Incetarea Contractului De Intretinere Sau Cum Poate Fi El Anulat

Ce este contractul de intretinere, cum se poate semna si mai ales cum se poate anula?

Contractul De Intretinere si Anularea contractului de intretinere, in instanta. Rezolutiunea contractului de intretinere – Nu de putine ori auzim ca un batran sau o persoana care nu isi mai poate avea singura de grija, semneaza ceea ce se numeste un contract de vanzare cumparare pe imobil cu clauza de intretinere sau chiar un contract de intretinere direct in schimbul unor beneficii referitoare la ingrijirea ei.

Este bine sa stiti ca raportat la aceste contracte de intretinere, daca nu sunt indeplinite conditiile stipulate in cadrul lor, contractul poate sa fie anulat prin modalitatea rezolutiunii sale insa doar in instanta.

Astfel rezolutiunea contractului de intretinere poate fi ceruta atat de catre cel care trebuia sa primeasca intretinerea, adica de catre intretinut, cat si de catre rezolutiunea contractului de intretinere ceruta direct de catre mostenitorii celui ce trebuia sa fie intretinut.

Prezinta un mare si important interes acest tip de actiune, in conditiile in care prin contractul de intretinere se stramuta( se vinde / cedeaza ) proprietatea celui ce este intretinut, catre cel care intretine, urmand sa fie respectate niste conditii iar in lipsa respectarii acelor conditii, contractul poate fi anulat si evident ca cel pagubit adica cel ce trebuia sa fie intretinut ori chiar succesorii sai , isi pot recupera imobilul!

Contractul de întreținere este un contract ce poate avea caracter sinalagmatic, care duce la nașterea de drepturi și obligații în sarcina ambelor părți, prin care o parte se obligă să acorde prestațiile aferete întreținerii celeilalte părți, sau a unei terțe persoane, având o întindere limitată în timp.

Pentru a intelege mai bine ce presupune rezolutiunea contractului de intretinere sau nulitatea contractului de intretinere si cum se poate obtine rezolutiunea contractului de intretinere, completati formularul de mai jos.

Solicitati anularea / rezolutiunea contractului de intretinere? Completati formularul si trimiteti la avocat

Ce inseamna contract de intretinere si ce este contractul de intretinere?

Contractul de intretinere de sine statator, fara a implica aici si o vanzare cumparare si cu plata pretului in valoarea intretinerii, este reglementat de catre art. 2254 din codul civil. Trebuie sa stiti ca este unul dintre cele mai uzitate tipuri de contracte de catre cei care vor sa fie ajutati si sunt la batranete si nu au rude.

(1)Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată.

(2)Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.

Trebuie sa stiti ca acest contract in mod OBLIGATORIU se va incheia in forma AUTENTICA, asa ca mare grija, nu il puteti semna olograf adica acasa la dvs.

Contractul De Intretinere

Ce presupune intretinerea pe care trebuie sa o acorzi in baza contractului de intretinere?

Conform Art. 2257 din codul civil aceasta se numeste intinderea obligaţiei de întreţinere iar legea arata clar ca debitorul întreţinerii, adica persoana care se obliga sa dea intretinerea, datorează creditorului , prestaţii stabilite în mod echitabil ţinându-se seama de valoarea capitalului şi de condiţia socială anterioară a creditorului.

Asta presupune ca daca prestatiile stabilite NU sunt echitabile, adica nu poti sa spui ca faci un contractul de intretinere si o persoana iti da casa ei si tu ca intretinator sa ii dai o farfurie de mancare pe zi, atunci se poate ajunge la rezolutiunea contractului de intretinere.

In mod obligatoriu daca disctuam despre contractul de intretinere, debitorul este obligat în special să asigure creditorului hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj, precum şi folosinţa unei locuinţe corespunzătoare. Întreţinerea cuprinde, de asemenea, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală.

Asta inseamna din nou ca nu trebuie in mod obligatoriu sa specificati in contractul de intretinere ca cele enumerate mai sus sunt obligatorii fiindca ele deriva din lege.

Stiati ca cel intretinut are dreptul sa fie inmormantat de catre cel care il intretine si daca nu face acest lucru, mostenitorii lui pot cere anularea contractului de intretinere?

Tot codul civil arata ca in cazul în care întreţinerea are caracter viager sau atunci când creditorul decedează în cursul duratei contractului, debitorul are obligaţia să îl înmormânteze si trebuie sa stiti ca cel intretinut NU poate fi obligat sa presteze niciun serviciu contra intretinerii primite.

Pot fi executat silit pe dreptul meu de intretinere?

O chestiune mai putin cunoscuta este imposibilitatea executarii silite a unui drept de intretinere. Ei bine, daca sunteti persoana intretinuta, prestatia pe care vi-o asigura debitorul obligatiei de intretinere, NU poate fi executata silit de catre creditorii dvs.

Vedeti si :

Dosare castigate de rezolutiune contract de intretinere jurisprudenta

Dosarul prezentat mai jos si CASTIGAT de catre SCA CUCULIS&ASOCIATII reprezinta de fapt o dovada a faptului ca justitia chemata sa apere interesele celui pagubit, a functionat.

A functionat fiindca o doamna in varsta care isi daduse de fapt averea pentru a primi intretinere la batranete, nu a primit nimic ba chiar i-a fost refuzat orice drept la intretinere.

De retinut este si faptul ca AM REUSIT ANULAREA CONTRACTULUI DE INTRETINERE fiindca obligatia de intretinere am reusit sa dovedim ca nu a fost acordata continuu, complet, legal si acele obligatii ce au fost asumate de catre debitoarea doamnei NICULAE au fost sporadice.

rezolutiunea contractului de intretinere

Şedinţe

26.04.2023 Ora estimata: 8:30
Complet: C8 APEL CIVIL NCPC
Tip solutie: Schimbat total sau în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă sentinţa civilă atacată, în sensul că admite cererea şi dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr. 2627/17 iunie 1997 de B.N.P. Burcea Marin şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Argeş. Pronunţată azi, 26.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  1236/2023  26.04.2023

Un alt caz unde am reusit anularea unui contract de intretinere pe motivul neprestarii intretinerii

Trebuie sa stiti ca in anumite situatii, preotii, farmacistii, medicii etc. NU pot dobandi bunurile imobile mai ales sub forma unei liberalitati ascunse intr-un contract deintretinere.

Art. 990: Incapacităţile speciale

(1)Sunt anulabile liberalităţile făcute medicilor, farmaciştilor sau altor persoane, în perioada în care, în mod direct sau indirect, îi acordau îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru boala care este cauză a decesului.

(3)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în privinţa preoţilor sau a altor persoane care acordau asistenţă religioasă în timpul bolii care este cauză a decesului.

(4)Dacă dispunătorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare curge de la data la care moştenitorii au luat cunoştinţă de existenta liberalităţii.

(5)În cazul în care dispunătorul s-a restabilit, legatul devine valabil, iar acţiunea în anularea donaţiei poate fi introdusă în termen de 3 ani de la data la care dispunătorul s-a restabilit.

Art. 991: Incapacităţile speciale în materia legatelor

Sunt anulabile legatele în favoarea:

a)notarului public care a autentificat testamentul;

b)interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului;

c)martorilor, în cazurile prevăzute la art. 1.043 alin. (2) şi art. 1.047 alin. (3);

d)agenţilor instrumentatori, în cazurile prevăzute la art. 1.047;

e)persoanelor care au acordat, în mod legal, asistenţă juridică la redactarea testamentului.

Art. 992: Simulaţia

(1)Sancţiunea nulităţii relative prevăzute la art. 988 alin. (2), art. 990 şi 991 se aplică şi liberalităţilor deghizate sub forma unui contract cu titlu oneros sau făcute unei persoane interpuse.

(2)Sunt prezumate până la proba contrară ca fiind persoane interpuse ascendenţii, descendenţii şi soţul persoanei incapabile de a primi liberalităţi, precum şi ascendenţii şi descendenţii soţului acestei persoane

04.05.2023Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Coman
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie voluntară principală. Admite cererea de chemare în judecată.

Dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr.249/20.02.2018 de Biroul Individual Notarial Mircia Elena.

Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul întoarcerii în patrimoniul reclamantei a cotei de 1/1 din nuda proprietate asupra imobilului apartament nr.44 situat în Mun. Bucureşti, str. Luncşoara, nr.4-6, bl.63, sc.A, etaj 7, sector 2.

Dispune rectificarea înscrierii din cartea funciară nr. 226584-C1-U66 în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâţilor asupra cotei de 1 din nuda proprietate asupra imobilului apartament nr.44 situat în Mun. Bucureşti, str. Luncşoara, nr.4-6, bl.63, sc.A, etaj 7, sector 2 , şi restabilirea situaţiei de carte funciară, în sensul înscrierii cotei de 1 din dreptul de proprietate în favoarea reclamantei.
Document: Hotarâre  5421/2023  04.05.2023

Biserica Evanghelica C.A rezolutiune contract de intretinere

Cat timp trebuie acordata intretinerea in baza unui contract de intretinere?

În ipoteza în care, in Contractul De Intretinere , nu a fost determinată în mod expres perioada pentru care se acordă întreținerea, sau s-a stabilit că acesta va avea caracter viager, debitorul este obligat să acorde întreținerea și sprijunul necesar beneficiarului întreținerii până la momentul decesului acestuia.

Raportat la natura și felul prestațiilor ce reies din Contractul De Intretinere , la care se referă contractul de întreținere, acesta se încheie în formă autentică sub sancțiunea nulității absolute, fiind lovite de același tip de nulitate și contractele de întreținere încheiate în favoarea unei persoane decedate la data întocmirii contractului, sau a unei persoane care a decedat în termen de cel mult 30 de zile din cauza unei boli de care suferea la momentul încheierii contractului.

Indiferent de cât de împovărâtoare devine obligația de întreținere, asa cum este ea definita in Contractul De Intretinere, debitorul obligației nu poate renunța la aceasta și nici nu poate să ofere la schimb restituirea capitalului și renunțarea la prestațiile executate, având în vedere prejudiciul la care poate să fie supus creditorul obligației de întreținere.

În practică, majoritatea contractelor de întreținere au ca obiect un bun imobil, ca de exemplu: un apartament, teren, o casă la curte, urmând ca acestea să fie îndividualizate în mod expres în cadrul contractului de întreținere, în schimbul bunului oferit debitorul fiind obligat să presteze întreținerea aferentă pe parcursul perioadei contractuale.

Debitoruldin Contractul De Intretinere, este obligat, în special, să asigure creditorului hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj, precum şi folosinţa unei locuinţe corespunzătoare. Întreţinerea cuprinde, de asemenea, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală, precum și în caz de deces.

Cititi si :

Pe parcursul contractului de întreținere, debitorul este obligat să respecte în conformitate toate sarcinile stabilite în favoarea creditorului, motiv pentru care, acestea trebuie să fie inserate în mod expres în cadrul contractului de întreținere, urmând ca în ipoteza în care debitorul nu le respectă în conformitate să se apeleze la intervenția instenței de judecată.

În ipoteza în care in baza contractului de intretinere, nu se mai poate presta întreținere din pricina decesului debitorului, sau din alte motive întemeiate, instanța de judecată, la solicitarea expresă a persoanei interesate poate să înlocuiască cu caracter temporar sau permanent obligația de întreținere cu plata unei sume de bani.

Conditii speciale de revocare a contractului de intretinere

Art. 2260: Cazul special de revocare, se refera la conditiile in care chiar cel care este intretinut la randul sau are obligatii de intretinere.

Prin urmare, contractul de întreţinere este revocabil în folosul persoanelor cărora creditorul întreţinerii le datorează alimente în temeiul legii dacă, prin efectul contractului, el s-a lipsit de mijloacele necesare îndeplinirii obligaţiei de a asigura alimentele. Presupune un soi de anulare a obligatiei de intretinere daca el la randul sau este obligat sa intretina pe altcineva.

(2)Revocarea poate fi cerută chiar dacă nu există fraudă din partea debitorului întreţinerii şi indiferent de momentul încheierii contractului de întreţinere.

(3)În loc să dispună revocarea contractului, instanţa de judecată poate, chiar şi din oficiu, însă numai cu acordul debitorului întreţinerii, să îl oblige pe acesta să asigure alimente persoanelor faţă de care creditorul are o astfel de obligaţie legală, fără ca în acest mod să fie diminuate prestaţiile datorate creditorului întreţinerii.

Cum se anuleaza un contract de intretinere in instanta?

Dacă întreținerea nu mai poate continua din cauza uneia dintre părți, fie din cauza lipsei de implicare a debitorului, care nu mai respectă obligațiile stabilite în sarcina sa, sau din pricina creditorului care se împotrivește în mod neîntemeiat, instanța de judecată poate oblige partea în culpa la majorarea sau diminuarea sumei ce a înlocuit întreținerea în funcție de culpa părții.

Contractul de întreținere poate înceta prin ajungere la termen, sau prin decesul beneficiarului înainte de acest moment, sau prin cererea de rezoluțiune a părții interesate în ipoteza în care nu mai poate continua din pricina atitudinii uneia dintre părți care nu este conformă bunelor moravuri, urmând ca asupra rezoluțiunii să se pronunțe instanța de judecată.

Care ar putea fi motivele invocate pentru anularea unui contract de intretinere?

Art. 2263 din codul civil arata care sunt motivele ce pot duce la incetarea contractului de întreţinere.

(1)Contractul de întreţinere încheiat pe durată determinată încetează la expirarea acestei durate, cu excepţia cazului în care creditorul întreţinerii decedează mai devreme.

Prin urmare observam ca aceste contractele pot fi incheiate si pe perioade mai scurte de timp.

(2)Atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezoluţiunea.

(3)În cazul prevăzut la alin. (2), precum şi atunci când se întemeiază pe neexecutarea fără justificare a obligaţiei de întreţinere, rezoluţiunea nu poate fi pronunţată decât de instanţă, dispoziţiile art. 1.552 nefiind aplicabile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.

(4)Dacă rezoluţiunea a fost cerută pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) sau (3), oferta de întreţinere făcută de debitorul pârât după introducerea acţiunii nu poate împiedica rezoluţiunea contractului.

(5)În cazul în care rezoluţiunea se pronunţă pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) sau (3), debitorul în culpă nu poate obţine restituirea prestaţiilor de întreţinere deja executate.

(6)Dreptul la acţiunea în rezoluţiune se transmite moştenitorilor.

Atentie – Rezolutiunea contractului de intretinere poate fi ceruta si de catre Mostenitorii celui ce avea dreptul sa solicite intretinerea.

Av.Drd. Cuculis Adrian

125 comments to “Incetarea Contractului De Intretinere Sau Cum Poate Fi El Anulat”
 1. Buna ziua,

  Am incheiat un contract de intretinere cu o ruda in varsta si nu mai putem continua din diferite motive. Se poate anula acest act cu acordul ambelor parti? Ei sunt cei care au insistat cativa ani, deorece sotul avea un fiu dintr-o relatie anterioara casatoriei si voia sa o puna pe sotie la adapost de anumite complicatii. Sotul a decedat, iar sotia are prea multe pretentii pe care nu i le putem satisface. Este sanatoasa, are pensie, nu ramane in dificultate. Multumesc anticipat pt raspunsul dvs.

   • Bună seara, o bătrână dorește să-mi facă un contract de întreținere ca să am grijă de ea,menționez că eu am grijă de ea de 3 ani de zile nu sunt rudă cu ea, și nici nu mă plătește. a avut doi băieți dar ambi au decedat.Ea dorește să-mi dea partea ei de casă și teren .Unul din băieți care a decedat are soție și doi copii,care nu sau interesat niciodată de ea. Întrebarea mea este ,ei pot să atace contractul de întreținere după decesul bătrânei.

    • Bună ziua! Vă rog frumos, am și eu o problema.
     Am un testament făcut de către o doamnă de care am avut grijă 3 ani de zile, după aceea nu s-a mai putut. Sunt multe lucruri de explicat. La acel act a fost adăugat și acel certificat de la Medicina Legală din care reiese starea sa psihică. Între timp a făcut un act de îngrijire cu niște vecini care se pare că nu au avut grijă de ea, având nevoie de medicație, o țin încuiată, locuind la curte poarta este tot timpul încuiată iar cei care vin să o viziteze neavând acces.
     Doamna aceasta este foarte bolnavă, dacă decedează, pot folosi acel testament contra actului de îngrijire? Dacă mă puteți ajuta?
     Mulțumesc frumos! O zi bună cu sănătate!

    • Buna ziua domnule avocat,

     Avem un contract de intretinere cu o familie. Dumnealor sunt in putere de munca , sanatosi , pe salarii. Intretinerea nu se mai poate face din anumite motive. Putem sa i dam in judecata si sa cerem despagubiri pe ceea ce am facut in curtea lor ? ( scara exterioara , ciment , lemnele cumparate pentru iarna , am renovat tot etajul 1 al casei , cadastru , gard)
     Va rog sa mi raspundeti. Multumesc

      • Intretinerea nu mai poate avea loc deoarece nu mai exista intelegere , am ajuns sa ” fim sclavi pe plantatie” , si am dori sa ne retragem , dar am investit foarte multi bani . Va multumesc din suflet pentru raspuns. O sa va contactez in legatura cu cazul.

   • Buna ziua!
    Soacra mea a facut contract de intretinere, mie si fiului ei , iar dupa decesul ei, noi urma sa devenim proprietarii apartamentului.Timp de mai bine de 20 de ani eu ca si nora am avut grija de ea tot timpul, cumparaturi, medicamente, o duceam la spital cand avea nevoie, ajutor gospadaresc.Tin sa mentionez ca soacra mea mai are doua fete, care in tot acest timp cat eu am ingrijit-o pe mama lor ele erau plecate in strainatate, la fel si sotul meu, deci eu fiind singura disponibila sa o ajut.In urma cu trei ani, una din fetele ei a luat-o in Germania, iar eu am venit la sot in Anglia.Intre mine si sot lucrurile nu mai merg bine si vom divorta.Sotul si soacra vor acuma sa desfaca contractul de intretinere si sa ma dea afara din casa fara nici un drept.Mentionez ca nu am divortat inca.As dori sa va rog sa imi spuneti daca pot face acest lucru iar eu sa nu beneficiez de absolut nimic.Am fost casatorita 30 de ani, avem 3 baieti, am lucrat in fabrica 15 ani si 15 ani m-am ocupat de casa, copii si soacra.Astept raspunsul dvs.Multumesc!

  • Buna ziua! Eu si sotul meu locuim in Anglia si vrem sa facem o procura baiatului nostru de 16 ani ( face 17 ani in iulie ) ca sa poata calatori singur.Problema noastra noastra este ca avem buletinele expirate, si asa vrea sa intreb daca se poate face procura cu pasaportul , aici in Anglia sau in Romania.Mulyumesc anticipat!

 2. Bună ziua. Dacă cel intretinut a decedat (in urmă cu 14 ani ) se mai poate anula acel contract de către cineva.

 3. Bună ziua. Dacă persoana întreținută a decedat în urmă cu 14 ani se mai poate anula acel contract de către cineva

  • Bună ziua, va rog sa ma ajutați cu o informație: în cazul încheierii unui contract de întreținere cu o persoana vârstnica, de când este legal actul? În cazul în care varstnicul este bolnav, este îngrijit deja de 4 ani de o persoana, dar abia acum ,pe patul de spital s-a hotărât sa încheie acest act, dacă persoana decedează la câteva zile după încheierea actului notarial ? Are doar nepoți după frati care nu s-au interesat de el, pot aceștia sa conteste actul încheiat? Mulțumesc

    • Am o întrebare la d- voastră, fiica mea împreuna cu soțul ei au un contract de întreținere cu bunica din partea tatălui care este mort, bunica a făcut acest contract cu ea, ei au investit sune fffff mari in ceea casa, acum când e gata bunica vine cu nemulțumiri și ia scos afara , este posibil ce se poate face, fiica mea acum a și divorțat nu mai este cu soțul ei, ce poate face ?????

   • Buna ziua, dle avocat Cuculis!
    In 2001,parintii mei au intocmit la notar la Nasaud, un contract de intretinere, eu fiind atunci la studii la Dublin, eu trimit and o procura facuta la Ambasada Romaniei ca sa fiu reprezentat de tara. In 2021 tata a decedat la 88 de ani, mama, Har Domnului traieste, are Alheismer, 81 de ani. Parintii mi-au lasat casa parinteasca, curtea, si o parte de teren arabil. Jumatate. Cealalta fiind ocupata de sora mea, extrem de rapace.
    Intrebare:eu MA ocup de parinti, eu ii duc la doctori, eu locuiesc cu ei… Parintii au pensii, dar mici…. Intrebarea mea este, dupa moartea mamei, pot fi actionat in instanta de frati? Ei pot cere rezolutiunea contractului de intretinere?
    Precizeze ca nu am fost atât de parcimonios sa psdtrez chitantele la cumparaturi le facute:alimente, inalta minte, drumuri la doctori etc.
    Ce ma sfatuiti pe viitor? Multumesc frumos!

    • Bună ziua, ce rezoluție îmi puteți da pentru următorul caz:
     Mama da casa cu contract de întreținere fiului care este celibatar, între timp fiul se căsătorește și are un copil, la scurt timp, întreținătorul ( fiul) decedează, întreținută ( mama) suportă cheltuielile de înmormântare ale fiului, nici nora și nici nepotul nu au relație de comunicare cu bunica( întreținută) refuză orice fel de contact, cum se poate desface actul? Care este procedura? Durata? Costurile?
     Vă mulțumesc

 4. Bună ziua, am înțeles că rezolutiunea contractului de intretinere poate fi ceruta si de catre mostenitorii celui ce avea dreptul sa solicite intretinerea.
  Dacă moștenitorii locuiesc in străinătate acum și vor să revină acasă, respectiv fiul și nora,dar mama a încheiat contract de întreținere cu o familie în schimbul apartamentului după decesul său, se poate solicita rezilierea/anularea contractului ?
  În plus,în acest scop mama a solicitat pe cale judecătorească rezoluțiunea contractului si pentru faptul că debitorii nu și-au îndeplinit cum trebuie obligațiile, a fost amenințată etc. dar a pierdut în instanță.
  Deci revin, fiul poate cere rezoluțiunea contractului urmând să revină în țară sau eventual, poate cere acest lucru dacă ar dori să-și ia mama în Germania ?
  Mulțumesc.

  • Buna ziua am un contract de întreținere cu părinți soției,de câtva timp ei ne amenință cu ruperea acestui contract cu toate că noi ne respectăm clauzele contractuale (ei acum refuza ajutorul nostru ) întrebarea mea este se poate anula acest contract așa ușor cum cred ei ????

   • Buna ziua domnule avocat,

    Avem un contract de intretinere cu o familie. Dumnealor sunt in putere de munca , sanatosi , pe salarii. Intretinerea nu se mai poate face din anumite motive. Putem sa i dam in judecata si sa cerem despagubiri pe ceea ce am facut in curtea lor ? ( scara exterioara , ciment , lemnele cumparate pentru iarna , am renovat tot etajul 1 al casei , cadastru , gard)
    Va rog sa mi raspundeti. Multumesc

 5. Buna ziua ,

  Sora mea a facut un contract de intretinere cu mama prin care ea urmeaza sa primeasca cota parte cuvenita mamei mele de la tatal meu . Intretimp sora a murit insa in contract este trecut si sotul acesteia care preia indatorirea de intretinere .
  Intrebarea este daca se poate anula cumva acest contract avand in vedere ca sora nu mai este iar sotul acesteia isi poate reface viata oricand si sa-si vada de ale lui .
  Multumesc

 6. Buna seara!
  Imi cer scuze pt intrebare părinții mei mi au dat casa părintească pe numele meu ,cu acte pe numele meu prin vanzare cumpărare ,fără nicio clauză contractuală la notar .( Precizez ca eu mai am un frate ).Daca doresc se poate sa renunt si casa sa redevină a părinților mei ? Care ar fii procedura care trebuie urmata ?

  • Buna ziua! In cazul in care avem un contract de întreținere pt bunica noastră, dar din cauza bolii ea va fii dus la un cămin privat de bătrâni,acest contract poate fi anulat sau atacant in instanța de ceilalți nepoți?

 7. Buna ziua,
  Tata împreuna cu soția sa (decedata în 2020) a încheiat în anul 2017 un contract de intretinere cu un nepot al soției și cu soția acestuia în schimbul intretinerii aceștia dandu le apartamentul și bunuri mobile.
  Pe toată durata contractului și pana în prezent și mai ales după moartea masusii sale acesta nu și a îndeplinit sarcinile prevazute în contract. Chiar mătușa sa a fost timp de patru ani pana la deces foarte bolnava, nu mai putea merge și tata deși și el cu probleme de sănătate trebuia sa o ingrijeasca , sa o ridice sa o duca la baie și altele, acesta neavand timp de a și face datoria de intretinator. Din când în când îl mai suna ii aducea apa sau foarte rar îl ducea în locuri unde avea tata nevoie , ori din câte știu obligatiile intretinatorului pornesc din momentul punerii în vigoare al contractului (în care de altfel și intretinutii cedeaza bunurile lor mobile și imobile în schimbul intretinerii lor, conform contractului de intretinere și a ceea ce prevede acesta din punct de vedere legal)si trebuiesc indeplinite zi de zi, nu din când în când.
  Mai concret , după moartea soției sale a fost nevoit să se inscrie la o cantina unde plăte pe lunaște 520-530 lei pentru a și asigura masa de prânz pe care și o aduce singur cu mașina personala, în fieccare zi, deci apare o alta cheltuiala , benzina.. Deasemenea pentru masa de dimineața și de seara își facea singur aprovizionarea. Țin sa menționez ca nu știe sa gătească și deoarece nu locuim în același oraș l-am ajutat eu pe wup(dupa ce a fost nevoit sa și cumpere un telefon mai scump pentru a învața la 87 ani sa folosească wup ) sa și mai gătească singur unele preparate deoarece are unele probleme gastrice care nu i permit sa mănânce orice. I a rugat pe intretinatori sa i gătească măcar în weekend deoarece mâncarea de la cantina se cam repeta(fasole, cartofi) și ar dori o mâncare care sa nu i facă probleme gastrice și sa mai schimbe meniul. Aceștia au refuzat spunandu i ca nu au timp sa i gătească. Deasemenea curateneia nu era făcută zilnic, medicamentele și utilitatile și le plătește singur din pensia lui. I a atras atenția intretinatorului de ceea ce prevede contractul dar acesta i a răspuns ca sa i dea pensia și ii plătește el , spunandu i ca el are salariul mic și nu și permite sa l intretina, fără sa țină cont de ceea ce prevede contractul și obligatiile ce i le impune acesta.
  Menționez ca datorită acestor lucruri descrise mai sus și a faptului ca locuiește singur nu poate fi supravegheat în sensul ca el este operat pe cord, are bypas , merge greu , are probleme gastrice ii este foarte greu să se intretina singur. De la procuratul hranei în modul descris mai sus, la aproviozionare orice în casa la mers la farmacie la medic și la faptul ca i se poate întâmpla orice în cursul nopții fiind singur aș vrea sa l iau la mine. Ori acest lucru este foarte complicat acum când este încurcat cu acest contract.
  Au ajuns în cele din urma la concluzia de a renunța de comun acord la acest contract eliberandu se astfel fiecare de obligații : el de sarcinile cerute de contract și tata de a i da bunurile mobile și imobile (intrandu si astfel din nou în posesia apartamentului cedat în schimbul intretinerii acestuia pe toată durata vieții zi de zi din momentul intrarii în vigoare al contractului).
  I a spus tatei sa facă programare la notar pentru a renunța la tot și a anula contractul de intretinere. Au programare la notariat pe 21 ianuarie 2021.
  Tot în anul 2017 la o saptamana distanta și tata și soția lui și au făcut testamentul prin care soția lui ii lasa uneia din fiicele intretinatorului toată averea mobila și imobila și tata la fel.
  În urma celor întâmplate tatăl meu dorește sa i se returneze tot ce s-a mentionat în contract și sa și schimbe testamentul în favoarea mea , unica fiica. Dealtfel și intretinatorul a spus ca vrea sa scape odată de acest contract și tata sa meargă sa facă programare la notar ca sa renunte de comun acord la înțelegere fiind de acord sa i restituie tot.
  După discuția avuta și după programare și vazand ca acesta nici nu l-a mai sunat , tata i a cerut cheile deoarece acesta avea 2 rânduri.
  Vrem sa știm dacă acest contract de intretinere, renutarea la testamentul lăsat de soția tatălui meu (având în vedere ca aceasta i a lăsat averea în schimbul intretinerii ei și a tatălui meu) , modificarea testamentului tatălui meu care dorește sa îl treacă pe numele meu , unica fiica se pot rezolva la notariat , având în vedere vârsta tatălui meu(87 ani) și a mai multor probleme de sanatate(operat pe cord, probleme de coloana și probleme gastrice). Eu intenționez sa l iau cât mai repede de acolo având în vedere starea kui de saanatate.

  As mai dori sa stiu , ce se intampla daca unul dintre soti se imbolnaveste si nu se poate prezenta la notariat unde sunt programati.

  Rog sa primesc raspuns pe e mail.

  Va multumesc

  • bună ziua, am încheiat un contract de întreținere, cu socrii, din păcate soacra a murit la 15 zile de la semnarea actelor, e adevărat ca se anulează partea ei?

  • Buna ziua, urmează să facem un contract de întreținere cu bunica soțului, menționez că de 3 ani noi ne ocupăm de cheltuielile aferente. In cazul unui divorț între mine și soțul meu, eu ce drept am acolo dacă acea casa este lăsată printr-un contract de întreținere pe numele amândurora, dar din partea soțului? Am și eu drept acolo în cazul unui divorț ?

 8. Buna ziua .In anul 2007 socrul meu a facut un act de intretinere la o familie straina.Acestia pana in prezent nu s-au ocupat niciodata de el .in anul 2018 socrul meu i-a dat in judecata deoarece nu s-au ocupat de el absolut deloc chiar ajutand-i socrul meu pe ei cu bani.La judecatorie socrul meu a castigat procesul , iar familia respectiva a facut apel .La tribunal am pierdut socrul meu ,iar apoi a facut socrul meu recurs unde din nou a pierdut socrul meu la curtea de apel.noi am dus dovezi ca nu s-a ocupat de el ( facturi platite de socrul meu , martori poze ca eu ca si nota ii gatesc nu ei si totusi am pierdut noi ieri.ce mai putem face?? Va rog sa ma indrumti.multumim

 9. Am făcut un contract de întreținere pe termen nedeterminat în 2014. Eu sunt persoana care trebuie să O întrețină pe doamna în vârstă de 85 de ani. Este foarte irascibilă. Eu locuiesc în județul Harghita , doamna în județul Hunedoara. Nu pot să O ajut personal. Doamna nu vrea să locuiască în oraşul meu. Distanța e foarte mare. Din cauze firii ei dificile ( aruncă cu portofelul în cap persoana care O îngrijeşte şi spune şi vorbe jignitoare ) este imposibil să găsesc un om.care să O îngrijească. Aş vrea să desfac contractul şi din cauză că am făcut de atunci două boli cronice, iar mama mea a avut infarct cerebral şi în ultimul document médical apar sechelele infarctului cerebral şi tulburări cognitive uşoare. Pot să cer anularea contractului de întreținere în instanță din cauza problemelor medicale ale mamei şi ale mele? Sau nu este sănătatea a un motiv de desfacere a contractului şi nu aş avea nicio şansă de câştig? Dacă se poate să primesc răspuns pe e-mail aş fi foarte recunoscătoare. Vă mulțumesc. Cu respect, Monica

   • Buna ziua pot sparge un contract de intretinere lasat de parinti dar este trecut si concubinul dar parinti mei sant decedati si as dori sa stiu daca il pot scoate din locuinta pe concubin

     • Bună seara!vă rog să mă ajutați cu o lămurire,fata mea are încheiat contract de întreținere cu o mătusă la notar,a hotărât să îi dea casa pentru a o îngriji,o îngrijește de 8 luni,toate au mers ok până acum,de o perioadă de timp a intervenit un nepot și o altă mătușa cu niște minciuni ș.a.s-au schimbat treburile,noi ne-am respectat sarcinile din contract dar bătrâna ne caută motive din orice,ne respinge,jigniri și multe altele…întrebarea mea este poate să anuleze contractul ?cum ?s-au în cazul în care îl anulează,există șansa ca fata să își recupereze banii care i-a dat la notar când au încheiat contractul ?și că a îngrijit-o?dacă nu mai ia casa la schimb,

  • Am un apartament cu băiatul după succesiune și am făcut cu el un contract de întreținere pot sa plătesc partea lui sa să mă întreține altcineva

 10. Buna! Eu și soția avem un contract de întreținere cu mama mea in schimbul locuinței. Între timp Siria mea a plecat în Anglia și eu am divorțat. Cum poate mama mea sa o șteargă din contract și să o treacă pe soția mea actuala. Mulțumesc.

   • Am un apartament cu băiatul după succesiune și am făcut cu el un contract de întreținere pot sa plătesc partea lui sa să mă întreține altcineva

  • Mai vreau sa specific ca ea refuza întreținerea, refuza sa se plătească facturile , noi am făcut ca facturile sa ne vina pe e-mail dar cu ea nu putem izbutii , acum vine cu pretenții f mari , vine cu reguli, sa facem economie mâncare caldura curent deci e rămasă in urma , țin sa specific ca in urma cu câțiva ani a făcut la fel și cu mine, eram căsătorită cu băiatul ei și tot așa a procedat, in lipsa mea și cu o procura lăsată de mine pt soțul meu sa poată sa vândă casa veche sa ne putem face alta, in lipsa mea a vândut casa de pe noi pe ea adică pe soacra mea , care la fel vrea și acum, după ce au investit copii in aceea casa acum ia scos afara, adică ei au fost in străinătate și acum nu ai primește, nu e o alta înșelăciune, ei au luat-o in întreținere au facut ci gând bun, dar cu ea nu putem răzbi , vor sa se supună ei sa facă numai cum zice ea , ce se poate face ?????

   • Buna ziua, sigur ca ceea ce scrieti dvs. aici se poate circumscrie in ideea unei actiuni de anulare a contractului de intretinere insa trebuie sa vedem toate actele si situatia de fapt mai clara. Cu bine,a v. drd. Cuculis 0722298011

 11. Buna ziua ….bunica mea are doi copii din care mama mea este plecata in Spania dar când vine în țară îi dă bani bunicii pt necesare nu o întreține cum vrea ea pentru că mama nu pretinde nimic în schimbul ajutorului …nu de curând bunica a făcut acte cu drept de întreținere fratelui mamei dar fara acordul acesteia ….nici măcar nu au întrebat-o ea afland după 3ani de la încheierea contractului și dorește că partea ce i se revine că moștenitor după moartea bunicii sa ii cedeze fratelui meu eu și sora neavând pretenții …….ce demersuri trebuiesc făcute?mulțumesc!

  • Precizez că mama a operato cu multi ani in urma de tumoare pe bunica iar fratele nici măcar nu s-a deplasat sa o vada ,eu momentan locuiesc in anglia dar cat am fost in țară mereu am ajutato și cu spitalizări hrana…fratele dorește să îi fie alaturi bunicii deoarece a fost favoritul ei dintre nepoți dar precizez el nu vrea sa fie constrâns de nimic adică dorește să o ajute in limita posibilităților deoarece precizez bunica încă se poate întreține singura doar că îi plac datoriile iar daca va pune clauza cum dorește fratele mamei sa îi trimită o sumă lunara este că și când și-ar vinde bunul sub o formă sau alta…adică se poate face aceste contract de întreținere cu drept gratuit ??

 12. Precizez că mama a operato cu multi ani in urma de tumoare pe bunica iar fratele nici măcar nu s-a deplasat sa o vada ,eu momentan locuiesc in anglia dar cat am fost in țară mereu am ajutato și cu spitalizări hrana…fratele dorește să îi fie alaturi bunicii deoarece a fost favoritul ei dintre nepoți dar precizez el nu vrea sa fie constrâns de nimic adică dorește să o ajute in limita posibilităților deoarece precizez bunica încă se poate întreține singura doar că îi plac datoriile iar daca va pune clauza cum dorește fratele mamei sa îi trimită o sumă lunara este că și când și-ar vinde bunul sub o formă sau alta…adică se poate face aceste contract de întreținere cu drept gratuit ??

 13. Bună ziua!!! Am contract de întreținere făcut între mine și părinții mei… Tatăl a decedat, mama stă împreună cu mine. Frații mei (2 frați) doresc sa mi întoarcă contractul de întreținere. Pot face asta??

 14. Buna ziua, socrii mei au incheiat un contract de intretinere cu drept de uzufruct viager cu fiul mai mic al acestora si sotia. Din acea clipa fiul si sotia nu ne mai permit accesul in curte atat sotului meu care este fiul mai mare cat si mie ca nora a lor, socrii fiind foarte grav bolnavi. Exista temei legal pentru a intra in curte – o ordonanta presidentiala pentru a avea acces in camera socrilor?

   • Buna ziua am un contract de întreținere cu părinți soției,de câtva timp ei ne amenință cu ruperea acestui contract cu toate că noi ne respectăm clauzele contractuale (ei acum refuza ajutorul nostru ) întrebarea mea este se poate anula acest contract așa ușor cum cred ei ????

   • Bună seara, fiica mea are un contract de întreținere cu o mătușa, din anumite motive nu mai dorește sa o întrețină, poate strica fiica contractul?și în ce condiții?Va mulțumesc!

 15. Bună ziua, eu locuiesc cu mama mea din totdeauna, căsătorindu-ma, am venit cu îmbunătățiri și multe altele lucruri în aceasta perioada, am mai locuit cu un frate, acesta, ca și tata au decedat,( după ei s a făcut masa succesorala) însa eu mai am 2 surori, nu locuiesc cu noi. Anul acesta mama a hotărât ca cota parte cei revine sa mi o dea mie. În sensul acesta am făcut un contract de intretinere, cele doua surori ne fiind de acord, au spus că ne dau în judecata. Întrebarea mea este ce câștig de cauză au? Cu multumiri și respect aștept un răspuns!

 16. Bună ziua, as dori sa ma ajuți cu un răspuns la ceea ce am prezentat în materialul precedent. Mulțumesc frumos!

 17. cu respect,
  sora mea cu sotul, rezidenta in SUA, a deterrminat parintii batrani sa incheie un contract de intretinere cu uzufruct in absenta mea, neaducadu-mi la cunostinta desi locuiesc la o strada distanta de parinti.Tatal meu la momentul semnarii actului notarial era diagnosticat cu dementa senila/alzheimer si totusi actul s-a incheiat.
  IN ACESTE CONDITII, procedural, notarul a procedat conform legii, va rog?
  Mentionez ca eu am fost fiica care i-a ingrijit fizic, medicamente,consultatii doctori , internari, ajutor gospodarie, benficiarii contractului fiind la mii de km departare si faceau dor un check telefonic saptamanal iar o data pe an trimeteau 200 dolari. Dupa decesul tatatlui( beneficiarii nu au venit la inmormantarea nicunuia dintre parinti ptr ca erau”departe”) mama a incercat sa anuleze contractul “asa zisei intretinei” insa nu a reusit.
  Puteti sa ma indrumati, va rog, daca pot deschide un proces ptr participare la succesiune prin dovedirea neregulilor enuntate mai sus cu martori?
  va multumesc

 18. Buna seara! Bunica, a incheiat un contract de intretinere cu o verisoara. Verisoara respectiva i-a fost si medic de familie. Intre timp bunica a decedat. Se poate anula contractul respectiv? Verisoara nu a incalcat codul deontologic? Va multumesc!

 19. Buna ziua! Bunica, a facut un contract de intretinere cu o nepoat care ii era ruda de gradul 3. Se poate anula contractul de intretinere daca nepoata a fost medicul de familie ?

  • Buna seara, acum doua luni tata a facut un contrat de intretinere pe apartament pe surorile lui si pe cumnat ,nu iau oferit nici o intretinere eu am fost zi de zi la el si plus a avut ingrijitoare pe mine nu ma intrebat nimeni nimic ,tata a decedat pe 10 August contractul e facut intre ei pe 6 iulile mentionez nu iau cumpărat nimic !!!a avut o Bola fortea grea si rara sleroza latera amiotrofica inante de debutul boli era foarte anxios plangea din orice nu stiu ce sa intamplat dar eu cred ca la u fortat si obligat frați ca mine sa nu imi lase nimic sunt unica lui fata ,va rog sa îmi raspundeti daca credeti ca are rost sa ii dau in judecata .

 20. Buna seara, mama a facut un contract de intretinere cu fata fratelui meu in noiembrie 2020. In martie 2020 a fost internata in spital iar la externare nepoata a internat-o intr-o clinica pe perioada nedeterminata. eu si sora mea nu am stiut despre acel contract si la insistentele mamei am scos-o din acea clinica si de atunci a locuit in casa surorii mele, unde a fost ingrijita si unde a decedat pe 4 ianuarie 2022. In luna august mama a deschis proces in instanta pentru rezilierea contractului. Parata a fost de acord cu rezilierea iar pe 14 ianuarie instanta o chema pentru audiere. Ieri instanta a luat act de faptul ca mama a decedat si urmeaza sa se citeze mostenitorii cu privire la continuarea dosarului. Noi cele 2 surori suntem vom fi de acord sa se continue, deci intrebarea mea este daca o sa se continue procesul de unde a ramas? Parata mai poate sa nu fie de acord cu rezilierea? Multumesc.

 21. Mama a facut un contract de intretinere fratelui cu usufruct viager..in situatia de fata el nu se poate ocupa in totalitate de toate indatoririle de debitor asa incit mama doreste sa mai adauge un debitor in contractul respectiv care a fost facut initial( anul 2018 ),pe mine ..este posibila includerea mea in acest contract care a fost facut in 2018?cum se poate rezolva aceasta situatie in caz ca nu este posibil?

 22. Buna ziua .Am un bunic in varsta de 89de ani nu vede nu aude ne ma inteleg cu el in plus de asta nu este coerent , uita foarte repede .Am fost la notar dar nu ma poate ajuta cu un act de vanzare cumparare pt ca mi sa zis sa ii fac o expertiză medico-legală din start pierdeam pt ca el uita si cine sunt eu de fapt mentionez ca este nedeplasabil .
  Intrebarea mea este daca poate D.na notar un act de întreținere sau ce se poate face in cazul de fata si in situatia mea .
  Va rog sa ma ajutati o zi bună va doresc !

 23. Buna ziua ,am un contract de întreținere cu socri ,contrat pe care l-am onorat până în prezent când au decis să se mute din locația care face subiectul contractului .întrebarea mea este daca sunt obligat să îi intestin și în noua locație unde au decis să se mute ?

 24. Cum se poate face vanzarea unui apartament care are trei coprorietari[mama si doua fiice (65%-mama si 17,5%-fiecare dintre fiice)], avand in vedere ca mama care are 75 de ani este diagnosticata cu dementa-senila.

 25. Am făcut act de întreținere la copii,eu și soțul pentru anulare trebuie consimțământul la amindoi sau doar unul din sot

 26. Buna! O am in intretinere pe soacra mea(cu contract de intretinere). Casa a fost veche , batraneasca eu am lucrat in strainatate si am renovato si am mai construit un corp. Intrebarea mea este: la un caz de divort sau la un caz ca nu ma mai inteleg cu soacra, prin instanta judecatoreasca voi fi despagubita? Banii investiti ii pot dovedi cu fluturasii de salar si cu martori.

 27. Buna ziua. Am un contract de intretinere cu mama. Mama are pensie. Cine trebuie sa beneficieze de pensie? Multumesc!

  • Bună ziua noi avem contract de întreținere cu familia soțului.socrul a decedat. soacra mea este plecata la unul din frații soțului în Germania aceștia vor sa atace contactul pentru parte la casa.au pus-o pe soacra mea sa semneze hârtii (motive fiind rețete pentru medicamente de care ea are nevoi)dacă ar merge cu ea la un avocat acolo ar putea anula contractul fără prezenta noastră?
   Ea spune ca nu a semnat nici un act doar acele hârtii.si nu dorește sa strice contractul.
   Pot aceștia sa anuleze contractul?
   Soțul meu a aflat de la notar care la sunat sa ii spună ca un avocat pus de ei cere contractul

 28. Bună ziua. un bătrân de 81 de ani ne-a semnat contract de întreținere cu clauză de uzufruct viager, în feb. 2022, după ce soția sa a decedat. Ne cunoaștem obligațiile, dar dumnealui a spus că nu are prea multe pretenții, doar că vrea să știe că va fi înmormântat creștinește, așa cum l-am ajutat cu soția, cu toate că nu aveam nici o obligație legală la acel moment. După foarte puțin timp, a început să-și caute femei, spunându-ne că el nu a trăit niciodată fără femei și să nu stăm în calea fericirii lui. Acum o are, este o doamnă cu 10 ani mai tânără ca el, s-a mutat la el și vor să se cunune, nu mai vrea să vorbim, nu ne mai primește cu nimic, refuză orice încercare a noastră de a-l ajuta în continuare și ne-a comunicat telefonic faptul că dorește să rupă contractul. Noi nu dorim acest lucru, ce ne sfătuiți?

 29. Bună ziua. Un bătrân de 81 de ani ne-a semnat contract de întreținere cu clauză de uzufruct viager, în feb. 2022, după ce soția lui a decedat. a spus atunci că nu are multe pretenții, ci cî vrea să fie asigurat că va fi înmormântat creștinește, așa cum a fost soția lui, cu toate că nu aveam nici o obligație legală la acea vreme. Cu toate că el are pensie suficient de mare pentru a se întreține, este în putere și a spus că se descurcă, noi, cunoscându-ne obligațiile, mergeam des la el să-i ducem hrană, să-i facem menajul, să-i pregătim hrană la domiciliu etc. După foarte puțin timp, a început să ne caute noduri în papură, să cunoască diferite doamne, să le curteze și să le propună să se căsătorească, pentru că le va lăsa averea lui. acum este cu o doamnă cu 10 ani mai mică decât el, locuiesc împreună la el, au spus că vor să depună acte de căsătorie, iar pe noi nu ne mai primește, nu mai vrea să stea de vorbă, a comunicat telefonic faptul că dorește să rupă contractul. ce ne sfătuiți?

 30. Buna ziua,mama are grija de bunica de 18 ani bolnava de alzaimer are hotarire judecatoreasca de tutore mama ,e angajata social al bunici,casa bunici este data cu uzufruct cu obligatii de intretinere tot sorei mamei care de 15 ani e plecata in spania nerespectind uzufruct deloc doar trimitand 100euro cind si cind .Acum mama a dat sora in judecata pentru picarea actului uzufruct ,a primit nr judecatoresc mama dar problema e ca sora a venit in tara cu ficasa revoltate pt casa ,intreaba de pastile ne e teama ca vor sa omoare batrina ,vor sa doarma fortat in camera cu batrina bolnava ,jumatate casa e renovata de mama ca sa poata sta bunica ,ce putem face sa nu le primeasca mama fiind viata in pericol batrinei pin la prima infatisare judecata ,nu vor sa stea in camera nerenovata vor ca mama sa iasa afara din casa desi mama are acte ,tutela de la judecator raspunde de bunica ,sora mamei vine cu scandal ,deranjeaza bolnava cu scandal fac inregistrari ce vor nu scandalul carel fac ele ,ce putem face ,ne poate ajuta politia ?,cum putem actiona mai repede sa nu fie batrina in pericol so omoare pin la infatisarea ,va rog mult urgent cu un raspuns sa ne indrumati ce sa mai facem

 31. Buna ziua! Avem un contract de întreținere pe tru bunica mea. Din cauza bolii nu poate fii îngrijită acasă și va fi Dusa la un azil privat. Se va înceta acest contract din aceasta cauza sau poate fi atacat de ceilalți nepoți?
  Va multumesc

   • Cumnata mea a facut un cotract de intretinere unor tineri cu 2 copii devenind stapini in momentul semnarii actului in 2021 la notar si actual aceasta familie s-au despartit , se poate anula actul? Actul prevede sa ingrijeasca acesti tineri cu nume si prenume iar prin despartire rezulta ca tinarul e singur in averea cumnatei ci vila cu pensie mare care foloseste tinarul caci ea s plecat cu copii de la vila. Au angajat o femeie sa o ingrijeasca dar nu ei conform contractului. Se poate anula actul de intretinere facut de sora ei? Mentionez ca au incuiat poarta cu lacat si au izolat-o intr-o camera si nu da voie sa fie vazuta de nimeni nici cumnat nici prietene nici vecini nimeni. Se poate rupe contractul.

 32. BUNA ZIUA ! Am un contract de intretinere cu fiul meu , pe perioada nedeterminata ( pana la finalul meu !) , in schimbul unui apartament cu 3 camere ! Din motive medicale , sunt nevoita sa vand apartamentul ….cine poate face acest lucru / EU sau FIUL MEU ??? Este imperios necesar sa se rezilieze acest contract de comun acord pentru a se putea face vanzarea ??? Mentionez , ca relatia noastra este una foarte buna !! MULTUMESC ANTICIPAT , pentru raspuns !!!

 33. Buna ziua! am incheiat un contract de intretinere cu bunica mea care a decedat in mai putin de 30 de zile de la data autentificarii contractului.
  La momentul decesului nu stiam sa fie suferinda de vreo boala anume, stiam ca respira greu si are ceva probleme la plamani si cu inima (ca toti batranii), dar pt care lua tratament. Iar pe certificatul medical constatator scrie ca decesul a survenit in urma insufiecientei cardio respiratorii cauzata de un edem pulomonar.
  vreau sa stiu daca actul este nul sau sunt prorietara? si daca matusile mele ma pot ataca in instanta?

 34. Fiul meu cu sotia si doi copii au luat in intretinere o femeie de 78 de ani. Au adus multe inbunatatiri la casa geamuri termopan,gresie,parchet. Acum dansa zice ca este casa ei si nu le mai da voie sa izoleze ,sa schimbe parchet mancat de carii. De fapt a spus cat traieste ea nu se mai face nimic la casa. Casa necesita si ate inbunatatiri ptr a putea trai omeneste cu doi copii.
  Nu mai exista intelegere,si a schimbat comportamentul,deveninid artagoasa,dusmanoasa si ii ponegreste la toata lumea.
  Situatia este de nesuportat,fiul meu nu mai poate sta cu familia la masa,s-a izolat intr -o bucatarie afara,ptr ca batrana nu doreste sa-l vada.Se poate solicita anularea contractului de intretinere si recuperarea macar a unei parti din reparatiile facute la casa?

 35. Buna ziua!
  Exista un contract de întreținere din 2018, din momentul încheierii întreținută primește în fiecare lună o sumă de bani, o rentă lunara, aceeași sumă convenită verbal de comun acord, exista dovada extrasele bancare. Este ajutata când solicita și alte servicii, curățenie, alimente, etc. Este o persoana voluntară. Se poate că întreținută sa ceară rezoluțiunea contractului în condițiile de mai sus? Există vreun articol care prevede că dacă ai contract de întreținere și primești rentă viageră lunara nu poți să ceri rezoluțiunea contractului? Mulțumesc!

  • Bună seara. Mama ar vrea sa faca cu mine act de intretinere pentru casa ei. Întrebarea este dacă se poate face acest contract doar pe numele meu și al ei fără a-l include pe soțul meu. Este decizia ei de a face act doar pe numele meu. Sau care ar fi soluția în acest caz, ținând cont ca soțul mai are de plătit rate la un apartament doar pe numele lui încă 20 de ani. Ne interesează sa nu poată fi atacat. Mulțumesc!

 36. Bună ziua, am un contract de întreținere cu mătușa și unchiul din partea soției. Amândoi au decedat. Bătrânii au avut un băiat care a decedat de 18 ani. Acest băiat al lor a fost căsătorit 5 ani după care a divorțat. Din aceasta casatorie a rezultat un copil. A doua zi după inmormantarea bătrânei ne-a sunat mama baiatului, adica fosta nora a bătrânilor și a zis ca băiatul ei are dreptul la moștenire. Vreau sa întreb dacă nepotul bătrânilor mai are dreptul la moștenire. Având în vedere ca toate bunurile bătrânilor casa și pământurile au fost trecute în proprietatea noastră prin acel contract de întreținere, vreau sa știu dacă nepotul mai are dreptul la parte din averea bătrânilor . Mulțumesc. Mai adaug faptul ca contractul de întreținere a fost făcut după ce a murit băiatul bătrânilor adică de vreo 15 ani.

 37. Mama are un contract de întreținere cu fratele meu 2012, între timp el s a căsătorit și are un copil minor, în anul 2021 fratele decedează, relațiile cu nora și nepotul sunt ne existențe. Mama a suportat toate cheltuielile de înmormântare a fratelui și toate cele necesare după. Mama vrea să strice acest contract de întreținere și să devină din nou proprietar al apartamentului, este acest lucruri posibil având în vedere ca fratele are un copil minor?

 38. Buna ziua! Dacă un contract de întreținere se poate rezilia prin acordul părților, care este procedura efectivă de reziliere. Motivul invocat este dorința întreținătorilor de a se muta în altă țară. vă mulțumesc și aștept un răspuns.

 39. Bună ziua. Doresc și eu o informație despre un contract de intretinere. Tatăl meu sa recăsătorit după decesul mamei. Menționez nu legal în concubinaj de 25 ani. Locuind în casa mea, amândoi. Doamna și lăsat casa la o nepoata cu clauză de intretinere de 16 ani. Aceasta nu o ajută cu absolut nimic, noi o ducem la doctor, asigurându-i tot strictul necesar pt că este bolnavă. Pot trecere la răspundere nepoata pt ne respectarea contractului de intretinere. Mulțumesc frumos.

  • In mod evident ca nepoata respectiva este tinuta sa ii dea intretinerea necesara in asa fel incat sa isi respecte contractul. Daca nu face acest lucru, o puteti trage la raspundere in sensul rezolutiunii contractului de intretinere. Cu bine. av. Cuculis 0722298011

 40. Buna ziua , eu si sotul meu avem contract de intretinere imobiliar cu socrul meu din anul 2022. Noi ne-am indeplinit toate atrbutiile aferente si acuma el vine doar cu minciuni si falsuri despre noi. Vrea sa strice actele , noi ce putem face in acest caz?
  Noi nu locuim cu el , suntem vecini cu el , noi nu i-am cerut casa , el ne-a oferit-o, ingrijindul de 17 de ani de cand a ramas vaduv .
  va multumesc anticipat

 41. Buna ziua, suntem 4 frati, (2 fete,2 baieti) fiecare la casa lui.Casa parinteasca de la tara a fost lasata de tata cu act de intretinere la o sora, care locuieste cel mai aproape, actul a fost facut in martie 2018, in septembrie a murit tata si in 2019 a murit mama, in casa parinteasca a ramas cel de-al 5-lea frate care a murit in 2023. De atunci sora care a primit acel act de intretinere a pus lacat pe tot si se foloseste doar ea de casa parinteasca si terenul aferent.
  Mentionez ca NU a facut succesiunea, are doar acel act de intretinere prin care a primit casa, ea locuieste la 7 km de casa parinteasca , intrebarea este : noi ceilalti frati nu avem dreptul sa intram in casa parinteasca ? Daca intram in casa si cheama Politia noi suntem dati afara de catre Politie doar in baza acelui act de intretinere ca a primit ea casa? Sau ea devine propietara acolo numai dupa succesiune si sa faca act de propietate pe numele ei? multumesc

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.