TOTUL DESPRE UNIVERSITATEA SPIRU HARET

1. Până să apuce lumea să se dezmeticească însă, Abramburica, a făcut o ispravă şi mai iresponsabilă.
Cu o zi înainte de examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar, la aproximativ orele 1:00 noaptea ( fiind ţinută trează probabil de spiritul dreptătii ) a trimis o circulară la toate ISJ-urile din ţară, prin care impunea acestora să nu primească în examen absolvenţii Universităţii Spiru Haret la anumite specializări pentru care dumneaei considera că formele de învăţământ nu aveau acreditare/autorizare şi că implicit diplomele lor nu sunt valabile.
Această masură hitleristă, bazată pe o prezumţie personală şi nu pe o Hotărâre definitivă si irevocabilă a unei instanţe de judecată pentru anularea diplomelor aşa cum prevede legea, poartă denumirea de „abuz în serviciu”.
Pentru a-şi apăra drepturile în instanţă împotriva Ministerului Educaţiei, absolvenţii si studenţii s-au constituit ulterior într-o Asociaţie care de abia aşteaptă decizia clară a Ministrei în scris.
Se pune astfel întrebarea, oare ce firmă de avocatură va refuza un onorariu adunat de peste 100 000 de oameni pentru a acţiona Ministerul Educaţiei în instanţă ?
Iar cea mai tare constatare cu un accentuat grad de calomnie vine din partea celor ce se consideră a fi elita materiei cenuşie de pe piaţa neuronală românească:
“[…]majoritatea respectivilor studenţi sînt rău pregătiţi iar diplomele pe care aşteaptă să le primească sau le-au primit deja nu au acoperire. Absolvenţii respectivi ştiau (sau aveau putinţa să afle) care dintre programele de studiu din fiecare an academic erau sau nu acreditate[…]”
“[…]Învăţământul privat pare să nu fi avut niciodată atâţia fani înrăiţi[…]”
**Realitatea?!… Cât de “ilegală” este Universitatea Spiru Haret??
Cine este ARACIS?
===============
Agentia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a fost înfiinţată pe vremea Ministrului Miclea, ca unica instituţie ce putea decide care universitate e sau nu acreditată în România.
Însă, în conformitate cu propriul regulament, ARACIS avea nevoie să fie primită ca membru în Registrul European de Educaţie ENQA ( European Network for Quality Assurance in Higher Education ).
Surpriza este că Agentia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a eşuat timp de patru ani în obţinerea full membership-ului ENQA, funcţionând nu se ştie cum şi-n baza cărei legi, fără deci să-şi respecte cadrul legal. De-a lungul anilor aşadar, ARACIS, a încasat la greu bani de la Guvern şi a taxat cu aproximativ un miliard de lei universităţile pentru acreditare fără să fie întrebată de nimeni nimic.
Mai mult, legile învăţământului şi calităţii şi normele europene, spun foarte clar că pentru acreditarea instituţiilor de învăţământ superior trebuie să existe mai multe agenţii de profil autonome, şi nu doar una. ARACIS însă, a reuşit nu se ştie exact prin ce mijloace, să monopolizeze activitatea de acreditare în învăţămîntul superior din România, lăsând doar procesul de evaluare externă să mai poată fi executat de către altă instituţie autonomă.
Tot conform normelor UE, instituţiile de evaluare trebuie să fie independente pentru a lua o decizie corectă, ori ARACIS nu este întrucât:
Art.21.-(1) ARACIS se finanţează din venituri proprii şi din fonduri bugetare.
Art.16.-(2) Sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art.15.-(1) ARACIS şi ARACIP au în structura organizatorică: a) Departamentul de acreditare; b) Departamentul de evaluare externă a calităţii.
Ad-Astra: “[…]Elaborarea metodologiei ARACIS în anul 2006 nu a respectat prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizională, conform careia orice act emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală, trebuie supus dezbaterii publice, inclusiv prin publicarea pe internet, cu cel puţin 30 de zile înainte de adoptarea sa[…]”
“Ziua” scrie: “[…]Atât timp cât aceasta agenţie refuză să publice – ca, de altfel, toate ministerele – bugetul de veni¬turi şi cheltuieli pe pagina proprie de Internet, nici nu poate avea credibilitate. Premierul Emil Boc ar trebui să ia măsuri urgente în acest sens, dacă tot invocă transpa¬renţa. Circuitul banilor ţinut la secret de ARACIS – institu¬ţie ce pretinde că trăieşte din autofinanţare, când, de fapt, a taxat universităţile de stat pentru serviciile de evaluare şi acreditare – nu pot stârni decât suspiciuni. În plus, nici preşedintele Curtu, nici ceilalţi membri din conducerea Agenţiei nu şi-au publicat declaraţiile de avere pe site-ul ARACIS, aşa cum prevede legea[…]”
**Cum poţi presta şi încasa bani pentru un serviciu din moment ce cadrul tău legal ca instituţie zice că intâi trebuie să fii membru ENQA pentru a putea funcţiona?
Este foarte probabil ca ENQA să fie sesizată de către cei de la Spiru Haret cu privire la aceste nereguli, putând cere chiar excluderea ARACIS-ului din Registrul European.
Latura legislativă (cică):
=====================
Desi iniţial Ecaterina Andronescu a susţinut că anulează toate diplomele pe care le consideră ea nelegale din 2002-2009, la scurt timp s-a răzgândit şi-a spus 2003-2009. Apoi, cu o aură aparent salvatoare, a intervenit pe fir şi fostul Ministru Mircea Miclea, zicând ca de fapt e vorba de diplomele la ID şi FR din perioada de absolvire 2006-2009. S-a renunţat la perioada 2002-2009 pentru că Ministru al Educaţiei era în 2001-2003, nimeni alta decât tot Ecaterina Andronescu, care acum se pare, încearcă să scape de o eventuală culpă, manevrând “perioadele de anulare” după bunul plac.
Revenind la Miclea, după spusele sale, în 2006 ar fi ieşit o Hotărâre de Guvern care începând din acel an prevedea că şi formele de învăţământ se acreditează. Astfel Universitatea Spiru Haret a fost pusă în ilegalitate la unele forme de învăţământ, susţine Miclea.
Respectiva lege însă, a intrat în vigoare în 14 aprilie 2006, după ce anul universitar începuse.
Pentru un autor de manual de Psihologie cognitivă, Mircea Miclea se pare că are ceva dificultăţi cu “memoria de lucru”, căci uită faptul că un H.G nu poate avea efecte retroactive. Cadrul legal susţine că ce e valabil la înscriere e valabil până la absolvire, drept urmare, respectiva Lege pe care Miclea o invocă, în temeiul actului juridic îşi poate produce efectele începând numai cu studenţii înscrişi din anul universitar 2007. Rezultă că Ministerul ar trebui să se refere strict la cei înscrişi din 2007, 2008 si 2009, si nu la absolvenţii din 2006, 2007, 2008, 2009 asa cum se insinuează.
Chiar şi aşa însă Universitatea Spiru Haret a organizat cursuri la formele de învăţământ distanţă şi cu frecvenţă redusă, respectând strict prevederile art. 60(1) din Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată, care stabileşte că oricare instituţie de învăţământ superior acreditată, care are cursuri la zi poate să organizeze şi învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă.
Ce înseamnă asta ? Hotărârile de Guvern pot veni în completarea Legii dar nu şi contra Legii. În cazul în care acestea două sunt contrare, legea prevalează în faţa H.G-urilor.
Aşadar, aşa-zisul H.G din 2006 pe care Miclea îl invocă şi care stipulează că din noul an universitar se vor acredita şi formele de învăţământ pică. Deoarece susţine, contrar Legii, că de fapt formele de învăţământ s-ar acredita. E ca şi cum Codul Penal spune că infracţiunea de omor se pedepseşte cu închisoarea iar o Hotărâre de Guvern ulterioară susţine că pedeapsa este muncă în folosul comunităţii.
Chiar dacă în prezent s-ar modifica Legea Învăţământului de către Parlament, aceasta nu ar putea avea efect retroactiv conform Constituţiei României, susţin surse din cadrul Baroului de Avocaţi Constanţa, care de asemenea, spun că până când Legea Învăţământului nu se schimbă, toate procesele împotriva acestor H.G-uri au şanse de câştig de 99%.
Abuzul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării:
==========================================
Prin sentinţa civilă nr. 3326/02.12.2008 a Curţii de Apel Bucureşti, instanţa constată dreptul Universităţii Spiru Haret “de a organiza forme de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, întrucât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 60 alin. 1 din Legea Învăţământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare.” Asta se întâmpla după ce Universitatea Spiru Haret ataca două H.G-uri ale Ministerului Educatiei din 2007 şi 2008, în care anumite specializări i-au fost eliminate din lista programelor acreditate să funcţioneze.
În anul 2009, Ministrul Ecaterina Andronescu, a interpretat însă altfel hotărârile instanţei.
A eliminat complet Universitatea Spiru Haret de pe lista specializărilor şi formelor acreditate să funcţioneze la nivel naţional emiţând H.G 749 din 24 iunie 2009 şi sustinând incorect, că Universitatea Spiru Haret a cerut de fapt instanţei civile să fie scoasă în afara cadrului legal prin anularea celor două H.G-uri atacate din 2007 şi 2008. Citându-l pe rectorul Universitătii Spiru Haret, Aurelian Bondrea, “e ca şi cum Universitatea ar fi solicitat acordul instanţei pentru a se sinucide”.
În realitate Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că Universitatea Spiru Haret trebuie cuprinsă în cele două H.G-uri atacate în instanţă, dar în acord cu structura aprobată de senatul universitar.
Mai mult decât atât, Universitatea Spiru Haret în 2008-2009 le-a acordat o şansă celor de la ARACIS, permiţându-le să le acrediteze/autorizeze 3 specializări, aşa cum rezultă din 2 adrese trimise de către ARACIS Universităţii (nr. 7589/17.12.2008 si nr. 2215/17.03.2009).
Din moment ce ARACIS i-a dat Universităţii în 2008-2009 aviz de funcţionare pentru alte noi 3 specializări, ce Ministru responsabil şi capabil scoate toate specializările Univ. Spiru Haret de pe listele instituţiilor de învăţământ superior acreditate tot în 2009, ignorând avizele ARACIS-ului?!
Dacă ARACIS e autonomă aşa cum pretinde, de ce Ministerul îşi permite să-i invalideze deciziile prin astfel de măsuri?
Gogomănia excluderii absolvenţilor Univ. Spiru Haret de la titularizare:
============================================================
Nu poţi “anula diplome” pe vorbe şi aprecieri proprii, ci doar pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Deja există plângeri penale împotriva Ministerului Educaţiei în acest sens, surse din cadrul parchetelor afirmând că reclamanţii au şanse de câştig foarte mari.
Pentru a-şi dovedi incapacitatea de a conduce Ministerul însă, Ecaterina Andronescu a şocat când la o săptămână după ce a trimis circulara care “ajuta” inspectorii să afle “care diplome sunt valabile şi care nu”, a ieşit la rampă zicând că de fapt, toate sunt legale până se termină investigaţiile corpului de control ministerial de la sediul central Spiru Haret Bucureşti.
Lucru care n-a făcut decât să atragă sesizarea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Joaca de-a centrele teritoriale:
===========================
Ecaterina Andronescu, colac peste pupăză, susţine şi faptul că centrele teritoriale ale Univ. Spiru Haret funcţionează ilegal, întrucât trebuiau acreditate şi acestea de către ARACIS.
Însă, aşa cum rezultă din comunicatul de pe site-ul Centrului Teritorial pentru Învăţământ la Distanţă – Bistriţa-Năsăud, “Centrele Teritoriale pentru Învăţământ la Distanţă ale Universităţii Spiru Haret NU sunt facultăţi, nu au personalitate juridică distinctă, sunt componente ale Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă al Universităţii Spiru Haret.”
“Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă este organizat în baza Hotărârii de Guvern nr. 1011 din 2001. Absolvenţii şi studenţii Universităţii Spiru Haret NU sunt absolvenţi/studenţi la centrele teritoriale. Sunt absolvenţi sau studenţi la una dintre facultăţile universităţii. ”
Aşa cum rezultă din comunicatul de pe site-ul ASE Bucureşti “Centrele teritoriale ID se înfiinţează prin decizia Senatului Academiei de Studii economice, iar activitatea lor este subordonată acesteia. Procesul de învăţământ este delocalizat la nivelul acestor centre, studenţii fiind în evidenţa facultăţilor Din Academia de Studii Economice.”
Şi tot ASE Bucureşti: “În prezent, organizarea, funcţionarea şi acreditarea programelor ID în
învăţământul superior este reglementată prin HG 1011/26.10.2001”
Învăţământul la distanţă este la fel reglementat dpdv legislativ (HG 1011/26.10.2001) şi de către Universitatea păstorită de Mircea Miclea, Babes-Bolyai.
Iată 3 universităţi = aceeaşi bază legislativă şi motivaţie pentru centrele teritoriale.
Nici ASE Bucureşti nici Babes-Bolyai nu au apărut până în 2009 în niciun HG cu centrele teritoriale acreditate şi cu toate astea funcţionează fără să le întrebe nimeni de sănătate de ani buni. Ca să nu mai vorbim de Centrele Teritoriale de la Universitatea Ecologică Bucureşti şi Universitatea Titu Maiorescu. Unde apar?
Culmea este ca acest H.G 1011/2001 e contrasemnat fix de Ecaterina Andronescu care la acea vreme a mai avut un mandat.
Conflicte de interese:
==================
Inpolitics citează: “[…]Mari semne de întrebare ridică şi faptul că în conducerea ARACIS se regăsesc, cum spuneam, profesori ai altor universităţi de stat ori private (ex. “Româno-Americană”, “Transilvania”, “Dunărea de jos”, “Vasile Goldiş” etc, unele dintre ele cu serioase probleme de imagine şi nu numai), dar niciun reprezentant al “Spiru Haret”, ceea ce, forţând un pic nota, e ca şi cum cei de la Pepsi Cola ar fi chemaţi să avizeze produsele Coca-Cola. Or, vorbim aici de o afacere de peste 100.000.000 de euro anual. Alt amănunt interesant: consilierul personal cel mai de încredere al Ecaterinei Andronescu este Corina Dumitrescu, rectorul Universităţii “Dimitrie Cantemir”, marea rivală a “Spiru Haret” – unde predă Elena Udrea – şi, totodată, soţie a deputatului PSD Cristian Dumitrescu, preşedinte al Comisiei pentru Învăţământ a Camerei Deputaţilor[…]”
Stiri Rol scrie: “[…]Eliminată de pe piaţă – cel puţin deocamdată – Univ. Spiru Haret a lăsat cale liberă universităţilor finanţate din banii statului să absoarbă candidaţii la învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) şi la distanţă (ID). De regulă, aleg să studieze la această formă de învătământ cei care doresc să urmeze a doua facultate, dar mai ales angajaţii din sistemul bugetar care au fost obligaţi, practic, prin acte normative adoptate de Parlament în ultimii ani, să îşi continue studiile după Bacalaureat, în caz contrar riscând să-şi piardă serviciul. Locurile la IFR şi ID sunt, desigur, contra-cost, tarifele fiind aproximativ identice cu cele de la învăţământul de zi cu taxă, adică între 2500 – 4000 lei/an (la Drept)[…]”
Ziua: “[…]Ioan Curtu, preşedin¬tele în vârstă de 67 de ani al ARACIS – Agenţia care dă ok-ul asupra acreditării şi autorizării programelor de studiu – a avut grijă de univer¬sita¬tea la care predă (şi unde până acum doi ani a fost şeful Catedrei de rezistenţa materialelor şi vibraţii). Este vorba despre Universitatea Transilvania din Braşov, care a primit, la împărţirea cifrelor de şcolarizare, 2800 de locuri finanţate de la buget. Senatul univer¬sităţii a adăugat 4055 de locuri cu plată, din care 2415 pentru învăţământul de zi, 1160 la ID şi 480 cu frecvenţă redusă. Faţă de anul trecut, în locurile de la ID nu mai figurează meloterapia, progra¬mul de masterat autori¬zat de ARACIS şi care le-a scos celor 16 candidaţi din buzunar 3500 lei/an, plus 1200 de lei înscrierea la “concursul” pe baza de dosar şi interviu[…]”
DIN CICLUL “În România mori cu Legea în mână“:
==========================================
Universitatea Spiru Haret şi Legea Învăţământului nr. 84/1995
———————————————————————-
-ART.7.-(1) Învătământul de stat este gratuit.
-(2) Pentru unele activităti se pot percepe taxe în conditiile stabilite de prezenta lege.
-(3) Învătământul de stat este finantat de la bugetul de stat si de la bugetele locale. Fondurile destinate învătământului sunt nominalizate distinct în bugetul de stat si în bugetele locale.
**Iată cum încalcă universităţile de stat legea scoţând la concurs celebrele “locuri cu taxă”.
-ART.11.-(1) Învătământul nu se subordonează scopurilor si doctrinelor promovate de partide sau de alte formatiuni politice.
**Alt articol de lege încălcat. Ecaterina Andronescu discută şi hotărăşte totul în şedinţele de partid PSD.
-ART.13. Autonomia universitară este garantată.
**Garantată de cine şi când? Ministerul nu o respectă.
-ART.15-(1) Sistemul national de învătământ este constituit din ansamblul unitătilor si institutiilor de învătământ de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitătii de instruire si educare.
-(2) Sistemul national de învătământ cuprinde unităti si institutii de învătământ de stat si particulare.
-(3) Privatizarea institutiilor si a unitătilor de învătământ de stat este interzisă.
**Ce ne poate spune deci Ministra despre încălcarea alin.3? În prezent marea majoritatea a studenţilor de la stat plătesc procesul educaţional.
-ART.58.-(1) Învătământul universitar de stat este gratuit, pentru cifra de scolarizare aprobată anual de Guvern, si cu taxă, conform legii.
-(2) În învătământul universitar de stat gratuit se percep taxe pentru: depăsirea duratei de scolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, care depăsesc prevederile planurilor de învătământ. De asemenea, se pot percepe taxe si pentru activităti neincluse în planul de învătământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar.
**De aici încep contradicţiile legii. La art. 7 şi învăţământul universitar de stat e gratuit iar un pic mai încolo el deja percepe taxe. Care lege stipulează plata taxei de şcolarizare în învăţământul universitar de stat ? Nu cumva e vorba de fapt de anumite taxe care sunt prevăzute la pct. 2 al acestui articol şi DOAR atât?
-ART.60.-(1) Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme: de zi, seral, cu frecventă redusă si la distantă. Formele de învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă pot fi organizate de institutiile de învătământ superior care au cursuri de zi.
-(3) Diplomele si certificatele de studii eliberate de institutiile de învătământ superior, în conditiile legii, pentru aceeasi specializare sunt echivalente, indiferent de forma de învătământ absolvită.
**Universităţile care au cursuri la zi au dreptul să organizeze învăţământ la distanţă. Cu ce e deci nelegală Spiru Haret? Care-i nelegalitatea diplomelor?
Secţiunea 7 – Autonomia universitară
——————————————
-ART.89.-(1) Autonomia universitară constă în dreptul comunitătii universitare de a se conduce, de a-si exercita libertătile academice fără nici un fel de ingerinte ideologice, politice sau religioase, de a-si asuma un ansamblu de competente si
obligatii în concordantă cu optiunile si orientările strategice nationale ale dezvoltării învătământului superior, stabilite prin lege.
-(2) Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale si publice pentru calitatea întregii activităti didactice si de cercetare stiintifică pe care o desfăsoară institutia respectivă de învătământ superior.
**Care autonomie? Ministerul se bagă peste învăţământul particular dupa propriile toane, în condiţiile în care Guvernul nu alocă niciun ban pentru plata salariilor sau pentru întreţinerea procesului didactic de aici.
-Art.92.-(2) Autonomia universitară vizează domeniile conducerii, structurării si functionării institutiei, ale activitătii didactice si de cercetare stiintifică, ale administrării si ale finantării.
-(3) Autonomia universitară se realizează, în principal, prin:
a) stabilirea structurii interne a institutiei de învătământ superior, conform legii;
b) programarea, organizarea, desfăsurarea si perfectionarea procesului de învătământ; stabilirea planurilor de învătământ si a programelor analitice în acord cu strategiile si cu standardele nationale ale dezvoltării învătământului superior; organizarea admiterii candidatilor la studii si definirea criteriilor de evaluare a performantelor academice si profesionale ale studentilor;
c) proiectarea, organizarea si stabilirea formelor de învătământ postuniversitar, confirmate prin acreditarea programelor de studiu; stabilirea, împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetării si cu alte autorităti publice, agenti economici, organizatii profesionale si patronale recunoscute la nivel national, a domeniilor în care se utilizează diplomele si certificatele proprii emise;
**Aşadar, care ilegalitate a Universităţii Spiru Haret ? Până aici respectă legea cu stricteţe.
-Art.93.-(1) Membrii comunitătii universitare au dreptul de a lua parte la conducerea treburilor universitare; organismele de conducere se aleg prin vot secret, potrivit Cartei universitare, pentru perioade de 4 ani.
-(2) Organele alese, cu exceptia rectorului, se confirmă de către senatul universitar.
**Care este nelegalitatea confirmării celor 92 de conferenţiari şi profesori pe care o reclamă Ministerul la Univ. Spiru Haret ?
-Art.95. Spatiul universitar este inviolabil. Accesul în spatiul universitar este permis numai în conditiile stabilite prin lege sau prin Carta universitară.
**Altă încălcare flagrantă a acestei legi, prin complicitatea Ministerului cu organismele de presă care au pătruns în mod fraudulos, cu camere ascunse, în spaţiul universitar.
-Art.103.-(3) Institutiile si unitătile de învătământ particular dispun de autonomie organizatorică si functională în concordantă cu reglementările legale referitoare la organizarea si functionarea sistemului de învătământ.
-(4) Institutiile si unitătile de învătământ particular acreditate pot fi sprijinite de stat.
**Legea susţine în continuare autonomia universităţilor particulare. Cu ce a sprijinit statul universităţile particulare ?
-ART.104. Învătământul particular functionează potrivit legii, dacă:
a) este organizat si functionează pe principiul nonprofit;
b) este organizat pe principii nediscriminatorii si respinge ideile, curentele si atitudinile antidemocratice, xenofobe, sovine si rasiste;
c) respectă standardele nationale.
**Este cazul Universităţii Spiru Haret.
-Art.116-(1) Universitătile particulare sunt institutii de învătământ superior libere, deschise, autonome atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constitutie.
**Degeaba sunt autonome pe hârtie dacă statul vine să dea peste cap această regulă.
(3) Pentru recunoasterea si functionarea lor, institutiile de învătământ superior parcurg etapele de autorizare si acreditare prevăzute de legislatia natională si europeană în domeniul învătământului superior. Înfiintarea universitătilor particulare se face prin lege.
**Universitatea Spiru Haret este înfiinţată prin Legea 443/2002.
(4) Dizolvarea sau desfiintarea universitătilor particulare se poate face la propunerea fondatorilor, adresată Ministerului Educatiei si Cercetării, în conditiile legii.
**Ministerul poate lua doar act de desfiinţarea Universităţii cerută de catre fondatori.
-Art.116-(1) Structurile si functiile de conducere ale universitătilor particulare, atributiile, modul de constituire, durata mandatelor si limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite de carta universitătii. Deciziile definitive, în acest sens, revin universitătii.
-(2) Universitătile particulare pot înfiinta functia de presedinte al universitătii, ordonator de credite, cu atributii stabilite de carta universitătii.
**Pentru punctul 2 al acestui articol mai trebuie confirmare din partea Ministerului ? Legea nu cere asa ceva.
-ART.129.-(1) În institutiile de învătământ superior planurile de învătământ se elaborează de facultăti sau departamente, se analizează în cadrul consiliilor acestora, se aprobă de senatele universitare si se avizează de Ministerul Educatiei si
Cercetării, pentru a fi în concordantă cu standardele nationale. Modificarea planurilor de învătământ se poate face numai începând cu anul I.
-(2) Programele analitice se elaborează de titularii de discipline si se aprobă de catedră sau de departament.
**Cine este ARACIS ?! Acest articol nu spune nimic că planurile de învăţământ ar trebui aprobate de către aceasta instituţie. De ce se bagă ARACIS peste treburile Ministerului ?
Art.140.-(2) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei si Cercetării constituie structuri de experti si se sprijină pe organisme consultative, la nivel national, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional si moral: Consiliul National pentru Reformă a Învătământului, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar, Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, Consiliul National al Bibliotecilor, Consiliul National pentru Formare si Educatie Continuă, comisiile nationale de specialitate pe discipline si structurile manageriale ale programelor de reformă. Componenta consiliilor si regulamentele lor de functionare se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.
**După cum se vede legea nu aminteşte nicăieri de vreun organism precum CNEEA sau ARACIS care să sprijine Ministerul în exercitarea atribuţiilor.
-ART.145.-(1) Unitătile particulare de învătământ sunt unităti libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constitutie.
**Art.145(1) repetă ce s-a spus foarte clar în Art.116(1). La fel şi Art.146 pct.1 care accentuează ideea din Art.116(2) pct.2.
-Art.170.-(1) Finantarea învătământului de stat se asigură din fonduri publice, în limita a cel putn 4% din produsul intern brut, asigurându-se anual o crestere permanentă a alocatiilor bugetare, în concordantă cu următoarele cerinte:
a) considerarea dezvoltării învătământului ca prioritate natională pentru pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internationale;
b) profesionalizarea resurselor umane în concordantă cu diversificarea pietei muncii;
c) dezvoltarea învătământului superior si a cercetării stiintifice universitare pentru integrare la vârf în viata stiintifică mondială.
**De ce se mai percep taxe de către învăţământul universitar de stat dacă el este finanţat de către stat de la buget ? În schimb punctul 3 al aceluiaşi articol contrazice întreaga legislaţie prin care se spune ca învăţământul de stat este gratuit.
-Art.173.(2) Institutiile de învătământ superior de stat asigură, pentru efectuarea practicii comasate a studentilor, pe perioada prevăzută în planurile de învătământ, cheltuielile de masă, cazare si transport, în situatiile în care practica se desfăsoară în afara centrului universitar respectiv.
**Foarte neadevărat. La facultatea de Geografie şi geologie a Universităţii Bucureşti, studenţii îşi plătesc aceste cheltuieli din buzunar.
-ART.184.Ministerul Educatiei si Cercetării poate înfiinta organe de specialitate în subordinea sa, potrivit legii.
**A înfiinţat întâi CNEAA care s-a transformat ulterior în ARACIS. Dar, ARACIS a depus cerere pentru acreditare proprie la ENQA abia pe data de 2 iunie 2009. Cum a putut ARACIS să facă acreditări, să verifice dosare, să acorde autorizări de funcţionare până la data de 2 iunie 2009 ?!
Pe baza cărui document oficial? Prima instituţie nu a avut site funcţional iar a doua, a fost de curând recunoscută si acreditată după cum reiese din următorul comunicat:
“[…]Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) aduce la cunoştinţa celor interesaţi că la data de 2 iunie 2009 Biroul Executiv al Asociaţiei Europene a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior (E.N.Q.A.) a luat în discuţie raportul de evaluare externă a A.R.A.C.I.S. elaborat de echipa de experţi internaţionali coordonată de E.N.Q.A. În urma analizei şi discutării raportului, Biroul Executiv al E.N.Q.A. a aprobat acordarea statutului de membru cu drepturi depline al acestei asociaţii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.), pentru o perioadă de cinci ani, întrucât a constatat că agenţia din România îndeplineşte în mod substanţial Standardele şi liniile directoare Europene pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (E.S.G.). Reamintim că A.R.A.C.I.S. a primit aprecieri deosebit de favorabile şi în urma evaluărilor externe efectuate anterior de Asociaţia Universităţilor Europene (E.U.A.) şi de Asociaţia Studenţilor Europeni (E.S.U.)[…]”
**Cum s-a putut ca o instituţie aflată ea însăşi în plin proces de acreditare să îşi dea cu părerea asupra altor instituţii de învăţământ superior din România şi să le autorizeze ?! Cum să ai încredere în cineva care nu beneficiază de încredere ?!
Hotărârea de Guvern 1011 din 8 octombrie 2001 privind organizarea învăţământului la distanţă:
————————————————————————————————————
-Art.1.-(1) Învãţãmântul la distanţã şi învãţãmântul cu frecvenţã redusã sunt forme flexibile de învãţãmânt superior prin care se asigurã posibilitatea de formare iniţialã, de perfecţionare sau de conversie profesionalã a unor largi categorii de cetãţeni.
-(2) Învãţãmântul la distanţã este caracterizat prin programe de pregãtire ale cãror componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învãţãmânt informatizat, sisteme de comunicaţii la distanţã, de autoinstruire şi autoevaluare, precum şi sistemul tutorial.
**Acelaşi lucru este făcut de Universitatea Spiru Haret prin centrele de Învăţământ la distanţă din ţară şi străinătate.
-Art.2.- Programele universitare şi postuniversitare în sistemul învãţãmântului la distanţã şi al învãţãmântului cu frecvenţã redusã asigurã urmãtoarele tipuri şi niveluri de pregãtire profesionalã:
a) calificãri superioare universitare, finalizate prin examene de absolvire, corespunzãtoare formei de învãţãmânt superior de scurtã duratã, prin examene de licenţã sau diplomã, corespunzãtoare formei de învãţãmânt superior de lungã duratã;
b) specializãri postuniversitare, inclusiv prin studii aprofundate, masterat şi studii academice, finalizate prin diplome de studii postuniversitare;
**Universitatea Spiru Haret respectă întru totul şi aceste prevederi.
-Art.4.-(1) Managementul programelor de învãţãmânt în sistemul învãţãmântului la distanţã şi al învãţãmântului cu frecvenţã redusã se face în structuri instituţionale specializate – departamente -, organizate la nivel de facultate şi/sau de instituţie de învãţãmânt superior.
-Art.10.- Pentru fiecare specializare planul de învãţãmânt oferit prin programele de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã este corespunzãtor celui de la forma de învãţãmânt superior de zi.
-Art.11.- În învãţãmântul superior şi la forma de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã funcţioneazã sistemul de credite transferabile în aceleaşi condiţii cu cele prevãzute pentru forma de zi.
-Art.2.-(1) Instituţiile de învãţãmânt superior organizatoare de programe în sistem de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã utilizeazã tehnologii specifice pentru pregãtirea studenţilor, în care sunt incluse: suporturi de curs scris, casete audio, casete video, dischete, CD, culegeri tematice şi materiale/tehnologii, care sã permitã autoinstruirea şi autoevaluarea.
-(2) Sistemele de comunicare cu studenţii implicã folosirea Internet-ului, atribuirea unor conturi individuale fiecãrui student, asigurarea sistemului tutorial, respectiv a tutoriatului individual, utilizarea altor mijloace IT.
-Art.13.- Baza materialã a departamentelor de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã este asiguratã de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior organizatoare şi cuprinde: spaţii de învãţãmânt destinate cursurilor de sintezã şi examenelor, spaţii pentru sistemul de tutoriat, spaţii administrative, laboratoare, spaţii pentru comunicare multimedia, reţele de calculatoare cu acces la Internet, resurse tehnice pentru multiplicarea materialelor didactice pe suport hârtie sau pe suport electronic.
-Art.14.- Diplomele şi certificatele de studii sunt eliberate absolvenţilor care au parcurs programe în sistem de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior acreditate, în conformitate cu Regulamentul actelor de studii.
**Şi aceste articole sunt respectate de Universitatea Spiru Haret. Investiţiile în acest sens arată adevărul.
LEGEA nr. 88/1993 REPUBLICATĂ
(legea acreditării instituţiilor învăţământului superior şi recunoaşterea diplomelor acestora)
——————————————————————————————————-
-Art.4(1) In vederea evaluarii si acreditarii institutiilor de invatamant superior, pentru asigurarea procesului de invatamant, se infiinteaza Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are in subordinecomisii de evaluare pe domenii si/sau specializari.
**Nu se spune nimic despre forma de învăţământ Zi, ID, FR sau Seral.
-Art.14.Diplomele eliberate de institutiile de invatamant superior pentru absolventii facultatilor, colegiilor sau specializarilor acreditate sunt recunoscute de drept de catre Ministerul Educatiei Nationale.
-Art.15.Institutiile de invatamant superior pot organiza admiterea si pot continua activitatea de invatamant la specializarile pentru care au obtinut autorizatia de functionare provizorie sau acreditarea.
**Cadrul legislativ este respectat întru totul de Universitatea Spiru Haret. Nu se abate absolut deloc de la reglementările în vigoare. Nicăieri în prezenta Hotărâre de Guvern nu apare vreo condiţie de acreditare a formelor de învăţământ ci specializarea sau facultatea.
Aşadar, unde este Universitatea Spiru Haret în afara legii?! De ce Ecaterina Andronescu repetă obsesiv că Universitatea Spiru Haret trebuie să “intre în lege”?!
O privire paralelă asupra universităţilor de stat:
========================================
“Unele universităţi de stat şi-au acrediat specializările de ani întregi, însă nu au mai vrut să fie evaluate o dată la cinci ani aşa cum spun Legea învăţământului, dar şi Legea calităţii intrată în vigoare în 2007. Alte universităţi de stat şi-au reevalut specializările în urmă cu cel puţin cinci ani şi ar fi trebuit să intre din nou la control. De exemplu, Universitatea din Bucureşti are şapte specializări care sunt sub semnul legii. Specializarea “fizică” există de dinainte de 1989 şi a fost acrediatată automat prin lege, însă după 1990 nu a fost evaluată o dată la cinci ani de către Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Acreditare Academică (CNEAA), care a fost desfiinţat în 2005. Geografia turismului de la Călimăneşti a fost autorizată în 1998, dar nu a mai trecut pe la reevaluare.
O altă universitate de stat care a uitat de controalele periodice este Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, cu specializările medicină, medicină dentară, farmacie şi tehnică dentară existente înainte de 1989. Unele universităţi s-au tot văitat că nu au bani şi de aceea nu au venit la evaluarea periodică. Unele programe de studii universitare au încetat şcolarizarea, dar au rămas în structura universităţii.
“Situaţiile exacte nu sunt cunoscute la ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, urmaşa CNEAA) întrucât universităţile nu au informat la momentul respectiv. Însă toate cele care nu s-au acreditat, nu s-au evaluat la timp, funcţionează ilegal”, a declarat pentru cotidianul.ro Oprea Călin, vicepreşedintele ARACIS.
Un document elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii arată că aproape 200 de “programe de studii oferite de instituţiile de învăţământ superior din România trebuie să se supună procesului de evaluare periodice”. Alte peste 200 sunt specializări la forma de învăţământ ID sau fără frecvenţă.
“Termenul de depunere a dosarului va fi probabil de două luni. Noi trimitem invitaţii către acele universităţi. Noi atenţionam şi prestăm servicii.
Ministerul Educaţiei este cel care ia măsuri”, explică vicepreşedintele ARACIS, Oprea Călin.
În urma scandalului privind Universitatea particulară “Spiru Haret”, care nu a fost inclusă în hotărârea de guvern privind structurile legale ale universităţilor din România, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat pentru cotidianul.ro că “singura şansă de a aduce pe linia normală sistemul de învăţământ este să aplicăm aceeaşi unitatea de măsură. Să le excludem din HG dacă nu respectă legea”. “Într-adevăr noi am avut doi ani în care universităţile nu au avut cui să se adreseze pentru a fi evaluate, între 2005 şi 2007, până când a fost înfiinţat ARACIS. Dar, chiar dacă ARACIS are de făcut şi evaluarea instituţională, universităţile trebuie să-şi depună dosarele pentru acreditare sau evaluare”, explică ministrul Educaţiei.
Şi universităţile de stat, şi cele particulare au probleme cu specializările de învăţământ la distanţă sau la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
“Unele universităţi nu au şcolarizat în fiecare an şi ca atare nu au numărul necesar de promoţii pentru a veni la acreditare”, crede vicepreşedintele ARACIS. Universitatea particulară “Spiru Haret” are 21 de specializări care au fost autorizate în 2003, însă nu a cerut să fie autorizate după trei generaţii de licenţiaţi. La fel şi Universitatea particulară “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, care are 15 specializări ID şi IFR neacreditate”
Prezentul:
=========
Peste 300 000 de studenţi au fost calomniaţi, batjocoriţi şi terfeliţi, în numele unei legi care e interpretată după bunul plac al unui Ministru iresponsabil.
Nu doar învăţământul privat, ci întreaga imagine a învăţământului românesc a avut şi va avea mult timp de suferit de acum încolo datorită acestui scandal.
Facilitatea de învăţământ la distanţă în România a fost indirect caracterizată ca pretext contractual pentru obţinerea unor diplome de licenţă de către nişte ţepari cu pretenţie de studenţi, ce momentan nu mai au nicio credibilitate pe piaţa muncii.
E de menţionat că indiferent de soluţionarea acestui scandal, presa a pus pentru următorii ani un stigmat negativ asupra acestor studenţi care au învăţat şi au dat examene în condiţii perfect legale.
Ba mai mult toate examenele de licenţă de la formelele de învăţământ distanţă şi frecvenţă redusă au fost identice cu cele de la zi şi supravegheate la fel de drastic.
Afirmaţiile calomnioase ale Ministrului Ecaterinei Andronescu, precum că s-ar fi dat examene pe nişte foi ce se trimiteau poştal şi apoi studenţii mergeau să-şi ridice diploma, sau că dădeau examenele prin webcam, reprezintă grave prejudicii de imagine aduse întregii comunităţi studenţeşti haretiste ce cu siguranţă va cere daune morale şi materiale în instanţă.
De asemenea, în conştiinţa tuturor va fi inexplicabilă şi inacceptabilă varianta că nici măcar un jurnalist din cele câteva mii sau zeci de mii nu au fost în stare să investigheze conform legii situatia Universităţii Spiru Haret.
La fel de inexplicabil este şi cum de s-a hotărât Ministra Andronescu să se facă vinovată de:
1.Refuzul de a respecta o lege votată de Parlamentul României (art.60 alin 1 din Legea Învăţământului nr 84/1995;Legea 88/1993 REPUBLICATĂ) şi o Hotărâre de Guvern semnată chiar de ea ( HG nr 1011/2011)
2.Refuzul de a pune în aplicare sentinţa civilă nr 3326/02.12.2008
3.Abuz în serviciu şi discriminare faţă de cei daţi afară de la titularizare.
4.Incălcarea drepturilor Constituţionale la educaţie sect. 3 art. 15 şi a dreptului la demnitate personală sect. 5 art. 19 cfrm. Legii nr. 48/2002 – infracţiuni sanctionate cfrm. art. 20 din prezenta lege.
5.Insultă şi calomnie la adresa studenţilor şi absolvenţilor haretişti.
NU DETINEM DREPUTRI DE COPYRIGHT PENTRU ACEST MATERIAL SI NICI NU NI-L INSUSIM

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.