Compensarea Obligatiilor De Intretinere Datorate De Parinti Copiilor Minori

Compensarea Obligatiilor De IntretinereCompensarea pe cale judiciară a obligațiilor de întreținere datorate de părinți copiilor minori

Obligația de întreținere constă în prestația care se datorează de către soț celuilalt soț, de către o persoană ascendenților și descendenților acestora, fraților și surorilor, precum și altor persoane prevăzute de lege. Aceasta subzistă și în cazul în care este incidentă adopția, precum și în cazul foștilor soți.

În cazul în care a intervenit divorțul soților, independent de faptul că autoritatea părintească se exercită în comun de către ambii părinți sau doar de către unul dintre părinți, părintele la care minorul nu locuiește va trebui să contribuie la cele necesare traiului minorului și, după caz, la cheltuielile pentru educare, învățătură și pregătire profesională.

Astfel, în cazul în care părintele nu îsi îndeplinește obligațiile legale de bunăvoie, instanța va dispune obligarea acestuia la executarea obligației prin plata unei pensii de întreținere stabilită în bani, respectiv până la ¼ din venitul lunar net pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii și ½ pentru 3 sau mai mulți copii.

Prin  Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 12 martie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat problema posibilității compensației judiciare a obligațiilor de întreținere stabilite în sarcina fiecăruia dintre părinți, atunci când copiii au fost separați, iar fiecare părinte prestează întreținere copilului (copiilor) care nu locuiește (locuiesc) împreună cu el.

Compensația judiciară este o modalitate de stingere a obligațiilor care constă în aceea că datoriile reciproce se constată stinse de către instanță dacă acestea sunt certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor, dacă au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeași natură, până la concurența celei mai mici dintre ele.

Astfel, în situația în care instanța stabilește în urma divorțului locuințele minorilor separatra, astfel fiecare părinte datorțnd pensie de întreținere pentru minorul care nu locuiește cu acesta, s-a pus problema dacă instanța poate sau nu să dispună compensația judiciară.

Practica instanțelor judecătorești a fost neunitară, opinia majoritară susținând posibilitatea  operării compensației judiciare a obligațiilor de întreținere stabilite în sarcina fiecăruia dintre părinți, atunci când copiii au fost separați, iar fiecare părinte prestează întreținere copilului (copiilor) care nu locuiește (locuiesc) împreună cu el, opinia minoritară mergând pe interpretarea ce susținea că în această ipoteză nu este posibilă compensarea judiciară a obligațiilor de întreținere, întrucât ambii părinți datorează întreținere copiilor lor, potrivit art. 516 din Codul civil.

Instanța Supremă a decis că fiecare dintre părinți trebuie să contribuie în mod egal, atât proporțional cu mijloacele sale, cât mai ales cu nevoile concrete ale persoanei față de care se prestează întreținerea (conform art. 529 din Codul civil), fiecare instanță fiind datoare să realizeze un echilibru, astfel încât, respectându-se principiul egalității de drepturi, fiecare părinte trebuind a contribui, în ansamblu, proporțional cu mijloacele sale, iar fiecare dintre copii trebuind a primi o întreținere proporțională cu nevoile sale.

Necesitatea creării acestui echilibru rezidă tocmai în a nu exista situații defavorabile, în care unul dintre copii ar avea condiții mai bune de trai deoarece se află în grija unui părinte cu venituri mai mari sau, dimpotrivă, contribuția unuia dintre părinți să fie mai împovărătoare decât a celuilalt din cauza unor venituri mai mici ale sale ori a unor nevoi mai mari ale copilului care locuiește cu el.

Așadar, soluția compensației judiciare este urmarea evidentă a respectării principiului interesului superior al minorului, dar și a egalității de drepturi între copiii minori cărora le este datorată pensie de întreținere de la aceiași părinți.

Astfel, Compensarea Obligatiilor De Intretinere apare ca o consecinta normala la realitatea sotilor despartiti.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.