Drepturile Suspectului Si Drepturile Inculpatului In Procesul Penal

DREPTURILE SUSPECTULUI ȘI INCULPATULUI ÎN TIMPUL AUDIERII

La începutul fiecărei audieri a suspectului/inculpatului, organul judiciar adresează o serie de întrebări pentru identificarea acestuia: nume, prenume, stare civilă, data și locul nașterii, CNP, cetățenie, numele părinților, urmând ca pe baza informațiilor furnizate să se individualizeze persoana audiată.

În funcție de aprecierea organului judiciar, aceste întrebări se pot repeta pe parcursul audierii sau în cadrul unor audieri ulterioare.

Organul abilitat de cercetare penală are obligația de a-i comunica suspectului/inculpatului drepturile și obligațiile sale în scris, unul dintre principalele drepturi fiind acela de a nu da nicio declarație.

După ce este îndeplinită această procedură, suspectul/inculpatul este lăsat să declare ceea ce dorește cu privire la situația de fapt, putând chiar să consulte însemnările pe care le deține, urmând ca organul de cercetare penală să-i adreseze întrebările necesare pentru a clarifica situația de fapt.

La audiere poate să ia parte avocatul suspectului/inculpatului, cu care acesta din urmă se poate consulta, putând chiar să intervină în eventualitatea în care se încercă un abuz din partea organelor de cercetare penală.

În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

Foarte important este faptul că audierea se face cu respectarea demnității umane, fără abuzuri din partea organelor abilitate, sau intimidări, iar prezența unui avocat este foarte importantă pentru a preîntâmpina astfel de situații.

Av.Drd. Cuculis Adrian

2 comments to “Drepturile Suspectului Si Drepturile Inculpatului In Procesul Penal”

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.