţa care judecă procesul, dintre avocaţii anume desemnaţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă judecătorească. Curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal.

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanţă, prin încheiere, stabilindu-se totodată şi modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calităţii sale, tinându-se seama de activitatea desfăşurată, remuneraţia va putea fi majorată.

Av. Cuculis 0722298011

Biroul de avocatura Cuculis castiga dosar recunoastere diploma Spiru Haret. Dovada ca se poate

DOSAR NR. 1230/46/2010 SENTINŢA nr. 273/F-C
Şedinţa publică din 24 Noiembrie 2010
Curtea compusă din:
Preşedinte : Corina Georgeta Nuţă – judecător
Grefier : Monica Botofei
S-a luat în examinare, pentru pronunţare în primă instanţă, acţiunea formulată
potrivit Legii contenciosului administrativ de reclamanţii
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.
Procedura, legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care :
Curtea, constatând că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa
publică din 17 noiembrie 2010, când cererile părţilor au fost consemnate în
încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din
prezenta sentinţă, reţine cauza spre soluţionare.
SÎRBU IOANA ADRIANA şi BURTEA GABRIEL, domiciliaţi în Câmpulung, str. Gruiului
nr.74, judeţul Argeş, în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
BUCUREŞTI, cu sediul în str. Ion Ghica nr.13, sector 3, şi chematul în garanţie
MINISTERUL EDUCAŢIEI TINERETULUI ŞI SPORTULUI, cu sediul în Bucureşti, str.
General Berthelot, nr. 28-30, sector 1.
C U R T E A
Prin cererea înregistrată la data de 29.09.2010, reclamanţii Sîrbu Ioana Adriana
şi Burtea Gabriel au chemat în judecată pe pârâta Universitatea Spiru Haret din
Bucureşti, solicitând instanţei să dispună obligarea acesteia la eliberarea
diplomelor de licenţă şi a suplimentelor la diplomă, în termen de 30 de zile de
la pronunţarea hotărârii, sub sancţiunea prevăzută de art.24 alin.2 din Legea
nr.554/2004 şi a daunelor cominatorii în cuantum de 50 lei pe fiecare zi de
întârziere pentru fiecare dintre reclamanţi, până la eliberarea actelor de
studii respective.
În motivarea cererii reclamanţii au arătat că au urmat cursurile Facultăţii de
Drept şi Administraţie Publică ale universităţii pârâte în perioada 2006-2009,
susţinând şi promovând examenul de licenţă în sesiunea iulie 2009. Ca atare,
universitatea pârâtă le-a eliberat adeverinţele nr.7195 şi nr.7043 din
09.07.2009, prin care le-a atestat titlul de licenţiat în drept.
Întrucât adeverinţele menţionate aveau un termen de valabilitate de maxim 12
luni, potrivit art. 38 din Regulamentul privind regimul actelor de studii în
sistemul de 2
învăţământ superior, aprobat prin OMECT nr.2284/2007, la împlinirea termenului
respectiv reclamanţii au solicitat decanului Facultăţii de drept şi
administraţie publică eliberarea unor noi adeverinţe şi a situaţiilor şcolare
anexe la acestea. În acest fel le-au fost eliberate adeverinţele nr.27005 şi
nr.27004 din 20.09.2010 şi situaţiile şcolare nr.241 şi nr.243 din 24.08.2010.
În baza art.20 alin.1 din Regulamentul susmenţionat, reclamanţii au solicitat
rectorului universităţii pârâte, la data de 24.08.2010, eliberarea diplomelor de
licenţă şi a suplimentelor la diplomă, însă nu au primit niciun răspuns la
această solicitare.
Reclamanţii au mai arătat că, din momentul înscrierii la facultate şi până la
absolvirea acesteia, şi-au îndeplinit toate obligaţiile ce le reveneau potrivit
contractelor de studiu încheiate cu pârâta şi Regulamentului privind activitatea
profesională a studenţilor, în sensul că şi-au plătit taxele de studii şi au
susţinut şi promovat toate examenele, inclusiv examenul de licenţă. În aceste
condiţii, potrivit şi Metodologiei organizării şi desfăşurării examenelor de
finalizare a studiilor emisă de pârâtă sub nr.1405/21.05.2009, precum şi art.20
alin.1 din Regulamentul aprobat prin OMECT nr.2284/2007, pârâta era obligată să
elibereze reclamanţilor actele de studii completate.
Prin
Pârâta a solicitat introducerea în cauză, în temeiul art.16
În motivarea cererii pârâta a arătat că s-a conformat cerinţelor impuse de OMECT
prin adresa nr.36125/25.06.2009, ataşând cererii de aprobare a tipăririi
formularelor tipizate situaţiile centralizatoare semnate şi ştampilate pe
fiecare pagină şi incluse în format electronic pe CD, însă nu au primit
aprobarea cerută. Întrucât ROMDIDAC SA refuză tipărirea formularea tipizate în
lipsa aprobării Ministerului, Universitatea Spiru Haret a promovat acţiune în
contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, pentru obligarea
Ministerului să acorde aprobarea de tipărire. Cererea în justiţie se află pe rol
sub nr.4949/2/2010, cu termen de judecată la 13.12.2010.
În temeiul art.16
Prin
tipizate constând în diplome de licenţă cu suplimentele aferente pentru cei doi
reclamanţi, ignorând dispoziţiile Legii nr.288/2004 şi Legii învăţământului
nr.84/1995.
Chematul în garanţie a mai arătat că, în urma analizării documentaţiilor
transmise de către pârâtă a dat aviz către ROMDIDAC SA, prin adresele
nr.37450/21.06.2010 şi nr.12356/F/25.10.2010, pentru achiziţionarea de formulare
tipizate pentru actele de studii destinate absolvenţilor Spiru Haret. Prin
urmare, cererea pârâtei este lipsită de obiect.
Potrivit art.5 din Ordinul nr.2284/2007, responsabilitatea gestionării,
completării şi eliberării actelor de studii revine în exclusivitate instituţiei
de învăţământ superior. Actele pot fi eliberate doar pentru absolvenţii care au
promovat examenele de licenţă şi care au urmat o specializare la o formă de
învăţământ acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu, conform
legislaţiei în vigoare la momentul înscrierii în anul I de facultate. Aceste
acreditări/autorizări provizorii sunt aprobate prin hotărâri de guvern
actualizate anual.
O instituţie de învăţământ care înscrie studenţi şi eliberează diplome la
formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, fără să fi parcurs
procedura obligatorie pentru autorizare, nu este îndreptăţită să înmatriculeze,
să elibereze diplome, să desfăşoare procesul de învăţământ pentru formele de
învăţământ care nu au parcurs etapele obligatorii ale acreditării şi autorizării
provizorii.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată următoarele:
Potrivit art.38 din Regulamentul privind regimul actelor de studii din sistemul
de învăţământ superior, aprobat prin OMECT nr.2284/2007, după finalizarea
completă a studiilor, la cerere, absolvenţilor li se eliberează adeverinţa de
absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maxim 12 luni.
Potrivit art.2, actele de studii din sistemul naţional de învăţământ superior,
care confirmă studiile de învăţământ superior efectuate şi titluri sau calităţi
dobândite şi conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii ce decurg din
Legea nr.84/1995/R şi din celelalte reglementări legale în vigoare, sunt
diploma, certificatul şi atestatul. Foia matricolă sau suplimentul la diplomă
sunt anexe la actele de studii.
Potrivit art.5, instituţiile de învăţământ superior, de stat ori particular,
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu potrivit legii, pot
gestiona, completa şi elibera numai acele acte de studii la care au dreptul în
condiţiile legii.
Potrivit art.11, activitatea de completare a formularelor actelor de studii se
efectuează în termen de maxim 12 luni de la finalizarea studiilor.
Potrivit art.20, titularii au dreptul să solicite eliberarea actelor de studii
completate, după termenul aprobat de Senatul instituţiei, care poate fi cel mult
de 12 luni de la finalizarea studiilor.
Potrivit Capitolului VII din Metodologiei organizării şi desfăşurării examenelor
de finalizare a studiilor emisă de Universitatea Spiru Haret şi înregistrată sub
nr.1405/12.05.2009, universitatea respectivă, ca instituţie organizatoare a
examenelor de licenţă, s-a obligat să elibereze diplomă de licenţă, însoţită de
suplimentul la diplomă, în cel mult 12 luni de la încheierea examenului de
licenţă, până la eliberare diplomei de licenţă, facultăţile putând elibera, la
cerere, adeverinţe prin care să se certifice promovarea examenului de licenţă,
precum şi rezultatele la examenul de licenţă şi valabilitatea adeverinţei până
la elaborarea diplomei.
Prin HG nr.1175/2006 s-au prevăzut domeniile de studii universitare de licenţă
şi specializările din cadrul acestora şi numărul de credite de studiu
transferabile, 4
începând cu anul universitar 2006-2007, pentru studenţii admişi în anul I.
Pentru domeniul „Ştiinţe Juridice” s-au prevăzut, în domeniul de studiu
universitar de licenţă „Drept”, specializările „Drept” şi „Drept comunitar”.
Potrivit Ordinului Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr.3404/07.03.2006 privind
aprobarea criteriilor generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul 2006-2007, admiterea în
învăţământul superior se organizează numai în instituţiile care au în structura
domeniilor de studiu specializări acreditate şi specializări care au obţinut
autorizaţia de funcţionare provizorie. Formele de învăţământ cu frecvenţă redusă
sau de învăţământ la distanţă pot fi organizate numai de către universităţile
care organizează cursuri de zi în domeniile respective şi dispun de departamente
specializate.
Reclamanţii s-au înscris la studiile Facultăţii de Drept şi Administraţie
Publică din Bucureşti, specializarea Drept, din cadrul Universităţii Spiru Haret
în anul 2006, forma de învăţământ „învăţământ la distanţă”. În anul de
învăţământ 2008-2009, reclamanţii au parcurs doi ani universitari, respectiv
anii III şi IV.
Reclamanţii au fost admişi să susţină examenul de licenţă în sesiunea iulie
2009, examen pe care l-au promovat. Ca atare, Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică le-a recunoscut titlul de licenţiat în drept, potrivit
adeverinţelor nr.7043 şi nr.7195 din 09.07.2009 (filele 8-10 dosar).
Din actele dosarului nu rezultă că reclamanţii s-au înscris la o specializare şi
la o formă de învăţământ pentru a căror organizare universitatea pârâtă nu avea
autorizare sau acreditare provizorie. De altfel, în speţă nu a fost contestat în
mod expres faptul că reclamanţii nu au dreptul să obţină diplomele de licenţă şi
suplimentele la diplomă pentru ca au parcurs o forma de învăţământ pentru care
parata nu au parcurs etapele obligatorii de acreditare/autorizare provizorie. Ca
atare, referirile chematului în garanţie la obligaţiilor instituţiilor de
învăţământ superior relative la organizarea formelor de învăţământ prevăzute de
lege nu pot fi valorificate în sensul verificării modului in care parata a
organizat forma de învăţământ “ID” parcursa de reclamanţi.
Prin urmare, câtă vreme pârâta însăşi recunoaşte că reclamanţii au urmat
cursurile pe care ea le-a organizat la formele de învăţământ legal stabilite şi
a emis acestora acte ce recunosc acest fapt şi calitatea de licenţiaţi in drept
– acte ce premerg diplomelor finale de studii -, respectiv câtă vreme chematul
în garanţie nu a invocat nelegalităţi în organizarea de către pârâta a studiilor
reclamanţilor, Curtea, având în vedere dispoziţiile legale susexpuse, constată
că cererea reclamanţilor este întemeiată sub aspectul obligării pârâtei de a
emite diplomele de licenţă şi suplimentele la diplomă.
Curtea apreciază că nu este întemeiat capătul de cerere privitor la obligarea
pârâtei la emiterea documentelor respective în termen de 30 de zile de la
pronunţarea sentinţei, sub sancţiunea prevăzută de art.24 alin.2 din Legea
nr.554/2004 şi a daunelor cominatorii de 50 lei/fiecare zi de întârziere, până
la eliberarea actelor, având în vedere că pârâta este ţinută în îndeplinirea
obligaţiilor sale nu doar de avizul chematului în garanţie MECTS pentru
tipărirea documentelor respective, dar şi de activitatea Romdidac SA.
Ca atare, eliberarea diplomelor şi suplimentelor cerute de reclamanţi poate
trena din alte cauze decât culpa pârâtei, situaţie în care nu se poate impune
pârâtei să respecte un termen pentru acţiuni ce depind şi de alţi factori decât
voinţa sa. În speţă nu s-a dovedit că neeliberarea documentelor îi poate fi
imputată exclusiv pârâtei. Dimpotrivă, există la dosar dovezi ale demersurilor
pe care pârâta le-a făcut până în prezent pentru obţinerea formularelor tipizate
pentru actele de studii. Reclamanţii au 5
posibilitatea, în ipoteza în care neeliberarea documentelor poate fi imputată,
după pronunţarea sentinţei, doar pârâtei, să solicite instanţei aplicarea
dispoziţiilor Legii nr.554/2004 faţă de atitudinea pasivă şi culpabilă a
acesteia.
În ce priveşte cererea de chemare în garanţie, Curtea constată că aceasta nu
este întemeiată.
Pârâta a invocat faptul că a solicitat chematului în garanţie în trei situaţii –
adresele nr.769/25.08.2009, nr.960.08.10.2009 şi nr.986/26.10.2009 – să emită
aprobare către Romdidac SA de a tipiza actele de studii necesare inclusiv
reclamanţilor.
Adresa nr. 986/26.10.2009 vizează, însă, suplimentarea necesarului de diplome
pentru anul universitar 2008, aşa încât nu are relevanţă în cauză, întrucât
reclamanţii au absolvit facultatea în anul 2009 (fila 53).
Adresele nr. 769/25.08.2009, nr.960.08.10.2009 vizează, intr-adevăr, actele de
studii necesare pentru anul 2009 (filele 54, 55). Pârâta s-a conformat, însă,
doar în parte cerinţelor impuse de Ministerul Educaţiei prin adresa nr.
13125/25.06.2009 (filele 47 – 48), în sensul că a comunicat tipul diplomelor de
licenţă cerute – conform Legii nr. 84/1995 şi Legii nr. 288/2004 -, cantitatea
acestora (nr.buc.) şi numărul estimativ de absolvenţi, dar a ignorat cerinţele
specifice “Machetei 2 – Absolvenţi licenţă/studii universitare de licenţă” (
Respectivele cerinţe ale Machetei 2 nu se regăsesc comunicate către minister
nici prin adresa nr. 1224/14.12.2009 (fila 62).
Pe de alta parte, se constată că, mai înainte de a-i fi comunicată cererea de
chemare în garanţie, Ministerul Educaţiei a comunicat către Romdidac S.A. avizul
de achiziţionare de către pârâtă a formularelor tipizate pentru actele de studii
necesare absolvenţilor anului 2009, prin adresa nr. 12356/F/20.10.2010, ca
răspuns la solicitarea pârâtei nr. 557/12.10.2010 (fila 69).
De asemenea, mai înainte de iniţierea litigiului de faţă şi, deci, de formularea
cererii de chemare în garanţie, Ministerul Educaţiei a dat aviz ca pârâta să
achiziţioneze formulare tipizate pentru acte de studii necesare absolvenţilor
săi – adresa nr. 37450/21.06.2010 (fila 68).
Pârâta nu a probat că avizul acordat de Minister în condiţiile de mai sus nu a
fost suficient pentru necesarul şi solicitările sale.
Pentru cele expuse, Curtea va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în
garanţie.
întâmpinarea formulată la data de 15.10.2010, pârâta a solicitat să se constate
că şi-a îndeplinit obligaţiile legale faţă de reclamanţi în sensul emiterii
adeverinţelor de studiu şi a făcut demersurile legale către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea comunicării
necesarului de materiale tipizate pentru actele de studiu destinate
absolvenţilor anului 2009, pentru a putea lansa comandă către ROMDIDAC SA de
tipărire a respectivelor documente. Astfel, solicitările către minister au fost
formulate prin adresele nr.769/25.08.2009, nr.960.08.10.2009 şi
nr.986/26.10.2009, la care ministerul nu a emis niciun răspuns. 1 din Legea
nr.554/2004 a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
pentru obligarea acestuia să aprobe tipărirea formularelor tipizate constând în
diplomele de licenţă şi suplimentele de diplomă pentru cei doi reclamanţi, în
termen de 30 de zile de la pronunţarea hotărârii, sub sancţiunea prev.de art.24
alin.2 din Legea nr.554/2004 şi a daunelor cominatorii de 50 lei pe fiecare zi
de întârziere, până la emiterea aprobării, cu cheltuieli de judecată. 1 din
Legea nr.554/2004 rap. la art.60 Cod procedură civilă, Curtea a dispus
introducerea în cauză a MECTS la data de 20.10.2010. întâmpinarea depusă la data
de 18.11.2010, chematul în garanţie MECTS a solicitat respingerea cererii
formulate de Universitate, arătând că nu este legat de aceasta prin niciun
raport juridic. Astfel, potrivit art.2 din Legea nr.288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, organizarea fiecărui ciclu de studii este de competenţa
instituţiilor de învăţământ superior, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării. În speţă, pârâta urmăreşte obligarea ministerului la emiterea
suplimentară a unor formulare 3 specializare/program de studiu, forma de
învăţământ -Zi, ID, FR, Seral-, etc).

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E

Admite în parte cererea formulată de reclamanţii
Obligă pe pârâtă să elibereze reclamanţilor diplomele de licenţă şi suplimentele
la diplomă. 6
Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în garanţie.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 noiembrie 2010, la Curtea de Apel
Piteşti – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
Preşedinte,
Corina Georgeta Nuţă
Grefier,
Monica Botofei
SÎRBU IOANA ADRIANA şi BURTEA GABRIEL, domiciliaţi în Câmpulung, str.Gruiului
nr.74, judeţul Argeş, în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
BUCUREŞTI, cu sediul în str. Ion Ghica nr.13, sector 3 şi chematul în garanţie
MINISTERUL EDUCAŢIEI TINERETULUI ŞI SPORTULUI cu sediul în Bucureşti, str.
General Berthelot, nr. 28-30, sector 1.

 

 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Ultima sansa a studentilor este instanta de judecata, actionati acum! Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii va ajuta sa va recuperati diploma si sa va fie recunoscute studiile superioare.

spiru_haret_coperta[1]

AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET

avocat procese colective pentru eliberarea si / sau recunoasterea diplomelor de licenta ale fostilor absolventi Spiru Haret

 • Acasă
 • Despre noi
 • Procese colective – spiru haret
 • Procese castigate
 • Contact

Pasii pentru dobandirea diplomelor de catre fostii absolventi ai Spiru Haret

Pentru a veni in ajutorul fostilor absolventi ai Universitatii Spiru Haret (USH) promotiile 2008 – 2010 ce nu au diplomele eliberate sau le au eliberate si nu sunt recunoscute, CUCULIS va prezinta succint etapele procedurii de resituire si recunoastere a diplomelor de licenta neeliberate sau numai de recunoastere a diplomelor de licenta eliberate si nerecunoascute.

PROCEDURA   RESTITUIRI  DIPLOMELOR  USH:

1.       Procedura antejudiciara:  

 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre Universitatea Spiru Haret (USH);
 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre  Ministerul Educatiei (MECTS)

2.       Procedura  judiciara:

a)      Prima instant (instant de fond)

Instanta competenta :  TRIBUNALUL  BUCURESTI

–          redactare/depunere  cerere de chemare in judecata;

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH

–          redactare/depunere raspuns la intampinare;

–          redactare/depunere concluzii scrise

b)      Recurs:

Instanta competenta:  CURTEA  DE  APEL  BUCURESTI

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH;

–          redactare/depunere intampinare la recursul formult de  recurent;

–          redactare depunere concluzii scrise.

Finalitatea  acestei proceduri este  obtinerea  unei sentinte/decizii care obliga Universitate Spiru  Haret  la eliberarea diplomelor reclamantilor precum si obligarea Ministerului Educatiei Cercetarii Tinererului si Sportului (MECTS) la eliberarea avixelor necesare pentru tiparirea diplomelor si recunoasterea acestora.

Sentinta sau Decizia obtinuta in instant va tine loc de diploma pana la eliberarea efectiva a acesteia. Diploma ce nu difera cu nimic de cea obtinuta la o Universitate de Stat.

 avocat Cuculis 0722298011
 

Posted in Uncategorized | Tagged avocat diplome ush, Cuculis, diplome spiru, procese castigate ush, procese colective | Scrie un comentariu

Castiga diplomele fostilor absolventi Spiru Haret in instanta.

Vezi  mai  jos cum instanta le da castig de cauza fostilor absolventi ai Universitatii Spiru Haret:

Citeste mai multe pe:

http://www.indrumari-juridice.eu
 

Posted in Uncategorized | Tagged am castigat diploma de licenta in instanta, cuculis, diplome ush, hotarare castigata in instanta ush, procese colective | Scrie un comentariu

PROCEDURA DE RESTTUIRE A DIPLOMELOR USH

Pentru a veni in ajutorul fostilor absolventi ai Iniversitatii Spiru Haret (USH) promotiile 2008 – 2010 ce nu au diplomele eliberate sau le au eliberate si nu sunt recunoscute, CUCULIS SI ASOCIATII va prezinta succint etapele procedurii de resituire si recunoastere a diplomelor de licenta neeliberate sau numai de recunoastere a diplomelor de licenta eliberate si nerecunoascute.

PROCEDURA  RESTITUIRII DIPLOMELOR USH:

 1. 1.       Procedura antejudiciara:  
 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre Universitatea Spiru Haret (USH);
 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre  Ministerul Educatiei (MECTS)
 1. 2.       Procedura  judiciara:

a)      Prima instant (instant de fond)

Instanta competenta :  TRIBUNALUL  BUCURESTI

–          redactare/depunere  cerere de chemare in judecata;

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH

–          redactare/depunere raspuns la intampinare;

–          redactare/depunere concluzii scrise

b)      Recurs:

Instanta competenta:  CURTEA  DE  APEL  BUCURESTI

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH;

–          redactare/depunere intampinare la recursul formult de  recurent;

–          redactare depunere concluzii scrise.

Finalitatea  acestei proceduri este  obtinerea  unei sentinte/decizii care obliga Universitate Spiru  Haret  la eliberarea diplomelor reclamantilor precum si obligarea Ministerului Educatiei Cercetarii Tinererului si Sportului (MECTS) la eliberarea avixelor necesare pentru tiparirea diplomelor si recunoasterea acestora.

Sentinta sau Decizia obtinuta in instant va tine loc de diploma pana la eliberarea efectiva a acesteia. Diploma ce nu difera cu nimic de cea obtinuta la o Universitate de Stat.

0722298011 avocat Cuculis
 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Posted in Uncategorized | Tagged avocat spiru haret, avocat ush, Cuculis, diplome restituite, diplome ush, pagubiti spiru haret, procese castigate spiru, procese colective castigate | Scrie un comentariu

Singura solutie pentru eliberarea diplomelor absolventilor este instanta !

Universitatea Spiru Haret  –  Eliberarea si recunoasterea diplomelor deja eliberate de catre MECTS

Poate cel mai important lucru la aceasta dezbatere consideram ca este rezonanta si impactul atat mediatic dar si individual provocat la nivel national de univ. Spiru Haret. Subiectul este de asemenea de o importanta majora, tinand cont ca prin nerecunoasterea sau neeliberarea diplomelor de licenta, o buna parte din studentii Spiru au fost vatamati in interesele proprii, fie ca a fost vorba despre o crestere salariala, o ierarhizare sau continuare a studiilor post universitare.

Raspunsul Ministrului  Educaţiei, Ecaterina Andronescu,care a anunţat, că toate diplomele de la Universitatea “Spiru Haret”, indiferent de programul sau forma de învăţământ urmată, rămân valabile până la clarificarea totală a situaţiei de la instituţia de învăţământ superior, vine ca o surpriza pentru toti cei care asteptau un raspuns ferm din partea ministrului si in niciun  caz o amanare a situatiei  déjà perpetuate.

Ministrul Educatiei a precizat, într-o declaraţie de presă, că printr-un act normativ va fi  cu siguranta remediata situaţia individuală a absolvenţilor de la Universitatea “Spiru Haret” care necesită o asa zisa revalidarea a diplomelor. Aceasta revalidare pentru ca toata lumea sa o intelega si sa o perceapa la nivelul si importanta ei, inseamna un nou examen pe care ar trebui sa il sustina acesti absolventi care nu au nicio vina ca au sustinut un examen de licenta trunchiat.

Toate diplomele obţinute în cadrul prevăzut de lege, respectiv al programelor şi formelor de studii, autorizate sau acreditate, sunt valabile, iar absolvenţii nu vor susţine nicio probă de validare”, a declarat ministrul Educaţiei.

Partea cea mai buna, pentru studentii acestei institutii este ca cei care vor sa li se recunoasca studiile si se considera vatamati de catre  Ministerul Educatiei, care si-a pus de asemenea antetul pe diplome, dar si ale Universitatii, care a organizat programele de studiu, pot da in judecata atat Universitatea Spiru Haret dar si Ministerul Invatamantului, pentru rezolvarea situatiei.

Mai multe pe:
www.indrumari-juridice.eu
 

Posted in Uncategorized | Tagged daune morale pentru absolventii USH, Cuculis, ecaterina andronescu, eliberarea diplomelor, MECTS, procese colective ush, recunoasterea diplomelor, Romania, Spiru Haret, ush | 4 comentarii

·         Articole recente

 • Pasii pentru dobandirea diplomelor de catre fostii absolventi ai Spiru Haret
 • Cuculis: Castiga diplomele fostilor absolventi Spiru Haret in instanta.
 • PROCEDURA DE RESTTUIRE A DIPLOMELOR USH
 • Singura solutie pentru eliberarea diplomelor absolventilor este instanta !

·         Avocat diplome spiru haret, probleme diplome ush, procese colective spiru, absolventi ce au castigat in instanta, avocati, eliberare diplome de licenta, pagubitii spiru, spiru haret

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Legea 72/2013 – Recuperare Creante Intre firme, Noua lege de combatere a executarii cu intarziere a obligatiilor existente intre profesionisti!

Legea nr. 72/2013 – masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante

Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182, din 2 aprilie 2013.
In vederea promovarii competitivitatii mediului de afaceri si pentru consolidarea functionalitatii pietei romanesti, ca parte integranta a pietei interne a Uniunii Europene, se impune crearea unor mecanisme eficiente pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contrac tante, in scopul transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, denumita in continuare Directiva, Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

ARTICOLUL 1 Domeniul de aplicare (1) Prezenta lege se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, contractul avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii civile
(2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentei legi:
a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;
b) contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

ARTICOLUL 2 Definitii. In sensul prezentei legi, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles:1. autoritate contractanta:
a) orice autoritate publica a statului roman, care actioneaza la nivel central, regional sau local;
b) orice organism de drept public, altul decat cel prevazut la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara scop lucrativ, si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii: (i) este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre alt organism de drept public; (ii) se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept public; (iii) in componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului, mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre alt organism de drept public;
c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b);
2. profesionist – orice persoana fizica sau juridica care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ;
3. intarzierea in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani – neefectuarea platii la termenul stabilit prin contract sau prin lege, in conditiile art. 3 alin. (1) si ale art. 8 alin. (1);
4. suma datorata – suma care ar fi trebuit sa fie platita in termenul contractual sau legal de plata si alte sume mentionate in factura sau in cererea echivalenta de plata.

CAPITOLUL II Contracte intre profesionisti

ARTICOLUL 3 Determinarea dobanzii (1) In raporturile dintre profesionisti, creanta constand in pretul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care:
a) creditorul, inclusiv subcontractatii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;
b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea
(2) Dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii, in conditiile dispozitiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare
(3) Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda penalizatoare curge de la urmatoarele termene:
a) dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei altei asemenea cereri echivalente de plata;
b) daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, dupa 30 de zile calendaristice de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;
c) daca legea sau contractul stabileste o procedura de receptie ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date, dupa 30 de zile calendaristice de la aceasta data
(4) Procedura de receptie sau verificare prevazuta la alin. (3) lit. c) nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen mai mare de 30 de zile calendaristice, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, potrivit art. 12.

ARTICOLUL 4 Dobanda legala penalizatoare Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru.

ARTICOLUL 5 Termenul contractual de plata  (1) In raporturile dintre profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen de plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, potrivit art. 12

(2) Partile pot conveni efectuarea platii in mod esalonat, in acest caz, dobanzile penalizatoare si celelalte despagubiri prevazute de prezenta lege se calculeaza prin raportare la suma scadenta
(3) Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

CAPITOLUL III Contracte intre profesionisti si autoritati contractante

ARTICOLUL 6 Termenul legal de plata (1) Autoritatile contractante executa obligatia de plata a sumelor de bani rezultand din contractele incheiate cu profesionisti cel tarziu la:
a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricarei altei cereri echivalente de plata;
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor;
c) 30 de zile calendaristice de la receptie sau verificare, daca prin lege sau prin contract se stabileste o procedura de receptie ori de verificare pentru certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractanta a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date
(2) Procedura de receptie sau verificare prevazuta la alin. (1) lit. c) nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, in cazuri justificate in mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de receptie sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile calendaristice, daca sunt stabilite expres in contract si in documentatia achizitiei atat termenul de receptie, cat si motivele obiective, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, in sensul art. 12
(3) Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta
(4) In cazul institutiilor publice din domeniul sanatatii si entitatilor publice care furnizeaza servicii medicale de sanatate, termenul legal de plata pentru obligatiile banesti rezultand din contracte incheiate cu profesionisti este de cel mult 60 de zile calendaristice, care se calculeaza potrivit prevederilor alin. (1).

ARTICOLUL 7 Termenul contractual de plata (1) Termenele de plata stabilite in contract pentru executarea obligatiilor autoritatilor contractante nu pot fi mai mari decat termenele stabilite potrivit art. 6 alin. (1). In mod exceptional, partile pot stipula un termen de plata de maximum 60 de zile calendaristice, daca acesta este stabilit expres in contract si in documentatia achizitiei si este obiectiv justificat, tinand cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, in sensul art. 12
(2) Dispozitiile art. 5 alin. (2), privitoare la platile esalonate, se aplica in mod corespunzator.

ARTICOLUL 8 Dobanda penalizatoare (1) In raporturile dintre autoritatile contractante si profesionisti, creanta de plata constand in pretul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3 alin. (1)
(2) Dobanda penalizatoare pentru plata cu intarziere curge de la termenul stipulat in contract sau, in cazul in care nu a fost stipulat in contract, de la expirarea termenelor prevazute la art. 6 alin. (1), in conditiile dispozitiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare. Prevederile art. 4 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV Costurile de recuperare a creantei

ARTICOLUL 9 Cheltuieli pentru recuperarea creantei Creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre debitor.

ARTICOLUL 10 Daune-interese minimale (1) Fara a aduce atingere drepturilor prevazute la art. 9, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare minimale
(2) Obligatia de plata a sumei prevazute la alin. (1) este scadenta de la data la care curge dobanda penalizatoare, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) sau, dupa caz, ale art. 8 alin. (2)
(3) Suma prevazuta la alin. (1) este suplimentara cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare silita.
ARTICOLUL 11 Contracte cu avansuri In cazul acordarii de avansuri de catre autoritatea contractanta, potrivit legii, prevederile art. 8-10 se aplica pentru diferenta dintre obligatiile de plata si avansurile acordate.

CAPITOLUL V Clauze contractuale si practici abuzive

ARTICOLUL 12 Notiune Practica sau clauza contractuala prin care se stabileste in mod vadit inechitabil, in raport cu creditorul, termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare este considerata abuziva.

ARTICOLUL 13 Calificarea clauzelor si a practicilor abuzive In determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanta tine cont de toate circumstantele cauzei, in special de:
a) abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
b) nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor;
c) natura bunurilor sau serviciilor;
d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, potrivit prezentei legi;
e) pozitia dominanta a cocontractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie.

ARTICOLUL 14 Clauze calificate de lege ca abuzive Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesara verificarea existentei circumstantelor prevazute la art. 13 sau a altor circumstante specifice cauzei, clauzele contractuale care:
a) exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare sau stabilesc dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii legale penalizatoare;
b) fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;
c) prevad un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel prevazut la art. 3 alin. (3) sau, dupa caz, la art. 6 si art. 7 alin. (1);
d) fixeaza, in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante, un termen de plata mai mare decat cel prevazut la art. 7 alin. (1);
e) elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare;
f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

ARTICOLUL 15 Sanctiuni (1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta
(2) Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive este atrasa potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL VI Dispozitii procedurale

ARTICOLUL 16 Ordonanta de plata Daca debitorul intarzie in efectuarea platii, creditorul poate obtine un titlu executoriu prin procedura ordonantei de plata, prevazuta de dispozitiile art. 1.013-1.024 din cadrul titlului IX al Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 17 Tratament egal Dispozitiile art. 1.013-1.024 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica, in aceleasi conditii, tuturor creditorilor stabiliti in Uniunea Europeana.

CAPITOLUL VII Cadrul organizatoric al organizatiilor neguvernamentale
ale profesionistilor

ARTICOLUL 18 Rolul organizatiilor patronale (1) Organizatiile patronale reprezentative, potrivit legii, si membrii acestora vegheaza la respectarea drepturilor conferite de prezenta lege
(2) Autoritatile publice colaboreaza cu organizatiile patronale reprezentative pentru promovarea drepturilor conferite prin prezenta lege.

ARTICOLUL 19 Drepturi Organizatiile patronale reprezentative, potrivit legii, au urmatoarele drepturi:
a) de a fi consultate, cu ocazia elaborarii proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor publice si actelor normative ce au ca scop sau efect incurajarea disciplinei contractuale;
b) de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor, in special actiuni in anularea clauzelor abuzive si in constatarea practicilor abuzive;
c) de a informa opinia publica, prin mass-media, cu privire la practicile si clauzele abuzive identificate;
d) de a elabora, singure sau in colaborare cu institutii publice, coduri de promovare a disciplinei contractuale, de dezvoltare a uzantei platii la termen;
e) de a organiza, singure sau in colaborare cu institutii publice, campanii de informare a mediului de afaceri asupra drepturilor si obligatiilor instituite de prezenta lege si cu privire la remediile judiciare pentru protectia drepturilor prevazute de prezenta lege.

CAPITOLUL VIII Completarea unor acte normative incidente

ARTICOLUL 20 Dupa alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: „(21) In raporturile dintre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante, dobanda legala penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale.”

CAPITOLUL IX Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 21 Dispozitiile prezentei legi, cu exceptia prevederilor art. 15, nu sunt aplicabile obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ARTICOLUL 22 Termenul profesionist prevazut la art. 3 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile aduse prin prezenta lege, va avea sensul prevazut la art. 2 pct. 2 din prezenta lege.

ARTICOLUL 23 In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Justitiei informeaza Comisia Europeana cu privire la optiunea Romaniei de a face uz de dispozitiile art. 4 alin. (4) lit. b) din Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale.

ARTICOLUL 24 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) art. 1.017 alin. (2) pct. 1 si 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) orice alte dispozitii contrare. Prezenta lege transpune Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din 23 februarie 2011.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitu tia Romaniei, republicata.

Ordonanta de Plata, cum putem recupera sumele de bani de la debitorii persoane juridice.

 
Biroul de Avocatura Cuculis Si Asociatii
 
0722.298.011

DOSARE ANRP. RAPID SI SIGUR. DESPAGUBIRI ANRP : LEGEA 9/1998 LEGEA 290/2003 LEGEA 393/2006

Pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006. Luand in considerare dificultatile intampinate pana in prezent in ceea ce priveste plata despagubirilor acordate potrivit Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 393/2006, avand in vedere necesitatea instituirii unor reglementari speciale, cu aplicabilitate limitata in timp, privind plata despagubirilor acordate potrivit Legii nr. 9/1998, republicata, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924,tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta imposibilitatea mentinerii echilibrelor bugetare si in mod implicit nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar,in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Articolul I(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, se face in transe anuale egale, esalonat pe o perioada de 10 ani, incepand cu anul urmator datei emiterii titlului de plata. Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 20.000 lei.(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si titlurilor de plata emise si neachitate integral pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Plata transelor se face incepand cu 1 ianuarie 2014. (3) Prin titlu de plata se intelege hotararea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 393/2006, respectiv decizia de plata emisa de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006.(4) Sumele acordate cu titlu de despagubiri in temeiul prezentei ordonante de urgenta se actualizeaza prin aplicarea indicelui preturilor de consum aferent perioadei cuprinse intre inceputul lunii urmatoare celei in care a fost emis titlul de plata si sfarsitul lunii anterioare datei platii efective a fiecarei transe. Articolul II(1) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006 analizeaza si solutioneaza cererile de acordare a compensatiilor, ramase nesolutionate, in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. In aceasta perioada comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 au obligatia sa comunice solicitantilor ale caror dosare nu au fost solutionate inca modificarile aduse legii.(2) Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Articolul IIILegea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu urmatorul cuprins:(2) Prejudiciul ramas neacoperit se determina prin calcularea diferentei dintre valoarea bunurilor abandonate in urma aplicarii tratatului dintre Romania si Bulgaria de la 7 septembrie 1940, dobandite in proprietate cu orice titlu, si valoarea bunurilor dobandite in Romania dupa anul 1940 cu titlu de despagubire, inclusiv prin Reforma Agrara si prin contractele de vanzare-cumparare incheiate intre colonisti si statul roman prin Oficiul National al Colonizarii dupa data de 7 septembrie 1940, pentru care statul roman nu a mai perceput sumele datorate de acestia, ca urmare a Decretului nr. 553/1953 pentru anularea sumelor datorate de colonistii evacuati din Dobrogea de Sud si reasezati in alte parti, reprezentand pretul terenurilor si constructiilor ce li s-au atribuit pe baza de contracte. 2. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: Articolul 8(1) Compensatiile acordate cetatenilor romani indreptatiti se suporta din bugetul de stat, iar platile catre persoanele fizice se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. 3. La articolul 8, alineatul (2) se abroga. Articolul IVLegea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:(2) De prevederile prezentei legi beneficiaza fostii proprietari, mostenitorii legali ai acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv, sau mostenitorii testamentari ai acestora, daca au la data formularii cererii cetatenia romana. Dovada calitatii de mostenitor se face prin certificatul de mostenitor, prin certificatul de calitate de mostenitor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se atesta calitatea de mostenitor. 2. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: Articolul 5(1) Persoanele indreptatite vor depune cereri proprii, pana la data de 1 mai 2007, la comisiile constituite in cadrul prefecturilor, in temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 Privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata. Cererile trebuie insotite de acte doveditoare, certificate de autoritati, care pot fi completate cu declaratii autentificate. 3. La articolul 10, alineatul (2) se abroga. Articolul VLa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a)art. 10 alin. (5) si (6) din Legea nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006; b)art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 286/2004 privind unele masuri referitoare la functionarea Comisiei centrale si a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 22 martie 2004; c)art. 38 alin. (5) si (6) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 753/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare; d)art. 2 alin. (4) si (5) , precum si art. 18 alin. (5) si (6) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.120/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 753 din 5 septembrie 2006, cu modificarile ulterioare.

 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania –

Divort Romania – Strainatate , Ghidul divortului in Romania si Italia,Spania, Belgia si in general in Uniunea Europeana. Avocat Divort competenta in toata uniunea europeana.

Divort! Ghidul divortului in Romania pentru casatoriile incheiate in Romania si Strainatate.

Mesaj  Av. Cuculis

 
 
Divortul in mod normal ar putea fi finalizat in doar 30 de zile,
potrivit Noului Cod Civil, daca sotii se inteleg cu privire la toate
aspectele separatiei, atat la impartirea bunurilor cat si la autoritatea
copiilor minori. In acelasi timp, Noul Cod Civil prevede acordarea
despagubirilor sotului prejudiciat si posibilitatea sotilor divortati
anterior datei de 1 octombrie 2011 de a solicita de acum custodia comuna
a copiilor. In plus, conform noilor reglementari, daca sotul care a
inaintat cererea de divort decedeaza in timpul procesului, mostenitorii
sai pot cere instantei pronuntarea divortului, acest lucru practic fiind
o terminare a ceea ce a inceput defunctul ca o recomemorare a lui.Spre deosebire de reglementarea precedenta, dupa 1 octombrie 2011
divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat indiferent de durata
casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din
casatorie. Nu este de asemenea de preferat divortul in fata notarului,
acesta poate fi atacat.

Instanta este obligata sa verifice existenta consimtamantului liber
si neviciat al fiecarui sot. Casatoria este desfacuta din ziua cand
hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas definitiva. La
desfacerea casatoriei prin divort, sotii pot conveni sa pastreze numele
purtat in timpul casatoriei. De asemenea un avocat poate reprezenta
amandoua partile daca acestea se inteleg.

Institutia divortului era reglementata de Codul Familiei, iar in Noul
Cod Civil textele se regasesc in articolele 373 – 403, cu unele
imbunatatiri.

Motivele de divort (art. 373 Cod civil)

Divortul poate avea loc:

a. prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti, ori la cererea unuia dintre soti care e acceptata de celalalt;

b. atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre
soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
instanta stabileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei
sau culpa comuna a sotilor, chiar daca numai unul dintre ei a facut
cerere de divort.

c. la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat
cel putin 2 ani; divortul se poate pronunta chiar din culpa exclusiva a
sotului reclamant, cu exceptia situatiei in care paratul se declara de
acord cu divortul, cand acesta se va pronunta fara a se mentiona culpa
sotilor.

d. la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face
imposibila continuarea casatoriei, caz in care desfacerea casatoriei se
pronunta fara a se face mentiune despre culpa sotilor.

Proceduri de divort:

1. pe cale administrativa poate fi solutionat divortul prin acord,
indiferent de durata casatoriei, daca sunt intrunite urmatoarele
conditii:

– sotii isi exprima liber si neviciat consimtamantul, in fata
ofiterului de stare civila de la locul casatoriei sau al ultimei
locuinte comune a sotilor,
– nici unul dintre ei nu este pus sub interdictie judecatoreasca
– nu au copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati.

Cererea de divort se depune de catre soti impreuna, iar dupa un
termen de gandire de 30 de zile de la inregistrarea cererii, sotii se
prezinta personal si, daca ambii staruie sa divorteze, ofiterul de stare
civila, dupa ce verifica valabilitatea consimtamantului, elibereaza
certificatul de divort fara vreo mentiune cu privire la culpa sotilor.

2. pe cale judiciara( si cea mai folosita ) pot fi solutionate
cererile de divort pentru oricare dintre motivele aratate, daca sotii se
adreseaza direct instantei de judecata sau daca divortul administrativ
sau notarial a fost respins. Competenta este instanta de tutela, iar
pana la infiintarea sa, competent apartine judecatoriei.

In Noul Cod Civil a fost reglementata posibilitatea sotilor de a
alege regimul matrimonial aplicabil: regimul comunitatii legale, cel al
comunitatii conventionale sau cel al separatiei de bunuri, sotii putand
detine bunuri in proprietate comuna pe cote parti, in timp ce restul
bunurilor urmeaza sa fie considerate bunuri proprii, cu urmatoarele
precizari: potrivit regimului comunitatii, bunurile comune pot fi
impartite, in tot sau in parte, prin buna invoiala sau pe cale
judecatoreasca, fara nici o conditionare, lucru care nu este permis de
legislatia in vigoare; potrivit regimului separatiei de bunuri, fiecare
dintre soti este proprietar exclusiv asupra bunurilor dobandite inainte
de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste in
nume propriu dupa aceasta data.

Cetatenii din Italia pot divorta in Romania.
 HOTARE DIVORT INTERNATIONAL
ODVOSAN
Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii 0722298011
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice. http://www.indrumari-juridice.eu
http://www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://www.indrumarijuridice.wordpress.com
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011 
Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii Anunta infiintarea – Biroului de INSOLVENTA LICHIDARE SI FALIMENT CUCULIS

Falimentul, sau procedura insolventei – pe scurt

Reglementarile legale specifice procedurii falimentului se gasesc in Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in MO nr. 359 din 21.04. 2006, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, publicata in Monitorul Oficial nr. 944 din 22.11.2007.

Participantii la procedura falimentului sunt:

 • societatile comerciale;
 • societatile cooperative;
 • organizatiile cooperatiste;
 • societatile agricole;
 • grupurile de interes economic;
 • orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.

Instantele judecatoresti competente sunt tribunalele in a caror raza teritoriala isi au sediul debitorii, iar in cadrul acestor institutii se distinge judecatorul sindic a carui atributii sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii falimentului (insolventa).

Procedura de lichidare presupune constituirea unei Adunari a Creditorilor, care este convocata si prezidata, de cate ori este nevoie, de catre administratorul judiciar, sau dupa caz, de catre lichidator, daca legea, sau judecatorul sindic, nu dispune altfel.

 

Totodata, asociatii/ actionarii firmei aflate in lichidare pot desemna, pe cheltuiala lor, un administrator special, care sa participe la procedura falimentului si sa le reprezinte interesele.

Cel mai cunoscut personaj al acestei povesti este, bineinteles, Lichidatorul ale carui principalele atributii sunt:

 • examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura de lichidare;
 • conducerea activitatii debitorului;
 • introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor;
 • mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor (daca au fost incheiate intr-o perioada de pana la 3 ani si s-a urmarit fraudarea creditorilor);
 • urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului;
 • primirea platilor pe seama debitorului etc.

Procedura simplificata a falimentului se aplica debitorilor (in stare de insolventa, aflati in una din urmatoarele situatii:

 • comerciantii, persoane fizice, actionand individual;
 • asociatii familiale;
 • comerciantii exceptati de la aplicarea procedurii generale;
 • debitorii care nu au depus la termen actele cerute de lege;
 • societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;
 • debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de lege.

Procedura simplificata este procedura prin care debitorul intra direct in procedura falimentului, fie odata cu  deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 zile.

BIROUL DE INSOLVENTA CUCULIS

0722.298.011

 

Noul Cod de Procedura Civila 2013: Vezi lista celor mai importante modificari

 

Noul Cod de Procedura Civila a intrat in vigoare in 15 februarie 2013, dupa aproape un an de zile de amanari determinate, potrivit autoritatilor, de lipsa fondurilor pentru implementarea noilor prevederi la nivelul instantelor din Romania. Intrarea in vigoare nu a rezolvat, insa, in totalitate problemele mediului juridic caci, odata puse in aplicare, modificarile au dat nastere dificultatilor si controverselor.

Ce s-a schimbat si care sunt avantajele noilor reglementari?

NCPC – Avantaje

 • Noi proceduri speciale mai eficiente (exemple: evacuare, uzucapiune, cereri de valoare redusa);
 • Schimbarea sistemului cailor de atac (singura cale ordinara de atac este apelul);
 • Reglementarea mijloacelor moderne de comunicare a actelor de procedura;
 • Etapizarea clara a fazelor procesuale;
 • Obligarea instantei la estimarea fazei cercetarii procesului;
 • Noul regim al nulitatilor procedurale ce pune accentul indreptarea si/sau regularizarea
 • Reglementarea expresa a posibilitatii folosirii inregistrarilor audio si video in instanta;
 • Procedura de filtrare a recursului;
 • Procedura de dezlegare prealabila a unor probleme de drept;
 • Contestatia privind tergiversarea procesului;
 • Posibilitatea obtinerii unei singure incuviintari silite pentru intreg teritoriul tarii;
 • Sporirea competentei teritoriale ale executorului judecatoresc;
 • Modificarea regimului returnarii cautiunii;

NCPC – Dezavantaje

 • Necorelarea noilor reglementari procedurale cu aspectele organizatorice ale instantelor;
 • Imposibilitatea partii de a semna si formula recurs fara avocat;
 • Trimiterea unora dintre procesele in materia proprietati intelectuale la judecatorie;
 • Introducerea sedintei de informare privind medierea ca procedura prealabila pentru litigiile de munca si protectia consumatorului precum si lipsa unor clarificari privind gratuitatea acesteia;
 • Reglementarea prea multor cauze de nulitate neconditionata;
 • Interventie in procedura de executarea silita a creditorilor fara titlu executoriu.

25 de modificari importante aduse de NCPC

 1. Reasezarea competentei materiale a instantelor judecatoresti;
 2. O noua viziune a regimului nulitatilor procesuale – se pune accentul pe indreptarea neregularitatilor sau acoperirea nulitatii;
 3. Reglementarea expresa a etapelor judecatii: cercetarea procesului si dezbaterea fondului;
 4. Modificari substantiale ale procedurii de citarea si comunicarea a actelor de procedura;
 5. Modificarea  radicala a modului de stabilire a primului termen de judecata;
 6. Procedura de regularizare a cererii de chemare in judecata
 7. Reglementarea expresa a mijloacelor materiale de proba;
 8. Schimbarea sistemului cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti;
 9. Introducerea unei proceduri de filtrare a recursului;
 10. Accentuarea rolului medierii ca alternativa de rezolvare a litigiilor;
 11. Obligativitatea reprezentarii partii de catre avocat in faza recursului. Obligativitatea semnarii cererii de recurs de catre avocat sub sanctiunea nulitatii.
 12. Procedura noua – Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
 13. Reglementarea procedurii contestatiei privind tergiversarea procesului;
 14. Procedura noua – Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept;
 15. Procedura noua – Inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii;
 16. Procedura noua – Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala;
 17. Reglementarea interventiei altor creditori in procedura de executare silita;
 18. Schimbarea criteriilor pentru determinarea instantei de executare si a competentei executorului judecatoresc;
 19. Extinderea efectelor incheierii de incuviintare a executarii silite pe tot teritoriul tarii;
 20. Posibilitatea suspendarii unui titlu executoriu in cadrul actiunii pe fond avand ca obiect desfiintarea acestuia
 21. Reglementarea expresa a modalitatii de valorificare a titlurilor de valoare, actiuni sau parti sociale;
 22. Posibilitatea evacuarii debitorului sau tertului dobanditor din imobilul urmarit de catre instanta de executare
 23. Reglementarea executarii veniturilor imobilelor;
 24. Noua procedura de distribuire a sumelor obtinute in executarea silita;
 25. Modificarea regimului cautiunii judiciare;

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_32709/Noul-Cod-de-Procedura-Civila-2013-Vezi-lista-celor-mai-importante-modificari.html#ixzz2POFhVGzY

 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Sentinta timbru de mediu. Sentinta civila pronuntata pe noul timbru de mediu. TIMBRUL DE MEDIU DESFIINTAT DE CATRE INSTANTE.

SUCCES TOTAL. Pronuntarea vine chiar sub incidenta LEGII 9/2013 PRIVIND TIMBRUL DE MEDIU.

DOVADA CLARA CA SI IN 2013 SE POATE RECUPERA SAU EVITA TIMBRUL DE MEDIU.

MAI JOS AVETI SENTINTA PRONUNTATA IN DATA DE 01/04/2013.

AV. CUCULIS 0722298011

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar
Numãr unic dosar: 26206/3/2012
Înregistrat în data de:05.07.2012
Obiect dosar:contestaţie act administrativ fiscal TAXA DE POLUARE
Materia juridicã: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual:Fond
Părţi:ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU : Chemat în garanţie
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU : Pârât
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A SECTORULUI 4 BUCUREŞTI REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI : Pârât
DUMITRACHE MIHAI CU DOM. ALES LA CAB.AV. CUCULIS : Reclamant
CĂI DE ATAC:
Tip acţiuneData declarareCine declara
Pagina 1
TERMENE DE JUDECATÃ:
DataDetalii
04/03/2013Amână cauza
Solutie: Acordă termen la data de 01.04.2013 pentru comunicarea cererii de chemare în garanţie.
01/04/2013Admite in parte cererea
Solutie: Respinge ca inadmisibil capătul de cerere privind anularea chitanţei. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei AFP Sector 4. Admite în parte acţiunea. Anulează Decizia privind stabilirea taxei pentru emisii poluante provenite de la autovezicule nr. 1854797/05.06.2012. Obligă pârâta AFP Sector 4 să restituie suma de 5066 lei reprezentând taxă pentru emisii poluante, actualizată cu dobânmda calculată conform art. 124 din O.G. nr. 92/2003. Obligă pârâta AFP Sector 4 la plata sumei de 43,60 lei cheltuieli de judecată către reclamant. Respinge ca neîntemeiată acţiunea în contradictoriu cu pârâta AFM. Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în garanţie a AFM. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 01.03.2013.