Noul cod al insolventei si anume Legea 85/2014 a intrat in vigoarea astazi. Cabinetul de Insolventa Cuculis si Asociatii va prezinta cateva dintre modificarile principale.

Conform Noului Cod al insolventei, planul de reorganizare al unei firme aflate in insolventa va fi de trei ani de zile si nu un an asa cum se preciza in OUG nr. 91/2013, declarata neconstitutionala. Mai mult decat atat, prelungirea acestuia va putea fi realizata pe un an de zile.

Noul Cod al insolventei stabileste ca planul de reorganizare va cuprinde:categoriile de creante care nu sunt defavorizate;tratamentul categoriilor de creante defavorizate;daca si in ce masura debitorul, membrii grupului de interes economic, asociatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere;ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula in baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator desemnat;modalitatea de achitare a creantelor curente.

Legea nr. 85/2014 se mentioneaza ca executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani, calculati de la data confirmarii planului. Termenele de plata stabilite prin contracte – inclusiv de credit sau de leasing – pot fi mentinute prin plan, chiar daca depasesc perioada de 3 ani. Aceste termene pot fi si prelungite, cu acordul expres al creditorilor, daca initial erau mai scurte de 3 ani. Dupa realizarea tuturor obligatiilor din plan si inchiderea procedurii de reorganizare, aceste plati vor continua conform contractelor din care rezulta.

Un aspect important se refera la valoarea prag prin care se poate proni procedura-

Noul Cod al insolventei prevede o valoare prag de 40.000 de lei pentru firmele care vor sa intre in solventa. Cu alte cuvinte, debitorul va putea cere insolventa doar daca are datorii mai mari de 40.000 lei.

“Valoarea-prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Valoarea-prag este de 40.000 lei atat pentru creditori cat si pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati este de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat”.

Extras legea insolventei.

Noua lege a insolentei va dezvolta mai mult mediul de afaceri deja sufocat de cererile de insolventa facute la tot pasul de debitorii rau intentionati. care vroiai sa se sustraga de la plata creantelor.

Exemplificam de altfel ce inseamna deschiderea insolventei cu un extras de pe minuta –

Ora estimata: 09:00
Complet: Camera de Consiliu C7
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Dosar nr.6188/3/2014 DISPUNE: Admite cererea formulată de debitorul S.C. CELMAX STIL COM S.R.L.. În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva debitorului . Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii-10 zile de la notificare; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 28.07.2014 c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 18.08.2014 d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 02.09.2014 e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 25.08.2014. Numeşte administrator judiciar pe C.I.I. Cuculis care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, cu o remuneraţie de 2.000 lei cu TVA inclus din averea debitorului. Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art.32 alin 2 din lege, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art.61 alin.3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin 1 lit c), debitorului şi oficiului registrului comerţului pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art.36 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art.54 alin 1 şi 2 din lege . Fixează termen pentru continuarea procedurii la 06.11.2014. Cu opoziţie în termen de 10 zile de la notificare. Executorie. Cu apel ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a civilă, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cercetată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.06.2014. 
Document: Încheiere de şedinţă    12.06.2014

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

0722298011

Litigiu castigat impotriva OTP BANK ROMANIA pentru recuperarea comisionului de acordare. Vedeti sentinta aici.

Cum luptam cu clauzele abuzive din contracte? Doar in instanta. Vedeti decizia aici!

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :         582/299/2012*

Data inregistrarii     23.12.2013

Data ultimei modificari:     27.06.2014

Sectie:          .

Materie:        Civil

Obiect:         obligaţie de a face REJUDECARE

Stadiu procesual:     Fond

Părţi

Nume  Calitate parte

SPULBER FLORIN SEDIUL ALES LA BIROU DE AVOCATURĂ CUCULIS ŞI ASOCI   Reclamant

OTP BANK ROMANIA S.A.  Pârât PRIN SUCURSALA BUZESTI OTP BANK ROMANIA

CRACIUN TEODOR  Intervenient SEDIUL ALES LA BIROU DE AVOCATURĂ CUCULIS ŞI ASOCIAŢII

CIOBANU DRAGOS STEFANITA    Intervenient SEDIUL ALES LA BIROU DE AVOCATURĂ CUCULIS ŞI ASOCIAŢII

IFTIME MARIUS DANIEL    Intervenient SEDIUL ALES LA BIROU DE AVOCATURĂ CUCULIS ŞI ASOCIAŢII

JURCA ANTON ERNEST     Intervenient SEDIUL ALES LA BIROU DE AVOCATURĂ CUCULIS ŞI ASOCIAŢII

Şedinţe

26.06.2014

Ora estimata: 8:30

Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. GĂNII R.

Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite in parte actiunea precizata. Constata caracterul abuziv al clauzei prevaazute la art. 6 pct. 6.1 lit. b din contractul nr. C 22004/1000/9563 din 08.05.2008 privind comisionul de acordare credit. Obliga parata la eliminarea din contractul de credit nr. C 22004/1000/9563 din 08.05.2008 a clauzei prevazute la art. 6 pct. 6.1 lit. b. Respinge celelalte petite ale cererii. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedintă publica, astazi, 26.06.2014.

Document: Hotarâre  11421/2014  26.06.2014
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Proces castigat pe comisionul de risc de la VOLKSBANK ROMANIA S.A – Extras din cererea de chemare in judecata si motivele ce trebuiesc inserate atat in procesele de denominare cat si cele de clauze abuzive.

Anul 2014 comisionul de risc a fost desfiintat pe banda rulanta de mai multe instante din Romania care s-au opus abuzurilor stabilite prin contractele semnate cu clientii bancilor. Prin urmare, mai jos aveti sentinta de recuperare a comisionului de RISC de la VOLKSBANK in ciuda faptului ca se retine in mod gresit in anumite circumstante, faptul ca acest comision mai vechi de 3 ani de zile este precris. Pentru a putea desfiinta orice dubiu cu privire la prescriptia unei clauze care in esenta este abuziva, facem precizarea ca ceea ce este declarat ca fiind abuziv in baza legii 193/2000 republicata, se poate recupera fara limitare in timp.

Fapte nu vorbe –

IMG_0001

 

 

 

 

IMG_0002In ceea ce priveste legea clauzelor abuzive, trebuie sa intelegem ca acest tip

kIMG_0003

 

VIMG_0004

de comision nu se regaseste doar in contractele VOLKSBANK  ci si inserat in alte contracte, incheiate cu diferite institutii bancare.

Pentru a veni in ajutorul REAL al celor pagubiti de clauzele abuzive inserate in cadrul contractelor aveti mai jos, extras din motivele de contestare –

Este adevarat ca debitorul, are de restituit o suma de bani si din analiza art. 1516 Cod Civil, creditorul are dreptul la indeplinirea INTEGRALA si LA TIMP a obligatiei, insa nu putem sa nu aducem aminte dispozitiile art. 2430 COD CIVIL care ne arata ca  “ Executarea ipotecii nu poate fi realizata decat in virtutea unui titlu executoriu si pentru o creanta certa, lichida si exigibila. Ori, daca asupra exigibilitatii si lichiditatii NU putem obiecta absolut nimic, asupra certitudinii, prin analizarea motivelor de mai sus, apreciem ca acest titlu NU ESTE CERT, fie ca ar fi vorba despre sume mult mai mici decat cele trecute in prezenta sectiune, asupra carora solicitam restituirea.

 

Solicitam deci, analizarea titlului executoriu, pe fondul cauzei, prin prisma si filtrul legii 193/2000 si OUG 50/2010 si ulterior chiar si din oficiu, va solicitam constatarea acestor clauze abuzive si executarea in baza unor contracte incheiate abuziv si indreptarea titlului executoriu in asa fel incat executarea sa se desfasoara onest si echitabil.

Art.1164 cod civil – “Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului, iar acesta are dreptul sa obtina prestatia datorata”,  si art 1350 cod civil“Orice persoana trebuie sa-si execute obligatiile pe care le-a contracatat. Atunci cand fara justificare, nu isi indeplineste aceasta indatorire, ea este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celilalte parti si este obligata sa reparee acest prejudiciu in conditiile legii. Daca prin lege nu se prevede altfel nici una din parti nu poate inlatura aplicarea regulilor raspunderii contractuale pentru a opta in favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.”

 

 

B.  Aplicarea prevederilor Legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, art. 1 respectiv:

 

(1) Orice contract incheiat intre comercianti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate.

 

(2) in caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului.

 

(3) Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.

 

Art. 4

 

(1)    O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata

abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

(2)O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

(3)Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant.

Art. 6

Cauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte ale consumatorului, iar contractul se va derula in continuare  cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua”  

Conform. alin. 1  lit. a) si b) din LISTA cuprinzand clauzele considerate ca fiind abuzive din Legea nr. 193/2000, acestia gasindu-se in fata faptului implinit la termenul scadent al ratei.

(1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:

a) dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv intemeiat care sa fie precizat in contract.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor in temeiul carora un furnizor de servicii financiare isi rezerva dreptul de a modifica rata dobanzii platibile de catre consumator ori datorata acestuia din urma sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fara o notificare prealabila, daca exista o motivatie intemeiata, in conditiile in care comerciantul este obligat sa informeze cat mai curand posibil despre aceasta celelalte parti contractante si acestea din urma au libertatea de a rezilia imediat contractul.

b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului;

C. Legea  363/2007, Sectiunea I, art. 6 alin. (1) stipuleaza: O practica comerciala este considerata ca fiind actiune înselatoare daca aceasta contine  informatii false sau, în orice situatie, inclusiv în prezentarea generala, induce în eroare sau este susceptibila sa  induca în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determina, fie este susceptibila a-l  determina pe consumator sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o (…).

si Art. 7. -(1) O practica comerciala este considerata ca fiind omisiune înselatoare daca, în contextul prezentarii situatiei de fapt, tinând cont de toate caracteristicile si circumstantele acesteia, precum si de limitele mijloacelor  de comunicare utilizate pentru transmiterea informatiei omite o informatie esentiala necesara consumatorului  mediu, tinând cont de context, pentru luarea unei decizii de tranzactionare în cunostinta de cauza si, prin  urmare, determina sau este susceptibila sa determine luarea de catre consumator a unei decizii de  tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o.

 

(2)    O practica comerciala este, de asemenea, considerata ca fiind omisiune înselatoare atunci când, tinând  cont de aspectele prevazute la alin. (1), un comerciant ascunde sau ofera într-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu ori în contratimp o informatie esentiala sau nu indica intentia comerciala a practicii, în cazul în care aceasta nu rezulta deja din context, si când, în oricare dintre cazuri, consumatorul mediu este determinat sau este susceptibil a fi determinat sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o. 

D. Deasemenea:  OUG 21/1992: CAPITOLUL 4 – Informarea si educarea consumatorilor

Art.18
Consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicelor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre agentii economici, astfel incit sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei aces tora, in deplina securitate.

Onorata instanta, acest contract, de acest gen se denumeste si contract de adeziune, adica clauzele NU au fost negociate, ba chiar ascunse. Discutiile erau purtate pe perioada de creditare si suma si nu pe aspect importante cum ar fi costuri, fapt ce face ca aceste clauze sa nu fi fost negociate intrand in sfera de prejudiciere a clientilor pe termen lung. Astfel de  de clauze creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, astfel încât este abuzivă, din persepectiva art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Timbru de mediu 2013-2014 noi vesti din partea CJUE, posibilitate aproape confirmata ca toti cei care au platit timbru de mediu 2013-2014 sa il poata recupera in mod absolut.

TIMBRU DE MEDIU 2013  – 2014 CU UN timbru de mediuPAS SPRE A FI DESFIINTAT CA SI PREDECESOAREA TAXA DE POLUARE SI DE PRIMA INMATRICULARE.

Incepand cu anul 2013 toti cei care au avut de inmatriculat autoturisme sau au cumparat aututurisme deja inmatriculate in Romania dar nu au platit in trecut fostele forme ale birului cu nume pompos si efecte negative in economie, au fost nevoiti sa plateasca ceea ce reglementeaza si in prezent legea 9/2013 aparuta imediat dupa OUG 9/2012.

In esenta contribuabili au observat neregularitatile prin care statul incasa o taxa nu doar disproportionata dar si nejustificata in raport de caracteristicile fiecarui autoturism, astfel s-au indreptat cu sperante catre instantele de judecata din Romania. De-a lungul experientei cu timbru de mediu nu putine au fost instantele de Tribunal care au acceptat cererile si au dispus inmatricularea fara plata timbrului de mediu a contestatorilor ce au actionat in instanta statul prin Serviciul de Inamtriculari Auto iar in cazul celor care au platit aceasta taxa prin serviciile de Administratie Financiara in solidar cu Fondul de Mediu.

Numarul cauzelor castigate a crescut simtitor spre jumatatea anului 2013, astfel incat Tribunalul Sibiu, vazand ca aceasta lege ar putea fi iarasi discriminatorie si in contraditie cu deja cunoscutul art. 110 TFUE, a adresat o intrebare preliminara, exact ca si in cazul celorlalate forme ale acestui bir astfel formuandu-se pe rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Cauza C‑331/13, avand ca solutionare, raspunsul la intrebarea preliminara, daca acesata taxa (timbru de mediu) este sau nu in contradictie cu cerintele U.E.

Fundamental de inteles, este concluzia zdrobitoare a Avocatului General al Curtii care retine ca ”

Propunem, așadar, Curții să răspundă la întrebarea preliminară adresată de Tribunalul Sibiu după cum urmează:

„Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim național de impozitare a vehiculelor precum cel instituit prin articolele 4 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.”

Prin urmare, ne asteptam ca in viitorul extrem de apropiat, sa avem o decizie a Curtii de Justitie prin care sa asistam in reluare, doar ca o alta lege si aceea a  timbrului de mediu, la o desfiintare europeana a birului TIMBRU DE MEDIU si o restituire, evident doar in instanta si cu o cuveninta plangere prealabila, a tuturor taxelor cu aceasta titulatura, platite in perioada 2013-2014 si sa nu uitam de dobanzile aferente, ce pot fi fiscale sau legale.

In prezenta Tribunalele din tara, merg pe aceste concluzii ale avocatului general si pronunta zilnic solutii de admitere a cererilor de inmatriculare autoturisme fara timbru de mediu sau restituire a platilor facute sub acest nume, cu dobanzi legale sau fiscale.

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii
www.indrumari-juridice.eu
BLOG – www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 0722.298.011