Clauze Abuzive Banca BCR-Contracte De Credit Bcr Cu Clauze Ilegale

Recurs Admis – Solutie definitiva si executorie – BCR S.A a folosit clauze abuzive in contractul cu clientul dar si in actul aditional.

Clauze abuzive banca BCR – Instanta elimina atat dobanda fixa din contractul cu banca dar si dobanda variabila din actul aditional.

In contractele de credit ale BCR S.A se pare ca banca a inserat atat in contractul principal cat si in actul aditional, clauze de natura abuziva.

Contractele De Credit Ale Bcr sa contin clauze abuzive constatate de catre instanta de judecata cu privire la dobanda contractuala.

Ce a decis instanta? In primul rand dupa 3 cicluri procesuale adica fond apel si recurs, am reusit alaturi de echipa mea de la SCA Cuculis&Asociatii, sa eliminam dobanda din cadrul contractului de credit.

03.03.2020 Ora estimata: 09:00
Complet: S5 Complet 3 R
Tip solutie: Recurs (alte soluţii)
Solutia pe scurt: Respinge exceptia nulitătii recursului principal ca nefondată.

Respinge recursul formulat de recurenta –pârâtă BCR SA ca nefondat.

Admite recursul principal formulat de recurentii –reclamanti Burnaz Anton si Burnaz Rodica Ana.

Casează în parte decizia instantei de apel si, rejudecând:

Mentine si dispozitia din sentinta apelată privind obligatia pârâtei să restituie reclamantilor sumele plătite de acestia în baza clauzei contractuale prevăzute de pct. 5 din Contractul de credit, respectiv diferenta dintre dobânda fixă mentionată la pct. 5 si achitată în primele 12 luni de contract (7,4 %/an) si dobânda variabilă achitată începând cu cel de-al doilea an de contract, cu dobânda legală aferentă calculată de la data achitării de către reclamanti a fiecărei sume si până la data restituirii efective a acestor sume de către pârâtă.

Definitivă. Pronuntată astăzi, 03.03.2020 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarâre  107/2020  03.03.2020

Clauze Abuzive Banca BCR

Banca Comercială Română, in acronim BCR una dintre băncile a căror contracte conţin clauze abuzive, pe care consumatorii au fost constrânşi să le accepte, având în vedere caracterul preformulat al acestora si mai ales modul in care s-a discutat despre posibilitatea negocierii clauzelor, adica deloc.

Cu privire la contractele BCR , în materia contractelor încheiate cu această unitate bancară problema clauzelor abuzive priveşte modalitatea de calcul a dobânzii, dobânda care de regulă este fixă în primul an de contract, iar mai apoi variabilă în funcţie de dobânda de referinţă a practică de bancă, de care consumatorii nu au luat niciodată cunoştinţă.

Exact acest lucru s-a intamplat si in speta de mai sus unde discutam despre un contract de credit încheiat în anul 2008, pe o perioadă de 360 de luni, urmând ca plăţile succesive efectuate instituţiei bancare să fie însoţite de o dobândă constantă pe perioada primului an şi ulterior de o dobândă de referinţă variabilă, căreia i se adăuga o marja fixa.

Problema cu marja fixa este ca in multe dintre contractele de credit, aceasta era VARIABILA, fapt ce este absolut ilegal.

Nivelul dobanzii variabile despre care discuta BCR S.A in contractele sale, se refera la o referinta a bancii, adica banca putea sa puna orice tip de dobanda, lucru ce nu permitea in mod concret un calcul efectiv cu privire la dobanda aplicata lunar.

Contracte De Credit Bcr Cu Clauze Ilegale constatate de catre instanta. Clauze Abuzive Banca BCR.

Considerăm că modul de calcul al dobanzii stabilit de catre BCR nu reprezintă decât o modalitate abuziva de inducere în eroare şi de pagubire a consumatorului.

Vizualiati si :

Aşadar, dacă iniţial se adăugă valoarea indicelui independent EURIBOR la dobânda de calcul, ulterior se scade aceeaşi valoare, la care se adaugă întocmai valoarea indicelui de referinţă al BCR şi  marja fixă din contract, de 1,2 puncte procentuale.

Atentie la legea clauzelor abuzive 193/2000-

Ce inseamna o clauza abuziva? – clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorilor şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor’.

Totodată, potrivit art. 4 alin. (1) al Legii nr. 193/2000, coroborat cu art. 3 alin. (1) si (2) din Directiva nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, ‘o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Astfel, din definiţiile legale prevăzute la punctul 6 din Anexa la Legea nr. 296/2004 şi art. 4 alin. (1) al Legii nr. 193/2000, coroborat cu art. 3 alin. (1) si (2) din Directiva  nr. 93/13/CEE, rezultă că, pentru a considera drept abuzivă o anumită clauză contractuală, trebuie îndeplinite trei condiţii cumulative: 1) clauza să nu fi fost negociată cu consumatorul, 2) aceasta să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi 3) obligaţiile părţilor şi să fie contrară bunei-credinţe.

În ceea ce priveşte caracterul negociat al contractului de credit bancar la care se face referire mai sus,  în art. 4 alin. (2) al Legii nr. 193/2000 se prevede faptul că ‘o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate’

Avand in vedere ca majoritatea consumatorilor nu au avut posibilitatea efectivă de a negocia direct cu societatea bancară clauzele inserate în contract şi nici nu au putut influenţa natura acestora, întreaga convenţie încheiată între părţi are caracterul unui contract de adeziune.

Cititi si :

Consumatorii au dreptul sa fie informati pe deplin!

Potrivit art. 45 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului‘consumatorii au dreptul de a fi informaţi în mod complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi servicilor, inclusiv a serviciilor financiare oferite de către agenţii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională între produsele şi serviciile oferite, în conformitate cu interesele lor economice’.

BCR S.A NU SI-A INFORMAT COMPLET CLIENTII.

Mai mult decât atât, prin art. 14 lit. a) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, legiuitorul precizează că ‚variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa creditorului ipotecar, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în contract sau la modificările legislative care impun acest lucru

. Prin urmare, dobânda variabilă, poate fi raportată doar la indici de referinţă verificabili si nu asa cum stabileste dobanda BCR in mod UNILATERAL.

Prin art. 2 lit. e) al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor in relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor,legiuitorul român defineşte deformarea substanţială a comportamentului economic al consumatorilor ca fiind ‘folosirea unei practici comerciale ce afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în deplină cunoştinţă de cauză, decizie pe care altfel nu ar fi luat-o’.

Modificarea unilaterala a dobanzii din contractele cu BCR S.A este o clauza ILEGALA.

Aşadar, în baza principiului potrivit căruia contractele pot fi modificate doar prin acordul părţilor, orice modificare a acestuia fără acordul ambelor părţi este abuzivă şi se impune constatarea nulităţii absolute a prevederilor din contractul de credit bancar dintre părţi şi a actelor subsecvente acestui contract, prin care se modifică în mod unilateral dobânda aplicată împrumutului.

Clauze Abuzive Banca BCR – Potrivit art. 6 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 363/2007‘o practică comercială este considerată ca fiind înşelătoare dacă aceasta conţine informaţii false sau, în orice situaţie, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă să îl determine să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informaţiile sunt, în fapt, corecte în raport cu preţul sau modul de calcul al preţului ori existenţa unui avantaj specific al preţului.’

Alte clauze pe care legea dar si practica judiciara le-a determinat ca avand caracter abuziv.

Comisioanele bancare cum ar fi comisionul de administrare sau comisionul de risc si acestea regasite in contractele BCR S.A au fost declarate de catre instanta ca avand caracter abuziv.

Inclusiv comisionul de acordare si chiar si cel de administrare de la prima casa, au fost eliminate de catre instantele nationale.

De precizat este că legea care guvernează caracterul abuziv al clauzelor în contractele încheiate cu consumatorii (Legea nr.193/2000) prevede, prin art. 6, următoarele : ‘clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua’.

Fără putere de tagada, sancţiunea care poate interveni şi care lipseşte o clauză de efectele ei este nulitatea absolută si exact acest lucru se intampla cand vine vorba de clauzele abuzive, ele sunt lovite de nulitate absoluta.

Aveti un contract semnat cu banca , ifn-ul sau alta instituie bancara si vreti sa verificati existenta clauzelor abuzive? Completati formularul de mai jos:

Av.Drd. Cuculis Adrian

One comment to “Clauze Abuzive Banca BCR-Contracte De Credit Bcr Cu Clauze Ilegale”

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.