Clauze abuzive legea 72/2013 invocarea lor de catre socieatile comerciale – av Cuculis

Suspendare provizorie admisa in contradictoriu cu Banca Transilvania – Persoana Juridica –

Elementul de noutate in aceasta speta se refera la faptul ca avem invocate clauze abuzive in contractul semnat de catre o firma, o societate comerciala, respectiv un consumator exclus de la prevederile legii 193/2000 priviind clauze abuzive.
Nu multi cunosc faptul ca prin legea 72/2013 s-a introdus in legislatie termenul de clauza abuziva in contractele semnate de catre persoanele juridice fiind aplicate retroactiv si pentru contractele semnate in urma.
Solutia instantei –

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de contestatoare. Dispune suspendarea provizorie a executării silite începute de BEJ Cornescu V. Adrian Vasile în dosarul de executare nr. 161/EX/2015, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulate de aceeaşi contestatoare în dosarul nr. 5140/311/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Slatina la CC4. Prezenta încheiere se comunică executorului judecătoresc mentionat anterior. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31.07.2015.
Document: Hotarâre 5834/2015 31.07.2015
Astfel aceasta lege are un intreg capitol destinat descrierii clauzelor abuzive –
Clauze contractuale şi practici abuzive
ARTICOLUL 12
Noţiune
Practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare este considerată abuzivă.
ARTICOLUL 13
Calificarea clauzelor şi a practicilor abuzive
În determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanţa ţine cont de toate circumstanţele cauzei, în special de:
a) abaterile grave de la practicile statornicite între părţi sau de la uzanţele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
b) nerespectarea principiului bunei-credinţe şi a principiilor de diligentă în executarea obligaţiilor;
c) natura bunurilor sau serviciilor;
d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plată sau de la rata dobânzii, potrivit prezentei legi;
e) poziţia dominantă a cocontractantului în raport cu o întreprindere mică sau mijlocie.
ARTICOLUL 14
Clauze calificate de lege ca abuzive
Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesară verificarea existenţei circumstanţelor prevăzute la art. 13 sau a altor circumstanţe specifice cauzei, clauzele contractuale care:
a) exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale penalizatoare;
b) fixează o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor;
c) prevăd un termen mai mare de la care creanţa produce dobânzi decât cel prevăzut la art. 3 alin. (3) sau, după caz, la art. 6 şi art. 7 alin. (1);
d) fixează, în contractele dintre profesionişti şi autorităţi contractante, un termen de plată mai mare decât cel prevăzut la art. 7 alin. (1);
e) elimină posibilitatea plăţii de daune-interese suplimentare;
f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.
ARTICOLUL 15
Sancţiuni
(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută.
(2) Răspunderea patrimonială pentru prejudiciile cauzate de clauzele şi practicile abuzive este atrasă potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
Mai mult de atat chiar si practica CEDO si CJUE a aratat de fapt ca in Jurisprudenta Internationala termenul de persoana trebuie interpretat prin confundarea persoanei fizice cu cea juridica.

http://portal.just.ro/311/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31100000000112888&id_inst=311

Av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.