Anularea Contractului De Vanzare Cumparare Cu Clauza De Intretinere

Clauza De Intretinere in contractul de vanzare cumparare- Ati incheiat un contract de intretinere prin care ati transmis dreptul de nuda proprietate asupra unui bun imobil, dobanditorii bunului, respectiv debitorii obligatiei de intretinere neindeplinindu-si obligatiile asumate prin contract?

Nu putine sunt persoanele in varsta care au semnat contracte de vanzare cumparare cu clauza de intretinere si care au fost efectiv tepuite de catre cei ce au vrut sa puna mana pe apartamentele sau casele lor.

Pentru acest motiv, este important sa stiti ca daca cel care se obliga sa dea intretinerea unei persoane in schimbul imobilului persoanei intretinute si nu respecta aceasta obligatie, acel contract se poate rezolutiona si persoana care nu a primit intretinerea, sa-si recupereze casa sau apartamentul initial vandut.

Ceea ce trebuie sa stiti este ca acest lucru poate fi cerut si de catre mostenitorii celui ce nu i s-a respectat clauza de intretinere chiar dupa moartea acelei persoane.

Este bine sa fiti informati fiindca va puteti apara drepturile, insa doar in instanta si doar sub beneficiul unei aparari calificate.

            Aflati ca puteti solicita instantei de judecata sa dispuna rezolutiunea contractului de intretinere pentru neexecutarea obligatiei de intretinere, desfiintarea contractului si obligarea debitorilor obligatiei de intretinere la restituirea dreptului transmis de catre dumneavoastra la data contractarii.

Clauza De Intretinere

Astfel, conform art. 2263 alin. (2)-(6) C.civ., atunci când comportamentul celeilalte părți face imposibilă executarea contractului în condiții conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezoluțiunea. În cazul prevăzut la alin. (2), precum și atunci când se întemeiază pe neexecutarea fără justificare a obligației de întreținere, rezoluțiunea nu poate fi pronunțată decât de instanță, dispozițiile art. 1552 nefiind aplicabile.

Orice clauză contrară este considerată nescrisă.

Dacă rezoluțiunea a fost cerută pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) sau (3), oferta de întreținere făcută de debitorul pârât după introducerea acțiunii nu poate împiedica rezoluțiunea contractului. În cazul în care rezoluțiunea se pronunță pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) sau (3), debitorul în culpă nu poate obține restituirea prestațiilor de întreținere deja executate. Este bine de stiut si ca dreptul la acțiunea în rezoluțiune se transmite moștenitorilor.

Din interpretarea textelor legale mai sus expuse, rezultă că acțiunea în rezoluțiunea contractului de întreținere poate fi admisă doar în două ipoteze, limitativ prevăzute de lege. In acest context, trebuie analizat daca in speta dumneavoastra sunt incidente aceste ipoteze, respectiv:

 Prima vizează situația când oricare dintre părțile contractante adoptă, în executarea contractului, o conduită care face ca obligația de întreținere să nu mai poată fi executată în condiții compatibile cu bunele moravuri.

Pentru reușita acțiunii, sunteti obligat, in calitate de reclamant, să probati, prin orice mijloc de probă, că pârâtul/paratii au un comportament care nu permite executarea obligației de întreținere în condiții normale, conforme standardelor morale ale societății.

Cea de-a doua situație care justifică rezoluțiunea contractului de întreținere este neexecutarea fără justificare a obligației de întreținere, ipoteza presupunând că debitorul întreținerii refuză să își execute obligația asumată contractual, fără a fi incidente vreuna dintre ipotezele ce reprezintă, potrivit art. 1555-1557 NCC, cauze justificate de neexecutare.

Condițiile generale care trebuie întrunite cumulativ pentru ca rezoluțiunea unui contract sinalagmatic să fie admisibilă sunt: să existe o neexecutare a obligațiilor asumate prin contract din partea unei părți contractante, neexecutarea obligațiilor să îi fie imputabilă acesteia și să fie pusă în întârziere.

Cu privire la condiția neexecutării obligațiilor contractuale, trebuie sa indicati  mijloacele de probă ce urmeaza a fi administrate din care rezulta ca pârâtii nu și-au executat obligațiile asumate prin contractul de intretinere, astfel ca v-ati vazut nevoit sa formulati acțiunea în rezoluțiunea contractului.

Este de precizat faptul că neexecutarea obligației de întreținere asumată de pârâti prin contract este suficient de importantă ca să atragă rezoluțiunea contractului.

Referitor la condiția ca neexecutarea obligației de întreținere să fie imputabilă debitorului acestei obligații, va trebui sa probati că neîndeplinirea obligației de întreținere de către pârâti are la bază culpa acestora.

Art. 1548 C.civ. instituie în materia răspunderii contractuale o prezumție de culpă în sarcina pârâtilor, prezumție relativă, care va putea  fi răsturnată de catre acestia.

De asemenea, contractul de intreținere poate fi desființat pe calea rezoluțiunii numai dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației de întreținere nu este imputabilă întreținutului.

Vizualizati si :

In acest context, trebuie sa probati si faptul ca nu ati impiedicat niciodata paratii sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, ci din contra, le-ati solicitat mereu acestora sa faca acest lucru si le-ati amintit continutul contractului.

În ceea ce privește condiția punerii în întârziere, în cazul contractului de întreținere, datorită caracterului alimentar al prestației la care se oblige debitorii și care trebuie efectuată succesiv, termenele de executare fiind esențiale, debitorii sunt drept în întârziere, potrivit dispozițiilor art. 1523 alin. 2 lit. c) teza a II-a C.civ.

            Referitor la instanta competenta sa judece actiunea in rezolutiunea contractului de intretinere, trebuie sa aveti in vedere dispozitiile art. 113 alin. (1) C.Proc. Civ., referitoare la competenta alternativa, respectiv – pct. 2: care arata ca in cazul cererilor referitoare la obligatia de intretinere, instanta competenta este cea in a carei circumscriptie domiciliaza creditorul-reclamant si – pct. 3: care arata ca in cazul cererilor privind executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui contract este competenta instanta locului prevazut in contract pentru executarea, chiar si in parte, a obligatiei.

Clauza De Intretinere nerespectata, da dreptul la rezolutiunea contractului!

In concluzie, daca sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate a rezoluțiunii judiciare pentru neexecutarea culpabilă a obligației de întreținere, puteti solicita instantei sa admita cererea, sa dispuna rezoluțiunea contractului de întreținere, desființarea acestuia și obligarea dobanditorilor de bunuri-debitori ai întreținerii să restituie dreptul transmis de către dumneavoastra – in calitate de transmitator de bunuri-creditor la data contractării.

Daca sunteti intr-o asemenea situatie, puteti sa ne contactati in vederea verificarii situatiei si demararii in instanta a unei posibile actiuni pentru recuperarea imobilului instrainat.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.