Premiera – Banca Transilvania, Volksbank Si Recuperatorul De Creante Rabon Credit Solutions Facuti K.O Intr-un Dosar De Executare Silita – Avocat Cuculis

Premiera – Contracte de credit MODIFICATE de catre instanta, executarea silita anulata si banii pe clauzele abuzive restituiti in cadrul a doua dosare de executare silita cu consecinta ca imprumutatul NU VA MAI RESTITUI NICIUN BAN BANCII fiindca creditul este prescris ca efect al anularii executarii silite – Banca Transilvania,Volksbank Si Recuperatorul De Creante Rabon Credit Solutions Facuti K.O Intr-un Dosar De Executare Silita – Avocat CuculisAsset Portfolio Servicing Romania – Vedeti decizia instantei Judecatoriei Brasov mai jos:

executari recuperatori

Decizia data de catre Judecatoria Brasov este nu doar extrem de corecta dar si spectaculoasa, avand in vedere curajul de a interveni concret in doua contracte de credit pline de clauze abuzive ca mai apoi sa obligi banca sa restituie si sumele de bani incasate dar si sa anulezi executarea silita.

Atentie! Dupa cum se observa, contestatia la executare este formulata in 2014 iar executarea silita este inceputa in 2013, ambele dosare fiind contestate cu mult peste termenul de 15 zile. Desi a fost contestata executarea silita dupa luni de zile instanta a dat eficienta dispozitiilor din codul de procedura civila cu privire la aplicarea termenului de 3 ani de zile in care se poate face contestatie la executare cu privire la contractul de credit!!!

Articol 714 Cod Procedura Civila – (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

(3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită.

Debitorul NU va mai achita nimic bancii din creditul de zeci de mii de franci

Art 709 puncul (3) Cod Procedura Ciivla –  Prescripţia nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.

 

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate prin întâmpinare de intimata Volksbank România S.A., calitate procesuală preluată de Banca Transilvania S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată prin întâmpinare de intimata Volksbank România S.A., calitate procesuală preluată de Banca Transilvania S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, în ceea ce priveşte restituirea sumelor achitate în baza clauzelor inserate la: – art. 3 lit. d cuprinse în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 care statuează că pentru creditul acordat, banca poate modifica unilateral dobânda curentă în funcţie de apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară; – art. 5 lit. a cuprinse în Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca percepe un comision de risc de 0,1 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit; Admite în parte acţiunea având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatorii Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, în contradictoriu cu intimatele S.C. Volksbank România S.A., calitate procesuală preluată de Banca Transilvania S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, şi Rabon Credit Solutions România S.R.L. Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit încheiat între S.C. Volksbank România S.A., în calitate de creditor ipotecar-bancă şi Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, în calitate de împrumutaţi, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, în calitate de garanţi ipotecari, respectiv: – clauza inserată la art. 3 lit. d cuprinsă în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit, care statuează că pentru creditul acordat, banca poate modifica unilateral dobânda curentă în funcţie de apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară; – clauza inserată la art. 5 lit. a cuprinsă în Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca percepe un comision de risc de 0,1 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit; Constată nulitatea absolută a clauzei inserate la art. 3 lit. d cuprinsă în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional la Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca poate modifica unilateral dobânda curentă în funcţie de apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară; Constată nulitatea absolută a clauzei inserate la art. 5 lit. a cuprinsă în Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca percepe un comision de risc de 0,1 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit; Înlătură din Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit, clauzele mai sus evocate cu privire la care s-a constatat caracterul abuziv.

Modifică Convenţia de Credit Nr. şi Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit în ceea ce priveşte modalitatea de calcul a dobânzii curente, în sensul că rata dobânzii curente reprezintă 4,25% p.a., fiind dobânda băncii percepută în momentul încheierii contractului, asupra căreia părţile au negociat.

Anulează formele de executare emise de către B.E.J. Filofie Laurenţiu în dosarele de executare nr. 974/2013 şi nr. 973/2013. Dispune încetarea executării silite.

Obligă pe intimate să restituie intimaţilor Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, în calitate de împrumutaţi, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, suma de 2489,34 CHF, reprezentând suma achitată cu titlu de comision de acordare nedatorat pentru perioada 25.06.2007- 16.08.2011.

Obligă pe intimate să restituie intimaţilor Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, în calitate de împrumutaţi, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, suma de 216,46 CHF, reprezentând suma achitată cu titlu de dobândă nedatorată în temeiul Actului Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data achitării sumei nedatorate şi până la data plăţii efective a acestui debit. Respinge celelalte pretenţii formulate de contestatori, ca neîntemeiate. Obligă pe contestatori, în solidar, la plata sumei de 2990 lei reprezentând diferenţă onorariu expert aferent raportului de expertiză specialitatea contabilitate nr. 749411/26.10.2015 efectuat de expert BOTEA LIDIA IULIANA, urmând a fi depusă în contul de virament deschis la Filiala C.E.C. Braşov. Executorie în ceea ce priveşte onorariul cuvenit expertului mai sus arătat.

Admite cererea formulată de contestatori şi obligă pe intimate la plata sumei reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariu expert contabil în cuantum de 3990 lei.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, declaraţie de apel care se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.04.2016.
Document: Hotarâre    11.04.2016

Pentru conformitate  link-ul atasat –

http://portal.just.ro/197/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19700000000226737&id_inst=197

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

One comment to “Premiera – Banca Transilvania, Volksbank Si Recuperatorul De Creante Rabon Credit Solutions Facuti K.O Intr-un Dosar De Executare Silita – Avocat Cuculis”
  1. Buna ziua deblocare cont Banca Transilvania am vorbit judecătorie silita Narcis Ionuț iam zis situația mea mea zis se deblochează

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.