Inghetare Curs Valutar Denominare Curs Chf Franci Banca Romaneasca- Avocat

Vedeti decizia mai jos:

Dosar: 39020/3/2016

LUNGU FLORIAN Reclamant
BANCA ROMANEASCA SA Pârât

 

Şedinţe

12.04.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: C18-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în convenţia de credit bancar nr. B0005787 încheiat la data de 17.04.2008 la art.8.1, 9.1, 10.3.9 (sintagma ”banca este de asemenea autorizată să efectueze schimbul valutar în numele împrumutatului, dacă este necesar la cursul practicat de Bancă la data debitării conturilor”). Declară nulitatea absolută a clauzelor menţionate anterior. Dispune îngheţarea(stabilizarea) cursului de schimb valutar CHF-LEU, pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului sus menţionat, la valoarea de la momentul semnării contractului, respectiv, la valoarea 2,2658lei/CHF. Obligă pârâta să procedeze la calcularea ratelor aferente contractului de credit sus menţionat funcţie de valoarea leu/CHF de la momentul semnării contractului, respectiv, la valoarea 2,2658 lei/CHF, aceste rate urmând să fie recalculate de la data semnării contractului şi până la sfârşitul perioadei de contractare, reclamantul urmând să achite ratele aferente creditului contractat la valoare leu/CHF anterior menţionată. Obligă pârâta să plătească reclamantului sumele achitate în plus în temeiul contractului sus menţionat, rezultate din diferen?a de curs valutar valabil de la momentul efectuării fiecărei plăţi şi cursul valutar valabil de la data semnării contractului de credit(2,2658 lei), sume la care urmează să se calculeze si dobânda legală aferentă, calculată de la data încasării fiecărei sume nedatorate şi până la achitarea integrală a acestora de către pârâte. Respinge cererea reclamantului privind restituirea creditului in lei ca neîntemeiată(art.1 pct.2 din contract) Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 4790 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 aprilie 2017.
Document: Hotarâre  1288/2017  12.04.2017