Clauze abuzive in contractele bancare! Cum demascam o clauza abuziva, ce putem face pentru a elimina o clauza abuziva si care sunt pasii pentru a actiona in instanta o banca! Avocat Cuculis Adrian – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii

DESPRE CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR

In prima parte vom discuta despre clauzele abuzive priviind comisioanele bancare –


1. De regula, aceste clauze sunt cuprinse in contracte preformulate, de tip adeziune , astfel, atunci cand discutam despre un contract de credit preformulat lipseste evident elementul esential , cel al negocierii.

Pentru ca un comision, clauza contractuala, sa fie considerata abuziva, aceasta trebuie sa creeze un avantaj esential in patrimoniul uneia dintre partile contractante.

Din aceste motive, aceste clauze abuzive sunt nule absolut, urmand , ca pe calea unui proces sa fie eliminate din contracte.

Dezechilibrul contractual indus de aceste clauze si lipsa bunei-credinte a bancii trebuie analizate in functie de justetea acestui comision fata de costurile suportate de banca in legatura cu activitatea sa de acordare a creditului.

O astfel de justificare nu exista, acest comision nereprezentand altceva decat o dobanda mascata , practic la momentul semnarii contractului, clientul are prefigurarea ca semneaza pe o dobanda, cand in fond, acesta, prin aplicare comisioanelor ce sporesc in punce procentuale dobanda, semneaza pe o dobanda cum am mai spus, mascata.

O mare parte dintre comisioanele percepute de catre banci sunt interzise chiar prin lege de art. 15 din Legea nr. 190/1999 care indica in mod limitativ care sunt costurile pe care trebuie sa le suporte consumatorul dintr-un contract de credit imobiliar/ipotecar: In sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii documentatiei de credit si constituirii ipotecii si garantiilor aferente.

Art. 9 din aceeasi Lege enumera clauzele pe care le poate cuprinde un contract de credit imobiliar.

Prin urmare, orice alt cost pus in sarcina clientilor, inclusiv comisionul de acordare/comisionul de gestiune, este interzis in mod expres de legislatia in vigoare.

 

Pentru comisionul de administrare, ce este calculat la valoarea creditului, trebuie sa aveti reprezentarea ca acesta este abuziv. 

Un procent consistent de dobanda, marind artificial costul efectiv al creditului si, in plus, creand bancii un avantaj concurential contrar uzantelor cinstite fata de celelalte banci.

Acest comision nu reprezinta altceva decat o dobanda mascata la fel ca si comisionul de RISC, GESTIUNE SI CHIAR comisionul de administrare lunara.

A se observa, in plus, ca acest comision este calculat si perceput la valoarea initiala a creditului, si nu la soldul acestuia, ceea ce va face, in cazul creditelor ipotecare, acordate pe mai mult de 25 de ani, ca dobanda (aplicata la soldul creditului) sa ajunga sa fie chiar mai mica decat comisionul (care se va aplica la suma initiala imprumutata, indiferent de valoarea din credit rambursata deja la un moment dat).

In baza celor expuse, se impune constatarea caracterului abuziv al clauzelor care reglementeaza plata unui comision de administrare calculat la valoarea initiala a creditului.

 

3. Clauzele care reglementeaza plata unui comision de urmarire riscuri calculat la valoarea initiala a creditului sunt abuzive.

 

Nu se poate mentine un asemenea comision de risc, dat fiind natura sa abuziva pe de-o parte dar corespunzator contractului de credit punctul 7, suntem in prezenta unui contract ipotecar, credit ce a fost obtinut in baza unei garantii reale imobiliare, ori in aceste conditii unde poate sa apara riscul bancii ce este privilegiata in categoria creditorilor prin ipoteca de rang I. Consideram ca este injusta si abuziva aceasta clauza asa cum am aratat si mai sus, iar tot ceea ce a fost incasat in baza acestei clauze consideram ca trebuie restituit, dat fiind faptul ca opereaza o nulitate absoluta peste aceasta clauza.De asemenea prin aplicarea acestui comision de risc este evident ca suma ce urmeaza a fi incasata de banca este foarte mara si de altfel nejustificata in ceea ce priveste riscul care in fapt este garantat de ipoteca prevazuta la art. 7 din contract. In acest sens s-a pronuntat si ANPC prin diferite decizii si practic banca nu are un RISC efectiv din simplul fapt ca prezenta garantie este cu peste 20% peste creditul cumparat fapt pentru care sunt acoperite toate riscurile.

O astfel de clauză creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, astfel încât este abuzivă, din persepectiva art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000. Practic, în loc ca eventuala creştere a costurilor Băncii cu creditul acordat să fie suportată de aceasta sau, cel mult, riscul să fie împărţit între Bancă şi client, acesta din urmă este obligat să acopere toată suma, aceste aspecte fiind confirmate şi în practica judecătorească recentă de ex. Sentinţa nr. 2033/05.03.2009, Dosar nr. 13594/300/2008 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti ramasa definitiva si irevocabila prin decizia nr.2928 din 12.10.2009 a Tribunalului Bucuresti.

Din lecturarea acestor prevederi rezultă urmatoarele:

1. nu este stabilit în mod clar şi fără echivoc în cuprinsul contractului, ce reprezintă acest comision;

2. în situaţia în care plata acestui comision constituie o obligatie, aceasta este vadit disproporţionată şi în defavoarea mea în raport cu obligaţiile asumate de ambele parti. Doar pentru punerea la dispozitie a creditului, fără alte precizări, comisionul în acest sens, în cuantum de aproximativ de 34,638.44 EURO, plătibil pe toata perioda creditului, este exagerat. Această clauză nu a fost negociată (în conformitate cu prevederile art.4 din Legea 193/2000), iar în raport cu drepturile şi obligaţiile asumate de subsemnatul faţă de Volksbank, se constată un dezechilibru evident şi contrar bunei credinţe, în defavoarea mea, prin plata acestui comision.

3. în graficul de rambursare a creditului (scadenţar), anexa la contractul încheiat, este prevăzută plata acestui comision, deşi acesta  nu a fost negociat iar scadentarul nu cuprinde acordul expres în sensul asumării de către subsemnatul a acestei obligaţii;

Prin graficul pus de dvs. la dispoziţie anexă la contract, această posibilitate aţi interpretat-o în mod unilateral ca o obligaţie din partea mea de a plăti acest comision, fără să am posibilitatea obiectivă de a negocia această clauză, fiindu-mi impusă în cadrul unui contract standard, preformulat. Mai mult, acest comision nu este  definit in contract, iar interpretarea acestuia este lăsată exclusiv la aprecierea dvs., în sensul unei obligaţii contractuale.

Pentru acest motiv, personal, pot interpreta acest comision în contractul încheiat cu dvs. ca pe o garanţie pentru executarea contractului, în lipsa altor explicaţii suplimentare, urmând ca la finalul acestuia, sumele de bani plătite cu acest titlu să-mi fie restituite ori compensate proportional cu obligaţia mea pentru restituirea integrală a sumei de bani împrumutată, fiind totodată purtătoare de dobândă.

4. convenţia de credit este în fapt un contract standard, preformulat, fără să fi avut posibilitatea la data încheierii de a negocia vreo clauză.

5. prin modul în care a fost redactat şi a fost pus în aplicare acest tip de contract, s-a urmarit prejudicierea, cu ştiinţă, din partea bancii a subsemnatului în calitate de client al Volksbank. Astfel, formulari de genul “Banca îşi rezervă dreptul…, împrumutatul datorează băncii….”, denotă atitudini discreţionare din partea Volksbank .

Referitor la raspunsurile preformulate emise catre toti clientii ce s-au adresat cu aceasta nelamurire institutiei dvs. prin care prezentaţi definiţia comisionului de risc şi a materializării acestuia, vă prezint câteva argumente în demontarea celor prezentate de dumneavoastră :

,, riscul de credit (ex. generat de comportamentul contractual al clientului, modul de îndeplinire de către client – întocmai şi la timp – a tuturor obligaţiilor asumate în baza contractului de credit, de urmărire şi de depreciere a garanţiei, de neîncasare  a valorii asigurării în caz de pierdere  a bunurilor asigurate, etc.) “

Prin comportamentul contractual al clientului, modul de îndeplinire de către client – întocmai şi la timp – a tuturor obligaţiilor asumate în baza contractului de credit , prezentaţi clientul ca pe un rău platnic de la începutul relaţiei cu acesta, el nebeneficiind de prezumţia de bună încredere din partea dumneavoastră, deşi personal nu am avut întârzieri la plata sumelor lunare, urmărire şi de depreciere a garanţiei – garanţia creditului o reprezintă constituirea ipotecii de rang II în favoarea băncii pe imobilul proprietate, evaluat la data acordării creditului cu mult peste valoarea creditului acordat deşi acesta nu era finalizat. Prin investiţiile efectuate ulterior contractărrii creditului asupra imobilului garantat valoarea acestuia a crescut, iar deprecierea luată în calcul de către dumneavoastră acoperă valoarea creditului acordat, creditul reprezenta cel puţin 75% din valoarea imobilului.

Prin neîncasare  a valorii asigurării în caz de pierdere  a bunurilor asigurate – vă aduc la cunoştinţă că asigurarea este incheiată de o societate agreată de dumneavoastră, prin intermendiul dumneavoastră, recuperarea pagubei revenind tot dumneavoastră de la respectiva societate de asigurări.

– ,,riscul de piaţă (ex. fluctuaţii de piaţă ale preţurilor, fluctuaţii ale cursului valutar, etc.)”

Prin fluctuaţii de piaţă ale preţurilor – care preţuri ?, asupra imobilului în care au fost efectuate investiţii faţă de evaluarea iniţială ?, determinând o creştere a valorii acestuia chiar în condiţiile deprecierii pieţei imobiliare.

Fluctuaţii ale cursului valutar – este un motiv neplauzibil în condiţiile în care plata lunară a sumei datorate se face la cursul de schimb valabil în ziua efectuării plăţii.

Menţiunea ,,etc” din cuprinsul motivaţiilor dumneavoastră denotă o imposibilitate de motivare reală a perceperii acestui comision de la începutul aplicării acestuia.

Nu faceţi nici o menţiune favorabilă clientului privind o eventuală comportare, depreciere a garanţiei, fluctuaţiei preţurilor sau ale cursului valutar, şi  neândeplinirea condiţiilor de risc denotă a atitudine neechitabilă privind drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi.

Comisionul de risc perceput de Bancă în acest moment nu se încadrează şi nu poate fi încadrat în nici una dintre aceste categorii, având în vedere şi definirea făcută de dumneavoastră conform căreia riscul Băncii reprezintă posibilitatea ca aceasta să sufere o pierdere ca urmare a producerii unui eveniment viitor, cum ar fi de exemplu, riscul de neplată, riscul de neexecutare a garanţiei, riscul de urmărire a garanţiei, riscuri care există în legătură cu creditul acordat.

 

Astfel, ca urmare a intrării în vigoare a ordonanţei nr. 50/2010 precum şi a recomandării făcute de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin comunicatul oficial de pe pagina proprie de internet, Banca dumneavoastră are obligaţia de a elimina acest comision de risc din cadrul convenţiei de credit şi din scadenţar şi de a stopa încasarea acestuia o data cu intrarea în vigoare a respectivei Ordonanţe de urgenţă.

 

Trebuie subliniat ca art. 44 din Regulamentul BNR 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, prevede ca imprumutatorii sunt obligati sa informeze clientii prin mentionarea posibilitatii modificarii, in sensul majorarii, a sumelor datorate, in cazul materializarii riscului valutar, a riscului de rata a dobanzii ori in cazul cresterii costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevazute in contract.

 

La randul sau, art. 41 din Regulamentul BNR 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice impune institutiilor de credit, tot in scopul diminuarii riscului “sa isi organizeze activitatea de creditare astfel incat sa asigure separarea clara si efectiva a functiei de promovare si vanzare a produselor de creditare de functia de analiza a riscului de credit si monitorizare a expunerii.”

Anumite banci, in loc sa isi indeplineasca obligatiile impuse de reglementarile in vigoare si sa isi stabileasca criterii concrete si reale de determinate a categoriilor de clientela pe categorii de risc si sa faca diferentierea produselor de creditare in functie de aceste criterii, a ales varianta abuziva, mult mai costisitoare pentru imprumutatii bun-platnici, pe baza careia, prin achitarea acestui comision de risc, isi acopera in realitate pierderile rezultate din nerambursarea creditelor de catre alti clienti, transferand, astfel, consecintele pierderilor cauzate de creditele saleneperformante asupra clientilor bun-platnici.

Mai mult, prin perceperea acestor comisioane, banca realizeaza castiguri imense, deoarece creditele neperformante nu sunt atat de mari incat sa compenseze cu valoarea totala a comisioanelor de risc.

Pentru a conchide trebuie retinut ca pentru neperformanta Bancii nu sufera si nu pierde banca, ci sufera si pierd clientii bancii bun-platnici.

Cu privire la caracterul abuziv al comisionului de risc s-au pronuntat in repetate randuri instantele de judecata,constatandu-se cu putere de lucru judecat caracterul abuziv si implicit nulitatea clauzelor care permit perceperea acestuia[1].

Fata de cele precizate, solicitam onoratei instante constatarea caracterului abuziv al clauzelor care reglementeaza plata unuicomision de urmarire.

 

4. Clauzele cu privire la alte comisioane percepute in mod abuziv

 

Potrivit art. 36 din OUG nr. 50/2010, pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, de administrare credit, de administrare cont, pentru rambursare anticipata, costuri aferente asigurarilor, penalitati, comision unic pentru serviciile prestate la cererea consumatorilor. Acest text legal nu lasa loc de interpretari.

Comisioanele mentionate mai sus nu se incadreaza in textul de lege, astfel ca se impune inlaturarea clauzelor care le prevad.

 

 

Potrivit definitiei reglementate la art. 2 lit. e) din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, deformarea substantiala a comportamentului economic al consumatorilor reprezinta folosirea unei practici comerciale ce afecteaza considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie in cunostinta de cauza, decizie pe care altfel nu ar fi luat-o.

Art. 6 lit. d) din acelasi act normativ prevede ca o practica comerciala este incorecta si este considerata o actiune inselatoare daca ea contine informatii false (precum calculul dobanzii anuale efective fara sa tina seama de toate costurile creditului) sau, in orice situatie, induce in eroare sau este susceptibila sa induca in eroare consumatorul mediu, astfel incat il determina sa ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o, cu privire la pret sau la modul de calcul al acestuia.

Mii de acțiuni la nivel european

Au existat peste 5.600 de acţiuni în încetare la nivelul UE, în domenii precum telecomunicațiile, domeniul bancar și investițiile, turismul și pachetele de servicii turistice. Practica ilegală cea mai des întâlnită a fost aceea a inserării de clauze abuzive în contracte. Milioane de consumatori au beneficiat de pe urma acestor acţiuni.

Oficialii APC spun că pentru viitor iau în considerare iniţierea unor astfel de acţiuni în încetare în privinţa clauzelor abuzive din contractele bancare, dacă vor exista sesizări de la consumatori.

Agentia Mediafax face publica o informatie interesanta. In urma unui studiu de impact realizat de Banca Nationala a Romaniei, bancile au calculat pierderi de circa 5 miliarde lei (peste 1,1 miliarde euro) din introducerea proceselor colective privind clauzele abuzive practicate in contractele de creditare din relatia cu populatia.
Simularea BNR a avut in vedere toate clauzele care ar putea fi declarate abuzive de instantele de judecata, inclusiv in conditiile in care contractele de credit ar fi considerate adeziuni, deci nu intelegeri negociate. Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori prevede ca pot fi declarate abuzive clauzele pentru care nu se dovedeste negocierea.
Odata cu introducerea in noul Cod Civil a proceselor colective, bancile vor fi sa modifice in toate contractele de creditare clauzele care ar fi considerate abuzive de instante printr-un astfel de litigiu. Mai clar, daca eu castig un proces impotriva bancii XX si instanta declara o anumita clauza contractuala abuziva, atunci banca in cauza este obligata sa modifice/elimine aceasta clauza din contractele sale cu toti clientii, fara ca acestia sa intenteze vreo actiuneBNR a informat Guvernul asupra acestei probleme. Unele surse afirma ca din totalul bancilor care opereaza in Romania, doar doua banci mari si-ar deteriora situatia, dar aplicarea precvederii nu ar duce la faliment.

Potrivit unor surse judiciare, studiul de impact arata o deteriorare a situatiei financiare doar in cazul a doua banci mari, insa nici in aceasta situatie nu ar fi vorba de vreun pericol pentru ca vreo institutie de credit sa intre in faliment ca urmare a aplicarii prevederii.

Ce nu spune clar acest studiu este urmatorul fapt. In acest moment, bancile din Romania incaseaza abuziv de la populatie peste 1,1 miliarde de euro anual. Introducerea in noul Cod Civil a procedurii proceselor colective ere prevazuta pentru inceputul anului acesta, dar a fost amanata din cauza interventiei FMI care s-a aratat foatre ingrijorat de pierderile bancherilor. Acum Guvernul are posibilitatea sa puna lucrurile in normalitate.
Inscrie-te acum pentru procesele priviind clauzele abuzive din contractele de credit si denunta ILEGALITATILE priviind comisioanele abuzive din contractele de credit si in subsidiar cere-ti drepturile priviind restituirea TUTUROR SUMELOR INCASATE ILEGAL.

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

199 comments to “Clauze abuzive in contractele bancare! Cum demascam o clauza abuziva, ce putem face pentru a elimina o clauza abuziva si care sunt pasii pentru a actiona in instanta o banca! Avocat Cuculis Adrian – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii”
 1. Buna ziua
  Am tot citit despre procesele castigate impotriva bancilor care aplica dobanzi mascate-comisioane ilegale.
  Am un credit de nevoi personale la Alpha Banck, valoare credit 8542 euro timp de 120 luni, prima rata am platit-o pe data de 3.10.2008 deci acum suntem la rata nr. 65. Pe desfasuratorul cu ratele este precizat comision de administrare 248.80 euro si comision lunar de risc de 0.4%. Dupa cele vazute pe blogul dvs am inteles ca cel putin comisionul lunar de risc este ilegal sau am inteles gresit?
  O alta intrebare ar fi despre creditul ipotecar pe care il am impreuna cu sotul meu la Credit Europe Bank:
  -valoare credit 80.500 euro, durata credit 360 luni incepand de la 15.09.2008
  – pe desfasurator este scris comision de administrare 0.15%, dobanda 5.50%
  – in primele 12 luni valorile din tabel aratau asa: sold initial 80.500, credit 251.08, dobanda 209.08, comision 0.00, total rata 460.16
  -incepand cu data de 15.09.2009 tabelul arata asa: sold initial 79.283,71/ credit 108.89/dobanda 351.27/ comision 118.93 / total rata 579.09
  intrebarea era daca acest comision de peste 100 euro/luna este legal?
  Mentionez ca suntem dispusi sa facem tot ce este necesar daca dvs considerati ca platim mai mult decat trebuie.
  Va multumesc anticipat si astept cu mare nerabdare raspunsul dvs!!!

  • Comisionul de risc deja a fost dezbatut, analizat si anulat prin majoritate de hotarari castigate. Chiar daca acesta a fost modificat intr-un comision de risc sau administrare/gestiune, atata timp cat el a fost raportat la sold, el este abuziv. Nu poate fi echitabil prin prisma legii 193/2000 si cred ca va dati si dvs. seama ca este efectiv un furt sub aparenta legala. Eu nu doar consider ci sunt incredintat de lucru acesta avand in spate sute de hotarari ale instantelor. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Buna seara,
    Avem un credit luat de la CEC Bank in 2009 cu un comision de gestiune credit lunar de 0.25 la suta din sold. Cuantumul comisionului platit catre banca in 15 ani ajunge la 16700 ron. Intrebarea noastra este daca acest commission poate fi considerat illegal.
    Multumim anticipat pt. raspuns.

   • Buna ziua,

    Complimente pentru initiativa dvs privind stoparea abuzurilor in ceea ce priveste contractele de imprumut cu institutiile bancare…

    Va rog sa-mi comunicati daca garantul fidejusor care are calitate de asociat unic si a semnat alaturi de societatea sa comerciala, contractul de leasing imobiliar, respectiv contractul principal – nu un act aditional – intra sub incidenta legii 193/2000…

    Va doresc mult succes in continuare si cu privire la protejarea comerciantilor in relatiile cu institutiile bancare…

   • Buna ziua . Va rog sa-mi spuneti daca se poate ataca sau nu , ca si clauza abuziva , un comision de analiza in cadrul unui credit imobiliar, de 20 % din valoarea creditului , respectiv de plata in 10 ani , a sumei de 42000 lei , platibil in transe de 4200 lei la inceputul fiecarui an . Deasemeni am platit un comision de acordare in cuantum de 12000 lei . Se poate obtine ceva ? Doar pe ultimii trei ani ? Platesc rate de 5 ani . Va multumesc . Cu stima

 2. Buna ziua!
  Am un credit ipotecar din 2008 la brd in care se specifica un comision lunar de gestionare a creditului de 0.1%. Este legal acest comision in momentul de fata? Multumesc!

  • Asupra comisonului de administrare de 0.10%, in urma
   probatoriului si a unor prezumtii se poate constata incidenta legii
   193/2000 in sensul abuzului de a aplica un asemenea comision astfel incat
   il puteti recupera, retroactiv pe o perdioada mai mare de 3 ani, fiind
   vorba tot de o nulitate absoluta. Prin urmare, nu nu este legal.
   Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Buna ziua!
    Referitor la comisionul lunar de administare a creditului de 0.1% aferent creditelor ipotecare acordate de BRD, in realitate acesta reprezinta un comision de risc mascat.
    Si eu am un credit ipotecar contractat in 2008, desi in contract nu se specifica descrierea “comision de risc” , posed dovezi ca acesta era de fapt un comision de risc mascat.
    Detin extrase de cont primite prin posta inainte de 2010 si print screen al extrasului de cont electronic de pe site-ul băncii – http://www.brd-net.ro efectuat inainte ca acest comision sa fie declarat abuziv in care acest comision era descris ca fiind comision de risc
    Astfel in extrasul primit prin posta în coloana “Descriere operaţiune“ acest comision era identificat prin următorul text “Com.Gest.Credit CL05303814100 Com. risc“, iar în extrasul în format electronic era identificat prin două coloane : coloana “Descriere operaţiune“ prin textul “Com Gest Credit“ şi coloana “Detalii operaţiune“ prin textul “Document : NC1008200744590002 Detaliu : CL05303814100 Detaliu : Comis. risc“.
    In 2010 am facut o notificare la care nu mi s-a raspuns in scris, spunandumi-se verbal ca in contract nu exista cuvintele “comision de risc”.
    Am revenit anul acesta din nou solicitand si nr de inregistrare de aceasta data, la care mi s-a raspuns ca a fost o “eroare informatica”…
    Unde ma pot adresa si ce sanse am cu cele doua dovezi sa demonstrez ca acesta a fost de fapt de la inceput un comision de risc.
    Multumesc!

 3. Buna ziua!
  Am contractat un credit pentru nevoi personale cu ipoteca in euro pe o perioada de 20 de ani in anul 2007 la banca Unicredit Tiriac. Dobanda este foarte buna, adica euribor la 6 luni+ 2.92%. Problema este ca in contractul de credit apare un comision de administrare de 0,2% calculat la soldul lunar al creditului. Vreau sa stiu daca acest comision este legal.
  Multumesc anticipat!

  • Buna ziua stimata doamna, v-am raspuns acestei intrebari in 3 randuri, chiar daca ati postat in mai multe topicuri. Daca sunt nelamuriri, reveniti. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 4. buna ziua ! avem un contract incheiat cu bcr din 2008 pentru un credit inpotecar insa ca si multi alti avem dobanzi si comisioane de care nu prea le intelegem daca pana anul acesta nu am platit nici un comision de 4 euro de garantie a creditului si care nu este atasat la rata , anul acesta din ianuarie am avut surpriza sa fiu instintata prin sms ca am acest comision datorat banci si mai mult am fost la banca sa intreb mai multe detalii insa ei o tin pe alor ca acest comision exista tocmai din 2008 ,pentru ca vreau sa merg mai departe si sa cer ajutorul unui avocat care imi poate explica in termeni populari ce reprezinta acele comisioane,dobanzi si penalizari am zis sa fac urmatorul demers sa scot un desfasurator incepand cu anul 2008 si pana in prezent cu tot ce am platit eu pana in prezent banci bcr ,dar surpiza mi sa spus ca acest desfasurator nu este gratuit si trebuie depusa o cerere mai intai …imi puteti spune va rog daca mati putea ajuta in deslusirea pe intelesul meu a contractului semnat este bine cum procedez ce ma sfatuiti sa fac ….

  • Buna ziua. Imi pare rau ca aveti in primul rand un contract cu BCR. Secundar este totusi bine ca in cele din urma ati inteles urgenta si necesitatea unui ajutor de specialitate, asa cum au facut-o si altii care s-au confruntat cu aceasta problema. In atare situatie, in cazul in care nu a fost completat formularul de contact pentru procesele colective, un coleg revine la dvs. pe adresa de email lasata pentru a putea analiza in CONCRET contractul dvs. de credit. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 5. Buna ziua.
  Avem un credit ipotecar din 2007 in valoare de 21750 Euro pe o perioada de 25 ani.
  Platim o rata de 205 Euro din care 100 euro comision administrare, 50 Euro in contul datoriei si 55 Euro dobanda.
  Este legal acest comision de administrare?

  • Nu, in conformitate cu legea clauzelor abuzive comisionul acesta nu este valabil. Il puteti recupera in integritate. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 6. Un credit la CEC Bank – are un comision de administrare de 0,3% aplicat la sold si impartit in rate egale pe perioada creditului (adica lunar cam 50 lei). Cat de legal ar putea fi? 🙂
  In plus, daca inteleg bine din contract, la achitarea anticipata a creditului, acest comision ar trebui achitat si el pentru sumele calculate ca neplatite la momentul respectiv. (datorita impartirii sumei totale a comisionului in rate egale pe perioada creditului). Multumesc anticipat pentru timpul acordat.

  • Pai este clar ca nu este legal si acest lucru a fost constatat deja de mai multe ori. In acest sens, o sa va rog sa ne comunicati mai multe detalii si contractul bancar pentru a fi analizat.

   Cu stima, av Cuculis 0722298011

 7. Buna ziua,
  Am un contract de credit de nevoi personale cu ipoteca de la Unicredit in valoare de 110.000 euro luat in 2007,la care Banca aplica 2 comisioane: comission de acordare credit in valoare de 2750 euro pe care l-am platit la inceput si un commission de administrare de 0,5% lunar,raportat la soldul creditului.
  Considerati ca aceste comisioane sunt abuzive si pot fi anulate/recuperate in instanta?

  Multumesc!

  • Buna ziua. Comisionul de 2750 de euro si 0.05 – 3850 euro doar cele 2 comisioane calculate pana la zi.
   Unicredit are mai probleme si pe dobanda si trebuie ceruta o recalculare a ei. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 8. Buna Ziua
  Am un contract de credit ipotecar la Credit Europe Bank in valoare de 51300 euro luat in 2008.Banca a perceput un comision de acordare in valoare de 513euro(1%) din valoarea totala a creditului si percepe in continuare un comision de administrare lunar de 0.15% aplicat la sold platibil incepand cu scadenta a 13-a de cand a fost contractat creditul.
  Pe un site am gasit aceste clauzele practicate de banca ca fiind abuzive:

  10. CREDIT EUROPE BANK NV prin mandat Sc Credit Europe Ipotecar IFN SA –Sediu social Bucuresti, Sector 6, b-dul Timisoara, nr. 26Z, Anchor Plaza, corp C, etaj 7

  Desi in principal practica judiciara a fost nefavorabila consumatorilor care au chemat in judecata la instantele din Bucuresti Credit Europe Bank, se intrevad si solutii de admitere pronuntate de judecatori (dosar nr.22427/303/2012 – castigat in fond la Judecatoria Sector 3 si ramas irevocabil in fata Tribunalului Bucuresti).
  Clauzele abuzive inserate in astfel de contracte, sunt urmatoarele:

  – Pentru plata cu intarziere a oricaror sume ce decurg din prezentul contract, imprumutatul se obliga sa plateasca dobanda majorata creditorului, in cuantum de 10% p.a, peste dobanda curenta stabilita conform contractului.(art. 4.4)
  – Comisionul de administrare lunar (art. 5.1 lit. c)
  – Creditorul va putea sa revizuiasca cuantumul comisioanelor pe parcursul derularii creditului in functie de politica sa de creditare, acestea urmand a fi aduse la cunostinta imprumutatului.

  – Imprumutatul/codebitorul renunta la beneficiul termenului. In consecinta, CEI isi rezerva dreptul de a declara scadent creditul inainte de termen in vederea recuperarii datoriilor imprumutatului fata de CEI, in cazul neindeplinirii oricaror obligatii a imprumutatului fata de creditor, la termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract. CEI poate cere imprumutatului conform intregului contract intreaga suma datorata debitandu-i toate conturile pentru recuperarea creantelor sale si va proceda la executarea garantiilor. (art. 8.14)
  – Neindeplinirea obligatiilor contractuale ale imprumutatului/codebitorului fata de creditor, la termenele si in conditiile contractului conbstituie cazuri de culpa. La aparitia oricarui caz de culpa, creditorul va declara toate obligatiile ce decurg din contract scadente si exigibile, trecand la executarea silita (art. 8.15).

  Mentionez ca aceste clauze sunt trecute si la mine in contract.
  Considerati ca aceste clauze sunt abuzive si daca da cum ma sfatuiti sa procedez pentru eliminarea lor si unde ar trebui sa ma adresez
  Va multumesc

  • Buna ziua stimate domn. Ceea ce semnalati dvs. este deja cunoscut. Asemenea practica a fost deja penalizata de catre instante, asa cum ati aratat si dvs. In atare situatie, ma vad nevoit sa va spun ca singura dvs. varianta este a actionati in instanta banca, si v-as sfatui in grup organizat. Mult succes! av. Cuculis 0722298011

 9. Buna ziua!
  in primul rând vreau sa-mi cer scuze pentru deranj.In anul 2008 am contractat un credit de nevoi personale la Raiffeisen de 10990 lei;am plătit pana in luna a doua 2011 o rata lunara de 300 lei,de atunci nemai făcând fata si nemaiplatind nimic.Așadar,in luna aprilie 2014,primesc instiintare din partea unui executor prin care mi se aduce la cunoștință faptul ca voi fi executat silit pentru o datorie de17800lei+2500 lei cheltuieli executare silită.consider ca suma pe care banca o cere este prea mare,asadar întrebarea mea este daca se poate face ceva in privinta diminuării sumei?mentionez de asemenea ca in graficul de rambursare exista un comision lunar de 50le,numit de administrare.Cu multumiri,o zi buna

  • Buna ziua stimata doamna si niciun deranj.Ceea ce vroiam sa va asigur este ca pe calea contestatiei puteti recupera o suma mare de bani din aceea pe care dvs. ati imprumutat-o, dupa cum veti aveti sa le dati mai multi bani decat ati luat, prin urmare, va indrum catre contestatie la executare. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 10. Buna ziua,

  As avea doua intrebari:
  1) Cum se face ca desi sunt castigate procese in legatura cu aceste comisioane, ele continua sa apara in ofertele bancilor?
  2) Daca semnez cu buna stiinta un contract de credit in care apare si un comision de administrare credit la sold, am sanse ulterior sa castig un proces legat de acest comision? Sau credeti ca este posibil sa se negocieze eliminarea acestui comision de la bun inceput?
  Multumesc.

  • Buna ziua. Asa este, inca apar, insa totusi sa avem o previzualizare a situatiei si sa nu devenim absurzi, bancii NU ii este interzisa aplicarea unui comision de administrare credit, in cuantum, civizilat, de 2,3-10 ron/luna, insa ceea ce discutam noi aici se refera la comisioane de adm. risc. etc de 10 e pana la 150 de euro/luna. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 11. Am postat si eu un mesaj pe 5 mai efectuand replay la un comentariu mai vechi, se pare ca nu l-ati observat, ati raspuns la alt mesaj postat ulterior… Cu scuzele de rigoare revin din nou mai jos cu mesajul initial.
  Multumesc!

  “Buna ziua!
  Referitor la comisionul lunar de administare a creditului de 0.1% aferent creditelor ipotecare acordate de BRD, in realitate acesta reprezinta un comision de risc mascat.
  Si eu am un credit ipotecar contractat in 2008, desi in contract nu se specifica descrierea “comision de risc” , posed dovezi ca acesta era de fapt un comision de risc mascat.
  Detin extrase de cont primite prin posta inainte de 2010 si print screen al extrasului de cont electronic de pe site-ul băncii – http://www.brd-net.ro efectuat inainte ca acest comision sa fie declarat abuziv in care acest comision era descris ca fiind comision de risc
  Astfel in extrasul primit prin posta în coloana “Descriere operaţiune“ acest comision era identificat prin următorul text “Com.Gest.Credit CL05303814100 Com. risc“, iar în extrasul în format electronic era identificat prin două coloane : coloana “Descriere operaţiune“ prin textul “Com Gest Credit“ şi coloana “Detalii operaţiune“ prin textul “Document : NC1008200744590002 Detaliu : CL05303814100 Detaliu : Comis. risc“.
  In 2010 am facut o notificare la care nu mi s-a raspuns in scris, spunandumi-se verbal ca in contract nu exista cuvintele “comision de risc”.
  Am revenit anul acesta din nou solicitand si nr de inregistrare de aceasta data, la care mi s-a raspuns ca a fost o “eroare informatica”…
  Unde ma pot adresa si ce sanse am cu cele doua dovezi sa demonstrez ca acesta a fost de fapt de la inceput un comision de risc.
  Multumesc!

  • Buna ziua si ne cerem scuze, insa nu am ajuns inca la comentariul dvs. dupa cum veti putea observa sunt foarte multe situatii descrise si trebuie sa raspundem cat mai eficient fiecarui solicitant in parte. Prin urmare, in primul rand pentru a putea beneficia de o prima analiza a contractului si ulterior o inscriere efectiva in procesul colectiv priviind clauzele abuzive, faceti inscrierea aici –

   Cu stima, av Cuculis 0722298011

   Cu stima, av Cuculis 0722298011

 12. ANPC a dat în judecată Raiffeisen Bank şi a cerut eliminarea comisionului de administrare din contractele de credit ale instituţiei pentru că ar fi ilegale (dosar nr.316/3/2014 la Tribunalul Bucuresti).
  Ca sa obtin eliminarea comisionului de administrare din contractul meu de credit, ar trebui ca:
  1)sa astept castigarea procesului de catre ANPC?
  2)sa ma adresez ANPC?
  3)sa solicit Raiffeisen Bank eliminarea comisionului de administrare?
  4)sa solicit in instanta eliminarea comisionului de administrare?

  • In mod cert ANPC nu va recupera niciodata pentru dvs. sume de bani. In mod absolut trebuie sa va inscrieti in procesul deschis sau sa deschideti actiunea separata. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • si eu am platit comision de administrare…il pot recupera si daca acum vand apartamentul si achit creidtul?
    Nu locuiesc in Romania si as dori sa ma reprezentati in proces colectiv..ce costuri sunt?

 13. Buna ziua,
  Am un credit auto la BRD din Iulie 2013. La acest credit pe extrasul de cont îmi apare o suma fixa de 280 lei cu mentiunea “Com. de gestionare a creditului”, iar in contract apare “Comision de administrare credit: 0,40% din soldul creditului”. Va rog sa îmi spuneti dacă este o clauza abuziva si dacă da, cum pot sa imi recuperez sumele plătite si sa le elimin pentru viitor de la plata.
  Multumesc mult!

  • Stimate domn. In legatura cu comisionul pe care banca vi-l percepe, atata vreme cat el este de natura sa rastoarne, bunul mers al contractului si da, acest comision este incasat ilegal raportat la sold.
   Daca el este dovedit abuziv in spiritul legii 193/2000 atunci opereaza nulitatea absoluta si puteti sa recuperati sumele de bani de la inceputul perceperii lui si pana la zi. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 14. Buna ziua. Am un credit ipotecar la BRD de 38.000 Euro, contractat in februarie 2010, unde dobandaeste indexabila, stabilita pe baza indicelui monetar Euribor la 3 luni + 3.50
  puncte procentuale, marja fixa si urmatoarele comisioane:
  – comision de intocmire dosar….1.44%,
  – comision lunar de gestionare a creditului la data prezentei…0.15% din soldul creditului,
  – comision lunar de gestionare a contului curent, la data prezentei…0.7 Eur/ valuta contului.
  Dupa aparitia OUG nr 50/2010, am fost chemat la banca sa semnez un act aditional pe care l-am si semnat unde eram instintat ca, comisionul de rambursare anticipata este zero dar se mentine comisionul lunar de administrare a creditului, in valoare de 0.15 % din soldul creditului. Pe graficul lunar imi apare rubrica “comision” iar la prima rata am platit 57 Eur si in prezent am 51 EUR.
  Considerati ca cele prezentate de mine sunt sau nu legale si cui sa ma adresez in caz de abuz.
  Multumesc !

  • Buna ziua. Abuzul este clar si contatat, acum tot ce aveti dvs. de facut este sa il demascati oficial si sa-l incasati in contul creditului dvs. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 15. Va salut,
  Intentionez sa fac un credit ipotecar la cec pe o perioada de 25 de ani, iar rata se compune din rata creditului, dobanda si comisionul de administrare credit in cuantum total de vreo 11000 lei (in jur de 50 de lei pe luna.) Intrucat doresc sa fac acest credit, ce pot sa fac pentru eliminarea acestuia din contract sau cel putin diminuarea semnificativa,maxim 10 lei pe luna.
  M.am gandit sa ma adresez bancii cu o solicitare de negociere acestui comision, o solicitare prin care sa,mi comunice in ce consta acest comision care este scopul acestuia. Ce ar fi de facut in situatia data?
  Va multumesc!

 16. Buna ziua! Va rog daca se poate sa ma ajutati cu un raspuns la problema pe care o am.Sunt coplatitor la un credit luat la Bcr de 48000 la care platesc o rata totala de 1074lei din care 168lei reprezinta comision de aministrare am platit 5 ani mai am inca 5.Va rog sa imi spuneti daca acest comision se poate elimina si daca da cum sa fac sa scap de el?
  Va rog sa imi trimiteti un raspuns, multumesc !

  • Buna ziua stimate domn, comisionul de administrare se poate elimina cu certitudine. Prin urmare, atata vreme cat sunteti la BCR, aceasta actiune este deja pe rolul instantelor si urmeaza ca dvs. daca veti intra in acest litigiu sa puteti interveni sau in septembrie cand vor pleca noile grupuri BCR. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • as dori si eu sa fac parte din acest proces..ce trebuie sa fac? Dar ar fi o problema…eu sunt acum in faza in care vand apart si achit creditul luat cu ipoteca in 2007.. se poate recupera comsionul si daca inchei raporturile cu BCR?
    Multumesc..

 17. Buna seara!

  Va rog daca se poate sa ma ajutati cu un raspuns la problema pe care o am. Sunt posesoarea unui credit luat la BCR de 23.ooo lei, obtinut in 08.10.2010 la care platesc o rata lunara de 532 lei din care 80,50 lei reprezinta comision lunar de aministrare credit (0,350% din valoarea creditului), de la rata nr.1 si pana in prezent platesc acest comision. Pana in ziua de azi nu am fost contactata de banca in privinta incheierii vreunui act aditional privind scoaterea acestui comision.Va rog sa imi spuneti daca acest comision este Ilegal si daca da, cum se progedeaza pentru a scapa de el?
  Va rog multumesc anticipat

  • Buna ziua, cu siguranta comisionul de administrare LUNAR este un factor ilegal si o plata nejustificata in contul BCR motiv pentru care legea 193/2000 v-a instituit posibilitatea de denuntare a acestui comision. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 18. Buna seara!
  Am un contract de imprumut nevoi personale in CHF incheiat in 2008 – refinantare cu PIREAUS BANK. In contractul de credit sunt mentionate doar doua comisioane si anume:
  – comision de acordare, calculat ca procent aplicat la suma solicitata (min. 60 EURO sau echivalent in RON/CHF), si va fi retinut din imprumut la data acordarii creditului;
  – comision de rambursare in avans.
  In graficul de rambursare se regasesc doar dobanda, rata si anuitatea.
  Intrebarea mea catre dumneavoastra este urmatoarea, comisionul de acordare este legal? Daca nu, va rog sa-mi spuneti cum pot proceda pentru a scapa de el.
  Multumesc!

  • Buna ziua. De comisionul de acordare cu sigurata ati scapat in sensul ca deja a fost platit insa acum se pune problema recuperarii lui. In ceea ce priveste procedura am sa va rog sa ne comunicati contractul pentru a putea fi analizat. Cu siguranta acest comision nu este legal, fiindca intra in incidenta directa cu suma imprumutata, adica practic ea este mai mica. In atare situatie, cu siguranta acest comision poate fi recuperat. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 19. Am un credit in lei la Piraeus Bank din 2008 .In contractul de credit comision de acordare de 5 % care au fost luati la acordarea creditului adica aprox.1400 ron.
  Este legal acest comision?Daca nu este, am sanse sa il recuperez?
  Pot cere bancii acest lucru?
  Multumesc.

 20. In anul 2013 am încheiat un contract de refinantare cu BRD GSG
  Precizez faptul că în momentul încheierii acestui contract de refinanțare aveam calitatea de angajat al acestei instituții bancare iar creditul a fost obținut în anumite condiții speciale aplicate angajaților. Aceste condiții speciale presupuneau aplicarea unei dobânzi diminuate față de cea standard, respectiv, de la 8,5%, la 7,65% (conform art. 7 din contract – Condiții Particulare), precum și neperceperea comisioanelor standard.
  Ulterior am demisionat din această instituție (pe fondul unor abuzuri din partea instituției care mi-a desființat funcția în perioada în care mă aflam în concediu creștere copil), iar în cursul lunii iunie, 2014, am constatat ca figurez în Biroul de Credit ca răuplatnic.
  În urma acestui fapt, m-am prezentat la sediul susursalei BRD GSG pentru a solicita detalii cu privire la situația creditului meu. Cu această ocazie mi-a fost adusă la cunoștință inițiativa proprie a acestei instituții de modificare a ratei lunare, prin introducerea unui comision de administrare în valoare de 0,4% aplicat lunar soldului creditului, în cuantum de aproximativ 292 lei, lunar, comision a cărui cuantum nu se regăsește nicăieri în cuprinsul contractului și nici nu mi-a fost adus la cunoștință în momentul încheierii contractului, fiind un cost intenționat ascuns, pentru a-mi influența hotărârea de a încheia acest contract. Această idee este întărită și de faptul că, pe lângă omiterea intenționată a specificării cuantumului și existenței comisionului de administrare, valoarea dobânzii aplicate creditului este specificată în mod expres atât în condițiile particulare cât și în cele generale întrucât cuantumul acesteia variază nesemnificativ, respectiv 0,85% anual, cu intenția clară de a produce aparența unui produs ieftin și accesibil, care să îmi influiențeze hotărârea de a-l accepta.
  La cererea mea, mi-a fost înmânat primul document scris (graficul de rambursare) prin care am luat la cunoștință despre valoarea noii rate lunare și am constatat că rata a fost modificată anterior, începând cu data de 30.04.2014, fără a fi notificată prin niciun mijloc despre această modificare, contrar precizărilor din clauzele contractuale, si astfel, am fost introdusă în evidența Biroului de Credit ca răuplatnic, fără a avea cunoștință despre existența unei datorii față de această instituție bancară și fără a fi notificată despre acest fapt.
  Ulterior demersurilor efectuate de către mine de a lua la cunoștință situația creditului și a motivelor pentru care am fost raportată la Biroul de Credite, am primit scris, prin poștă, prima notificare oficială din partea instituției cu privire la faptul că înregistrez debite restante și că am fost raportată la Biroul de Credite, notificare ce a fost emisă de către această instituție la data de 13.06.1014, respectiv, după aproximativ 3 luni de la data modificării din proprie inițiativă a cuantumului ratei lunare și aproximativ 2 luni de la data introducere în Biroul de Credite.
  In sensul celor prezentate mai sus as dori sa stiu daca acest comision de administrare este perceput legal si daca se poate face ceva pt excluderea sa.
  Vă mulţumesc,

 21. Buna ziua.
  In anul 2013 am încheiat un contract de refinantare cu BRD GSG iar creditul a fost obtinut in anumite contitii speciale intrucat eram angajat al acestei institutii.
  . Aceste condiții speciale presupuneau aplicarea unei dobânzi diminuate față de cea standard, respectiv, de la 8,5%, la 7,65% (conform art. 7 din contract – Condiții Particulare) și neperceperea comisioanelor standard, comisioane standard care nu mi-au fost aduse efectiv la cunostinta.
  Ulterior am demisionat din această instituție (pe fondul desfiintarii abuzive a funcției pe care o ocupam în perioada în care mă aflam în concediu creștere copil), iar în cursul lunii iunie, 2014, am constatat ca figurez în Biroul de Credit ca răuplatnic.
  În urma acestui fapt, m-am prezentat la sediul susursalei BRD GSG pentru a solicita detalii cu privire la situația creditului meu si mi s-a adus la cunoștință inițiativa proprie a acestei instituții de modificare a ratei lunare, prin introducerea unui comision de administrare în valoare de 0,4% aplicat lunar soldului creditului, în cuantum de aproximativ 292 lei, lunar, comision a cărui cuantum nu se regăsește nicăieri în cuprinsul contractului și nici nu mi-a fost adus la cunoștință în momentul încheierii contractului, fiind un cost intenționat ascuns, pentru a-mi influența probabil hotărârea de a încheia acest contract. Această idee este întărită și de faptul că, pe lângă omiterea intenționată a specificării cuantumului comisionului de administrare, valoarea dobânzii aplicate creditului in conditii standard este specificată întrucât cuantumul acesteia variază nesemnificativ, respectiv cu 0,85% anual, cu intenția clară de a produce aparența unui produs ieftin și accesibil, care să îmi influiențeze hotărârea de a-l accepta.
  La cererea mea, mi-a fost înmânat primul document scris (graficul de rambursare) prin care am luat la cunoștință despre valoarea noii rate lunare și am constatat că rata a fost modificată anterior, începând cu data de 30.04.2014, fără a fi notificată prin niciun mijloc despre această modificare, contrar precizărilor din clauzele contractuale, si astfel, am fost introdusă în evidența Biroului de Credit ca răuplatnic, fără a avea cunoștință despre existența unei datorii față de această instituție bancară și fără a fi notificată despre acest fapt.
  Ulterior demersurilor efectuate de către mine de a lua la cunoștință situația creditului și a motivelor pentru care am fost raportată la Biroul de Credite, am primit scris, prin poștă, prima notificare oficială din partea instituției cu privire la faptul că înregistrez debite restante și că am fost raportată la Biroul de Credite, notificare ce a fost emisă de către această instituție la data de 13.06.1014, respectiv, după aproximativ 3 luni de la data modificării din proprie inițiativă a cuantumului ratei lunare și aproximativ 2 luni de la data introducere în Biroul de Credite.
  In sensul celor prezentate mai sus as dori sa stiu daca acest comision de administrare este perceput legal si daca se poate face ceva pt excluderea sa.
  Vă mulţumesc,

  • Buna ziua stimate domn. In legatura cu problema dvs.
   Esenta comisionului de administrare , asa cum este el reprezentat de oug 50/2010 NU poate fi asimilat la acest cost pe care banca vi-l percepe, motiv pentru care, da cu siguranta el se incadreaza in dispzoitiile legii 193/2000 referitoare la clauzele abuzive.
   Cu stima, av Cuculis 0722298011

 22. Buna ziua,

  Poate s-a discutat si problema mea si nu am fost atenta, imi cer scuze!
  Am un Credit Prima Casa si in fiecare an, banca imi cere sa platesc un COMISION DE GESTIUNE- catre Fondul de Garantare. Este LEGAL sa platesc eu acest comision sau trebuie sa il plateasca banca? Ar trebui sa fie scris in contractul pe care l-am semnat cu Alpha Bank sau m-au pacalit de la inceput?
  Va multumesc pentru raspuns!

  O zi buna!

  • Buna ziua. Da acest subiect a mai fost dezbatut, dar revenim asupra lui de fiecare data cand este nevoie. Astfel din cate imi explicati intuiesc ca discutam cumva despre Alpha credit prima casa. Creditele date prin acest program au ceva deosebit(de
   abuziv) prin faptul ca se percepe si comision de administrare si comision administrare catre FNGC. Trebuiesc oricum vazute conditiile si astfel
   trasa concluzia fireasca, daca si cum se actioneaza in cazul dvs. daca vaincadrati intr-un litigiu colectiv sau indivdual.In cazul in care nu ati completat deja formularul de aici atunci puteti sa ne scrieti la avocat@indrumari-juridice.eu Cu stima, av Cuculis 0722298011

 23. Buna ziua! Am luat in 2008 un credit ipotecar in valoare de 45000 de euro, la inceput aveam o rata de aprox 300€ acum 273. Acum am observat in scadentar ca din cei 273 € platesc 50€ credit,60 de euro comision de administrare si restul dobanda. Mi se pare enorm comisionul de administrare, avand in vedere ca pana acum am platit aprox 5000 €credit si 4000€ comision de administrare,exceptand dobanda. Credeti ca am vreo sansa in instanta?

 24. Buna seara,
  Cred ca e prea tarziu sa cer o informatie deoarece deja mi s-a fixat un termen de executare silita pentru un credit cu ipoteca(locuinta). Deci de-abia acum ma intreb si eu despre acest comision de administrare, creditul a fost facut in 2008 la BCR.
  In alta ordine de idei, am si o executare pe salariu dar nu inteleg de ce imi blocheaza si contul de salariu daca licitatia se va face pe 11 decembrie. Eu chiar nu am alta sursa de venit! Mai pot sa fac ceva? As dori ,daca aveti timp ,sa imi dati un raspuns.
  Multumesc anticipat

 25. Am un contract de leasing la porschebank si platesc taxa de administrare in valoare de 68,61euro in fiecare luna plus dobinda aferenta creditului este legala aceasta taxa?

 26. Buna ziua.
  Am un credit de nevoi personale garantat cu ipoteca in valoare de 40.000 eur pe 30 ani, la Garanti Bank din 2011. Am un comision de administrare de 0,1% aplicat la soldul creditului. Este ilegal? Pot deschide proces impotriva bancii?
  Va multumesc.

 27. Buna ziua,
  Un contract de credit și-n 2007?incheiat cu Nextebank conține comision administrare 0,292% iar dobânda nu scrie exact cum este calculata.s-a plătit la el pana in 2010 apoi nu s-a mai plătit acum fiind executați imobiliar.as vrea sa stiu daca fac înțelegere cu banca sa platesc in rate ,mai pot sa acționez banca in judecată pentru recuperarea banilor?menrionez ca nu am facut contestație la executare.

  • NEXTBANK este fosta romextera bank, intradevar nu prea s-au adresat dansii publcului larg insa cu acest comision ne-a convins ca fac parte dintre bancile agresive, av Cuculis 0722298011

 28. Buna ziua. Am un credit prin Prima Casa la Alpha Bank din decembrie 2014. Zilele trecute am primit o notificare in cutia postala ca trebuie sa platesc 420 de lei pentru comisionul de gestiune fond garantare. Este legal acest comision? Trebuie sa plateasca si clientul 0,25% din acest comision de gestiune? Multumesc

  • Buna ziua, da in mod normal NU era legal sa platiti acest comision, insa de la a nu fi legal si pana la constatarea pe instanta el trebuie achitat. Doar in instanta puteti sa il eliminati. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 29. Buna ziua. Am un credit prin Prima Casa la Alpha Bank din decembrie 2014. Zilele trecute am primit o notificare in cutia postala de la Alpha Bank cum ca ar trebui sa platesc 420 de lei pentru comisionul de gestiune fond garantare. Este legal acest comision? Trebuie sa plateasca si clientul 0,25% din acest comision de gestiune? Am mai platit si alte taxe la semnarea contractului: taxa de evaluare, taxa pt arhiva electronica, taxa fond de garantare, taxa evaluare dosar; am un comision de administrare cont curent de 8 lei adaugat la fiecare rata. A trebuit sa platesc si o asigurare la Alpha Bank pe langa asigurarea obligatorie. As dori sa stiu ce demersuri as putea face, mai ales pentru a nu mai plati acest comision de gestiune pentru fondul de garantare.
  Multumesc

 30. In notificarea pe care am primit-o se mentioneaza ca trebuie sa platesc acest comision pana pe 31 ianuarie, dar nu am gasit asa ceva specificat in contractul pe care l-am semnat cu banca. Poate ma puteti indruma sa stiu daca acest comision este abuziv sau nu si ce as putea face in sensul in care este abuziv

 31. Buna seara,
  Am contractat un credit ipotecar la Credit Europe Bank, in martie 2008, in valoare de 134.000 CHF. In acel moment am platit un comision de acordare in valoare de aprox. 2700 CHF, care din cate citesc este ilegal. Pentru a recupera aceasta suma ce cale ar trebui sa urmez?
  Am incercat o discutie cu banca dar am primit refuzuri la toate cerintele mele, si anume: conversia creditului sau denominare la un curs acceptat de ambele parti (nu am solicitat cursul din momentul incheierii contractului) si recuperarea sau scaderea din sold a acestui comision de acordare. Raspunsul bancii a fost ca “ei nu aplica politica de act aditional la contract”, desi acest lucru este stipulat in contractul semnat.
  Va multumesc,

  • Buna ziua stimata doamna, o sa va rugam sa ne comunicati actele pe adresa de email oficiala pentru inscrierea in procesele colective. Cu stima, av Cuculis. Atat solicitarea de denominare si solicitarea de eliminare a unor clauze tot in incidenta legii 193/2000 se afla. Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • Buna ziua stimata doamna, o sa va rugam sa ne comunicati actele pe adresa de email oficiala pentru inscrierea in procesele colective. Cu stima, av Cuculis. Atat solicitarea de denominare si solicitarea de eliminare a unor clauze tot in incidenta legii 193/2000 se afla. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 32. Buna ziua,

  Am un credit de nevoi personale de 10.000 Euro la BRD, a fost achitat in intregime anul trecut in luna iulie, as vrea sa stiu in cazul in care ii dau in judecata pt recuperarea comisioanelor abuzive practicate am sanse sa castig?
  Multumesc!

  • Buna ziua, tinand cont de faptul ca opereaza o nulitate absoluta ea poate fi invocata oricand prin urmare, da puteti forma acest demers. Cu stima, av CUCULIS 0722298011

 33. Buna ziua,

  In 2008 am achizitionat un credit ipotecar la Banca Miilenium, pentru achizitionarea unui apartament in valoare de 89.000 CHF. Inca de la inceput am avut stipulat in contract, un comision de administrare de 0.15% / lunar din sold. In 2012 am facut o restructurare a acestui credit (la aceasi banca) si in continuare am acel comision de administrare. In momentul de fata, rata totala lunara este de 449.19 CF, din care principal 121.31 CHF, dobanda 203.64 CHF si comision 124.24 CHF.
  Am incercat in mai multe randuri sa discut cu banca pentru eliminarea sau macar reducerea acestui comision de administrare, dar de fiecare data mi-au spus ca nu se poate, deoarece am fost de acord cu el la semnarea contractului de credit.
  Va rog sa imi spuneti daca ma pot adresa unei institutii/instante pentru eliminarea acestui comision si daca a fost incasat ilegal-pentru recuperarea lui.

  Va multumesc.

  • Buna ziua,

   Intre timp am fost sunat de catre banca pentru a-mi propune o varianta de restructurare. In aceasta varianta de restructurare contopesc marja banci (3) cu comisionul de admistrare (0.15%/luna) si noua dobanda este de 4.8% + LIBOR 3M, Fata de 3% + LIBOR 3M + 0.15%comision administrare lunar.
   Aceasta contopire a marjei cu acel comision de administrare nu denota faptul ca doresc “legalizarea” comisionului de administrare?

   Va multumesc

  • Buna ziua. Comisionul despre care faceti vorbire nu este legal. In acest sens puteti sa faceti plangere la Judecatoria sectorului 1 acolo unde este sediul banci Millennium. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 34. Buna ziua,
  si in contractul nostru cu BCR avem aceste comisioane abuzive, intrebarea mea este: daca achit integral creditul,pot dupa aceia sa recuperez banii din aceste comisioane, sau odata datoria stinsa nu voi mai avea ce face?
  Multumesc.

 35. Buna ziua,
  In 2008 am contractat la Banca Millenium un credit de nevoi personale in franci elvetieni pe durata de 10 ani. Greutatile platii ratelor din ultima perioada m-au facut sa iau din nou contractele la citit iar la capitolul dobanzi si comisioane am gasit urmatoarele paragrafe:

  3. Rata dobanzii si comisioanele bancare
  3.1. Rata dobanzii; 6.90% pe an, pana la notificarea ulterioara din partea Bancii, calculata la Facilitatea nerambursata. Dobanda se calculeaza sl se plateste lunar odata cu rambursarea ratelor de credit, conform Graficului de Rambursare – Anexa 2. Banca isi rezerva dreptul de a modifica rata dobazii in conditiile unei modificari semnificative a conditiilor de piata. Modificare semnificativa este acea modificare in care rata dobanzii de finantare de pe piata monetara definita ca X-BOR la 6 luni+costul rezervei minime obligatorii (asa cum este el definit in practica/legislatia bancara) inregistreaza o modificare mai mare sau egala decat 1.5% intre oricare doua perioade succesive de modificare a ratei dobanzii, unde XBOR reprezinta oricare dintre ratele de referinta EURIBOR, UBOR sau ROBOR, rotunjita la a 2-a zecimala, in functie de valuta in care a fost acordata Facilitatea. Banca va informa imprumutatul despre o asemenea modificare (in ceea ce priveste dobanda), utilizand, la alegerea unilaterala a Bancii, orice mijloc de comunicare (notificare scrisa, extras de cont, SMS, e-mail, afisare la sediile unitatilor teritoriale si/sau publicare pe pagina de internet a Bancii). ln cazul in care imprumutatul nu este acord cu noua rata a dobanzii aplicabile, acesta are dreptul de a denunta unilateral acest contract. La data acestei denuntari, toate obligatiile imprumutatului vor deveni imediat scadente sl exigibile, imprumutatul fiind obligat de asemenea fa plata comisionului conform art. 4.4. Neprimirea niciunei obiectii din partea imprumutatului in termen de maximum 5 zile de la data la care i-a fost comunicata modificarea dobanzii constituie o acceptare de catre imprumutat a noii rate de dobanda. In situatia in care imprumutatul nu comunica Bancii schimbarea datelor sale de contact (adresa, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, etc.), Banca nu va fi raspunzatoare pentru orice eventual prejudiciu cauzat imprumutatului ca urmare a modificarii ratei de dobanda, iar comunicarea trimisa de Banca la datele de contact declarate de imprumutat la data semnarii prezentului Contract este considerata valabil trimisa.
  3.2 Comision de acordare a Facilitatii: 3.00% din valoarea totala a Facilitatii. Acest comision se va plati la data creditarii contului imprumutatului cu suma Facilitatii, prin deducerea acestuia din suma Facilitatii.
  3.3 Comision de administrare: 0.45% pe luna din suma Facilitatii ramasa de rambursat. Comisionul de administrare va fi platit lunar de catre imprumutat, odata cu rambursarea ratelor de credit, conform Graficului de Rambursare -Anexa 2.
  3.4 Dobanda penalizatoare: 20% pe an. Dobanda penalizatoare este datorata in cazul in care imprumutatul nu isi indeplineste obligatia de plata la scadenta (fie la scadenta prestabilita, fie la scadenta anticipata sau in orice alt caz). Aceasta dobanda va fi aplicata la rata de capital exigibila la data scadentei pana la data platii efective, indiferent ca aceasta data precede sau urmeaza pronuntarii unei eventuale hotarari judecatoresti. Dobanda penalizatoare va fi platita la data scadentei urmatoarei rate sau la o alta data precizata de Banca in notificare. Banca are dreptul sa revizuiasca nivelul Dobanzii Penalizatoare in functie de politica sa de creditare. Noul nivel al Dobanzii Penalizatoare va deveni aplicabil si opozabil imprumutatului prin afisare la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii. imprumutatul agreeaza ca dovada afisarii noului nivel al Dobanzii Penalizatoare va putea fi facuta cu orice document/evidenta produs/a de Banca.

  As dori sa stiu daca comisionul de administrare este legal, caci din cate vad eu se comporta ca o dobanda ascunsa, si de asemenea daca modalitatea de calcul a dobanzii este legala.

  As aprecia mult daca mi-ati raspunde cat mai repede. De asemenea as mai dori sa stiu, in cazul in care aceste lucruri sunt ilegale, cum ma pot inscrie in procesul colectiv deschis de dumneavoastra

  • Buna ziua stimate domn. In legatura cu situatia dvs. va pot confirma ca toate punctele pe care le-ati prezentat dvs. sunt de natura a fi abuzive in urma unei actuni in instanta. Pe larg gasiti explicatii pe tot parcursul site-ului nostru. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 36. Buna ziua. Apelez si eu la bunavointa dvs intr-o cauza nu prea placuta. In 2007 a fost scadentata o datorie. De la acea data nu am primit decat o scrisoare, fara confirmare, cum ca ma vor baga in baza de date si ma vor executa silit. Periodic m-am interesat si nu a existat nimic impotriva mea vreme de ani buni. Am putut primi bani in cont, nu mi-a pus nimeni nicio intrebare si nici nu am mai primit nicio notificare.
  Luna trecuta insa am primit o scrisoare de la o firma de recuperari cum ca nu am dat curs solicitarilor lor(care solicitari?) si voi fi executat silit. Bine. Au mai trimis sute de scrisori. Intr-un tarziu am fost instiintat ca vor veni la mine niste experti in vederea stabilirii veniturilor, conturilor, proprietatilor, etc si ca voi fi obligat sa semnez un acord de plata sau un raport de vizita. I-am sunat pe cei de la firma respectiva, am purtat o discutie hilara cu ei, le-am comunicat ca la acea adresa sta mama mea, care nu are nicio legatura cu pretinsul debit, ca la locul de munca din actele lor nu mai activez din 2009, i-am rugat sa suspende orice vizite prin blocul in care locuieste mama. Raspunsul a fost ca vor trimite pe cineva sa evalueze bunurile mamei ea stand la acea adresa. Am ras si le-am spus ca daca persista in ideea de a trimite pe cineva la urmarit le voi depune o plangere penala pentru hartuire. N-a venit nimeni pana acum.
  Stiu ca datoria este prescrisa, de aici si amenintarile ca daca nu voi semna ceva e vai de mine. Stiu toti pasii necesari contestatiei si sunt sigur ca o voi castiga, voi apela si la serviciile unui avocat specializat, in secunda in care-l voi gasi.
  De un alt lucru ma tem, insa: Am inteles ca indivizii de la aceasta firma, ii “conving” pe executori sa trimita somatia de executare dupa 20-25 de zile de la data incuviintarii. Astfel ei pot intampina contestatia pe motiv de tardivitate.
  1. Cum poate fi prevenit acest lucru??? Ma pot duce de indata ce vad online ca s-a incuviintat executarea sa cer de la firma de recuperari numele executorului pentru ca mai apoi sa merg la el si sa ii cer luarea la cunostiinta?
  2. Daca se va face executare fara somatie, avand in vedere faptul ca nu am bunuri pe numele meu si de doua luni am incetat colaborarea cu firma la care lucram, cum pot lua act de executare??? Trebuie sa astept pana ma angajez pentru a mi se pune poprire dupa care, in 15 de zile, ma duc sa contest sau cum?
  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns. REPET, nu ma tem de incuviintare, de contestatie(stiu ca voi castiga), ma tem doar de vreo incercare de ingradire a dreptului meu la contestatie de catre BEJ si firma de creante. Va multumesc anticipat.

  • Buna ziua. Din nefericire asa se intampla iar o buna parte dintre debitori sunt prejudiciati prin aceste practici. Dvs. puteti depune si o plangere penala si o actiune civila in acest sens. In tot cazul pentru a putea fi ferit de orice abuz va sfatuiesc sa procedati la o contesatie la executare si sa urmariti in mod permanent dosarul de executare. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 37. Buna ziua.Multumesc pentru raspunsuri. As mai avea 2 intrebari:

  1. Se poate formula o cerere catre instanta care va judeca in camera de consiliu investirea? Adica un inscris prin care instanta sa fie informata ca dosarul cutare, din data cutare, are grave vicii:
  a). Nu s-a facut comunicare cesiunii de creanta, asa cum cere legea.
  b). Datoria este prescrisa, prescrierea in sine fiind nascuta si implinita sub imperiul Decretului 167/1958.
  2. Daca voi avea nevoie, in caz ca oamenii persista, cum pot apela cat mai repede la serviciile dvs?

  • Buna ziua, prescriptia cu siguranta putem sa o calculam pentru dvs. Cesiunea daca nu este facuta legal conform CCivil este inopozabila. Noi avem contactul urmator 0722298011 sau 031.412.48.88 cu stima, av Cuculis

 38. Buna seara. Am un credit la Raiffeisen Bank in lei achizitionat in anul 2010 dupa intrarea in vigoare a OUG 50/2010.Comisionul lunar mi se aplica la soldul initial si nu la cel curent.Daca actionez in istanta banca pe speta asta am sanse de castig?
  Va multumesc

 39. Buna ziua. Am un credit de nevoi personale la BRD din 2010 si as dori sa stiu daca comisionul de gestionare credit este ilegal. Daca a fost achitat creditul se mai poate castiga in instanta comisionul? Va multumesc.

 40. Buna ziua. Am contractat in 2010 un credit de nevoi personale de la BRD si as dori sa stiu daca comisionul de gestionare credit este ilegal si daca a fost achitat creditul se mai poate da in instanta. Va multumesc.

 41. buna ziua, am un credit de nevoi personale in franci elvetieni la Bancpost pe 10 ani, facut in 2008 si prelungit ulterior cu aproximativ 2 ani pentru micsorarea ratei. Si intrebarea mea este daca e corect si daca se poate recupera ceva: rata credit acum 03.03.2015 – 160.22 franci din care 73.49 principal, 51.44 dobanda, 33.91 comision administrare, 1.38 sume prel. Recunosc ca am mai intarziat cu ratele din cauza cursului franc elvetian dar nu mai mult de 30-50 zile. Mie personal mi se pare enorm comisionul de administrare. Ce ar trebui sa in aceasta situatie? Astept raspunsul dvs. Multumesc

 42. Stimate domn,

  am contractat in anul 2008 un credit ipotecar la Credit Europe Bank pe 30 ani. Mentionez ca pentru a primi acest credit am platit comision de acordare 855 Euro (1%) din valoarea contractata desi pentru intocmirea documentatiei de acordare am platit separat 100 RON. De asemenea, comisionul de administrare al creditului se aplica lunar si reprezinta 0,15% din soldul acestuia. Dupa cum se stie, conform graficului de rambursare in primii ani platesti o suma foarte mica din sold si ca atare in 7 ani de cand avem acest credit am platit aprox. 5000 Euro din sold si 10.000 Euro comision de administrare (comision care nici macar nu se regaseste definit la termenii contractului si nu este indicata contraprestatia bancii pentru aceste sume incasate lunar).
  Ca atare, convinsa ca acest comision reprezenta o clauza abuziva am actionat banca in instanta in cadrul unui proces colectiv, in anul 2012. Dupa instanta de fond procesul a fost disjuns in dosare individuale si procesul a continuat la Tribunalul Bucuresti si la Curtea de Apel. Mentionez ca o parte din aceste dosare au castigat procesul iar altele (printre care si eu) au pierdut acest proces desi contractele de credit au fost pretiparite si nu a existat nici o negociere la momentul semnarii acestora.
  As vrea sa va intreb daca mai am vreo sansa sa indrept lucrurile avand in vedere ca hotararea data de instanta este irevocabila?
  De asemenea, credeti ca in aceste conditii as putea face o plangere la ANPC, avand in vedere faptul ca s-au dat sentinte diferite la acelasi tip de contract, cu aceleasi clauze abuzive (ceea ce mi se pare foarte nedrept)?

  Va multumesc

 43. Buna ziua. Am avut un contract de credit pentru nevoi personale (refinantat in luna martie 2015) cu BRD in mai 2011, in valoare de 60.000 lei pentru o perioada de 7 ani (84 luni). Creditul avea o dobanda fixa de 7% iar DAE era 13.65%. Astfel ca la data refinantarii am constatat ca dupa 45 de luni ,nu achitasem 50% din valoarea imprumutului, desi in toata aceasta perioada am achitat o rata medie de 1.100 lei. O pondere importanta in cadrul ratei era comisionul de administrare credit care era in valoare de 0.4% din valoarea ramasa de achitat, astfel ca pana la data refinantarii am achitat aproate 8.000 lei ca si comision de administrare credit. Fata de cazul mentionat as avea cateva intrebari, si anume:
  1. Avand in vedere valoarea DAE (13.65%) comparativ cu valoare dobanzii practicate (7%), se poate considera ca au fost percepute comisioane abuzive?
  2. Daca da, pot efectua actiuni de recuperare a sumelor provenite din aceste clauze, avand in vedere ca la acest moment contractul de credit incheiat cu BRD a fost incheiat prin refinantare de la o alta banca?
  3. Daca se poate face ceva in acest sens, care sunt pasii de urmat?

  In speranta acordarii unui raspuns
  Va multumesc anticipat. Mariana D

 44. Buna ziua. Va voi prezenta in continuare cazul meu. In luna Mai 2011 am contractat cu BRD, un credit pentru nevoi personale in valoare de 60.000 lei, pentru o perioada de 7 ani. Creditul avea dobanda fixa de 7% si DAE 13.65%. Comisionul de gestionare a creditului a fost de 0.4% din sold, urmand astfel sa platesc pana la sfarsitul contractului suma de 11.000 lei pentru acest comision. In luna martie 2015 creditul a fost incheiat prin refinantarea efectuata cu o alta banca, prin contractarea unui nou credit pentru o perioada de 5 ani, care de data aceasta a perceput un comisioan de gestionare a creditului mai mult decat rezonabil, respectiv o valoare de 1% din valoarea creditului, perceput o singura data de acordarea acestuia. Am constatat ca la data la care am contractat creditul pentru refinantare, respectiv la 45 de luni de la data acordarii creditului de la BRD, nu reusisem sa achit nici 50% din suma imprumutata, desi in aceasta perioada am achitat o rata lunara de aproximativ 1.150 lei (medie). Pentru cazul mai sus prezentat, va adresez cateva intrebari.
  1. Avand in vedere valoarea DAE raportata la valoarea dobanzii creditului, se poate considera ca s-au perceput valori abuzive pentru comisioanele incluse in acesta?
  2. Daca da, tinand cont de faptul ca la aceasta data creditul a fost incheiat, se mai pot efectua actiuni de recuperare a sumelor percepute in mod abuziv si care sunt pasii de urmat pentru aceasta?
  3. In aceeasi situatie se afla si prietenul meu, noi contractand in aceeasi data cate un contract de credit pentru nevoi personale in aceleasi conditii. Tinand cont de similaritatea cazurilor, ne putem asocia pentru initierea actiuni de recuperare a sumelor percepute in mod abuziv?
  Va multumesc

 45. In anul 2007 am contractat un credit imobiliar de 229.000 CHF la Volksbank. In decembrie 2012 l-am achitat integral. In perioada 2007-2012 am platit comision de risc/administrare foarte mare (pt ca si creditul era f mare). Considerati ca as putea recupera ceva in instanta ? Va rog sa aveti in vedere faptul ca sunt aproape 3 ani de la achitare (dec 2012) si ca Volksbank va trece in curand la B Transilvania
  Va multumesc

  • Buna ziua, chiar daca dvs. ati putea aprecia ca fiind prescris. lucrurile sunt de departe asa. NULITATEA ABSOLUTA, aceea care se aplica in cazul unei constatari ca abuzive a unei clauze poate fi invocata ORICAND. Astfel, lucrurile sunt clare, puteti sa il recuperati oricand. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 46. Buna ziua in martie 2012 am incheiat un contract de credit la BRD pentru refinantarea unui imprumut la alta banca, pe termen de 10 ani cu donamda fixa. Incadrul aceluiasi contract s-a incheiat si un contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare avand in vedere ca iau si salariul prin aceeasi banca.
  Intrebarea mea este daca comisionul lunar de administrare credit in valoare de 0,28% din soldul creditului este legal?

 47. Buna ziua. In 2010 am contractat un credit Prima Casa de la BRD. La fel ca si antecomentatorii mei platesc acel comision de gestionare credit. Am facut acum doua saptamani o cerere la banca in care am mentionat posibilitatea de a beneficia de avantajele programului Prima Casa actual (acum nu se mai percepe acest comision). Raspunsul de la banca a fost negativ. Ce ma sfatuiti sa fac in continuare? Sa incerc sa ma judec cu ei

 48. buna seara,
  mama mea a primit o instiintare de poprire pe pensie(25.06), are 1000 de lei, de la executor, un credit neplatit, din 2012, val. 5000lei la CETELEM,, acum cu cheltuieli val. este de 8500. PARTEA URATA ESTE CA, mama nu-si aminteste, are 3 accidente cerebrale, dementa, respectiv, comisia i-a eliberat certificat de handicap accentuat. am facut contestatie si am cerut contraexpertiza, ca are si un picior taiat…nu stie pe ce lume traieste, nu se poate descurca singura, platim pe cineva, impreuna cu noi, care mergem sa ne ingrijim de ea, cand putem, cum putem!
  rugamintea mea: ce ne sfatuiti sa facem, ar fi pacat sa ii se i-a niste bani, plus contractul este vai de el, comisioane, peste comisioane.
  va multumesc din suflet

 49. Buna ziua,
  V-as solicita un punct de vedere referitor la un credit acordat de catre CEC Bank in anul 2008, in valoare de 80.000E, pentru care se percepe in baza contractului printre alte comisioane, un ” comision de gestiune credit” de 0.10%, platit lunar, odata cu ratele.
  Totodata se mentioneaza ca in cazul rambursarii creditului, total sau partial, inainte de scadenta, se vor achita si comisioanele aferente.
  Daca nu cer prea mult, as dori sa stiu parerea dvs. despre notificarea bancii, in scris, prin care sa cer anularea acestui comision si folosirea sumelor platite la diminuarea creditului dar si pe ce baza legala mi-as putea intemeia adresa.
  Va multumesc pentru timpul acordat.
  Cu tot respectul!

  • Din start comisionul de gestiune este ilegal. De asemenea si rambursarea sub conditie comisionara este abuziva. Se pot obtine evident si sumele de bani ce deriva din dobanzile legale. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 50. Buna ziua, mi-ar placea sa ma ajutati si pe mine cu niste informatii referitoare la o refinantare la alta banca. Saptamana trecuta am facut o refinantare la Raiffeisen Bank impreuna cu sotul meu pentru a putea inchide creditul de nevoi personale si cardul de cumparaturi de la BRD. Suma implica si niste bani in plus pe langa cei necesari pentru a inchide creditele de la BRD. Refinantarea a fost acceptata la Raiffeisen Bank iar diferenta de bani iau fost virati sotului pe cardul lui de la Raiffeisen. Problema este ca am fost la BRD cu ordinele de plata conditionate si mi-au spus ca nu s-au virat banii de la Raiffeisen dar sotului ii apare pe Raiffeisen online ca sau virat sumele. La BRD initial mi sa spus ca se percepe un comision de care 300 de lei pentru fiecare credit ( adica 300 credit nevoi personale + 300 card de cumparaturi), eu am crezut initial ca acel comision va fi luat din suma pe care Reiffeisen le-o pune la dispozitie si de aceea se da 110 %. A doua oara cand am fost la BRD mi-au spus ca trebuie sa am pe cardurile mele comisionul ca sa accepte BRD ca Raiffeisen sa le vireze banii. A treia oara cand am fost la BRD mi sa spus ca las ca ma suna ei si imi spun exact cat ii comisionul. Nemultumita de raspuns am sunat eu la BRD la informatii. Le-am descris problema si au spus ca las ca ma suna. Nu m-au mai sunat.
  Intrebarea este: BRD are dreptul sa refuze refinantarea facuta la Reiffeisen chiar daca Reiffeisen a acceptat si le-a trimis deja banii?

 51. Imi pare rau de deranj, pana la urma dupa multe telefoane si vizite la sediu s-a rezolvat problema. Multumesc

 52. Buna ziua,
  Am cumparat un apartament cu 3 camere, demisol, prin programul Prima Casa prin Bancpost. Contractul a fost semnat in ianuarie 2013, cumparat de la persoana fizica, intr-un bloc nou din Chiajna. Nici la un an de la cumparare au inceput sa apara problemele: infiltratii, mai ales cand ploua foarte mult sau iarna cand se depune zapada. Am incercat sa contactez persoana de la care am camparat, dar de fiecare data evita sa faca orice reparatie.
  Constructorul chemat la constatare de mine a spus ca totul se intampla de la izolatiea blocului. Cine este de vina in acest caz si pe cine pot sa intentez in judecata? Exista posibilitatea de a da in judecata banca pentru ca ea a trimis evaluatorul si a acceptat apartamentul pentru creditul Prima casa sau persoana care mi-a vandut apartamentul?
  Am contactat si compania de asigurari pentru reparatii, dar au spus ca nu intra in contractul de asigurare.
  Va rog sa imi spuneti ce ati putea face in acest caz. As vrea sa ma misc repede in ambele directii pentru ca iar se apropie iarna si totodata probleme revin.

  Va multumesc,
  Ana Oprea

 53. Buna ziua,

  Am, si eu, un credit la CEC, pentru care pe langa alte comisioane sunt( sau, mai bine zis, eram) tinut la plata comisonului de gestiune, insa, ca urmare a unei discutii recente la sediul CEC, mi s-a spus ca in anul 2010 as fi fost chemat pentru semnarea unui act aditional prin care comisionul de gestiune a fost eliminat si transformat in comision de administrare, ca urmare a prevederilor OUG50/2010, pentru care trebuia sa imi dau acceptul ori sa il denunt in termen de 60 zile, conform aceleiasi legi.

  Nu am primit nicio hartie prin care sa fiu chemat pt. negocieri si de asemenea desi m-am prezentat in cele 2 luni de mai multe ori pt. diverse operatiuni ori chiar plata ratei.

  Exista sanse de castig in aceasta situatie? Deoarece am impresia ca s-au folosit abuziv de acel text legal, mie nesolicitandu-mi sa ma prezint pt. nicio negociere.

  As mai mentiona faptul ca urmarind desfasuratorul creditului nu imi pare a fi nimic modificat, eu platind acel comision de 0.10% ca o suma fixa, lunara, in cuantum fix, cum spuneau si alte persoane mai sus.
  Singura diferenta fiind ca pe acel desfasurator nu mai apare denumirea de comision de gestiune ci simplu ” comision”, lucru care m-a tinut departe de a imi da seama ca s-ar fi schimbat in ” comision de administrare” asa cum am aflat in urma discutiei.

  Va multumesc foarte mult!

 54. Buna ziua,
  La un credit de nevoi personale la BCR, luat in 2007, am platit pana in 2010 comision de risc 1,5 euro/luna si comision de administrare 1,5 euro/luna. Din 2010 platesc 3 euro comision de administrare. Pentru ca nu au raspuns la nici o solicitare de anulare a acestuia, nu am mai platit 2 rate care sunt aproximativ egale cu suma comisioanelor. Sunt legale aceste comisioane?
  Va multumesc.

 55. Buna seara,
  În anul 2007 am achiziționat un imobil prin credit ipotecar, prin Banca Carpatica. La acordarea creditului am plătit un comision lunar de 636 Euro, respectiv 2% din valoarea împrumutată. Conform contractului :
  Împrumutatul va plăti un comision de gestiune lunar de 0,15 % , calculat la valoarea creditului acordat.
  De peste opt ani achit în fiecare lună un comision lunar de 47,70 Euro. Acest comision este legal ? Și dacă nu, în ce măsură se pot recupera ambele comisioane, cel de acordare si cel de gestiune? Comisionul de gestiune se poate recupera integral, sau doar din momentul schimbării legislației, respectiv anul 2010 ?

  Vă mulțumesc.

  • Este in continuare incredibil cum bancile va incaseaza abuziv acesti bani. Comisionul de acordare este ilegal inclusiv acel comision de gestiune. Puteti sa il recuperati in instanta, plus dobanzile legale. Sunt de asemenea sigur ca si dobanda este calculata ilegal. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 56. Credit nevoi personale Piraeus Bank din 2007 cu comision acordare 5% din suma, modul de calcul a dobanzii era: euribor 6 luni + marja fixa 6 % + costul rezervelor minime 1,85%. Dupa oug 50/2010 in actul aditional marja fixa a devenit 7,85% la care se adauga doar euribor 6 luni.
  Este legal comisionul de acordare? Dar includerea costului rezervelor minime in marja fixa?
  Se poate intreprinde o actiune? Cu ce sanse de castig?
  Multumesc anticipat!

 57. buna ziua am un credit ipotecar luat in 2009 de la brd la care platesc un comision de gestiune de 38 euro in fiecare luna
  am fost la banca sa intreb daca nu e ilegal dar raspunsul lor a fost ca daca e trecut in contract atunci ce mai vreau
  acum nu mai stiu ce sa cred e legal sa mi-l opreasca sau nu va rog sa-mi dati un raspuns va multumesc

 58. Bună seara!
  În anul 2007 am încheiat un contract de credit ipotecar, în valoare de 36400 euro cu BRD. În acest contract este specificat faptul că trebuie să plătesc un comision de întocmire dosar în valoare de 655,20 euro și un comision lunar de gestionare a creditului de 0,1%.
  Vă rog să îmi transmiteți dacă aceste comisioane sunt abuzive.
  Menționez faptul ca în anul 2010 am fost chemat la banca pentru a semna un act adițional în care este precizat faptul ca este anulat comisionul de rambursare anticipată, iar la secțiunea comisioane mai este precizat doar comisionul “pentru prestarea fiecărui serviciu suplimentar la cererea împrumutatului ” în valoare de 50 euro. La secțiunea “alte dispoziții “, punctul 2 se specifică faptul că: “împrumutatul nu are la dispoziție un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire ” – acest lucru înseamnă că, în cazul în care comisioanele amintite mai sus sunt abuzive, eu nu pot solicita rambursarea lor?
  Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră.
  Mulțumesc!

 59. As dori sa stiu daca ati castigat un proces referitor la comisionul de risc din contractile de credit ipotecar la brd.?
  La mine in contract este specificat comision de risc1.5% la sold.

  • Buna ziua. Comisionul de risc al brd este la fel in orice contract, fie ca vb de BRD sau Volksbank, are aceeasi conotatie. Am castigat acest comision pe un grup si in sute de procese individuale. Cu stima, av CUCULIS 0722298011

 60. Buna ziua !
  Am sa va descriu si eu pe scurt prevederile contractului meu de credit cu BRD in ce priveste comisionul de administrare. Am un credit ipotecar in valoare de 34 mii euro contractat la BRD Baia Mare in anul 2008 – pentru care are prevazut in Conditii Particulare urmatoare formula “Comision lunar de administrare credit la date prezentei 0.1%”. Apoi mai am prevazut in Conditii Generale la partea de comisioane urmatorul text “Comision de administre credit platibil cu frecventa stabilita in Conditii Particulare, in cuntatumul stabilit in lista de tarife si comisioase standard in vigoare la data incasarii “. La aceasta data, adica la data incasarii pe Lista standard de comisioane a BRD acest comision apare trecut ca “gratuit”, adica zero, dar este insotit de mentiunea “* nu se percepe comision pentru cererile de credit initiate incepand cu data de 18.11.2013” Totusi aceasta este lista standard de tarife si comisioane a banci si eu consider ca trebuie sa platesc conform acestei liste si inteleg din mentiunea lor ca incepanda cu 18.11.2013 acest comision nu se mai percepe la nici un contract. Dar conform contractului meu trebuie sa il platesc la valoarea mentionata pe lista in vigoare adica valoare zero. Am facut adresa catre banca si mi-am spus ca ei nu pot sa imi anuleze comisionul, chiar daca eu nu am cerut asta pentru ca eu am solicitata sa il platesc dar conform listei in vigoare. Cum ma sfatutiti sa actionez: sa sesizez mai intai OPC-ul sau sa merg direct pe calea instantei ? Cu stima, Ana S.

  • Buna ziua. El nu mai este incasat in prezent pentru celelalte contracte, findca el este abuziv si nu poate fi mentinut in contractele de credit. Daca banca v-a refuzat eliminarea lui din contractul de credit il puteti elimina pe instanta. Cu stima, av CUCULIS 0722298011

 61. Ziua buna sa aveti, in data de 26.06.2008, am facut un credit ipotecar cu Bankpost valoare credit 57.000 euro, constatind ieri ,dupa 8 ani de plata, o rata de 370 euro lunar , din soldul creditului nu a scazut decat 3000 euro, ce as putea face si care ar fi costurile unui proces cu ei, rate le platesc in contiunuare greu dar le platesc, nu vor sa auda de esalonari , ti se impune direct sub ochi un contract pe care tebue sal semnezi, cred ca cel mai indicat ar fi sa aruncati o privire peste contract, nu vreau sa bat campi scriind aici ce nu intaleg, probabil un contract scanat si trimis mail, ar fi mai intelept, Nu stiu sa citesc juridic pe un contract stufos, eu prelucrez sticla si ma chinui sa tin pe picioare firma datorita excrocilor bancheri ,,

 62. buna ziua
  In anul 2012 am luat un credit de nevoi personale de la BRD la care pe langa comisioanele percepute initial adica de analiza, de administrare de inscriere la regisrul electronic sau cum s-e mai numeste pe langa niste carduri pe care mi le-au bagat pe gat cu toate ca nu aveam nevoie de carduri deoarece detinem card pentru ca am contul de salariu la BRD, pe langa dobanda mai am si un comision gras pe care nu stiu de ce il platesc. Nu pot sa va prezint clauzele contractuale dar daca puteti va rog sa ma ajutati cu o alta formula prin care as putea sa vi le transmit gen (fax sau pe e-mail) v-as ruga mult sa ma ajutati si sa i-mi spuneti daca este corect acest comisin pe care il platesc.

 63. Buna ziua,

  Vin cu o rugaminte catre dvs, in contractul meu de credit din 2008, este mentionat ca am un comision de administrare de 0.15% la sold. Acest tip de comsion este abuziv? Ma tot uitam prin OUG 50 si am observat ca banca poate percepe comision de administrare insa nu stiu daca este legal sa-l perceapa ca si procent din sold.

  Va multumesc anticipat!!

 64. Buna ziua….va rog sa ma ajutati si pe mine cu doua probleme…am un credit ipotecar la Bancpost din 2006 iar pana acum platit mai mult dobanda abia am restituit aprox 1000 euro din credit la o rata lunara de 150 euro pe 25 ani…Este corect??? Si o alta situatie o am la Unicredit cu un credit de consum de aprox 90000 lei /10 ani cu o rata lunara de 1300 lei din care 300 lei comision administrare(sumele sunt fixe pe toata perioada cu unele fluctuatii tinand de dobanda variabila)Este corect acest comision ? Ce trebuie sa fac? Creditul este din 2012. Cele doua banci sunt din vaslui…..(filialele sau sucursala)…..cu stima….

 65. Buna ziua. Am un credit ipotecar la OTP BanK luat in anul 2011. Pe langa dobanda mai apare un comision de administrare lunar raportat la creditul ramas. Doresc sa stiu daca este legal si daca se poate sa scapam de el sau sa fie fix. Daca da doresc si o colaborare.
  Mai doresc o infomatie.
  In anul 2006 am avut un credit ipotecar la Bancpost unde erau mai multe comisioane, care se pare ca nu prea au fost legale. Acest credit a fost inchis prin refinantare la OTP. Vreau sa stiu daca se mai pot recupera ceva bani din acele comisioane.
  Multumesc mult.

 66. Buna ziua. In 2011 Am incheiat un contract de credit Prima Casa cu Raiffeisen. Am incercat in 2015 sa returnez anticipat o parte din suma contractata si am descoperit ca, conform clauzelor contractuale, acest lucru poate fi posibil doar cu scaderea ratei si nu a perioadei de rambursare , ceea ce inseamna de fapt o dobanda mai mare platita bancii in timp. Am trimis o cerere bancii pentru semnarea unui act aditional la contract care sa permita plata anticipata cu scaderea perioadei de rambursare, dar mi-a fost refuzata. Am facut si o sesizare la Protectia Consumatorului (desi nu stiu daca ar fi fost necesar sau plauzibil in situatia data), dar nu am primit nici un raspuns. Poate fi aceasta considerata o clauza abuziva? Daca da, ce pasi trebuie sa urmez pentru a reglementa aceasta situatie si cam care ar fi costurile acestei actiuni. Va multumesc.

  • Stimata doamna, mie mi se pare ca este cu adevarat o clauza abuziva. Ar trebui sa fie posibilitatea scaderii ratei sau perioadei. Altfel, este o prevedere abuziva. Puteti merge in instanta pentru anularea clauzei. Nu este prima data cand se intalneste o clauza de acest tip si care sa fie abuziva.Cu stima, av Cuculis 0722298011

 67. Buna seara,
  In anul 2008 am contractat un credit de nevoi personale in euro de la Alpha Bank.
  Contractul este in curs de derulare pana in anul 2018. In contract sunt stipulate un comision de administrare si unul de risc, ambele platibile lunar in rata.
  Considerati ca este legala retinerea acestora?
  Va multumesc!
  Cu deosebit respect,

  In anul 2007 am contractat un credit ipotecar in valoare de 72000 CHF de la Reiffesen Bank .
  Am folosit banii pentru achitarea altor 2 credite si a unui apartament contractat prin primaria locala.
  In urma cresterii exagerate a cursului de schimb si a reducerilor salariale nu am mai putut plati ratele lunare(660 CHF). A trebuit sa vand apartamentul , pentru a plati bancii Reiffesen suma imprumutata. In luna februarie 2013 am achitat creditul.
  Credeti ca se mai poate recupera vreun ban in conditiile date?
  Va multumesc!
  Cu deosebit respect,

 68. In luna august 2015 am obtinut un credit anticipat in suma de 60ooo lei de la Bcr Banca pentru locuinte,credit pentru care platesc o rata de 252 lei reprezentand doar dobanda,si o rata de economisire de 535 lei ,suma platita lunar pana la strangerea sumei de 30000 lei in cont.Fac precizarea ca am reusit sa depun mai repede respectiva suma de 30000 in cont fata de data la care stbilisem cu banca.Intrebarea mea este:este legal sa platesc doar dobanda de 252 lei timp de 20 luni pana ca banca sa mi dea posibilitatea sa platesc si din principalul creditului,cum zic ei repartizarea creditului tip Bauspar.Mai arat faptul ca eu deja am suma economisita de 30000 lei blocata in contul bancii timp de 20 luni,timp in care eu le platesc doar dobanda lunara la suma de 60000 lei.Ce ma sfatuiti in acest caz?

  • Buna ziua. acolo cu siguranta sunt clauze de dobanda bcr inserate abuziv in contractul dvs. V-am facut si o solicitare pe email sa vedem contractul pentru a va indica in mod concrect ce este de facut. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 69. Bună ziua,

  Am un contract de credit la brd prin programul prima casă 1, în contract am acel comision de gestionare credit, asigurare de viață.spuneti-mi dacă acel comision este normal adica el ajunge undeva la 50 eur ținând cont ca am o rată de 278 eur?
  M-am uitat pe grafic și îl plătesc din 2009, se poate acționa în instanță pentru eliminarea lui din contract?
  Ce șanse de câștig am, cât durează procesul și ce costuri implica.?

 70. buna ziua am un contract de credit de la brd pe care l-am luat in 2009 si la care platesc in fiecare luna 40 eur ma intereseaza daca se poate face ceva legal de a scoate acest comision din contract sau daca intradevar banca are dreptate in acest caz de a incasa acest comision de gestiune cu toate ca am inteles ca s-a dat o lege de a fi scoase aceste comisioane ilegale va multumesc

 71. Buna ziua!

  Am contractat un credit de 8500 CHF de la Millennium Bank in martie 2008, pe 10 ani. Am primit 19.200 lei, la un curs de 1 CHF= 2,25 lei. Rata o dau tot in lei. Nici n-am vazut culoarea francilor. Pana acum, le-am dat 40.646 lei. Comision de administrare : in total, 2592,86 CHF (0,45% pe luna din suma “Facilitatii” ramasa de rambursat – conform contractului). DAE :13,69%Dupa grafic, ar trebui sa le dau in total 14.428,77 CHF. Mi-au mai ramas de dat, pentru 24 luni cat mai am din credit 2643,48 CHF. La un calcul cu un curs de 4.1(!) lei pt. un franc, rezulta 10.838 lei. Pe scurt, pentru 19.200 lei dau inapoi 51.484 lei. E cam prea mult. Mentionez ca eu nu am nici o intelegere, act aditional, renegociere sau orice act semnat cu OTP, noua banca. Nu le-as mai da nici un ban. Consider ca m-am cam achitat de credit. Ce pot face?

 72. Buna ziua si scuzati-mi deranjul…am un credit de nevoi personale luat de la un IFN (Credius) in valoare de 2900 lei, rata dobanzii este fixa calculata in procente pe an este de 7 %, si comision lunar de administrare al creditului(aplicat la soldul curent al creditului) de 7,916%. Am platit din iunie 2015 pana luna trecuta si azi la 22 de zile de intarziere au luat legatura cu angajatorul meu desi i-am anuntat ca sunt in ccc si imi trimite acasa insperctor pentru evaluarea bunurilor. Asa trebuie sa procedeze? Comisionul este legal? Am facut deja o plangere la ANPC.
  Va multumesc.

 73. Buna ziua,

  Am contractat un credit de nevoi personale in lei de 64000ron la Banca Romaneasca. Dobanda 6,92% (cu numeroase reduceri etc). Initial nu am primit un desfasurator cu plata lunar, dupa ce am cerut unul am fost surprins sa vad ca din 1240ron rata lunara 330ron este dobanda, restul fiind credit. Acest lucru este descrescator , spre sfarsitul creditului platind doar creditul. Eu am semnat pt un credit cu dobanda variabila si nu gasesc unde scrie ca aceasta se plateste in primele 24 luni ,urmand apoi sa platesc doar creditul. Multumesc pt sfaturi.
  O seara buna.

 74. Buna ziua,

  Am vazut ca s-a tot discutat referitor la comisionul de gestiune/administrare lunar al unui credit. Am un credit de nevoi personale cu ipoteca la Credit Europe Bank in valoare de 90000 eur care are un comision de gestiune lunar de 0,25% la sold , adica dintr-o rata de 850 eur aproximativ 200 eur o reprezinta acest comision. Inainte de a-i actiona in judecata trebuie sa discut cu ei, dar cum ar trebui sa pun problema, ca inteleg ca s-a castigat de catre alti clienti in instanta anularea acestuia si recalcularea lui de la inceputul creditului. Eu ar trebui inainte sa le cer sa-l anuleze si sa se recalculeze si sa astept raspunsul lor? Pt ca mi s-a spus verbal mai voalat ca banca nu va renunta de bunavoie la acest comision, ci ca maxim vor face o reesalonare, adica il voi plati, dar peste 6 luni sau 1 an in functie de cum se face reesalonarea.

 75. Buna ziua ,
  Am un credit ipotecar la Credin Europe Bank din 2008 . Dobanda este alcatuita in felul urmator 4.25+euribor la 6 luni . In primul an rata a fost calculata la dobanda de 4.25 si era 420 Eur . Acum dobanda este 4.25 +(-0.178 Euribor la 6 luni) iar rata este de 440 Eur . Va rog sa-mi spuneti daca este normal ca rata sa fie mai mare avand in vedere ca dobanda practic este mai mica fata de perioada initiala .

  Va multumesc.

 76. Bună seara ma numesc Horatio am un contract de nevoi personale din 2007 comisionul de urmărire și dobanda penalizatoare care este egala cu dobanda curenta contractuala sunt clauze abuzive si daca da in ce legi și articole din legi sunt considerate abuzive Vă mulțumesc anticipat.

 77. Buna ziua,
  Ma numesc Orzan Gina si revin cu o intrebare legata de creditul contractat cu ING Bank, in august 2007. La acordarea creditului cu ipoteca imobiliara a fost retinut comisionul de acordare, respectiv 1% din valoarea creditului (53.000 euro).
  Imi puteti spune va rog daca comisioanele platite anterior declararii lor ca fiind abuzive pot fi recuperate.
  Un alt aspect, in anul 2008 am depus in contul creditului suma de 3.000 euro, suma care nu a fost acceptata de banca ca plata in avans pe motiv ca in contractul semnat era o clauza care mentiona ca platile in avans sunt acceptate incepand cu suma de 10.000 euro. Suma insa a fost la dispozitia bancii lunar retrangand din cont rata lunara (implicit dobanda). In prezent, am inteles ca aceasta clauza a fost scoasa probabil fiind tot abuziva.
  In acest context, sunt sanse pentru recalculerea platii efectuate la momentul respectiv, implicit recalcularea dobanzii?
  Multumesc

 78. Buna seara, as dori sa știu dacă pot considera o clauza abuziva un comision de administrare lunar de 0.5% ( in jur de 100 euro ca si prima rata, apoi in mod descrescător) pentru un credit de nevoi personale de 20000 euro încheiat in 2007 cu banca Romexterra cu dobânda variabila de 10.95 % (Dae 18.1%) încheiat pe 120 luni. Deasemenea daca pot considera abuziv un act adițional ce mi s-a transmis in 2010 unde s-a modificat dobânda la 12.5% , la care se adauga o marja de 11.5% stabilită de banca, iar comisionul de administrare a rămas tot de 0.5% pe luna din suma rămasă de rambursat. Dacă se poate sa-mi Spune-ți ce anume poate fi considerat abuziv si dacă se pot recupera comisioanele de administrare sau parte din creditul achitat, ținând cont ca s-a modificat dobânda prin actul adițional, Menționez niciodată semnat, dar considerat de către banca tacit acceptat. Mulțumesc anticipat, cu respect o seara plăcuta.

 79. Am un credit ipotecar din din 19102011 la Brd in care este stipulat in graficul de rambursare/CONTRACTUL DE CREDIT, un comision lunar de administrare a creditului de 0,16% din valoarea creditului. CE pot face pentru a elimina acest comision sau a obtine retroactiv sumele platite pentru acest comision ?

  Cu respect, Claudiu

 80. Bună ziua!Sunt posesoarea unui credit ipotecar Bcr din 2007 și doresc eliminarea unui coplătitor. Pt aceasta,mi se percepe un comision de 390 euro. Îmi puteți spune dacă este sau nu legal.Mi se pare o suma exagerata în condițiile în care același comision la un credit în lei ar fi de 900 Ron. Multumesc

 81. Buna ziua !As puea sa primesc si eu,va rog frumos,o lamurire in ceeace priveste un comision care mi s-a luat abuziv in cazul unui credit pe care -l detin la CEC?in explicatia din extras scrie”percepere comision cheltuieli urmarire ron pf”.

 82. Buna ziua. Am un credit ipotecar din 2008 la BCR si va rog sa imi spuneti daca comisionul de administrare introdus in baza OUG 50/2010 potrivit art. 36 este legal si daca nu, cum poate fi inlaturat. Va intreb, deoarece banca incepand cu acest an a scos pentru unii creditori acest comision, dar prin reinoirea unui nou contract de credit fara clauze abuzive.

 83. Buna seara. Am achizitionat in 2010 un credit imobiliar in valoare de 36000 Euro pe o perioada de 30 ani. Rata lunara ajunge la 205 euro. Brd Net imi arata o Rambursare credit in valoare de 149 euro + un comision de gestionare a creditului de 47 euro, ceea ce cred eu ca e hotie la drumu mare. Intrebare e: e abuz, pot sa fac ceva in privinta asta, ma pot judeca cu ei?
  Multumesc anticipat
  Stefan

 84. Buna ziua, ma puteti ajuta cu o explicatie? Sunt noua intr-ale creditelor si am o nelamurire: ce este comisionul de gestiune datorat FNGCIMM? Este legal ? platim luna aceasta 619 ron extra la rata pentru un credit imobiliar de 253460 ron.

 85. Buna seara. Va rog sa ma lămuriți în doua cazuri: Am luat un credit de la Volksbank in anul 2008, pe care l-am returnat in anul 2010, după 2 ani și 2 luni. Am plătit comision de acordare, comision de risc și comision de rambursare anticipata. Va cer părerea dacă pot recupera banii din cele 3 comisioane.
  A doua problema: In anul 2010 am luat un credit de Garanti Bank pe 30 de ani, care este în derulare si în acest moment. Am achitat comision de acordare și plătesc lunar un comision de administrare. Am șanse sa recuperez aceste doua comisioane?
  Mulțumesc.

  • Buna ziua, comisioanele din prima creditare dar si din a doua pot fi recuperare. Nu exista termen de prescriptie pentru ele si nici nu are relevanta daca contractul a fost inchis. Puteti merge pe instanta. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 86. Buna ziua, Sunt angajat BRD si am contractat un credit de nevoi personale cu ipoteca in anul 2012 cu o dobanda preferentiala de 2,75%.Zilele trecute am cerut un calcul al dobanzii in cazul in care nu as mai fi salariat si mi-au dat o dobanda de 6%!!!! Nu stiu exact, de cand a fost eliminat comisionul de gestiune a creditului?Mi se pare o diferenta enorma!!! Va multumesc anricipat.

 87. Fiti amabil, am doua conturi la BRD, Lei si Euro. Pentru conturile de mai sus se percep urmatoarele comisioane:

  1. Comision administrare de cont (pentru contul in ron)-0.92 eur/luna
  2. Comision administrare Pachet Servicii- 1.7 eur/luna
  3. Comision administrare card euro (MCE)-9.6 eur/AN
  4. Comision administrare card ron (VCD)- 20 ron/an
  5. Comision de retragere numerar: 0.5% min 5 Ron pentru contul in Ron sau 0.5% min 3 Euro pentru contul in euro.

  Comisioanele de mai sus, sunt abuzive ?

  Astept cu interes raspunsul dumneavoastra. Multumesc.

 88. Buna ziua,

  Am un credit ipotecar in Eur la BCR acordat in 2009. La acel moment rata era compusa din Euribor la 6 luni + marja bancii.
  In Aprilie 2011, am obtinut o micsorare a marjei bancii de 2 pp. In actul aditional semnat a fost introdus un Comision de Administrare, in suma fixa. La acel moment nu am stiut daca acest comision de administrare era sau nu in legitimitate cu Ordonanta 50.
  Este acest Comision de Administrare perceput legal de catre Banca in baza actului aditional semnat ?
  Sau exista vreo jurisprudenta care imi da dreptul de a solicita in scris bancii restituirea lui?

  Va multumesc anticipat de ajutor

 89. Buna ziua,
  va rog sa imi spuneti daca un commission de administrare in suma fixa (calculate la valoarea creditului acordat) poate fi considerat clauza abuziva si pentru un credit incheiat intre profesionisti (creditul este pe firma). In cazul in care in opinia dvs, este clauza abuziva doresc sa demarez actiunea de recuperare a sumelor platite in plus.
  va multumesc

 90. Buna seara.Am luat un credit de nevoi personale in 2007 în valoare de 4900 euro de la bank post dar nu am platit nici o rata până în 2016 luna martie când mi-a venit o executare silita pe care nu am contestați iar acuma am de plată 11470 euro plus 6300ron cheltuieli de judecată către executor întrebarea mea este exista clauze abuzive in contract se mai poate diminua din suma? Aștept un răspuns mulțumesc anticipat

 91. Am onoarea sa va salut. Apreciez mult ceea ce faceti !!
  Va rog sa va spuneti parerea in urmatoarea speta !
  In anul 2008 am refinantat un imprumut ipotecar luat de la Transilvania printr un imprumut ptr nevoi personale cu ipoteca la Unicredit. Rata era formata din principal, dobinda si comision de administrare lunar la soldul sumei ramase de restituit. In anul 2010 dupa aparitia OG 50 Unicredit mi a solicitat sa aleg intre o rata fixa de 3,15 % sau o dobinda de 2,12 +euribor la 6 luni, in ambele cazuri fiindu mi solicitata plata in continuare a COMISIONULUI lunar de administrare DE 0,4% din credit , la un credit de 62. 000 euro. Adica circa 250_ 200 euro. Am solicitatin anul 2016 si 2017 scaderea acestui comision insa nu au fost de acord, oferindu mi refinatarea in lei, rrespectiv trecerea la rata formata din marja fixa a bancii plus euribor la trei luni . VA ROG SA MA AJUTATI CUM POT OBTINE MICSORAREA SAU ANULAREA COMISIONULUI !,,

 92. Buna ziua, doresc sa initiez un proces in instanta, alaturi de dumneavoastra, cu privire la comisionul de administrare a creditului pentru un credit ipotecar luat in 2008. Sunt din Resita, CS, si ma intereseaza documentele de care aveti nevoie pentru a le analiza, posibilitatea ca dumneavoastra sa ma reprezentati si comisionul perceput de dumneavoastra (sunt de acord cu plata unei remuneratii considerabile, proportionale valorii obtinute prin reducerea ratei si numai in cazul castigului de cauza). Multumesc pentru timpul alocat si astept mesajul dumneavoastra pe mail in cazul in care aveti disponibilitatea de a ne angja intr-un asemenea demers.

 93. Stimate Domnule Avocat ,

  Doresc sa inteleg daca este o clauza abuziva in contractul Imobiliar , debalansarea platilor prin alocarea lunara la inceputul creditului a 80% din plata lunara pt acoperirea dobanzii si numai 20% pt acoperirea principalului urmand ca dupa 15 ani sa se ajunga la 50% – 50% iar in partea a2a a perioadei ponderea sa se schimbe spre 80% acoperire principal si 20% pt plata dobanzii .

  In masura in care raspunsul este pozitiv , intentionez sa va solicit serviciile pt o actiune contra bancii .

  Multumesc

  • Buna ziua, in cadrul contractului daca se analizeaza prin prisma legii si se constata ca a intervenit un dezechilibru intre obligatii si drepturi, atunci poate fi incadrata ca si clauza de natura abuziva. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 94. Buna ziua,
  La prelungirea unei linii de credit pe un an pentru firma ni s-a retinut din nou comision de acordare si administrare. in contractul initial la paragraful ”comisioane” se mentiona:
  – un comision de acordare a facilitatii de 0,20% din suma facilitatii, platibil in maxim 5 zile de la data semnarii prezentului contract dar nu mai tarziu de data primei utilizari
  – un comision de administrare a facilitatii de 0,20% falt din suma facilitatii, platibil la 6 luni de la data semnarii contractului

  As dori sa stiu daca este normal sa se retina aceste comisioane si pentru prelungire din moment ce nu se mentioneaza acest lucru nici in contractul initial nici in actul aditional de prelungire pe un an.
  Multumesc anticipat

 95. Buna ziua!
  Am un contract de nevoi personale cu ipoteca la BCR din anul 2011 in suma de 36.800 EUR. Acum doresc sa scot codebitorul de la plata creditului, iar banca m-a informat ca pentru aceasta operatiune imi va percepe un comision de 390 EUR!!! Nu stiu sum sa procedez, sa cer negociere, cu toate ca nu cred ca voi avea sanse cu ei, sa cer sa-mi arate unde este stipulat acest comision (si daca ar fi 1% din valoarea creditului initial, si tot e mai mult) sau sa platesc suma, apoi sa-i dau in judecata? Mentionez ca trebuie neaparat sa scot codebitorul din contract (motivul divort).
  Va multumesc anticipat!

 96. Bună ziua

  Am un contract de credit la BRD, cu un comision de administrare de 0,10% dintr-un credit de 35.000 euro pe un termen de 30 de ani, care atinge suma finală de 6500 euro, adică enorm. M-am adresat CSALB, care cu greu a reușit să diminuieze de la 010%, la 0,07%,în termeni real de la 6500 euro, la circa 5500 eura, nesemnificativ. Aș vrea să mă înscriu în cadrul unui proces colectiv.

 97. buna ziua, am un credit la Brd din 2008, de 100.000 de euro pe 30 ani, tot asa, cu comision de gestionare de 0.1% la valoarea creditului lunar. Credeti ca am sanse sa imi recuperez banii platiti pana acum si sa anulez acest comision?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.