Cum Se Face Opozitia ( Contestatia ) La Executare Pentru Ipotecile Mobiliare? Avocat Cuculis

Contestatia La Executarea Mobiliara ! Executarea Ipoteca Mobiliara ? Cum Se Face Opozitia La Executarea Ipotectii Mobiliare Si Care Este Termenul ? Procedura Reglementata De Codul Civil In Detrimentul Codului De Procedura Civila Cu  Privire La Ipoteca Mobiliara – Arhiva Reala De Garantii Mobiliare – Avocat Cuculis

 

Ce Inseamna Ipoteca Mobiliara?

In primul rand trebuie sa avem in vedere ca ipoteca mobiliara este o creatie a noului cod civil si anume garantarea unei obligatii cu o garantie mobiliara (autoturism, tablouri si alte asemenea), practic tot ce nu intra in sfera de aplicare a ipotecii imobiliare.

Precum ipoteca imobiliara, ce se inscrie in cartea funciara a imobilului, orice garantare de datorie cu o ipoteca mobiliara, pentru opozabilitate, se inscrie in Arhiva Reala De Garantii Mobiliare. 

In momentul in care debitorul obligatiei nu-si mai plateste obligatiile scadente, creditorul poate opta fie pentru procedura executarii silite mobiliare directe .

Daca debitorul dvs. apeleaza la procedura vanzarii bunului mobil ipotecat conform codului civil, atunci treuie sa aveti grija ca inainte de primirea actelor de executare veti primi o NOTIFICARE A VANZARII, ce trebuie sa o contestati, prin procedura de OPOZITIE LA EXECUTARE.

Care Este Primul Document Pe Care Il Primesc Daca Sunt Executat Silit Pe O Ipoteca Mobiliara?

Asa cum am explicat mai sus, primul act pe care il va face creditorul dvs. este sa va notifice vanzarea si intentia de vanzare a bunului mobil, ipotecat si inscris in Arhiva Reala De Garantii Mobiliare.

Art. 2449

Notificarea vânzării

(1) Dacă doreşte să vândă bunul după procedura reglementată în prezenta secţiune, creditorul este ţinut să comunice persoanelor prevăzute la Art. 2450 o notificare de executare şi să înscrie un aviz de executare la arhivă.

(2) Atât comunicarea notificării, cât şi înscrierea avizului de executare trebuie realizate cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru vânzare.

(3) Nerespectarea acestor formalităţi atrage nulitatea vânzării.

(4) Dispoziţiile acestui articol nu se aplică atunci când bunurile care fac obiectul urmăririi sunt supuse pieirii, deteriorării ori devalorizării rapide ori sunt vândute în mod obişnuit pe o piaţă organizată.

ATENTIE – Notifcarea este obligatorie, astfel incat, daca primiti acte de executare fara sa fi fost notificat inainte, executarea silita este nula absolut!

Ce trebuie sa continta notificarea de vanzare a bunului mobil ipotecat?

Art. 2451 Cod Civil

Notificarea vânzării trebuie să indice în mod clar:

a) constituitorul şi creditorul ipotecar;

b) bunurile care fac obiectul urmăririi;

c) suma pentru care se porneşte urmărirea;

d) metoda prin care se va realiza valorificarea bunului;

e) data, ora şi locul la care va avea loc licitaţia publică, precum şi preţul de pornire a licitaţiei ori, după caz, data şi ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun.

Prin urmare, desprindem ideea ca pentru a putea fi vandut un bun mobil in procedura speciala a vanzarii ipotecii mobiliare, este necesar ca debitorul ( dupa ce se adreseaza executorului judecatoresc) sa notifice cu cel putin 15 zile inainte de vanzarea bunului, pe debitor, in vederea exercitarii dreptului de OPOZITIE LA EXECUTARE, pe care il are debitorul!

Ce Inseamna Opozitie La Executare Si Cum Se Face? Ce Trebuie Sa Contina Opozitia La Executare  Si Unde Se Face?

DE RETINUT –   Prin urmare, daca aveti un creditor care a apelat la procedura de vanzare mobiliara si valorificare a garantiei reale mobiliare, este important sa cunoasteti faptul ca trebuie sa faceto OPOZITIA LA EXECUTARE de la momentul primirii notificarii de vanzare si nu de la momentul primirii actelor de executare silita emise de catre executorul judecatoresc.

Opoziţia la executare se va formula dupa cum se arata mai jos:

(1) În termen de 15 zile de la comunicarea notificării sau, după caz, de la înscrierea avizului de executare în arhivă, cei interesaţi sau vătămaţi prin executare pot formula opoziţie la executare.

ATENTIE – FACETI OPOZITIE LA EXECUTARE, SUSPENDATI IMEDIAT EXECUTAREA SILITA, FARA CAUTIUNE!

(2) Opoziţia suspendă de drept procedura de vânzare până la soluţionarea definitivă a cauzei. Creditorul ipotecar care nu a preluat încă bunul va putea să o facă şi pe perioada judecării opoziţiei.

(3) Instanţa va soluţiona opoziţia în termen de 5 zile. Hotărârea instanţei poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. În cazul respingerii opoziţiei, apelul nu îl opreşte pe creditor să treacă la valorificarea bunului. Apelul se soluţionează de urgenţă potrivit regulilor de la ordonanţa preşedinţială.

(4) Instanţa poate dispune încetarea executării pornite de creditor, dacă debitorul a plătit, precum şi restituirea bunului de către creditor. Dacă instanţa constată că vânzarea ar urma să se facă cu încălcarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, va stabili condiţiile şi regulile corespunzătoare şi va încuviinţa valorificarea bunului.

Pot fi invocate nereguli cu privire la procedura de vanzare si de asemenea, daca discutam despre un titlu executoriu reprezentat de un credit bancar, sau contract de imprumut intre persoane sau orice alt titlu in afara de o hotarare judecatoreasca, puteti invoca toate apararile cu privire la acel titlu executoriu(lipsa comunicarii notificarii, necertitudinea sumei, plata datoriei, orice alt abuz al creditorului).

Creditorul Poate Incasa Bunul Mobil In Contul Creantei

La fel ca in cazul bunurilor  imobile, in procedura reglementata de catre codul de procedura civila cu privire la ipoteca imobiliara si in cazul bunurilor mobile, creditorul are posibilitatea sa preia bunul asupra caruia a fost instituita garantia ipotecara.

Ce Se Intampla Daca Creditorul Preia Bunul In Contul Creantei ?

Efectele preluării în contul creanţei

(1) Preluarea bunului de către creditor în contul creanţei:

a) stinge creanţa ipotecară;

b) transferă creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;

c) stinge toate ipotecile şi privilegiile de rang inferior.

(2) Contractul de ipotecă împreună cu notificarea de preluare în contul creanţei ţin loc de titlu de proprietate.

 

Cum Executa Silit Un Executor Bunurile Aflate In Casa Si Ce Pot Sa Fac Pentru A Bloca Executarea Mobiliara? – Sechestrul Asigurator – Avocat Cuculis

Av. Cuculis

Avocat@indrumari-juridice.eu

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.