Executat De Kredyt Inkaso Portfolio Investments – Ce Motive De Contestatie Avem?

Executarea silita pornita de catre recuperatori, anulata de catre instanta de judecata – Contractele cumparate la Kilogram de catre firmele de recuperare a creantelor pline de clauze abuzive – Avocat Cuculis

Vedeti decizia instantei de indreptare a executarii silite prin anularea sumelor ce au constituti clauze abuzive !

Executat De Kredyt Inkaso Portfolio Investments

Dosar: 14591/300/2016

Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Oancea
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect. Admite excepţia tardivităţii contestaţiei la executare împotriva încheierii executorului judecătoresc de stabilire a cheltuielilor de executare. Respinge excepţia tardivităţii contestaţiei împotriva titlului executoriu ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii contestaţiei la executare împotriva somaţiei ca lipsită de obiect. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Banca Comercială Română s.a. pe capetele de cerere privind contestaţia împotriva actelor de executare. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Banca Comercială Română s.a. pe capătul de cerere privind contestaţia împotriva titlului executoriu. Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale. Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind capătul de cerere prin care se solicită constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale. Admite în parte contestaţia împotriva titlului executoriu Constată caracterul abuziv al prevederilor pct. 5 alin. 2 şi art. 9 lit. f din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 200834129. Respinge cererea de a se constata caracterul abuziv al clauzelor prev. de art. 7, art. 8, art. 9 lit. b, art. 9 lit. c. Dispune îndreptarea actelor de executare realizate în dosarul de executare nr. 131/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc Naglici Mihai Şerban în sensul înlăturării din debitul care face obiectul executării silite a sumelor reprezentând dobânzi percepute peste nivelul dobânzii anuale efective de la data încheierii contractului (19,48% pe an) şi a sumelor percepute cu titlu de comision de risc. Respinge cererea contestatorului de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Admite în parte cererea intimatului de obligare a contestatorului la plata cheltuielilor de judecată. Obligă contestatorul la plata către intimat a cheltuielilor de judecată în sumă de 1000 lei. Respinge cererea pentru diferenţa solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată ca neîntemeiată. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare, cale de atac care se va depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată azi 08.11.2016 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 396 alin. 2 Cod proc. civ.
Document: Hotarâre  13202/2016  08.11.2016

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000421475&id_inst=300

av. drd Cuculis Adrian

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.