Ce este cautiunea judiciara folosita pentru suspendarea executarii silite ?Scutirea de la plata cautiunii. – Modalitati de recuperare a cautiunii si cum se calculeaza cautiunea pentru suspendarea executarii silite provizorii si de fond – av. Cuculis

Cautiunea judiciara folosita pentru suspendarea executarii silite se foloseste in mod exclusiv cu titlu de garantie, pentru ca in ipoteza in care contestatia la executare formulata de catre debitor este respinsa, creditorul sa poata sa-si acopere daunele cauzate de suspendarea executarii silite.

In aceeasi masura, cautiunea judiciara pentru suspendarea executarii silite este singurul mod prin care se poate suspenda o actiune a executorului judecatoresc, de a bloca orice forma si act de executare silita.

banci

Astfel, avand in vedere cele prezentate mai sus, este important sa dam definitiile legale si anume :

Art. 719

Suspendarea executării

(1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia ia executare sau prin cerere separată.

NTimbru UE Romaniaota: De aici se desprinde ideea ca atunci cand avem o nemultumire legala de o anumita executare silita pornita impotriva noastra, indiferent ca discutam despre un onorariu de executor prea ridicat, sau acte de executare silita pe care le consideram nule sau macar criticabile ori atunci cand executorul judecatoresc nu emite actele conform normelor in vigoare cu incalcarea spre exemplu a procedurii de insiintare a debitorului sau cu efectuarea unui raport de evaluare al imobilului fara ca debitorul sa-l cunoasca, atunci se poate formula o contestatie la executare iar instanta poate sa anuleze intr-un totul executarea silita. Cu titlu de exemplu si cu link catre dosarul aflat pe portalul instantelor –

Ora estimata: 09:00
Complet: C17 – civil şi executări
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestatia la executare formulată de contestator, în contradictoriu cu intimatii. Anulează toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 571E/2013 al BEJ Georgiana Jalba. Respinge cererea având ca obiect suspendarea executării silite, ca rămasă fără obiect. La data ramanerii definitive a prezentei hotarari, se restituie contestatorului taxa de timbru in suma de 1000 lei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.05.2015
Document: Hotarâre  6905/2015  26.05.2015

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000240599&id_inst=4

Pentru a intra in subiectul ce urmeaza sa fie dezbatut este esential sa explicam faptul ca intodeauna cautiunea se va calcula exclusiv in functie de dosarul de executare silita si anume daca este vorba de un dosar inceput dupa februarie 2013 atunci va intra pe procedura de mai jos adica noua procedura, pe cand dosarele vechi vor intra pe procedura veche ce stabilea un cuantum lasat la dispozitia instantei de judecata ori in cazul suspendarii provizorii, o suma absolut prohibitiva de 10% din suma contestata.

(2) Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune, calculată la valoarea obiectului contestaţiei, după cum urmează:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;

c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei.

(3) Dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 1.000 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

De asemenea exista si situatii in care cautiunea NU este necesara-

(4) Suspendarea executării este obligatorie şi cauţiunea nu este necesară dacă:

1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu;

2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanţă;

3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată.

(5) Dacă bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea preţului obţinut din valorificarea acestor bunuri.

(6) Asupra cererii de suspendare instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin încheiere, chiar şi înaintea termenului fixat pentru judecarea contestaţiei. Părţile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată numai cu apel, în mod separat, în termen de 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

Suspendarea provizorie – 

(7) În cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea prevăzută la alin. (2), instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul.

(8) Încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite se comunică din oficiu şi de îndată executorului judecătoresc.

Ei bine aici avem o alta situatie in care putem solicita suspendarea unei executari silite si anume, inainte de termenul de judecata al suspendarii pe fondul cauzei, fiind aplicabile in aceasta noua procedura cautiunea aratata mai sus.

Modalitati de recuperare a cautiunii-

Restituirea cauţiunii

(1) Cauţiunea depusă se va restitui, la cerere, după soluţionarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauţiunea, respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus.

(2) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii, prevăzute la alin. (1). Cu toate acestea, cauţiunea se restituie de îndată dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviinţarea măsurii pentru care aceasta s-a depus.

(3) Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare. Încheierea pronunţată de una dintre secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Cu toate acestea –

(4) Dacă cererea pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă, instanţa va dispune din oficiu şi restituirea cauţiunii.

Cum putem fi scutiti de la plata cautiunii?

Este o intrebare pe care pe foarte multi ii framanta, avand in vedere faptul ca daca actiunea nu este facuta foarte bine si alegeti sa contestati toata suma, cautiunea poate avea un cuantum crescut, insa “chichita” de a-i da posibilitatea inclusiv judecatorului sa poata fixa o cautiune mai mica, este aceea de a indica in mod concret suma pe care o contestam si nu de a contesta cu totul actele de executare.

Astfel Oug 51/2008 a ajutorului public judiciar prevede ca ajutorul public judiciar reprezinta acea forma de asistenta acordata de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil si garantarea accesului egal la actul de justitie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciara, inclusiv pentru executarea silita a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii.

In cazul incuviintarii cererii de acordare a facilitatilor la plata taxelor judiciare, prin incheiere se vor stabili fie scutirea de plata, fie, dupa caz, cota de reducere, termenele de plata si cuantumul ratelor.

Mai jos va dam un exemplu concrect si anume –

Admite in parte cererea privind cautiunea si esaloneaza plata cautiunii în valoare de 4967 lei în 10 rate lunare, egale, in valoare de 496,7 lei, fiecare rata, incepand cu februarie 2015, platibile cel tarziu pana in ultima zi lucratoare a lunii respective. Cu drept de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.02 . 2015.

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000240599&id_inst=4

Magercu cautiune

 

 

De asemenea aceasta practica se trage din interpretarea textelor legale si hotararii CEDO  in cauza Cauza Iosif şi alţii împotriva României  observă că obligaţia impusă reclamanţilor de a achita o cauţiune extrem de ridicată pentru a putea introduce acţiunea i-a lipsit de posibilitatea de a obţine examinarea fondului cauzei şi, prin urmare, de dreptul lor de acces la o instanţă, motiv pentru care actiunea de scutire de la plata cautiunii sau fie si esalonarea ei, ar trebui sa fie o actiune admisibila si aplicata conform actelor doveditoare depuse de reclamant la dosarul cauzie in scopul dovedirii situatiei de fapt.

Av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

7 comments to “Ce este cautiunea judiciara folosita pentru suspendarea executarii silite ?Scutirea de la plata cautiunii. – Modalitati de recuperare a cautiunii si cum se calculeaza cautiunea pentru suspendarea executarii silite provizorii si de fond – av. Cuculis”
 1. Pentru o contestatie impotriva APIA Bistrita Nasaud care a solicitat in mod nelegal restituirea subventiilor pentru ecologie in suma de 15000 lei, instanta a stabilit la cererea paratiei APIA BN o cautiune de 5% din suma contestata si solicitata la suspendarea executarii silite.Pentru mijloacele noastre modeste suma de 750 de lei este mare si nu avem posibilitatea sa o achitam mai ales caci inca nu am primit nici un leu subventie/2015. Ce trebuie sa fac mai ales ca termenul de judecata este la data de 12.11.2015?Va multumesc

  • Bună ziua!

   Pe scurt vă relatez cazul meu: am scos un credit de la banca în anul 2007, am apucat să plătesc ceva din credit dar între timp am fost cesionat fără ca eu să știu iar în prezent sunt executat silit. de firma care mi-a cesionat creditul Am făcut ”Contestație la executarea silită” dar am mai cerut și ”suspendarea executării” până la terminarea procesului. Instanța a hotărât să plătesc o cauțiune pentru acea cerere de suspendare. Întrebările mele sunt:

   1) – Cum pot să nu plătesc acea cauțiune dar procesul să continuie, ce articol de lege să invoc?
   2) – Dacă arăt printr-o cerere că nu pot plăti cauțiunea, ce repercursiuni sunt?
   3.) – Ce șanse am să mi se aprobe cererea?

   Mulțumesc anticipat!

 2. In cadrul unui recurs, dosar avand ca obiect pretentii si evacuare, a fost depusa o cerere de suspendare provizorie a efectelor deciziei din apel, cerere care a fost admisa. Tot in cadrul recursului a fost judecata si cererea de suspendare mare a efectelor deciziei din apel si aceasta a fost respinsa ca neintemeiata, urmand ca la urmatorul termen sa se judece recursul.
  Intrebarile sunt urmatoarele:
  1. la cererea creditorului, executorul poate dispune prin incheiere reluarea executarii doar in baza solutiei pe scurt ce apare pe portal, sau trebuie sa astepte redactarea incheierii?
  2. mai poate executorul care a incuviintat executarea dupa ce a fost declarat neconstitutional art. 666, dar inainte de publicarea in Monitorul Oficial, sa incuviinteze prin incheiere reluarea executarii sau trebuie sa obtina incuviintarea instantei pentru reluarea executarii?
  Mentionez ca pe rolul altor instante exista o contestatie impotriva actelor de executare facute de executor (fara cerere de suspendare a executarii din moment ce urma sa se judece in cadrul recursului), dosar suspendat pana la solutionarea contestatiei la titlu.

  In asteptarea unui raspuns pertinent, apreciez implicarea dvs.

 3. Bună dimineața,
  Am primit astăzi citație de la TB SECȚIA A-III-A CIVILĂ pentru data de 05 aprilie ora 12:00.
  Se specifică în CITAȚIE că în caz de neprezentare a pîrților, judecata se va face în lipsă dacă se solicită în scris acest lucru de către una dintre părți.
  PRIN AGENT PROCEDURAL- CU MENȚIUNEA DE A ACHITA TAXA DE TIMBRU DE 50 LEI PE CEREREA DE SUSPENDARE ȘI A CAUȚIUNII DE 1.000 LEI. Va rog sa-mi spuneți unde trebuie achitată?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.