Executare Silita Anulata Prin Invocarea Clauzelor Abuzive

Anularea unui debit de peste 100000 de euro si obligarea bancii BCR S.A si a recuperatorului de creante EOS CREDIT FUNDING BL, la restituirea a peste 30000 de euro reprezentand bani incasati ILEGAL in baza unor clauze de natura abuziva.

Banca si recuperatorul nu doar ca NU MAI AU DREPTUL sa incaseze si sa-l execute pe debitor, dar mai au si de restituit o suma colosala debitorului in virtutea clauzelor de natura abuziva folosite de catre banca in contract.

Exploziv, asa pot sa cataloghez decizia DEFINITIVA de anulare a executarii silite ce a fost posibila prin Invocarea Clauzelor Abuzive din interiorul contractului, de multa vreme semnat cu BCR S.A si ulterior cesionat fara drept de apel catre Eos Credit Funding Bl Designated Activity Company si reprezentata de catre Eos Next Services Srl, in Romania.

Nu ar fi fost prima data cand Eos Credit ar fi vrut sa vanda casa unui debitor, desi procedura executionala era total ILEGALA.

Sa precizam, in acest dosar nu se pune problema prescriptiei, ci se pune problema lipsei certitudinii titlului executoriu se pune problema lipsei exigibilitatii si astfel lipsesc 2 din 3 elemente, pentru ca un creditor sa poata sa puna in executare un contract de credit bancar.

Chiar daca a trecut prin “mainile” unui judecator, incuviintarea executarii silite se face FORMAL, se face aprope intrun mod automat, fapt pentru care debitorii sunt cei care au cel mai mult de suferit si daca nu se duc absolut singuri sa-si caute dreptatea in instanta, prin intermediul contestatiei la executare, atunci raman executati silit pentru tot restul vietii lor, desi repetam, procedura era ILEGALA!!

ATENTIE – Inainte de a vorbi despre noul dosar din cadrul seriei #DosarelePrindViata, vreau sa va reamintesc tuturor ca din noiembrie 2019, toate executarile silite unde este pus in executare silita un contract bancar, impotriva debitorului, chiar daca a fost cesionat catre un recuperator de creante, pot fi contestate si peste termenul de 15 zile, practic nu mai conteaza daca ati pierdut acel termen de 15 zile.

Incepem cu decizia ramasa DEFINITIVA, instanta anuland TOTAL dosarul de executare , pornit in 2016 impotriva debitorilor si prin care recuperatorii voiau sa le vanda casa fostilor imprumutati la BCR S.A.

Invocarea clauzelor abuzive a dus la anularea tuturor formelor de executare silita iar prin constatarea ca abuzive a clauzelor comisionului de administare si acordare, se reconfirma pozitia din decizia de data foarte recenta 621/17 a CJUE care a a stabilit ca:

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declară:

1)      Articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretate în sensul că cerința potrivit căreia o clauză contractuală trebuie exprimată în mod clar și inteligibil nu impune că acele clauze contractuale care nu au făcut obiectul unei negocieri individuale cuprinse întrun contract de împrumut încheiat cu consumatori, precum cele în discuție în litigiul principal, care stabilesc în mod precis cuantumul costurilor de administrare și al unui comision de acordare care urmează să fie suportate de consumator, metoda lor de calcul și data de exigibilitate a acestora, trebuie să detalieze de asemenea toate serviciile furnizate în schimbul sumelor în cauză.

2)      Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că o clauză contractuală precum cea în discuție în litigiul principal, referitoare la costuri de administrare a unui contract de împrumut, care nu permite identificarea fără ambiguitate a serviciilor concrete furnizate în schimbul acestora, nu creează, în principiu, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg din contract în detrimentul consumatorului, în contradicție cu cerința de bunăcredință.

Astfel, invocarea clauzelor abuzive se poate face si dupa intervenierea acestei decizii despre care multi spuneau ca ar fi in defavoarea lor.

In acest caz, s-a dovedit DEFINITIV ca a fost aplicata decizia PRO CONSUMATOR BANCAR si invocarea clauzelor abuzive l-a salvat pe debitor de executare silita.

Solutia instantei

Invocarea Clauzelor Abuzive

Ce am solicitat inca din anul 2016 de cand am formulat pentru prima data contestatia la executare silita?

Am contestat executarea silita privind dosarul executional numarul 1003/ex/2016; Dos. 1. 4257/290/2016 aflat pe rolul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dragomir Daniel si Stepanov Voislav, intelegand sa contestam titlul executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, reprezentat de:

  1. Contract de credit nr. 2008492500 170AG/03.07.2008, modificat prin Act aditional nr. 2008492500/B/10.10.2011 incheiat intre intimata si subsemnatii contestatori in calitate de imprumutati, avand urmatoarele capete de cerere:

1. Anularea executarii silite in intregul ei prin admiterea capatului de cerere referitor la indreptarea titlului executoriu si anularea actelor de executare, reprezentate de somatie din data de 18.10.2016, incheiere nr. 2230/20.09.2016 pronuntata in dosarul nr. 4257/290/2016 de catre Judecatoria Resita, incheiere fara data privind stabilirea cheltuielilor de executare silita emisa in data de 13.10.2016, pentru necertitudinea sumei pentru care sunt executat, precum si faptul ca, suma pretinsa este calculata gresit raportat la clauzele abuzive inserate in contract.

Vizualizati si :

2. Lamurirea intinderii si aplicarii titlului executoriu, sens in care va solicitam:

  • Sa constatati caracterul abuziv al clauzei contractuale din Contractul de credit nr. 2008492500 170AG/03.07.2008, cu privire la comisionul de acordare de 1,25% din suma imprumutata, adica in suma de 1110,94 Euro conform art. 1 liniuta 2) din Contractul de credit mentionat mai sus, sa dispuneti eliminarea acestei clauze abuzive din contract;
  • Sa constatati caracterul abuziv al clauzei contractuale din Contractul de credit nr. 2008492500 170AG/03.07.2008, cu privire la perceperea unui comision lunar de administrare de 0,05% din valoarea creditului acordat, adica suma de 50 Euro/lunar,sa dispuneti eliminarea acestei clauze abuzive din contract si intrucat se impune restituirea sumei achitata cu acest titlu de la data semnarii contractului si pana la ultima plata efectuata reprezentand comisionul de administrare, anularea acestei sume din actele de executare;
  • Sa constatati caracterul abuziv al clauzei contractuale regasite in art. 5 din Contractul de credit nr. 2008492500 170AG/03.07.2008, cu privire la revizuirea ratei dobanzii, sa dispuneti eliminarea acestei clauze abuzive din Contract, si intrucat se impune restituirea sumelor de bani percepute in plus, in situatia in care in urma expertizei contabile ce urmeaza a fi efectuata in cauza pendinte, va rezulta o diferenta intre dobanda curenta stabilita la data incheierii Contractului si dobanda perceputa de banca potrivit acestor clauze contractuale abuzive, anularea acestei sume din actele de executare;
  • Sa constatati caracterul abuziv al clauzei contractuale din Contractul de credit nr. 2008492500 170AG/03.07.2008,cu privire la nivelul dobanzii curente in functie de serviciul datoriei si cu privire la dobanda majorata in functie de serviciul datoriei, calculata conform Conditiilor speciale din Contractsi intrucat se impune restituirea  sumelor de bani percepute in plus, in situatia in care in urma expertizei contabile ce urmeaza a fi efectuata in cauza pendinte, va rezulta o diferenta intre cuantumul dobanzii  stabilit la data incheierii Contractului si valoarea acestuia perceput de banca potrivit acestei clauze contractuale abuzive, anularea acestei sume din actele de executare;
  • Sa constatati caracterul abuziv al clauzei contractuale regasite la art. 1. din Actul aditional nr. 2008492500/B/10.10.2011 cu privire la revizuirea ratei dobanzii, sa dispuneti eliminarea acestei clauze abuzive din Actul aditional mentionat mai sus;
  • Sa constatati caracterul abuziv al clauzei contractuale regasite la art. 3 lit. a) din Actul aditional nr. 2008492500/B/10.10.2011 cu privire la perceperea unui comision de administrare in suma de 45 Euro/lunar, sa dispuneti eliminarea acestei clauze din Actul aditional mentionat mai sus;
  • In privinta sumelor ce urmeaza a fi restituite sau anulate din actele de executare, va solicitam sa obligati intimata la plata dobanzii legale, calculata pentru aceste sume de la data platii lor si pana la data achitarii efective a debitului.

3. Miscsorarea onorariului executorului judecatoresc in raport de munca prestata si mai ales pentru incalcarea dispozitiilor Ordinului Mj. privind stabilirea onorariilor minimale si maximale ale BEJ.

Cititi si :

Am obligat Banca BCR S.A si recuperatorul EOS Credit Funding BL sa restituie imprumutatilor peste 40000 de euro , incasati de catre Banca in mod ilegal prin inserarea acestor comisioane in mod ilegal, in cadrul contractului.

Cu doar cateva zile inainte de pronuntarea instantei de APEL, prin care s-a anulat in integralitatea lui dosarul de executare silita, recuperatorii de creante, au trimis in mod vadit sicanator, adresa de evaluare a imobilului ce urma sa fie supus procedurii de executare silita prin vanzarea lui la licitatie publica.

executarea silita a imobilului debitorului

Expertiza pe care am solicitat-o instantei de fond arata in mod fara echivoc abuzurile la care au fost supusi debitorii.

Desi discutam despre o suma imprumutata sub pragul de 100000 de euro, expertul a constatat ca banca BCR S.A si ulterior recuperatorul de creante, sub forma clauzelor contractuale de tip abuziv, au ajuns sa incaseze de la debitori peste 30000 de euro in mod ILEGAL, cu titlu de dobanda abuziva, comisioane abuzive de administrare si acordare.

Haideti sa vedeti ce a constatat expertul in cadrul dosarului de executare silita.

In primul rand, reiese din documentul de mai jos, ca excedentul perceput de catre banca este de 122.762 lei si a fost calculat la fond in data de 31 ianuarie 2018, deci acum aproape 2 ani de zile, evident la data actuala aproape ianuarie 2020, dobanda remuneratoarie este mult mai mare.

obligarea bancii la plata dobanzii legale

Ulterior in cadrul expertizei s-a constatat cel mai mare abuz al Bancii BCR .SA, un excedent de peste 28000 de euro cu titlu de dobanda incasata ILEGALA.

Invocarea Clauzelor Abuzive din contractul de credit

Pentru ca in cele din urma sa se observe din actele contabile si prin eliminarea comisionului de acordare si administrare, ca alti zeci de mii de lei au fost platiti in mod ilegal prin inserarea acestor clauze de natura abuziva, in cadrul contractului de credit semnat cu BCR SA, cumparat prin cesiune de catre recuperatorul Eos Credit Funding Bl Designated Activity Company si pus in executare silita ilegala.

Invocarea clauzelor abuzive din cadrul contractului de credit, cu titlu aparent de legalitate au prejudiciat ireparabil pe debitor, care a fost aruncat in procedura de executare silita desi asa cum se observa din cadrul tuturor actelor prezentate, ca de fapt BANCA era debitoarea imprumutatului si nu invers.

Acest lucru se traduce prin faptul ca nu au fost indeplinite niste conditii esentiale de declarare a scadentei anticipate, astfel scadenta anticipata se poate dispune de catre banca, DOAR daca exista datorii, ori in conditiile in care nulitatea absoluta functioneaza ultra si retro, este clar ca la momentul anului 2016, cand recuperatorul de creante a inceput executarea silita in baza contractului de credit, creanta NU putea sa fie exigibila, fiindca de esenta Banca BCR S.A si recuperatorul EOS ar fi fost datori la imprumutat iar prin Invocarea Clauzelor Abuzive din cadrul titlului executoriu, a fost posibila anularea intregii procedurii de executare silita.

Exista intodeauna si celalat scenariu, in care debitorul “tacea”, se conforma adreselor de executare silita si se lasa in voia organelor care i-ar fi facut “dreptate”.

Nu ar fi contestat executarea silita care se vedea in mod evident ca este ilegala si ar fi lasat ca Banca, prin voia unei incheri de incuviintare a executarii silite, sa il execute silit.

Scenariul acesta l-ar fi costat nu doar casa in care sta acum ci si viitoare popriri pe conturile pe care le avea si pe veniturile pe care le genera in viitor, fiindca imobilul chiar si vandut nu ar fi fost capabil sa inchida datoria care a tot crescut.

Poate ca pare o simpla poveste, insa povestea asta este spusa la nivel de Romania de catre mii de executati silit si a caror soarta s-a transat altfel si au ramas prinsi in capcana datoriilor.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Comision De Acordare Si Comision Urmarire Riscuri BCR S.A Declarate Clauze Abuzive-Instanta Dispune Restituirea Banilor Incasati Cu Dobanda Legala-Avocat Cuculis

Declararea Ca Abuzive A Clauzelor Din Contractul Bancar al BCR Cu Privire La Comisionul De Risc si Acordare-Instanta Dispune Restituirea Sumelor De Bani Incasate Cu Titlu de Clauze Declarate Abuzive Plus Dobanda Legala-Avocat Cuculis

Primul proces in care s-a invocat si caracterul abuziv al clauzei de risc valutar in EURO.

Comisionul de Urmarire Riscuri BCR este ilegal alaturi de dobanda DRV.

Astfel, dupa pronuntarea data de catre instanta, a fost declarata nulitatea absoluta a clauzelor referitoare la cele doua comisioane de acordare dar si de risc. Instanta a dispus si aplicarea unei dobanzi legale la sumele pe care Banca urmeaza sa le restituie.

Urmarire Riscuri BCR
Reechilibrarea Graficului De Rambursare

Dosarul castigat DEFINITIV de catre imprumutat prin care am infrat TOTAL BCR S.A

Reclamant BURLACU GEORGETA
Pârât BANCA COMERCIALA ROMANA SA

Şedinţe

Complet: C 34 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Respinge exceptia prescriptiei dreptului de a solicita constatarea caracterului abuziv/anularea clauzelor din contractul de credit si restituirea sumelor achitate în baza contractului de credit, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată.

Admite în parte cererea formulată de reclamanta Burlacu Georgeta în contradictoriu cu pârâta BANCA COMERCIALA ROMANA SA.

Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la art.9 lit.a si art.9 lit.c din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.2008517391 din data de 01.07.2008 si al clauzei prevăzute la art. 5 teza finală din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.2008517391 din data de 01.07.2008.

Dispune eliminarea clauzelor prevăzute la art.9 lit.a ?i lit.c ?i art. 5 teza finală din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.2008517391 din data de 01.07.2008. Obligă pârâta la restituirea sumelor achitate de reclamantă cu titlu de comision de acordare, comision de urmărire riscuri ?i la restituirea sumelor achitate cu titlu de dobândă peste valoarea dobânzii de 9% pe an, de la data de 01.07.2008 până la data rămânerii definitive a hotărârii. Obligă pârâta la plata dobânzii legale aferentă fiecărei sume pentru care s-a dispus restituirea prin prezenta hotărâre, de la data achitării fiecărei sume pentru care s-a dispus restituirea ?i până la data restituirii. Obligă pârâta la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat.

Respinge cererea pârâtei de acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

In 2019, solutia a ramas DEFINITIVA si imprumuattul si-a recuperati toti banii prin intermediul SCA CUCULIS&ASOCIATII , de la BCR .SA

Ora estimata: 09:00
Complet: C12-APEL
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata sumei de 3000 lei, cheltuieli de judecată.

Asa cum am mai spus si cum arata si CJUE In cauza 143/13 pronuntata in 2015 – Clauze care conțin un «comision de risc» perceput de creditor și care îl autorizează pe acesta, în anumite condiții, să modifice în mod unilateral rata dobânzii” pot fi analizate sub aspectul caracterului abuziv.

Implicit, perceperea unui comision de risc si de acordare, are un impact negativ financiar si debalansator intre drepturile si obligatiile partilor, inca de la momentul semnarii contractului.

Av.Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Completati formularul de mai jos pentru a verifica contractul de credit.

Urmarire Riscuri BCR si dobanda drv, eliminate definitiv de catre instanta.

ATENTIE – Contractele cesionate catre recuperatorii de creante pot fi atacate in instanta si se pot recupera acei bani platiti pe comisioanele posibil abuzive chiar daca ati fost cesionat la recuperatori.

Daca aveti un contract bancar de acest gen puteti obtine eliminarea clauzelor de natura abuziva din cadrul contractului si recuperarea tuturor sumelor de bani pe care le-ati platit catre banca cu titlu de comision de risc sau dobanda incasata ILEGAL.

Bcr Infranta – Instanta Anuleaza Comisionul De Acordare Si Administrare

Comisionul de administrare si comisionul de acordare al BCR S.A – Clauze Abuzive – Instanta le-a desfiintat din contract, av Cuculis

Astfel solutia de mai jos, aproape pe practica unitara, a fost data de catre Judecatoria Sectorului 3 – Solutia mai jos –

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute în Contractul de credit nr. P4196/31.05.2007 la art. 8 lit. a si b reprezentând comision de acordare credit si comision de administrare, precum si cele prevăzute la art. 3.1 si 3.9 din Conditiile generale de creditare. Constată nule absolut clauzele prevăzute în Contractul de credit nr. P4196/31.05.2007 la art. 8 lit. a ?i b reprezentând comision de acordare credit si comision de administrare, precum si cele prevăzute la art. 3.1 si 3.9 din Conditiile generale de creditare. Dispune eliminarea clauzelor prevăzute în Contractul de credit nr. P4196/31.05.2007 la art. 8 lit. a si b reprezentând comision de acordare credit ?i comision de administrare, precum ?i cele prevăzute la art. 3.1 si 3.9 din Condi?iile generale de creditare. Obligă pârâtă să restituie reclamantei suma de 1825 euro achitata cu titlu de comision de acordare credit, precum ?i suma de 3942 euro achitată până la data pronun?ării cu titlu de comision de administrare, la cursul BNR din ziua plă?ii, sume achitate în baza clauzelor declarate ca abuzive. Respinge cererea paratei de acordare a cheltuielilor de judecata ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.05.2016.
Document: Hotarâre  7831/2016  24.05.2016

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667324&id_inst=301

 

av Cuculis

Clauzele abuzive in contractele de credit si nu numai in viziunea noii modificari ale legii 193/2000, Avocat Cuculis Adrian la Realitatea TV – Afla totul aici intr-o emisiune dedicata clauzelor abuzive

Emisiunea cu avocatul Cuculis Adrian despre clauzele abuzive din contractele de credit bancar si nu numai.

Afla totul aici si daca suspectezi  ca ai clauze abuzive in contract fie ca este cu banca fie ca este cu orice alt furnizor,  trimite un email la avocat@indrumari-juridice.eu sau 031.412.48.88  si un avocat te va ajuta sa depistezi aceste clauze abuzive.

 

av. Cuculis