Consimtamantul Informat Al Pacientului

Consimtamantul informat al pacientului, ce presupune si ce inseamna?

Consimtamantul Informat Al Pacientului

Organizația Mondială a Sănătății, definește sănătatea ca fiind „o stare de totală bunăstare fizică, mintală și socială și nu doar absența bolii sau a infirmității”.

Calificarea dreptului la viata si sanatate ca drepturi fundamentale a adus in atentia legiuitorului roman noi aspecte privind reglementarea protectiei acestor drepturi.

Cititi mai jos si despre cazurile de Malpraxis ce pot interveni si ce drepturi aveti cu privire la despagubirea materiala sau morala pentru malpraxisul medical.

In acest sens legislatia romaneasca a absorbit o serie intreaga de reglementari ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului si Biomedicina 04.04.1997 Oviedo, ratificate de România prin Legea nr. 17/22.02.2001.

Interpretarea actului medical din perspectiva actului juridic civil trebuie sa aibe in vedere caracterele esentiale ale acestuia.

Vedeti formularul pentru acordarea consimtamantului informat al pacientului si ce contine.

Multitudinea de situatii in care actul medical se naste si reglementarea acestora face ca actul medical sa prezinte particularitati pe care profesionistul in domeniu juridic trebuie sa le interpreteze si sa le analizeze contextual, particularitatea esentiala fiind definita de necesitatea existentei consimtamantului informat al pacientului, reglementat prin art. 600 din Legea nr. 95/2006, conform caruia:

  • Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic stomatolog, asistent medical/moașă, conform prevederilor alin (2) și (3), pacientului i se solicită acordul scris.

  • În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul stomatolog, asistentul medical/moașa sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.

  • Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternative viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului”.

Cititi si despre:

In raport de multitudinea de situatii medicale in care necesitatea obtinerii consimtamantului informat al pacientului apare, reglementarile legale vin sa specifice modul in care acesta este obtinut in situatia pacientilor care din diferite motive medicale sau educationale nu-l pot aproba in forma generala scrisa.

Consimtamantul Informat Al Pacientului si ce trebuie sa continta.

OMS 1411/2016 care modifică OMS 482/2007 reglementează  forma și conținutul consimțământului informat al pacientului, stipulând ca regulă obținerea consimțământului în forma prevăzută de Anexa 2 conform căreia:

Art. 8. –

(1) Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința pacientului;

b) actul medical la care urmează a fi supus;

c) descrierea, pe scurt, a informațiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moașă;

d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;

e) semnătura și data exprimării acordului.

(2) Acordul scris constituie anexă la documentația de evidență primară.

(3) În cazul pacientului minor, acordul scris se va obține de la părinte ori de la reprezentantul legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea mai apropiată în sensul prezentului alineat se înțelege rudele majore care însoțesc pacientul minor, până la al patrulea grad inclusiv.

(4) În cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de expertiză medico-legală psihiatrică), acordul scris se va obține de la reprezentantul legal desemnat.

(5) În cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa nu poate comunica în mod eficient, din pricina condiției medicale a pacientului la momentul la care este necesară exprimarea consimțământului, acordul scris se poate obține de la soțul/soția sau ruda majoră cea mai apropiată a pacientului.

Prin ruda cea mai apropiată se înțelege, în ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

(6) Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmități i se va solicita exprimarea verbală a consimțământului pentru actul medical, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de consimțământ informat.

Pacientului care nu știe carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă voința sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de consimțământ informat.

(7) Acordul pacientului informat se exprimă în scris, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

Daca aceste reguli nu sunt respectate, pacientul are dreptul sa se considere de fapt o victima si poate solicita despagubiri aferente.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.