Contractul De Mandat – Mandatarea Unei Persoane

Contractul de mandat

Art. 2009 C. civ ne spune ca „Mandatul este contractual prin care o parte, numita mandatar, se oblige inghie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant.”

Textul de lege da o definitie generala a mandatului, consideram ca este important de mentionat faptul ca, mandatul este de doua feluri: mandatul cu reprezentare si mandatul fara reprezentare.

Mandatul este cu reprezentare atunci cand actul se incheie nu numai pe seama mandantului ci si in numele acestuia.

Mandatul este fara reprezentare atunci cand actul se incheie de catre mandatar in nume propriu, dar pe seama mandantului., in acest caz tertii cocontractanti intra in raporturi doar cu mandatarul.

Art. 2013 ne spune ca „Contractul de mandat poate fi incheiat în formă scrisa, autentica ori sub semnătură privata, sau verbala. Acceptarea mandatului poate rezulta si din executarea sa de catre mandatar.”

Textul de lege de mai sus ne spune ca, contractual de mandate este valabil incheiat in orice forma, chiar si verbal.

Alin. (2) al aceluiasi articol prevede ca „Mandatul dat pentru incheierea unui act juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme trebuie sa respecte acea forma, sub sanctiunea aplicabila actului insusi. Prevederea nu se aplica atunci cand forma este necesara doar pentru opozabilitatea actului faţa de terti, daca prin lege nu se prevede altfel.”

Articolul de mai sus ne spune ca, daca pentru incheierea unui act trebuie o anumita forma si contractual de mandate trebuie incheiat in aceeasi forma. Ex: pentru vanzare unui teren este necesara forma autentica, daca se doreste ca terenul sa fie vandut printr-un mandatar si contractual de mandate trebuie sa fie in forma autentica.

Foarte important, daca partile nu au prevazut durata contractului art. 2015 ne spune ca „Daca partile nu au prevazut un termen, contractul de mandat incetează in 3 ani de la incheierea lui.”

In continuare art. 2017 ne spune ca „(1) Mandatarul nu poate sa depaseasca limitele stabilite prin mandat.

(2) Cu toate acestea, el se poate abate de la instructiunile primite, daca ii este imposibil sa il instiinteze in prealabil pe mandant si se poate prezuma ca acesta ar fi aprobat abaterea daca ar fi cunoscut imprejurarile ce o justifica. In acest caz, mandatarul este obligat sa il instiinteze de indata pe mandant cu privire la schimbarile aduse executarii mandatului.”

Asadar, mandatarul nu se poate abate de la instructiunile primate de la mandant, cu toate acestea, legea prevede si o exceptie, mandatarul se poate abate de la instructiuni pentru scopul realizarii mandatului.

Un alt aspect important, art. 2023 ne spune ca „Mandatarul este tinut sa indeplineasca personal mandatul, cu excepţia cazului in care mandantul l-a autorizat in mod expres sa isi substituie o alta persoana in executarea in tot sau in parte a mandatului.”

Asadar, mandatarul nu isi poate substitui o altta persoana fara aprobarea mandantului.

Si nu in ultimul rand art. 2030 prevede ca „Pe langă cauzele generale de incetare a contractelor, mandatul inceteaza prin oricare dintre următoarele moduri:

a) revocarea sa de către mandant;

b) renunţarea mandatarului;

c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului.

Cu toate acestea, atunci cand are ca obiect incheierea unor acte succesive in cadrul unei activitati cu caracter de continuitate, mandatul nu inceteaza daca aceasta activitate este in curs de desfasurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renuntare al partilor ori al mostenitorilor acestora.”

Av.Drd. Cuculis Adrian

One comment to “Contractul De Mandat – Mandatarea Unei Persoane”
  1. Am luat un 5in 2008 de la Bank post de 5000 de euro plătind parțial din el ne mai având posibilitate.
    M-au transferat recuperatori lor de la get benk aceștia spunându-mi ca datorez 10400 euro având proprie pe salariu din 2016 februarie 33,33% acum 2 luni m-au transferat la cruck vreau sa va întreb dacă este corect
    Va mulțumesc

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.