Indemnizatia De Revolutionar Neactualizata Si Legea 341-2004

Indemnizatia De Revolutionar Neactualizata a generat multe nemultumiri inca de la primul OUG ce a amanat nejustificat aplicarea corectiilor pe indemnizatia de revulutionar.

Indemnizatia De Revolutionar in instanta – Oug 114/2018 a venit si a pus paie pe foc si mai tare si practic a amanat aceasta corectie tocmai pana in 2021, adica 3 ani de zile, dupa ce inainte de acest lucru mai fusese amanata aceasta indexare a indemnziatiilor de revolutionar.

Se face vinovat statul pentru ca nu a platit actualizat inca din 2016 indemnizatia de revolutionar la cotele reglemetate de catre legea 341/2004?

Incercam sa descifram acest aspect, asta dupa ce noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii, am solicitat instantei de judecata sa sesizeze CCR, cu privire la faptul ca OUG 114/2018 este neconstitutionala iar revolutionarii au dreptul sa primeasca indemnizatia indexata si calculata conform legii si nu conform unor ordonante de urgenta ce reprezinta legislatie secundara perpetuua si neavenita.

Indemnizatia De Revolutionar

Unde mai punem ca multe dintre victimele revolutiei, nici acum dupa 30 de ani nu au fost despagubite.

Cititi mai jos despre victimele revolutiei:

Revolutionarii cheama statul in judecata pentru plata indemnizatiilor actualizate la nivelul anului 2020.

Astfel, un grup de revolutionari, nemultumiti deja de faptul ca atatia ani de zile INDEMNIZATIA de revolutionar, nu este corelata cu legea in sensul actualizatii acesteia, a chemat in judecata Secretariatul petnru problemele revolutionarilor dar si Ministerul Finantelor Publice, in scopul de a primi indemnizatiile actualizate dar in acelasi timp am formulat si exceptia de neconstitutionalitate, explicand de esenta ca este Neconstitutional sa mentii indemnziatiile BLOCATE ani de zile, fara sa tii cont de nivelul de trai, previzibilitatea legii, dreptul la pensie, etc.

Ce au invocat revolutionarii cu privire la faptul ca legea ii defavorizeaza si este neconstitutionala? Nivelul de trai si lipsa de previzibilitate a legii.

In fapt: prin legea 77 nr. 341/2004, persoanele indreptatite la plata de indemnizatii  pentru recunoştinţa pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, (revolutionarii care au certificate in acest sens) indemnizatiile acestora trebuiau actualizate anual in asa fel incat aceste indemnizatii sa reflecte rata inflatiei, cresterea preturilor si alti indici de referinta in indexare asa cum arata legea 341/2004 in art. 4.

Prin textul de lege promovat de catre OUG 114/2018, respective art. 40 alin. 2 , text pe care il criticam pentru  neconstitutionalitatea lui, acesta prevede ca-

(2) În perioada 2019-2021, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2018”,

Consideram ca se deroga de la principiul obligatoriu si caracterul de urgenta al mecanismului de legislatie secundara pe care o prevede emiterea unei ordonante de urgenta, respectiv  a  actului normativ OUG 114/2018, transformandu-se vointa leguitorului de a stabili cu titlu de constanta o anumita regula, doar prin legi, si instituirea unor norme cu caracter constant,  prin durata mare a timpului de aplicare ( 3 ani), prin legislatii secundare care nu respecta acest caracter deosebit al urgentei.

Mai pe scurt, din evaluarea textului de lege de mai sus, observam ca in anul 2018 s-a prelungit pentru o a doua oara, tot prin mecanisme ce tin de legislatia secundara, termenul de mentinere la cuantum fix a indemnizatiilor si fara posibilitatea de indexare.

Astfel, apreciem ca in lumina CEDO dar si a dreptului fundamental, sunt incalcate o serie de drepturi Constitutionale, dupa cum urmeaza:

 1. Dreptul la un nivel de trai decent in acceptiunea art. 47 din constitutie: Indemnizatia De Revolutionar o joaca pentru stat:

Art. 47 Constitutia Romaniei – Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.

Astfel, apreciem prin prisma acestui text de lege constitutional ex lege ca prin raportare la art. 47 din Constituție și la art. 25 alin. (1) din Declarația Universală a Drepturilor Omului privind dreptul la un nivel de trai, este de mentionat decizia de data recenta DECIZIA nr. 82 din 18 februarie 2020 a CCR care  in punctual 14, arata ca stabilirea acelui standard al nivelului de trai care poate fi considerat decent trebuie apreciată de la caz la caz, în funcție de o serie de factori conjuncturali.

Situația economică a țării, resursele de care dispune statul în vederea atingerii acestui obiectiv, dar și nivelul de dezvoltare al societății la un anumit moment și modul de organizare a societății reprezintă deopotrivă coordonate care trebuie luate în considerare atunci când se evaluează nivelul „decent“ al vieții, nefiind posibilă stabilirea unui standard fix, imuabil (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 765 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iulie 2011).

În același timp, obligația statului de a asigura un trai decent trebuie adusă la îndeplinire în mod egal, față de toți cetățenii săi.

Prin urmare, consideram pe buna dreptate ca in raport de acest ultim paragraf, in conditiile in care numarul revoutionarilor active in plata nu este unul care nici macar pe departe sa ridice problem la plata unor indemnizatii ce trebuiesc doar indexate si nu aduse in plata de la zero ca o indemnizatie noua, nu poate pune problema in sensul Curtii Constitutionale ca situatia economica a tarii nu ar avea resursele necesare.

Or, avand in vedere spre exemplu alte venituri  publice , cum ar fi pensile de stat, acestea au fost reindexate si recalculate chiar in anul 2020, deci exista si o vadita discriminare pe care o face leguitorul aplicand discretionar la care categorii de persoane indreptatite la plata unei indemnizatii sau prestatii sociale  se vor mentine cuantumurile din anii trecuti si la care se vor majora.

Pentru a putea fi retinuta legalitatea textului incriminat, statul ar fi trebuit sa mentina intr-un echilibru perfect cresterea preturilor in asa fel incat ceea ce reprezenta nivelul de trai din 2018 sa poata fi aplicat si in 2020 -2021 pentru a putea justifica mentinerea platii indemnizatiilor la nivelul anului 2018, lucru care nici legisaltiv cel putin ar fi fost illegal(piata libera).

 • Imprevizibilitatea actului normativ, alt criteriu constitutional in legatura cu care consideram ca textul de lege intra in conflict cu constitutia.

Astfel, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se și previzibilitatea, ceea ce presupune că actul respectiv trebuie să fie suficient de clar și de precis pentru a putea fi aplicat (deciziile Curții Constituționale nr. 189 din 2 martie 2006nr. 903 din 6 iulie 2010 și nr. 26 din 18 ianuarie 2012).

In același sens este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că legea trebuie să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale.

Pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate trebuie ca ea să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrariului (Hotărârea din 4 mai 2000, pronunțată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, și Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunțată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66).

De aceea, o lege îndeplinește condițiile calitative impuse de Constituție și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale numai dacă norma este enunțată cu suficientă precizie pentru a permite cetățeanului să își adapteze conduita în funcție de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă și să își corecteze conduita.

Astfel, este vadit imposibil sa iti adaptezi conduita SOCIALA, ECONOMICA si personala in general, la un text de lege care de doua ori prin doua preceduri de urgenta ce tin de mai bine de 3 ani de zile in suspensie un art. al unei LEGI, suspenda  un drept reglementat definitive prin lege organic adica legea  341/2004.

De retinut ca prin legea 341/2004, leguitorul cu titlu DEFINITIV a stabilit ca Indemnizatia De Revolutionar se plateste dupa cum urmeaza –

(2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) primesc o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, [..].

Ori, in doua randuri deosebite, se revine de mai bine de 3 ani de zile, in baza unor acte ce tin de legislatie secundara si se deroga sinedie de la o regula déjà votata prin circuitul Parlamentar.

Astfel, ne raportam la previzibilitatea legii din acest punct de vedere fiindca la fel de bine printr-un alt oug la nivelul anului 2021 se poate concluziona ca vreme de inca 2 ani de zile se va prelungi, tot prin OUG, aceeasi situatie de incertitudine.

Consideram de asemenea ca OUG ca mecanism al Guvernului trebuie folosit pentru situatii EXTRAODINARE, ce prezinta o urgenta efectiva, ori aici observam ca leguitorul secundar considera de 4 ani ca situatia transarii indexarii sau nu a indemnizatiilor reprezinta perpetuu o chestiune urgenta, ceea ce este absolute nepermis.

Daca leguitorul aprecieaza ca este necesara schimbarea cadrului legislativ si spre exemplu se impune o indexare din 4 in 4 ani, atunci are obligatia sa modifice textul legislativ ca atare si sa nu schimbe destinatia unui text de lege printr-o procedura mascata a OUG.

Pentru aceste motive, apreciem ca se impune sesizarea Curtii Constitutionale in scopul transarii aspectului referitor la constitutionalitatea textelor de lege criticate.

Ce rezultat va demersul revolutionarilor in fata instantei si CCR cu privrire la Indemnizatia De Revolutionar ?

Sesizarea efectuata de catre revolutionari poate rezolva definitiv blocarea indemnizatiilor pe care statul nu le plateste conform legii.

Astfel, actualizarea trebuie facuta conform coeficientilor si anume:

(2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) primesc o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) soţ supravieţuitor al eroului martir – un coeficient de 1,10;

b) părinte al eroului martir – un coeficient de 1,10;

c) copil al eroului martir – un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află şi un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani*).

(3) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) 2,00 – pentru marii mutilaţi;

b) 1,75 – pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

c) 1,50 – pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate; d) 1,25 – pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate; e) 1,10 – pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate*).

Av.Drd. Cuculis Adrian


76 comments to “Indemnizatia De Revolutionar Neactualizata Si Legea 341-2004”
  • Bună seara.
   Categoria LRFD intră în discuție? Dar procentul de 0,6 pt pensionari? Indemnizația e plafonată din 2012.
   Mulțumesc.

   • Buna ziua,se platesti impozitul pe casa si teren unui ranit in revolutie,am primit O instiintare de Plata de 8000 ron unde sunt cheltuieli de executie si impozitul pe casa si teren! Multumesc

  • Si cu impostorii revolutiei ce facem ,80% sunt profitori si securisti ,intrebatil Judecatorul CCR Marian Enache ,El primeste indemnizatie de revolutionar, chiar daca la Vaslui nu s-au tras focuri de arma.

   • Va rog frumos daca dau in judecata pentru obținerea de drepturi legea341 voi primi lunar indemnizație reactualizată?.sunt rev cu rol determinant.si daca dumneavoastră mă puteți ajuta.acum
    primesc1,1(2020)

  • Bună ziua ași dori să vorbesc și eu cu cineva în legătură cu indemnizația de revoluționar . Nu sunt acordate la fel părinților care au pierdut copii la revoluție.Se fac diferențe și nu îmi pot explica Cum este posibil așa ceva

 1. buna ziua,
  – la procetul de 0,6% pentru pensionari, conf. art 5, al 1, lit ,, m” din Leg. 341/2004 nu se va aplica actualizarea ?
  va multumesc.

  • Pentru beneficiarii Decretului – lege nr. 118, care au fost inclusi in subordinea aceluiasi secretariat de stat, fostul SSPR, s-u făcut tot felul de majorări ale indemnizatiilor, pe când cele revolutionarilor se mențin , nu la nivelul lui 2018 așa cum stipulează OUG 114/2018, ci la nivelul anului 2010, când salariul mediu brut pe tara ere de 1800 lei, iar in 2020 a ajuns la peste 5200 lei. Cum este posibil ca subsecretarul de stat Boja (nu știu dacă am scris corect numele) care in SSMRL, ii reprezintă pe foști Deținuți si deportati, a reușit sa obțină indemnizatiile si pentru urmasii acestora, indiferent de vârsta si guvernul găsește sumele necesare iar PTR revolutionari nu? Mai mentionez ca nr beneficiarii D-L 118 este acum de 3 ori mai mare decât al revolutionarilor, fără a tine cont de urmasii acestora.

  • Fiind un coeficient de calcul, se actualizeaza in baza “castigului salarial mediu brut pe economie”, deci la valoarea salariului mediu brut pe econiomie in anul aferent.

 2. A-si dori sa fac o mica completare.. Situatia nu este de doar 4 ani, ci se perpetueaza inca din anul 2011 prin OUG-uri si OG-uri, prin prorogari de termene eyc. Mai grav este faptul ca OUG 114/2018 are ca baza de sustinere diverse acte normative (legi si oug-uri!) care in mod noumal NU mai pot fi invocate prin simplul fapt ca in anul 2017 a fost emisa L 153/2017 care ABROGA toate acele texte de lege invocate de OUG 114/2018 atat la at 40 cat si la art 44,care fac referire la drepturile conferite prin L 341/2004!! Deci, chiar daca L 153/2017 ABROGA absolut toate normativele invocate in OUG 114/2018,atat Guvernul dar si alte entitati ale Statului se raporteaza la OUG 114/2018 NETINAND SEAMA de nulitatea actelor normative invocate de acest oug, si continua sa mentina voit intentionat o stare de confuzionare si rea vointa vis-a-vis de respectarea L 341/2004 “in litera si spiritul ei” si nici de respectarea unor norme de tehnica legislativa asa cum sunt prevazute in L 24/2000, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte grav si aducand grave coonsecinte atat asupra intereselor beneficiarilor legii, dar si asupra respectarii altor drepturi cetatenesti si interese si a altor categorii sociale prin insasi mentinerea unui asemenea precedent, ba mai mult, din punctul meu de vedere nu se respecta nici principiul separatiei celor 4 Puteri, atata timp cat Executivul intervine in mod abuziv asupra decidentei Legislativului, prin “interpretari” si distorsionari a textului de lege si emitere de acte normative secundare ce contravin sau denatureaza ceea ce a fost impus de Legiuitor prin insasi “litera si spiritul legii”!! In plus, nu o data, texte de lege au fost interpretate eronat tocmai prin insasi faptul ca la momentul aplicarii dreptului prin intermediul unui text de lege, raportarea s-a facut rau intentionat, facandu-se referirea si raportarea la un text de lege modificata care insa nu a fost votata si nu a fost promulgata si respectata renumerotarea articolelor asa cum este prevazut legal, nerespectandu-se nici vointa legiuitorului cand a emis “legea de baza” si nici anul emiterii legilor conexe care intereseaza beneficiarii L 341/2004( a se vedea aberatia interpretarii abuzive in situatia retinerilor CASS asupra indemnizatiei de revolutionar, cand raportarea s-a facut NU la textul de “lege de baza” L 341/2004 si a legilor Codului Fiscal si a Legii Asigurarilor de Sanatate, legi emise in anii 2006, respectiv 2010 cand IN VIGOARE ERA L 341/2004 nemodificata, ori dupa emiterea OG 95/2014, care chiar daca nu este inca votata in Parlament, a fost introdusa in textul de lege modificand-o si renumerotand articolele, a dus la aberanta restrictie a drepturilor, impunand respectarea acestora doar in dreptul uneia din categoriile de beneficiari, si in detrimentul restului de categorii de beneficiari, fiind necesare noi precizari legale, a se vedea Decizia 14/2020 a ICCJ si L 296/2020 care recolereaza textul de lege asa dupa cum a fost initial prevazut de Legiuitor la data emiterii L 341/2004!!)..

  • În ce stadiu sta aceasta acțiune? Stiu ca si pt. 2022 guvernul a decis ca ramine la coeficientul anterior din ulti ani. Sunt luptător cu rol determinant. Va mulțumesc si va doresc numai de bine pe mai departe.

 3. — MA NUMESC , SPATARU AURAS – n ,27 .03 1952 —REVOLUTIONAR CU ROL DETERMINANT, SECRETAR GENERAL AL ASOCIATIEI REVOLUTIONARILOR DECEMBRIE 89 HERCULANE.!..SI VORBESC IN NUMELE ASOCIATIEI , SI INTREB ..CE DEMERSURI AR TREBUI SA URMAM PENTRU A PRIMI INDEMNIZATIEA ACTUALIZATA CONFORM LEGII 341/2004 .! INDEMNIZATIE CE NU SA MAI ACTUALIZAT SI INDEXAT… DIN ANII 2010.!! IN SPEARANTA CA VETI RASPUNDE,SI NE VETI INDRUMA CE DEMERSURI AR TREBUI SA FACEM PENTRU A PRIMII INDEMNIZATIEA ..REACTUALIZATA SI INDEXATA LA ZI..CONFORM LEGII NR 341/2004 . — MULTUMIM – AZI, 20.06.2021

  • Buna ziua stimate domn. Noi cei de la SCA CUCULIS&ASOCIATII suntem singurii din Romania care am reusit sesizarea CCR cu privire la acest aspect. In momentul de fata strangem 1000 de revolutionari intr-un proces colectiv pentru plata acestor indemnizatii actualizate. Cu bine, av. drd. Cuculis 0722298011

   • Domnule avocat Cum.fac sa intru in posesia a.spatiului locativ …etc am.o.lensie de 26 de mil.pe toata viata

 4. DORIM SA NE INSCRIETI SI ASOCIATIEA NOASTRA DE LA HERCULANE..IN CEI 1000 DE REVOLUTIONARI CU ROL DETERMINANT. PT PROCES ..!! ..CE TREBUE SA FACEM SA FIM SI NOI INSCRISI..??…VA RUGAM SA NE TRANSMITETI CE TREBUE SA FACEM…!!!….ASTEPTAM RASPUNS..!! VA MULTUMIM .! azi . 22.06.2021

   • Domnule avocat ,doresc sa ma inscrieti si pe mine in lista celor 1000 de contestatari privind ne actualizarea indemnizatiilor de Luptator cu merite deosebite (in cazul meu), inca din anul 2010. Ce documente trebuie sa va pun la dispozitie in sustinere ? Ce obligatii financiare am catre dumneavoastra ?

 5. Bună ziua, d-le avocat.
  Mă numesc Nicoleta Cîrjă, sunt fiica de Erou Martir al Rev din Dec 1989. Vă scriu în numele mamei mele, beneficiară a Legii 341/2004, văduvă de Erou Martir.
  Am văzut articolul dvs referitor la sesizarea CCR cu privire la neactualizarea indemnizatiilor revolutionarilor conf Legii 341/2004, mama fiind soț supraviețuitor, benefic al aceleasi legi, cu coefic 1,1 plus 0,6 (pensionară) dar indemnizația reparatorie este plafonată de ani de zile din cauza OUG (anuale). Avănd in vedere cunonștințele dvs juridice, privind perpetuarea acestor ordonante care blochează indemnizatiile,aș vrea să vă întreb dacă în cazul mamei puteti să ne ajutați cu consultații/ informații/ asistență juridică în sensul actualizării indemnizației lunare, la instanțe superioare, urmasii ( sot supravietuitor, părinți, fii/fiice) fiind ˝în aceeași situație ca revoluționarii pe care îi reprezentați la CCR.
  Menționez ca mama a pierdut procesul privind reactualizarea indemnizatiei reparatorii pt anul 2020 si pt anul 2021, instanțele invocând aceste ordonanțele anuale, aberante, discriminatorii și perpetue.
  Cu respect,
  Nicoleta Cîrjă, fiică de Erou Martir

 6. Buna ziua! Sunt urmas de erou martir in Revolutia din 1989, si as avea o intrebare catre dvs., daca ma puteti indruma.
  In urma unui proces deschis in instanta, judecatorul a decis ca Casa Nationala de Pensii sa ma puna in plata cu indemnizatia reparatorie, conform legii 341/2004, insa in decizia de pe apel, judecatorul a ivocat ordonantele de plafonare a acesteia inclusiv pe anul 2021, astfel ca aceasta este plafonata la valoarea din 2017. Ce sanse legale am pentru ca indemnizatia sa fie actualizata conform legii 341?
  Va multumesc!

  • Bună ziua, mă numesc Adamescu Gavril și aș dori dacă se poate să-mi comunicați nr.de dosar pe care-l susțineți la Iccj pentru actualizare indemnizație revoluționari cu rol determinant. Va rog să-mi comunicați ce trebuie să fac pentru a beneficia de această informație. Cu stimă.

 7. Tot respectul.In sfârșit cineva pregătit.Va doresc mult succes.Luptatorii vă așteaptă cu noutăți.

 8. Am tittlul de ,,remarcat prin fapte deosebite” si sunt pensionar. Teoretic primesc 60% din castigul salarial mediu brut pe economie, numai ca indemnizatia este la nivelul anului 2010, cand castigul salarial mediu brut era de 1836 de lei. De atunci guvernele care s-au succedat la putere au tot amanat respectarea legii. Stiu ca exista o hotarare a CCR care spune ca intrarea in legalitate nu poate fi amanata sine die, dar nu reusesc s-o gasesc pe internet. Va rog,daca se poate, sa-mi spuneti numarul hotararii CCR care afirma acest lucru.
  Multumesc mult!

  • Oare ce e mai important,să previi omorârea civililor în timpul unei revoluții(1989),sau să nu te organizezi și să lași oamenii,să fie î.pușcați?!
   În teritoriu,cam așa s-a întâmplat,la noi dacă nu luam măsura izolării milițienilor,era un dezastru!
   Deaceia am pierdut indemnizația de1,10,chiar dacă eu am fost persoana care am constituit un grup de 28 de persoane,ce avea în vedere paza și ordinea publică

 9. Bună ziua, dacă am certificat de luptator remarcat pin fapte deosebite am dreptul și pot beneficia de indemnizație reparatorie?

 10. Buna ziua
  S ar putea sa fie respinsa exceptia de neconstitutionalitate
  Nu s ar putea invoca alte temeiuri , pentru a nu astepta decizia judecatorilor in functie de deciziile ccr
  Legea cadru nu are prioritate in aplicare fata de ordonantele de urgenta? Sau sa fie invocata discriminarea in ceea ce priveste indexarea / majorarea veniturilor?
  Nu stiu, zic si eu …
  Multumesc

 11. Bună ziua.Ma numesc Burdel Ion și sunt rev.cu merite deosebite.In dosarul meu scrie totul,cum că am avut armă și muniție 60de cartușe,am apărat in acele zile și nopți gara CFR din Eforie Sud cu triajul plin de garnituri cu petrol.Totusi după depunerea cererii de al obține pe cel nou am fost refuzat.Acum mi-am depus dosarul de pensionare.Ce credeți? Sănătate la toată lumea.

 12. D-le Avocat , s-a comos o greseala in text , LRD-istii primesc Indemnizatie de Gratitudine din partea Statului Roman , si nu reparatorie , reparatorie primesc ranitii , arestatii , urmasii , va multumesc .

  • Bună ziua, ne puteți spune și în ce stadiu se afla dosarul? Din nou în 2022 sunt blocate… Va mulțumim și va rog sa ne îndrumați cum putem fi parte la proces.

 13. Legat de cele expuse mai sus, sunteți în eroare!
  Indemnizațiile acordate în baza legii 341/2004 , sunt în plată la nivelul anului 2010!!!

 14. În ce stadiu sta aceasta acțiune? Stiu ca si pt. 2022 guvernul a decis ca ramine la coeficientul anterior din ulti ani. Sunt luptător cu rol determinant. Va mulțumesc si va doresc numai de bine pe mai departe.

 15. Daca indemnizațiile sunt blocate ,de ce cintaretul care a murit avea indemnizație de13000 lei?menționez că sunt rănită cu gradul 1 de invaliditate și primesc indemnizația la nivelul anului2011.

 16. DECE INDEMNIZATIA DE LUPTATOR CU ROL DETERMINANT NU SE ACTUALIZEAZA ANUAL CU VENITUL MEDIU BRUT CONF LEGII 341/2004.. DE 1,70% CU VALOAREA DE AZI DE 9500. LEI LUNAR ?? indemnizatiea DIN ANUL 2011 NU A MAI FOST ACTUALIZAT NICI PANA AZI CARE ESTE DE 3122 LEI INPOTRIVA LEGII 341/2004 ..!!??

 17. Tatal meu are adeverinta prin care se dovedeste ca a participat la revolutia din 1989 , pana acum nu a beneficial de nimic de pe urma acesteia.
  Din ce am citit in articolele de pe net s-au/se acorda indemnizatii lunare pentrucei prezenti la revolutia din 1989.
  Ce pot face si unde ma pot adresa ca el sa poata beneficia de aceste drepturi , ma puteti indruma ?

 18. Nu beneficiază de nimic în prezent și nici nu a beneficiat de ceva pana acum .
  Are doar acea adeverinta ( nu are certificat de revoluționar) .

 19. Buna ziua, sunt urmas de erou martir, tatal meu a decedat la revolutie, am beneficiat de indemnizatie pana la varsta de 26 ani dupa care am depus cerere la CJP Alba pentru accordarea coeficientului de 0,5 dar am fost refuzat printr-o scrisoare! Au zis ca nu mai am dreptul. Asta era in anul 2015-2016, din 2017 sunt plecat in strainatate iar in urma cu cateva saptamani am depus o noua cerere cu toate actele necesare si am primit decizia prin care mi se accorda indemnizatia 0,5 din luna in care am depus cererea. De ce oare am fost refuzat acum 7 ani? acum ar trebui sa imi fie restituita suma retroactiv? Ar trebui sa consult un avocat? Astept raspunsul dumneavoastra, Multumesc!

 20. Stimate Domnule Avocat Cuculis
  Mă numesc Ţop Petru Gheorghe Nicolae din Arad.Am Certificat Seria LRM-Ţ Nr.00059.Doresc să fac parte dintre cei 1000 de Revoluţionari pe care cu Onoare îi reprezentaţi.Nu mai primesc indemnizaţia din 2011 .Primesc cei 0,6 la sută,care se adaugă la pensia de limită de vărstă,făra a mai fi recalculaţi de la început.
  Voi trece aici numarul de Mobil-0754.807.555.Vă rog să mă anunţaţi cînd puteţi să ştiu care îmi veţi accepta înscrierea şi totodată mai am colegi pe care îi voi putea anunţa ,cu acceptul dvs.,Vă mulţumesc Cu stimă Ţop Petru

 21. Stimate Domnule Avocat Cuculis.Cu respect vă mulţumesc pentru promptitudinea răspunsului Dumneavoastră , ceea ce vă defineşte clar calitatea de om de onoare!
  Mai departe vă solicit,răspuns la menţionarea mea pentru înscrierea a încă doi colegi,tot pe Email-ul meu pentru a putea răspunde de cîte ori este necesar la apelul Dumneavoasatră!
  La confirmarea acceptului din partea dumneavoastră ,voi trimite datele la cele două persoane,adică o solicitare pentru fiecare persoană cu datele separat !
  Cu stimă Top Petru

 22. Domnule Avocat Cuculis,mă numesc Olar Dumitru Nicolaie.Vă rog să mă înscrieţi şi pe mine între cei 1000 de Revoluţionari,pentru recăpătarea Indemnizaţie pe care nu am primit-o din 2011..Sînt din Arad ,am Certificat Seria LRM – O Nr.00329.Vă rog să-mi trimiteţi confirmarea pe numele şi Email-ul
  din adresa de mai jos !
  Vă mulţumesc Olar Dumitru Nicolae

 23. Domnule Avocat Cuculis,mă numesc Top Sorin Simion.Vă rog să mă înscrieţi şi pe mine între cei 1000 de Revoluţionari,pentru recăpătarea Indemnizaţiei pe care nu am primit-o din 2011..Sunt din Arad ,am Certificat Seria LRM – Ţ Nr.00753.Vă rog să-mi trimiteţi confirmarea pe numele şi Email-ul din adresa de mai jos !
  Vă mulţumesc Ţop Sorin Simion

 24. Domnule Avocat Cuculis am revenit cu înregistrarea mea,că mi-am rezolvat cu Email-ul meu.Mă numesc Olar Dumitru Nicolae ,din Arad ,certificat Seria LRM – O Nr.00329 .Vă rog să mă înscrieţi şi pe mine în rîndul celor 1000 de colegi Revoluţionari ,pentru primirea indemnizaţiei pe care nu am mai primit-o din 2011.

  Vă mulţumesc Olar Dumitru Nicolae

 25. Stimate Domnule Avocat Cuculis prin prezenta vă fac cunoscute următoparele: Mă numesc Crişovan Dan ,domiciliat în Timişoara str.Cugir Nr.11,Ap 11,Bl 24 .Vă solicit ajutorul ca Avocat în următoarea problemă.Am Certificatul Seria F.D.Nr.12.187 şi Brevetul eliberat conform Decretului 37-26.02.2000.Cînd sa schimbat Legea în 2004 am înaintat dosarul de Preschimbare a Certificatului în baza Noii Legi ,la termen,dar din păcate nu mi sa preschimbat ,nu ştiu motivaţiile.Am înaintat în Instanţă la Timişoara proces ,dar m-am reprezentat singur ,am cîştigat 1 proces după care pe o motivaţie care nu o înţeleg,mi sa respins.Nu am mai avut curajul să mai încerc,dar la îndemnul unor colegi ,care m-au îndreptat spre Dumneavoastră ,vă trimit acum această situaţie însoţită de rugămintea mea de a mă reprezenta,în Pocesul vizavi de Preschimbarea Certificatului..Nu doresc Avocaţi din Arad sau Timişoara,întrucît mulţi colegi au pierdut ! Este dreptul meu cîştigat prin Lege! Întrucît nu am calculator,solicit anunţarea mea ,cu ce trebuie să fac mai departe ,pe această adresă de Email al colegului menţionat mai jos.Vă rog cu respect ajutaţi-mă . Vă mulţumesc şi aştept răspunsul vizavi de problema mea.Am toate actele menţionate în această solicitare.Cu stimă Crişovan Dan

 26. Domnule Avocat Cuculis cu respect vă rog să-mi spuneţi dacă sunt noutăţi,în legătură cu indemnizaţia tăiată din 2011 de la Luptătorii cu merite deosebite,sau dacă se preconizează vreo schimbare,în legătură cu această categorie,marginalizată! Totodată vă rog să-mi spuneţi ce trebuie să facem pentru procesul celor 1000 ,la care m-am înscris.Nu trebuie să depunem acte ? Aştept răspunsul Dumneavoastră
  Cu respect Ţop Petru Gh.Nicolae

 27. Doimnule Avocat Cuculis
  Vă mulţumesc din partea colegului meu Crişovan Dan şi a mea personal !
  Avem încredere în Dumneavoastră,fiindcă ştiu la cîţi aţi dat o încredere în acestă viaţă păcătoasă .
  Sînte-ţi ultima redută ,ca această categorie de Revoluţşionari să-şi recapete onoarea şi demnitatea ,călcată aţîţia ani în picioare,de toţi cei urcaţi pe scauinul puterii.
  Vă mulţumesc cu respect Ţop Petru Gheorghe Nicolae

 28. Domnule Avocat. Sa dat un comunicat pe unsait al revolutionarilor cum că Guvernul va reactualizat la zii indemnizațiile la toate categoriile de rev. și sa precizat faptul că are legătură acest fapt și cu demersurile făcute de dumneavoastră în instanță. Este adevărat? Va mulțumesc cu stimă și respect, Ion Georgescu

 29. Domnule Avocat Cuculis
  Vă mulţumesc pentru răspunsul cu promptitudine.
  Vom fi cu Dumneavoastră şi lîngă Dumneavoastră întotdeauna !.
  Cu respect Ţop Petru Gheorghe Nicolae

 30. Stimate Domnule Avocat Cuculis , cu respect vă fac cunoscut că,colegul meu Crişovan Dan – înregistrat la Dumneavoastră în data de 31.August 2022 – a fost solicitat de către Tribunalul Timiş prin Citaţie ca pe data de 10.Noiembrie 2022,să se prezinte la judecată ca reclamant împotriva Secretariatulu de Stat pentru Revoluţionari,ca pîrît , pentru preschimbare Certificat.Motivaţia pe care au înaintat-o dînşii,este total pe lîngă cazul real.Întrucît ei se referă la Cerificatul de Determinant ,şi nu la Certificatul de Luptător cu Merite Deosebite ,pe care nu la primit,nici în prezent.Vă solicităm ajutorul în această problemă,întrucît ,fără un Avocat nu se poate prezenta.Fac apel la Dumneavoastră cum trebuie procedat.Aştept răspunsul Dumneavoastră vizavii de ceea ce trebuie făcut.Cu stimă Ţop Petru

 31. Domnule Avocat Cuculis,cu respect vă mulţumesc pentru răspunsul primit.Am înţeles.Am sunat şi voi suna pînă voi găsii linia liberă.
  Cu stimă Ţop Petru

  • Stimate dle avocat Cuculis,sant luptator ranit in revolutie si va rog sa mi spuneti daca su cand se va anula acea OUG ,care plafoneaza indemnizatia.Si va mai rog sa mi spuneti daca acel proces aflat pe rol la ICCJ ptr daune fizice si morale avute in revolutie,in ce stadiu este . CU STIMA.

 32. Revin cu intrebarea si comentariul din 13.09.2021 la care nu am primit raspuns. Intre timp am dobandit in instanta calitatea de “luptator cu rol determinant”. Va rog sa ma ajutati sa intru in drepturile conferite de lege.
  Am tittlul de ,,remarcat prin fapte deosebite” si sunt pensionar. Teoretic primesc 60% din castigul salarial mediu brut pe economie, numai ca indemnizatia este la nivelul anului 2010, cand castigul salarial mediu brut era de 1836 de lei. De atunci guvernele care s-au succedat la putere au tot amanat respectarea legii. Stiu ca exista o hotarare a CCR care spune ca intrarea in legalitate nu poate fi amanata sine die, dar nu reusesc s-o gasesc pe internet. Va rog,daca se poate, sa-mi spuneti numarul hotararii CCR care afirma acest lucru.
  Multumesc mult!

 33. As dori s-a aflu,daca indemnizatia de luptator cu rol determinant,este prevazuta in ordonanta si actualizata comform legii 341 din 2004!

 34. D-le dr.avocat Cuculis Adrian,cu respect va rog s-ami spuneti daca luptatorii cu rol determinant au sansa la o indemnizatie comform legii 341 din 2004 si care este parcursul legal?

 35. Hristos a înviat! Mă numesc Mădălina Ivănuș, am certificat de luptător cu merite deosebite, nu am beneficiat decît de scutirea de impozit pt apartamentul proprietate personală.În luna august pot ieși la pensie ținînd cont de acea derogare de 5 ani prevazută în lege. Am documente care confirmă participarea mea la luptele din 21 dec. în Bucuresti zona Romană-Magheru – Intercontinental. Din motive personale nu am efectuat demersuri pt obținerea titlului de luptător cu rol determinant. se mai poate reveni prin intermediul instanței pt a obtine acest titlu? Dacă da , as dori să apelez la serviciile dumneavoastră pt reprezentare . Cum pot lua legătura cu dumneavoastră?

 36. Nici nu ar fi nevoie de alte motivări pentru actualizarea drepturilor ….
  Există o lege. Să se aplice !!!!!!!!!!
  O,6 din salariul mediu brut și 1,1 din salariul mediu brut ….
  Atât .
  Sau …. să se schimbe legea … dar nu retroactiv …. Drepturile să fie plătite la zi !!!!

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.