Rovinieta – Contestatie amenda Rovinieta – Ce trebuie sa facem daca am primit amenda pentru rovinieta electronica, va explica Cuculis si Asociatii birou de avocatura – www.Indrumari-juridice.eu – Amenzi Rovinieta- Interviu av. Cuculis Adrian

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii prin av.  Deca a declarat  ca  “In cazul in care a-ti primit amenda pentru lipsa rovinietei electronice,puteti sa o contestati in instanta”.  Tot biroul de avocatura arata ca in cazul in care a-ti luat amenzi contraventionale succesive in urma trecerii prin fata mai multor camere acestea se pot contesta cu succes in instanta. Puteti depune contestatie impotriva PV de amenda in termen de 15 zile de la comunicare. :

Art. 8. – (1) Fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. (2) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) este prevazut în anexa nr. 2. (3) Contravenientul are obligatia de a achita, pe lânga amenda contraventionala, cu titlu de tarif de despagubire, în functie de tipul vehiculului folosit fara a detine rovinieta valabila, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4. (31) Agentul constatator va face mentiune în procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia. Despagubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), în contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România S.A. si va reveni acesteia ca venit extrabugetar. (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de prezentul act normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (atentie, doar din amenda, tariful de despagubire ramane datorat integral) (6) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor români care folosesc reteaua de drumuri nationale din România fara a avea rovinieta valabila li se retine certificatul de înmatriculare al vehiculului pâna la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despagubire conform prevederilor alin. (3). Art. 9. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8 se fac de catre: a) personalul împuternicit din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A.; b) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A.; c) politia rutiera, în situatia când efectueaza controlul existentei rovinietei valabile, fara personalul mentionat la lit. a) si b); d) personalul politiei de frontiera care îsi desfasoara activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, împreuna cu personalul prevazut la lit. a). (2) Începând cu data de 1 octombrie 2010, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei. Art. 10. – Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

In momentul introducerii actiunii  avocatul se bazeaza pe reglementarile internationale si anume pe prevederile CEDO dar si ale Curtii Europene de Justite.  În lumina jurisprudenţei CEDO, contravenţiile referitoare la circulaţia pe drumurile publice sunt încadrate în sfera ”acuzaţiilor în materie penală” la care se referă primul paragraf al art. 6 CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat în jurisprudenţa sa (Cauza Maszini c. României – hotararea din 21.09.2006, Eanady c. Slovaciei, Ziliberberg c. Moldovei) că normele juridice ce sancţionează astfel de fapte au caracter general şi că urmăresc un scop preventiv şi represiv, aceste criterii (alternative) fiind suficiente pentru a demonstra că fapta în discuţie are, în sensul art. 6 din Convenţie, caracter penal. Ca o consecinţă a aplicării în cauză a dispoziţiilor art. 6 din Convenţie prezentul litigiu trebuie să ofere şi garanţiile procesuale recunoscute şi garantate de acest articol. Pe cale de consecinţă trebuie recunoscute şi garanţiile specifice în materie penală din art. 6 al Convenţiei, printre care lipsa pericolului social, precum şi înlesnirile oferite de Codul penal.

Art. 17 alin. 1 din Codul penal defineşte infracţiunea ca „fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”. În accepţiunea sa cea mai generală, contravenţia, asemenea infracţiunii, conform CEDO, este o fapta a omului, un act de conduita exterioara a acestuia, interzis de lege sub o sancţiune specifică, care este pedeapsa1. Spre deosebire de infracţiune, care prezintă pericol social mai ridicat, cu consecinţe mai grave si dăinuie în timp, la contravenţie, acest pericol este mai redus, iar urmările sunt mai reduse;

Conform doctrinei, „infracţiunea continuă se caracterizează prin prelungirea în chip natural a acţiunii sau inacţiunii, ce constituie elementul material al laturii obiective, după consumare, până la intervenţia unei forte contrare. Tot doctrina de specialitate ne indică, în mod unitar, modul în care pot fi identificate infracţiunile continue, şi anume „după elementul material al laturii obiective ce presupune o acţiune ori o inacţiune ce durează în timp ca: deţinerea, rămânerea, purtarea, conducerea unui autovehicul etc. Activitatea infracţională la unele infracţiuni continue este susceptibilă de întreruperi care sunt determinate de natura activităţii infracţionale, spre exemplu portul ilegal de uniforma care poate fi întrerupt noaptea şi reluat dimineaţa. Aceste întreruperi ţin de natura infracţiunii şi nu afectează unitatea infracţiunii continue” 2.

În cazul de faţă, intervenţia forţei contrare este notificarea de către agentul constatator al contravenţiei nr. 1, contravenţie recunoscută de subscrisa. Însă, prin contravenţiile ulterioare (cu referire specială la contravenţia nr. 2), ni se creează o situaţie mai grea decât cea prevăzută în legea penală, fiind ţinuţi la plata mai multor amenzi pentru aceeaşi faptă.

În subsidiar, vă învederăm că dreptul penal romanesc, nu reglementează cumulul aritmetic al pedepselor decât în cazuri extreme, expres şi limitativ prevăzute de lege; astfel, dacă instanţa ar alege să aplice cumulul de amenzi contravenţionale, ni s-ar crea o situaţie mult mai dificilă în comparaţie cu pericolul social generat de fapta săvârşită.

Una dintre trăsăturile esenţiale ale contravenţiei este existenţa pericolului social. În doctrină, precum şi în practică se remarcă obligativitatea organelor judiciare de a analiza in concreto respectiv gradul de pericol social de la caz ca caz. În speţa de faţă, în mod evident, această analiză nu a fost efectuată.

Suma primita de CNADNR drept valoare de despagubire reprezintă contravaloarea unei roviniete pe 12 luni.

Conform art. 8 alin. (3) din O.G. 15/2002, modificată ulterior, „contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul de vehicul folosit fără a deţine rovinietă valabilă, sumele stabilite conform Anexei nr. 4”.

Conform sus-citatei anexe nr. 4, cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil pentru un autoturism este de 28 de euro, adică identic cu tariful de utilizare pentru 12 luni a drumurilor naţionale. Această situaţie este valabilă pentru toate categoriile de vehicule menţionate în anexele nr. 1 (care reglementează nivelul de utilizare a drumurilor naţionale) şi nr. 4 (care reglementează cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil) din Ordonanţa nr. 15/2002, cu modificările ulterioare.

S-ar putea trage concluzia că acest tarif de despăgubire reprezintă contravaloarea rovinietei pe 12 luni şi că, odată achitat acest tarif, utilizatorul drumurilor naţionale va avea o rovinietă valabilă. Acest aspect este contrazis de comportamentul CNADNR S.A. care, în mod abuziv, percepe tariful de despagubire la fiecare nouă presupusă „contravenţie” pe care o constată.

În concluzie, în eventualitatea în care un vehicul tranzitează drumurile naţionale timp de câteva luni, fără să aibă cunoştinţă că nu o deţine rovinietă valabilă, poate fi amendat contravenţional de cateva zeci de ori şi, pe lângă această sancţiune, va trebui să achite către CNADNR S.A. tot atâtea tarife de despăgubire câte presupuse contravenţii a săvârşit! Or, dacă s-ar proceda în asemenea fel, deşi legea este foarte clară în sens contrar, ar lua naştere o situaţie extrem de dificilă pentru contravenient, disproporţionată faţă de pericolul social generat.

Având în vedere argumentele expuse, consideram a trebuie anulat procesul verbal de contraventie.

Acestea sunt doar cateva precizari pe care avocatul le-a aratat in ceea ce priveste o chemare in judecata a celor de la CNADNR.

Precizam faptul  ca biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii este initiatorul petitiei on line prin care se incearca modificarea legislativa in sensul ca, un sofer nu poate primi mai multe amenzi pentru aceeasi infractiune intr-un  interval  de minim 24 de ore.

Pentru contestarea procesului verbal  biroul de avocatura atrage atentia soferilor ca trebuie sa depuna actiunea in justitie in max 15 zile de la comunicarea p-v de contraventie.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

292 comments to “Rovinieta – Contestatie amenda Rovinieta – Ce trebuie sa facem daca am primit amenda pentru rovinieta electronica, va explica Cuculis si Asociatii birou de avocatura – www.Indrumari-juridice.eu – Amenzi Rovinieta- Interviu av. Cuculis Adrian”
 1. Interventia mea aici este o intrebare, de fapt, nu un raspuns.
  Sunt in situatia descrisa in acest articol, adica am circulat fara rovinieta valabila circa 3 luni. Inca nu am primit niciun proces verbal de contraventie (stiu ca vin cu 4-6 luni intarziere in medie). Acest lucru s-a datorat unei confuzii (am crezut in mod eronat ca am cumparat rovinieta in aceeasi zi cu asigurarea RCA) si nu relei vointe. Ca dovada este faptul ca in momentul cand am constientizat eroarea am achizitionat o rovinieta fara a fi primit vreun proces verbal de contraventie inca. Intrebarea mea este urmatoarea: eu domiciliez in Ramnicu Sarat, jud Buzau iar contraventiile au fost constatate (sunt convins de asta) cu ajutorul camerelor de supraveghere din Prahova, Buzau si Bucuresti. Pentru a fi reprezentat in justitie, in vederea contestarii proceselor verbale pe care ma astept sa le primesc, pot sa apelez la un avocat de oriunde din tara (Cuculis si Asociatii spre exemplu) ?

  Multumesc anticipat.

  • Buna ziua stimate domn. Va scrie av. Cuculis din cadrul biroului de avocatura. Problematica ridicata de dvs. comporta o discutie mai larga. Nu neg in schimb faptul ca aveti sanse foarte mari pentru anularea acelor procese verbale inca netransmise. Referitor la problema dvs. cu alegerea unui reprezentat legal raspunsul este da, puteti sa apelati la Cuculis si Asociatii pentru rezolvarea acestei probleme ivite. Cu stima, av Cuculis

   Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
   Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

   http://www.indrumari-juridice.eu
   http://www.indrumarijuridice.wordpress.com
   http://indrumarijuridice.forumest.ro
   Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

   • Am primit o amendă pt rovinietă expirată. Vină nu este a mea. Am scos rovinietă pe data de 07. 07. 2021și am circulat pe data de 6. 08 2021. Pe o lună de zile asa e normal. Pe ia scrie. O7. 07. 05.08.

    • Bună ziua. Am primit o amenda în legătură cu rovineta dar am primit la adresa veche fiind mutata mai bine de 6 luni. Tatăl meu a găsit-o ieri în posta ea venit de aproape 1 luna și expiranduse și termenul acela de 15 zile. Spuneți-i cum sa procedez sa o pot plăti înjumătățitaa fiind ca nu am știut de ea. Dacă locuia cnv la adresa veche se găsea imediat si o plăteam a doua zi nu se punea problema. Mulțumesc

   • Am vândut un autoturism Mazda6 anul trecut pe 10 07 2023 unui domn din Izvin ,după 5 zile m-a sunat și a spus ca a vândut mașină unuia din Oțelu Roșu după ce am trimis fiscului am primit o amenda pt. rovinirta am avut o înfățișare iar acum am recursul pe care l-au făcut cei de la drumuri. Ce ma sfătuiți sa fac. Cu multumiri

 2. Buna ziua!Problema mea este asemanatoare celei de mai sus. La sfarsitul lunii iunie am circulat pe DN1 (Predeal-Brasov) cu rovigneta expirata. Acest lucru nu s-a intamplat din rea vointa, ci pur si simplu am uitat ca rovigneta expirase cu 2 zile in urma. Ghinionul a facut ca eu sa imi dau seama de acest lucru la 5 minute dupa ce am trecut pe langa o camera ARR. Am oprit la prima benzinarie si mi-am achizitionat rovigneta. Este vreo modalitate prin care as putea sa contest plata despagubirii catre CNADR,tinand cont ca rovigneta este valabila din aceeasi zi cu data constatarii amenzii?Va multumesc!

  • Buna ziua stimate domn, rovigneta are multe hibe in modul ei standard. In cazul in care si agentul constatator a facut anumite greseli deja acel proces verbal se poate anula fara probleme. Pana nu reusim sa vedem procesele verbale de contraventie nu ne putem pronunta 100% insa va spun ca puteti sa scapati de plata acelei amenzi. Cu stima

 3. Buna ziua. Am si eu o nelamurire ref. la aceasta problema. Sunt in situatia descrisa in acest articol, adica am circulat fara rovinieta valabila 6 luni (s-a datorat unei confuzii si unei regretabile erori administrative altfel eu fiind o persoana de buna credinta si cu toate darile platite la timp). Am primit primul PV de contraventie & despagubire si cu groaza ma gandesc la restul care vor aparea in urmatoarele 6 luni deoarece am circulat in mod frecvent pe ruta Buc-Ploiesti. Am platit ambele amenzi/despagubire si mi-am achizitionat si rovinieta pt urmatorul an. Intrebarea mea este urmatoarea: trebuie sa platesc si urmatoarele amenzi + despagubiri (la momentul cand vor veni fiecare) si sa fac contestatiile respective in 15 zile la Jud. Ploiesti sau nu mai platesc nicio amenda si fac doar contestatiile si apelez la avocat??

  • Buna ziua stiamte domn. Va raspunde biroul de avocatura Cuculis si Asociatii – Parteneri in Drept.
   Porblema dvs. se regaseste la sute/mii de persoane care au trecut prin aceeasi situatie. In primul rand pentru a va da un raspuns complet vreau sa stiti ca un avocat din cadrul biroului nostru trebuie sa se uite peste acele procese verbale de contraventie si sa constate impreuna cu dvs. eventualele erori pe care si-ar putea baza contestatia la procesul verbal.Insa va aduc la cunostiinta ca in mod standardizat aceste procese verbale contravin legii pe mai multe capete si prin urmare biroul nostru de avocatura va poate ajuta cu siguranta sa anulati acele procese verbale. In cazul in care a-ti circulat pe ruta indicata va anunt cu regret ca o sa aveti o amenda/fiecare camera care v-a depistat. Cu deosebit respect, av Cuculis

   Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
   Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

   http://www.indrumari-juridice.eu
   http://www.indrumarijuridice.wordpress.com
   http://indrumarijuridice.forumest.ro
   Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

   Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist

 4. buna seara.
  am si eu aceeasi problema. am primit o amenda pentru lipsa rovinietei pentru un tractor . am transportat in interes personal ceva stupi, si am trecut pe la camera de supraveghere dinTiha Bargaului in data de 15 iunie 2011. pe 27 dec 2011 am primit aceasta amenda(5 luni si vreo 28 zile), dar noi am trecut de vreo 6 ori pe la aceasta camera. din 2 motive nu am achizitionat rovinieta:
  – cu o alta ocazie, la inceputul anului am intrat intr-o benzinarie sa cumpar o ravinieta pentru tractor, si m-i s-a zis, ca la tractoare nu se plateste rovinieta
  – si cu o alta ocazie am fost oprit de un agent de politie, a verificat actele tractorului si nu a mentionat deloc lipsa rovinietei
  Daca am fi primit amenda in decurs de 10-15 zile cu siguranta am fi cumparat rovinieta.
  amenda este de 1250 ron+ 320 euro despagubirea, inmultita cu vreo 5-6 ori, este in jur de 15.000 lei, nu valoreaza el atata…este enorm.
  ce putem sa facem in acest caz….

  Va multumesc.

  • Am onoarea dle avocat. As vrea sa va expun o speta: in anul2011 am fost sanctionat de mai multe ori pt rovigneta prin procesele verbale care veneau la domiciliu. Acum in 2014 am primit o i stiintare de executare silita pt ca nu am platit la vremea redpectiva si suma de 28 de euro. Acum vin si va cer o consiliere daca mai pot ataca cumva in instanta aceasta executare silita? Mii de multumiri

 5. am primit pana acum 5 amenzi pt rovinieta,dintre care 2 le-am platit si celelalte 3 vreau sa le contest….specific ca nu am stiut ca asi fi putut sa nu platesc niciuna ,deoarece,conform unui articol din ordonanta 2/2001,privind regimul de aplicare a contraventiilor pe teritoriul romaniei,care obliga semnarea acestor procese verbale de constatare ,sub sanctiunea nulitatii absolute. Oficiali CNADNR sustin ca documentele sunt valabile pentru ca au semnatura electronica a agentului constatator.Aici intervine o alta lege (445/2001) care spune ,pe scurt, ca :inscrisul in forma electronica este destinat pentru a fi citit prin intermediul unui program informatic:::::????? Aici hriba soferii prinsi fara rovinieta spun (si asa este) ca amenzile le primesc pe hartie si NU “”printr-un program informatic”” gafa poate fi speculata, exemple multe de anulare,la CLUJ. DOMNILOR AVOCATI VA ROG DACA SE POATE UN RASPUNS LA CELE DE MAI SUS !!! AM SAU NU DREPTATE?? Adaug din ord.2/2001,daca lipseste un singur element ,procesul verbal este NUL…CU RESPECT ,SPER CA AM FOST DE AJUTOR TUTUROR SOFERILOR DIN ROMANIA….DACA DA MA BUCUR CA STATUL ROMAN NU MAI SUGE CA O CAPUSA POPORUL ROMAN!!!!!!!!

 6. Daca am intrat in posesia procesului verbal de la CNADR la sase(sase) luni dupa ce a fost transmisa ,mai pot cereanularea amenzii.

  • In cazul dvs. singura varianta este sa fiti repus in termenul de contestare pe motivul ca dvs. nu a-ti luat la cunostiinta despre acest P-V. Evident doar in fata instantei se poate promova aceasta actiune.

 7. Buna ziua
  Am primit doua amenze /taxe de despagubire si probabil mai urmeaza inca 4 .
  Sunt pe numele meu, numarul masinii e scris corect, datele mele de asemeni, PV au confirmarea de primire a uni martor ( care a scris doar numele si seria CI fara a scrie adresa si localitatea ), PV au fost intocmite la aproape 6 luni dupa ce a avut loc presupusa contraventie si trimise catre mine la 6 luni si 2 saptamani . Pot contesta in instanta ? Are rost sa platesc partial ? Sau platesc tot si gata ?

 8. PV nu e semnat de agent ( scrie ca e semnat electronic ) si datele mele nu corespund cu cele din buletin ( s-a schimbat de citiva ani numerotarea strazilor ) . Are vreo importanta ?

 9. am si eu o probema am achizitionat o rovinieta si mi sa gresit o litera de la numarul masini acum cateva zile mia venit o amenda ptr rovinieta (dupa mai bine de 6 luni )si abea acum am observat; am cautat si am aflat ca nr respectiv nici nu exista sau nu a existat vreodata. ce pot sa fac cu cine pot sa vorbesc ca sa nu platesc amenda va multumesc

  • Stimata doamna problema se poate rezolva doar in instanta unde chemati in garantie pe cel care v-a facut rovinieta!

   • Am fost oprit la punctul de frontiera giurgiu spre bulgaria și nu am avut rovinieta pt camion ,mi am cumparat dupa control in aceași zi vinieta ,mia venit amenda ce mai pot face .

 10. Tot referitor la rovineta. Eu am aflat de astfel de P.V. la Primarie cand am fost sa platesc impozitele. La P.V. se spune ca a fost aduse acasa de o persoana si cu un martor. Eu nu am intrat in posesia P.V. cu toate ca sotia este pensionara si nu a primit nimic. Se mai poate contesta astfel de situatie. Daca da, la care judecatoria cea din locul de domiciliul domiciliu ?

  Iorga Traian (Email: iorga_traian@yahoo.com)

  • In primul rand dvs. trebuie sa luati legatura cu cei de la primarie sa va comunice acel proces verbal in baza caruia v-au impus la plata respectivele sume. Urmatorul pas este sa faceti o cerere la instanta in care sa cereri sa fiti repus in termenul de contestare ca sa puteti sa contestati respectivul proces verbal.Competenta in cadrul acesta se determina in functie de redactarea procesului verbal. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Buna seara as vrea si eu un raspuns daca se poate?Pe data de 01.12. 2014 am circulat fara rovinieta.In data de 17.06.2015 am gasit procesul verbal in cutia postala.Intrebare,daca fac contestatie scrisa si o trimit catre CNADNR este valabila sau trebuie sa ma adresez instantei ?Este adevarat ca dupa 6luni se prescrie? mentionez faptul ca data de instiintare de pe proces este 25.05.2015,dar pe plic este trecuta data de 08.06.2015 si 17.06.2015.Multumesc anticipat!

 11. Exista o cerere tipizata care sa fie depusa la instanta pentru a cere repunerea in termenul de contestare in cazul in care nu am luat la cunostinta de existenta unul proces verbal de amenda pentru neplata rovignetei

 12. Ma aflu intr-o situatie putin mai complicata decat a celorlalti “contravenienti”.
  Am primit si eu bineinteles trei PV pentru rovigneta in doua judete eu stiind ca am achitat aceasta taxa, insa la o verificare mai atenta am constata ca cel la care am platit rovinieta a gresit o litera din nr de inmatriculare si nici numarul de identificare al masinii nu l-a mai verificat aparand bineiteles alt nr de identificare pe rovigneata valabila pe care o detineam.Am inteles din raspunbsurile de mai sus ce ar trebui sa fac insa aici se comlica lucrurile pentru ca masina nu este inregistrata pe numele meu ci are un propietar care a decedat in urma cu un an jumatate si nefacandu-se succesiunea in familia respectiva nu am putut sa o trec pe numele meu.Mentionez ca PV au venit bineinteles pe numele decedatului.CE este de facut in situatia asta, AMENZILE pe numele unei persoane decedate SE TRANSFERA URMASILOR?…..daca da, ce ar trebui eu sa fac pentru ca eu ma folosesc de masina si familia respectiva a fost de buna credinta ?

  • Buna ziua stimate domn, raspunsul in cazul dvs. este unul putin mai complicat decat uzantele cunoscute. In ceea ce priveste dreptul succesoral in cazul in care mostenirea se accepta sub beneficiu de inventar, adica cu rezerva ca in cazul in caare exista datorii acestea vor fi platite doar din cadrul mostenirii aceste amenzi se transfera dar vor fi platite din cadrul mostenirii, in cazul in care o acceptati ca atare si va confundati patrimoniul personal cu cel al defunctului at. sunteti tinut sa platit amenda indiferent daca aceasta depaseste suma pe care o mosteniti, pe scurt se mostenesc si activele si pasivele. De principiu puteti fara problema sa actionati instanta pentru anularea acestor procese verbale insa trebuie sa va demonstrati calitatea de mostenitor. Cu stima, av. Cuculis

 13. Buna ziua,
  Ma aflu in urmatoarea situatie si daca se poate va rog sa-mi transmite-ti parerea dvs. :
  Am primit doua amenzi de circulatie fara rovinieta. Situatia a fos posibila deoarece am achizitionat din greseala rovinieta la o masina cu care nu ma deplasez in afara orasului si am circulat cu cealalata crezand ca am rovinieta (am incurcat taloanele caci numerele sunt asemanatoare). Am constatat acest lucru dupa 8 luni si l-am remediat.
  As dori sa contest al doilea proces verbal, atat din punctul de vedere al amenzii cumulative, dar si din motiv ca ora la care ei sustin ca am trecut pe acel drum nu este corecta. Eu estimez ca am ajuns in locul respectiv la ora 13, pe cand ei sustin ca am trecut la ora 22.30, ori in ziua respectiva soarele a apus la ora 20.56, deci in mod normal poza lor ar trebui sa fie una facuta pe intuneric nu pe lumina. Banuiesc ca la proces sunt obligati sa aduca poza ca marturie?
  Daca mai urmeaza sa primesc si alte procese verbale, pot fi si ele contestate ca urmare a acestei actiuni?
  Va multumesc,
  Alexandru P.

  • Bineinteles ca se pot contesta amenzile. Va putem ajuta noi cu aceasta problema, avem peste 11 motive de contestare.
   Cu stima,
   Cristian Deca – 0722298011

 14. Stimate domnule Avocat,

  Am si eu cam aceeasi problema, totusi am o mica particularitate. Tocmai am primit 3 amenzi luate pe parcursul aceleiasi saptamani, in care eu mi-am inmatriculat masina adusa din Germania, pana mi-am facut rovinieta pe noul numar. De fapt, in perioada in care mi s-au dat amenzile aveam inca rovinieta veche valabila pe numarul de inmatriculare provizoriu si am mai circulat cateva zile si pe numarul nou, crezand ca rovinieta e valabila.
  Din pacate, am citit acum pe net ca ar fi trebuit sa anunt schimbarea numarului de inmatriculare. Credeti ca in conditiile acestea sunt buna de plata sau pot face contestatie cu sanse reale de castig, daca pot dovedi ca rovinieta facuta pe numerele provizorii era valabila cand am primit amenzile?
  Va multumesc anticipat.
  Diana

 15. Buna ziua, cum trebuie procedat in cazul in care automobilul a fost vandut conform unui contract de vanzare cumparare, dar amenda pentru rovinieta a venit tot pe numele meu? Va multumesc!

  • In cazul in care autoturismul avea alt proprietar in momentul savarsirii contraventiei si amenda este pe numele dumneavoastra, trebuie facuta aceasta dovada in instanta si este motiv de nulitate absoluta a procesului verbal de contraventie.

   Cu stima Cristian Deca – 0722298011

 16. Buna ziua,
  Ma aflu exact in situatia descrisa de d-voastra, am primit 3 PVC+3 instiintari de plata cu titlu de despagubire fiecare in valoare de 28 euro. Toate cele trei au venit cu o intarziere de 5 luni de la comiterea infractiunii (ciculatia fara rovigneta), 15-16-18.09.2011, PVC sunt intocmite in 02.2012. Am platit cei 125 lei (12,5 ron-trezorierie, 112,5 ron in contul bcr), jumatate din amenda minina, pentru fiecare din cele 3 PVC, insa ulterior am observat cei 28×3 euro cu titlu de despagubire pe care inca nu i-am achitat. Exista vreo cale sa fiu exonerat de la plata acestor despagubiri, eventual sa platesc doar o singura data cei 28 euro. Imi este imposibil sa-i platesc si pe acestia in 15 zile, chiar mai mult. Intentionez sa actionez in instanta, insa va rog sa ma sfatuiti cum as putea sa am castig de cauza. Si la cine as putea apela. (Focsani, VN).

 17. Domnule Deca,
  Cum se calculeaza 6 luni, conform Art.13 – (1) din O.G.nr.2/2001 pentru prescrierea contraventiei? Se socotesc zilele cumulate sau numai lunile calendaristice?
  Mai exact, eu am fost inregistrat fara rovinieta pe 07.09.2011 si am primit PVCC pe data de 08.03.2012. Pot contesta PVCC invocand acest articol de lege?

  • Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii curge de la data sesizarii organului in drept sa aplice sanctiunea. Se socotesc lunile calendaristice

 18. Domnilor, vă rog să analizaţi dacă prin excluderea autoturismelor şi celor sub 3,5 to de la tariful pt. o zi nu se comite p discriminare a posesorilor acestora faţă de posesorii celorlalte categorii, şi, drept consecinţă, OG 15/2002, care instituie această discriminare, nu este neconstituţională?

  • Intradevar se poate spune ca se comite o discriminare. Pentru acest lucru puteti sesiza Consiliul National Penru Combaterea Discriminari si alte institutii abilitate.
   Cu stima,
   Cristian Deca – 0722298011

  • Buna seara.Am primit o amenda pentru rovinieta la o autoutilitara doar ca masina se afla in service in acel moment si a fost scoasa pentru probe fara a se asigura de valabilitaea documentelor auto.Ce as putea face?

 19. Buna ziua,
  Am circulat fara rovigneta o perioada de vreo cateva luni; mi-am dat seama ca n-am rovigneta platita abia cand mi-a venit amenda; am platit, mi-am luat rovigneta, dar dupa vreo 2 luni mi-a venit alta amenda, si probabil c-or sa vina si altele; as dori sa apelez la serviciile d-voastra.
  Multumesc

 20. in 09.09.2011 am circulat fara rovinieta ,am trecut prin fata camerelor fixe.Pana azi,cand va scriu,nu am primit nimic!Va rog sa fi-ti mai explicit d-le avocat,referitor la termenul de 6 luni de prescriere,e posibil sa fi scapat!?Multumesc!!!!Cu stima!

 21. buna seara sunt si eu in aceeasi situatie am circulat fara rovinieta aproximativ 1 luna jumate, mentionez ca masina nu era pe numele meu si luna trecuta a venit o amenda de rovineta propietarului pe care am platit-o iar acum m-am trezit ca au mai venit inca 14 pv-uri. Ce as putea sa fac macar sa se mai reduca din ele?

 22. Buna ziua, am si eu o problema cu amenzi pentru rovinieta, am avut rovinieta valabila pe anul 2011, si totusi am primit procese verbale acasa ( am fost surprins de camere doar pe A2), unele dintre ele le-am contestat la judecatoria Cornetu, dar nu am primit raspuns pana acum. la inceputul anului 2012 am primit de Administratia Financiara o scrisoare in care spune ca am de platit 2000 de ron. (mentionez ca am primit cel putin 13 PV, de la CNADNR toate la cutia postala eu nu am luat la cunostiinta aceste PV, este posibil sa mai fie si altele). Cum fac sa scap de aceste amenzi? Mentionez ca aveam rovinieta valabila in perioada respectiva. Multumesc.

  • Buna ziua, o sa va contacteze un avocat din cadrul biroului nostru pentru a va oferii informatiile de care aveti nevoie.
   Cu stima, Cristian Deca – 0722298011

 23. Buna ziua, in urma cu 3 luni am primit 3 amenzi pentru rovinieta doua fiind in aceiasi zi si una la cateva zile distanta pe care le-am achitat in termen de 24 de ora prin intermediul ghiseului online. Astazi am primit inca 3 plicuri cu 3 amenzi; ce ma sfatuiti sa fac? Mai am vreo sansa sa-mi recuperez banii? Daca imi mai vin amenzi pe viitor sa depun contestatie? Sunt gata sa actionez dupa cum imi propuneti. Multumesc anticipat.

 24. Am primit un PVCC cu data de 21.03.2012 pentru o contraventie constata in 06.11.2011, plicul l-am gasit in usa de la apartament in data de 03.04.2012, fara a semna confirmare de primire. Nu stiu daca aveam rovigneta valabila atunci fiindca rovignetele care le-am achizitionat anul trecut le-am aruncat.Pe PVCC scrie ca e generat si semnat electronic, dar nu are decat o stampila care nici aia nu se vede in clar.ScrIe acolo ca ai voie sa contesti in 15 zile de la data comunicarii PVCC, sau daca platesti in 48 de ore tot de la data comunicarii PVCC ai o reducere a amenzii.
  In cazul meu, care este data comunicarii PVCC?
  Care este sfatul dumneavoastra pentru mine in situatia data?

 25. Buna ziua.Cazul meu este ca ma pe societate un cap tractor(tir)si datorita faptului ca circul mai mult in afara tarii iau rovinieta pe ziua in care circul.In fapt pe 26-10 2011 am plecat la incarcat am luat vinieta ,sa terminat incarcarea la ora 03 noaptea ,la ora 03 ,30 am oprit la peco la ploiesti am cerut vinieta pentru ziua de 27 -10-pentru ca in 3 ore urma sa ies din tara pe la giurgiu.nu am realizat si nici nu am verificat ce data au trecut cei de la peco.pt ca mi-au dat pentru 28-10.am bonul de cantar ce atesta ca am iesit din tara la ora 06 /27-10 am si dovada ca pe 27/28/29/am fost in Bulgaria .Am v-reo sansa sa contest amenda primita de la cnadnr ca am fost surprins la calugareni la ora 05,30 fara a detine vinieta.Va multumesc anticipat.

  • Buna ziua stimate domn Aurel. Cu siguranta ceea ce semnalati dvs. este o greseala a celor de la benzinarie, insa in cazul in care dvs. vreti sa abordati prin alt mod contestarea proceselor verbale va raspund afirmativ ca da se poate sa le contestati. Urmeaza ca unul dintre colegii nostri sa va contacteze in acest sens. Cu stima, av Cuculis

   • Bună ziua domnu av. Cuculis am o mare problema cu cei de la compania națională de administrare a infrastructurii rutiere. Prin luna noiembrie 2023 cumnatul meu a fost in tara cu o masina de marfa pe care a descarcat o si a plecat inapoi in Italia prin vama de la Arad Nădlac. A luat rovinieta de la aiud ptr a circula si sa iasa din tara doamna de la vama ia spus ca nu e valabilă ca a plătit mai putin de fapt el a prezentat actele la peco ptr cumpararea rovinietei si aia de
    la statia peco a prezentat certificatul masinii operatorul de la statie ia spus ca trb sa plătească cv a7 euro si sa semneze cuponul eliberat si daca corespunde nr mașini cu cei scri pe bon doamna de la vama ia spu ca era 9 euro. Cumnatul ia explicat cum a fost situația la stația peco iar doamna de la vama ia facut pv de amenda spunindu i ca nu a vrut să plătească corect cei 9 euro acesta l am contestat in termen in instanță de domiciliul la Vatra Dornei si ia dat câștig de cauză cumnatului fac mențiunea ca amenda este de 3700 de lei. Pe dada de 01.04. 2024 a primit un plic ca cei de la compania națională de adm. A infrastructurii rutiere au făcut apel la Suceava. Trebuie sa facem întâmpinare sa o depunem pana pe 13 aprilie 2024va rugam dacă se poate sa ne îndrumați cum e de făcut. Va mulțumim.

 26. Buna ziua,
  Am si eu o mare problema cu aceste roviniete ale statului Roman.
  Mi-am schimbat domiciliul din Ploiesti in Bucuresti si am fost obligat sa-mi schim si nr de la masina.
  Nici nu m-am gandit ca rovinieta pe care am platit-o pe 1 an de zile nu va mai fi valabila intrucat pe rovinieta este trecuta si seria de sasiu in afara de numarul de PH.
  Am aflat ca trebuie sa fac o cerere scrisa la CNADNR Sud si un domn de acolo mi-a spus: “Ne para rau avem probleme tehnice, azi nu putem sa va schimbam nr. la rovinieta. Oricum si dvs. veniti azi in vinerea mare. Mergeti la CNADNR Nord (la dracu’ in praznic pe Sos. Chitilei) sau luati-va o rovinieta de 7 zile daca vreti sa mergeti cu masina”
  I-am spus ca eu oricum am mai circulat pt ca aveam rovinieta platita (teoretic). Raspunsul prompt a fost: “Asta nu ne intereseaza pe noi. De ce nu cunoasteti legea ? Daca nu ati schimbat nr in baza de date (pt care se plateste 20 RON + TVA) o sa primiti amenzi. Statul are nevoie de bani la buget”

  Intrebari:
  1) Ce vina am eu ca lor nu le merge sistemul ?
  Nu sunt obligat sa ma duc in 7 locatii ca sa scimbe 10 litere in baza de date.
  2) La ce bun mai este trecuta seria de sasiu daca ea nu este luata in considerare ?
  3) Daca voi primi amenzi care este sansa sa castig in instanta, tinand cont ca pana la urma urmei masina cu care circul avea rovinieta valabila (chiar daca nr de inmatriculare s-a schimbat).

  Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.

  • Din pacate dvs. sa zicem ca sunteti vinovat cu ghilimelele de rigoare. Marea dvs. vina este ca nu a-ti anuntat CNADNR sa modifice in baza lor de date nr masinii, numar de inmatriculare pe care il folosesc toti agentii constatatori pentru a da aceste amenzi. Va spun cau certitudine ca va putem ajuta sa anulati aceste procese verbale ca fiind aplicate gresit. In momentul in care le primiti atasat lor avem nevoie si de rovinieta cu numarul vechi al masinii, sa nu o aruncati chiar daca este iesita din termen. Cu stima,av. Cuculis.

   • Am rovigneta veche (inca valabila pe nr de PH). Intre timp am fost si la CNADNR si am actualizat numarul. Acestia mi-au dat niste foi si cam atat.
    Oricum, cf ORDINUL 769 din 1 oct 2010, la Art. 9 alineatul 1
    “În cazul schimbarii numarului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îsi mentine
    valabilitatea numai în conditiile în care utilizatorul solicita efectuarea modificarii în baza de
    date, în scris, la CNADNR – S.A.”
    nu este mentionat in cat timp trebuie facuta modificarea in baza de date.
    Am dreptate sau nu ?

 27. Pe data de 8.04.2012 mi-a expirat rovigneta, din pacate luat cu alte treburi pe data de 09.12.2012 am plecat la Bucuresti, fara sa o reinnoiesc.
  Posibil sa ma fi prins camera dar pana acum nu mi-a venit nimic acasa.
  Pe data de 13.04 2012 am reinnoit rovigneta, timp intre care nu am mai parasit orasul Ploiesti.
  In caz ca primesc procesul verbal de amenda pentru data de 9.04, contestatia ma ajuta cu ceva, sau mai bine platesc amenda in timp de 48 ore ?

  Multumesc !

  • Depinde foarte mult de ceea ce scrie in procesul verbal. Am spus-o si o voi repeta. Fiecare proces verbal poate avea diferente de redactare, diferente pe care noi avocatii le folosim pentru a va ajuta pe dvs. sa anulati sau sa modificati in tot sau in parte procesul verbal. Eu va asigur ca sunt sanse extrem de mari pentru toate procesele verbale. Ceea ce va pot sfatui este sa ne lansati procesul verbal pentru a ne uita peste el si pentru a reveni cu o parere avizata. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 28. Vreau sa apelez la serviciile firmei dvs de avocatura, am primit deja 2 procese verbale si probabil ca vor urma multe altele. Din pacate sunt la limita cu timpul, am gasit din intamplare plicurile de curand desi ele au inscrisa data de 5 aprilie.

  • Buna ziua. Daca dvs. mai sunteti in termenul de 15 zile de la primirea lor cu siguranta puteti sa le conetstati, sa le castigati si chiar sa va recuperati banii platiti. Av Cuculis 0722298011

  • Mai sunt si alte posibilitati cum ar fi repunerea lor in termen sau sa mergem pe o cerere in pretentii pentru restituirea sumei de bani daca ati platit amenda.
   Cu stima Cristian Deca – 0722298011

  • Intrebarea dvs. contine doua aspecte diferite. Procesul verbal si somatia de plata, care sunt doua aspecte diferite. Daca ati primit un p-v depinde ce proces verbal de contraventie, aplicat pentru ce? puteti sa il contestati pentru varii motive insa am nevoie de detalii pentru a va putea informa, iar referitor la somatie de plata o sa va rog la fel sa detaliati. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 29. de la administratia locala am primit somatie de plata in termen de 15 zile insotit pv pentru rovinieta de care eu nu am luat la cunostinta

 30. de la administratia locala am primit somatie de plata in termen de 15 zile insotit pv pentru rovinieta de care eu nu am luat la cunostinta

 31. buna seara in data de 28.10.2011 am fost surprins de camera pt rovigneta in Tiha Bargaului jud BN (mentionez ca aceasta amenda am achitat-o) iar in data de 07.11.2011 din nou am fost surprins tot de aceasi camera….pur si simplu uitasem ca mi-a expirat perioada de valabilitate ca rovignetei. Cum as putea sa procedez in acest caz (inteleg am platit odata dar mi se pare absurd ca la un inteval asa de scurt sa mai fiu sanctionat inca odata tot pt aceasi greseala)? masina e inmatriculata pe numele fratelui meu si in acele date eu eram la volan. daca fac contestatie trebuie sa merg personal la judecatoria BN sau exista si o alta cale sa pot contesta1 va multumesc anticipat!

 32. Am adunat si eu 10 amenzi pt rovinieta dintre care am platit 3, v-as ruga sa ma sfatuiti ce trebuie sa fac pe viitor. Toate le-am primit prin posta, prinse in usa “semnate electronic” cu o stampile foarte putin lizibila, aproape indescifrabila. Multumesc anticipat.

 33. Buna seara,am citit toate cazurile de pana acum incercand sa regasesc situatia mea. Am primit azi PV ,se mentioneaza ca la data de 14 dec2011 masina mea a fost pozata pe DN2 km115+80m,Maracineni jud Buzau. Paradoxul consta in faptul ca eu nu am circulat NICIODATA cu masina prin aceasta zona,(sunt din Iasi), si nici in acea zi.Mai mult decat atat, as fi curioasa sa verific autenticitatea pozei si in alt fel: masina mea are culoarea initiala albastra,iar in august anul trecut am infoliat-o cu rosu si reinmatriculata la RAR cu culoarea rosie.Ce poza au ei ,ce culoare are masina din poza lor ?
  Inca o eroare sau deliberata lipsa de corectitudine din partea lor este faptul ca in PV nu se mentioneaza marca si tipul autoturismului.
  Cum procedez ?

  • Buna ziua stimata doamna! Va raspunde cu placere av. Cuculis. Cunoastem situatia data de dvs. si da sunteti inca o persoana pe care statul prin CNADNR o “abuzeaza” in acest sens. Va puteti apara doar prin contestatie la procesul verbal in fata instantei de judecata. In tot cazul urmeaza sa va contacteze un coleg si sa stabilim cu dvs. toate detaliile. Cert este ca va putem ajuta cu siguranta sa anulati procesul verbal. Cu stima, av Cuculis.

   Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
   Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

   http://www.indrumari-juridice.eu
   http://www.indrumarijuridice.wordpress.com
   http://indrumarijuridice.forumest.ro
   Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

 34. Buna ziua .Doresc o informatie daca se poate in legatura cu o modalitate cat mai simpla de a rezolva urmatoarea problema:Am primit prin posta un proces verbal pentru ca am circulat cu autoturismul intr-o zi din 2011 ,sambata la ora 6.48 pe DN1 in zona Romanesti ,Jud Prahova.
  Problema este ca masina mea nu a parasit Bucurestiul in acele zile si nu am circulat niciodata spre Ploiesti de cand am masina (2010).In general foarte rar ies din Bucuresti si cumpar rovignieta on line pentru 7 zile.Sunt obligat acum sa ma adresez Judecatoriei din jud Prahova,sa pierd timp si bani pentru grosolana lor eroare?.Nu pot solicita in Bucuresti la vre-o institutie sa constate ca fotografia electronica nu este corecta.?Masina a fost parcata in fata geamului si sub nici o forma nu a fost miscata in acea zi.Cu multumiri anticipate.
  In cazul dovediri nevinovatiei mele ,pot sa ma constitui parte civila pentru a solicita despagubiri privind aduceri de prejudicii morale serioase pentru stresul provocat? Asflel ca institutia ce a facut greseala sa inteleaga ca nu este normal ca cetatenilor sa li-se faca astfel de nedreptati.Sper sa fie de folos si altor cititori.Cu deosebita stima

 35. Buna ziua .Doresc o informatie daca se poate in legatura cu o modalitate cat mai simpla de a rezolva urmatoarea problema:Am primit prin posta un proces verbal pentru ca am circulat cu autoturismul intr-o zi din 2011 ,sambata la ora 6.48 pe DN1 in zona Romanesti ,Jud Prahova.
  Problema este ca masina mea nu a parasit Bucurestiul in acele zile si nu am circulat niciodata spre Ploiesti de cand am masina (2010).In general foarte rar ies din Bucuresti si cumpar rovignieta on line pentru 7 zile.Sunt obligat acum sa ma adresez Judecatoriei din jud Prahova,sa pierd timp si bani pentru grosolana lor eroare?.Nu pot solicita in Bucuresti la vre-o institutie sa constate ca fotografia electronica nu este corecta.?Masina a fost parcata in fata geamului si sub nici o forma nu a fost miscata in acea zi.In cazul dovediri nevinovatiei mele ,pot sa ma constitui parte civila pentru a solicita despagubiri privind aduceri de prejudicii morale serioase pentru stresul provocat? Asflel ca institutia ce a facut greseala sa inteleaga ca nu este normal ca cetatenilor sa li-se faca astfel de nedreptati.Sper sa fie de folos si altor cititori.Cu deosebita stima

 36. Am avut si noi un PV de la CNADNR. Am contestat PV iar instanta a transpormat amenda in avertisment mentinand valabil in rest PV. Acum aflam ca CNADNR a cerut incuviintaea executarii silite pentru ceea ce se specifica in PV ca tarif de despagubire iar executorul ne-a somat sa platim alfel pune poprire pe conturi. Se mai poate fece ceva pentru a scapa de plata acestei aberatii?
  Mentionez ca detineam rovinieta valabila dor ca numaru de inmatriculare era trecut gresit.

  • Stimate domn veti fi contactat de un avocat din cadrul biroului nostru. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 37. Buna seara, Va rog sa ma ajutati cu o problema legata de rovinieta de drum.
  Am primit astazi 2 amenzi (procese verbale de constatare a contraventiei) ambele intocmite pe data de 2.05.2012 pentru constatari efectuate pe 7.01.2012 respectiv 22.02.2012 in care mi se solicita achitarea amenzi si respectiv achitarea despagubirii.
  Mentionez ca pe data de 16.03.2012 am achizionat rovinieta pentru anul in curs nestiind ca expirase precedenta.
  Ma astept sa mai primesc amenzi si am marea rugaminte sa ma sfatuiti cum sa procedez.
  Va multumesc anticipat si astept raspunsul dumneavoastra.
  Daca achit in 48 de ore amenda pot achita doar 50%. As aprecia enorm raspunsul dumneavoastra rapid.
  Cu stima.

  • Buna ziua stimata doamna. Am citit cu atentie problema dvs. si raspunsul din fericire este unul pozitiv, cu siguranta puteti sa contestati aceste amenzi pentru lipsa rovinietei. Asa cum a-ti putut observa si in randurile postate de ceilalti pagubiti avem la indemana 12 motive de anulare a proceselor verbale insa atentie trebuie sa vedem procesele verbale pe care le aveti fiindca fiecare are particularitatea lui si este posibil chiar sa gasim pentru dvs. motive separate de anulare/modifcare a procesului verbal. In cel mai scurt timp un coleg avocat va va contacta pentru a discuta mai multe aspecte legate de problema dvs. juridica. Cu stima, av Cuculis, 0722298011

 38. Buna ziua,
  Ieri 24.05.2012, postasul a fost dragut si ne-a adus 15 scrisori cu amenzi pentru lipsa rovinietei – perioada sfarsitul lui aprilie 2012 cand a expirat vechea rovinieta si pana la mijlocul lui mai 2012 cand am cumparat noua rovinieta-
  Sotul meu a plecat deja azi 25.05.2012, sa plateasca 1/2 din cei 250 ron.
  Va rugam frumos sa ne sfatuiti cum ar trebui sa procedam cu cei 28 euro.
  Sa ii platim de 15 ori sau o singura data ? Avem termen de plata 15 zile.
  Cum sa procedam sa ajunga in posesia dvs procesele verbale – sau unul singur – ca toate suna la fel, diferita este doar data si ora.
  Dorim sa ne ajutati sa ne recuperam macar o parte din bani.
  Va multumim anticipat pentru ajutor si intelegere.

  • Stimate domn. Va atentionez ca plata tuturor amenzilor evident pentru CNADNR este pozitiva insa pentru dvs. ar fi un mare inconvenient atat financiar cat si de credibilitate in fata instantei. Atitudinea noastra trebuie sa fie una franca de “eu nu sunt vinovat ” pana la concurenta de 15 amenzi. Dvs. a-ti incalcat legea contraventionala pentru care ar fi trebuit sa platiti la jumate doar O SINGURA amenda cat si tariful de despagubire iar diferenta de 14 procese verbale sa o CONTESTATI. In tot cazul in urma discutiilor ce le vom purta o sa va aduc argumente solide pentru care nu ar trebui sa platiti amenzile. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 39. am primit 2 amenzi dela cnadnr ca nu am rovinieta dar eu am dar tipul dela benzinarie mia gresito nr meu de masine se termina cu JKI si el a scris JKY ma puteti sfatui ce sa fac

  • Stimate domn, in acelasi caz este si domnul Razvan Popescu de la Radio Zu, care de altfel a apelat la biroul nostru pentru cele 5 procese verbale ale dansaului. Da, va puteti indrepta si impotriva celor ce v-au eliberat rovinieta si da cu siguranta puteti sa le anulati si pe cele 2 pe care le-ati primit, insa ingrijorarea mea este ca veti mai primi si alte amenzi. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 40. Stimate domn,

  Doresc sa ma ajutati cu un sfat referitor la urmatoarea problema:
  In data de 09.05.2012 mi-a expirat rovinieta masinii de servici.
  Intre timp am facut ceva drumuri din Bucuresti spre Craiova, Slatina, Alexandria, Ploiesti, Constanta si ma astept sa primesc destul de multe PV la firma.
  Pe data de 22.06.2012 am cumparat rovinieta pentru 1 an de zile.
  Exista posibilitatea sa platesc prima amenda care va veni si restul PV sa le contest cu contestatia prezentata pe aceasta pagina (la inceput)?
  Sunt sanse reale de anulare a PV?
  Cu stima,
  Va multumesc pentru un raspuns rapid!

  • Buna ziua stimate domn. Sanse reale de castigare exista si asta va poate confirma experienta noastra vasta, cat si sutele de hotarari judecatoresti ce le avem castigate pe cabinet, parte din ele expuse chiar aici pe site. Porcedati foarte bine prin plata la jumatate a primei amenzi, avand sanse de peste 95% spre anularea celaorlalte p-v de contraventie. Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • Pai in principiu dvs. puteti chema alaturi si PECO-ul alaturi de angajat pentru a va despagubi.av Cuculis 0722298011

 41. am trecut prin fata camerelor pentru rovineta si la 10 minute am achizitionato. ce se poate intimpla. nu am avut de unde sa o iau. este un camion si o iau doar cin circul. este 40 de lei pe zi. au fost camere mobile. intotdeauna ajungeam la petrom si o luam. daca vine proces pot sa contest?. va multumesc

  • Va ducem la cunostiinta ca ne ocupam in special de transportatorii amendati in toate domeniile contraventionale – si am reusit in proportie de 95% sa le anulam amenzile. Ceea ce reclamati dvs. aici din pacate o sa venim cu un raspuns nefavorabil pt. dvs. si o sa va spunem ca veti primi amenda insa partea buna este ca o puteti contesta. O sa fie o amenda de 9000 de ron cel mai probabil. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 42. Buna ziua.
  In data de 19.07.2012, am primit doua procese verbale de contraventie pentru circulatie pe drumuri publice fara a avea platita rovinieta, contraventiile au fost savarsite in 03.07.2012, respectiv 04.07.2012.
  Rovinieta pentru autoturismul cu care am circulat este platita de mine in data de 05.04.2012, pentru un an de zile, dar analizand chitanta, am constatat ca vanzatorul de la statia OMV din Sos. Oltenitei, sector 4, Bucuresti, a gresit o cifra in numarul masinii. Seria de sasiu este alta fata de seria de pe certificatul de inmatriculare, eu nu am observat eroarea din numarul de inmatriculare si nici nu am stiut ca seria de sasiu se inscrie pe chitanta.
  Procesele verbale de contraventie au fost achitate de mine, in 48 de ore.
  Va rog sa imi comunicati daca exista o cale sa imi recuperez pagubele produse, respectiv 500 ron (cele doua PV) si 122 ron, contravaloarea rovinietei.
  Trebuie sa reclam la Oficiul pentru Protectia Consumatorului, sau trebuie sa apelez direct la instanta?
  Daca apelez la instanta, trebuie sa reclam OMV sau CNADNR?
  Ma puteti reprezenta contra OMV SA sau CNADNR?

  • Buna ziua stimate domn. Problema se pune pe mai multe fronturi pentru dezlegarea cu celeritate a acestui caz. In primul rand trebuie indiferent de ceea ce va ganditi sa faceti, sa contestati procesele verbale unde chemati in garantie omv. In proportie de 95% eu consider ca puteti sa rezolvati problema si sa anulati acele procese verbale. OPC-ul in acest sens nu va poate ajuta cu siguranta. Cu placere, av Cuculis 0722298011

 43. Salut!
  O rugaminte am si eu, daca stiti cumva (eventual un articol de lege) cum se achita taxa de drum in faza in care autovehiculul este in curs de transcriere, moment in care posesorul nu figureaza ca si proprietar in talon si carte de identitate, eventual va schimba si numarul de inmatriculare, sau exista vreo exceptie? (nu am gasit in legea taxei de drum reglementarea specifica la astfel de situatii, poate nici nu exista).
  Nu e o suma mare daca platesc sa zicem pe o luna, pe nr si pe proprietarul vechi(ca doar el figureaza in acte), iar dupa aceea (dupa transcriere) pe cat vreau/am nevoie, dar daca intentionez sa achit din prima pe 1 an (pt ca e mai ieftin si in plus dispun cum doresc de resursele financiare), risc sa fiu nevoit sa schimb actele doveditoare platii, in caz contrar oi fi pasibil de amenda, ca doar voi circula cu taxa platita pe alt nume si numar.
  Acuma, daca exista vreo exceptie, si circul asa fara si se constata ca nu e achitata, se va face un proces verbal de constatare ce va fi trimis la vechiul proprietar, dupa care va trebui contestat de catre urmatorul proprietar, ca doar masina nu e radiata din circulatie, ci numai de la administratia financiara.
  Desigur, problema mea nu e grava, atata ca exista, sper ca ati inteles ce am intentionat sa va explic si va multumesc anticipat pentru timpul acordat!
  Remus

  • Nu exista o asemenea reglementare. Transcrierea se face in aceeasi zi si nu puteti sa parasiti serviciul de inmatriculari fiindca nu aveti numere, prin urmare rovinieta este valabila pana ajungeti la serviciul inmatriculari iar imediat pe urma fiind in localitate nu se justifica sa aveti o rovinieta fiindca o puteti procura de la primul peco. Cu stima, av Cuculis

 44. Buna ziua sotul meu a primit 18 amenzi de rovinieta toate sunt platite atat la Primaria din localitatea noastra cei 125 ron in 48 de ore cat si despagubirea de 28 de euro toate au fost platite anul trecut .Precizez ca toate amenzile au venit dupa 6 luni timp in care nu am sesizat expirarea rovinietei , fiind prins de camera de pe DN 1 , Romanesti, jud. Prahova . Intrebarea mea mai poate fi facut ceva pentru a recupera banii ? Daca da ce ar trebui sa facem? In ce ar consta cheltuielile judecatoresti?Are vreun rost?

  • Cu siguranta stimata doamna nu trebuie sa lasati lucrurile asa. Trebuie sa le contestati, desi au fost platite aveti posibilitatea daca le repuneti in termenul de contestare sa va luati toti banii inapoi. Cu stima,a v Cuculis 0722298011

 45. Am fost depistata circuland pe DN fara rovinieta in urmatoarele circumstante= -DN in reabilitare/locul unde au fost instalate dispozitivele pt.depistarea rovinietei este o strada care se suprapune pe DN si este strada pe care locuiesc conform CI.Nu am platit amenzile -despagubire+lipsa rovinietei-si am contestat in instanta in timp util invocand cele de mai sus si lipsa semnaturii olografe de pe PV Am anexat contestatiei si o adeverinta de la Primaria orasului in care locuiesc prin care se arata ca locatia specificata pe PV se afla in orasul si strada pe care locuiesc.Intrucat pe 3 oct am proces si nu dispun de finante pt angajarea unui aparator’ va sunt recunoscatoare pt sfaturile care mi le veti transmite sa le frolosesc in apararea mea. O ZI BUNA SI VA MULTUMESC ANTICIPAT.

  • Nu va pot indrepta decat catre site-ul nostru rubirca rovinieta pentru a citi mai multe sfaturi si pentru a-i actiona in judecata!

 46. buna seara,

  Acum un an am primit 2 amenzi de roviniera ( pe scurt va pot relata ce sa intimplat: am cumparat o rovinieta de la un oficiu postal iar doamna cu pricina a completat datele masini gresit . Am observat acest lucru pe drumul de iesire din oras . La intoarcere am facut o sesizare dar nu sa mai putut face nimic era responsabilitatea mea ca nu am verificat documentele .
  In acea iesire am primit 2 amenzi de rovinieta la citeva zile am achizitionat o alta rovinieta . Dupa 6 luni am primit acasa amenzile pe Judetul Giurgiu si in 2 saptamani am facut 2 contestatii pe fiecare proces verbal cu toate documental atasate xerox in spatele fiecarui proces vb. trimise cu confirmare de primire . Model de contestatie am luat-o de pe internet si am adaptat-o cu povestea de mai sus, mai mult la momentul respectinv am facut sesizari la CNADNR,posta si protectia consumatorului atasind totul in spatele contestatiei cu raspunsuri ca a fost vina mea ca nu am verificat.
  Dupa alte 6 luni am primit 2 citatii in care sunt solicitata sa ma prezint in orasul Giurgiu ca sa-mi sustin procesele ,acestea sa vor judeca in luna noiembrie 2012.
  Intrebare : cum se numeste procedura si unde a-si putea sa o gasesc pe internet pentru a fi trimisa prin posta ca acest caz sa se poata judeca in lipsa mea????
  Mentionez ca zile de concediu nu mai am sa ma pot prezenta la proces.

  Va multumesc anticipat pentru timpul acordat

  Mariana

 47. buna seara,
  Acum un an am primit 2 amenzi de rovinieta ( pe scurt va pot relata ce s=a intimplat: am cumparat o rovinieta de la un oficiu postal iar doamna cu pricina a completat datele masini gresit . Am observat acest lucru pe drumul de iesire din oras . La intoarcere am facut o sesizare dar nu sa mai putut face nimic era responsabilitatea mea ca nu am verificat documentele .
  In acea iesire am primit 2 amenzi de rovinieta la citeva zile am achizitionat o alta rovinieta . Dupa 6 luni am primit acasa amenzile pe Judetul Giurgiu si in 2 saptamani am facut 2 contestatii pe fiecare proces verbal cu toate documental atasate xerox in spatele fiecarui proces vb. trimise cu confirmare de primire . Model de contestatie am luat-o de pe internet si am adaptat-o cu povestea de mai sus, mai mult la momentul respectinv am facut sesizari la CNADNR,posta si protectia consumatorului atasind totul in spatele contestatiei cu raspunsuri ca a fost vina mea ca nu am verificat.
  Dupa alte 6 luni am primit 2 citatii in care sunt solicitata sa ma prezint in orasul Giurgiu ca sa-mi sustin procesele ,acestea sa vor judeca in luna noiembrie 2012.
  Intrebare : cum se numeste procedura si unde a-si putea sa o gasesc pe internet pentru a fi trimisa prin posta ca acest caz sa se poata judeca in lipsa mea????
  Mentionez ca zile de concediu nu mai am sa ma pot prezenta la proces.
  Va multumesc anticipat pentru timpul acordat
  Mariana

 48. Buna ziua. Am achizitionat o rovinieta de la un Petrom din Tecuci si am plecat in aceeasi zi in Bucuresti. Dupa cateva zile am primit amenda acasa pentru lipsa rovienietei ( casiera de la Petrom facuse o greseala in acte iar rovinieta era eliberata pentru GL XX XXX si nu B XX XXX cum am eu numarul la masina) .Avand in vedere ca am achizitonat defapt rovinieta si am chitantele si toate actele doveditoare, dar numarul este gresit dupa cum am precizat exista vreo posibilitate sa se anuleze amenda? A fost o simpla greseala, nu a fost rea intentie sau altceva.

 49. buna seara,

  Problema mea este asemanatoare celor de mai sus.fratele meu a circulat anul trecut fara rovinieta mai bine de 6 luni , pe ruta Sibiu – Bucuresti.
  Masina este inmatriculata pe numele tatalui meu si undeva in luna iunie i-a poprit contul bancar de virare a pensiei in vederea achitarii sumei de 1500 lei contravaloare amenzilor. Suma a fost platita integral iar acum in luna noiembrie a primit somatie de plata a tarifului de despagubire pentru 3 procese verbale de constatare a contraventiei in cuantumul a 28 euro fiecare fara o instiintare de plata in prealabil.Se pot anula aceste tarife de despagubire in baza platii celor 6 amenzi ?Mentionez ca primul pv si cu titlu de despagubire este din data de 31.05.2011.

  • Stimate domn, vreau sa va informez ca biroul nostru a reusit pentru foarte multe procese verbale sa le repuna in termenul de contestare, raspunsul la intrebarea dvs. fiind 100% ca puteti sa anulati acele tarife de despagubire! Cu stima, av Cuculis 0722298011

 50. Buna ziua,
  As dori sa stiu cum angajez un avocat pentru a imi apara nevinovatia. Am sa dezvolt tema procesului.
  Am circulat fara rovinieta,iar cand am constatat ca este expirata am cumpaat una pe un an de zile. Dupa cateva zile am primt acasa 3 amenzi pentru rovinieta. Am decis sa platesc amenzile pentru ca am gresit, da totodata i-am actionat in instanta din 2 motive si anume : 2 amenzi pentru aceisi contraventie si semnatura digitala a constatatorului. Prima infatisare are loc la sfarsitul lunii februarie si as dori sa stiu cum pot apela la serviciile dumneavoastra, ce sanse am sa castig pentru motivele invocate. Cerintele sunt : plata cheltuielikor de judecata si neaplicarea acestei amenzi niciodata pana la schimbarea acestei legi, pentru autoturismul care a fost in discutie. Mutumesc antcipat si astept cu mare interes raspunsul dumneavostra.
  Tin sa precizez ca sunt din constanta iar amenzile au fost date pe raza orasului fetesti, A2, prin urmare acolo va fi prima infatisare. As vrea sa stiu daca pot muta dosalul la constanta.
  Cu stima Pop Nicolae

  • Buna ziua stimate domn. Legea este deja schimbata insa dvs. a-ti primit acele amenzi din urma. A-ti facut foarte bine ca a-ti apelat la noi, dat fiind faptul ca suntem cel mai mare birou de avocatura din Romania pe partea de amenezi referitoare la rovinieta in acest sens am si reusit prin nenumaratele petitii sa modificam legea. In acest sens urmeaza sa va contacteze un avocat pentru a va explica pe larg ce aveti de facut , cu stima, av CUCULIS 0722298011

 51. Stimate Domn,

  Va solicit o lamurire in doua probleme complementare si anume daca exista un act normativ de modificare a competentei de solutionare a plangerilor impotriva PVC si sanctionare a lipsei rovinietei ? In caz afirmativ as dori sa cunosc data intrarii in vigoare si ce modificari esentiale aduce.

  Multumesc!

 52. buna ziua,
  Este posibil sa primesc de la CNADNR somatie de plata pentru o rovinieta dupa 2 ani si 1 luna?.
  Problema este ca in data de 08.03.2011 am vandut masina pe care o detineam facand contract de vanzare cumparare cu persoana respectiva, scotand-o de la financiar, dar de la politie nu am scoso atunci.
  problema este ca pe data de 10.04.2013 am primit somatie ca am circulat cu masina fara rovinieta valabila pe un anumit sector de drum si ca in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta trebuie sa achit taxa de 28 E.
  Exista posibilitatea sa mai primesc amenzi din cauza ca masina a mai fost vanduta de cateva ori pe o perioada de 4-6 luni in care nu stiu daca persoanele care o detineau au cumparat rovinieta? Mentionez ca dupa perioada respectiva de 4-6 luni am reusit sa iau legatura cu ultimul cumparator si acesta a inregistrat masina la politie pe numele lui, apoi eu am reusit sa imi rezerv numerele la politie.
  multumesc,.

  • Din pacate da, exista aceasta posibilitate din cauza ca sistemele informatice ale acetor institutii nu sunt legate si nu comunica intre ele iar abuzul facut o data va merge pana la capat. Nu aveti decat sansa sa o contestati. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 53. buna ziua,
  incepand cu data de 17.10.2010 am circulat fara rovinieta valabila si am fost prins de 9 ori de camera fara sa stiu… contraventiile le-am platit pe toate dar tariful de ”despagubire” l-am platit doar pentru 2 din procesele verbale si mai am de plata de 7 ori cate 28E , toate procesele verbale sunt din 2010. achitand de 2 ori suna de 28E pentru 2010 mi se pare ca am platit deja de 2 ori suma pentru acel an…ce pot sa fac? din pacate nu mai am procesele verbale doar instintarile de plata… Multumesc anticipat!

 54. Buna ziua,

  Ma confrunt cu urmatoarea problema. In urma unui anunt de vanzare a unui autoturism proprietate personala, s-a prezentat un cetatean cu care, am incheiat un contract de vanzare cumparare, din pacate, nu notarial, in care am stipulat ca autoturismul se vinde in 2 rate, avans si diferenta, urmand ca actele de vanzare sa se incheie la data prevazuta in contract. In caz contrar, se stipula ca se returneaza autoturismul si se pierde suma retinuta ca avans. Cum deja banuiti, persoana nu a mai aparut ptr a achita avansul si incheia formalitatile de vanzare. Au existat cateva incercari de a solutiona amiabil situatia dar, desi acesta simula buna credinta, nu au avut vreo finalitate. Situatie care a si amanat luarea unei decizii de a ma adresa politiei in termen rezonabil, de la termenul stipulat ptr finalizarea vanzarii trtecand 45 de zile. Intre timp, primesc si amenda de la CNADR ptr. circulatie fara rovigneta valabila, la o data la care masina se afla in posesia cumparatorului, aspect in privinta caruia primisem asigurari ca este rezolvat, sustinand ca este o greseala ptr ca el detine rovigneta valabila. Recent, primesc telefon de la un alt cetatean, care pretindea ca are firma de dezmembrari auto si ca este in posesia autoturismului lasat spre dezmembrare de cumparator, acesta mentioanad ca doreste sa pastreze masina, propunand sa inchei vanzarea cu el in termeni lui, cu care nu pot fi deacord.
  Mentionez ca am fost la serviciul furturi auto, cu intentia de a sesiza situatia in vederea recuperarii autoturismului si am fost indrumat catre sectia de politie pe raza careia s-a petrecut fapta, deoarece nu este considerat furt auto, ptr ca am la cunostinta cine e autorul si am instrainat autoturismul in cunostinta de cauza. Am facut si acest demers si mi s-a sugerat ca e pierdere de timp, deoarece din experienta unor situatii asemanatoare, procurorul concluzioneaza cu neinceperea urmarii penale cu recomandarea sa ma adresej justitiei pe cale civila ptr abuz de incredere si banuiesc mai nou si distrugere.
  Spre ce demers ma consiliati?

  stima,

  • Buna ziua stimate domn. Trebuie sa stabilim in primul rand ca nu exista parte civila cand discutam despre un abuz de incredere ci doar parte penala. Evident daca se trage concluzia ca trebuie inceputa urmarirea penala atunci da, discutam despre prejudiciul civil.
   Cel mai simplu pentru dvs. in acest moment ar fi sa va indreptati cu o actiune penala in pararelul actiunii civile in pretentii in virtutea acelui contract.
   Cu stima,a v Cuculis 0722298011

   • Ca idee, eu nu am depus efectiv, pana azi, plangere la politie, si datorita recomadarilor mentionate. Recte, ca este pierdere de timp si resurse, finalitatea fiind evidenta, fiind mai util sa ma adresez direct justitiei ptr pretentiile mele. Eu doar am citat ce au mentionat politistii, si revin, procurorul oricum va da NUP in acest caz si ma voi adresa in civil. Va dati seama ca ultimul meu gand era sa aglomerez si eu sala pasilor pierduti, cand am vandut. In consecinta, cine trebuie sa concluzioneze, politia prin procurorul desemnat cu cazul? Si respectand indicatia dvs, cum deschid acea actiune penala in paralel? Inteleg, contractul nu ar avea valoare juridica, si doar ca intelegere intre parti. Si nu in ultimul rand, se poate retine in sarcina cumparatorului contraventia circulatiei fara rovinieta, in baxa contractului?

    consideratie,

    • Cu siguranta se poate retine contraventia in sarcina celui care a cumparat, din moment ce dvs. nu mai erai nici posesor si nici proprietar al masinii. Cu stima,a v Cuculis 0722298011

 55. buna ziua am si eu o problema am circulat fara rovinieta o zi dar in ziua respectiva am platit rovinieta mai vine amenda acasa va rog sa raspundeti va multumesc

  • Prin modificarea legii privind plata tarifului pentru circulatia pe drumurile publice, va aduc si eu pe aceasta cale la cunostiinta publica, faptul, ca daca primiti mai mult de 1 AMENDA/luna aceasta este NULA de drept, intervalul de amendare neputand fi mai scurt de 30 de zile intre cele 2 amenzi. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 56. buna ziua am primit si eu o amenda de rovinieta acuma ceva timp la care eu vandusem masina dar omu nu a inscriso si am facut toate actele de care aveam nevoie si am trimis la tribunal sa scap de ameda
  azi am primit comunicare adresa
  sti. dom. in legatura cu dosarul avand datele de ma sus ,in calitate de petent ,va comunicam ca in ter. de 10 zile de la primirea prezentei comunicari, sub sanctiunea anularii cererii naveti de indeplinit obligatile :
  A obligatia de a depune in exemplare urmatorele acte

  B obligatia de a indica urmatoarele :
  depuneti documentele solicitate si inscrisurile doveditoare intr un exemplar pentru instanta si cate un exemplar pentru fiecare parte cf.art.150 NCPC

  NOTA :cu mentiunea de a depune la dosar inscrisurile doveditoare in copie lizibila si semnate pentru conformitate cf. art 150 p. c. si dovada comunicari procesului verbal

  • Exact acest lucru trebuie sa faceti, doar ca va atrag atentia ca in conformitate cu dispozitiile codului de procedura civila daca nu aveti avocat in RECURS acesta se va anula. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 57. Buna ziua,
  Am si eu trei nelamuriri:
  1) In OG15/2002 la art 9 al (3)se precizeaza ca PV se intocmeste si se comunica contravenientului in termen de 30 de zile de la constatarea contraventiei! atunci, de ce PV pe care l-am primit a fost intocmit dupa exact 162 de zile? cei de la CESTRIN dupa care lege lucreaza? se poate ataca cumva acest lucru?
  2) De ce nu imi este permis sa vad si eu fotografia care probeaza contraventia, ca tot suntem in 2014 in plina era informatica, macar sa imi comunice un site in care sa am posibilitatea sa verific datele inscrise in PV (locul, data, nr. masinii etc) ?
  3) pentru ce le trebuie dovada platii amenzii insotita de PV etc, etc, asta inseamna ca le fac eu toata munca! nu au decat sa-si identifice incasarile singuri!
  Multumesc

  • Buna ziua, dovada adica poza se comunica doar in instanta, pentru asta trebuie sa formulati o plangere contraventionala. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 58. Buna ziua,
  am vandut o masina in 2010, am radiat-o de la Taxe si Impozite, detin Contractul de Vanzare-Cumpare si am primit doua amenzi de rovinieta din 2013 si 2014, una mi-a fost trimisa pe 23.12.2013 si una pe 11.07.2014, dar am depasit cele 15 zile.
  In luna iunie 2014 am cumparat o masina si tot atunci am notificat Politia Directie Permise si Inmatriculari, de masina vanduta in 2010, cu numar de inregistrare, cu acte cu tot.
  Prima amenda o am la Taxe si Impozite si probabil anul viitor va fi si a doua daca nu fac ceva in privinta asta.
  Am sanse sa dau in judecata CNADNR pentru anularea amenzilor care imi sunt atribuite si sa cer daune morale, pe motiv ca mi-au stricat Craciunul si concediul de anul trecut(24.12-30.12.2013) si concediul de anul asta(16.06-30.06.2014)?
  Mentionez ca am luat legatura cu un reprezentant al CNADNR prin email si telefonic si le-am explicat ca nu imi apartine masina in acte, iar respectivul reprezentant mi-a mentionat ca este vina mea ca am vandut masina unui cumparator pe care nu il cunosc, sau ca nu m-am asigurat ca respectivul cumparator sa nu incalce legea privind inscrierea auto in termen de 30 de zile.
  I-am contactat prin email in luna iunie 2014 si le-am trimis poze dupa actele masinii vechi(Contract Vanzare-Cumparare, Radiere, Copie dupa Cartea Auto), cu mentiunea sa retraga acele amenzi si sa le atribuie celui specificat in Contractul de Vanzare-Cumparare.
  Raspunsul CNADNR a fost ca isi mentin pozitia sustinuta in emailul anterior transmis.
  Va multumesc anticipat!

 59. Buna ziua,
  Am vandut un autoturism in octombrie 2010 ,l-am radiat de la circa financiara prin act de vanzare- cumparare, in decembrie 2010 noul proprietar care nua inmatriculat-o a circulat fara rovinieta. In 2011 iunie am primit amenda, apoi somatie, Nu am fost sa depun contestatie, crezand ca nu trebuie. Acum am primit somatie de plata cheltuieli de urmarire..etc . Daca contest acum , eu nefiind proprietarul la momentul savarsirii contraventiei e prea tarziu?

  • Buna ziua. Cand a intrat in posesia P-V? Aceele P-V sunt date in debit la adm. financiara? Este important momentul comunicarii. O sa va rog sa reveniti pe numerele de registratura in acest sens. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 60. Buna yiua,
  Mulumesc pentru raspuns
  Am primit PV in iunie 2011 si am semnat. Am platit tot , urmeaya sa+l dau in judecata pe cumparator sa+mi recuperey paguba. Sper sa m acastig de cauya.

 61. Bună seara,
  În perioada februarie.2014 – mai. 2014 am circulat fără rovinieta (după o perioadă de 7 luni petrecută în afara ţării efectiv am uitat de această taxă). Prima amenda, pe luna februarie mi-a ajuns acasă şi am şi platit-o. Mă aştept să-mi vină şi alte amenzi. Între timp mi-am schimbat domiciliul, cartea de identitate şi permisul. Dacă amenzile îmi vin la vechea adresă am şanse să câştig după contestaţie? Ce mă sfătuiţi să fac?
  Cu respect,
  Alin

 62. Buna ziua! Am trecut pe sub camerele fixe iar dupa ceva timp mi-am dat seama ca am rovinieta expirata.Am achitat rovinieta la un interval de 2 ore in aceiasi zi.Din experienta imi puteti spune daca voi fi amendat? Multumesc anticipat

 63. Buna ziua ,

  Ieri (11/09/2014) am primit de la CNADR 2 procese verbale cu amenzi pentru roviniete din 30.05.2012 si 10.06.2012 .. deci dupa 2 ani si 3 luni , in primul rand se pot da 2 amenzi intr-un interval mai mic de 30 de zile ?

  Si al doilea e normal sa fiu notificat dupa 2 ani si 3 luni ??

  Daca se poate contesta si unde ?

  Multumesc !

 64. In data de 15.09am primit prin posta P.V. de contraventie din partea din partea CESTRIN intocmit in data de 03.09.2014 in care se specifica ca am circulat in data de 03.05.2014??fara rovinieta.Eu ultima rovinieta am scos-o in data de 16.07.2014 pe un an de zile,deci pana-n15.07.2014 (probez cu chitanta),iar chitanta de la rovinieta veche nu o am,dar sant aproape sigur ca o aveam.In alta ordine de idei eu nici in data de 03.MAI 2014 si nici in data 03.sept.2014 nu ma aflam nici peaproape de zona mentionata in P.V.(autostrada A1 km70+460m Petresti jud.DB),ci eram acasa la Schela in Gorj.In aceea zona am trecut in data de 10.Sept.2014 ,avand rovinieta lucru ce pot proba iar atunci cum de s-a intocmit P.V. in data de 03.Sept.2014 si expediat(conform datei postei) in 11.Sept.2014.Cred ca CESTRIN este intr-o eroare grava si pt. asta voi cere daune.Ce parere aveti?

 65. In data de 12.05.2011 a fost incheiat procesul verbal a contraventiei ptr nedetinerea rovinietei; in anul 2013 am platit suma aferenta amenzii, la primarie – taxe si impozite, dar nu si tariful de despagubire in val de 28 Euro; la data de 27.05.2014 a fost inaintata in instanta o cerere de incuviintare executare silita printr-un birou executor judecatoresc;astfel a fost infiintata poprirea conturilor bancare pana la plata sumei de 28 Euro plus 345 lei tarif despagubire si cheltuieli executare; ce credeti ca e de facut si daca contraventia nu s-a prescris inca? multumesc

  • Buna ziua stimate domn. In mod sigur este profund ilegala aceasta executare. Puteti formula o CONTESTATIE LA EXECUTARE si astfel se vor desfiinta toate cheltuielile cat si titlul executoriu.Legea contraventionala mai favorabila. Cu stima, Av. Cuculis 0722298011

 66. Buna seara!

  Am incercat ieri, pe 3 noiembrie sa achizitionez rovinieta prin SMS la 7500, cum am mai facut de multe ori in ultimii 2 ani.
  Am primit SMS de confirmare a valabilitatii rovinietei, iar ulterior, am primit un nou mesaj in care mi se spunea
  “Rovinieta nu a fost emisa. SMS-ul de confirmare nu a putut fi trimis. Trimite nr de inmatriculare urmat de categoria autovehiculului.”

  Nu am vazut acest al doilea SMS decat dupa ce deja facusem doua drumuri in afara localitatii.

  Dupa ce am facut aceste drumuri, am citit mesajul si am achizitionat rovienieta, iar de data aceasta am primit mesaj de confirmare ca rovinieta este valabila si emisa.

  Intrebarea mea este: voi putea contesta amenda pe care ma astept sa o primesc, pe motivul ca rovinieta mea a fost valabila in ziua in care am facut drumurile in afara localitatii?

  Va multumesc.

 67. am primit o executare de la unexecutor judecatoresc pentru 3 procese verbale de la cnadr cu date diferite in care nu am avut rovinieta dar pentru acelas an adica 2011 mentionez ca am platit un alt proces verbal si tariful de despagubire tot pe anul 2011. ce ma sfatuiti sa depun contestatie sau nu .eu nu am semnat nici un proces verbal, si nici nu am fost chemat in instanta ,taxa de rovinieta nu a fost plarita in2011 pe vreo 8 luni .executarea judeca toreasca am primit-o vineri 14 noiembrie 2014.va rog sa-mi raspundeti daca se poate cat mai urgent.mentionez ca total de plata am594ron cheltuieli executare silita iar 84 euro amenda cnadr. salariul meu de profesor este de 1100 ron.multumesc anticipat

 68. Buna ziua.
  Am primit zilele trecute o amenda pentru circularea fara rovinieta. In procesul verbal scrie “vehiculul categoria A”(eu avand cat.B), iar adresa mentionata nu este cea din buletin, este adresa unde am locuit acum un an.Se poate face contestatie pentru aceste greseli de scris?
  Si inca o intrebare. Unde as putea verifica daca aveam sau nu rovinieta in acea zi? Nu gasesc prin casa chitanta si nu-mi aduc aminte daca aveam sau nu.
  Multumesc anticipat.

 69. Buna ziua!
  Situatia mea este diferita, in sensul ca am castigat definitiv in instanta procesul cu CNADNR. am platit insa amenzile, iar acum as vrea sa recuperez banii de la directia de impozite si taxe. As vrea sa ma sfatuiti care este cea mai buna solutie pentru a nu fi pus pe drumuri. la suma ceruta(500 de lei, platita in iunie 2012) trebuie sa cer si dobanzi si actualizarea cu rata inflatiei? cine face aceste calcule? va multumesc!

 70. Buna ziua.
  In data de 23 01 2014 am primit primit prin posta P.V.de contraventie din partea C.N.A.D.N.R. S.A intocmit la data de 13 01 2015 in care se specifica ca pe data de 26 09 2014as fi circulat pe D.N 1CKM 18+392mJucu,jud.Cluj fara adetine rovinieta valabila. Rovinieta veche a fost valaila pana la data de 27 07 2014,asa am considerat eu ca voi circula cu masina pe drumurile nationale.Dupa aceasta data nu am mai iesit cu autoturismul din afara orasului Braila.Ce ma indrumati sa fac.Va multumesc anticipat!

 71. Buna ziua,

  In anul 2010 am vandut un automobil de pe firma cu contract v/c, cu certificat fiscal, ca la carte.
  In 2014 la o verificare a fisei pe firma apar multe amenzi de rovinieta luate de acest auto. Posibil ca noul proprietar sa nu fi inscris masina pe numele lui si amenzile au fost inregistrate pe firma mea. Problema este ca eu nu am primit fizic amenzile si de aceea nu am putut contesta aceste amenzi in instanta.
  Este posibil sa nu mai trebuiasca sa le platim daca nu le-am primit fizic pentru a avea posibilitatea de contestare?

  Cu stima,
  Adrian

 72. Buna ziua, in data de 19.01.2015 m-am trezit cu o amenda de la rovinieta in valoare de 1200lei.Tatal meu are un camion apicol caruia ii cumpara rovinieta doar in ziua in care il foloseste.Pe data de 18.09.2014 a plecat cu camionul din Constanta spre Prahova,cumparand rovinieta din punctul S.C OMV PETROM MARKETING S.R.L.SOS. STRANDULUI NR 2 PLOIESTI,JUD PRAHOVA , a dat talonul camionului, a platit, si a plecat .
  Doar in ziua in care a venit amenda acasa am observat ca vanzatoare in loc sa scrie HGV a scris in rovinieta HGW .
  Amenda a fost achitata in primele 24h pe jumatate.
  Se mai poate face ceva pentru a se recupera banii pierduti??? (mentionez ca am rovinieta fizic)
  Multumesc, Ana Maria Popescu

 73. Buna ziua! fiecare cu oful sau diferit, am achitat rovinieta la intrarea in Romania iar dupa 8 ore am fost citit de camera”fara rovineta” ,eventual am primit PV dupa 4 luni,la plata rovinetei am cerut la ghiseu Petrom cu valabilitate din aceeiasi zi,acum sunt total surprins de aceasta neclaritate,poate a scris ceva date gresite vanzatorul,dar nu sunt in cunostinta daca a fost scris ceva gresit deoarece nu mai detin dovada platii,rovinieta fiind pe o perioada scurta,vreau sa fac contestatie chiar daca nu am dreptate , trimit in email la DV. PV-UL meu pentru alte lamuriri,eventual am nevoie de serviciile dumneavoastra,multumesc anticipat! sper sa primesc un raspuns urgent de la dumneavoastra.

  • Nu conteaza acest aspect fiindca ICCJ a stabilit deja ca aceste P-V sunt nule, prin urmare, puteti face contestatie fara griji. Cu stima, av Cuculis 072229801

 74. Buna ziua,

  Am primit azi un sms de la Raiffeisen, banca la care am cont, ca mi-a fost pusa poprire pt 130 de lei. Cei de la banca m-au directionat catre Finante Braila, iar de acolo am aflat ca ar fi vorba de o amenda de circulatie neplatita, data de Politia Rutiera Bucuresti in 26.09.2008. 100 de lei ar fi amenda si 30 lei cheltuieli judiciare. Nu am primit nicio hartie in acesti 7 ani ca as datora vreun ban. Imi platesc amenzile de circulatie intotdeauna pe loc, sunt convinsa ca am platit-o si pe asta, din pacate nu mai am dupa atata timp amenda sau vreun bon care sa dovedeasca.

  Conform legii, amenzile neplatite se prescriu in 5 ani, calculat de la 1 ian anul urmator – amenda a fost emisa in 26.09.2008 – calculand de la 1.01.2009, 5 ani ar fi 1.01.2014 – practic amenda ar fi trebuit sa fie prescrisa de mai bine de 1 an, doar daca nu au trimis vreo hartie intre timp, ceea ce eu nu am vazut.

  Exista vreo posibilitate sa imi recuperez banii? Daca da, ce pasi ar trebui sa urmez? Deasemenea, daca angajez un avocat si castig, cine plateste si avocatul, eu sau Primaria, care a retras banii fara sa mai aiba acest drept?

  Va multumesc mult pentru informatii!

 75. Buna ziua ,
  Am vazut site-ul dvs si am si eu o intrebare privind o amenda pentru rovinieta :
  Am vandut o masina pe 30.10.2014.
  Cumparatorul a insistat sa facem o procura prin care sa ii dau dreptul sa iasa din tara pentru ca trebuia sa plece urgent urmand ca inscrierea pe numele lui sa o faca cand se intoarce.
  I-am facut la notar acea procura pe ….1 an , iar acum aflu ca am primit o amenda(data comunicarii 23.02.2015) pentru rovinieta pe 01.11.2014 in jud Arad.
  cum trebuie sa procedez cu aceasta? pur si simplu i-o redirectionez lui prin posta? sau trebuie contestata in instanta? si unde ar trebui contestat?
  Este posibil sa mai primesc si altele pentru perioada care a trecut. Ce trebuie sa fac eu ca sa nu imi mai vina mie amenzile?
  eu am in momentul de fata acea procura + contract de vanzare cumparare. Si inca nu am ajuns sa o scot de la financiar …
  Multumesc

 76. Buna seara..am primit 11 amenzi rovinieta 2010..2011…cu toate ca detineam rovinieta… jumatate din ele am intrat in posesia lor prin cutia postala..la tocul usii etc..iar celelalte prin executari silite…ele sunt inregistrate acum si la sectia financiara..cum pot sa rezolv aceasta problema.?..

 77. Buna ziua,

  Am avut rovinegta valabila pana in data de 13.04.2015. Astazi, 1 Mai 21015 am fost nevoita sa fac un drum urgent, in afara localitatii la inmormantarea unei rude. Am uitat de rovineta si am circulat fara. Mi-am dat seama cand am ajuns si mi-am cumparat rovinegta, tot astazi. Asta inseamna ca la dus nu am avut rovinegta, iar la intors am avut. Daca m-a surprins o camera video, ma poate amenda?

  Cu stima,
  Ilinca mihaila
  l

 78. BUNA ZIUA,

  Am primit o instiintare privind masura popririi la casa de pensii,de catre un birou de executori judecatoresti, impreuna cu ocopie dupa o incheiere judecatoreasca , si un proces verbal de constatare contraventie rovinieta si ma aflu in urmatoarea situatie
  1/ plicul cu aceste acte l-am gasit in cutia de scrisori, dupa mai bine de 10 zile de la data stampilei postei,gasindu-ma in imposibilitate de aface vreo contestatie la biroul executorilor .
  2/. ce mai pot face si unde mai pot face vreo interventie in timpul care a ramas de la data postei de 23 aprilie 2015.
  3/.proces-verb. a contraventei constatate pe 06.04.2011, a fost intocmit pe data de 03.10.2011, si primit cu aviz postal pe 17.10.2011.
  4/ nu am platit nicio amenda si nu am facut niciun demers conf. proces. verbal ,considerand ca am intrat in prescriptie conform legii.
  5/ am rovinietele din 2010-2011, am cuponul de control pt.12 luni, am copie dupa rovinieta pentru inca alte 12 luni din 21.10 2011- 20.10.2012, rovinietele pt. 2013-2014, si chitanta pt. alte 12luni 2014 – 2015.
  6/ chiar si copie dupa rovinieta pe un an din 2009.
  As fi renuntat daca nu m-ar deranja multe “marsavii “ce reies din aceasta situatie si cu care sunt cofruntati multi cetateni dupa cum observ.
  Pensia pe care mi se pune poprire este mai mica decat toate cheltuielile transmise de catre executor.!
  Va multumesc cu anticipatie,si va felicit pt. ajutorul pe care-l oferiti semenilor dvs.

 79. Buna ziua,
  In 2012 pentru ca am circulat fara rovinieta, am primit instiintare de plata si am platit la acea data doar amenda nu si despagubirea de 28 de euro. Mentionez ca procesul verbal primit la acea data nu a fost semnat de mine.
  In 2015 sunt amenintat cu executare silita de aproximativ 600, pentru suma de 28 de euro reprezentand despagubiri, nu pentru amenda.
  Ce se mai poate face?
  Va multumesc foarte mult!

  • Buna ziua, instantele din TOATA tara anuleaza aceste executari silite, astfel incat puteti si dvs. sa le anulati printr-o contestatie la executare. Cu stima av. Cuculis 0722298011

 80. Buna. Am primit in decembrie anul trecut, o amenda ptr rovinieta din 19 iunie. Nu am primit poze, decat o instiintare cu suma de plata, data si ora la care am fost “surprinsa” fara rovinieta, etc. Daca nu am contestat-o in decembrie 2014, acum mai pot face ceva? nu am platit-o inca :)) am uitat complet de ea pana acum 5 min, cand am citit un articol despre roviniete. Va multumesc anticipat.

 81. Buna ziua,
  Am primit o somatie de plata a doua amenzi de rovinieta din 2012 si eu nu am primit nici un proces verbal de amenda,eu schimbandu-mi domiciliul la alta adresa din 2008,acum aceasta somatie a venit la adresa actuala si ma intreb cum de nu au verificat la politie adresa mea si sa-mi trimita aici procesele verbale si cu recomandare sa fie siguri ca le primeste omul, exista vreo posibilitate sa anulez aceste amenzii ?
  Va multumesc…

  • Buna ziua stimate domn, in legatura cu solicitarea dvs. ICCJ a dat o hotarare prin care aceste amenzi sunt NULE. Motiv pentru care puteti promova cu succes o contestatie la executare fiindca altfel va executa silit. Cu stima, av. Cuculis 0722298011

 82. buna seara ,
  eu am avut o masina inscrisa pe numele meu ( nu am carnet ) si in anul 2011 aceasta masina a circulat fara rovinieta , in anul 2012 mi a venit acasa 3 amenzi pe care le am platit
  Acum in 2015 mi au venit 2 executari silite pentru alte amenzii care eu nu am semnat pentru ele si nu ma anuntat nimeni ca as mai avea asa ceva …..azi am fost la cdnar si am facut cerere pentru a avea toate amenzi si confirmarea de primire …printre care mi sa spus ca mai am pe rol la executor inca 2 amenzi …CE AS PUTEA FACE ???
  Va multumesc

   • Buna ziua
    Sunt intr-o situatie asemanatoare cu cele de mai sus.
    Pe scurt am primit o informare de la firma unde lucrez ca am poprire pe salariu pentru o executare silita .Aceasta este pentru rovinieta lipsa a unei masini vandute de mine in 2009 surprinsa de camerele cnadr in 2011.Eu mai primisem niste amenzi in valoare de 1250 roni odata cu impozitul din 2013 pe care le-am platit neavand incotro.Acum aflu ca pe langa amenzi trebuia sa platesc si 28 de euro.
    Am contestat executarea la judecatorie , cred ca tardiv pentru ca banii i-am dat , dar la sugestia executorului m-am dus la CNADR si am constatat ca mai am inca trei executari silite in curs.
    Ce fac eu acum?! O singura executare s-a ridicat la vreo 500 roni.
    mentionez ca eu nu sunt nici macar vinovat, am act de vanzare cumparare si radiere de la circa financiara inca din 2009 si nu dau nici de cel caruia i-am vandut-o.
    Va multumesc!

 83. buna ziua, am primit si eu o amenda pe care va trebui sa o ridic de la posta si probabil voi mai primi pt.ca am circulat aprox 3 luni fara rovonieta, eram convins ca o am valabila.daca sunt din alba iulia dvs. ma puteti ajuta? care sunt costurile si pasii?intai trebuie sa fac o contestatie a procesului verbal? multumesc

  • Buna ziua stimate domn. Se pot contesta indiferent de unde sunteti. Avem procese de acest tip in toata tara, la propriu.De asemenea trebuie sa aveti in vedere ca acest litigii sunt castigate. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 84. Buna ziua.Mai pot contesta o amenda primita prin posta de cateva zile in care mi se comunica ca pe 10.02.2015 am circulat fara rovinieta iar rovinieta mea este valabila de pe 13.02.2015?
  multumesc

 85. am primit un proces verbal in care specifica in data de ati fost filmat fara rovinieta in loc in care eu nu am fost niciodata si am fost acasa in acel timp ora data etc ce sa fac cine ma poate indruma

 86. Buna ziua, am și eu o întrebare! Astăzi am primit o amenda pentru circularea fără o rovinieta valabila pe data de 24.02.2015, ideea este ca în procesul verbal scrie ca este un vehicul de categoria A, ideea este ca eu am un VW Polo, care din câte știu eu se încadrează la categoria B! Plus ca de fiecare data când am circulat înafara orașului știu prea bine ca am avut rovinieta plătita (din păcate nu cred ca le mai am – se poate verifica cumva dacă aveam sau nu?)! Iar în perioada aia nu prea cred ca aveam ce face prin zona în care zic ei ca m-a pozat camera! Mulțumesc anticipat pentru răspuns!

 87. Bună ziua,
  Am primit astăzi, 27.07.2015, la cutia poştală un proces verbal de contravenţie pentru lipsă rovinetă pentru data de 17.02.2015, intr-o localitate din jud. Timiş, localitate prin care nu am trecut niciodată( menţionez că sunt din Galaţi şi nu am fost niciodată în jud. Timiş). Sigur e o greşeală, dar ce e de făcut? Mulţumesc anticipat pentru răspuns!

 88. Buna ziua,
  Am primit 5 amenzi in 2011 pt rovinieta pe care le-am achitat doar la finante. Anul trecut in octombrie am aflat ca am 3 procese de tarif despagubire pe rol la instanta si la indrumarea gresita a cuiva le-am achitat.
  Acum la 9 luni de la incuviintare am primit poprire de la executor pentru onorariu pe motiv ca am platit dupa incheiere tarifele. Mai are rost sa fac contestatie in situatia mea? Au trecut 8 zile de la data postei.

 89. Buna ziua. In luna decembrie 2014 am vandut un autovehicul, iar de la Primarie am PV de scoatere din evidenta mijloace de transport. In data de 29.07 am primit un pv de constatare a contraventiei datat cu 13.07.2015, unde mi se comunicafaptul ca autovehiculul vaandut de mine a circulat in data de 16.02.2015 fara rovignieta.Impreuna cu pv de constatare a contraventiei am primit Instiintare de plata la pv si un pv de indeplinire a procedurilor de comunicare a pv amintit. P.V. de constare a contraventiei si instiintarea de plata sunt semnate de catre un agent constatator si au data de 13.07.2015, iar pv de indeplinire a procedurilor de comunicare este semnat de un imputernicit CNADNR in prezenta unui martor. Pot contesta pv sau am iesit din termenul de 15 zile. Cele 15 zile sunt calendaristice sau lucratoare?

  • Buna ziua stimata doamna. Modelul in gasiti pe site, insa va sugerez ca in functie de situatia dvs. sa va raportati la un caz concret sa ne scrieti ce problema intampinati si nu in ultimul rand sa ne comunicati pe email aceasta situatie pentru a va putea ajuta cu contestatia la executare. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 90. Buna seara. Pot contesta in instanta procesul verbal de constatare si implicit amenda daca pe procesul meu verbal sunt doua semnaturi ale agentului constator, dar nu in original, ci scanate / copii xerox? din cate stiu eu, semnătura olografă este semnătura dată, în original, pe un act (scris, conceput și semnat de o singură persoană) – acel act este scris și iscălit de mâna unui singur autor. Semnatura olografa scrisa de mana semnatarului capturata printr-un dispozitiv de tip “pad” si aplicata pe document isi schimba caracterul de semnatura olografa. Deci as putea contesta in temeiul lipsei semnaturii olografice de pe procesul verbal? Va multumesc!
  P.S. In cazul in care pot contesta cu succes acest proces verbal, pe langa contestatie, doua copii depa CI si doua copii dupa procesul verbal de constatare a contraventiei, imi mai sunt necesare si alte documente? si care este modelul ideal de contestatie, un link, va rog ! M U L T U M E S C !

  • Buna ziua colegii nostrii au identificat alte elemente ce pot fi contestate in noile procese verbale de contraventie pentru lipsa rovinietei. O sa va solicitam pe emailul lasat toate datele. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 91. Buna ziua,

  Din pacate si sotul meu este in situatia in care nu a achitat taxa de rovinieta din martie 2015, din motive mai mult decat justificate, zic eu si in niciun caz din rea-credinta (revenit in tara, examene, mutat cu serviciul in alt oras decat Bucuresti-cel de domiciliu, etc). Ieri am fost anuntati de postas ca am primit o instiintare la adresa de domiciliu si, cum practic nu mai locuim acolo, am rugat un vecin sa se duca sa o ridice, constatand ulterior ca este vorba de o amenda de rovinieta exact din luna martie 2015. Cum pana in data de ieri nu am avut rovinieta si am circulat destul de mult in aceste aprox. 5 luni, as avea cateva intrebari, daca m-ati putea ajuta cu un raspuns sau sfat:
  1. Mai este valabila hotararea prin care nu se poate da decat o amenda de rovinieta pe luna, asa cum am citit pe diverse site-uri?
  2. In cazul in care vom primi numeroase amenzi in urmatoarele luni, acestea pot fi atacabile?
  3. Daca platesc amenzile (ca sa nu risc popriri, penalitati, etc), le mai pot contesta ulterior?
  4. Cum este mai bine sa procedam?

 92. buna ziua .am primit si eu un PVCC CUM CA IN DATA DE 07032015 ORA 18.35 LA ROMANASI KM 64+600M AM CIRCULAT FARA ADETINE ROVINETA VALABILA PROBLEMA ESTE CA MASINA RESPECTIVA RESPECTIV INTRE IAN 2015 IUNIE 2015 NAFOST MISCATA DIN FATA CASEI NICI MACAR ASIGURAREA OBLIGATORIE NAFOST PLATITA AM SUNAT LA CESTRIN AM CERUT LAMURIRI INSA AM FOST TRIMIS LA JUDECATORIE SA DEPUN PLANGERE. EVIDENT ESTE GRESEALA TEHNICA. CUM SA PROCEDEZ CUM SA FORMULEZ PLANGEREA IMPOTRIVA PVCC?

 93. Am constat ca nu am rovigneta valabila din 27.06.2015. Am circ ulat destul de mult pana la data curenta (26.08.2015). Inca nu am primit nici o amenda. Maine vreau sa intru in legalitate si sa achizitionez o rovigneta. Ce ar trebui sa fac in momentul primirii primei amenzi? Cum ma sfatuiti sa procedez pentru a nu fi pus in situatia sa platesc penalizari pt fiecare dispozitiv prin dreptul caruia am trecut?

 94. Nr de telefon: 0731760xxx
  (glumind … n-am observat eu ca mi-a expirat rovigneta asa ca exista explicatie si pt faptul ca n-am observat ca ar fi trebuit inclus nr de telefon dupa comentariu)

 95. Buna ziua,

  Am circulat in 30.12.2010 fara rovigneta, am primit procesul verbal de constatare a contraventiei datat 28.06.011, am platit amenda fara taxa de 28Euro (nu am observat includerea acesteia nici eu, nici incasatorul CEC Bank). Peste patru ani si opt luni de la contraventie, in 21.08.2015 mai multe banci mi-au anuntat blocarea conturilor si ulterior am primit de la un executor judecatoresc documentele care justificau situatia. Intre ele se gaseste INCHEIEREA de incuviintare a executarii silite a Instantei judecatoresti datata 28.02.2014 si INCHIEREA executorului judecatoresc datata 20.08.2015, adica un an si jumatate dupa ce instanta a dispus executarea silita. In toata aceasta perioada de aproape cinci ani nu am primit nici o notificare privind implicarea justitiei in viata mea. Va rog sa-mi spuneti daca acest decalaj de timp foarte mare intre dispozitia instantei judecatoresti (si a Presedintelui Romaniai care “ordonam executorilor ………..ordonam agentilor fortei publice………..) si executarea silita propriu-zisa. M-am documentat, atat cat si cum sistemul si internet-ul permit, si voi depune o contestatie la executare. Care este cel mai bun sfat pe care mi-l puteti da? Cu multumiri si cele mai sincere aprecieri pentru aspectul educational al asistentei pe care o acordati.

 96. Buna ziua, am primit amenda in urma neplatii rovinietei desi in ziua respectiva am incercat sa o platesc in mai multe locuri (benzinarii, posta) dar mi s-a raspuns ca nu functioneaza sistemul si ca nu a functionat toata ziua. Am sanse sa rezolv aceasta problema sau trebuie sa platesc eu pentru problemele tehnice?

 97. Buna ziua,am primit si eu un proces verbal,pare a fi completat corect doar categoria din care face parte vehicolul este gresita.Face parte din categoria F si in procesul verbal scrie ca face parte din cat.E.Pot avea sanse de reusita daca depun contestatie?mai am la dispozitie 24 de ore sa platesc jumatate din cuantumul amenzii.Va multumesc.

 98. Bună ziua. Am vândut o mașină în urma cu cinci ani.Am făcut contract de vânzare cumpărare și am radiat-o de la primărie.Acum, am primit o amendă pe (mașină vândută în urma cu cinci ani) pentru neachitarea rovignetei…Am fost la direcția drumuri și poduri și nu m-au ajutat cu nimic.La poliția rutieră am făcut o cerere către bază lor de date ca să nu mai vină amenzile la mine,iar la amendă ce am primit au spus ca trebuie să fac o contestație la tribunal. Ne având niciodată probleme cu justiția nu știu ce trebuie să fac….pot să merg singur la tribunal sau am nevoie de un avocat….nu știu ce să fac. .În speranță ca îmi veți răspunde va mulțumesc anticipat….

 99. Buna ziua!Am fost si eu ,,lovit” de o speta asemanatoare…Mai precis,am vandut masina in 25.07.2014 si m-am trezit cu pv pentru neplata rovinietei in data de 15.07.2015 fiindu-mi afisat plicul, masina fiind filmata la data de 13.02.2015. Am raspuns printr-o adresa CNADNR-ului in data de 21.07.2015, crezand ca se va rezolva ,cu toate documentele justificative binenteles, dar nu …Pe data de 10.08.2015 am primit raspuns la adresa trimisa de mine informandu-ma ca doar in baza unei hotarari judecatoresti se poate anula pv-ul iar in data de 21.08.2015 am facut plangere la judecatorie impotriva pv-ului. Deja am primit intampinarea CNADNR-ului cu invocarea tardivitatii…si vreau sa le raspund in termen de 10 zile(au mai ramas 7).Mai trebuie sa mai scriu in raspunsul care-l voi da, ca vreau si punerea in termen sau altceva?(Am auzit ca la judecatorie trebuie sa le zici ce vrei de la ei,iar eu le-am zis doar de anularea pv-ului).Eu am scris in plangerea facuta ,avand in vedere dialogul cu CNADNR-ul ,ca sunt in termen calculand ultima data raspunsul CNADNR-ului. Va rog, ajutati-ma ca e foarte mare amenda ,unde mai pui ca nici vinovat nu sunt….Astept un raspuns urgent daca se poate. Va multumesc!

 100. Bună seara am primit p-v în data de 01.09.2015 în timp ce eu sunt plecata din tara iar la domiciliul meu nu se afla nimeni, doar un vecin binevoitor mă sunat azi 29.09.2015 ca am un plic în posta și l-am rugat sa vadă despre ce este vorba, este o contravenție pt nedetinere rovineta la o mașină pe care am vândut anul trecut. Am înțeles că aveam doar 15 zile de a face contestație termen care bineînțeles a trecut, se mai poate face ceva se poate solicita repunerea în termen spun ăsta deoarece pe plic scrie lipsa de la domiciliu, iar asta as putea sa o demonstrez cu biletul de avion eu plecând din tara în 18 iunie 2015.

 101. Buna ziua,

  Am uitat sa platesc pentru data de 02.10.2015 o vinieta clasa F pentru o zi. Se mai poate face ceva? Masina a fost inregistrata de cel putin 4 camere pentru vinieta in aceasta data.

  Multumesc anticipat!

  • Bună ziua!

   Anul trecut am uitat sa imi iau rovinieta ( vina mea, imi asum ).

   Am primit in data de 29.10.2018 amenda in cuantum de 250 Ron cu plata in 15 zile a jumate din valoarea amenzii. Am achitat amenda respectiva in Cluj eu locuind aici dar având domiciliul in Alba si am trimis dovada platii pe adresa de email mentionata PV.

   Astazi, 08.07.2019 dupa ce am vandut masina merg la Primaria mun.Sebes pt. a radia masina si surpriza amenda incă figura pe impozit.

   Merg cu dovada plătitoare la executari silite si mi se spune ca din pacate pt mine legislatia prevede ca amenda trebuia achitata in jud. in care am domiciliul.

   Asadar si prin urmare a trebuit sa mai achit o data valoare amenzii de aceasta data 250 de ron pt. ca logic nu ma mai incadram in cele 15 zile.

   Mi s-a spus sa ma adresez Primariei Cluj pt. a-mi restitui cei 125 Ron pe care i-am primit anul trecut asta insemnand ca jumate din bani sa i trec la pierderi!

   Mai pot face ceva?

   Mi se pare absolut ireal sa se intample una ca asta!

   Multumesc!

 102. Buna ziua. Instanţa de judecată a admis plângerea contravenţională formulată de către mine în contradictoriu cu intimata Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică. Astfel, anulează procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pentru lipsa rovinietă din data de 30.03.2011 emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România . Eu am platit amenda de 250 lei la primărie şi 28 euro la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale . Cum pot sa imi recuperez banii în condiţiile în care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale refuza acest lucru.

 103. Buna ziua. Instanţa de judecată a admis plângerea contravenţională formulată de către mine în contradictoriu cu intimata Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică. Astfel, anulează procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pentru lipsa rovinietă din data de 30.03.2011 emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România . Eu am platit amenda de 250 lei la primărie şi 28 euro la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale . Cum pot sa imi recuperez banii în condiţiile în care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale refuza acest lucru.

 104. Buna ziua. Instanţa de judecată a admis plângerea contravenţională formulată de către mine în contradictoriu cu intimata Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică. Astfel, anulează procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pentru lipsa rovinietă din data de 30.03.2011 emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România . Eu am platit amenda de 250 lei la primărie şi 28 euro la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale . Cum pot sa imi recuperez banii în condiţiile în care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale refuza acest lucru. Va miltumesc pentru raspuns anticipat.

 105. BUNA SEARA!AM PRIMIT O AMENDA DE ROVINIETA IN VALOARE DE 770 LEI….DACA O ACHIT IN 48 ORE E JUMATATE….ASI VREA SA STIU DACA TREBUIE SA MAI PLATESC SI O ALTA TAXA DE 28 EURO AM INTELES…DACA O CONTEST SI NU CASTIG IN INSTANTA,DUPA CUM AM INTELES LA JUDECATORIA DE CARE APARTII,PLATESTI TOATE CHELTUIELILE DE JUDECATA SI AMENDA INTREAGA?ASI VREA SA DEPUN CONTESTATIE DAR MIE TEAMA CA NU CUMVA SA MA TREZESC CA TREBUIE SA PLATESC SI AMENDA INTREAGA SI CHELTUIELI SI MAI STIU EU CE SE POATE CA DOAR SUNT IN STARE….MULTUMESC!

 106. Buna ziua.In luna aprilie 2015 s-a emis o rovinieta cu nr eronat al masinii.S-a facut pe loc,la acelasi punct de emitere, corectare prin emiterea altui bon care specifica ca se transfera valabilitatea rovinetei de la nr gresit la cel bun.In luna august s-a emis un pv de contraventie astfel incat am depus o contestatie la judecatorie prin depunerea unei cereri de anulare a contraventiei impreuna cu bonurile emise.Dupa o perioada judecatoria mi-a trimis prin posta o comunicare (intampinare) in care CNADNR cere anularea contestatiei facute de mine dovedind cu poze contraventia facuta de mine iar acum mi se cere sa raspund la aceasta intampinare.Ce este de facut in acest caz in care am dovedit in cererea initiala ca am platit aceasta taxa?Va multumesc anticipat.

 107. Buna ziua. In 2011 am circulat o perioada fara vinieta. In 2012, mi-au tot venit PV si ca un “bun roman” le-am platit. Ieri, firma la care lucrez, a primit o solicitare de poprire pe o treime din salariul meu pentru primele doua PV…probabil vor mai veni si alte popriri. In conditiile in care eu am chitantele care atesta ca am platit, ce pot face?

  • In hartia primita se spune ca este inatacabila…in situatia asta sa inteleg ca pana la remedierea situatiei o sa am poprire pe salariu urmand ca in multi ani de acum inainte, sa astept sa-mi recuperez banii de la cnadnr?
   Deja ma gandesc sa le cer despagubiri ca m-au facut de rahat in firma…
   merci mult.

 108. Buna Seara ! Am primit Azi o amenda de rovigneta cu data de 20.06.2015 ,doresc sa stiu daca se poate contesta. Mentionez ca nici azi nu detin rovigneta deoarece la fel ca toti care au patit la fel nu am stiut de neplata acesteia. Detin 3 masini si m-am incurcat crezand ca este platita.
  Ultima data cand am platit a fost anul trecut pe data de 12.06.2014 si a fost valabila un an .
  Spuneti-mi daca se poate contesta. Anul acesta am platit amenda de rovigneta la celelalte 2masini ca am omis sa ma uit la data si am fost prin zone in care mi-au facut poze aparatele ARR.
  Acele amenzi le-am platit deja,dar acum nu Mai am nici un venit. Spuneti-mi cum putem proceda sa nu Mai platesc.
  Cu respect,Ciornei Camelia

 109. Buna ziua ! Va rog sa-mi raspundeti si mie la o speta, daca se poate… In data de 13.11.2015 ora 23.59. mi-a expirat rovignieta. In data de 15.11.2015, ora 08.30 am plecat cu auto pe autostrada , fara sa mi dau seama ca a expirat vignieta. Aducandu-mi aminte , la intoarcere in jurul orei 15.30 am platit-o pe un an, insa am trecut cu auto prin menumarate camere instalate, inclusiv pe langa cei de la CNADR, care aveau camere mobile. Daca am platit rovigneta in aceoasi zi este posibil sa fiu sanctionat? si sa primesc acasa amenda?, si care este procedura aplicarii daca am circulat pe raza mai multor judete, primesc o singura sanctiune pt respectiva zi sau mai multe corespunzator cu nr. de camere prin care am trecut? Va multumesc anticipat, cu respect! 0735809xxx

 110. Buna seara,

  Am primit in data de 27.08.2015 o amenda pt lipsa rovinieta valabila cf unui PV emis in 18.08.2015 de agent constatator al CNADR ( mentionez ca PV este semnat de acesta ). Prin PV de contraventie s-a constat ca auto a circulat fara rovinieta in data de 04.05.2015.

  Am solicitat anularea PV de contraventie in 28.08.2015 la Judecatorie, intrucat masina pt care am primit amenda am vanduto in 14.10.2014. Tin sa mentionez ca am radiat masina de la Primarie in data de 16.10.2014.

  In intampinarea primita de la Judecatorie intocmita de CNADR, acestia solicita respingerea contestatiei pe baza :
  Ordinului 1501/2006 privind procedura inmatricularii, radierii si eliberarii autorizatiei de circulatie provizorie art 24, al. 2, lit d). si specificand ca PV indeplineste toate conditiile prevazute de OG nr. 15/2012 coroborat cu OG nr. 2/2011.

  Cf unui comunicat eliberat de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) din cadrul MAI, obligatia de a anunta transmiterea dreptului de proprietate asupra unui autoturism revine noului posesor al acestuia.
  “Inmatricularea vehiculelor este continua de la admiterea in circulatie pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, iar obligatia transcrierii transmiterii dreptului de proprietate este in sarcina noului proprietar”, ne-a declarat Alina Dragomir, chestor de politie si director al DRPCIV.

  Codul rutier prevede ca, la vanzarea unui autoturism, noul posesor al acestuia este obligat sa anunte transmiterea dreptului de proprietate in cel mult 30 de zile. In acest fel se pot modifica in baza de date informatiile referitoare la posesorul masinii si se poate emite un nou certificat de inmatriculare.

  Concret, pentru a anunta schimbarea proprietarului masinii, trebuie depuse la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor urmatoarele documente prevazute in Ordinul MAI nr. 1501/2006.

  Totusi, fostul posesor poate notifica vanzarea autoturismului, dar, dupa cum a subliniat directorul DRPCIV, acest lucru nu este echivalent cu schimbarea proprietarului in evidentele autoritatilor.

  “Mentionam ca proprietarul anterior al vehiculului instrainat se poate adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor in a carei evidenta se afla inmatriculat vehiculul, pentru a solicita efectuarea mentiunilor de instrainare in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, prezentand in acest sens documente justificative (copia facturii/contractului de vanzare-cumparare si a dovezii de scoatere a autovehiculului de pe rolul fiscal). Precizam ca aceasta inscriere in baza de date nu este echivalenta cu o transcriere efectiva”, a adaugat chestorul de politie Alina Dragomir.

  Practic, pentru a scapa de amenzile pentru lipsa rovinietei primite dupa vanzarea autoturismului, singura varianta pe care o au la dispozitie soferii este sa solicite in instanta anularea proceselor-verbale, in 15 zile de la primirea acestora.

  CNADNR a recomandat fostilor proprietari sa depuna notificari la autoritati

  Pentru a evita sa primeasca amenzi pentru lipsa rovinietei, reprezentantii CNADNR au recomandat soferilor ca dupa vanzarea masinii sa depuna o notificare in acest sens la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor in a carui raza de competenta a fost inmatriculat autoturismul.

  “Urmare a primirii mai multor sesizari din partea utilizatorilor retelei de drumuri nationale, care au semnalat faptul ca, desi au instrainat vehiculul, au primit procese-verbale de constatare a contraventiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul instrainat, CNADNR recomanda utilizatorilor ca, in urma instrainarii vehiculului, sa se adreseze Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, in a carui raza de competenta a fost inmatriculat vehiculul, in vederea depunerii unei notificari cu privire la instrainarea vehiculului”, puncta sursa citata intr-un comunicat de presa remis recent redactiei noastre.

  Notificarea trebuie neaparat sa fie insotita de copii ale documentelor prin care se poate demonstra vanzarea masinii (contractul de vanzare-cumparare, certificatul de radiere fiscala).

  In cazul in care soferii deja au primit amenda acasa, mai aratau reprezentantii CNADNR, acestia pot sa formuleze o contestatie, in termen de 15 zile de la primire, la judecatoria in raza careia domiciliaza, pentru a solicita anularea contraventiei.

  “Precizam ca, in situatia in care a fost emis proces-verbal de constatare a contraventiei, utilizatorul poate formula o contestatie la procesul-verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la Judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul firma utilizatorului, in vederea solicitarii de anulare a acestuia”, era mentionat in comunicat.

  Exista si o lege in acest sens, care sa ma ajute la anularea amenzii ? sau as putea sa ma bazez pe comunicatele oficiale transmise CNADR si MAI ? ( banuiesc ca nu, nefiind legi )

  P.S. Procesul are loc in 26 noiembrie.

  Multumesc

 111. Buna ziua,

  Tocmai ce am ridicat acest plic misterios de la CNADR, in care specifica ca: In data de 05.07.2015 ora 16:43, am fost fotografiat de camere ca circuland fara rovinieta.
  Am verificat chitanta rovinietei achizionate in data de 04.07.2015 cu valabiltate de un an incepand cu data de 06.07.2015 ora 00:00 ( rovinieta a intrat in vigoare de la miezul noptii al aceleiasi date)
  Credeti ca se poate face ceva in acest caz?

  Va multumesc anticipat!

 112. buna ziua!….am primit amenda de la CNADNR pentru ca nu am avut rovigneta!….am depus contestatie!…acum depun intampinare pentru semnatura olografa…care din punctul meu de vedere este semnatura manuscripta data IN ORIGINAL, iar eu am primit copie dupa p-v!…consider ca o copie care nu poarta sintagma :,,conform cu originalul” si semnata in original are doar valoarea unei copii!…..as dori sa stiu cum sa procedez! Va multumesc! o zi buna

 113. in data de 25.11.2015,primesc la cutia postala o instintare de poprire pe 1/3 din pensie cu executare silita, in baza unui Proces verbal de constatare a contraventiei seria nr.R12 nr.0298758/02.05.2012 pentru lipsa plata rovigneta.Precizez ca pana la data de 25.11.2015,nu am primit nici o instiintare pentru contraventia savarsita in 2012.Ce pot face? pot face contestatie la executare pentru diminuarea cheltuielilor de executare? 072913xxx

 114. Buna seara ! Ma aflu si eu intr-o situatie delicata,am vandut o masina anul trecut unei persoane din jud Iasi ,cu contract de vanzare cumparare, i-am dat persoanei actele masinii certificat fiscal pe zero.aceasta persoana a circulat cu masina fara sa o treaca pe numele lui,si a fost srprin de o camera a cnadnr circuland fara rovinieta, cnadnr mi-a trimis mie amenda motivand ca ei amendeaza proprietarul din baza de date a politie .mentionez ca nu am facut modificarea in baza de date bupa 30 de zile de la data vanzarii cum ar fi trebuit si am facuto dupa ce m-au amendat; am contestat pv si am primit o intampinare din partea cnadnr cu tot felul de articole si aliniate din codul rutier; de aceea daca puteti sa ma ajutati cu vreoun sfat si daca credeti ca am vre-o sansa sa anulez acest pv va sunt recunoscator.va multumesc anticipat si astept un raspuns din partea d-voastra. 075317xx06.

 115. AM UN AUTOTURISM DACIA CAMIONETA CARE A FOST VANDUT ACUM 2 ANI. E SCOS DE LA PRIMARIE DAR NU DIN EVIDENTELE DE LA POLITIE DEOARECE NOUL PROPRITAR NU A MERS SA-L INMATRICULEZE. ACUM AM PRIMIT PRIN POSTA PV DE AMENDA DE LA CNADNR PENTRU LIPSA ROVIGNETA. SE POATE CONTESTA ? CUM SCAP DE ACEASTA SITUATIE DACA NOUL PROPRIETAR NU VA INMATRICULA AUTOVEHICULUL ?

 116. Buna ziua ,am inteles ca amenzile pt.rovineta sunt declarate nule atata timp cat nu sunt semnate de mine sau de un martor .in cazul in care am achitat deja pt.o amenda 750 ron se mai poate recupera?

 117. Buna ziua. Am contestat in instanta, in anul 2012, procesul verbal de contraventie pentru lipsa semnaturii olografe. Judecatoria mi-a dat castig de cauza. La apelul declarat de CNADNR hotararea a fost in defavoarea mea, fiind si definitiva.
  Azi,am primit titlu executoriu de la ANAF pentru plata amenzii (250 lei) .
  Va rog sa imi spuneti daca se mai poate face contestatie si pentru ce motive.
  Multumesc

 118. Buna ziua,
  tocmai am primit azi 26 ian 2016 amenda (procesul verbal de constatare a contraventiei) pentru ca am circulat fara rovinieta in 26 iul 2015, dupa 6 luni.
  Procesul verbal este din 18 ian 2016.
  Intrebare: are rost sa contest procesul verbal? Am sanse de anulare?
  Multumesc!

 119. Buna dim. Nici nu mai pot dormi fiinca in ziua 31.07.2015. pe la in jurul orei 8 am cumparat o rovinieta pt. 7 zile de la o benzin. MOL din Pitesti si am plecat prin tara
  Pe data de 2.02.2016 primesc o amenda ca am circulat la data de 5.08.2015 ora 8:51 locul DN 17 jud. SV fara rovinieta. Problema e ca nu mai gasesc chitanta doveditoare.
  Culmea ca nici cei de la benzinarie nu ma gasesc in baza de date.
  Varianta mea a fost cardul de fidelitate, cu siguranta punctele de fidl sunt inregistr cu data si ora. .dar cei de la benzin nu accepta.
  Vina mea este ca la primirea chitantei nu am verificat datele masinii si cred ca sa facut o eroare.
  Teama mea este ca voi primi o cascada de amenzi. Ce pot face?

  Va multumesc anticipat.

 120. pe data de 5iulie 2016 am intrat in tara si nu am putut sa imi =iau rvinieta de la primul peco pt ca era inchis.Pina la cel de al dilea peco am fost fotografiat si am primit amenda dupa 6 luni.Dar in mai putin de 1 ora am cumparat rovinieta pt perioada cit am stat in tara.CUM POT SA DEMONSTREZ?NU MAI AM CHITANTA.(nu am stiut ca am fost fotografiat)Stiu ca rovinieta este valabila in ziua cind tu ai cumparat-o.VA ROG SA MA AJUTATI. MULTUMESC!

 121. Bună. Cine ma poate ajuta. Eu în data de 08 08 2015 am făcut rovinietA pe 7 zile. Am cumpărat-o de la un magazin nu dintr-o benzinărie… La aproximativ o ora am ieșit din oraș și acum după circa 7 luni primesc amenda ca nu am avut rovinietA problema e ca vreau sa fac contestație dar nu mai am bonul de casa și rovinietA. Ce trebuie sa fac… Ma puteți ajuta .

 122. Buna ziua, am o nelamurire si as dori, daca se poate sa ma lamuriti.Am primit azi amenda CNADNR ptr lipsa vignetei in data de 13.08.2015.Procesul verbal a fost intocmit in 09.02.2016 si comunicat azi 25.02.2016.La data savarsirii eu nu eram in RO si pot dovedi acest lucru(contract de munca in UK) iar masina a circulat cu mai multi soferi(cumnatu’, varu’, sotia si un sofer de la service) si nu stiu cine a comis-o.Pot tergiversa sau chiar scapa de amenda in vre-un fel? Precizez faptul ca PCVV-ul a fost intocmit dupa 5 luni si 25 de zile de la savarsire si comunicat dupa 6 luni si 12 zile de la savarsire.Va multumesc

 123. Astazi am mers la administrația financiară sa plătesc impozitele pe mașina si casa. Mi s-a comunicat ca am doua amenzi din ian 2015 si aug 2015 de plătit. Curios este ca mi au dat voie sa achit impozitele fara sa achit cele doua amenzi, despre care nu știam nimic. Nu am primit nici un proces verbal acasa, nici vre o alta înștiințare.
  Ce pot sa fac? Nu mai am chitanțele de la rovignete si chiar daca ar exista nu se mai vede nimic pe ele….
  Multumesc

 124. Buna ziua.Azi 24.03.2016 am primit prin posta (cu confirmare primire) un process verbal de constatare a contraventiei intocmit la data de 14.03.2016 de catre CNADNR pentru fapta ca am circulat pe A2 fara rovigneta valabila pe data de 19.09.2015.

  Este adevarat, dar mi-am dat seama si imediat pe 21.09.2015 am cumparat rovigneta valabila 1 an.

  1. procesul verbal primit este copie Xerox
  2. perocesul verbal a fost intocmit la 6luni (fara 5 zile) de la comiterea contraventiei
  3. fapta savarsita constituie “contraventie continua”…cum continua daca eu am cumparat rovigneta valabila 1 an dupa 2(doua) zile de la comiterea contraventiei?

  Ce sanse am sa castig daca contest acest process verbal si care sunt costurile?
  Nu cotest faptul ca am gresit ci procedura prin care autoritatile isi bate joc de contribuabili si le transmit amenda dupa 6 luni de la comiterea unei contraventii (perioada in care puteam sa mai comit aceeasi contaventie fara intentie).
  Multumesc!

 125. Acum am vazut ca ati raspuns la sesizarea precedenta in care este semnalat un caz similar cu al meu ! Scuze pentru greseala gramaticala “autoritatile isi bat joc…”, dar chiar asta fac . Interpreteaza legea cum le convine, adica pentru o contraventie comisa in urma cu 6 luni intocmesc procesul verbal azi si il trimit celui care a “savarsit-o” in 10 zile (in cazul meu). in concluzie se incadreaza in cele 2 luni prevazute de lege intre data intocmirii procesului verbal si data aducerii la cunostinta vinovatului. BATAIE DE JOC !

 126. Buna ziua,am o intrebare. Am vandut o masina dar domnul nu a transcriso. Si mia venit in 04.03.2016 o amenda de rovinieta. Domnul nu vrea sa o plateasca. Am dovada ca am vandut masina si ca am radiato de la primarie. Pot sa depun contestatie daca a trecut mai mult de 15 zile? Multumesc.

 127. Buna ziua,

  Ma numesc Anghelescu Florin, am gasit azi in cutia postala un proces verbal de constatare a contraventie pt. ca am circulat cu autoturismul fara sa am rovigneta. Problema este ca procesul a fost intocmit in data de 05.02.2016, transmis prin posta conf. unui “proces verbal de comunicare” din data de 26.09.2016, si gasit azi 29.03.2016 in cutia postala. Exista posibilitatea, sa verific daca nu cumva este o greseala, prin verificare pozelor inregistrate de camera . Din ce imi amintesc, in acea perioada, nu aveam de ce sa ma aflu pe acea portiune de drum unde a fost inregistrata aceasta contraveninta.
  Va rog frumos sa-mi transmite-ti cum pot sa procedez in acest caz ? Va multumesc.

 128. buna ziua,

  In data de 02.10.2015 am fost surprins de camera fara rovinieta. Plicul cu PV a sosit in data de 11.04.2016, respectiv la 6 luni si 9 zile de la data cand am fost surprins? pot invoca acest argument pentru a o contesta? daca da, conform carei legi si de unde pot face rost de modelul de contestatie.

  multumesc

  • Am Primit o recomandata la posta cum ca am primit o amenda pentru rovineta .Inca nu am ridicat recomandata de oarece nu exista la posta ,instintarea a sosit doar azi mi s-a spus sa revin miine 06.05.2016 Nu am stiut de expirarea rovinetei cind am observat a trecut vreo 3-4 luni Am re inoit-o in data de19.12 .2015 Amenda a venit AZI 05 05.2016 CUM trebuie sa procedez .Multumesc.

 129. Buna ziua eu am primit o amenda pt rovinieta dar masina o vandusem cu un an in urma am fost la polizie si am facut plangere mi-au spus CS nu trbuie sa platesc trimit ei ammenda PE numele proprietari lui masinii dar mie tot IMI vine aceasi ammenda triplata si nu stiu unde trebuie sa merg sa rezolv problema. Va multumesc.

 130. Buna ziua eu am primit o amenda pt rovinieta dar masina o vandusem cu un an in urma am fost la polizie si am facut plangere mi-au spus CS nu trbuie sa platesc trimit ei ammenda PE numele proprietari lui masinii dar mie tot IMI vine aceasi ammenda triplata si nu stiu unde trebuie sa merg sa rezolv problema. Va multumesc.

 131. Buna seara,
  Am o nelamurire si as dori foarte mult sa ma ajutati. Astazi am primit prin posta un proces verbal prin care sunt instiintata ca am condus autoturismul pe un drum public din Braila cu o saptamana inainte fara a avea rovinieta valabila aceasta fiind verificata dupa cum spun ei in adresa cu proba foto. Nu stiu de unde au acea proba deoarece eu in acea zi si la acea ora eram acasa (in Rm Sarat, jud Buzau). Cum pot contesta acest proces verbal si cum as putea obtine dovezi care sa advereasca faptul ca eram acasa la acea ora si nu in Braila? Mentionez ca in zona in care locuiesc sunt case de pariuri si alte institutii care au camere de luat vederi.cum pot intra in posesia filmarilor din ziua respectiva?ce am de facut?
  Va multumesc

 132. Buna ziua,

  Am primit o amenda pentru rovinieta anul trecut de care nu am stiut pentru ca nu eram in localitate si m-am trezit cu popriere executorie pe cont.Dar mai rau e ca mi-a venit pe masina pe care am vanduto in 2009 cu act vanzare -cumparare.Poate nu imi mai recuperez banii dar macar ce pot face sa nu imi mai vina mie amenzi daca masina e vanduta.

  VA MULTUMESC

 133. Buna ziua, as dori sa va rog sa ma ajutati si pe mine intr-o situatie: in data de 06.06.2016 am primit instiintare de la Banca Transilvania, ca mi-a fost blocata linia de card printr-o executare silita deoarece am fost surprins ca am circulat fara rovinieta in datele : 01.10.2011 , 04.10.2011 , 06.10.2011 , 07.10.2011 , 08.10.2011 cu suma de 140 de euro si 386 de lei , precizez ca nu am fost instiintat ca am fost surprins circuland fara rovinieta sau ca s-a emis vreun ordin de executare silita in acest sens.
  As dori sa stiu daca ma pot apara sau daca pot contesta executarea silita.
  Va multumesc.

 134. buna ziua eu am primit un proces verbal in data de 25.05.2016 emis in data de 17.05.2016 care ma instiinta ca in data de 21.11.2015 am fost depistat in trafic conducind autoturismul personal fara a avea plata taxei de drum. am luat telefonul si am sunat la operatorul de telefonie mobila (in acea perioada am achizitionat o rovinieta online) care mia trimis desfasuratorul care dovedeste plata rovinietei din acea perioada.am sunat la cestrin si ei miau spus sa merg in instanta.ce sfat imi puteti da .multumesc

 135. Buna ziua,

  Am fost surprins pe data de 14.11.2015 circulând fără rovinieta valabila.
  Procesul verbal s-a întocmit pe data de 10.05.2016
  Procesul verbal mi-a fost comunicat (se pare) pe data de 31.05.2016 – a fost întocmit și un proces verbal de comunicare a procesului verbal de constatare a contravenției, cel de comunicare fiind semnat de catre un vecin ceva probabil (numele este aproape ilizibil) la data mentionata, cea de 31.05.2016. Eu am gasit plicul cu cele doua PV (de constatare si de comunicare) pe data de 22.06.2016, deoarece am fost plecat in concediu si abia am revenit. Mentionez ca PV de constatare, cel intocmit pe data de 10.05.2016 este un fel de copie xerox, semnatura agentului constatator fiind si ea “xeroxata” (nu este olografa). Avand in vedere cele 2 aspecte (PV mi-a fost “inmanat” la peste 6 luni de la comiterea faptei (dar constatarea este facuta in intervalul de 6 luni), respectiv semnatura agentului de pe PV de constatare nu este olografa) are sens sa contest aceasta amenda, sau ma duc sa o platesc si asta este ? Multumesc !

 136. Buna ziua.
  In martie 2015 sotia a primit, total aiurea, un proces verbal de contraventie pentru neplata rovinieta.
  Spun total aiurea pentru ca in data, locul si ora mentionate in PV nu circulase nimeni cu masina noastra. Cei de la CNADNR nu au anexat la PV de contraventie nicio dovada, fotografie sau asa ceva.
  Si cred ca nu au facut-o din simplul motiv ca nu exista nicio dovada sau pe fotografie s-ar fi vazut ca este vorba de un alt autoturism.
  Am contestat in instanta amenda, contestatia a fost acceptata si apoi am primit instiintare de la Judecatorie ca trebuie achitata taxa de timbru. Am platit taxa in termenul legal, insa nu am depus la Judecatorie dovada achitarii (chitanta). Din acest motiv actiunea in instanta a fost respinsa. Am solicitat reexaminare, dar solutia finala a fost tot de respingere.
  Acum 2 zile am primit acasa o adresa de executare silita de la directia fiscala a municipalitatii, pentru suma de 250 lei.
  Mai putem face ceva in acest moment? Mai avem vreo sansa sa se anuleze acel PV de contraventie si implicit sa se sisteze executarea silita?
  Mi se pare o mare nemernicie sa fim nevoiti sa platim o amenda pentru o fapta pe care nu am savarsit-o.
  Si legea mi se pare total gresita: adica tu ma acuzi de ceva, nu vii cu nicio dovada, eu sunt cel care trebuie sa ma apar si sa cer in instanta sa faci dovada presupusei fapte, iar daca nu o fac in termenul legal sau nu respect procedura, atunci rezulta automat ca sunt vinovat si bun de plata.
  Deci se mai poate face ceva in aceasta situatie?
  Ce posibilitati si sanse mai avem sa scapam de executarea silita?
  Va multumesc.

 137. Buna ziua, am fost inregistrat fara rovinieta valabila de catre o camera aflata la intrarea in orasul Rasnov. Este normala situatia, in conditiile in care eu am domiciliul in Rasnov, iar camera este situata intre adresa mea de domiciliu si restul orasului? Practic daca merg de la domiciliul meu pana la primul magazin, sunt inregistrat de acea camera. Eu consider ca nu parasesc orasul, din moment ce ma deplasez intre adresa de domiciliu (aflata in Rasnov) si alta locatie aflata tot in Rasnov.
  Multumesc pentru sfat.
  Marian

 138. buna ziua,
  intrebarea este legata evident de aceeasi rovinieta. problema mea consta in faptul ca masina a fost vanduta, iar noul proprietar i-a cumparat abia dupa 2 zile. stiu sigur ca a fost reperat de o camera cnadnr fara sa aibe vinieta exact in ziua vanzarii. atunci cand am vandut masina am insistat ca nu are si ca trebuie sa-i cumpere. mi-a spus ca se va opri in primul “peco”. am mers pe incredere.
  se mai poate face ceva , sau sunt bun de plata. este adevarat ca cel mai bine ar fi fost sa-i cumpar eu, dar … am mers pe incredere.
  cu respect,

 139. Buna ziua

  Am primit un pv pt lipsa rovignetei pt ca am circulat fara rovigneta in data de 02.12.2015 in localitatea Selimbar DN 1 km 140+350
  Am facut contestatie si am primit raspuns de la CNADNR cu poza masinii mele dar in alta parte : loc. Blajel DN 14A km10+750 ( unde am si fost cu adevarat )
  Stiind ca nu am circulat in zona Selimbar in data aceea am depus contestatie la CNADNR. Daca pv initial venea de pe adresa din Blajel plateam amenda aferenta fara comentarii.
  Ce e de facut in continuare ?

  Multumesc

 140. am circulat o zi fara rovinieta (6.02.2016 s-a expirat, am cuircult pe data de 7.02.2016 iar pe data de 8.02.2016 am platit. In data de 22 .07.2016 am primit PV de contraventie, trebuie sa platesc amenda?

 141. Buna ziua. As vrea un raspuns la o intrebare, cred ca mai delicata. In luna februarie am cirdulat in jud. Brasov in calitate de sofer la volanul unui autoturism achizitionat prin vanzare cumparare. In acea perioada talonul era inca pe numele fostului proprietar si in consecinta p.v.de contraventie pentru lipsa rovinieta a venit, in luna Julie pe adresa acestuia. Fostul proprietar l-a achitat si am fost sunat sa ii restitui banii. Fiind prieteni , evident I-am restituit. Intrucat procesul verbal nu este semnat, de catre agentul constatator, va intreb daca mai pot solicita in instanta anularea pv si restituirea sumei de bani platita. Va multumesc anticipat.

 142. Buna ziua,o singura intrebare am si eu,intrucat am primit si eu un pvcc,amenda pe care nu vreau sa o platesc si pe care vreau sa o contest in instanta si anume:
  Pe procesul meu verbal apare o semnatura,a celui care a intocmit pv,dar ea nu este olografa ci “xeroxata”,iar din cate stiu eu olograf,inseamna iscalitura scrisa,conceputa de o singura persoana..mai are rost sa fac contestatie,daca exista semnatura asta?..avand in vedere ca asta era motivul pe care vroiam sa il invoc..multumesc!

 143. Buna ziua,
  Am si eu o problema legata de rovinieta. In anul 2012 ( 21.02.2012) am gasit lipit de usa 2 amenzi pentru rovinieta. Uitasem sa prelungesc rovinieta. A doua zi (22.02.2012) am mers la CEC si am platit amenda in 48 ore (la jumatate 250 lei) am trimis pe fax. Anul acesta 2016 ( 14.11.2016) am primit de la ANAF un process verbal de executare silita pentru neplata acestor amenzi. Ieri (17.11.2016) am mers la ANAF sa le demostrez ca am platit si am aflat ca doaman de al CEC a facut plata la Buetul local nu la Budetul de stat. Si m-I s-a comunicat verbal ca trebuie acum sa platesc 500 lei ca nu am platiti in timp. Am fost si am depus o cerere la la D.I.T.L de restituire suma 250 lei, pentru ca cei de la ANAF au spus ca nu pot face compensare. Cum pot solution problema sa platesc la ANAF doar 250 lei si nu 500, deoarece nu a fost vina mea ca s-au virat banii in alt cont.
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

 144. Buna ziua,
  Am primit Instintare privind masura popririi azi 27 noiembrie ,pentru un pv. din data de 31.08.2011, pv de care nu stiu nimic .
  Procesul verbal nu are nici o semnatura.Am verificat in banca si banii au fost opriti deja .
  Mai pot face ceva in acest caz ?

  Multumesc

 145. Bună ziua,
  Pe 29 dec 2016 am fost informat prin 2 SMS ca mi s-a pus poprire pe conturi pentru neplata a 2 sume, 28 Euro + 490 lei. În SMS nu se specifica de unde as avea aceste datorii …tot ce am putut afla este banuiala unuia dintre angajații firmei de recuperare ca mai mult ca sigur este vorba despre o amenda pentru circulație fără vignieta. Mentionez ca plătesc întotdeauna vignieta pe întregul an și am păstrat preventiv toate bonurile fiscale începând cu anul 2013. Vă rog să îmi spuneți cui trebuie sa fac dovada platii și cum pot anula popririle pe cont?
  Mii de mulțumiri!

 146. Buna ziua. Am primit PV in data de 6.01 dar l-am gasit abia pe 10.01 pr ca la adresa din PV nu mai locuieste nimeni. Mentionez ca am buletinul la o alta adresa decat cea din PV. Ce pot sa fac acum sa pot plati macar 50% din amenda?

 147. Buna ziua,
  Am primit in decembrie 2016 instiintare privind proprirea pentru un pv care dateaza din 2011 si pe care nu l-am primit niciodata. Am fost la sediul lor si mi s-a spus ca postasul a lipit plicul pe usa. Cu toatea astea eu nu am gasit niciodata acest plic.
  Am solutii pentru acest caz?

 148. Buna dimineata,

  In martie 2012 sotul meu a primit 2 amenzi pentru neplata rovinietei pe un autoturism care a fost instrainat din 2009. La momentul respectiv nu am stiut exact ce ar trebui sa facem, dar la niste sfaturi primite sotul meu a trimis copii dupa actele doveditoare ca autoturismul nu mai este de mult in posesia lui. Am considerat ca asta este suficient si ca se va intelege ca nu noua trebuie sa ni se adreseze si nu am mai facut altceva, mai exact nu ne-am dus la judecatorie.

  Ne-am trezit acum in februarie 2017 cu instiintare de la un birou de executare silita pentru inceperea executarii silite pentru contravaloarea amenzilor, a cheltuielilor de executare silita de 329,60 ron si a tarifului de despagubire de 56 de euro.
  Am tot cautat informatii pe internet si am vazut ca procesele verbale de contraventie nu sunt valabile fara semnatura agentului constatator, iar in cazul nostru acestea nu sunt semnate. In plus din ce am citit suma de 56 euro s-ar fi scos prin lege.

  Dar, intrebarea este daca noi mai putem face ceva acum?

  Va multumesc anticipat,

 149. Buna,
  Am primit proces verbal ca am circulat fara rovinieta pe DN79, KM5 langa Arad dar eu am fost la Cluj-Napoca in data respectiva. Am achitat amenta in cele 48 de ore dar vreau sa solicit in instanta restituirea banilor. Este posibil acest lucru? De asemenea, exista ceva formular pentru aceasta procedura?
  Multumesc!

 150. Buna ziua,
  Va scriu in legatura cu un PVCC primit azi 02.05.2017 pt neplata rovignetei,spun dansii ,ceea ce este total eronat.Din PVCC reiese ca as fi circulat la data de 04.12.2016 pe DN 21 km 58 –765m,Baraganul,jud Braila fara sa detin rovigneta valabila,ceea ce nu este adevarat.Doresc sa fac contestatie si mi-as dori sa-mi spune-ti daca ma puteti ajuta in acest sens.
  nr meu de telefon-0736638130
  Va multumesc !

 151. Buna ziua
  Va rog frumos daca puteti sami dati un raspuns la problema care o am acum 8 luni de zile am vandut o masina am facut si actele am radiato am facut tot ce trebuia de facut. Dupa 8 luni de zile am primit o amenda de 750 de ron precum ca asfi circulat fara rovineta,cum e posibil sa primesc atfel de amenda cand eu am vandut in feb 2016? In momentul cand am facut actul vanzare/cumparare, noul proprietar artrebui sa fie responsabil, masina a fost fotografiata cu camera stradal, eu ce artrebui sa fac din moment cand numai sunt proprietar de 8 luni, cum de amenda a venit pe numele meu? Ce artrebui sa fac sa o platesc sau este un mod de anulare. Va multumesc.

 152. Buna ziua. Va prezint urmatoarea situatie:
  Am achizitionat un autoturism, inmatriculat in alt judet, cu rovinieta achitata pana la jumatatea anului in curs, de fostul proprietar. Azi, in prima zi dupa inmatricularea pe numele meu, am circulat printr-o zona monitorizata de camere (DN1), avand pe masina placutele cu numarul nou obtinut. La aproximativ 30 min. dupa aceasta trecere, am realizat ca am schimbat placutele/numarul si am achizitionat o rovinieta pe noul numar de inmatriculare. Ajuns acasa am verificat pe site-ul CNADNR si ambele roviniete apar valabile in sistem.
  Intrebarea mea este daca, in cazul de fata se aplica art.14 al Normelor Metodologice din 28.04.2015, care spune ca:
  ” (1)În cazul utilizatorilor români care îşi schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare va asigura, pe bază de protocol, accesul zilnic al CNADNR – S.A. la baza de date cu modificările privind schimbarea numărului de înmatriculare.
  (2)În cazul utilizatorilor români şi străini, în situaţia schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea acestora numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.”
  Cu alte cuvinte…eram in regula cu rovinieta veche, in termen de valabilitate si cu numerele noi sau astept procesul verbal :).
  Multumesc!

 153. buna seara! sunt scutit de la plata rovinietei deoarece sunt asistent personal al copilului meu, cu handicap grad 1. anul acesta am uitat sa fac cerere pentru scutire de la plata rovinietei. azi am primit o amenda, probabil vor urma si altele.
  pot cere anularea amendei?

 154. Buna seara. Am primit PV de contraventie ca nu am rovinieta constatat in data de 05.09.2017. Am platit amenda in 48 de ore, dar rovinieta aveam cumparata din data de 07.07.2017. Acum cum pot recupera banii platiti pe amenda? Logica a fost sa nu intru in executare silita, deoarece nu sti la ce sa te mai astepti si cum se mai interpreteaza legislatia . Aceste amenzi se dau cum? Sunt convinsa ca nu au avut sistemul informational actualizat. Cum procedez mai departe?
  Multumesc

 155. Buna ziua. Eu am avut masina in servis si cei de la servis au iesit pe drumuri nationale fara acordul meu .Am primit amenda pentru rovinieta din acea perioada .Am contestat la tribunal cu dovada ca masine era in servis in acea perioada dar plangerea a fost respinsa.instanta a hotarat ca achitarea rovinetei îi revine persoanei inscrisa in certificatul de inmatriculare indiferent daca ea este sau nu cea care conduce autovehicolul in speta.Doresc să fac contestatie dar nu stiu ce dovezi să mai pun .Astept să ma indrumati ce as putea face multumesc.

 156. Salut.
  Am primit amenda de la CNADNR pentru rovinieta,problema este ca am vandut masina acum 5 ani fara sa o radiez de pe numele meu,noul proprietar circula cu numele meu pe talon si in plus beneficiez de scutire la plata rovinietei pe baza certificatului de handicap.Ce pot face sa nu mai imi vina amenzile(au mai fost 2)…..avand in vedere ca nu stiu unde sta noul proprietar al fostei masini si nu am cartea de identitate a vehicului ca sa fac radierea,in plus am inteles ca s-a emis o lege care obliga noul proprietar sa-si inmatriculeze masina pe numele sau in termen de 90 zile….

 157. Salut.
  Am primit amenda de la CNADNR pentru rovinieta,problema este ca am vandut masina acum 5 ani fara sa o radiez de pe numele meu,noul proprietar circula cu numele meu pe talon si in plus beneficiez de scutire la plata rovinietei pe baza certificatului de handicap.Ce pot face sa nu mai imi vina amenzile(au mai fost 2)…..avand in vedere ca nu stiu unde sta noul proprietar al fostei masini si nu am cartea de identitate a vehicului ca sa fac radierea,in plus am inteles ca s-a emis o lege care obliga noul proprietar sa-si inmatriculeze masina pe numele sau in termen de 90 zile….Multumesc.

 158. Bună ziua, În data de 16 martie am plătit rovinieta pe un an la Petrom. Nu am verificat chitanța. În data de 29 iulie am primit acasă amendă pentru că în data de 24 aprilie am circulat fără rovinietă. Când am verificat, pe chitanță mi s-a dat rovinieta doar pentru 3 zile, deși am achitat tot anul. De atunci am circulat in tară și am trecut și frontiera. Unde pot reclama aceasta înșelăciune? Câte amenzi îmi vor veni?
  Vă mulțumesc anticipat!

 159. Buna ziua! Mai poate fi contestata amenda pt rovinieta dupa termenul de 15 zile ? stiu ca e mentionat chiar pe contraventie ca trebuie contestata in termen, insa nu exista vreo modalitate totusi de a face lucrul acesta?!
  Am primit amenda pt neplata rovinietei pe drum de Romania, la o data in care masina se afla in afara tarii, si plicul nu a fost vazut la timp pentru a ne incadra in cele 15 zile.
  Multumesc

 160. am achizitionat o rovinieta pe 12 luni in data de 20 august 2019,dar in baza de date a cnadnr figurez ca neavand rovinieta.am primit pana acum o amenda,dar cred ca vor urma si altele.mentionez ca am dovada de plata a rovinietei si toate datele sunt conforme.va rog sa ma ajutati.

 161. Buna ziua in cazul unei masini confiscată si vanduta de anaf ce se poate face? Am primit pvc rovinieta dupa ce anaf mi a trimis acasa instiintare ca sa vandut acel autoturim care era confiscat. As vrea sa il contest acel pvc dar nu stiu cum sa formulez si nici ce acte doveditoare sa depun. Ma puteti ajuta cu un model de cerere? Multumesc.

 162. Buna ziua, rog ajutor: in data de 19.05.2021 ora 09.00 am achizitionat rovigneta cerand operatorului valabilitate din acea zi, insa ulterior am constatat ca valabilitatea incepe din data de 20.05.2021 ora 00.00, bineinteles in 11.08.2021 s-a emis si am primit Pv de contraventie 375 ron (1/2 din minim), deoarece am fost surprins de camerele in data de 19.05.2021 ora 23.00 citez “fara a poseda rovigneta valabila”, desi in fapt eu detineam (detin ) acest act. Intrebare: Pot depune contestatie in instanta si pe ce motiv ? Exista cumva lege care anuleaza contraventia rovignetei daca este cumparata in urmatoarele 24 ore ? Precizez ca PV este intocmit corect, transmis in timp. Multumesc anticipat pt. ajutor. Catalin Micu

 163. Buna seara, am exact aceeasi problema ca domnul Micu Catalin: rovigneta pe un an achizitionata dimineata, primit PV cu amenda pentru inregistrare dupa-masa ca neavand rovigneta. Am verificat si am constatat ca a intrat in vigoare a doua zi, desi am achitat-o tocmai pentru ca plecam in ziua respectiva intr-o excursie.
  PV mi-a fost lasat in cutia postala, imputernicitul CNAIR are trecut numarul imputernicirii, dar martorul doar numele si o oarecare semnatura.
  Considerati ca am sanse de anulare a PV in instanta? Sau as putea rezolva la CNAIR? Va multumesc.

   • Multumesc. În general, instanțele dau castig de cauză, de exemplu prin schimbarea amenzii în avertisment sau anularea PV?

  • Buna ziua,
   am revenit cu Hotararea instantei care mi-a dat castig de cauza transformand amenda in avertisment inca de la primul termen, am procedat astfel, am achitat amenda la primarie jumatate din suma , am contestat in instanta invocand starea de alerta portul mastii de protectie atat de mine cat si de operatorul de la ghiseu plus geamul despartitor al ghiseului, astfel ca s-a produs o neintelegere, timbrul 20 ron, primul termen, avertisment, (motivarea instantei a fost ca nu reprezentam un pericol deoarece rovigneta era deja achitata, iar trecerea se poate achita in 24 de ore ) ulterior cerere de restituire catre primaria unde am achitat in prealabil amenda, returnarea banilor. Urez succes tuturor.

 164. Buna seara.

  Am solicitat si am achizitionat rovigneta pentru un autovehicul categorie H pentru o zi.
  Pe data de 02.02.2023 am primit PVCC pentru lipsa vinieta.
  Un urma verificarilor am constatat ca vigneta solicitata pentru 02.10.2022 si achizitionata pe 01.10.2022 a fost emisa pentru data de 01.10.2022.

  Pe data de 01.10.2022 vehiculul nu a circulat pe drumurile publice, a fost parcat la garaj.

  Daca voi contesta in instanta voi avea sanse de castig?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.