Totul Despre Malpraxis Si Despagubirea Victimei-Dreptul Pacientului Pagubit De A Obtine Daune

Pacientul ce a fost supus unui caz de malpraxis, are dreptul la despagubiri de natura morala dar si de natura materiala. Aflati totul despre obligatiile Spitalelor, Medicilor dar si Furnizorilor de echipament medical.

Care sunt primele demersuri ce trebuiesc facute, atunci cand suntem victima unui caz de malpraxis?

Incepem prin a explica faptul ca exista 3 tipuri de raspundere ce i se pot antrena unui personal medical cu privire la fapta de malpraxis.

 • Raspunderea civila – prin care veti putea sa solicitati daune de natura morala sau materiala;
 • Raspunderea disciplinara-prin care personalul medical poate chiar sa fie exclus din profesia si sa i se interzica sa mai practice medicina;
 • Raspunderea penala-prin care si in cadrul careia se pot solicita si daune materiale sau morale in cadrul procesului penal.

In ceea ce priveste organismul ce este abilitat sa ia o decizie in cazul in care a existat fapta de malpraxis sau nu, legea arata catre Comisia de Monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis ce se organizeaza conform legii 95/2006 la nivelul Directiilor de Sanatate publica din fiecare Judet si la nivelul Municipiului Bucuresti.

Astfel, primul pas poate fi sesizarea acestei comisii insa trebuie sa stiti ca nu sunteti obligati sa sesizati comisia ci puteti merge DIRECT in instanta, asta pentru a scurta timpul de asteptare.

Actiunea in instanta reduce timpul in care poate fi descoperit si sanctionat cazul de malpraxis si de asemenea de recuperare a daunelor pricinuite.

Cine face parte din comisia de Malpraxis din cadrul DSP?

 • 2 reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
 • 2 reprezentanţi ai casei judeţene de asigurări de sănătate sau a municipiului Bucureşti;
 • 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor;
 • 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor dentişti;
 • 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al farmaciştilor;
 • 2 reprezentanţi ai ordinului judeţean al asistenţilor şi moaşelor din România;
 • un expert medico-legal, numit prin decizie a conducătorului instituţiei din care face parte – cu privire la acesta trebuie sa stiti ca NU se poate afla in niciun caz de incompatibilitate si nici nu poate sa perfecteze lucrarea daca este in relatii cu una dintre partile impricinate;

Pe scurt, atributiile acestei comisii sunt de natura administrativa si nu judiciara, contencioasa. Pentru a obtine despagubiri, cei pagubiti trebuie sa ajunga in fata instantei.

ATENTIE – Pentru plata despagubirilor ce deriva din fapta de malpraxis, raspunde ASIGURATORUL MEDICULUI, SPITALULUI SAU FURNIZORULUI DE ECHIPAMENT MEDICAL.

Ce atributii efective are comisia de Malpraxis si ce poate ea sa rezolve de fapt?

Avand in vedere ca discutam doar de stabilirea efectiva a cazului de Malpraxis in cadrul acestei comisii, este fara putere de tagada ca nu comisia va rezolva problema platii daunelor de natura morala sau materiala si prin urmare comisia va fi doar un punct de sprijin prin care, daca se va constanta fapta de malpraxis, cel ce a fost supus procedurii gresite sau familia acestuia, vor avea posibilitatea de a ajunge in instanta pentru a solicita plata de daune.

In schimb, comisia are atributii cu privire la partea admistrativa a procedurii si anume –

stabileşte, prin decizie adoptată în maximum 3 luni de la data sesizării, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis;

– comunică decizia, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării, tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului; j) întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 1 februarie a anului următor celui pentru care se întocmeşte acest raport;

Astfel, daca a existat un caz de malpraxis, comisia dupa sesizare, in acest termn de 3 luni, trebuie sa-i raspunda celui interesat, daca a fost supus unei proceduri de malpraxis, sau nu.


Operatie gresita sau interventie medicala eronata? Ce face pacientul sau familia acestuia cu decizia comisiei de malpraxis?

Asa cum am aratat, practic comisia stabileste doar daca a fost sau nu caz de malpraxis. Spre exemplu o operatie gresita pe care un pacient o poate doar banui, poate fi stabilita legatura de cauzalitate clara intre fata de malpraxis si prejudiciu, prin decizia instantei.

In conditiile in care claseaza plangerea, pacientul sau familia acestuia, pot merge si ataca in instanta raspunsul iar daca se confirma cazul de malpraxis, se pot adresa instantei de judecata pe baza acestei decizii , in vederea stabilirii valorii daunelor morale si materiale pe care trebuie sa le plateasca cel sau cei vinovati. Stabiliti o programare aici.

In cat timp se prescriu faptele de malraxis?

Legea nr. 95/2006, prevede urmatoarele aspecte –
Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.

Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.

ATENTIE – Confidenţialitatea informaţiilor.

Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială. Încălcarea confidenţialităţii de către membrii comisiei sau experţii desemnaţi de aceasta atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform dispoziţiilor legale.

Cum se face sesizarea la Comisa de Malpraxis si apoi la Intanta de Judecata? Malpraxis Si Despagubirea Victimei doua elemente comune.

Comisia poate fi sesizată de:

a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

Persoanele menţionate la art. 25 înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:

a) numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;

b) calitatea persoanei care face sesizarea, în sensul prevăzut la art. 25;

c) numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);

d) numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

e) data efectuării actului de malpraxis sesizat;

f) descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;

g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.

Ce se anexeaza plangerii?

La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1), persoanele îndreptăţite să sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate să anexeze următoarele documente:

a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;

b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

Sesizarea instantei de judecata cu privire la obligarea platii de daune materiale si morale!

Instanta de judecata este Judecatoria si poate fi sesizata prin intermediul unui specialist care sa va intocmeasca dosarul de malpraxis fie dupa primirea raspunsului de la comisie fie chiar si inainate, oricum in instanta urmand sa fie facuta expertiza ce va determina daca a fost malpraxis sau nu!

Cine raspunde pentru Malpraxis? Doar medicul sau si unitatea spitaliceasca?Cine este răspunzător pentru o pierdere a sarcinii?

În caz de malpraxis atat individual cat si solidar, aceștia vor răspunde civil pentru prejudiciile produse pacientului. Faptele de malpraxis produse prin neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, cât și actele individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament, toate sunt considerate fape de malpraxis.

Personalul medical va răspunde civil şi pentru prejudiciile ce rezida din nerespectarea referitoare la confidenţialitatea, consimţământul informal dar şi obligativitatea acordării asistenţei medicale, ori în cazurile în care personalul medical îşi depăşeşte limitele competentei. De aici tragem concluzia ca nu doar faptele medicale atrag raspunderea dar si actele in sine.

Unitatea sanitară raspunde fie independent fie împreună cu personalul medical-in solidar.

Unităţile sanitare, publice sau private, în calitate de furnizori de servicii de sănătate, răspund civil pentru prejudiciile produse pacientului în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa:

 • infecţiilor nosocomiale;
 • defectelor cunoscute ale aparaturii medicale;
 • folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și a altor substanţe medicamentoase şi sanitare, după depășirea termenului de valabilitate sau a perioadei de garanție;
 • acceptării de aparatură medical, materiale sanitare, substanțe medicamentoase și sanitare de la furnizori, fără asigurarea prevăzută de lege;
 • subcontractării de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fără asigurare de răspundere civilă în domeniul medical.

Unităţile sanitare răspund în condiţiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta.

Spre exemplu, cazul de mai sus prin care doctorii au observat totusi ca este o problema dar nu au inteles sa intereneze pacientul, denota clar raspunderea pe toate cele 3 planuri a celor ce au luat aceasta decizie, de aceea este extrem de important ca atunci cand se vorbeste despre malpraxis sa existe o legatura de cauzalitate, exact ca in cazul infractiunilor, intre Fapta si prejudiciu.

Producătorii de echipamente medicale sau de medicamente

Producătorii de echipamente şi dispozitive medicale sau substanţe medicamentoase răspund pentru prejudiciile produse pacienţilor generate în mod direct sau indirect de defectele ascunse ale echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garanţie/ valabilitate, conform legislaţiei în vigoare.

Astfel, tragem concluzia ca si in ipoteza in care nu se discuta despre o culpa medicala, Malpraxisul poate sa apara prin folosirea unor echipamente medicale necorespunzatoare, ce fac periculoasa pentru viata pacientului sau integritatea lui corporala, folosirea lor.

Cand se poate atrage raspunderea penala pentru malpraxis?

Asa cum am dezvoltat mai sus, plangerea penala / atragerea raspunderii penale, poate sa intervina de fiecare data cand a existat o vatamare a sanatatii/integritatii corporale pana in 90 de zile(fapta fiind catalogata de catre codul penal ca fiind loviri si alte violente),sau daca ingrijirile medicale sunt peste 90 de zile fapta este incadrata la vatamare corporala.

Exista si situatii cand pacientul moare din culpa profesionala sau din pricina folosirii unor aparaturi neconforme si atunci exista o raspundere pentru fapta de ucidere din culpa sau in alte cazuri chiar omor daca este cazul .

Infractiuni precum vatmarea fatului sau vatamarea nou nascutului sunt pedepsite in legatura strica cu efectuarea unor proceduri gresite, deci infractiunile rezida din fapta de malpraxis. Cazul de malpraxis si despagubirea victimei sunt doua elemente inrudite ce deriva unul din celalalt.

Intodeauna trebuie sa apelati la un avocat specializat in malpraxis pentru a putea evalua situatia si a va indica efectiv ce demersuri trebuie sa faceti.

Daca ati fost supusi unei proceduri medicale gresite sau daca suspicionati un caz de malpraxis, completati formularul de mai jos pentru a putea evalua cazul dvs.

75 comments to “Totul Despre Malpraxis Si Despagubirea Victimei-Dreptul Pacientului Pagubit De A Obtine Daune”
 1. Din cauza unei proteze peticite pusa la operatia pe cord deschis din 10 ian.2018,am facut o infectie,pentru care am urmat un tratament de sapte saptamani la infectioase si apoi,operat din nou pe cord deschis in 14 dec.2018 la un spital privat din Bucuresti,unde,cconform F O s-a constatat ca,acea proteza peticita naclaia in puroi.Pentru amanunte,doresc sa fiu contactat telefonic.Va multumesc

  • Am 66 de ani. Am vrut să îmi repar dantura. Am mers din ianuarie 2020 până în martie,când a început pandemia la Megadent la dr.Andreea Miu, o dentista tânără,care pune o plombă în 3 sedinte deoarece în primele 2 plombe cad. Dar nu asta e cel mai grav ,ci faptul că după o incizie in gingie, in luna martie ,cu multă pierdere de sânge, pentru a-mi monta un pivot,în luna martie, pivotul a căzut în iunie iar eu am fost depistata cu HEPATITA B la analizele de la oftalmolog. Repetate la Spitalul militar,s-a confirmat ! Este rezultatul modului neigienic în care am văzut că lucrează, cu mâinile pe telefon ,apoi în gură pacientului,etc. Evident a negat că de la ea . Ce pot sa ii fac, pt ca neagă cu vehemență? După cum am ascultat filmulețul dvs.,nu pot sa obtin nimic ,decât să pierd bani în instanță. Bani pe care nu îi am,căci pensia mea de 1600 de lei abia îmi ajunge pentru medicamente și traiul zilnic.Asta este soarta pensionarului român! Să își înghită lacrimile și necazul!

    • Dicu silvia
     Soția mea.
     Legitimă
     Un copil,
     Serah, în urmă
     Cu 2 ani, a fost
     Declarată cu
     Cancer uterin
     La nr 2,filantropia
     A fost supusă
     Chimioterapiei.
     Apoi
     Radiată
     La spitalul nr 1
     Craiova.
     Recomandarea
     Dr,Sicoie Mariana
     De la spitalul
     Oncologic filantropia..
     Verdictul, 0perație.
     Cluj, fiind familie
     De martori ai
     Lui ÍEHOVA
     Nu am acceptat
     Primul medic
     De la cluj.
     Am găsit
     Un medic, privat
     La ven, art.
     Cluj.
     Care sa 0ferit
     Cu,condițiile
     Dumnezeului
     Nostru.
     Am plătit
     Tot
     În valoare
     De 3500euro
     30000perația
     Și restul
     Cheltuieli spitalicești.
     La jumatea, 0perației,a venit
     Dna, dr, Zicîndumi, trbuie, să îi băgăm, sînge.
     Am rămas mut.
     De ce mia zis.
     Nu trbuia, să mă bag, ma păcălit
     Rmmneul..
     Are vezica, lipită
     De uter, și
     Anusul
     Ars.
     Nu am, fost
     De acord, a închiso.
     5 zile, mai tîrziu
     Ma externat
     Cu soția.
     Cu copci, pe
     Burtă, metalice.
     Pe tren
     Mam, simțit
     Umilit.
     Din toți
     Banii
     Doar, 2000
     De euro
     Am recuperat.
     Restu
     Nu leam mai văzut
     Culoarea.
     La craiova.
     I sa făcut
     0perație fără sînge.
     La urgență.
     Dl, dr Mircea
     Mia zis, că ia făcut
     Mai mult
     Rău, deschizîndo
     Ls Cluj, și nefăcîndui, nimic..
     Eu cred că dna
     De la, venArt
     Ia grăbit sfîrșitul.
     Am făcut la colegiul medicilor, din craiova, dar a venit
     Pandemia.
     Se poate rezolva
     Ceva.
     Pentru a nu mai
     Face rău altor
     0ameni.
     Părerea dv contează
     Dosarul, cu toate, cheltuielile, și
     Istoricul
     Și nr de înregistrare de la
     Medicii din
     Craiova.
     Colegiul

   • Buna ziua , in urma cu doua luni ,am luat decizia sa ma operez de rinoplastie la un cabinet privat . Din păcate am luat cea mai proasta decizie de a ma opera la dansul . La prima întâlnire , foare delicat si așa de frumos vorbea in cât m a făcut sa i au decizia de a îmi face si implantul de menton . După doua luni , nasul meu este strâmb vizibil si la fel de mare, ( țin sa va menținea ca nu am avut fire vizibile , ca la orice operație de ribiplastie). Implantul de menton, tăietura arată groaznic , gaura efectiv. Din spusele dansului după operație si fiind de data aceasta foarte iritat in vorbire si grăbit sa ma expedieze din cabinet , “ da Draga nu te panica in câteva săptămâni nu vei mai avea gaura asta” . Este foarte mult de povestit … vreau sa știu ce pot sa fac legal sa pot sa l reclam pe acest doctor , pentru ca m a mutilat efectiv . Mulțumesc anticipat

  • Ce pot sa fac că acest doctor sa fie sancționat sa nu mai pățească și alți pacienți același tratament

  • Buna ziua,am fost operat de dezlipire de retina,dupa interventie a doua zi vedeam cu ochiul,a 5 a zi am inceput sa fac reactii adverse la tratament,si tensiune intraoculara mare 40-50 am anuntat medicul de cele intamplate mia schimbat antibioticul si a adaugat un tratament de tensiune,ma chemat la control dupa o saptamana sa vada cum merge tratamentul,in acest timp dureri ochi umflat etc…am mers dupa o sap la control …mda schimbam tratamentul…si tot asa o luna de zile pana cand miam pierdut vederea la ochi…dupa sa-mi spuna ca este suficient 3-4 zile cu tensiune 40-50 sa-ti distrgua nervul optic si o data pierdut nu se mai recupereaza…si atunci de ce ma chemi saptamanal? Asta ai vrut? dc nu mai internat de urgenta pana la stabilirea unui tratament corect?

  • Am fost supus unei operații de micșorare de dioptrii, in 2015, iar la un ochi s-a declanșat cheratoconus, asta îmi amenință cariera. Se mai poate face ceva?

    • Cum trebuie să procedez pentru un caz de malpraxis, mama nu a fost tratata corespunzător, trebuia trimisă la revascularizare la Iași, dar doctorul a încercat să acopere greșeala pe care a făcut-o.

  • Buna seara! Vin catre dvs. Cu o intrebare legata de moartea baiatului meu in varsta de 21 de ani la fundeni. In 2016 a fost diagnosticat cu leucemie 95% celule canceroaee iar dupa 1 an de tratament am reusit sa ii facem transplant de maduva printr un donator secret, operatia reusita 100% fara sanse sa revina mi au spus cei de la fundeni. In decembrie 2019 am refacut analizele si au iesit foarte bine, ne pregateam sa ii refacem dantura. In schimb in aprilie 2020 cand am revenit penteu ultimul set de analize inainte se ne apuca de dantura, leucemia a aparut cu 98% celule canceroase….Baiatul meu a plecat la fundeni singur cu masina lui si am tinut legatura cu el zi de zi prin videocall. Intr o saptaman i au si administrat citostaticele, iar el nu si a mai simtit corpul. Am sunat zi de zi la spital si nu ni s a dat nicio informatie. Abia sambata pe 6 iunie am insistat cu telefoanele si mi au spus ca doar ce a decedat fara nicio explicatie. Pe actul de deces este trecuta data de 7 si pe cel constatator scrie ca si explicatie in decembrie 2019 ii revenise boala ceea ce nu este adevarat. Eu spun ca baiatul meu a murit cu zile si nu am fost anuntati deloc despre situatia lui. Dvs ce parere aveti? De ce ar spune ca in decembrie 2019 el avea leucemia revenita cand nu a fost asa deloc si de ce este decedat pe 7 in acte cand eu am fost sunataa pe 6 iunie la 16:16 minute. Va multumesc !

   • Buna ziua. Imi pare teribil de rau sa citesc aceste randuri. Nu putem decat sa va solicitam sa ne contactati la 0722298011 si vom stabili impreuna o zi cand ne putem intalni in vederea prezentarii cazului. Cu stima, av. drd. Cuculis .

  • In cazul in care am fost amânat cu o operatie la picior fiind accident de muncă și de șase luni mă amană medicul ortoped eu fiind asigurat și îmi expiră cele 183 zile de concediu medical prin casa de asigurări la muncă nu pot merge că am ruptură meniscuri și ligamente in acest caz ce pot să fac ?

 2. Buna ziua,
  Am o problema cu vecinii.Si-au depozitat pe holul de intrare niste dulapuri unde isi aprovizioneaza varza murata,cartofi ,ceapa si bauturi p e timp de iarna.Din regulamentele de convetuire sociala,una dintre reguli interzice amplasarea de mobilier sau alte obiecte pe holul comun.Aceasta constituind contraventie.Precizez ca pe acest hol sunt sase apartamente si trei dulapuri de te impiedici ca sa ajungi in casa.Ati putea sa ma ajutati sa fac o no

  tificare unde sa se puna in vedere ca in termen de 15 zile de la primirea notificarii sa elibereze spatiu ca sa putem ajunge teferi in casele noastre?
  Va mulytumesc

 3. Bună seara am nascut pe 16 noiembrie la 37 de saptamani o fetita de 2790 g moartă din cauza neglijentei medicilor care stiau de problema fetitei era cu cordonul in jurul gatului si restul de cordon era angajat pe canalul de nastere diagnostic la 35 de saptamani procubitus la 36 saptamani elimin dopul gelatinos ma prezint in triaj la urgenta medicul constata pozitia transversala a fetei plus cordonul in jurul gatului si procubitus de cordon nu îi place ce vede recunoaste ca e urgenta medicala dar surpriza ma trimite acasa cu 4de nospa pe zi si sa vin la nevoie ca nu moare fatul acuma in timpul acesta fetita o decedat in burtica am 2 bilete de internare de la35 de saptamani testul pcr facut platit de mine negativ rezultatul dar nimeni nu a vrut sa ma interneze acuma cine raspunde pentru fetita mea care nu mai este😔d🥺😭din cate stiu eu procubitus de cordon sau procidenta de cordon este urgenta medicala😤

 4. Buna ziua am fost la un dentist care a reusit sa imi lase un ac dentar in masea fara sa ma anunte ca a rupt acul sperind sa treca de la sine durerea.Am avut durei de masea si am aflat dupa radiografia dentara ca am un ac infit in masea .Acum trebuie sa merg la un specialist sa imi rezolve problema ,cu imi pot recupera banii

 5. Bună ziua. În urma unei operații costisitoare făcută la un spital privat din Bucureşti, medicul chirurg deasemenea activ într-o rețea din Bucureşti pentru o afecțiune de sinuzită ,simptomele au continuat ,chiar s-au accentuat,Am încercat la acelaşi medic o reparare a situației, dar dumnealui dorea la numai cîteva luni o noua operație din nou costisitoare . Am mers la Ploieşti la alt medic care m-a operat din nou dar culmea este că simptomele de dinaintea primei operații sunt tot la fel şi pe timp de iarnă chiar insuportabile.,iar eu după nici 2 an de la prima operație şi în jur de 18000 roni cheltuiți sunt într-o situație chiar mai proastă. Părerea mea este că medicul de la Bucureşti deşi făcusem nenumărate analize, nu a văzut diagnosticul corect şi exact, operînd pe lîngă şi greşit. Iar cel de la ploieşti a opetat doar efectele secundare ale prinei operații. Sunt într-o situație disperată. Poate m-ă îndrumați şi pe mine ce pot face. Mulțunesc! Aşteot un răspuns.

  • Bună ziua aș vrea să știu și eu dacă tot ce mi se întâmplă este un caz de malpraxis. În primul rând aveam implanturi mamare făcute la o clinică privată în București după 12/13 ani am vrut să le schimb și am crezut ca ar fi ok sa apelez la același doctor neavând nici o problema în decursul anilor … Eu acum locuiesc în altă țară am sunat doctorul am stabilit data intervenției am venit am plătit 4500 euro după o lună de zile ajung cu necroza la sânul drept vin în țară mă operează un coleg deoarece dansa nu era … mi se scoate implantul doar pe partea stanga mi se spune ca trb să ast între 3/6 luni după 3 luni revin dar dansa la ultima vizită a spus ca peste 3 luni voi plăti 2000 pt ridicare din cauză ca sânul drept a avut țesut indepartat după 3 luni mi se cer 3000 de euro din care vorbind sau mai bn zis tocminduma ajung la suma de 2500 de euro acum la nici 2 săptămâni după intervenția de ridicare și punerea implantului pe partea dreapta am probleme văd o necroza la sânul stâng de unde mi-a curs secreția și am ajuns la spital ca nu se mai oprea mi-a adăugat fire la controlul de schimbare a pansamentelor… mâine mă duc să mă vadă din nou în 6 luni am avut 3 anestezii generale nu am putut lucra am un băiețel de 4 ani de care am grijă singura… este malpraxis ce mi se întâmplă? Și la prima intervenție acum 6 luni am avut episoade de febră frisoane poze trimise la fiecare pansament schimbat …

 6. Mă numesc Filip Iulica Am avut un accident de mașină în 2018 cu un deces .fratele meu am făcut un demers cu un avocat din București .dar deatunci și până acum n-am primit nici un răspuns a trecut 3 ani va rog să-mi spuneți ce mai e de făcut .Va Multumesc

 7. Buna ziua, este malpraxis atunci cand un medic face toate radiografiile la coloana si nu vede ca este rupta? In urma unui accident rutier .

 8. In urma unui accident rutier a suferit ruptura de tibie si gamba la ambele picioare,operat,sau facut si radiografii de coloana de sus pana jos .Dupa operatie i s-adat drumul acasa, doua luni la pat cand s-a ridicat in picioare pe cadru au inceput durerile de coloana, amfacut radiogafie si a reesit ruptura de coloana lombara. Nu trbuiau sa vada la spital?Este malpraxis?

 9. Daca am facut o operatie pentru indepartare coccis si el la 2 luni de la operatie apare in radiografie, este malpraxis?

 10. Buna ziua,
  din pacate va scriu in legatura cu o situatie foarte grava: sotia mea a efectuat o colonoscopie in urma careia i s-a pus un diagnostic gresit (hemoroizi), iar dupa circa 1 luna a efectuat in alta parte aceeasi procedura si i s-a gasit o tumora maligna de 4 cm. Cativa medici care au tratat-o ulterior au spus ca este clar un caz de malpraxis. Absolut tragic este faptul ca sotia mea nu mai este in viata astazi datorita acestei boli…
  Ce as putea face? Apreciez raspunsul si va multumesc.

 11. Buna ziua am pus un implant an acelas timp mi a scos si o masea dupa o perioada de u an si jumatate am mers sa mi descopere implantul doar ca medicul a zis ca trebuia sa fac o radiografie dar tot dansul a zis ca merge si fara apoi ma chinuit un pic a taiat mai mult decat trebuia nici dupa 2 saptamani nu e vindecat.Problema e ca am descoperit ca dintele sanatos de langa implant se misca .ce e de facut?Multumesc.

  • Să traiti! Mama mea a facut 2 dilatari la colon in spitalul de urgenta Floreasca. La prima dilatare si a doua nu au fost probleme , procedura fiind cu baloane in diverse marimi. La prima dilatare ne-a comunicat ca a avut 2 stenoze datorita radioterapiei si branhiterapie ( cancer organe genitale) dar totul a fost bine. Am fost programati pentru a 3 dilatare , stand pe hol aud urlete de durere , dr respectiv se plimba pe holuri … ma cheama inauntru îmi spune ca a intervenit o problema si rămâne internata , dar a fost chemat medic chirurg . Fiind trimis acasa si sa ma rog sa fie bine pana dimn. La aproximativ 2 ore sunt sunat mama a fost operata la colon deoarece s a fisurat.. mi-a dat reteta sa ii cumpar medicamente.. sa aflu ulterior cand si-a revenit mama , faptul ca pana sa fie “adormita ” l-a auzit pe dr spunand sa foloseasca pistolul sa nu se mai chinuie manual….. dupa operatia efectuata de chirurg a avut capse de titan….si agrafe de titan pe colon…in actele date de la spital nu sunt menționate. Mai mentionez faptul ca toti medicii rezidenti sau tineret tot venea in vizita la maica mea zilnic…este malpraxis sau gresesc?

 12. Buna , am o problema cu un caz de aqauafiliing , am facut aceasta intervenție in urma cu 2 ani și acum am probleme cu aceasta substanța care mia migrat…pe parcursul timpului am aflat ca aceasta substanța nu era una legală , și nu este adevărat ca se absoarbe in timp, pentru ca este o substanța ieftină care provoacă foarte mult rău .. ma tot chinui de ceva vreme sa caut o clinica unde îl pot scoate , Și as vrea sa știu cum pot proceda fata de acest medic care mia efectuat aceasta intervenție . Va mulțumesc

 13. Buna seara ! Mama mea era internata ,avand covid ,forma medie ,in momentul producerii incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase Constanta .A scapat cu viata ,cu voia lui D-zeu si cu ajutorul pompierilor care au scos-o pe geam,ea fiind internata la etaj .A fost intoxicata cu fum si in stare de soc .Acum este bine ,dar pe fond emotional a ramas cu niste sechele .Se poate constitui parte in proces pentru a cere daune spitalului ? Multumesc mult ,anticipat ,pentru raspuns!

 14. Bună ziua În urma unui tratament pt niște pete pe piele în zona fetei(câteva la numar) de vitiligo cu laser excimer, am facut 4 ședințe cu acesta. Ca rezultat, pe lângă faptul ca nu a ajutat la afecțiune, și în loc sa trateze doar zona respectiva, a făcut pe aproape toată fata și m am ales cu pete maronii pe fata care se accentuează la soare, și trebuie sa folosesc crema cu spf maxim. Parca am fost oparit, pătat. Nu va spun jena când ee holba lumea la mine. Au trecut 2luni de atunci în speranța că trece de la sine.

 15. Buna ziua,pe data de 10 .06.2022 m am operat de liposuctie +bbl ,in urma operatiei sunt mai umflata decat eram plus multiple adenoame,medicul ridica din umeri si tot ma linisteste ca se va desumfla insa am vazut zeci de fete dupa aceasta operatie care erau foarte bine si abdomenul era ok(fara umflaturi sau adenoame avand chiar mai putin timp de la operatie) am facut si o ecografie de parti moi in care specifica ceva de intestine cum ca ar fii umflate de partea stanga i am trimis doctorului care ma operat si nici nu sa deranjat sa mi raspunda..este caz de malpraxix? Tin sa mentionez ca am avut dureri groaznice 3 sapt dupa operatie si acum la aproape 3 luni de la operatie tot sunt umflata si dezamagita de rezultat(burta deformata si umflata)…

 16. Bună ziua. Am încercat să finalizez un mesaj dar acesta a fost trimis incomplet.
  Pe scurt – refuzul preluării unui bolnav de către ambulanță, refuzul personalului din cadrul UPU de a interna un bolnav (de 2 ori la interval de 11 zile) bolnav care la a treia prezentare (cu ambulanța) a fost diagnosticat cu mai multe probleme grave și care ulterior, după 2 săptămăni, a decedat poate fi sesizat Instanței?

 17. -BUnna ziua,
  sotul meu a decedat in urma unei operatii de anevrism aorta afectuata de dr Horatiu Moldovan,la clinica Sanador,acum 3 luni,i sa-u dat sanse de reusita de 94%,toate analizele bune,dar operatia un esec,nu pot lasa lucrurile asa,.ne-am dus cu toata speranta in acest dr.rece si indiferent.
  As vrea sa stiu daca exiosta vreo filmare din momentul operatiei
  si daca a fost caz de malpraxis.
  Multumesc!

 18. Buna ziua ! In urma unor extractii ale maselelor de minte am facut o infectie si am fost spitalizata 5 zile . Am primit diagnosticul de Abces genian . Medicul care mi-a scos maselele de minte nu isi asuma si considera ca nu am avut nimic si sustine ca mi s-a pus un diagnostic incorect. Sa merg mai departe cu sesizarea ? Singurul document doveditor este biletul de iesire din spital si concediul medical primit de la spital.

 19. Buna seara sa va spun pe scurt,m-am.internat in spital cu o infectie si o piatra la rinichi,in prima saptamana sa drenat infectia prin intruducerea unui furtun in rinichi urmand ca peste o saptamana sa imi scoata si piatra .Dupa prima interventie cu anestezie in coloana am inceput sa pierd urina,m-au asigurat ca este normal,apoi tot mai mult,urmand ca dupa cateva zile operatia pt piatra tot cu anestezie in coloana sa ajung efectiv la o icontinenta urinara cronica (purtatoare de pampers pana in prezent,mai exact 1 bax intro zi jumatate consum) efectiv nu mai simt nimic in partea de jos,dupa operatie am fost transferata la alt spital iar de acolo au spus ca am maduva spinarii afectata din cauza aneateziei in mare parte .Am 32 de ani sunt intr o situatie disperata pt ca m-am dus la spital fara nicio alta problema medicala si am iesit asa,ma aflu in situatia aceasta de 2 luni deja.Trebuie sa stiu daca se incadreaza la malpraxis si ce am de facut.multumesc

 20. Pot sa mai rezolv ceva daca au trecut 5 ani de la operatia in care a intervenit malpaxis? Confirmarea am primit o anul acesta.

 21. Bună seara! În vara anului 2021 am rămas insarcinata cu cel de al doilea copil. Toate bine, frumoase ,analizele ok, morfologiile bune și ele. În martie 2022 vine pe lume a 2 a minune, o fetiță care a doua zi după naștere prezenta un suflu la inimioara. 5 zile mai târziu ajungem la cardiolog unde aveam sa aflu ca cea mica are o malformație cardiaca severa.. ‘tetralogia fallot’. Cum este posibil ca la niciuna dintre cele 3 morfologii sa nu vadă medicul nimic. As vrea sa știu dacă în acest caz poate fi vb de un malpraxis.
  Mulțumesc, seara buna!!

 22. Buna ziua,

  De 4 saptamani am facut interventia de rinoseptoplastie inchisa.
  De cateva zile dupa ce mi s-a curatat nasul mi-a atras atentia septul. Septul lipseste, nu e ca si cum perforat (gaurica) ci lipsesre de la piramida nazala panan varf.
  Se vede din nara stanga exterior orificiul schelet piramida dreapta
  Stiu ca septul nazal este ca un perete care desparte stanga de dreapta, cat si functia de sustinere cartilaj nazal.
  Am fost vazuta de medicul operat si mi-a spus ca totul este asa cum trebuie si sa am rabdare.
  Urmeaza sa ma vad cu medic ORL pentru consult, intre timp 2 medici ORL-isti chirurgi in mediu online mi-au spus ca este ”perforatie septala -o complicatie frecventa”.
  Cel mai mult ma deranjeaza ca medicul care m-a operat nu mi-a spus desi am intrebat daca au fost complicatii si ca am trecut prin stari de anxietate din cauza socului.

  Va multumesc in avans!

 23. In urma unui incident mama mea a ajuns la spitalul Elias cu ruptura ligamente umar (disjunctie acromio-claviculara) . In urma diagnosticului i s-a pus bandaj cu recomadarea de imobilizare de 3 saptamani cu schimbare la 7 zile, operatia nefiind necesara si ca ligamentele s-ar regenera. Dupa primele 7 zile am mers la Sanador pentru schimbarea bandajului iar dl dr ortoped a cerut o noua radiografie si operatie imediata. Date fiind doua recomandari complet diferite pentru acelasi diagnostic, am comparat radiografia din seara incidentului, efectuata la Elias, cu radiografia de la Sanador efectuata dupa scoaterea badajului, iar din a 2 a radiografie reiese ca ruptura se agravase si distanta dintre oase este vizibil mai mare dupa cele 7 zile in care bratul/umarul a fost imobilizat de personalul spitalului Elias. Tind sa cred ca bandajul a fost pus gresit, pentru ca avea dureri mai mari decat in momentul incidentului. Ulterior mama s-a operat la privat. Este acesta un caz de malpraxis? Multumesc

 24. Buna ziua, tatal meu acum o luna de zile a suferit o craniotomie pentru un anevrism cerebral nerupt, dupa externare nu a fost prea bine, a revenit in spital si l-au internat, i s-a gasit o infectie si de 10 zile i se administreaza antibiotic, plus multe alte proceduri chinuitoare, punctii, drenaje, starea lui se agraveaza de la o zi la alta, dar in tot acest timp medicii nu ne comunica, atat lui cat si noua, familiei nu ne spun ce tip de bacterie e, ce diagnostic are, nu ne-au aratat nici macar o analiza, efectiv toti ne evita cand intrebam, si raspunsul e unul singur, “o infectie”. Banuim ca poate fi meningita, nu ne confirma nici nu ne infirma, ceva ne ascund si vor sa treaca timpul asa.. Zona operatiei s-a umflat, capul este deformat, plus multe alte probleme, alimentatia nu a mai fost aceeasi dupa operatie, nu mai poate manca, tot sistemul digestiv este dat peste cap. Nu putem intelege comportamentul acestor medici si tot auxiliarul medical care ne evita si nu vor sa ne dea niciun detaliu. As dori sa stiu daca este caz de malpraxis si sa facem ceva in privinta aceasta. Va multumesc!

 25. Va multumesc pentru explicatiile pe care le- ati expus pentru cazurile de MALPRAXIS sunteti PROFESORI ADEVARATI

 26. Am băiatul de 8 ani care suferă din cauza unei doctor stomatolog din Rosiori de Vede.de doua luni se chinuie sa i pună o plomba la o masea de lapte.nici acum când am suna ți azi 12-09-2023 spunandu i că este urgent sa l vadă.i mi spune sa vin pe 25-09-2023

 27. Bună seară sotuĺ meu a cazut si i sa spart rotula la genunchi in 3 si sa operat în urmă cu 3 luni i sa băgat tije cu sârmă si acum sa depistat ca tija e pusă cu susul în jos acum sa operat din nou si i sa pus șuruburi are dureri mari as dori să știu dacă e caz de malpraxis si dacă putem să facem ceva? Va multumesc

 28. Bună seară sotuĺ meu a cazut si i sa spart rotula la genunchi in 3 si sa operat în urmă cu 3 luni i sa băgat tije cu sârmă si acum sa depistat ca tija e pusă cu susul în jos acum sa operat din nou si i sa pus șuruburi are dureri mari as dori să știu dacă e caz de malpraxis si dacă putem să facem ceva? Va multumesc

 29. Bună seara. După o internare bunicii mele de 90 ani în spitalul municipal București, am adus o acasa vizibil mai bine cu o infecție urinara remisa, covid 19 remis și o demență sub tratament, conform externarii. LA 2 zile după externare,temperatura mare, tensiune arteriala f mica, suntem nevoiți sa chemam ambulanta din cauza durerilor abdominale. Neoficial, ni se spune ca e posibil sa aibă un sepsis, în urma montării unei sonde urinare în UPU de unde exista posibilitatea contactării unei bacterii, microb.Medicul de pe salvare, foarte mirat ca am adus o acasa fără un tratament cu antibiotic, antiinflamator ne recomanda sa mergem înapoi la spital. Ajunși în UPU, medicul de garda mai ca ma cearta ca de ce am adus o acolo după 2 zile de la externare si nu la in cămin specializat, simptomele fiind normale ptr o persoana cu demență și cu o infecție urinara(nu a citit istoricul medical, nu știa ca e remisa). După efectuarea analizelor in UPU, nu a mai ieșit deloc, am primit un sms de la spital ca va fi internata iar dansa a plecat acasă fără a ma informa despre starea ei. La 3 ore de la internare am fost sunata ca a decedat iar pe certificatul medical conststator apare stop cardiac și sepsis cu punct de plecare uterin. Nu am cerut niciodată sa ii mai dea 10 ani de trait ci doar sa fie tratata corespunzător pentru a nu muri în chinuri.In schimb, am fost aproape certata ca am adus o la spital, ea a murit după 3 zile de dureri și chin iar eu ca aparținător nu am fost informata nici o secunda despre starea ea de către medicul sau. La cerea mea a iesit rezidentul care mi a zis ca are o infecție urinara și mai multe aflu a doua zi, pe care nu a apucat o. O infirmiera doar a iesit și mi a pus hainele ei in brate fără sa ma anunțe ce se întâmplă, în acel moment am crezut ca murise. Sper ca vom ajunge vreodată sa avem un sistem în care sa ne putem respecta si trata corespunzător pacientii și apartinatorii.

 30. Buna ziua! In luna august 2021 mi-a cazut definitiv o “lucrare dentara din portelan cu suport metalic efectuata peste patru dinti”.
  Lucrarea a fost pusa initial in 18 martie 2014 si in urmatoarele 18 luni mi-a cazut o data si s-a miscat de alte trei ori.De fiecare data mi-a fost repusa, dar ultima oara cand s-a miscat mi-a dat-o jos cu dalta, ciobind-o intentionat.Doctorita n-a recunoscut, fixandu-mi-o, acuzandu-ma pe mine ca as fi ciobit-o.Ca urmare a faptului ca lucrarea dentara s-a miscat in continuare, dintii mi s-au abrazat in urmatorii ani, astfel incat in 7 ani am ajuns de la o abraziune normala de 10%, la una de 50%, adica cu dintii pe jumatate, crapati si cu smaltul spart.Ca dovada ca lucrarea s-a miscat, unul dintre dintii suport era inclinat deja la 45 de grade.Mi-am facut radiografie in 2021, care dovedeste asta.
  Dupa ce mi-am reparat toata partea de sus, m-am dus sa cer de la cabinetul stomatologic fisa cu “Interventii realizate” si am constatat ca lipsesc din ea interventiile de repunere a lucrarii, iar pretul tuturor lucrarilor este zero.
  Intrebari:
  1. E prescrisa fapta de evaziune si fals in acte din 18 martie 2014, cand am platit 400 de euro si doctorita a declarat zero?Daca nu, ce pot face?
  2.. E prescrisa raspunderea civila, avand in vedere ca am constatat daunele in august 2021 si,ulterior, mi-am reparat dantura in alta parte?Daca nu, ce pot sa fac?
  3. Ce solutii mai am?
  Multumesc anticipat!

 31. Bună seara ,în vara anului 2023 am făcut o intervenție de rinoplastie și deviație de sept ,după operație am sesizat ca nu pot respira pe una din nări și am semnalat medicului,acesta a spus ca trebuie sa mai treacă timpul și nasul sa se refacă. În prezent am aceeași problemă de respirație și mi s a spus ca încă am deviație de sept pe care dansul nu a putut să o corecteze în prima operație și trebuie să ma operez din nou. Plus ca nici nasul nu arată estetic cum trebuie și cea mai mare problemă este din punct de vedere funcțional.Aș vrea să știu dacă îmi pot recupera din banii,deoarece trebuie să trec din nou prin aceeași operație? Sau cum trebuie să procedez în această situație deoarece a doua intervenție este mult mai costisitoare .

 32. In Februarie, 2023, am apelat la o clinica stomatologica să-mi pun 2 premolari care îmi lipseau. Am fost consultată de un medic stomatolog, care timp de 3 săptămâni mi-a făcut “pregătirea” pentru următoarele proceduri, fără a-mi menționa că urma să nu mai lucreze în clinica. M-a preluat o domnișoară doctor de naționalitate araba, care m-a chinuit alte 2 luni, luandu-mi o groaza de bani, iar când am făcut infecție cu febră 40, mi-a zis că îi oare rău. Într-un final, mi-a stricat alți 4 dinți sănătoși, că să-mi facă legăturile, spunea dansa. Mi-a zis că mă va tine lucrarea 10-15 ani. Mi-a căzut lucrarea la 16 luni diferența. Am fost extrem de precaută cu ce am mâncat. Pot sa dau clinica in judecata?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.