Avocat ANRP – Despagubiri ANRP, Cum recuperam banii de la ANRP.

AVOCAT ANRP: PLATA DESPAGUBIRI ANRP – Reglementarea schemei de despagubire pana la Hotararea Pilot impotriva Romaniei.

Recuperare Despagubiri ANRP 2020 – 2021 Update Iunie 2020 – 2022 Legea 22/2020 a fost suspendata iar raportarea facuta la grila notariala acualizata a fost si ea la randul ei suspendata.

Aveti de recuperat despagubiri de la ANRP in baza unei retrocedari? Completati formularul de mai jos:

Datele introduse in formularul de mai sus vor fi folosite de catre SCPA CUCULIS&ASOCIATII in scopul contactarii dvs. pentru a rezolva problema semnalata.

Termenii si conditiile de folosire a platformei indrumari-juridice.eu gasiti aici.

Atentie – UPDATE 2022 – Cum se vor calcula despagubirile ANRP?

In interesul tuturor celor care se confrunta cu probelem cu dosarele ANRP, Avocat ANRP va spune exact cum se calculeaza despagubirile de la ANRP.

Conform legii 193/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii aceasta stabilește un nou mod de calcul al despăgubirilor în cazul imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și se aplică atât dosarelor viitoare, cât și dosarelor care se află în prezent la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP).

La ce trebuie sa fii atent când primești de la ANRP o decizie de compensare sau de validare parțială.  5 greșeli pe care ANRP le face în deciziile de compensare

De dată recentă, Înalta Curți de Casație și Justiție a stabilit că est obligatoriu pentru judecătorii naționali că despăgubirile ce trebuie acordate vor fi stabilite prin luarea în considerare a valorilor stabilite de grila notarială, astfel cum a fost valabilă pentru anul anterior emiterii deciziei de către CNCI – ANRP.

Având în vedere deciziile primite recent de către beneficiari, în urma analizei acestora, am identificat cele mai frecvente 5 erori sau nelegalități pe care reprezentanții CNCI le comit atunci când calculează despăgubirile aferente preluărilor abuzive de imobile de către regimul comunist:

 • Vechimea construcției se analizează prin raportare la momentul stabilirii cuantumului despăgubirilor și nu vechimea reală a imobilului de la momentul preluării;
 • Nu ar trebui aplicată corecția pentru risc seismic în nicio situație pentru imobilele construcții;
 • Nu ar trebui aplicată corecția pentru lipsa instalațiilor dacă există dovada existenței cel puțin a unei instalații sanitare, electrice, canalizare sau gaze;
 • Nu ar trebui aplicată corecția pentru starea satisfăcătoare a construcției atunci când, din fișa imobilului, reiese că imobilul avea o stare bună la preluare;
 • Nu ar trebui aplicate pentru gaze, canalizare, instalații sanitare dacă, la momentul preluării, la nivelul unității administrativ teritoriale din care făcea parte, nu exista o sistematizare a instalațiilor de furnizare a utilităților.

Așadar, îndemnăm toate persoanele care vor primi decizii de compensare în perioada următoare să le supună analizei, mai ales că, în ședința din data de 10 noiembrie 2022, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) a analizat 250 dosare, dintre care 185 dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001 şi 65 dosare constituite în baza legilor fondului funciar.

Această listă poate fi consultată aici http://www.anrp.gov.ro/comisia-nationala-pentru-compensarea-imobilelor/37-decizii-emise/3411-informare-privind-%C8%99edin%C8%9Ba-comisiei-na%C8%9Bionale-pentru-compensarea-imobilelor-din-data-de-10-noiembrie-2022.html

Ne întrebăm daca noul val de decizii de compensare sau de validare parțială vor fi conforme cu prevederile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 astfel cum apar ele în varianta modificată care face referire la grila notarială din anul anterior deciziei de compensare/validare.

De cele mai multe ori, însă, CNCI evaluează imobilele pentru care acordă măsuri compensatorii la valorile de grilă notarială aferente anului 2013, de cele mai multe ori mult inferioare față de valorile de grila notarială din anul anterior celui în care se emite decizia de compensare.

Trebuie avută în vedere și Decizia nr. 57 din 03.10.2022 pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept  în care se stabilește că într-un litigiu care are ca obiect contestaţia formulată împotriva deciziei de compensare emise de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, dispoziţiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 193/2021, se interpretează în sensul că evaluarea imobilului urmează a fi realizată prin raportare la grila notarilor publici valabilă în anul anterior emiterii deciziei de compensare de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, ce face obiectul contestaţiei judiciare.

Chiar dacă aceasta nu a fost încă motivată și nu este publicată în Monitorul Oficial al României, îndemnăm beneficiarii măsurilor compensatorii să adreseze critici împotriva punctajului stabilit de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor și să facă contestație împotriva deciziilor de compensare sau de validare parțială, nu doar ca urmare a faptului că grila notarială posibil utilizată de către Autoritate ar fi una inaplicabilă, de la nivelul anului 2013, ci și având în vedere faptul că de cele mai multe ori punctajul este în mod greșit stabilit.

Printre  frecventele erori identificate de Societatea de Avocați Cuculis și Asociații, în cadrul contestațiilor formulate împotriva deciziilor de compensare sau a deciziilor de validare parțială s-au regăsit aplicarea unor corecții pentru risc seismic pentru construcții care la momentul preluării de către Stat erau noi sau aproape noi, corecții pentru lipsa finisajelor sau pentru o stare satisfăcătoare a construcției, deși existau suficiente dovezi de unde să rezulte existența finisajelor și starea construcției, corecții pentru lipsa instalațiilor pentru imobile preluate intre 1945-1960 deși la nivelul acelei perioade încă nu erau finalizate lucrările de sistematizare a instalațiilor de alimentare cu apa, canalizare, gaze și curent electric, precum și altele asemenea.

Aceste corecții aplicate, fiind deseori mai mici de 1%, au o înrâurire negativă asupra cuantumului punctajului acordat în compensare, diminuându-l, de aceea o atenție sporită trebuie acordată modului de calcul al despăgubirilor primite.

In deciziile de compensare sau în cele de validare parțială, însă, CNCI – ANRP nu detaliază în mod transparent calculul efectuat pentru stabilirea despăgubirilor pe care le acordă pentru a putea aprecia necesitatea formulării unei contestații împotriva deciziei de compensare sau a celei de validare parțială, astfel că singura modalitate prin care se poate verifica dacă acest calcul este unul corect este în cadrul unui proces.

Prin intermediul unei expertize tehnice de evaluare sau a unui calcul specializat din partea avocaților societății se va putea determina ce punctaj poate fi obținut în plus față de cel oferit de către CNCI.

Vestea bună este că formularea unei contestații împotriva deciziei de compensare sau deciziei de validare parțială este că beneficiarii pot obține banii acordați deja de către CNCI chiar și în situația în care solicită anularea sau modificarea parțială a deciziei.

Pentru diferența ce va fi obținută în plus, CNCI va  emite o altă decizie în care va fi prevăzut cuantumul de puncte acordate în proces peste punctajul deja stabilit anterior.  Astfel, prin promovarea unei contestații, beneficiarul nu risca să piardă nicio sumă din valoarea despăgubirilor deja acordate.

Vă invităm așadar să verificăm împreună punctajul oferit, pentru a putea stabili ce sumă se poate obține în plus de la CNCI-ANRP ca despăgubire.

Despagubirile calculate si pentru cat de utiliat era imobilul si din ceea ce era construit – FIER, LEMN, PAMANT , CARAMIDA

Mai precis, potrivit noilor reglementări, imobilele care fac obiectul dosarelor de despăgubire vor fi evaluate prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia.

Practic, daca legea nu este respectata asa cum am indicat mai sus iar despagubirile nu sunt calculate conform grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei dar atentie si daca acestea nu se raporteaza la categoriile tehnice de folosinta, puteti formula contestatie la decizia de despagubire ANRP.

Intrare în vigoare: 12 iulie 2021

Update 2021 Recuperare Despagubiri ANRP – Despagubirile ANRP vor fi platite raportat la legea 22/2020 de modificare a legii 165/2013 si astfel, se actualizeaza decizia de impunere si punctele ANRP la momentul la care se EMITE efectiv decizia de compensare, adica la zi :

Vedeti decizii castigate cu privire la deciziile ANRP, anularea lor si recalcularea punctelor de despagubire ANRP – SCA Cuculis&Asociatii

Ce modificari aduce legea in 2021 si in baza caror grile notarile vor fi facute calculele atunci cand se vor emite deciziile de compensare dar si ce pot face pagubitii ce isi asteapta deciziile daca vor sa le conteste in instanta?

1. La articolul 3, punctul 7 va avea următorul cuprins:”

7. grila notarială – studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, conținând informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, întocmit și actualizat în condițiile art. 111 alin. (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Care este valoarea unui punct pentru plata de despagubiri ANRP?

(6) Evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.”

Art. II. –

La articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:”

ATENTIE – TOATE BUNURILE AFLATE IN PERIOADA COMUNISTA IN POSESIA STATULUI SE PREZUMA A FI FOST PRELUATE ABUZIV

(6) În cazul în care pentru imobilul solicitat nu se poate face dovada formală a preluării abuzive de către stat în perioada de referință, iar imobilul respectiv se regăsește sau s-a regăsit în patrimoniul statului, se prezumă că imobilul a fost preluat abuziv;

prezumția preluării abuzive poate fi înlăturată de deținătorul imobilului, prin orice mijloc de probă, în fața instanței de judecată, în condițiile art. 3 alin. (7). Aplicarea prezentului alineat se realizează cu îndeplinirea dispozițiilor alin. (2).”

Despagubiri ANRP
Obtinerea Deciziei De Despagubiri

Potrivit prevederilor legale, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor coordoneaza procesul de acordare a despagubirilor realizand activitatile prevazute in acte normative speciale, precum si activitatile necesare implementarii legii, incluzand emiterea titlurilor de plata, titlurilor de conversie, realizarea conversiei in actiuni si achitarea despagubirilor in numerar.

Autoritatea asigura organizarea si functionarea Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, secretariat care asigura lucrarile acestei comisii, iar atributiile conferite acestuia constau in centralizarea dosarelor continand decizii/dispozitii in care s-au consemnat/propus despagubiri, precum si in analizarea acestora din punctul de vedere al legalitatii respingerii cererii de restituire in natura, atributii indeplinite in cadrul procedurii administrative prevazute de Titlul VII din Legea nr. 247/2005.

Procedurile de transmitere Secretariatului Comisiei Centrale a dosarelor de catre entitatile investite cu solutionarea notificarilor in procedura administrativa prevazuta de Legea nr. 10/2001, insotite de intreaga documentatie ce a stat la baza adoptarii lor, sunt prevazute in cuprinsul art. 16 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005.

Impactul Legii 165/2013 asura modului de solutionare a unor dosare ANRP

Si Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, acorda mostenitorilor posibilitatea de a-si castiga dreptatea in instanta.

 1. Conform art. 35 din Legea 165, in primul rand Deciziile CNCI | ANRP, emise in mod neintemeiat,pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
 2. In al doilea arand, in cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenelelegale, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești,in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor.

În ambele variante de mai sus, instanța judecătorească se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi.

Dupa primirea dosarelor, pe baza situatiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despagubiri, Secretariatul C.C.S.D., secretariat asigurat de A.N.R.P., procedeaza la analizarea dosarelor in privinta verificarii legalitatii respingerii cererii de restituire in natura.

Ulterior acestei analize, dosarele in care, in mod intemeiat, cererea de restituire in natura a fost respinsa, vor fi transmise evaluatorului sau societatii de evaluatori desemnate in mod aleatoriu de catre Comisia Centrala, in vederea intocmirii raportului de evaluare.

In baza raportului de evaluare, Comisia Centrala va proceda la emiterea deciziei reprezentand titlul de despagubire.

Ulterior, dupa emiterea titlurilor de despagubire aferente, A.N.R.P. va emite, pe baza acestora si a optiunilor persoanelor indreptatite, un titlu de conversie si/sau un titlu de plata.

Titlul de conversie va fi inaintat Depozitarului Central in termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii, in vederea conversiei in actiuni, iar titlurile de plata vor fi remise Directiei pentru Acordarea despagubirilor in Numerar in vederea efectuarii operatiunilor de plata.

Solutionarea dosarelor privind acordarea despagubirilor se face in virtutea declansarii procedurii de acordare a despagubirilor prevazuta de Titlul VII al Legii nr. 247/2005.  

Avand in vedere  si  jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la Despagubiri ANRP –  (conform Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 4223/2008, Dosar nr. 2052/33/2007, Sedinta publica de la 20 noiembrie 2008) si art. 13 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 conform caruia A.N.R.P. coordoneaza procesul de acordare a despagubirilor realizand activitatile prevazute in acte normative speciale, precum si activitatile necesare implementarii legii, incluzand emiterea titlurilor de plata, titlurilor de conversie, realizarea conversiei in actiuni si achitarea despagubirilor in numerar, consideram ca aceasta institutie are calitate procesuala pasiva in aceasta speta.

Ce fac cei care sunt nemultumiti de deciziile date si vor sa conteste in instanta Decizia de despagubire?

Important este sa contestati decizia de stabilire a despagubirilor pentru ca altfel daca pierdeti termenul aceasta se transforma intr-o decizie definitiva si chiar daca este gresit calculata, va este direct aplicabila.

Articolul 35 L. 165/2013 – Avocat ANRP

(1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(1^1) Litigiile privind modalitatea de aplicare a prevederilor prezentei legi sunt de competenţa secţiilor civile ale tribunalelor, indiferent de calitatea titularului acţiunii. La data de 02-08-2018

Articolul 35 din Capitolul IV a fost completat de Articolul III din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018

(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor.

Av.DRD. CUCULIS ADRIAN

Aveti un dosar pentru care nu ati reusit sa va luati despagubirile? Completati formularul de mai jos pentru Despagubiri ANRP.

Disclaimer/Act de renuntare: Continutul articolului dar si a intregului site, reprezinta informare publica si nu poate fi confundata cu forma de publicitate. Prezentul articol reprezinta pozitia SCA Cuculis&Asociatii si este destinat publicului larg cu scop informativ. Informatiile oferite cu titlu de opinii personale pot fi preluate si folosite pe propria raspundere de catre profesionisti, avocati, notari, judecatori, procurori, mediatori, consilieri juridic, practicieni in insoventa etc. si nicio informatie de pe prezentul site, preluata de catre persoanele mai sus mentionate in mod neexhaustiv si folosita ca atare, nu ii poate fi imputata SCA Cuculis&Asociatii.

498 comments to “Avocat ANRP – Despagubiri ANRP, Cum recuperam banii de la ANRP.”
 1. Buna ziua.

  Va contactez pentru un dosar al tatalui meu aflat la ANRP din anul 2011,pentru care am depus cereri pentru audienta si nu am primit nici un raspuns,si stadiul dosarului de atatia ani este in lucru.
  Este vorba de un teren care are o suprafata de 13332 m p,aflat intr.o zona foarte buna a unui oras.
  Prima cerere de restituire a terenului a fost facuta in 1991,tatal ,meu s.a judecat cu primaria, i s.a spus cum era de asteptat ca nu mau pamant pentru a i se restitui in natura desi nu era asa,la moomentul respectiv fiin teren liber chiar langa al tatalui meu.
  Ideea este ca vreau sa stiu ce este de facut pentru a se rezolva acest dosar in cel mai scurt timp,nu in ani de zile cum vor autoritatile.

  Multumesc anticipat si astept cu nerabdare un raspuns.

  • Buna ziua. Cel mai sigur sunteti incadrata la leagea 247 coroborat cu legea 10. Trebuie sa vedem exact actele dvs. pentru a putea estima o durata de restituire. Depinde in ce stadiu sunteti acum. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • Buna ziua, domnule avocat, daca avem decizia de validare partiala a dezbagubirilor de la statul bulgar in care sunt trecute si sumele de bani aferente mostenitorilor, ce urmeaza sa mai vina? Titlul de plata se da dupa deczie sau e tot una cu decizia ? Va multumesc !

    • Buna ziua. As dori sa va intreb: 1- am primit deja 2 transe de la anrp.legea din 2020 inteleg ca se aplica doar pentru dosarele aflate in lucru. Noi, pentru sumele pierdute(grila 2013) si pentru viitor trebuie sa actionam in justitie? Avem sanse? 2- titularul a decedat. Se pot lua in continuare banii de la cec cu un supliment notarial la certificatul de mostenitor sau trebuie trimise documente la anrp pentru modificare nume titular, etc. Si atunci, ce acte ar fi necesare? Va multumesc mult

     • Titlurile de plată se emit ptr. toți moștenitorii sau se emite un singurvtitlu de plată?
      Mulțumesc!

       • Am primit titlul de plata pentru prima tranșă de la ANRP pe numele a 4 moștenitori și nu cădem de acord cine să ridice banii de la CEC .Putem depune cerere la ANRP ca să primim titluri individuale măcar pentru următoarele 4 tranșe? Și în cazul acesta care este procedura și ce acte trebuie SC? Sau cum putem proceda? Mulțumesc mult!

      • Am primit recent răspunsul ANRP decizie invidare deși sunt acte la dosar ca pământul a fost preluat de catre comuniști in 1950 trecand la GAC

        • Buna ziua. Avem o decizie judecătorească definitivă și irevocabilă. Urmeaza sa o depunem la Anpr..Suntem 4 moștenitori care hotărârea ne-a ajuns la fiecare in parte prin poștă inclusiv fratelui decedat.Copii decedatului nu au succesiunea făcută.Cum intra in posesia despagubirii?
         Titlul de plata se imparte la fiecare de către Anpr sau cum se procedează cu plata?Multumesc

    • Ds nr 52256/CC un imobi demolat abuziv.proprietarul decedat si in calitate de mostenitori Gavrilescu Ionela s, sotie și Gavrilescu Costin fiul , solicitam despagubirile imouse prin legea 165/2013

     • Ce se poate face în cazul în care decizia de acordare a despăgubirilor nu a fost primita de către titular, aceasta întorcându-se înapoi cu plicul nedesfacut, și de atunci au trecut mai bine de 3 ani. Menționez ca titulara a decedat, iar în urma dezbaterii moștenirii, a rămas fica defunctei . Mulțumesc mult.

      • Sunt unul din moștenitorii uneia din cele 4 persoane în favoarea cărora s-a emis decizia de compensare, persoane care sunt decedate înainte de data deciziei.
       Cum să procedez în vederea emiterii titlului de plată, având în vedere că în decizie se menționează că se va emite un singur titlu de plată, iar unii din moștenitorii decedaților nu vor să se prezinte, iar câțiva fiind în străinătate nu vor să se implice.
       Mulțumesc pentru înțelegere. Pot oferi date suplimentare și detalii doar pentru o parte din moștenitori.
       Cu respect, Partenie Neculai.

    • Dosar inregistrat la ANRP cu nr.5220/cc focsaneanu maria [decedata] sunt singurul mostenitor, detin certificat de calitate mostenitor , e la dosar in original.impreuna cu alte documente cerute de anrp si trimise de mine,nu am primit nici un raspuns.expropiati in noiembrie 1989.va multumesc!

   • Bună ziua.Acum recent am găsit an acte un titlu de proprietate de la bunici. As dori sa aflu dacă se mai poate face ceva.

   • Bună ziua, am întâmpinat greutăți în obținerea documentelor ptr. întocmirea dosarului și am reușit abia în anul 2008 să îl depun, nu m-am încadrat în termen, precizez că este ptr.casa demolată, se mai poate face ceva?

   • Bună ziua am și eu o întrebare
    Am un teren care sa construit drumul ecspres craiuva Pitești și am primit acasă o hârtie în care scrie ca voi fi despăgubit cu 1lei /mp eu cred ca nu este o acest preț avind invedere ca di 7000mp mai am dor aproximativ 1500mp potsa fac ceva în acest sens pentru a obține un preț cit mai corect cu realitatea
    Va mulțumesc și aștept și eu un răspuns

  • BUNA SEARA,DOMNULE AVOCAT CUCULIS AM SI EU O PROBLEMA SI ANUME AM O DECIZIE EMISA IN TEMEIUL LEGII 9/1998 VALIDATA SI CU SUMA ACTUALIZATA IN HOTARARE SUNT 7 BENEFICIARI CU COTE DIFERITE POTRIVIT CERTIFICATELOR DE MOSTENITOR.
   INTREBAREA ESTE CUM SE VOR EMITE TITLURILE DE PLATA SI NOI CUM VOM INCASA BANII ? CINE STABILESTE SUMELE POTRIVIT COTELOR DE MOSTENIRE?
   VA MULTUMESC

   • Ce se poate face într-un dosar ANRP dacă beneficiarul nu a menționat toți moștenirii pentru a-i procura un avantaj patrimonial ?

     • Buna ziua domnule avocat.Am dosar pentru retrocedarea de teren arabil,depus la primaria Felnac din 2010.Ma amana motivand ca deocamdata nu au teren disponibil dar spera ca se va rezolva.Sant 11 ani de camd am depus acest dosar si nu s-a rezolvat nimic.
      Ce ma sfatuiti sa fac???Multumesc anticipat

   • Bună ziua
    Am avut un dosar în care erau trecute 2 imobile pentru despăgubire, dar mi s-a dat decizie de espagubire în 2019 doar pentru un imobil. Întrebând mi s-a spus ca primăria nu atromise acte conclude.nte pentru imobilul respectiv. Am umblat și am făcut rost de acte pe care le-am trimis după trei luni la Anrp. Dar nu am primit nici un răspuns. A reluat emailurile către Anrp în luna august și am primit un răspuns evaziv cum ca primăria nu a transmis acte. Se mai poate face ceva? Este vorba de un teren de 1000mp.
    Multumesc!

    • Buna ziua. Despagubirile de la ANRP reprezinta si astazi o provocare pentru cei care nu au avocat angajat. Nu merge doar cu emailuri, o sa fie necesar sa deschidem o actiune in instanta. Va ajutam. Cu bine, av. drd. Cuculis 0722298011

     • Avem dosarul 45646/2009 înregistrat la ANRP.Dosarul figurează” în llucru’
      Suntem opt mostemitori și intre timp soțul meu a decedat și ceilalți proprietari sunt.in.varsta.si bolnava de cancer.in faza.terminala.Ce se poate face pentru o soluționare rapidă a dosarului de despăgubiri pentru 328.mp.teren în Timișoara?

  • Buna ziua . Inbaza legii10 /2001 am primit in anul 2006 o Dispozitie prin care eram despagubit partial cu o suprafata de 200 mp dintr-un total de 477 mp. Intrebarea mea este , Se mai poate face ceva pentru reintregirea dreptului de proprietate( despagubiri in natura sau bannesti). Va multumesc anticipat!

   • Bună ziua domnule avocat.Am un dosar la ANRP DEPOS in anul 2012 sau 2013 in care exista o hotărâre definitivă a și irevocabilă. Am solicitat de cel puțin. 3 ori o audiență dar nu m-am contactat nimeni. O dată la 6 luni fac drumul la ANRP pentru obținerea informațiilor cu privire la acest dosar iar răspunsul este același adică este în așteptare. Deși am depus la registratura o cerere pentru soluționarea dosarului cu celeritate având hotărârea instanței mi s-au comunicat că nu mă incadrez pentru acest lucru

  • BUNA ZIUA! PENTRU O DECIZIE DE COMPENSARE CARE S A EMIS PE UN NUME GRESIT , SI AM FACUT SOLICITARE DE INDREPTARE EROARE MATERIALA SI INCA NU AM PRIMIT NICIUN RASPUNS , CE SE MAI POATE FACE ? FARA A APELA LA INSTANTA . MULTUMESC

  • Noi am ajuns in jungla numita ANRP in anul 2011. CNCI ,care a dormit din anul 2013 pana in anul 2016,s-a trezit brusc si dupa o alergatura de un an ,am auns la Tribunal si curtea de apel Bucuresti care a indreptat oarecum greselile,zic eu voite.
   Intrebarea este akta : Dupa deciziile din 2918 si 2019 ,am primit banii,atati cat a fost legea aceea stramba. Conform legii nr.193/2021 putem solicita recalcularea ? Multumesc.

   • Buna ziua 2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    Articolul 2^1
    La articolul 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
    (6) Evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se exprimă în puncte și se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia. Un punct are valoarea de un leu.

  • Daca mai pot trimite documente pentru a obține despăgubiri pe terenuri luate abuziv în decembrie 1947 30 rgf104 și RGF 78 din20oct proprietate luata abuziv cu o suprafață foarte mare de peste 10000ha inca nepredata proprietarului de drept urmaș al celui care a fost deposedat

  • Am fost informată că pot ridica bani de la ANPR dar mi-au spus că trebuie să fac taxa de succesiune pt că soțul meu a murit . Mi-au spus cîti bani sa ridic dar eu nu sint mulțumită .Ce trebuie sa fac sa ridic bani s-au să-i dau in judecată deoarece casa a fost în zona zero în Craiova

 2. Buna ziua.D/l avocat .va rog spuneti.mi daca va pot aduce un dosar ANRP.din 2005 inregistrat ..si din 2010.este la o d.na avocat care nu a reusit sa obtina nimic in 4 ani de zile,astazi m.a sunat sa imi spuna ca putem rezilia contractul,,initial a cerut onorariu de succes.imobilul este in Campina jud,Prahova..200 mp.teren.si 100 casa..in centrul orasului.nu se poate restitiu in natura fiind pe el magazine,construite.Va multumesc pentru raspuns anticipat//si va las si un telefon 0768641..

  • Buna ziua stimata doamna. Cu siguranta puteti sa va recuperati sumele de bani, mai ales acum ca legea din 2013 a fost declarata NECONSTITUTIONALA. Va asteptam sa facem o programare la 031.412.48.88 numarul nostru de cabinet. Cu stima, av CUculis 0722298011

   • Buna ziua, am depus de curand un dosar de restituire la ANRP.
    Care sunt etapele umatoare? Exista un termen légal in care ANRP trebuie sa raspunda? Daca da, cate luni ?
    Va multumesc

  • Bună ziua! Domnule avocat Cuculis, am și eu o problemă. Mama mea fiind însărcinată cu mine în 1976 i-au demolat casa. A depus la primăria Călărași în anii 96-98 și nu sa rezolvat nimic. Primăria i-ar fi cerut titlu de proprietate, bineînțeles că nu avea în anii 76′. Locul unde era casa a câștigat o persoană care se ocupă cu agricultură. Bineînțeles având relații mai bune. Comunismul i-au dat mamei 10.000 de lei. După socoteala mea salariile pe timpul acela erau 1700-2200. Mă refer că nu se poate construi o casă din 10-12 salarii. I-au dat statul un apartament, bineînțeles fără proprietate iar după revoluție în 89’am cumpărat apartamentul. Se poate rezolva? Cu respect domnului avocat Cuculis.

   • Se poate plăti zilele care trebuie să le lucrezi în folosul comunități?printro ordonanță de la tribunal.

  • Stimate Domnule Avocat ,
   Am varsta de 55 de ani , am muncit in Romania cu o vechime in munca si mai apoi am avut grija de mama mea bolnava pana ce a murit ! Am primit o indeminzatie fara ca sa am vechime pe cartea de munca ! Dupa moartea mamej sunt singuea si am cheltuieli ca urmas in apartament si vreau sa ma ajutati sa imi primesc o pensie de urmas la varsta mea caci nu ma angajeaza nimeni si nu am nici un venit din care sa traiesc Astept raspuns ca sa imi spuneti ce drepturi mi se cuvin dupa moartea mamei mele ca ingrijitor sau asistent la domiciliu , caci nu am fost angajata ca asistent de ingrijire in spital .Am ingrijit- o pe mama in casa in care a muncit sa creasca copii si eu am avut grija cat a fost la pat bolnava , iar dupa deces nu primesc nici un drept din care sa traiesc .Cazierul imi este foarte curat ca si mainile curate cu care m- am ingrijit de sfanta mea mama ! Astept judecata dreapta in cazul meu ! Va multumesc .

 3. Buna ziua, tatal meu are un titlu de despagubire emis in anul 2009, si ANRP nu zice nimic, nu a primit nici un leu pana in acest moment, va intreb se poate actiona in judecata aceasta auatoritate pentru intarzierea plati, a indicelui de inflatie + dobanzile aferente, stiu ca s-a intrerupt plata pentru anii in care am fost in asa zisa criza, cred ca u inceput platile dar nu au mai primit nici o notificare de la ANRP, din presa am informatia. Va multumesc !

   • Buna ziua, am depus de curand un dosar de restituire la ANRP.
    Care sunt etapele umatoare? Exista un termen légal in care ANRP trebuie sa raspunda? Daca da, cate luni ?
    Va multumesc

    • Bună seara! Am avut un proces cu anrp.ul in care am contestat suma de despăgubire acordată. Sa efectuat o evaluare de către un expert evaluator desemnat de curte. Am câștigat pe fond iar la apel să dat dreptate anrp.ului! Printre altele au contestat evaluarea exportului!?! Va rog sa îmi comunicati dacă mai este vreo cale de atac, având în vedere că nu eu am efectuat evaluarea. Multumesc anticipat!

      • Buna ziua , am o casa pt care nu am aplicat la legea 10/2001 , dar am depus cerere in baza legiii 247/2005 avind 5000 mp intravilan agricol.Cererea a fost respinsa ca nefiind bine depusa ( trebuia depusa pe legea 10/2001 ni s-a spus). Am facur proces pt legea 247/2005 , am pierdut.Va rugam frumos sa ne spune-ti daca ar mai fi ceva de facut.Apropo ca si solutie cred ca ar trebui anulata legea165/2013 cu evaluarea in baza grilei notarilor publici care ofera 10% procente din valoarea de piata , revenit la legea 10/2001 care este facuta profesionist si reflecta toate situatiile din viața reala si adus in lus dreptul de depune dosarul la locuinta oricand avem posibilitatea, pentru ca sunt oameni din diaspora care nu au cum sa reuseasca sa se prezinte in timp , plus o multime de alti factori .Iar la final nu s-ar alege decit tot cu o locuinta , nu cu doua .Cu stima

     • Pentru dosar depus la anrp in 2013 se mai poate introduce actiune in instanta.,desi am depasit termenul de 6 luni.

    • Buna ziua. Am primit un teren(mostenire) intravilan , in indiviziune . ulterior a fost dezmembrat,masurat de topograf pentru primarie, apoi altul , pentru noi(preferatul primariei).S-a intabulat. La solicitare cf pentru informare (dupa 2 ani) am constatat ca este alt nr. cf , iar cele 2 terenuri au, de fapt,cu 60 mp mai putin fiecare, masurare cadastru general. Mai pot obtine vreo reparatie? Ce si cum? Va multumesc

  • Bună ziua proprietarul a câștigat casa în baza legii10/2001 ca și chiriaș am băgat foarte mulți bani în casă pentru materiale de a o întreține iar acum vor să mă execute cu executorul judecătoresc fără a primi o locuință din partea statului sau a proprietarului și nici nu mă despăgubește pentru ce am făcut în acea locuință cum pot opri executarea silită până rezolv situația mea de a nu rămâne în stradă

 4. Domnul avocat !
  Va rog sa-mi spuneti care ar putea fi cauza neprimirii sumelor dispuse ca despagubire, daca s-a dat hotararea, s-a facut evaluarea, am facut cererea, am trimis si contul bancar, s-a emis titlul de plata si din 2011 nu a fost efectuata plata pentru suma de 400.000 lei , legea nr.290 ! Va multumesc !

  • Buna ziua. In conditiile specificate de catre dvs. va sfatuiesc sa puneti in executare titlul si sa nu asteptati pana se fac platile voluntare. Motivul este unul cat se poate de simplu. Din an in an, bugetul alocat de catre Guvern, scade si astfel platile se vor amana la nesfarsit. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 5. domnule avocat,
  Parintii mei sunt beneficiarii unei Decizii privind acordarea de despagubiri in conditiile Titlului VII – Regimul stabilirii si platii depagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv din Legea nr 247/2005, drept masura reparatorie pentru exproprierea si demolarea unui imobil situat in Targu Mures, in anul 1988. Decizia a fost emisa in mai 2010 si prevede emiterea unui titlu de despagubire in cuantum de 3277,40 Ron, suma rezultata din valoarea stabilita prin raportul de evaluare, de 51800 Ron, din care s-a scazut despagubirile in valoare de 65125,53 Lei vechi, incasate in anul 1988, actualizate cu coeficientul de actualizare, respectiv 48522,60 Ron – rezultand astfel cei 3277,40 Ron pe care parintii mei au fost invitati sa se prezinte sa-i incaseze la sediul ANPR.
  Pana in momentul de fata, parintii mei nu au intreprins nimic in acest sens (nu au continuat demersurile) fiind nemultumiti de suma acordata drept despagubire – in conditiile in care este vorba despre un imobil situat in Targu Mures, o casa cu 2 camere construita in 1955+ bucatarie si baie adaugate in 1985, anexe, si teren aferent de 530mp, care probabil ar valora azi in jur de 100000 euro.
  Intrebarea mea este daca se mai poate intreprinde ceva pentru a contesta decizia din 2010 si a obtine o despagubire pe baza unei evaluari juste.

  • Buna ziua,

   Ma puteti ajuta va rog sa inteleg care este baza pt. calculul actualizarii despagubirii pentru dl. Adrian Farcas (mai sus). De la 65125,53 lei incasati in 1988 la 48522,6 RON in 2015?

   Va multumesc
   Richard Popa

 6. Buna ziua,
  Dupa mai bine de 21 de ani de batut drumurile tarii, pentru un pamint agricol de 4,5 ha mostenit in Jud Ialomita, com. Bordusani am renuntat in ultimul rind si am intrat in posesia despagubirilor derizorii care sint platite in 5 ani….
  Intrebarea noastra este:
  – se poate deschide un proces in justitie in care sa cerem despagubiri pentru daune materiale si morale?
  – si daca da unde trebuie mers
  Mentionam ca traim in afara Romaniei in cadrul EU or Comuniunii Europene.
  Cu multumirile de rigoare,
  DV

 7. Buna ziua. Am si eu nevoie de un pic de indrumare. Anul trecut am primit prima transa din banii din despagubire de la anrp. Beneficiarul, tatal meu, a decedat la o luna dupa incasarea banilor, iar acum nu stiu ce va urma, vor mai veni si restul de bani? vor fi probleme la incasarea lor? ce trebuie facut? va multumesc anticipat si va rog sa ma scuzati de deranj. O zi buna!

 8. Buna ziua,

  Am calitatea de mostenitor intr-un dosar Legea 10. Va rog sa imi spuneti ,
  1.Care este procedura in cazul in care in sedinta din 27.01.2015 s-a stabilit ca urmeaza sa fie emisa decizia de despagubire ? ( pentru teren).
  2. Deasemenea va rog sa imi spuneti ce trebuie facut daca Dispozitia emisa de P.M.B. in anul 2006 prevede masuri reparatorii numai pentru teren desi Notificarea din 2001 mentiona masuri reparatorii pentru casa demolata si teren preluat abuzuv. Desigur ca am toate documentele doveditoare pentru solicitare despagubiri si pentru casa demolata, aflata in proprietatea parintilor mei decedati.
  Cu multa stima si multimiri,
  Steliana Tincea

  • Am primit I transa din decizia de compensare dar,fratele meu (moștenitor și el )a decedat în dec 201
   9Cetrebuiesa facem mai departe ca ar putea veni a doua transa.Va multumesc!

 9. Buna ziua

  In anul 1958 tatal meu a fost arestat politic si condamnat la 20 ani inchisoare si confiscarea averii. Mama mea a deschis proces de partaj si a reusit sa pastreze jumatate din casa. Cealalta jumatate, impreuna cu alte bunuri si pamant a fost evaluata la 9187 lei si confiscata.
  Dupa ce mama mea a platit aceasta suma, a recuperat casa si pamantul.
  Prin legea 221/2009 am deschis proces si de atunci ne tot judecam. Instanta tot amana ca nu poate evalua inflatia din 1958 pana in 1989 iar un evaluator pus de ei a calculat despagubirea la 3600 lei actuali, 2015, deci o batjocura.
  Ce e de facut?

  Multumesc

  • Buna ziua, fiind deja in instanta de atata vreme, nici nu mai este facil sa mutati dosarul la un alt avocat, sunteti deja mult prea inaintat in procedura sa o mai puteti intoarce, va dau un sfat de a contesta raportul de evaluare. Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • am un dosar la Anrp pe legea 10 , d-le avocat si o sentinta judecatoreasca prin care mi se acorda despagubiri in echivalent doar ptr. teren desi pe acest teren a existat o casa mare si frumoasa care a fost demolata abuziv in regimul comunist . la Primarie am fost sa mi se acorde dupa legea 165/ 2013 si ptr. casa masuri compensatorii. Mis-a spus ca respecta hot. judecatoreasca. am depus tot felul de acte ..nimic Va rog sa-mi spuneti ce mai pot face ? VA multumesc anticipat.

    • Buna ziua dacă sunt chiriaș de icral sector 1 si primaria se judecă cu proprietar sau moștenitor,noi ca chiriași ne dau în stradă dacă castiga in instanta proprietar,,există vreo lege pentru chiriași cu copii mici multumesc,,,casa este pe legea 10

 10. Buna ziua. Am si eu nevoie de un pic de indrumare. Anul trecut am primit prima transa din banii din despagubire de la anrp. Beneficiarul, tatal meu, a decedat la o luna dupa incasarea banilor, iar acum nu stiu ce va urma, vor mai veni si restul de bani? vor fi probleme la incasarea lor? ce trebuie facut? va multumesc anticipat si va rog sa ma scuzati de deranj. O zi buna! va rog frumos indrumati-ma in vreun fel. am facut succesiunea pe bunuri. mai trebuie si altceva?

 11. Buna ziua domnule avocat Cuculis. Mama are o decizie de invalidare a unei Hotarari pt legea 9/98 primita pe 23.06.2015. Dupa ce am primit acea decizie de invalidare am facut doua cereri prealabile catre ANRP de anulare a deciziei de invalidare. Intrebarea mea este,contestatia la Contencios Administrativ trebuie sa o depun in termenul celor 30 de zile de la primirea plicului sau pot astepta raspunsul celor de la ANRP si apoi sa depun contestatia? Va multumesc.
  Cu respect,
  Iftene Ovidiu

 12. Buna ziua,tatal meu are o hotarare de stabilire a cuantumului despagubirii pentru procedura de expropiere ,proiectul autostrada lugoj-deva datata cu 31.01.2013 in care se specifica valoarea despagubirii de 7834,95 ron pentru o suprafata de 6813 metri patrati,categorie de folosinta teren arabil.Mentionez ca tatal meu este suferind de altzheimer de 1 an , iar mama este curator.Dorim sa stim
  daca se poate ataca prin instanta aceasta hotarare ,deoarece acea suma este derizorie si tanandu-se cont ,ca in multe alte situatii suma evaluata pe un mp teren a fost si de 20-30 euro. Multumesc.

 13. Buna ziua.Am un dosar de despagubire mai exact a fost o casa ce a fost demolata iar in loc este un local privat .Dispozitia este din 2005, mentionez ca titularii au decedat ,sunt mostenitoare,si pana in prezent nu am primit nimic din partea Anrp.Am rugamintea la dvs sa-mi spuneti ce pot face in aceasta situatie.Cu respect astept raspunsul dvs.

 14. Va rog sa-mi spuneti daca metodele de mai jos de actualizare a unei sume confiscate in 1958 (9142 lei) pot fi acceptate de instanta.

  Metode de actualizare a sumei de 9142 lei in anul 1958 la valoarea din 2015

  Metoda nr.1

  9142 lei 1958 = 9142 x 20 lei 1952, adica 182840 lei anterior Hotărârii nr. 147 din 1952. (reforma monetara).

  182.840 lei 1952 sunt echivalati cu 182.840 lei 1948.

  182.840 x 1303,33 = 238.300.857.2 lei 2001 prin aplicare ORDIN Nr. 3 din 27 aprilie 2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data de 14 februarie 2001.

  238.300.858.2 lei 2001 se actualizeaza cu rata inflatiei din 2001-2015 de 2,6712 conform INS si prin taierea a 4 zerouri rezulta suma de 63.654,93 RON.

  Deci suma de restituit este 63.654,93 RON adica 14.192,95 Euro

  Metoda nr. 2

  Se echivaleaza in aur, folosind pretul aurului din 1952 .

  Preţul de cumpărare al aurului de către Banca de Stat se fixează la 12 lei şi 45 bani pentru 1 gram aur fin conform Hotărârii nr. 147 din 1952. (reforma monetara).

  9142 : 12.45 = 734.29 grame;

  734.29 x 150.773 (curs aur BNR) = 110.711,1 RON

  Deci suma de restituit este 110.711,1 RON deci 24.684,75 Euro .

  Aceasta valoare este mai aproape de adevar caci duce la o valoare de 49.369,5 Euro ceea ce pentru o casa noua (3 camere, doua holuri si o camara, din caramida, acoperita cu tigla, cu gaze si apa curenta), un teren de 400 mp si un alt teren de 700mp este chiar putin.

  • Un caz similar.Sotia mea a primit la botez(27/01/1945) un libret CEC in valoare de 10.000 lei cu o clauza(suma se poate ridica de titulara la implinirea varstei de 17 ani) Cum restituirea nu a fost efectuata nici pana in prezent,, CEC-ul a confiscat suma.
   Va rog sa-mi spuneti daca se mai poate face ceva si cum ? In aceasi situatie se afla si sora geamana a sotiei.

   • Sotia mea si sora ei geamana au primit la botez (27/01/1945) cate un libret CEC in valoare de cate 10.000 de lei cu clauza (suma se poate ridica de titulara la implinirea varstei de 17 ani) .Cum restituirea nu a fost efectuata nici pana in prezent, CEC-ul a confiscat sumele.Va rog sa-mi spuneti daca se mai poate face ceva si cum ? MULTUMESC!

  • Buna ziua dacă sunt chiriaș de icral sector 1 si primaria se judecă cu proprietar sau moștenitor,noi ca chiriași ne dau în stradă dacă castiga in instanta proprietar,,există vreo lege pentru chiriași cu copii mici multumesc,,,casa este pe legea 10

 15. Buna ziua,
  Am avut o casa care a fost demolată in 1986. Am depus actele pentru despăgubirii in 2005 si mi sa spus ca e tirziu. Ce opțiuni mai am?

  Multumesc

 16. Buna ziua, va supun atentiei urmatoarea problema, pe care o are familia noastra, in speranta de a ne indruma spre rezolvarea unei probleme de restituire in baza Legii 10. In anul 2001 am depus notificare in baza legii, asa cum era legislatia in vigoare la acea data , la Primaria Capitalei. In anul urmator am completat dosarul cu toate actele solicitate suplimentar si, nici pana in ziua de azi, nu s-a uitat cineva pe doasrul in cauza el fiind inca afisat ca la inceput pe site-ul PMB, fara rezolutie fara nimic… Am trimis alte notificari de a ne baga cineva in seamna si nici pana in ziua de astazi nu ni s-a dat vreun raspuns. Mai pot sa le dau vreo speranta parintilor care deja au ajuns la o varsta inaintata si se pot stinge cu oful cauzat atunci de fostul regim si acum de actualul sistem?????

 17. Buna ziua,domnule avocat Cuculis,
  as vrea sa va rog sa ma ajutati sa aflu in ce stadiu se afla dosarele de despagubiri depuse de fostul meu sot ,CARNAZIU N.VALERIU(decedat in 19.12.2005),in anul 2004 si care nu mi-au revenit nici pana astazi ca sotie supravietuitoare,desi din adresele primite de la Prefectura Piatra Neamt si Prefectura Galati urma sa se emita decizii din anul 2008.Va multumesc anticipat pentru amabilitate si raspuns ,GEORGETA CARNAZIU/0745024XXX/0766945XXX/e-mail.g

 18. Buna ziua, va supun atentiei urmatoarea problema, pe care o are familia noastra, in speranta de a ne indruma spre rezolvarea unei probleme de restituire in baza Legii 10. In anul 2001 am depus notificare in baza legii, asa cum era legislatia in vigoare la acea data , la Primaria Capitalei. In anul urmator am completat dosarul cu toate actele solicitate suplimentar si, nici pana in ziua de azi, nu s-a uitat cineva pe doasrul in cauza el fiind inca afisat ca la inceput pe site-ul PMB, fara rezolutie fara nimic… Am trimis alte notificari de a ne baga cineva in seamna si nici pana in ziua de astazi nu ni s-a dat vreun raspuns. Mai pot sa le dau vreo speranta parintilor care deja au ajuns la o varsta inaintata si se pot stinge cu oful cauzat atunci de fostul regim si acum de actualul sistem?????

 19. Dosar din 2004 la ANRP, returnat la Primaria Galati in 2011, stat acolo mult, in urma insistentelor propus in 2012 dat teren (? imobilul demolat ).
  Acum nu au/nu vor teren si-mi cer sa formulez cerere in care cer trimirerea dosarului inapoi la Bucuresti cu mentiunea despag. in bani (motivul returnarii ar fi fost lipsa specif. teren sau bani !… desi initial au motivate lipsa doc.!) ce sa fac ? cerere si o iau de la capat cu ANRP sau proces cu Primaria Galati ? dosar simplu :mama dec.tata dec. eu singur mostenitor !!!
  Multumesc,
  Cu stima,

 20. Buna ziua D-le Avocat.

  As vrea sa va rog sa ma ajutati cum sa procedez sa pun in miscare rezolvarea dosarului meu de despagubire.
  In anul 2006 a fost depus la ANRP un dosar privind despagubiri pentru un imobil din Comuna Greci Ju. Tulcea, dosar care nu s-a solutionat nici pana acum.
  In anul2010 am dat in judecata Primaria Com. Greci la Tribunalul Jud. Tulcea, care prin motivarea data mi-a aprobat restituirea imobilului in natura, facandu-se si evaluarea imobilului de catre expertul judecatoresc.
  La recursul intentat de Primarie, Curtea de Apel Constanta a motivate ca Sentinta data de TRIBUNALUL TULCEA ramane valabila in afara de restituirea in natura a imobilului, cu despagubiri.
  In anul 2012 cand s-a definitivat procesul, entitatile respective ( Primarie si Prefectura ) au inaintat la ANRP toate documentele cu care a fost completat dosarul. In final am luat toate aprobarile respective, asa incat hotararea a devenit definitiva, irevocabila si executory.

  Cu multe multumiri,

  Cobzaru Argentina.

 21. Buna ziua!Sant din Constanta si am depus in anul 2001 ,o notificare de mostenitor al bunicilor mei ca in baza legii 10/2001 sa fiu despagubit pentru un teren de cca 400 mp. Bunicii mei au cumparat in anul 1926 o casa cu pamintul de 400 mp.Eu detin actul original din 1926 prin care s-a facut tranzactia. In anul 1977, bunicii mei au vandut casa pe baza de chitanta de mana,dar pamantul nu se vindea cu acte la acea data. In anul 2005 am primit de la Prefectura Constanta, o adresa in care imi face cunoscut faptul ca notificarea mea depusa in temeiul Legii 10/2001 modificata pri Legea 247/2005 a fost inaintata spre analiza Primariei Constanta ,DAR NICI DUPA 10 ANI NU AM PRIMIT UN RASPUNS.VA MULTUMESC!telefon 07274740xx

 22. Draga domnule avocat
  Ca atatia romani,am avut si noi un dosar de despagubire depus la ANRP si in 2 sept.2015 am primit decizie de invalidare a cererii cu mentiunea ca aceasta decizie poate fi atacata cf.art.35 al.1din L 165/2013, in termen de 30 zile.Motivul :
  1. Nu s-a putut stabili suprafata preluata de stat,lipsind cererea de intrare in CAP.Mentionez ca mai avem un titlu de proprietate din partea tatalui dupa L18/91pe suprafata de 7.31ha pentru care nu s-a solicitat cerere de intrare in CAP.Am solicitat Primariei Luciu,Buzau acest document si mi s-a raspuns ca nu exista mentiuni in registrul agricol in acest sens.Nu stiu de unde as putea lua documentul.Cererea noastra de despagubire este pentru o suprafata de 1.6 ha in completarea suprafetei detinuta de tatal meu.De la Arhivele statului am trimis copie de pe extras din matricola de impuneri din anul 1950.
  2.Cerea de reconstituire nu poarta stampila cu numar de inreg.,este semnata de o singura persoana si nu exista fila din reg.special de inreg.a cererilor cu pozitia cererii formulate de solicitanti.
  In fap, in anul 1998 a fost depusa o cerere in numele tuturor mostenitorilor, semnata doar de sora mea care locuieste in sat ,noi ceilalti mostenitori fiind in Buzau.In anul 2003,Primaria Luciu ne face o comunicare tuturor ca pentru suprafata solicitata suntem trecuti in anexa 3,pozitia 1,conform Hotatarii Comisie judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate nr.218/2002.In anul 2014 ANRP solicita o serie de documente iar noi am refacut cererea cu toate semnaturile.
  Aceleasi demersuri le-am facut pentru inca o suprafata de 2.12 ha suprafata detinuta de bunicul nostru,pentru care s-a solicitat restituire de catre mama noastrain anul 1998 cand era in viata.Fata de acest aspect ANRP nu face nici o referire.In anul 2009 am avut o tentativa de chemare in instanta a primariei care a raspuns avocatului nostru ca nu are rezerva de teren ,toate cererile aprobate au fost inscrise in in anexa 3,4.28.39 ale regulamentului pentru acordarea de despagubiri.Va rog din suflet sa-mi spuneti ce este de facut pentru ca de 17 ani de zile tot asteptam ceva la care avem dreptul, in timp ce altii folosesc pamantul pentru care au murit bunicii nostri.
  Va multumesc.

 23. Buna ziua…am primit,dupa f.mulțiani de aanaliză a unui dosar la A.N.R.P.,calculul punctajului privind despagubirile!Ne puteți estima,în cat timp vom primi sumele si ce etape mai sunt?!Multumim!!!

 24. Buna ziua.
  am urmatoarea situatie asupra careia va rog sa aveti ambilitatea sa imi oferiti un raspuns:
  Bunica mea este titulara unui titlu de despagubire anrp. Bunica a decedat anul trecut.
  urmasii dansei, matusa si tatal meu nu au dezbatut succesiunea.luna trecuta tatal meu a decedat si el .
  in situatia aceasta eu, ca unic mostenitor al tatalui meu ar trebui mai intai sa dezbat succesiunea cu matusa mea dupa bunica, iar abia dupa aceea succesiunea dupa tatl meu?
  bunica avea deschis un cont bancar pentru a incasa banii de la anrp, cont la care bunica era titular, iar matusa imputernicit, tatal meu neavand nici un drept in administrarea acestui cont.
  exista posibilitatea ca matusa sa ridice banii care ar intra in cont de la Anrp, si sa ii ridice si sa ii foloseasca fara stirea mea, sau trebuie notificat ANRP-ul asupra acestui fapt?
  va multumesc anticipat pentru raspuns

 25. D-le avocat,am un dosar in instanta care nu s-a solutionat nici pana acum pt un pamant aflat in calarasi . Dosarul este inregistrat la primaria Calarasi sub nr
  7458/1998.Primaria ne spune ca acest dosar nu face obiectul legii fondului funciar ci al legii10/2001,cu toate ca la dosar este depusa in termen cerere si pt legea 247/2005.Primaria ne-a spus sa-i actionam in instanta lucru pe care l-am facut in anul 2012 si nici acum instanta nu ne-a dat castig de cauza punandu-ne pe drumuri. Mentionez cain momentul se fata dosarul sub nr.1400/116/2014 iregistrat la Tribunalul Calarasi asteapta decizia Curtii de apel Bucuresti,decizie care va fi ca de obicei respinsa.Va rog foarte mult sa ma sfatuiti ce demersuri se mai pot face pt.a putea intra in posesia acelui teren sau a ni-se da despagubiri.

 26. Buna ziua,
  Am dosarul cu nr 40348/CC pe Legea 10 la ANRP, nesolutionat, inregistrat in anul 2008 dupa ce a stat 7 ani la Primaria Municipiului Bucuresti.
  Legea 165/2013 mentioneaza ca toate dosarele inregistrate la data aparitiei legii respective trebuiesc rezolvate intr-un termen de 5 ani (au mai ramas 3ani). Conform datelor furnizate de ANRP pe site pentru primele 8 luni ale anului 2015, in ritmul actual de solutionare, dosarele respective vor fi finalizate in urmatorii 17 ani. Am transmis petitii la ANRP, Presedintie si Guvern in care am semnalat aceasta constatare, cu dovezile furnizare chiar de ANRP pe site. Toate petitiile au ajuns la ANRP, care mi-a transmis un raspuns evaziv, din care nu rezulta nici un termen clar de rezolvare.
  Ce solutie credeti ca am pentru urgentarea solutionarii dosarului?

  • Solutia de rezolvare cu dosarele de la ANRP este clara, doar in instanta de judecata se pot obtine despagubirile aferente.Astfel, puteti decat sa cereri in instanta sa va fie emisa decizia. Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • Bunâ ziua !
   Am in dosar depus ân ANRP ptr solutionare potrivit legii 10/2001 de 15 ami si nu râspunde nimeni la telefon si nici på serisoare trimise la ” petitii” e-mail adress al ANRP-lui ! Ce se posten face în cazul aceasta absurdâ ???

 27. Buna ziua,

  Am un Act Dotal din care am castigat in 2008 o parte din terenurile extravilane dintr-o comuna din jud Vrancea de la strabunicii mei. In acelasi Act Dotal mai am aproximativ 8 locatii de teren intravilan care nu au facut parte din procesul din 2008. Credeti ca pot obtine despagubiri pentru aceste locatii? pe care au aparut acum diferite case, vile. Va multumesc ! Cu stima

 28. buna ziua
  LEGEA SPUNE CA DACA TITLUL DE PLATA A FOST EMIS PE MAI MULTE PERSOANE UNA POATE INCASA BANII DOAR CU O PROCURA SPECIALA CU NR TITLULUI DE PLATA SI SUMA DE INCASAT SEMNATA DE CELELALTE PERS BENEFICIARE. TITLUL A FOST INCASAT DAR CELELALTE PERSOANE BENEFICIARE NU AU SMENAT NICI O PROCURA, CUM SE POATE VERIFICA LA BANCA PE CE BAZA A ELIBERAT BANII FARA PROCURA SPECIALA SAU CE PROCURA A AVIUT PERS DE A INCASAT TITLUL?

 29. Buna seara! Am si eu de recuperat 13700 de lei printr o decizie pe care bunica mea a obținut o in 2009 pe legea 247/2005. Problema e ca eu fiind mostenitor, nu am depus cererea la sediul anrp fiindcă nu făcusem succesiunea la momentul decesului(2011). Am fost zilele astea la anrp sa vad ce se mai întâmpla si mi au zis ca termenul s a prescris si ca nu mai pot beneficia de acești bani. Mi s a părut absurd si as vrea sa va întreb dacă pot face ceva ca sa mi recuperez banii. Decizia are nr 10169/FF. Va multumesc si astept un răspuns .

  • In primul rand, Prescriptia opereaza doar la cerere, asa ca nu de asta v-au spus ci doar sa va dea inapoi. Secundar, atata vreme cat aveti decizia si a fost depusa pentru despagubiri, atunci nu putem vorbi de o prescriptie. Poate sunt alte elemente despre care trebuie sa ne spuneti. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 30. La Legea 290/2003 am primit Hotararea comisiei judetene in favoarea a 2 beneficiari eu fiind imputernicit prin procura sa ridic banii transmisi de ANRP (cf actelor normative valabile la acea data). Intre timp unul din beneficiari a decedat, iar mostenitorii nu au facut succesiunea. In consecinta am transmis la ANRP doar declaratia notariala cu suma primita de mine din prima transa de 60% in anul 2007 (1/2 din suma platita de ANRP). Desi de la data transmiterii a trecut destul timp nu am primit Titlul de plata. Este posibil ca in cazul in care unul din beneficiari a decedat, mostenitorii legali nu au facut succesiunea, celalat beneficiar sa nu mai primeasca despagubirile?

 31. Am dosar cu legea10 depus la Primarie din 2001, Primaria l-a trimis la ANRP din 2006, ANRP imi tot spune ca este in asteptare, nici macar evaluarea nu s-a facut.Ce se poate face in acest caz?

 32. Prin Hotărârea Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr.290/2003 s-a stabilit achitarea de compensații bănești în favoarea a doi beneficiari:
  In anul 2006 am transmis la ANRP aceasta hotarare iar in anul 2007 am primit prima transa de 60% eu fiind imputernicit prin procura autentificata la notar pentru incasarea despagubirilor. In anul 2015 cand am primit Decizia de actualizare pt. suma de plata ramasa. celalat beneficiar al despagubirilor era decedat. In aceasta situatie am transmis, asa cum cerea ANRP, declaratia autentificata la notar cu sumele primite primite de mine anterior (1/2 din suma de 60%). Intrucat dupa mai multe luni nu am primit Titlul de plata m-am adresat ANRP explicand ca unul din beneficiari a decedat si nu cunosc mostenitorii si nici adresele acestora. La cateva zile dupa mailul transmis a aparut pe site-ul ANRP “În cazul în care unul dintre beneficiarii deciziei de actualizare a decedat, este necesară transmiterea următoarelor documente:
  • copie legalizată a certificatului de moștenitor;
  • copie a certificatului de deces;
  • declaraţii notariale pe propria răspundere, din partea tuturor moştenitorilor, care să conţină informaţiile mai sus-menţionate”
  La doua zile dupa aparitia acelei comunicari pe site-ul ANRP apare inca o modificare “ De asemenea, în cazul în care titularii unui dosar doresc emiterea unui titlu de plată pentru fiecare beneficiar, este necesară depunerea unui act de partaj, autentificat de un notar public, semnat de către toți beneficiarii deciziei de actualizare”.
  Din textul de mai sus inteleg ca dupa comunicarea mostenitorilor se va emite o noua decizie de actualizare cu toti mostenitorii. Chiar presupunand ca persoana decedata are mai multi mostenitori – de ex.3- suma de plata ramasa ar trebui impartita in doua parti egale, o parte cuvenita mie si o parte celorlati mostenitori, deci nu inteleg logica partajului celor de ANRP. Mai mult ce sume vor trece acesti mostenitori ca au primit din anul 2007 pana in prezent? Persoana trecuta in decizie fiind decedata, eu necunoscand mostenitorii, cum aș putea sa fac un act de partraj.
  Cred ca se incearca tot soiul de metode de amanare a platilor pana mor beneficiarii. De altfel inca de la aplicarea noului sistem de plata a despagubirilor am constatat ca este in neregula ca o institutie a statului sa-mi ceara mie, beneficiar, sa transmit ce sume am incasat de la acea institutie mai alea ca acea solicitare era trecuta in decizia prin care se actualizau sumele de plata ramase deci implicit se stia si ce sume au fost platite.
  Practic am intrat intr-un cerc vicios. Intrucat ANRP-ul nu a raspuns sesizarilor mele, care ar fi solutia pentru a incasa partea mea de despagubire.

 33. Buna ziua
  Prin Hotărârea Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr.290/2003 s-a stabilit achitarea de compensații bănești în favoarea a doi beneficiari:
  In anul 2006 am transmis la ANRP aceasta hotarare iar in anul 2007 am primit prima transa de 60% eu fiind imputernicit prin procura autentificata la notar pentru incasarea despagubirilor. In anul 2015 cand am primit Decizia de actualizare pt. suma de plata ramasa. celalat beneficiar al despagubirilor era decedat. In aceasta situatie am transmis, asa cum cerea ANRP, declaratia autentificata la notar cu sumele primite primite de mine anterior (1/2 din suma de 60%). Intrucat dupa mai multe luni nu am primit Titlul de plata m-am adresat ANRP explicand ca unul din beneficiari a decedat si nu cunosc mostenitorii si nici adresele acestora. La cateva zile dupa mailul transmis a aparut pe site-ul ANRP “În cazul în care unul dintre beneficiarii deciziei de actualizare a decedat, este necesară transmiterea următoarelor documente:
  • copie legalizată a certificatului de moștenitor;
  • copie a certificatului de deces;
  • declaraţii notariale pe propria răspundere, din partea tuturor moştenitorilor, care să conţină informaţiile mai sus-menţionate”
  La doua zile dupa aparitia acelei comunicari pe site-ul ANRP apare inca o modificare “ De asemenea, în cazul în care titularii unui dosar doresc emiterea unui titlu de plată pentru fiecare beneficiar, este necesară depunerea unui act de partaj, autentificat de un notar public, semnat de către toți beneficiarii deciziei de actualizare”.
  Din textul de mai sus inteleg ca dupa comunicarea mostenitorilor se va emite o noua decizie de actualizare cu toti mostenitorii. Chiar presupunand ca persoana decedata are mai multi mostenitori – de ex.3- suma de plata ramasa ar trebui impartita in doua parti egale, o parte cuvenita mie si o parte celorlati mostenitori, deci nu inteleg logica partajului celor de ANRP. Mai mult ce sume vor trece acesti mostenitori ca au primit din anul 2007 pana in prezent? Persoana trecuta in decizie fiind decedata, eu necunoscand mostenitorii, cum aș putea sa fac un act de partraj.
  Cred ca se incearca tot soiul de metode de amanare a platilor pana mor beneficiarii. De altfel inca de la aplicarea noului sistem de plata a despagubirilor am constatat ca este in neregula ca o institutie a statului sa-mi ceara mie, beneficiar, sa transmit ce sume am incasat de la acea institutie mai alea ca acea solicitare era trecuta in decizia prin care se actualizau sumele de plata ramase deci implicit se stia si ce sume au fost platite.
  Practic am intrat intr-un cerc vicios. Intrucat ANRP-ul nu a raspuns sesizarilor mele, care ar fi solutia pentru a incasa partea mea de despagubire.

 34. Buna seara. Am un dosar la anrp, cu evaluarea facuta din 2011. De atunci si pana acum nu am prrimit nimic. Acum mi s-a spus ca se va face din nou evaluarea (c0nf. Legii 165/2013). De ce nu mai este valabila aceea evaluare, deoareece este cu aprox.3 ani inainte de aparitia legii.

  • Buna ziua, dl. avocat Cuculis, am un dosar nesolutionat de ANRP de 11 ani, cf Legii 290 din 2003( bunuri Basarabia- refugiati); daca ma puteti ajuta , va rog sa imi comunicati aceasta pe e- mail: pojorsnui@ yahoo.sm, tel 0728s3041; eu ajung in Buc. in 20 iulie, daca sunteti disponibil; va multumesc, Iuliana Pojoreanu

 35. COBZARU ARGENTINA

  4 September, 2015 at 12:04 PM

  Reply
  .

  Buna ziua D-le Avocat.

  As vrea sa va rog sa ma ajutati cum sa procedez sa pun in miscare rezolvarea dosarului meu de despagubire.
  In anul 2006 a fost depus la ANRP un dosar privind despagubiri pentru un imobil din Comuna Greci Ju. Tulcea, dosar care nu s-a solutionat nici pana acum.
  In anul2010 am dat in judecata Primaria Com. Greci la Tribunalul Jud. Tulcea, care prin motivarea data mi-a aprobat restituirea imobilului in natura, facandu-se si evaluarea imobilului de catre expertul judecatoresc.
  La recursul intentat de Primarie, Curtea de Apel Constanta a motivate ca Sentinta data de TRIBUNALUL TULCEA ramane valabila in afara de restituirea in natura a imobilului, cu despagubiri.
  In anul 2012 cand s-a definitivat procesul, entitatile respective ( Primarie si Prefectura ) au inaintat la ANRP toate documentele cu care a fost completat dosarul. In final am luat toate aprobarile respective, asa incat hotararea a devenit definitiva, irevocabila si executory.

  Cu multe multumiri,

  Cobzaru Argentina.

 36. Buna ziua si LA MULTI ANI !

  Am o intrebare:
  Bunica mea si fratele ei au intocmit un dosar pentru despagubiri Anrp, pe Legea 290.Fratele bunicii a imputernicit-o rpin procura notariala pe bunica “pentru ca in numele meu si pentru mine sa se prezinte oriunde va fi necesar in vederea ridicarii tuturor drepturilor ce i se cuvincf legii290/2003”.
  Ulterior, ANRP a emis decizia de actualizare a despagubirilor in bani, pe numele bunicii.Bunica a decedat, s-a facut succesiunea, decizia de actualizare a fost inclusa in succesiune.
  Urmasii bunicii mele (matusa si tatal) au primit titlurile de plata, conform certificatului de mostenitor, cu suma din decizia de actualizare esalonata pe 5 ani.

  intrebarea este : ce obligatie au cei doi fata de fratele bunicii mele? acesta a decedat, iar urmasii lui nu au succesiunea facuta.

  matusa si tatal meu cum pot sa dea partea care i se cuvine fratelui bunicii catre succesorii acestuia, in mod legal?
  va multumesc

 37. Buna ziua,
  Va rog sa imi spuneti cum se procedeaza cu in urmatoarea situatie:
  -titularul dosarului depus pentru obtinerea despagubirilor, conform Legii 165/2013, a decedat , in urma sa ramanand un testament prin care sotia are uzufructul tuturor bunurilor mobile si imobile iar nuda proprietate revine fiului sau.
  Pe numele cui se emit titlurile de plata, cine are dreptul sa se foloseasca de acesti bani, in baza a ce documente?
  Va multumesc.

 38. Buna ziua D-le Avocat.

  As vrea sa va rog sa ma ajutati cum sa procedez sa pun in miscare rezolvarea dosarului meu de despagubire.
  In anul 2006 a fost depus la ANRP un dosar privind despagubiri pentru un imobil din Comuna Greci Ju. Tulcea, dosar care nu s-a solutionat nici pana acum.
  In anul2010 am dat in judecata Primaria Com. Greci la Tribunalul Jud. Tulcea, care prin motivarea data mi-a aprobat restituirea imobilului in natura, facandu-se si evaluarea imobilului de catre expertul judecatoresc.
  La recursul intentat de Primarie, Curtea de Apel Constanta a motivate ca Sentinta data de TRIBUNALUL TULCEA ramane valabila in afara de restituirea in natura a imobilului, cu despagubiri.
  In anul 2012 cand s-a definitivat procesul, entitatile respective ( Primarie si Prefectura ) au inaintat la ANRP toate documentele cu care a fost completat dosarul. In final am luat toate aprobarile respective, asa incat hotararea a devenit definitiva, irevocabila si executory.

  Cu multe multumiri,

  Cobzaru Argentina.
  Telefonul meu este 0757022xxx

 39. D- le av. va rog sa-mi spuneti daca se poate obtine prin instanta , aplicarea evaluari stabilite inainte de aparitia l 165/2013 . Evaluarea a fost facuta de un evaluator desemnat de ANRP, si recunoscuta ca fiind in concordanta cu standarde legale . Cu stima si respect C.V.

  • Buna ziua , va raspunde av. Cuculis – Atunci daca aveti evaluarea si erati in procedura de executare silita, asa se va aplica,daca nu aveati inca titlul emis se vor face evaluari la grila. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 40. Buna ziua domnule avocat. Va rog daca se poate sa ma ajutati cu o proble cu un dosar la ANRP in baza legii 10/2001. In 2009 am primit “hartia galbena” prin care mi se acordau 800.000 de lei pentru un imobil si teren preluat de regimul comunist. in 2010 s-a constatat ca suprafata era gresita, in loc de 2249, s-a emis dispozitie de Primarie pe 2269 mp. In 2011 Primaria a emis alta dispozitie, rectificata, cu suprafata corecta. Acum, in 2016, cei de le ANRP au cerut Primarie raportul de expertiza tehnica judiciara din care sa reiasa suprafata exacta. Primaria in schimb le-a trimis Decizia cu suprafata exacta, raportul nu il au ei, sau nu se stie cine trebuie sa-l faca. Intrebarea mea este, cine trebuie sa faca acest raport? sau cei de la ANRP nu trebuiau sa trimita, din nou, dosarul unui evaluator, dupa ce au primit dispozitia rectificata? Ori dispozitia trebuia sa treaca si pe la Prefectura, iar cei din urma sa intocmeasca raportul?
  Multumesc. O zi buna

 41. Buna ziua D-le avocat
  Parinti mei au detinut o locuinta intr-o zona buna a unui orasel din judetul Constanta, locuinta demolata de comunisti in 1887, si pe terenul de aproximativ 600 mp s-a ridicat un bloc. Despagubirea primita la acea data a fost una modica (cam 2500 lei) In urma cererilor facute de ctre parinti in anul 2001 si 2010 primarul a solutionat problema utilizand pretextul ca la demolare sau achitat despagubir si ca terenul cu pricina (de 400mp la ei) nu mai poate fi restituit in natura. Se mai poate face ceva in cazul acesta?
  Cu stima H.E.

 42. Buna ziua
  Referitor la legea 10/2001,am primit deceizia in 2010 ,dar din pacate tatal meu decedase in decembrie 2009.In 2016 am terminat si procesul de succesiune..Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari
  1.daca in instanta unde s-a emis o hotarare de expedient era normal sa-mi retina taxa de timbru/?
  2. Daca am vreo sansa in urma unui proces sa intru in posesia distribuita in Decizia emisa in 2009 si primita in 2010.
  Va multumesc

 43. Buna seara, ma numesc Luminita Maruntu si as dori sa-mi spuneti ce trebuie sa fac in situatia in care, dupa 15 ani, am primit azi, 29.02.2016, raspuns de la ANRP (L.10/2001) o Decizie de Invalidare desi am trimis de-alungul timpului tot ce mi-au mai cerut…Exact ce mi s-a solicitat, ca nu am trimis, am facut-o anul trecut in septembrie, incadrindu-ma in cele 45 zile…care numai ptr. mine au fost impuse cf. legii. Deci, este vorba de unTEREN (nu imobil) in suprafata de aprox. 3000 mp ptr. care am cerut contravaloarea in actiuni.

 44. Buna ziua d-le avocat.am un dosar la anrp din 2007.in 2012 mi-a venit o decizie de avaluare,pentru un teren de 0,66 ha,evaluat la 22000 euro.de atunci nu am mai primit nimic.ce solutie am pentru a-mi primi drepturile?

 45. Buna ziua,
  Am o hotarare judecatoreasca civila din 2015,in care se obliga paratele Subcomisia Locala Sector 3 si Comisia Municipiului Bucuresti sa emita deciziile de propunere de acordare a masurilor compensatorii,pentru un teren in Bucuresti.A trecut mai mult de un an si nu am primit nici un raspuns.Stiti cumva daca exista un termen in cazurile acestea,si unde as putea sa ma adresez pentru urgentarea raspunsului?

 46. buna ziua. v-as ruga sa imi raspundeti si mie:
  1-am hot judec despagubiri banesti [ nu este specificata suma] din 2012 , legea 10 , dar primaria a trimis dosarul la anrp abia in 2015. mai pot primi bani ? cand ? sau intru la puncte ?
  2-pot vinde acest drept [dosar] unei persoane romane sau straine ?
  3-are rost sa chem in judecata primaria pentru intarziere si sa cer daune ?
  va multumesc !

 47. daca se poate trimitetim raspuns, ce acte trebuie pentru dosar despagubire ,demolare abuziva regimu comunist, astept raspuns am scos copii acte arhivele statului cu suprafata de teren de 2000mp si casa pe 300mp in iasi fosta str. raiului pe numele bunicului. Multumesc

 48. Buna ziua D-le avocat
  Parinti mei au detinut o locuinta intr-o zona buna a unui orasel din judetul Constanta, locuinta demolata de comunisti in 1887, si pe terenul de aproximativ 600 mp s-a ridicat un bloc. Despagubirea primita la acea data a fost una modica (cam 2500 lei) In urma cererilor facute de ctre parinti in anul 2001 si 2010 primarul a solutionat problema utilizand pretextul ca la demolare sau achitat despagubir si ca terenul cu pricina (de 400mp la ei) nu mai poate fi restituit in natura. Se mai poate face ceva in cazul acesta?
  Cu stima H.E.

 49. Buna seara Domnule Avocat.

  Am si eu o problema legat de subiectul ANRP. Poate ma puteti ajuta cu un sfat.

  Fratele tataului meu avea de luat o despagubire in Giurgiu de 499 mp chiar in centru. Intre timp a decedat, in 2010. Tatal meu, fratele dansului este in varsta de 89 de ani si este urmatorul mostenitor. Din 2011 a fost depus dosarul cu tot cu notificarea primariei Giurgiu la ANRP, dar tot ni se spune sa asteptam. Daca fratele tatalui meu s-a si judecat pentru aceasta suprafata de teren, Acum dureaza inca vreo 10 ani pentru a astepta un raspuns de la dansii, desi nu-mi este clar de ce dosare cu nr. de ordine mai mare este deja aproape solutionat, iar dosarul tatalui meu mai are de asteptat.

  Va multumesc,
  Cu respect,
  Rodica Pavel

 50. DLE.AVOCAT CUCULIS MA NUMESC DOCTEUR MARCEL LOCUIESC IN BEIUS JUD BIHOR SUNT INSA BUCURESTEAN DIN1991 MA LUPT SA OBTIN O MOSTENIRE OCASA NATIONALIZATA IN BUCURESTI AMTOATE HOTARARILE JUDECATORESTI FAVOROBILE SI DELA PRIMARIA CAPITALEI DAR NU REUSESC SA INTRU IN POSESIA DREPTURILOR ME LE VREAU SA MA AJUTATI am 84ani VA MULTUMESC ANTICIPAT

 51. Buna ziua,

  De 13 ani ma lupt pentru a obtine despagubiri de la ANRP pentru bunurile detinute de bunicul meu. In 2012, fiind mai multi mostenitori, mi-au fost date procuri speciale pentru a face demersuri, cereri, sesizari, actiuni (inclusiv judiciare) in numele lor in vederea obtinerii deciziei de despagubire.

  De asemenea, prin procura, eram imputernicita sa incasez sumele de bani cu titlu de despagubire, din care 95% vor fi virazi in contul mandantului, iar 5% imi reveneau mie, reprezentand compensatie pentru serviciile prestate in realizarea mandatului. Valabilitatea mandatului nu a fost trecuta pe procura.

  Intrebarea mea este, mai sunt valabile acele procuri avand in vedere ca au trecut 3 ani de la momentul semnarii mandatelor, iar despagubirile inca nu au fost obtinute(in prezent contest(am) decizia ANRP)?

  Se aplica dispozitiile Codului civil(art. 2030) care prevad ca “atunci cand are ca obiect incheierea unor acte succesive in cadrul unei activitati cu caracter de continuitate, mandatul nu inceteaza daca aceasta activitate este in curs de desfasurare “, avand in vedere ca demersurile pentru obtinerea despagubirilor sunt in curs de desfasurare?

  Va multumesc!
  Cu stima,
  Monica Ene

 52. dle avocat credeti ca pot apela la serviciile dvs pentru aputea in drepturile mele. sunt mai bine de25 ani de cand ma lupt pentru dreelefonpturile mele am hotararile judecatoresti de la trib BUC -curtea de apel BUC. -ICCJ toate in favoarea mea si de lqa primaria generaja am aprobarea am84 ani sunt operat pe cord deschis avand 2 bai pasuri o valva aortica schimbata si un stent va rog insistent sa-mi raspundeti daca ma puteti ajuta nr telef:0w59-3w1-528 VA MULTUMESC

 53. Am primit o decizie de invalidare de la ANPR,nr,7848/17.03.2016
  în data de 29.06.2016.AM DEPUS TOATE ACTELE CERUTE
  PENTRU DESPĂGUBIRI ÎNCĂ DIN ANUL 2009,CA ACUM SĂ NE ANUNȚE CĂ NOTIFICĂRILE FĂCUTE DE PRIMĂRIE NU
  SUNT VALABILE! DE FAPT LA CE SĂ NE AȘTEPTĂM DIN
  PARTEA LOR,AȘA CUM AU FOST CAPABILI SĂ NEGE CĂ
  MOȘIA ZARA NU S-AR AFLA ÎN JUD.DAMBOVIȚA!
  SUNTEM ÎN IMPOSIBILITATE SĂ VĂ ANGAJĂM AVÎNT RESURSE SUB PRAGUL SĂRĂCIEI! PUTEȚI SĂ-MI TRIMITEȚI UN MODEL DE CONTESTAȚIE? CU MII DE MULȚUMIRI,FAM.MEGA

 54. Buna ziua, domnule avocat, daca avem decizia de validare partiala a dezbagubirilor de la statul bulgar in care sunt trecute si sumele de bani aferente mostenitorilor, ce urmeaza sa mai vina? Titlul de plata se da dupa deczie sau e tot una cu decizia ? Va multumesc !

 55. Buna ziua,
  Doresc să vă rețin atenția cu o problemă pe care nu știu cum s-o gestionez la momentul acesta. Vă expun datele pe scurt, urmând a vă da detalii dacă va fi cazul. Este vorba de un dosar de despăgubiri în baza Legii 9/1998. deși după foarte mulți ani, lucrurile au intrat în linie dreaptă, în sensul că primim deja titlurile de plată. Despăgubirile au fost însă obținute prin hotărâre judecătorească, prin care ANRP-ul a fost obligat și la plata cheltuielilor de judecată. Titlurile de plată se referă strict la despăgubiri.Cui trebuie să mă adresez pentru a afla cum intru în posesia cheltuielilor de judecată și si dacă acestea vor fi actualizate cu indicele de inflație, având în vedere că sentința a fost dată în 2010? Mulțumesc anticipat, Cu stimă, Victoriana OROS

 56. Buna ziua Domnule Avocat.
  Ma numesc Tanase Constantin .Tatal meu a avut o casa in orasul Bragadiru care a fost demolata in 1988 ,cand sa u facut retituirile primaria orasului bragadiri la despagubit cu un alt teren pe care ulterior l a dat la altcineva cu titlu de proprietate si Tatal meu a ramas fara pamant .Am fost la primarie si mi au spus ca nu i l au mai restituit ca nu a facut cerere si ca acum nu se mai fac restituiri de nici un fel . (s au poate am fost mintit)ASI dori sa mi spuneti si mie daca mai sunt sanse sa recuperez acest teren . Va Multumesc Anticipat.

 57. Buna ziua Domnule Avocat Cuculis .
  Ma numesc Tanase Constantin .Tatal meu a avut o casa in orasul Bragadiru care a fost demolata in 1988 ,cand sa u facut retituirile primaria orasului bragadiri la despagubit cu un alt teren pe care ulterior l a dat la altcineva cu titlu de proprietate si Tatal meu a ramas fara pamant .Am fost la primarie si mi au spus ca nu i l au mai restituit ca nu a facut cerere si ca acum nu se mai fac restituiri de nici un fel . (s au poate am fost mintit)ASI dori sa mi spuneti si mie daca mai sunt sanse sa recuperez acest teren . Va Multumesc Anticipat.

 58. Bunaziua Domnule Avocat Cuculis .
  Ma numesc Tanase Constantin si as dori sa ma ajutati si pe mine intr o probleme.
  Tatal meu a avut o casa in orasul Bragadiru care a fost demolata in anul 1988 . D upa revolutie primaria l a despagubit cu un teren in aceeiasi suprafata si i a dat doar o chitanta de mana dupa care l a dat la altcineva cu titlu de propietete si tatal meu a ramas fara pamant.D upa decesul tatalui meu am fost la primarie la registru agricol si mi au spus ca nu i a mai fost restituit din cauza ca nu a mai facut cerere’ si ca acum nu se mai fac cereri de restituiri (s au poate m au mintit ).As dori sa imi spuneti daca mai am vreo sansa sa recuperez acest teren si cum sa procedez.Va Multumesc Anticipat.

 59. Domnule avocat, întrebarea mea se referă la acțiunile străbunicului meu de la fabrica din Letea, Se poate cere despăgubire pentru acțiunile vechi?

 60. buna ziua,am si eu o nelamurire:am un teren ce a fost evaluat la o suma destul de mare in 2013,dupa care in 2015 am primit o alta decizie de validare partiala in puncte,cu valoare 1leu/punctul9(care nu valoreaza mai nimic).ce inseamna aceasta validare partiala?de la 37000 lei la 900 puncte pt 1114m patrati.multumim

 61. Buna ziua,
  In 2009 am primit un raport de la cabinetul evaluator prin care mi se aducea la cunostinta suma care urmeaza sa o primesc pentru locuinta care ne-a fost demolata in 1983. La scurt timp am primit de la acelasi cabinet evaluator un al raport in care suma ne era taiata pe motiv ca am fost despagubiti de statul comunist pentru locuintele care au fost construite pe terenul respectiv. Legile din perioada comunista se aplicau unitar la toti , iar suma modica care a fost acordata in acea perioada a fost data la toti. Cei de la cabinetul evaluator au fost uimiti spunandu-mi ca nu li s-au mai intamplat asa ceva. De ce nu se respecta legea pentru toti? Altii au fost dublu evaluati , iar la altii li se taie din suma! Si asa unii au primit banii o data , iar noi primim esalonat , fara macar sa fie actualizata.

 62. Buna ziua domnule avocat.Anul trecut am primit de lacANRPDecizia de Compensare in care s-a stabilit punctele despagubirii.Urmatoarele etape ar fi Titlu de despagubire si Titlu de plata.Spuneti-mi va rog ,pentru acestea eu, trebuie sa solicit prin cerere scrisa de mana sau CNCI hotarastecand vine dosarul la rand(dosarul nr. 35120/CC/24 04 2007).Si inca o intrebare va rog,Decizia de Compensare este tot una cu Titlul de Despagubire? Va intreb toate acestea ca sa stiu ce pasi sa urmez ce cale,sau sa astept pana imi vine randul?

 63. Nu stiu daca am fost explicita ca am emotii.Daca trebuie sa va dau si alte informatii va astept pe adresa mea de mail. Va multumesc ,cu stima,Mariana Tampau

 64. Buna ziua D- le avocat,
  Va rog sa ne sfatuiti si pe noi in urmatoarea situatie:
  In anul 2001 am facut catre Primaria Ploiesti o notificare pe legea 10 in care solicitam un teren intravilan (pe care nu se mai afla imobil- fiind bombardat) ce ne-a fost expropiat (si pentru care nu am primit despagubiri) in anul 1947 pentru o cauza de utilitate publica.
  In anul 2005, Primaria ne solutioneaza dosarul si il trimite catre ANRP.
  In anul 2015 ANRP ul incepe corespondenta cu noi si cu Primaria Ploiesti in vederea completarii dosarului.
  In iunie 2016 primim o decizie de invalidare cum ca nu ne-am incadra in Legea 10/2001 republicata cu termen de contestatie in instant de 30 de zile.
  Mentionez ca in decizia de invalidare nu se mentioneaza motivele pentru care nu ne-am mai incadra in legea 10, dupa 15 ani de asteptare.
  Va multumim si asteptam raspunsul dumneavoastra.

 65. Buna ziua,
  Dupa ce am asteptat 30 ani emiterea deciziilor de compensare in baza legii 10,azi am aflat ca s-a emis o decizie de invalidare;
  Exista posibilitatea contestarii acestei decizii in instanta,si daca da,cum trebuie procedat?
  Cristian S,
  Multumesc

  • Buna ziua,
   Dupa ce am asteptat 30 ani emiterea deciziilor de compensare in baza legii 10,azi am aflat ca s-a emis o decizie de invalidare;
   Exista posibilitatea contestarii acestei decizii in instanta,si daca da,cum trebuie procedat?
   Cristian S,
   Multumesc

 66. Buna seara D- le avocat,
  Va rog sa ma sfatuiti in urmatoarea situatie:
  Pe site-ul ANRP apar in trei transe cu Titluri de plata emise in temeiul Legii nr.165/2013 (din 17 februarie 2014- transa I, 27 februarie 2015 -transa II, 04 aprilie 2016 – transa III).
  Eu locuiesc in Bacau si pana acum nu am primit nici un titlu de plata si nici nu am fost instiintata ca sa ma prezint la sediul ANRP. Mentionez ca nu am primit nici un raspuns la cererile mele adresate lpe site-ul ANRP pentru a putea primi aceste titluri. Imi este greu sa ma deplasez am 80 de ani. As putea imputernici pe cineva sau titlurile trebuie primite personal.
  Va rog sa-mi spuneti cum trebuie sa procedez in cazul acesta.
  Va multumesc cu respect. Aneta Fuioaga

 67. Buna ziua domnule avocat,
  Azi soacra mea a primit o decizie de la ANRP prin care se invalideaza o hotarare din martie 2010 emisa de institutia Prefectului Cta pt aplicarea legii 9/1998. Mentionez ca soacra mea a primit despagubirea in 2015 dupa initierea procedurii de executare silita ANRP printr un executor. Intrebarea mea este: nu e tardiv ca ANRP sa conteste o hotarare si totodata sa solicite returnarea compensatiilor in conditiile in care exista o hotarare definitiva data de tribunalul Bucuresti?

  • Pai haosul ce s-a produs in hatisul legislativ a dus la acest lucru. Inacest sens, dvs. ati luat despagubirie prin executare silita ce ulterior a fost suspendata de drept de catre guvern insa decizia de invalidare(adica faptul ca nu aveti dreptul la despagubiri) a sosit tocmai acum. Dvs. sunteti intr-o situatie foarte delicata fiindca daca nu o contestati, veti fi obligata sa restituiti toti bani luati. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 68. Bună ziua! Avem o Cerere către ANRP din 2009, în baza unei Decizii a ÎCCJ din 2006 pentru 52 mii RON.Nu am primit nici din bani, nici răspuns la cereri. Ar trebui să facem încă o acțiune în instanță? Se poate face/cere o executare silită? În Lg. 165/2013 se precizează că ar trebui să ni se restituie minim 5.ooo lei/an. Ce ne puteți spune despre această situație?
  Cu stimă, Ion Bănică

 69. Buna ziua Domnul avocat, va solicit ajutorul in urmatoarea situatie: In 07.08.2009, ANRP a emis decizia nr. 1674 pentru dispunerea platii de compensatii catre o parte dintre mostenitori pentru bunuri trecute in proprietatea statului bulgar, respectiv cei aflati in tara si care au dus la capat procedurile. Matusa mea este plecata din tara in Australia din anul 2004. Are sanse ca mostenitor sa mai faca cerere de plata in acest stadiu?Mentionez ca cei 7 mostenitori au primit in acest an prima transa de compensatii.

  Va multumesc !

  cu stima,

  Alice Kraemer

 70. Buna ziua! Am primit de la ANRP – ca voi fi despagubit cu suma de 23.400 lei, dar intr-un termen de 60 de luni. Ori eu am 70 de ani, pot murii oricand. Ce pot sa fac in legatura cu termenul acela de 60 de luni? Va rog daca puteti sa imi raspundeti cat mai urgent.

 71. Buna ziua,

  Am primit decizia ptr. despagubire in puncte.Spuneti/mi va rog cand si unde trebuie sa fac cerere ptr.a primi contravaloarea in bani incepand cu 2017(primii 14%)
  Multumesc.

  Cu respect
  Constanta Carp

 72. Buna ziua! Am depus in anul 2005 dosar cu nr.22766CC trimis de primaria Craiova in febr.2005. As dori sa stiu ce pasi trebuie urmati pentru a primi despagubirea sau unde ma pot adresa pentru rezolvarea problemei.
  Multumesc!

 73. Buna ziua,
  am si eu 2 intrebari.
  1. Tatal meu a primit, in sfarsit, dupa 6 ani de la depunerea dosarului(completari si reactualizari si tot tacamul)“ Decizia de compensare prin puncte.“Am inteles din normele de aplicare la lg165/2013,ca daca vrea bani pentru puncte,doar dupa 1 ian 2017 o poate face.
  Intrebarea este :ce are de facut in continuare?Cand?Exista termen?
  A doua nelamurire este privind evaluarea care s-a facut: terenul se evalueaza la momentul actual(intravilan/extravilan cu sau fara utilitati) sau cum a fost el atunci cand s-a luat(mentionez ca atunci era exravilan fara utilitati iar acum este intravilan cu utilitati)
  Intreb acest lucru pentru ca dupa grila notariala au valori diferite,iar numarul de puncte este mai mic decat ne asteptam,dupa valoarea de acum .Este in lege undeva specificat la ce moment se face evaluarea?
  Va multumesc anticipat

 74. Buna ziua,
  am si eu 2 intrebari.
  1. Tatal meu a primit, in sfarsit, dupa 6 ani de la depunerea dosarului(completari si reactualizari si tot tacamul)“ Decizia de compensare prin puncte.“Am inteles din normele de aplicare la lg165/2013,ca daca vrea bani pentru puncte,doar dupa 1 ian 2017 o poate face.
  Intrebarea este :ce are de facut in continuare?Cand?Exista termen?
  A doua nelamurire este privind evaluarea care s-a facut: terenul se evalueaza la momentul actual(intravilan/extravilan cu sau fara utilitati) sau cum a fost el atunci cand s-a luat(mentionez ca atunci era exravilan fara utilitati iar acum este intravilan cu utilitati)
  Intreb acest lucru pentru ca dupa grila notariala au valori diferite,iar numarul de puncte este mai mic decat ne asteptam,dupa valoarea de acum .Este in lege undeva specificat la ce moment se face evaluarea?
  Va multumesc anticipat

 75. Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea problema. Din patru mostenitori, trei opteaza pentru despagubiri iar unul pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Raspunsul primit de la Primaria in cauza a fost ca toti mostenitorii trebuie sa opteze pentru acelasi lucru deoarece mostenirea nu poate fi dezmembrata de catre autoritati. din punct de vedere legal este corect acest lucru.

  Va multumesc anticipat,

  Cu stima,
  Constantin Teodorescu

 76. Buna ziua dl Avocat. Am primit o decizie de acordare de despagubiri intr-un dosar solutionat de ANRP in luna septembrie, decizie ramasa definitiva. In conformitate cu legislatia as dori dupa data de 01.01.2017 sa solicit plata despagubirilor (financiar ci nu puncte). As dori daca puteti sa-mi spuneti care este procedura de depunere a acestei solicitari (unde se depune, sub ce forma si eventual formularistica necesara). Va multumesc

 77. Buna ziua. Am o intrebare referitoare la trimiterea dosarului pentru cererea de valorificare in numerar in urma unei decizii de compensare. Sper ca ati inteles despe ce este vorba, nu stiu exact cum sa ma exprim… intrebarea mea este cum anume trimit dosarul respectiv. Pe site-ul ANPR scrie doar personal sau prin mandatar. Pot sa il trimit prin posta? Prin mail? Eu locuiesc in MM si nu este sediu la noi in judet. Va multumesc

 78. Buna ziua domnule avocat, am depus in anul 2006 un dosar de despagubire prin legea 10./ 2001. De atunci asteptam un semn de la ANRP. Intre timp 2 dintre cei 3 solicitanti ai despagubirii au decedat. Am fost personal la ANRP si am depus actele de mostenitori si celelalte acte care ni s-au cerut. Azi am dat din nou telefon si mi s-a spus ca dosarul este in lucru. Mentionez ca dau din doua in doua luni telefon si tot asta mi se spune ! Ce credeti ca trebuie sa facem ?
  Va multumesc pentru raspuns !

  • Am depus la Anrp dosar de despagubiri in 2013 si in 2015.Care este termenul de solutionare.Daca am de pasit 5 ani (pentrul cel din 2013) se mai poate actiona in instanta.?Dar pentru dosarul depus in 2015?

 79. buna ziua, mama mea a depus un dosar prin care vrea sa vanda un teren catre stat, acum trebuie sa trimitem toti mostenitorii declaratii pe propria raspundere la anrp prin care declaram ca suntem de acord. problema este ca eu nu ma aflu in tara si sunt si in imposibilitatea de a ajunge la consulatul romanesc sau la ambasada. daca se poate sa imi spuneti ce alta metoda de solutionare exista.
  va multumesc anticipat
  ioana gainariu

 80. Buna ziua, am primit de la Anrp o decizie de compensare. Am inteles ca de la 1 ianuarie 2017 se pot depune cererile pentru emiterea titlurilor de plata. Imi puteti spune daca exista un termen legal in care se emit aceste titluri de plata? Sau daca stiti dumneavoastra cam cat dureaza obtinerea acestoe titluri de plata de la momentul depunerii cererii. Multumesc anticipat.

 81. Buna ziua!
  In urma depunerii cu multi ani in urma a unui dosar pentru recuperarea unor despagubirea unei case demolate si a terenului aferent, inainte de 1989, mama mea a obtinut o decizie de validare partiala, in puncte a acestor despagubiri, decizie care (zicem noi) subapreciaza proprietatea demolata. Am inteles ca decizia poate fi atacata la Tribunalul Bucuresti. Problema noastra este legata de faptul ca mama mea (80 de ani) nu poate sustine fizic un asemenea demers, noi fiind din Iasi. Exista o alta modalitate de atac a deciziei sau trebuie sa acceptam situatia si sa mergem mai departe pe calea propusa de ANRP?

   • Buna ziua, vă rog să mă lămuriți dacă în cazul nemulțumirii referitoare la evaluarea imobilului cu puncte anrp, există posibilitatea ca, în perioada de 30 de zile de la informare să depun contestație dar, în același trimit să depun și cerere la ANRP, pentru valorificarea punctelor? Se poate așa ceva sau trebuie să aștept iar ani de zile, până la definitivarea procesului în instanță și abia atunci când, poate contestația este și respinsă, am dreptul să depun cerere pentru valorificarea punctelor? Mulțumesc.

 82. Am primit de la Comisia nat pt.Compensarea imobilelor decizia de invalidare la dosarul de despagubiri priv dosarul cu pozitia din anexa 39 validata de Comisia judeteana. Legea 165/2013 motive :
  –nu s-a stabilit situatia juridica actuala pentru ca nu ni s-au comunicat informatii (obs. De la comisia locala );
  -comisia locala are rezerva retrocedabila ;
  -nu s-a stabilit cat s-a restituit efectiv.
  Ce poat sa mai fac , ca am 30 zile de atac la TMB ?
  Am vreo sansa in conditiile de mai sus ?
  CL trebuie sa ma inscrie acum in Anexa celor cu restituire in natura ?

  Va multumesc !
  Mihai

 83. Buna seara. Va rog respectuos sa-mi furnizati clarificari in ceea ce priveste emiterea unui titlu de despagubire pentru un teren expropriat. Pe scurt, inca din anul 2001 am fost instiitat de comisia de specialitate ca sunt trecut la despagubiri in conditiile legii10, dar, din cauza faptului ca pe terenul respectiv s-a construit o intreprindere, nu se mai poate restitui proprietatea pe amplasamentul initial. Ca urmare am optat pentru despagubiri banesti. Datorita faptului ca aceasta operatiune trena, am actionat ANRP in instanta, am castigat procesul definitiv si irevocabil. Decizia instantei dispune ca ANRP sa emita titlul de despagubire. Neprimind nici un raspuns am trecut la executarea silita a institutiei. Intrebarea mea este cat dureaza acest proces de executare silita, deoarece procesul in sine a fost declansat inca din luna septembrie 2016. Va multumesc!

 84. Buna seara. Vă rog respectuos să-mi furnizati clarificări în ceea ce priveste emiterea unui titlu de despăgubire pentru un teren expropriat. Pe scurt, încă din anul 2001 am fost înștiințat de comisia de specialitate că sunt trecut la despăgubiri în condițiile Legii 10, dar, din cauza faptului că pe terenul respectiv s-a construit o intreprindere, nu se mai poate restitui proprietatea pe amplasamentul inițial. Ca urmare am optat pentru despăgubiri bănești. Datorită faptului că această operațiune tergiversa, am acționat ANRP în instanță, am câștigat procesul definitiv și irevocabil. Decizia instanței dispune ca ANRP să emită titlul de despăgubire. Neprimind niciun răspuns am procedat la executarea silită a instituției prin intermediul unui BEJ. Întrebarea mea este cât durează acest proces de executare silită, deoarece procesul în sine a fost declanșat încă din luna septembrie 2016. Vă mulțumesc!

 85. Revin !
  Inteleg ca ANRP m-a expropriat practic prin decizia de invalidare , CL nu are de fapt rezerva retrocedabila.
  1. Ce sa solicit eu in contestatie ?
  2. Cum pot dermonstra situatia juridica actuala a vechilor proprietati ?
  3. Cum pot sa demonstrez suprafata primita efectiv , ca eu am declarat-o in cererea catre ANRP ? Si ei spun ca nu este la dosar desi au si titlul de proprietate anexat .

  Va multumesc !
  Mihai

 86. Buna ziua ,
  cu respect va rog sa ma ajutati cu un raspuns :
  sotul.meu are un dosar depus la ANRP cf leg 10 de f mulți ani .
  in urma cu 2 ani s -a facut evaluarea terenului dar de atunci nu s -a mai intamplat nimic .
  doresc daca se poate sa luam legătură telefonic cu dvs in speranta ca ne puteti ajuta .
  Cu stima Angelescu Daniela.

 87. Buna ziua,
  Cu stima domnule avocat,
  va rog sa ma indrumati in legatura cu un dosar ANPR respectiv nr. 15670/13.08.2001 si inregistrat la ANPR cu nr.11195/27.04.2009 care a fost inregistrat pe numele mamei mele, Farcas Maria din Focsani si a matusii mele Tanasachi Cecilia din Iasi …in calitate de mostenitori ai bunicilor nostri…atit mama mea cit si matusa mea intre timp au murit si datorita faptului ca in momentul decesului mamei mele masa ei succesoriala era zero niciun notar nu vrut sa includa in masa succesoriala dosarul susmetionat si sa elibereze certificat de mostenitor pentru acest dosar…acum prin verificarea stadiului dosarului pe site-ul ANPR scrie ca a fost finalizat insa imi cere certificat de mostenitor ca sa primesc informatii despre dosar…in situatia de fata eu ce pot sa fac ca sa intru in posesia drepturilor mele de despagubiri?

  Va multumesc

 88. Buna ziua, tot după foarte mulți ani de așteptare am primit în sfârșit puncte ANRP dar la fel imobilul a fost subevaluat. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă concomitent as putea depune cerere pentru primirea contravalorii sumei dar sa depun si contestație. Mulțumesc

  • Buna ziua, vă rog să mă lămuriți dacă în cazul nemulțumirii referitoare la evaluarea imobilului cu puncte anrp, există posibilitatea ca, în perioada de 30 de zile de la informare să depun contestație dar, în același trimit să depun și cerere la ANRP, pentru valorificarea punctelor? Se poate așa ceva sau trebuie să aștept iar ani de zile, până la definitivarea procesului în instanță și abia atunci când, poate contestația este și respinsă, am dreptul să depun cerere pentru valorificarea punctelor? Mulțumesc.

 89. Hello our case was registered with anrp in 7/2016 and we filed a priority request as holocust victim in 12/2016 but the anrp has not respond. What to do? Thanks asher adv

 90. daca puteti sa ma ajutati as vrea sa-mi spuneti si mie cite dosare mai sunt de la 20000 la 22800 … si a doua intrebare deoarece vad ca sunteti informat domnule avocat , de ce nu se iau banii de la cei care au fost despaguti de 10 ori , sa se dea la cei umiliti de aceste guverne mizerabile , si care vor sa scape basma curata ….

 91. Buna seara.
  Am un dosar de retrocedat un teren pe care a existat si o casa destul de mare in Bucuresti.
  Dosarul este tot la PRIMARIE chiar daca a fost depus in 2001.
  Ce ar trebui sa fac ca sa se rezolve si sa obtin ce se da ca nici macar nu stiu in ce consta despagubirea nu m-a lamurit nimeni in privinta asta.
  Va multumesc.

  • Buna seara,
   Avem o decizie ANRP de compensare emisa pe numele a 3 persoane (ABC), fara a se mentiona cotele aferente fiecareia, cf. art.21(2) HG 401 /2013, ANRP emite un singur titlu de plata.
   A si B vor valorificarea punctelor în numerar, iar C vrea sa rămână cu puncte și să le vândă sau să participe la licitație.
   Întrebare: ANRP poate emite titluri de plată doar pt. A și B și C să rămână pe puncte?
   Cum se închide decizia de compensare în urma cererilor parțiale A și B. E nevoie de un partaj voluntar al punctelor în această etapă?
   Care ar fi slouția legală?
   Cu multumiri, Petrinia

 92. Buna ziua,sunt din Constanta, va rog cu respect,sa ma ajutati cu un sfat.Sora mea a facut o solicitare pentru recuperatea unor proprietati ale bunicului nostru din cadrilater statul Bulgaria.ea -sora-a depus documente in dosar doar in numele ei,fara a mentiona ca noi suntem TREI frati in viata.Dosarul a fost aprobat , banii i au venit , a treia transa INTREBAREA mea e daca noi fratii ei avem vreun drept? pentru ca ea ne refuza vreun drept.As dori sa ma lamuriti legat de aceasta problema.

 93. Buna ziua,sunt din Constanta, va rog cu respect,sa ma ajutati cu un sfat.Sora mea a facut o solicitare pentru recuperatea unor proprietati ale bunicului nostru din cadrilater statul Bulgaria.ea -sora-a depus documente in dosar doar in numele ei,fara a mentiona ca noi suntem TREI frati in viata.Dosarul a fost aprobat , banii i au venit , a treia transa INTREBAREA mea e daca noi fratii ei avem vreun drept? pentru ca ea ne refuza vreun drept.As dori sa ma lamuriti legat de aceasta problema.

 94. Buna seara, scriu in locul tatalui meu, in varsta de 74 de ani, nascut in Basarabia si care de 2 ani este internat intr-un camin de varstnici, suferind printre altele si de alzheimer. Desi credeam ca in 2007, odata cu plata voluntara a unor despagubiri pe L290/2003 catre contul lui, au luat sfarsit chinurile intocmirii acelui dosar de la Galati, iata ca primeste pe 18 apr.2017 o decizie ANRP de invalidare a hotararii emise in ian2007. Pentru ca locuiesc in Bucuresti si am aflat cu intarziere de aceasta situatie, sunt presat de timp cu depunerea unei contestatii, pe care nici nu stiu cum s-o formulez si unde sa o depun. Va rog respectuos sa acceptati spre studiu cateva documente si sa ma indrumati in aceasta etapa (iar dupa depunerea contestatiei voi gasi timp sa discutam detaliile unei colaborari). Cu multumiri si deosebita consideratie.

 95. Buna ziua!

  Am o nelamurire si as fi recunoscator daca puteti sa-mi raspundeti.

  Am un dosar ANRP pe legea 10/2001 cu numar putin peste 40 000 in stadiu de asteptare.

  Pana la acest moment nu am actionat in judecata ANRP.

  Se mai poate actiona in judecata ANRP sau nu am altceva de facut decat sa astept sa vina randul dosarului?

  Multumesc!

 96. Buna ziua
  Am depus in Ianuarie 2002 prin executor judecatoresc, o notificare de retrocedare sau despagubiri pt imobilul bunicilor mei din Calea Grivitei. Pana in ziua de astazi nu am primit nici un raspuns si am inteles ca exista un termen la 15 Iunie 2017. Va rog daca se poate sa-mi dati lamuriri suplimentare. Am acte de proprietate si numar de inregistrare pentru depunerea notificarii la Primaria Mun Bucuresti.
  Va multumesc!

 97. Buna seara! As dori sa stiu cum trebuie sa procedez in contextul in care dupa 16 ani de judecata cu Primaria Bucuresti am intrat in posesia unei dispozitii date de actualul primar prin care se recunoaste ca am fost expropiat si urmeaza sa fiu despagubit conform unei hotararii definitive date de instanta. Mentionez ca in aceasta dispozitie nu este specificata valoarea imobilului.

 98. Buna ziua,
  Conform Leg.nr,18/1991, ale Legiinr.169/1997 si ale Legii nr.1/2000 cu modificarile ulterioare am primit o parte din pamantul mostenit de la parintii decedati.
  Am gasit in Arhiva Nationala un act care atesta ca parintii mai aveau 10 ha de pamant.. As vrea sa stiu daca mai pot face cerere pentru retrocedarea celor 10 ha de pamant si ce se intampla cu restul de pamnt care nu a fost retrocedat in baza legilor in vigoare .
  Multumesc anticipat !

 99. Domnule Avocat,

  As dori sa-mi spuneti daca se mai poate rezolva un dosar de retrocedare daca il introduc in instanta pana la data de 30 iunie,sau acesta nu se mai judeca dupa aceasta data?
  La ARNP se primesc dosare numai cu hotarare/decizie judecatoreasca definitiva?

 100. D-le av. va rog daca se poate sa-mi spuneti daca mai pot obtine prin instanta sa oblig ANRP sa emita un titlu de plata in urmatoarele conditii:

  Am o decizie privind acordarea de despagubiri in conditiile titlului VII din luna a 10.2009

  Mentionez ca in ianuarie 2010 am transmis prin fax o adresa prin care imi exprimam acordul de a fi despagubita conform deciziei.

  In 2017 mi s-a comunicat in audienta ca mi s-a prescris dreptul la titlul de plata.
  Multumesc!

 101. Domnule Avocat,
  Sotul meu a dobandit prin mostenire dreptul asupra unei parti dintr-un dosar depus la PMB pe lg 10/2001 ,respectiv se solicita despagubiri pt IMOBIL (CLADIRE) nationaliata in 1950 si demolata in 1983 ,actual zona Palatul Parlamentului.

  PMB este indreptatita sa solicite la dosar un document care sa ateste starea cladirii inainte de demolare ? si daca da de unde se poate obtine ?

  In memoriul depus pt despagubire, s-a utilizat termenul IMOBIL ,acest termen poate fi interpretat de catre juristii PMB ca fiind casa+teren ?
  deoarece pt terenul aferent casei demolate s-a emis titlu de proprietate documentul fiind atasat dosarului.
  Cu stima ,
  Corina Ion

 102. Domnule Avocat,va contactez pentru un dosar al tatalui meu aflat la ANRP pe legea 10/2001in anul 2008 tatal meu a decedat, prin actele lui nu am mai gasit numaru de inregistrare al dosarului si nu pot verifica stadiul dosarului imi puteti spune ce trebuie sa fac.Va rog sa imi spuneti ce trebuie facut mostenitori ramanand eu si fratele meu ,in situatia in care nu exista dispozitie de despagubire ca mostenitori pe ce sa introducem sucesiunea ,cred ca nu ne ia nimeni in seamna atata timp nu avem dovada ca suntem mostenitori,va rog sa imi transmiteti ce trebuie sa fac.va multumesc anticipat cu stima si respect

 103. Am 2 dosare de despagubire pe legea nr 290 / 2003, cu autori diferiti si averi diferite de la bunici si de la matusi, care au numere diferie de Hotarari ale Comisiei Mun. Buc. numere diferite de inregistrare la ANRP cu fise de calcul diferite. In mod abuziv ANRP a emis o decizie de actualizare sume de despagubiri diferite, comasata pentru cele doua dosare. Mai mult din suma actualizata a dedus cheltuielile datorate cu titlu de onorariu de executare silita a executorului judecatoresc care a retinut din contul ANRP suma respectiva. Eu stiu ca sumele cu titlu de despagubiri sunt intangibile si neimpozabile. Mai stiu ca onorariile de executare silita sunt in seama debitorului, deci ANRP daca este nemultumita trebuie sa se judece cu executorul nu sa retina din despagubiri. Este abuz in serviciu ? se poate face plangere la parchet ?

 104. Buna ziua! Am primit decizia de compensare prin 154116 puncte. Dispozitia era pusa in anul 2006, inter timp tata a decedat, acum dupa primirea deciziei am facut succesiunea pe doua persoane eu si mama. Cererea de valorificare a punctelor in numerar trebuie depusa pe doua nume? 154116 puncte inseamna 154116 lei? Ce sanse avem sa primim banii?

 105. Buna ziua domnule avocat,
  Impreuna cu fratele meu am depus un dosar pe legea 1/2000. In anul 2010 primaria ne-a instiintat ca dosarul a fost trimis la ANRP. de atunci nimeni nu ne-a mai comunicat nimic. Ce putem face?

 106. Buna ziua! Va rog sa ma sfatuiti cum pot sa procedez in situatia urmatoare:
  – 2001 am depus notificare pentru restituirea unui teren in Cernavoda ( a fost vie, in prezent sunt constructii)
  – 2005 primesc dispozitie de la Primarie privind acordare titluri de valoare nominala in suma de …
  – 2005 adresez cerere la Biroul Central pentru acordarea titlurilor
  – 2006 sunt anuntata de MF ca dosarul este transferat la ANRP
  – 2017 ANRP imi solicita sa completez dosarul cu inscrisuri din care sa reiasa modalitatea de preluare a proprietatii notificate; inscrisuri din care sa reiasa daca s-au primit despagubiri la momentul expropierii

  Evident, nu am astfel de inscrisuri. Imi puteti spune de la ce autoritate as putea sa solicit astfel de informatii?
  Si in general, cum ar trebui sa abordez aceasta solicitare a ANRP? Ce sanse am?
  Precizez ca singurul document pe care il am este actul de proprietate al bunicii mele.
  Multumesc anticipat!

 107. Buna ziua! Imi puteti explica ce inseamna urmatoarele?

  “Tip solutie: Încheiere
  Solutia pe scurt: Constată că nu este incidentă măsura anulării cererii de chemare în judecată. Dispune continuarea procedurii de regularizare a cererii.
  Document: Încheiere de şedinţă 28.09.2017”.
  Multumesc anticipat!

 108. Bunicii din partea tatalui au avut 7 copii, unul din ei fiind tatal meu. Din mostenirea bunicilor fac parte niste terenuri nationalizate, pentru care autoritatile au decis sa acorde o suma compensatorie in bani.
  Tatal meu si 4 frati au decedat, in prezent mai traiesc un unchi si o matusa.
  Acestia au deschis proces prin care cer ca despagubirile in bani pentru terenurile mai sus mentionate sa li se dea doar lor doi – in pofida faptului ca sotii/sotiile celor 5 frati decedati si copiii lor – eu si verisorii mei – suntem inca in viata!
  Unchiul si matusa cer ca toti ceilalti mostenitori mai sus mentionati sa nu fie luati in considerare la plata despagubirilor, motivand printr- o lege din 2001 (?) care ar spune ca mostenitorii care nu depun cereri de despagubire/retrocedare intr-un anumit termen pierd dreptul la mostenire, care se imparte doar celor care au depus cererea – adica lor.
  Mentionez ca noi ceilalti nu am fost anuntati intentionat de intentia unchiului si matusii, ei actionand in secret, fara stirea restului familiei.
  Este legal si corect ce se intampla?
  Ce putem face ca sa obtinem si noi, restul, cota parte din suma care ni se cuvine de drept ca mostenire?
  Multumesc!

 109. Eu din 1996 am cerut locuinta inapoii,Nici ahum nu s-a rezolvat!!!dosarul e cu nr. 45570/CC la ANRP!,are film a OPTA minune Dacia -mijn rezolvat.multumesc

 110. buna ziua,

  Am un dosar la ANRP si in sfarsit a fost analizat !am dost demolati in 1986 iar dosarul a fost constituit prin 2001..
  Am primit acasa o adresa prin care mi se solicita fisa tehnica a imobilului .
  din nefericire nu detin acest document, in anul in care am format dosarul cred ca prin 2001 am cautat-o atal in Primaria localitatii ( Cornetu – Ilfov ) cat si la ICRAl (undeva pe la Universitate magazin Romarta!
  Pentru ca nu am gasit fisa tehnica , am dat o declaratie pe propria raspundere prin Notariat in care am descris imobilul si dependintele.
  De asemenea am facut atunci si o evaluare autorizata .
  acum va rog satuiti-ma ce sa fac ,unde sa caut aceasta fisa tehnica, sau este suficient ce am in dosar?!

 111. Buna ziua.Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema .
  Am actionat Primaria Municipiului Bucuresti in vederea obligarii acesteia sa emita o decizie privind acordarea de despagubiri compensatorii pentru un imobil, situat in Bucuresti si luat in mod abuziv de catre comunisti.Desi am vazut ca in practica unele complete au obligat si primaria sa emita aceste decizii, am unele emotii avand in vedere ca foarte multe procese sunt impotriva Municipiului Bucuresti prin Primar.Mentionez ca am trecut de primul termen de judecata,deci nu mai pot introduce fara acordul lor expres Municipiul .Va rog sa ma ajutati in rezolvarea acestei dileme avand in vedere ca in cauza PMB a formulat intimpinare in numele Municipiului ,fara a ridica exceptia lipsei calitatii procesuale.Multumesc frumos.

 112. dupa analiza dosarului, etapa urmatoare este probabil instiintarea posesorului , iar daca lipseste ceva din dosar trebuie sa trimita persoana respectiva , domnule avocat aveti idee lucrul acesta mai dureaza citeva luni ….

 113. Buna Domnule Avocat aveti idee la ce nr de dosar se lucreaza acum in da de 05/02 /2018 am si eu un dosar la care de foarte mult timp e in asteptare ce sa inteleg prin asta oare cat va mai dura avem si noi niste drepturi care trebuiesc recuperate ,va multumesc anticipat cu stima .

 114. cum se fac ordinele de plata conf nr de pe titlul de proprietate ..au itlului de plata este altceva .. I sa da alt nr ???
  poate fi coincidenta intre titltl de proprietate si titlyl de plata .. sa aibe acelasi nr ??///????

 115. buna ziua,in data de 9 ianuarie 2015 am ridicat a doua transa de bani pe legea 9 1998.ni s-a spus ca o sa urmeze recalcularea banilor,dar pana acum,nimic.ce se mai poate face?

 116. Buna ziua,expun si eu urmatoarea problema:Am avut si eu de recuperat niste bani de la ANRP,acei bani de la bulgari,ce sa intamplat:am facut dosarul,printr-o anumita firma juridica am dat in judecata ANRP-ul,am castigat,mi s-au dat banii dar,dupa o perioada de 1 an de zile mi-a venit somatie sa dau banii inapoi din cauza ca,dosarul nu a fost complet si decizia de retrocedare a banilor nu a fost definitivata de comisia Anrp,am inaintat o plangere in justitie,am castigat dar cei de la anrp au facut recurs si au castigat iar acum ma someaza din nou sa restitui banii sau sa inaintez iar la tribunal.intre timp eu am anexat la dosar si actele care ei imi ziceau ca lipsesc si acum este complet dar eu trebuie sa dau suma inapoi si apoi voi castiga si mi se va da banii inapoi in transe.cum pot face caci eu nu mai am banii si nu inteleg un lucru:daca dosarul nu a fost complet si nu a existat o decizie finala de restituire a banilor,Anrp-ul cum a dat drumul la bani caci nu i-am luat fraudulos,ei singuri mi i-au retrocedat,atunci nu au vazut ca nu este dosarul complet?si daca este dreptul meu de ce trebuie sa restitui banii daca sunt ai mei?daca imi puteti raspunde sau sa-mi dati un nr de telefon de la un avocat de-al d-voastra va multumesc din suflet.o zi buna

 117. Buna ziua, pe pagina anrp la cautare dosar imi spune finalizat dupa ce introduc numarul. Dosarul pe legea 10/2001. Ce inseamna finalizat va rog? Multumesc

 118. Bună seara!
  Va rog sa mă ajutați într o problema cu despăgubirea unu teren de 18.25 h. A fost întocmit un dosar în 1998 și marea problema este ca primăria municipiului nu dorește sa mi aprobe despăgubirea suprafeței în natura. As dori sa merg mai departe și sa pot rezolva aceasta dilema cu ajutorul dumneavoastră, va mulțumesc!

 119. Buna ziua. Va rog daca ma puteti ajuta.Vreau sa fac spatele casei care este pe hotar cum erau inainte casele si nu imi da voie. Exista vreo lege care imi permite sa rezolv problema asta?

 120. Buna ,aveti idee cat dureaza un dosar din momentul in care a intrat din asteptare in lucru ? va multumesc cu stima .

 121. Buna ziua in anul 2006 am primit decizie de restituire partiala pe un teren , adica din 2200 mp posibil retrocedabili – s-au dat 852 mp pentru restul s- a se dat despagubiri – iar dosarul se afla la ANRP .
  Am cerut in instanta toata suprafata de 2200 mp insa primaria in mod mincinos a sustinut ca terenul e afectat de utilitati. In cazul invalidarii la ANRP , se face doar la despagubire sau mi se invalideaza si terenul de 852 mp pe care inca nu l-am primit decat in acte . ANRP- imi poate da si restul de teren ? retrimitand dosarul la primarie ? primaria ar fi obligata de anrp sa imi dea tot terenul ? ma intereseaza serviicile dv.

 122. Buna ziua
  am un contract de asistenta juridica cu un client pentru onorariu de succes. In prezent sunt pensionara si vreau sa stiu daca trimit contractul la ANRP imi pot obtine onorariul.
  Contractyul a fost inchieat in timpul cand baroul a decis ca aceste contracte sunt un titlul executoriu
  Va multumesc anticipat

 123. Buna ziua, astept de multi ani sa fiu despagubit de catre anrp pentru un teren in Bucuresti si de cateva zile am primit o dispozitie de la primarie, imi puteti spune va rog, ce poate sa insemne aceasta dispozitie, si ce urmeaza apoi? o sa merg luni la primarie, dar pana atunci poate ma lamuriti dumneavoastra. multumesc anticipat !

 124. Buna dimineata,
  Am primit si eu bani de la anrp pentru imobilul demolat. Acum cateva zile am primit transa a V-a. In toti acesti 5 ani am primit aceasi suma chiar daca chiar daca cursul leului s-a modificat si inflatia a crescut foarte mult. Nu mi se pare normal ca altii sa primeasca toata suma o data ( acestia fiind marii corupti ) si altii sa primeasca esalonat, fara sa fie macar indexata cu inflatia. Anul trecut fata de ceilalti ani am primit cu 3000 de lei mai mult si am crezut ca suntem si noi indreptatii sa primim o suma mai apropiata de realitate. Mare mea fost mirarea cand anul acesta am primit 4000 lei fiindu-mi taiati cei 3000 lei cat mi s-au dat in plus anul trecut. Este normal sa ni se dea aceeasi suma cand inflatia a crescut foarte mult si suma primita nemai valorand absolut nimic?

 125. Bună ziua. În anul 1987 mi s-a demolat casa situată în mijlocul Pieței Alba Iulia de acum și am primit o despăgubire bănească. Prin notificarea transmisă Primăriei Mun. București în 2001 am cerut din pacate numai terenul imobilului, socotind că pentru casă am primit deja despăgubirea. PMB a emis în 2007 o dispoziție prin care mi se recunoaște dreptul la despăgubiri pentru teren, așa cum am cerut. Dosarul conține însă toate documentele, atât pentru teren cât și pentru casă (procesul verbal la demolare, planul casei, elemente de constructie, valoarea despagubirilor, etc). Este un dosar complet. Dosarul pe Legea 10/2001 este la ANRP din 2008 și mă pregătesc să ii dau în judecată. Credeți că se pot obține prin judecată și despăgubiri pentru casă? Credeți că se mai poate apela la metoda evaluării valorii terenului la valoarea de piață? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.

 126. Buna ziua,
  In 2006 am facut fratelui meu o procura pentru despagubiri ANRP .Pe procura este scris ca e valabila ‘pana la revocare..
  In 2017 am facut o noua procura fiului meu pentru a se ocupa de dosarul depus la ANRP si pentru a primi despagubirile,eu fiind acum in varsta.
  Va rog sa-mi spuneti daca procura din 2006 care este depusa la dosar trebuie revocata.
  Va multumesc anticipat.
  Cu stima,
  Maria

 127. Buna seara,
  De ce ANRP-ul nu indexeaza sumele care ne-au fost impartite in mod egal pe o durata de 5 ani cu inflatia

 128. Un dosar despagubiri teren “casa poporului” cu numarul 52000 ce sanse are sa fie finalizat intr-un termen rezonabil avand in vedere ca s-a ajuns oficial la 25000 !? Estimati-mi un termen !?. Va multumesc

 129. Buna ziua,

  Am primit astazi decizia de invalidare cu motivul ca valoarea actualizata a despagubirilor incasate in anul 1984 este mai mare decat valoarea imobilului constructie ce face obiectul dispozitiei primarului, stabilita prin aplicarea grilei notariale de catre secretariatul comisiei nationale.
  Se poate ataca aceasta decizie cu castig de cauza?

  Multumesc frumos

 130. Casa socrilor mei a fost demolata in 1978, pentru constructie au fost despagubiti cu suma de 15000 lei vechi. Pentru teren au depus o notificare prin care au solicitat despagubiri in bani,in 2001.Dosarul a fost timis la ANRP in 27/06/2007 fara a fi evaluat. Socrii mei au decedat intre timp.Ce putem face in continuare pentru a intra in posesia despagubirilor?

 131. Buna ziua
  Am un dosar de despăgubire din 2001 la PMB pentru care încă nu sa emis dispoziția de primar !
  La toate cererile trimise ne răspund ca este in lucru la comisie!
  Apt din centru Bucureștiului a fost naționalizat in 1974 ,apoi l,am revendicat și obținut in instanța in 1995apoi au făcut recurs in anulare și ni la luat din nou in 1997 și la vândut chiriasilor!
  Acum dosarul de despăgubire zace la Primăria Capitalei!
  Ce se mai poate face!
  Multumesc

 132. Buna ziua,
  In anul 2011 a fost inregistrat la ANRP dosarul de despagubire pentru casa demolata care a apartinut parintilor nostri, actualmente decedati. In Decizia Primarului se mentioneaza: cei doi mostenitori, decizia de expropriere din anul 1977, suprafata de teren si suprafata construita a casei, imposibilitatea restituirii in natura pentru faptul ca in prezent este construit un bloc de locuinte precum si propunerea de masuri reparatorii prin echivalent. Dosarul, continand si celelalte documente, este in asteptare la ANRP si am dori sa ne adresam instantei in baza Legii 165/2013, in termenul legal de 6 luni de la data expirarii termenului de 60 luni de solutionare. In baza art. 35, al. (3), instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune […] dupa caz, acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi. Va rugam sa ne lamuriti: conform acestei legi, instanta va stabili si valoarea de despagubire (va face evaluarea) sau va emite hotarare judecatoreasca care sa oblige CNCI – ANRP sa evalueze si ulterior sa emita decizia de compensare prin puncte?
  Va multumim pentru amabilitate!
  Diana Florea

 133. Bună ziua,

  Se mai poate face dosar de retrocedare, dacă până acum nu s-a făcut nicio solicitare de niciun fel în acest sens? Este vorba despre o casă și o mașină rechiziționată în 1943.

  Mulțumesc

 134. Pentru un dosar depus in termen,ANRP mi-a solicitat in luna mai niste acte ,pe care le-am trimis pentru completarea dosarului.De la centrul lor de relatii clienti mi-au spus ca ar veni randul dosarului meu in nioembrie-decembrie.Considerati ca trebuie sa depun cerere in instanta pana in 20 11.2018 pentru depasirea termenului conf.Legii nr. 165/2013 sau sa astept rezolvarea dosarului fara judecata?
  Multumesc

 135. Bună ziua,

  Pe scurt, in 22.08.2008 am depus la ANRP un dosar a carui ultima transa a fost achitata anul acesta . Valoarea retrocedarii a fost consemnata intr-o hotarare definitiva si irevocabila. Oare pentru perioada 2008 -2018 valoarea retrocedarii nu trebuia indexata cu inflatia ? Sunt sanse de recuperare in instanta a ratei inflatiei ?
  Va multumesc !

 136. Bună ziua,

  Pe scurt, in 22.08.2008 am depus la ANRP un dosar a carui ultima transa a fost achitata anul acesta . Valoarea retrocedarii a fost consemnata intr-o hotarare definitiva si irevocabila. Oare pentru perioada 2008 -2018 valoarea retrocedarii nu trebuia indexata cu inflatia ? Sunt sanse de recuperare in instanta a ratei inflatiei ?
  Va multumesc !

   • Buna ziua.Sunt Puia Viorica am certificat de handicap,grad 1 grav cu însotitor sunt scutită de impozit pe Ap. Platesc12 Ron impozit pe teren.Nu știam că la admin financiara anul financiar se încheie în martie. Pt că am întârziat cu plata celor *12 lei ,din oct 2021 mi a fost sistat ajutorul de ,250 de lei ,/ luna. Va rog să mă ajutați în rez acestei problemei.Multumesc o zi buna.

 137. Buna seara. Dosar ptr.despagubiri teren (perimetrul Serban Voda Bucuresti) depus in anul 2002 cu numar de inreg.23927 mai avem sanse de finalizare. Cu respect Grosan Letitia Satu Mare.

  • Buna ziua, multumim pentru mesaj.Va putem sustine cu aceasta solicitare mai ales ca avem departament specializat in dosare ANRP-V-am si trimis de altfel un mesaj pe email. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

  • Buna ziua.Tatal meu a formulat cereri pt despagubiri pe legea 290 si i-au fost respinse pt ca nu avea suficiente dovezi.Nu a atacat in termen ordinul ANRP si a pierdut termenul ,instanta ulterior respingand orice actiune ca tardiv introdusa desi avem toate actele doveditoare.Actele dovedesc dreptul la mostenire pentru un restaurant cu sala de dans si camere,este dreptul lui legal sa le mosteneasca impreuna cu fratii lui dar….Chiar nu ne putem gasi dreptatea?Instanta spune ca intr-adevar tatal meu nu are nicio vina ca a obtinut actele doveditoare mai tarziu,…dar…nimic.Este inadmisibil ce se intampla.Noi cu acte originale,reale nu putem obtine despagubiri .Nu pentru cei ca noi s-a dat aceasta lege?Este vorba de un drept de proprietate pe care l-au avut autorii nostri si noi nu-l putem mosteni.Mai exista poate vreo speranta?Poate se va modifica legea si pt cei ca noi care am obtinut actele mai tarziu pentru ca atunci cand le-am cerut ni s-a spus ca nu se gasesc aceste acte si apoi dupa reluarea cautatilor s-au gasit si ni s-au trimis?

 138. Avem in lucru Dosarul ANRP ,Nr. 4552 CC/2009 – Legea 10 / 2001, despre care in evidenta ANRP apare ca a fost actualizat pe data de 03.08.2018., fara ca noi sa putem verifica acest lucru .
  Va rugam sa ne comunicati cum putem proceda in continuare pentru a obtine o solutie mai rapida avand in vedere perioada mare de timp dintre data depunerii – 2009 si data de 19.10.2018 ,data la care dosarul este inca in lucru .

 139. Am in lucru dosarul ANRP – LEGEA 10/2001 , CU NR.4552 CC/2009 , DESPRE CARE ANRP MENTIONEAZA CA IN EVIDENTA LOR APARE CU MENTIUNEA – ACTUALIZAT LA DATA DE 03.08.2018 -, ASPECT PE CARE NU IL POT VERIFICA .

  AVAND IN VEDERE TIMPUL MARE SCURS INTRE DATA DEPUNERII – 2009- SI 19.10.2018 DATA LA CARE DOSARAUL INCA NU ESTE SOLUTIONAT , VA ROG SA-MI COMUNICATI CE POT INTRPRINDE PENTRU A GRABI SOLUTIONAREA .

  CU DEOSEBITA STIMA ,

 140. AM IN LUCRU DOSARUL ANRP NR. 4552 CC /2009 , DESPRE CARE ANRP ARATA CA IN EVIDENTA LOR APARE CA A FOST ACTUALIZAT LA DATA DE 03.08.2018 FARA CA EU SA POT VERIFICA ACEST LUCRU .
  AVND IN VEDERE PERIOADA INDELUNGATA DE TIMP DE LA DEPUNERE – ANUL 2009 SI PANA AZI 19.10.2018 , DATA LA CARE DOSARUL NU ESTE SOLUTIONAT , VA ROG SA-MI SPUNETI CE POT FACE PENTRU A GRABI SOLUTIONAREA .

  CU DEOSEBITA STIMA .

 141. Buna seara,

  am si eu o intrebare.
  La ce curs valutar euro/leu se calculeaza punctele in Legea 165/2013. la cursul euro/leu al grilei notariale din 2013 (daca este asa se va lua cursul orientativ din grila?) SAU la cursul leu/euro al zilei cand se emite dispozitia de despagubiri

  Asa cum e formulat art. 21 alin 6 din lege ar fi valabila prima varianta. Eu nu am gasit undeva precizat clar acest lucru

  Multumesc

 142. Stime Domn Cucuis!
  Am primit decizia definitivata.Despagubirea conform Legii 165 se
  se realizeaza prin puncte. Aceast dosar adminstrativ a fost inaitat cu numarul 3400/2005 in anul 2009 la C.N.C.I. Pentru a ma informa de stadiul definitivari despagubiri, la cautare nr dosar introduc 3400/CC, raspunsul este? Definitivat 2018.08.03.
  Nu stiu daca cautarea este buna. Numarul dosarului inaintat de primaria Oradea este acelas si la A.N.R.P. sau cu ocazia inregistrarii efectuate de C.N.C.I. se acorda un alt numar de care eu nu am fost insttintat.
  Multumesc pentru raspuns.

 143. Petentul am solicitat investirea cu formula executorie a s.c. nr. 2283 din 20 noiembrie 2009 pronuntata de Jud. Pascani in dosar nr. 1896/866/2009 ramasa definitiva si irevocabila prin nerecurare Sentinta civila are ca obiecct obligatia de a face, si anume de reconstituire a dreptului de proprietate pentru petentul CHICA TRAIAN privind suprafata de 1,0 ha teren , instanta constata ca aceasta hotarare nu este susceptibila de executare silita potrivit art. 1075 cod civil, o astfel de obligatie schimbandu-se in dezdaunari in caz de neexecutare Nici pana acum pim. Halaucesti Jud. Iasi nu a rezolvat nimic Intrebare -cum se poate rezolva problema.

  • Obligarea comisiei la emiterea deciziei, aceasta este singura varianta. Dupa ce avem decizia daca nu se pune in executare, se cheama in judecata din nou institutia si se solicita de fapt daune pe ziua de intarziere, cominatorii se mai numesc. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 144. Bună ziua, domnule avocat! După comentariile de pe aici se pare că e greu să obții terenul în natură, dar și mai greu să poți obține compensații, conform legii din 2013.
  Eu am depus cerere pentru 1 ha teren arabil în extravilan, jud. Vaslui, încă din 1998- Nu am primit răspuns decât după ce am sesizat Parchetul, pentru că terenul meu fusese dat nelegal altei persoane. Dar și răspunsul este neclar, mi se spune că mi s-a validat 1 ha, dar că nu au rezervă de teren, probabil, se gândesc să-mi ofere imaș. Ce aș putea face, dacă nu-mi convine amplasamentul? Aș avea 3 variante: anularea titlului nelegal, acceptarea unui alt amplasament sau compensații. Niciuna din variante nu mă mulțumește, timpul trece și nu mai pot lupta cu ,,morile de vânt”. Mă puteți ajuta cu un răspuns pe e-mail? Mulțumiri anticipate! Sofia

   • Buna ziua.Tatal meu a formulat cereri pt despagubiri pe legea 290 lsi i-au fost respinse pt ca nu avea suficiente dovezi.Nu a atacat in termen ordinul ANRP si a pierdut termenul ,instanta ulterior respingand orice actiune ca tardiv introdusa desi avem toate actele doveditoare.Actele dovedesc dreptul la mostenire pentru un restaurant cu sala de dans si camere,este dreptul lui legal sa le mosteneasca impreuna cu fratii lui dar….Chiar nu ne putem gasi dreptatea?Instanta spune ca intr-adevar tatal meu nu are nicio vina ca a obtinut actele doveditoare mai tarziu,…dar…nimic.Este inadmisibil ce se intampla.Noi cu acte originale,reale nu putem obtine despagubiri .Nu pentru cei ca noi s-a dat aceasta lege?Este vorba de un drept de proprietate pe care l-au avut autorii nostri si noi nu-l putem mosteni.Mai exista poate vreo speranta?Poate se va modifica legea si pt cei ca noi care am obtinut actele mai tarziu pentru ca atunci cand le-am cerut ni s-a spus ca nu se gasesc aceste acte si apoi dupa reluarea cautatilor s-au gasit si ni s-au trimis?

 145. Buna ziua,

  As avea si eu o intrebare legata de un dosar ANRP
  Prin care tribunalul Bucuresti a dat dreptate ANRP prin care a refuzat despagubirea pe motivul ca in cererea initiala am cerut despagubire pe teren si nu pe imobil
  Asupra terenului neavand dreptul pt. ca statul confisca terenurile la cumpararea imobilelor
  Primaria Craiova in 2005 a decis ca avem dreptul doar la diferenta de bani pe constructie dupa calculele facute de Consilieri.
  Deci mai concret au decis ca nu meritam diferenta de bani pe constructie intrucat nu am specificat in cerere imobil ci teren.
  Eu am sa fac apel la decizie cu specificarea ca Legea 10/2001 a fost facuta pt repararea abuzurilor si faptul ca nu am scris in cerere imobil nu da dreptul ANRP sa refuze un drept conferit printr-o lege.
  Daca puteti sa-mi spuneti daca mai exista vreo sansa in schimbarea sentintei?
  Multumesc

  • Bună ziua dl avocat. am un dosar de retrocedare la primăria Cluj n pt 17 ha, cu cererea din 1991 am solicitat 9,4 ha, cu cea din 1997 7,6 ha, din care am primit 4,5 ha din total, pentru diferenta răspunsul primăriei era ca nu au rezerve, sau a fost
   revendicat de alte persoane! Nici dosarul de Anrp nu lau făcut. Din cf uri am identificat ceva liber, care am depus la dosar. lVa rog sa mi spuneți ce este de făcut ? Cu stima!

 146. Buna ziua, va rog respectuos sa ne spuneti cum trebuie sa procedam pentru a obtine un duplicat la un TITLU DE PLATA. (cupon beneficiar)
  Suntem posesorii a trei titluri, au fost emise patru. Unul nu il mai gasim.
  Avem programata succesiunea saptamana viitoare si dorim sa prindem la masa succesorala si aceste titluri de plata. Suntem trei mostenitori. Ce trebuie sa facem?

  Cu deosebita stima,

 147. una ziua, va rog respectuos sa ne spuneti cum trebuie sa procedam pentru a obtine un duplicat la un TITLU DE PLATA. (cupon beneficiar)
  Suntem posesorii a trei titluri, au fost emise patru. Unul nu il mai gasim.
  Avem programata succesiunea saptamana viitoare si dorim sa prindem la masa succesorala si aceste titluri de plata. Suntem trei mostenitori. Ce trebuie sa facem?

  Cu deosebita stima,
  Marius Lazarescu
  0751110972

 148. AM DOSAR PTR DESPAGUBIRE CASA DEMOLATA .PTR A DA IN INSTANTA NU SUNT BANI . EXISTA SI ALTA VARIANTA VALABILA IN SITUATIA DE DOSAR INITIAT IN 2001 . SE SOLUTIONEAZA INTR O VIATA ? CE SFAT IMI DATI ? MULTUMESC ANTICIPAT ?

 149. De 10 ani astept despăgubiri de urma unui teren luat abuziv și în prezent,sunt amînată de la o lună la alta,pe legea 10.Credeti ca se mai poate face ceva?!

 150. BUNA seara domnule av. CUCULIS .Va rog sa ma ajutati sa aflu in ce stadiu se afla dosarul nr.16689/ FFCC/2008 teren extravilan situat ln gom LARGU jd BUZAU sat SCARLATESTI vindut si evaluat de S.C.URBCONNET SRL cu sediu in calea calarasilor nr 173,bl42,sc4 et1 ap 106-107 sect.3 bucuresti, tl 0741699005 /COTET -MAGUREAN BOGDAN-,,EVALUATORUL,,cu legitimatie ANEVAR nr11727/2009 administrator corina sandu.Solicita despagubirea SAVA RADITA seria AH,nr 700483 CNP 2 200603100044 ….MULTUMESC ANTICIPAT…

  • Buna ziua stimabil domn. Este important sa mergeti in instanta. Nu vor emite acest titlu pana cand nu obtineti o hotarare judecatoreasca. Pentru ca vrem sa fie o colaborare operativa va las si nr. de telefon 0722298011 – Cu bine, av.drd. Cuculis

 151. Bunaa ziua ! Va rog frumos si respectuos urmatoarele:
  Mama mea care a decedat(2018) este beneficiara a legii164/2014 impreuna cu inca 6 frati beneficiari-privind despagubiri din Bulgaria . s-au emis 2 titluri de plata , nu au fost ridicati inca banii ,
  2018-prima transa 2019-a doua transa .
  Am facut succesiuna in luna mai 2019 dupa
  mama SUNTEM DOI FRATI ,.va rog frumos daca puteti sa imi spuneti ce acte trebuie sa depunem la ANRP , ca pemtru titlurile urmatoare sa fim noi trecuti ca mostenitori
  Am tot incercat pe site lor dar nu am gasit concret .
  Si pentru ce este emis am inteles de la verisooara ca vom merge la notar.
  Va multumesc pentru timpul alocat
  cu deosebita stima si multa consideratie
  Leanca Niculina

 152. D-le avocat , in luna ianuarie mi s-au cerut niste documente de la anpr , pe care le-am si trimis , apoi am luat legatura cu ei si mi s-a spus ca la timpul respectiv trebuia sa mai ceara un document , mi se pare chiar bataie de joc sa tot o lungesti asa , iar acum sa mai astept inca 2 3luni pina vine hirtia…. ce ma sfatuiti sa fac , sa astept sau sa-i dau in judecata

 153. Buna ziua Domnule avocat Cuculis,

  Sunt Maria Serbanescu si va scriu pentru a va ruga sa ma indrumati, catre care institutie a statului trebuie sa ma mai adresez pentru a obtine dosarul intregii exproprieri si situatia juridical a unui imobil de care bunicii mei au fost expropiati in Aprilie 1949, din Jud.Buzau, Oras Buzau. Avem PV de preluare si anexa cu toate mentiunile dar CNCI in Apel, a mai solicitat si acestea.

  In Bucuresti, fostul ICRAL elibera astfel de documente, dar pentru Buzau, care este institutia similara?

  Va rog mult ajutor daca se poate!

  Va multumesc frumos pentru sustinere si indrumare!
  Cu stima,
  Maria

 154. Buna ziua,

  Multumesc tare mult!

  In Bucuresti, dosarele intregii exproprieri ( pt.case luate in 1948-1949 de cater statul roman) cat si situatia juridica- tot istoricul proprietarilor- le eliberaul ICRAL -urile de sector. Inteleg din ce spuneti Dvs.ca ar trebui pt.acestea sa ma adresez Arhivelor Nationale filiala Buzau.
  Noi avem la dosar PV privind exproprierea si anexe si actele de proprietate, dar s-a solicitat si situatia juridica.

  Multumesc mult!

  Maria Serbanescu

 155. Buna seara,
  Eu am facut notificarea catre primarie pentru cei sase mostenitori privind retrocedarea unui imobil in Bucuresti conform legii 10, trecand adresa mea.Primaria a respins notificarea si a trimis-o la adresa mea. Dupa cativa ani ceilalti mostenitori au dat in judecata primaria.In Septembrie 2019 au primit decizie de compensare cota 5/6 din imobil prin puncte. Cum pot eu sa primesc o cota din aceasta compensare?

  Multumesc,

 156. Buna seara! Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat legat de urmatoarea situatie.

  Avem un dosar depus de doi solicitanti(frati). Eu sunt mostenitorul unuia dintre ei. Celalalt frate nu stiu ce mostenitori are.
  Cum se procedeaza in acesta situatie daca se va emitere despagubirea?
  Va multumesc frumos! O seara buna!

 157. am primit prima parte din cele 4 de retrocedare in numerar. am doua intrebari: 1. in cat timp se trimit bani la banca CEC, ma refer la toata suma?
  2. exista vreo varianta, mandat pe alt nume, sau transfer la un cont din strainatate, unde locuim?
  cu respect,
  adrian

 158. Buna seara!
  Tatal meu a primit un titlu de plata emis in 2008, in 2009 s-a facut prima plata mare, apoi platile au stagnat in urma unei ordonante emise de domnul Boc. Ni s-a comunicat ca toate platile vor fi reluate incepand cu anul 2018, si cand am inceput sa ma interesez, am descoperit pe site-ul anrp ca s-a emis ordin de plata in 29.03.2014 , pentru care tatal meu nu a fost instiintat. As vrea sa stiu daca se mai poate face ceva in momentul acesta, mentionez ca este vb de o ultima transa de 250.000 lei . Prima transa a fost despagubita in actiuni .

 159. Cu respect! Pe vremea comunistilor in urma plecarii sotiei in Canada statul mi-a confiscat 1/2 din imobil .Dati-mi un sfat daca pot recupera jumatatea confiscata si rcupera banii platiti la ICRAL?

 160. Buna ziua,

  Am urmatoarea intrebare: Vreau sa chem in judecata ANRP-ul. Obiectul dosarului este situat in judetul Constanta, partile sunt domiciliate in Bucuresti. Actiunea se face la tribunal din Constanta sau Bucuresti.

  Multumesc,

 161. Buna ziua
  De la anul 2007 astept despagubiri pentru cota de 1/2 parte din apartamentul in Oradea confiscat in anul 1980 cand am parasit tara.
  As vrea sa aflu daca ma puteti ajuta.

  Multumesc

 162. buna ziua,
  am doua probleme de rezolvat;
  a. familia Trâncă Nicolae din Stoina , Gorj pana in anul 1949 avea un S.R.L cu servicii de boiangerie, de comert cu activitate de bacanie, activitate agricola si productie in cadrul careia cu anumite masini se construia/confectiona tigla sub supravegherea unui maistru german

  b. tata a fost declarat chiabur in anul 1949 si trimis la canalul Dunare-Marea Neagra pana in anul 1953 luna Noembrie, suspendandu-i-se toate activitatile avute inainte de-a fi declarat chiabur, lasandu-i-se doar activitatea agricola pe umerii sotiei, Maria Trâncă care trebuia sa dea ca taxe, cote imense din produsele agricole obtinute, ca si alte produse alimentare pe care nu le producea, dar pe care trebuia sa le cumpere si sa le predea ca fiind chiabur.
  c. dupa eliberarea din lagarul de munca fortata, lui tata, Trâncă Nicolae i s-a interzis de-a mai deschide vre-o activitate in comuna natala, ma refer la activitatile avute inainte de-a fi declarat chiabur si trimis la canal, fiind nevoit sa deschida o boiangerie prin cooperatia mestesugareasca Baia de Fier, Gorj, unde a stat departe de familie pana in 1977 cand s-a pensionat la varsta.
  Ce drepturi i se pot acorda prin legea 118/1990? Din 1993 Ianuarie a decedat, iar mama Maria Trâncă a decedeat in Noembrie 1997.

  Cazul 2. personal. Fiind discriminat politic/profesional ca fiu de fost chiabur, incadrat pe-o treapta inferioara fata de pregatirea facuta, in anul 1977 am depus actele de-a emigra in USA. In Ianuarie 1984 mi s-a dat pasaportul maro fara cetatenie romana de emigrare, obligandu-ma sa-mi dau demisia de la Horticola 1 Mai Bucuresti, unde lucram din 1974, iar pana la primirea vizei americane de emigrare I-94, refugiat politic, din 3 in 3 luni, pana in Decembrie 4, 1984,
  trebuia sa platesc viza de sedere pe teritoriul Romaniei.
  In anul 1994 am fost anuntat de catre M. I si M. Externe sa ma prezint ca mi se da inapoi cetatenia romana care mi s-a luat abuziv.
  Intrebare: ce drepturi compensatorii mi se acorda ca persoana persecutata politic si profesional si de catre ce for?

 163. Am prinit dedizia nr.31154/13.12.2019 data de CNCI prin care se invalideaza dispozitia nr147/24.03.2005 a primar com. leu jud dolj. Motivat de -nu au fost depuse documente din care sa reiasa dreptul de propietate – si din care sa reiese descrierea imobilului -motivat-nu se face dovada dreptului la acordarea de masuri compensatorii. cum contest in 30 zile. tel. -aurel. va multumesc

 164. va rog frumos sa-mi raspundeti daca se poate actiona in instanta ANRP si ce sanse favorabile avem, avand in vedere urmatoarele motive:
  1. In decizia de compensare prin puncta a ANRP, la numarul de puncta calculate conform legii 165/2013, s-a aplicat o corectie de -0.92% si o alta de -50% (,,corectie pentru sat apartinator”).Legea nu mentioneaza astfel de reducei. Practic din numarul de puncte ,,calculat” s-a redus jumatate.
  2. Calculul punctelor aferen imobilului s-a facut dupa grila
  notarilor publici judet Constanta din anul 2013, dar care are
  ca data de referinta a evaluarii anul 2011.(mentionat In grila)
  3. Nu se poate cere restituirea dosarului la comisia locala de
  f.f. in termen legal, nestiind valoarea compensarii.
  4. Cerem despagubiri pentru diferenta de timp de la data
  primirii dosarului la ANRP di data emiterii deciziei de compensare.
  5. Legea nu respecta in nici un fel principiul echitatii (atr.2. pct.b)

 165. Buna ziua,
  Am primit dupa 15 ani o decizie de invalidare pentru cererea de despagubire a mai multor imobile (mosie) expropiate in august 1945 si demolate in anii ’50.
  Pot actiona in instanta CNCI pentru anularea deciziei de invalidare? ce sa solicit? reanalizarea dosarului?
  Pot solicita despagubire pentru terenurile mosiei acum? unde sa adresez cererea si inscrisurile doveditoare?

 166. Buna ziua!
  Am dat in judecata A.N.R.P. in nov. 2019 pentru o DECIZIE DE INVALIDARE data de C.N.C.I. impotriva unei DISPOZITII a Primariei Braila din 2004 cu privire la dosarul meu, depus la Prefectura in 2001 si ajuns la A.N.R.P. in 2006.
  In scrisoarea de INTAMPINARE, A.N.R.P .se disculpa si spune ca ANRP nu evalueaza imobilul demolat in timpul regimului trecut conform grilei notariale si nu emite DECIZII DE COMPENSARE/INVALIDARE, aceste atributii intrand in competenta C.N.C.I., motiv pentru care invoca lipsa calitatii procesuale pasive a A.N.R.P.
  ANRP precizeaza ca doar emite TITLUL DE PLATA in conditiile stabilite de Legea 165/2013.
  Prima infatisare va avea loc pe 5 februarie la Tribunalul din Braila.
  In conditiile in care seful ANRP este si seful CNCI, la fel vicepresedintii ambelor institutii sunt aceeasi, iar ANRP este obligata prin lege sa monitorizeze modul de aplicare a Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 10/2001 si sa faca controale privind modul de aplicare a legislatiei din domeniul restituirii proprietatii, conform H.G. nr. 572/2013: nu cumva si ANRP este responsabila pentru decizia de invalidare pe care am primit-o?
  Cu alte cuvinte, eu n-ar fi trebuit sa dau in judecata ANRP, ci CNCI, care, de fapt, se afla in ograda ANRP.
  Puteti sa-mi dati un raspuns la aceasta intrebare? Ce voi sustine pe 5 februarie in fata instantei?

 167. Buna ziua,
  un imobil nationalizat in 1948 si demolat in 1984 cu o anumita valoare de inventar emis in 2002 de R.A. Servicii Comunale(acesta fiind singurul act al casei) intrebarea este,daca suma respectiva se reactualizeaza sau la ce perioada este raportata?
  Iar in cazul in care nu sunt de acord cu suma restituita sau se refuza plata pot contesta respectiv actiona ANRP ul in judecata?
  Va multumesc pentru timpul acordat.

  Cu stima
  Petra

 168. Buna ziua,
  un imobil nationalizat in 1948 si demolat in 1984 s a emis un act de catre R.A.Servicii Comunale in anul 2002 cu o anumita valoare de inventar (acesta fiind singurul act de care dispun de unde reiese valoarea imobilului)
  intrebarea este daca suma respectiva se reactualizeaza iar in cazul in care nu sunt de acord cu suma despagubita pot actiona in judecata ANRP ul ?

  Va multumesc pentru timpul acordat.
  Cu stima
  Petra R.

 169. Buna ziu
  Am avut un teren cu casa demolata in anul 1987.Am facut Notificare pe Legea 10 doar pentru teren, nestiind la acea vreme ca trebuia sa fac pentru intreg imobilul( teren+casa).Decizia de la Primarie este doar pentru teren. Am actionat in Instanta ANRP pentru nerespectarea termenului de despagubire(9 ani), am depus documente in Instanta pentru teren si casa, expertiza a fost facuta pentru ambele, am castigat doar punctele pentru teren.Mai pot face ceva in ceea ce priveste despagubirea pentru casa? Multumesc.

 170. Buna ziua dle avocat, va rog sa-mi spuneti daca mai pot solicita despagubiri pentru terenul de langa casa bunicilor mei din Slatina.In prezent acolo se afla bulevard.Nu am depus nici un act pana in prezent.Actele de care dispun sunt:act de cumparare a 150 mp de catre bunicul si act de cumparare a casei.Pt casa am fost despagubiti la demolare dar pt teren nu.Va multumesc.

 171. Buna ziua dle avocat, mai pot depune cerere de despagubire pentru terenul(curtea casei) de 150 mp ,casa care a fost demolata in 1974 si pentru care am primit atunci despagubiri?Multumesc

 172. intr-o decizie de compensare emisa in data de 19.03.2020,pentru
  suprafata de 4,0398 ha ni s-au acordat un numar de 13.508 lei.
  nu intelegem,nr. de puncte sunt pe ha sau in total ? citez:

  art 1.Se emite decizia de compensare pentru suprafata de 4,0398 ha inscris la pozitia…..pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prin 13.508 puncte,pe numele…….

 173. Referitor Legea 290, am depus la Prefectura din București, începând cu 2006, toate documentele doveditoare, ca bunica împreună cu mama mea și frații dânsei au fost obligați sa paraseseasca forțat în anul 1944 domiciliul din Basarabia.
  În cca. 8 ani am tot adăugat documente la dosar.
  De când a fost sistata acțiunea în anul 2018, pentru o perioada de 6 luni, nu am mai primit niciun răspuns din partea primăriei.
  Când am depus dosarul în 2006, erau în viata mama și alte trei surori, iar în prezent au decedat. Am crezut ca pot sa le mai alin din durere, făcându-le un pic de dreptate, dar ma-am înșelat.
  Dacă exista o cale legala sa pot rezolva problema mai repede, cum ar trebui sa procedez?
  Multumesc.
  Gelu

 174. Buna ziua! Tatal meu a facut o cerere la Primarie pentru o casa demolata, In cererea pe care a depus-o, l-a trecut si pe fratele tatului meu, dar cererea nu a fost semnata deoarece era paralizat. Acum o luna a primit despagubirile doar pentru partea lui, nu si pentru cea a fratelui. Cei de la ANRP se leaga de faptul ca nu avea mandat pentru a cere despagubirile si pentru el. Intre timp, fratele tatului meu a decedat. Va rog frumos sa mi spuneti daca se poate recupera si partea unchiului meu. Va multumesc!

 175. Domnule avocat,

  Avem o horarare judecatoreasca definitiva din anul 2005 in care sunt trecute 4 persoane (frati) indrituite sa primeasca suma trecuta ca despagubire. Titlul de Despagubire a fost emis in anul 2018 pe numele a 7 persoane, care sunt mostenitori ai celor trecuti in hotararea judecatoreasca din 2005. Mentionez ca ANRP a solicitat copii legalizate dupa Certificatele de Mostenire, care i-au fost transmise cu celeritate. Problema este ca ANRP a tinut cont de aceste Certificate de Mostenire numai ca sa treaca numele mostenitorilor pe Titul de Despagubire, netinand cont de cotele diferite care vin fiecarei parti conform CM. Ca urmare, suma totala trecuta in Titlul de despagubire se imparte la sapte, in loc sa se imparta conform legii, conform Certificatelor de Mostenire, mai exact: in trei cazuri 1/4, 1/4, 1/ 4 deoarece exista un singur mostenitor, iar al 4-a caz care aremai multi mostenitori 1/12, 1/12, 1/16 si 1/48 (ultimile doua cote rezultand ca mostenire fiu si sot a mostenitorului decedat).
  In nici un moment ANRP nu ne-a transmis ca trebuie sa facem o impartire noi la notariat conform Certificatelor de Mostenire pe care insusi ANRP le avea in forma legalizata ceruta, ci ANRP a actionat prin comisiile juridice in numele legii. Intrebarea mea este daca ANRP a procedat corect netinand cont de succesiunea de la 4 persoane trecute in Hotararea hudecatoreasca din 2005 la 7 persoane in cote egale, prin consemnarea in Titlul de despagubire din 2018 doar a sumei totale. Deocamdata banii sunt la CEC.
  Multumesc anticipat.

 176. Buna ziua. Mama mea are un dosar inregistrat la ANRP pe data de 20.03.2014. Anul trecut, in urma verificarii online a numarului comunicat in scris in urma unei petitii depuse la ANRP am constatat ca dosarul figura ca “FINALIZAT”. Am asteptat pana luna aceasta o comunicare din partea lor, comunicare ce nu a venit. In urma unei audiente telefonice am aflat cu stupoare faptul ca numarul de dosar comunicat in scris de catre ANRP nu era corect si ca dosarul nostru este in asteptare. Se mai poate actiona in instanta? Ne puteti reprezenta?. Multumesc anticipat pentru raspuns

 177. Buna seara,
  va scriu in numele tatalui meu, care impreuna cu cei doi frati ai lui au primit Decizia pentru restituirea banilor de la ANRP. Au luat prima transa, iar pe data de 25 mai a fost emis si al doilea Titlu de plata. CEC nu a avut banii atunci, au zis ca la sfarsitul lui august probabil. Tatal meu este mandatat de cei doi frati sa ridice banii de la toate transele. Problema este ca acum doua zile unul din frafi a decedat. Ce trebuie facut? Putem ridica banii?

  Multumesc anticipat.

 178. Buna ziua.Domnule avocat asi vrea sa stiu daca se mai poate incepe o actiune pentru retrocedarea unei propietati confiscate de comunisti.Cu respect>

 179. Legea 10/2001,Dosar 49540/CC, teren +casă demolată, în București, în 1975.
  Dosar nelucrat, în așteptare.
  Nu am făcut acțiune la tribunal in mai 2018 ,conform L 165.
  Intrebare: mai pot deschide acum actiune la tribunal pentru nerespectarea art 34 (1) de către ANRP ? Mulțumesc.

 180. Buna ziua,
  dosarul depus de tatl meu si de sora lui tocmai a fost analizat si acum ni se solicita completarea dosarului cu anumite documente. Problema e ca nu stim de unde sa facem rost de ele. Acestea sunt:
  1. Istoric de rol fiscal anterior preluarii in proprietatea statului (banuiesc ca de la primarie??)
  2. raportul de expertiza care sa aiba ca obiect amplasamentul imobilului (sa se faca dovada faptului ca imobilul pentru care solicitam acordarea de masuri reparatorii este unul si acelasi cu cel dobandit in proprietate de bunic in anii 1920);
  3. Inscrisuri din cuprinsul carora sa rezulte daca a fost reconstituit dreptul de proprietate in favoarea bunicilor/mostenitorilor pentru o suprafata de 50 ha. In lipsa lor se va completa o declaratie pe proprie raspundere (banuiesc ca asta e solutia).

 181. Buna ziua dl avocat, ma numesc Dumitriu George, dosarul nostru in temeiul legii 10/2001 se afla la ANRP finalizat din 02.07.2017 dosar nr 38301 si 38302. Cum pot afla daca s au facut despagubirile? VA MULTUMESC!

 182. Buna ziua d-le avocat. Ma numesc Minca Anisoara, locuiesc in Medgidia, si am o problema . Parintii mei au avut o casa pe marginea canalului care a intrat in zona de demolare. Casa a fost despagubita ,dar terenul nu – in anii ’79 terenul era in patrimoniul statului; In baza actului de proprietate detinut de bunica mea [mostenitoare mama mea] asupra terenului [600mp] act de vanzare- cumparare din anul 1933 am solicitat in anul 2005 primariei Medgidia , restituirea terenului dar nu am primit nici un raspuns. Ce pot sa fac in continuare?

 183. Buna seara! D-le avocat va rog frumos sa_mi scrieti dupa ce grila notariala se calculeaza punctele la ANRP in august 2020? Va multumesc frumos!

 184. Bună ziua , Am cumpărat o casă la curte în 1998, pe Lrgea 112/95. În 2001 a apărut notificarea pe Lg. 10/2001, nesoluționată nici până în prezent. A apărut Lg. 87/2020 privind acordarea titlurilor de proprietate ptr cotele indiviză teren-curte.
  Ni se cere dacă există notificare. De 19 ani ne chinuim să obținem autorizație de construcție pentru un spațiu de 9 mp , între cele 2 corpuri de clădire proprietate. Aș vrea să știu prin ce modalitate aș putea intra în legalitate cu acest spațiu : cumpărare, închiriere, cesionare ?
  Mulțumesc anticipat,
  Se mai poate aplica Lg. 453/2001 cu declarație notarială de existență a construcției înainte de 2000 ? Putem să ne judecăm cu PMB, pentru această tergiversare a soluționării notificărilor?

 185. Am un dosar NEREZOLVAT ,cu toate ca judecatorul m-a obligat a plati EXPERTUL desemnat de COMPLETUL de JUDECATA,care a facut calculul terenului suma X……in final NU s-a facut dreptate deoarece d-ul JUDECATOR OLTEANU CRISTIAN,nu a mai fost de acord cu despagubirea…..d-ul judecator este magistratul acuzat de d-ul jurnalist OHANESIAN ca ar “apartine serviciilor secrete”…..la ce dreptate sa ma mai astept?….

 186. Buna ziua. Tatal meu a depus cerere de restituire teren in nr.98/20.06.2001. Dupa multe rugaminti
  si solicitari si procese, obtine in 2011 prin Dispozitia Nr. 757/24.02.2011 punerea in posesie a
  unei suprafete de teren de 1145 mp, intr-o zona a orasului Focsani in care nu exista drum amenajat
  sau posibilitatea de racordare la utilitati. In urma unei audiente la Primaria Focsani tatal meu
  a refuzat sa primeasca acest loc din motivele aratate mai sus. Terenul confiscat se afla in zona A a orasului Focsani si a dost propus spre retrocedare in zona D, loc in care nu exista drum de acces si nici posibilitatea de racordare la utilitati. (linii de inalta tensiune, cai farate…)
  In anul 2016 Primaria Focsani dispune modificarea Dispozitiei 757/2011(in Dispozitia nr. 3215/2016) pentru modificarea Dispozitiei nr. 50/2010 privind solutionarea dosarului nr. 98 /2001, in aplicarea Sentintei Civile din 2010 pronuntata de Tribunalul Vrancea in Dosarul X/2010 ramasa definitiva prin Decizia Civila / 2010 a Curtii de Apel Galati in care se mentioneaza ca: “ urmare a repozitionarii terenului acordat ca masura reparatorie in echivalent prin compensare in suprafata de 1145 mp” in acelasi loc ca si anterior, mutat cativa metri stanga sau dreapta.
  Tatal meu a incetat din viata in Februarie 2020.
  Ce pot face ca Primaria Focsani sa dispuna mutarea terenului in alta parte in Focsani. Ce este de facut? Este legal ca retrocedarea sa se faca la asa mare distanta de zona din care a fost confiscate si sa nu i se poata da nicio utilitate? Va multumesc frumos!

 187. in data de 14.11.2020 am incheiat un contract de asistenta ju-ridica nr.9746 pe numele Savu Aurelia si Petcu Marian cu co-
  laboratorul dvs.Morenciu Catalina avand in vedere situatia ca
  ANRP a stabilit un punctaj nefavorabil in dosarul 8594/cc va
  comunic faptul ca nu se are in vedere faptul ca bunicilor mei
  le-a fost demolata o parte din casa pentru largirea soselei fapt
  pentru care primaria calarasi a declarat ca se va plati partea de casa demolata si terenul de dedesubt cand se va demola
  toata casa insa nu a fost asa. S-a platit doar pe casa 14000
  lei. evaluarea ANRP actuala s-a facut fara acest adaos adica fara 1/2 din casa si fara terenul de dedesubt.Am depus la dosar ANRP si la dvs actele necesare daca mai este nevoie de alte documente va rog sa ma anuntati.

 188. in data de 14.11.2018 eu Savu Aurelia si Petcu Marian am in
  cheiat contractul de asistenta juridica nr.9746/14.11.2018 cu colaboratorul dvs.Morenciu Catalina pentru dosar ANRP:57364/cc.
  insa nu mai stim nimic de situatia sau stadiul dosarului. Va rog
  sa notati faptul ca Primaria Calarasi a subevaluat terenul ex-
  propriat cu suma de 68.000 lucru constatat la reevaluare insa mai mult Primaria Calarasi a hotarat sa ne atribuie sa scape de noi un teren la periferia orasului de 1000 m. Lucru pentru care ne-am judecat pana la ICCJ sa scapam de terenul acordat cu forta fara voia noastra. nu am intrat in posesia terenului fiindca Primaria nu ne poate forta. va multumesc!

 189. Buna ziua , îmi puteți spune că rog daca se mai poate recupera un teren care a avut construita o casa , ulterior demolată și construit un bloc de locuit , totul s-a întâmplat înainte de Revoluție undeva prin 1984 , proprietarul fiind expropriat , fără să fii fost despăgubiți , au fost mutați la bloc cu chirie plătită la ICRAL,ulterior apartamentul fiind cumpărat din banii proprii . Precizez că până în acest moment nu s au făcut niciun fel de demersuri de niciun fel pentru primirea vreunei despăgubiri. Am fost la Primăria municipiului București și mi s a spus că nu se mai poate face nimic căci ultimul termen de depunere a actelor ar fi fost 2002. Sunt curios daca se mai poate face ceva , va mulțumesc frumos,seara buna .

 190. Bună ziua!

  Sper că mesajul meu vă găsește bine! și La Mulți Ani, cu lucruri și gânduri bune!

  Bunicii mei au deținut mai multe imobile-terenuri în județul Ilfov.
  În prezent, nu dețin nici o dovadă cu privire la acestea și nu am formulat vreo notificare în baza Legii 10/2001 sau în condițiile vreunui alt act normativ în materie.

  Vă rog, îmi puteți spune dacă se mai poate face ceva? mai pot obține vreunul din respectivele imobile? Dacă răspunsul este afirmativ, care sunt căile legale realizabile și temeiurile juridice pentru revendicarea imobilelor sus menționate?

  Mulțumesc mult!

  Cu considerație!

  Numai bine și un An Nou excelent vă doresc!

 191. Buna ziua am si eu o întrebare pentru dumneavoastra ,am avut o casa +teren ,450 metri patrati în Bucuresti cartierul Militari cumparata de bunicul meu acum decedat mostenita de bunica si tatal meu care sunt decedati ,casa ne-a fost demolata pe timpul regimului comunist în urma demolari tatalui meu i sa dat o garsoniera în locul casei demolate ,dar nu am primit despagubirea pentru teren credeti ca se mai poate face ceva lentru a fi despagubit , va multumesc anticipat cu respect.

 192. printr-o decizie a anrp din mai 2020 ni s-au stabilit ca despagubiri suma de 3,343 lei/ha.
  putem contesta valoarea despagubirii.
  cum procedam ?

 193. printr-o decizie anrp ni s-a stabilit suma de 3,343 lei/ha.
  putem contesta valoarea despagubirii ?
  cum procedam ?

 194. Bună ziua. Am și eu o întrbare . Sunt victima legii 58 /din 1974.Printr-un decret am fost expropriat pentru construcții locuințe (numai o parte din terenul curții) . Am făcut demersuri la Comisii de la Primărie și Prefectură pentru revendicare. Ambele instituții mi-au respins solicitare ( nici măcar legea 18 /1991 , controversatul art.36 , alin. 3 nu mă avantajează) Menționez că terenul revendicat este ocupat PUBLIC. Vă mulțumesc cu respect.

 195. Buna ziua dnul avocat. Am depus la Comisia Judeteana Constanta ptr aplicarea legii nr. 9/1998, a legii nr 97/2005 si a legii nr. 348/2006, prin care se solicita acordarea de conpensatii ptr bunurile abandonate de autor statul bulgar in CAVALAR, jud. DUROSTOR. Dosarul apartine numitului Ichim I. Stan (bunicul meu) si are nr 766L/09.03.2006. Gresala mea a fost ca l-am depus pe numele matusii mele ICHIM MARIA care era nora si de aceea raspunsul de la ANPR Bucuresti a fost negativ. Va rog din suflet sa ma ajutati daca se mai poate sa revendic gresala.
  Va multumesc!

 196. Am depus prin prefectura Timisoara cerere pt despagubire terenu 550mp sa facut bloc pe terenu la data de 11102012.Nu stiu stare dosar ,

 197. Bună seara,
  Anul acesta-2021-urmeaza sa primesc a 5-a transa din despăgubirea tatălui meu. Dar în tot acest timp inflația a fost destul de mare. Pot cere Anrp-ului sa recalculeze transele plătite în funcție de inflația anuala sau numai în instanta se rezolva aceasta problema? Decizia am primit-o în 2015 iar banii au început sa fie plătiți în 2017.
  Multumesc

 198. Tatal meu s-a nascut in Cadrilater, comuna IG Duca , Judetul Caliacra unde bunicul lui a avut in proprietate o casa cu dependinte si 10 Ha de pamant. Din motive de succesiune (sunt 7 nepoti mostenitori ) nu s-a depus cerere de despagubire pentru aceste bunuri in temeiul Legii 9 /98 .
  Credeti ca mai este posibil in aceste conditii sa mai poata obtine despagubiri conform legii?
  Mentionez ca tatal meu a reusit pana la urma sa recupereze de la Arhive documentele constatatoare cu bunurile avute in Cadrilater insa succesiunea inca nu este facuta cu nepotii directi in viata sau urmasii celor decedati.
  Multumesc foarte mult.

 199. Buna ziua domnule Cuculis .Am un dosar inaintat la anrp inca din 2007 si momentan stadiul lui este in lucru.As dori sa actionam in judecata daca se poate si as dosr da putem dicuta ,daca considerati ca am putea face ceva in acest sens.Va multumesc mult si astept un raspuns de la dumneavoastra.O zi placuta

 200. Am o decizie de compensare in puncte ,a unui imobil si pentru a transforma in lei imi cere certificat de detinator de puncte ,pe acesta de unde il iau ? Cui ma adresez pentru a primi banii ? Ma poate ajuta cineva ? multumesc.

 201. Am depus la ANRP dosarul cu nr 49.170/CC din anul 2012.. De multe luni la situatia privind dosarele spre analiza apare,,IN LUCRU “”Va rog sa imi comunicati care este stadiul actual stiind ca in prezent s-a trecut cu dosare rezolvate de 50.000 /cc ? Va multumesc si astept raspunsul dv .

 202. Buna ziua,

  ce se intampla in cazul in care am un dosar ANRP in stadiul de “in asteptare”, cu o probabila solutionare in cateva luni dar conform grilei notariale din anul 2013 valoarea terenului era de 110 euro/mp iar acum la grila actuala din 2021 valoarea terenului este de numai 250 lei/mp? Se poate contesta decizia care va fi emisa dpdv al valorii compensate? Dosarul a fost depus la ANRP in aprilie 2014.

  Va multumesc.

 203. Buna ziua, in 2014 a fost trimie dosarul de catre consiliul judetean dolj la ANRP cu proces verbal pe care lam primit si eu de la comsilul judetean dolj si panan prezent nu am primit nicio veste nicio comunocare,am sunat la anpr si un domn care a raspuns mia cerut nr .dosarului i lam dat a cautat si nu se gaseste dosarul ,cum e posibil sa dispara dosarul ? multumiri.

 204. Buna seara ! Am si eu o intrebare la d-vostra ,daca sunteti amabil sa imi raspundeti. Bunica mea ,decedata,a carei mostenitoare unica sunt ,a avut o casa(in Constanta ) care a fost demolata in perioada comunista si pentru care a primit o despagubire modica . Pentru terenul de 500 mp nu a primit despagubire si nici nu s-a facut vreo solicitare in acest sens pana in acest moment. Tinand cont ca eu acum am aflat detaliile despre aceasta situatie ,credeti ca se mai poate face ceva pentru a obtine despagubirile care i s-ar fi cuvenit? Multumesc mult,anticipat !

 205. Buna seara ! Am si eu o intrebare la d-vostra ,daca sunteti amabil sa imi raspundeti. Bunica mea ,decedata,a carei mostenitoare unica sunt ,a avut o casa(in Constanta ) care a fost demolata in perioada comunista si pentru care a primit o despagubire modica . Pentru terenul de 500 mp nu a primit despagubire si nici nu s-a facut vreo solicitare in acest sens pana in acest moment. Tinand cont ca eu acum am aflat detaliile despre aceasta situatie ,credeti ca se mai poate face ceva pentru a obtine despagubirile care i s-ar fi cuvenit? Multumesc mult,anticipat !

 206. Buna ziua!
  Este posibil ca dupa ce am fost despagubiti in anul 2011,sa ne trezim cu proces in iunue 2022 ,prin care suntem instiintati ca a fost gresit facuta evaluarea terenului si trebuie sa returnam toti banii inapoi ,sau chiar mai mult,avand in vedere ca se calculeaza si dobanzi ?
  Avem vreo sansa de castig?
  Este vorba despre o doamna in varsta ,65 de ani cu sotul paralizat de 25 de ani,care a facut cerere pe numele ei,dar a impartit banii la toate rudele.Multumesc.

 207. Buna ziua.
  D-le avocat, unchiul meu ( frate cu mama mea decedata) are un titlu de plata pentru un teren expropriat, mostenit de 3 frati, emis in iulie 2022(nu a incasat inca prima rata). Avand o varsta inaintata, doreste sa-mi transfere dreptul sa incasez banii aferenti titlului de plata pe care sa-i impart si celorlalti mostenitori. A intocmit o procura speciala la notar dar ni s-a spus ca dupa decesul lui nu mai este valabila, Ce documente trebuie sa intocmeasca care sa fie valabile si in eventualitatea decesului lui? In Dispozitia privind modul de solutionare…emisa de primarie, cu toate ca au facut dovada ca sunt 3 mostenitori legali, primaria a “indreptatit” doar pe el sa ridice banii echivalenti. Cu multumiri anticipate si respect!

 208. La Curtea de Apel Ploiesti s-a pronutat o hotarare , prin care mi s-a respins apelul ca nefondat si definitv.
  Hotararea este un caz clasic de abuz de putere ,, instanta neluand in consideratie deciziile CCR , ale CEDO , Legea 10 / 2001 si NCC .
  Am formulat o contestatie in anulare , pe care nu o pot trimite pt.ca hotararea pronuntata la data de 02 martie 2022 nu a fost comunicata .
  Va rog sa ne ajutati in solutionarea acestei situatii , eventual pt. o colaborare .

  • Bună ziua. D-le avocat. Sunt unicul moștenitor al tatălui meu Putere Ștefan (care este decedat din august 2004). Încă din anii ’90, am făcut toate demersurile necesare (alături de el), pentru recuperarea despăgubirii pentru câteva parcele de teren (moștenite de la tatăl său Putere Matei), aflate pe raza comunei Poiana Rovinari jud. Gorj. De la primăria Orașlui Rovinari (de care aparține Com. Poiana Rovinari) ni s-a comunicat că nu mai putem primi decât despăgubiri în bani, deoarece toată zona a fost preluată (în mod abuziv de către autoritățile comuniste ale vremii) și oferită Exploatării Miniere Rovinari, pentru a fii decopertată în vederea exploatării zăcământului de cărbune din zonă. Deci practic toate terenurile deținute de cetățenii din acea zonă (probabil câteva sute de hectare) nu mai există și nici teren în altă parte nu au să ne dea. Menționez că dețin toate actele originale de vânzare-cumpărare ale acestor parcele de teren, în care se atestă că bunicul meu a intrat în posesia lor. Primăria Rovinari a recunoscut doar o mică parte din suprafața totală a acestora de ~6,5 ha (casa și teren în suprafață de doar ~ 1000 mp.) Doar pentru acestea tatăl meu a primit titlul de proprietate în baza căruia Exploatarea Minieră Rovinari l-a despăgubit. Pentru restul ni s-a refuzat intocmirea titlului de proprietate de către Primăria Rovinari și ni s-a comunicat că nu primim nimic, intrucât nu se regăsește în hărțile lor din 1962 (?!?!?!) și nici nu-i interesează actele noastre originale pe care le avem. Vazând aceasta m-am adresat ANRP și am trimis copii ale actelelor solicitate de ei în vederea soluționării cazului meu. De atunci nu am mai primit nici o adresă de la ANRP. Vă rog frumos să mă ajutați și să mă îndrumați, intrucât nu mai știu cărei autorități să mă adresez. Vă mulțumesc !

 209. Conform hotărârii civile nr 1922/2022 din 10 martie 2022 pronunțată de către judecătoria Ploiești secția civila, pentru dosarul DC/18231/L165/2022 ar fi trebuit sa primesc un titlu de proprietate, însă eu nu am primit( și nici sora mea). Celelalte părți din acest dosar au primit pri posta de la ANPR.
  Cum procedez?

 210. Buna ziua,

  Pe legea 9/1998 si 97/2005 s-a depus un dosar ptr restituirea compensatiilor banesti. In acest dosar de drept ar fi fost 2 mostenitori de drept ai celor 2 frati defuncti . Dosarul este depus de catre unul din mostenitori de drept. In cererea acestuia se mai inscrie o alta cerere cu un alt mostenitor fals.
  Detin hotararea prin care compensatia se imparte intre un mostenitor de drept si celalalt “mostenitor”fals.
  Intrebarea este …. se mai poate ataca hotararea din 2007 de catre celalalt mostenitor de drept care a aflat recent despre aceasta hotarare si acest fals.

 211. Buna ziua ma numesc Petru Machidon am o decizie de compensare pe care deja am depuso la registratura A.N.P.R. nu sunt multumit de decizia in cauza mentionez suma pe care o da este foarte mica .Legea nr.165,2013. Putetii sa ma ajutati .Multumesc.

  é

 212. Buna ziua, Tata a primit de la ANPR o scrisoare prin are i se cere sa trimita titlul de proprietate pentru casa si terenul detinute pana in 1989 si pentru care a depus cererea de despagubire. Probabil prin anul 2003, tata a obtinut o hotarare judecatoreasca ( la Judecatoria Buftea) care tine loc de titlu de proprietate. Din pacate, nu mai gasim niciunde aceasta hotarare si tata sustine ca a dat originalul ( de ce?) la ICRAL sector 4. Exista posibilitatea de a obtine o copie fie de la ICRAl fie de la Arhivele Buftea? ANRP ne-a dat un termen de 120 zile si jumatate deja a trecut. Specific ca suntem in Canada, deci totul trebuie facut la distanta. Va multumim. O zi buna. Madalina

 213. Buna seara
  Am primit o decizie de compensare din Partea ANRP. Printr-o actiune in instanta am reusit sa obtinem modificarea cuantumului de puncte atribuite. Pentru a se emide decizia de plata ni se solicita Decizia de compensare anterioara sentintei civile modificatoare, decizie care a fost, din pacate, pierduta. Care este procedura prin care pot sa obtin un duplicat al acestei decizii, necesar pentru eliberarea Deciziei de plata. Va multumesc pentru solicitudine

 214. Domnule avocat,
  In urma contestatiei care am facut-o impotriva deciziei de validare partiala nr.19017/09.03.2018 pentru imobilul compus din teren in suprafata de 1545mp si constructie magazie in suprafata de 372,85 mp,situat in orasul Corabia,judetul Olt,preluate in mod abuziv de stat in anul 1950 si pentru care am acte originale ,ce face obiectul dosarului de despagubire nr.5087/CC/17.11.2005,am castigat definitiv la Tribunalul Bucuresti in anul 2022 si mi-au emis o noua decizie de compensare nr.50959/04/08/2022 pe care am primit-o pe data de 23 septembrie 2022,dar punctajul nu coincide deloc cu calculul facut de mine in conditiile noi legi nr.165/16.05.2013,nici pe grila veche si nici pe grila noua,valoarea stabilita de ei este cel putin dubla fata de ce au calculat comisia lor.
  Pe 28.09.2022 am facut adresa catre ANRP ca sa-mi trimita documentul cu modul de calcul al imobilului,dar dupa 2 luni si nu dupa 30 de zile,la insistentele mele mi-au trimis raspunsul negativ desigur,ca nu mi-l pot trimite,caci este nota interna.Din pacate,nu am facut contestatie in termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de compensare pentru stabilirea punctajului la judecatoria Corabia.Avand in vedere ca ceea ce am citit pe site-ul dumneavoastra cu privire la calculul punctajului ,se preteaza si la asa ceva comisia,va rog frumos sa-mi raspundeti urgent daca in acest caz mai pot face ceva ca sa fac contestatie in privinta punctajului si al reluarii calculului in mod real.Va multumesc anticipat.

 215. Buna ziua. Vreau sa va intreb ce putem face cu sumele ce le mai avem de incasat de la ANRP ca despagubiri obtinute printr o hot. jud . pentru un imobil nationalizat ,anume daca putem sa cerem actualizarea acestei sume cu rata inflatiei . Va multumesc.

 216. Buna ziua, Dle Avocat,
  Verișoară mea a depus un dosar la ANRP, pe legea 10, fara sa i déclaré și pe ceilalți moștenitori. Dosarul este in lucru.
  Se mai poate face ceva pentru reglementarea acestei situații?
  Cu deosebita consideratie

 217. Cum se acordă cele 5 etape de despăgubire în bani persoanelor care au domiciliul stabil în străinătate ?

  Eventual, unde se găsesc precizările respective ?

 218. Buna seara,

  Pentru un titlu de plata emis in 13.02.2023- transa 5- se mai poate cere actualizare sau recalculare a despagubirilor?

  Va multumesc!

 219. Buna ziua Dl.Cuculis,
  eu am cumparat un dosar de despagubire pe legea 10 ,care avea numar CC la ANRP la momentul cumpararii in anul 2010.
  Stiu ca sau indreptat ceva nedreptati din legea 165/2013 dar Intrebarea mea este: acel impozit de 85 % pe diferenta dintre pretul de achizitie si valoarea imobilului sa abrogat sau inca este in vigoare ?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns !

 220. Buna ziua, exista vreo posibilitate reala așadar sa și fie acordata, despăgubirea la nivelul prețului de piața a imobilului printr-un proces intern? CEDO accepta evaluările la prețul de piață, ce se poate face daca diferența dintre valoarea stabilita prin grila notariala este foarte mult sub valoarea reala actuala a imobilului?

 221. Buna am primit de la ANAF precum cam luat indemnizație și am depășit venitul anual o sumă de 140 milioane o sumă foarte mare și eu n-am depășit venitul suntem o familie de 6 persoane ce sa facem va mulțumesc și asta.un raspuns

 222. buna ziua.
  in cazul unei actiuni in instanta, valoarea despagubirilor va fi calculata de catre un expert tot raportat la grila notarilor publici, nu se va calcula la valoarea de piata , din anul anterior emiterii deciziei CNCI?

 223. Buna ziua!Am primit decizia de compensare de la ANRP dar am constatat ca suma propusa este mai mica decat grila notariala si cu mult mai mica fata de evaluarea imobilului efectuata acum 5 ani in timpul procesului. Daca vom contesta in instanta decizia de compensare in termen de 30 de zile se vor amana si emiterea titlurilor de plata pana la solutionarea pe care o va stabili instanta?

  • Dvs. trebuie in mod obligatoriu sa contestati decizia si ulterior veti lua banii stabiliti si procesul merge mai departe. Dupa ce veti castiga evident ca luati si diferenta. Cu bine. av. dr. Cuculis 0722298011

 224. buna ziua,in data de 24.08.2022 a expirat termenul de 6 luni in care puteam sa chem in judecara anrp pt nesolutionarea dosarului.se mai poate face ceva acum sau trebuie sa stau la coada.precizez ca in ianuarie am primit o notificare de la anrp,in care mi se cerea situatia juridica actuala a terenului.dosarul este in asteptare.va multumesc!

 225. Ca mostenitor, am obtinut de la anrp jumatate din despagubiri sora mea , desi i se recunoaste titlul de mostenitor, nu a primit nimic, A trecut termenul pt contestatii, sora mea s-a adresat prefecturii, unde i s-a specificat sa faca o chemare in judecata in contradictoriu cu mine, cum se poate face asta ?

 226. buna ziua
  am atacat in instanta o decizie de compensare emisa de anrp in 2019. In mai 2023 procesul a fost suspendat in baza art 411 alin 1 pct 2 din cpc (partile nu s au prezentat la proces). Eu sunt in termen sa cer repunerea pe rol. Intrebarea mea este daca decizia de compensare s a prescris in momentul in procesul a fost suspendat. Doresc sa cer repunerea dosarului pe rol, si apoi sa anunt instanta ca renunt la proces si sa mi iau banii potrivit deciziei de compensare.
  Multumesc

 227. Bună ziua,
  Se mai poate interveni pe cale judecătorească, pe plan național sau european, după o decizie negativă la apel în cazul Legii 165/2013?
  Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.

 228. Avem un tiltlu de plata emis in 20.03.2023 si pentru care nu am primit banii.Avand in vedere contextul actual (OUG) ,am dori sa va intrebam daca putem sa mergem la un executor judecatoresc pentru executare silita, perioada de 180 zile a trecut.Decizia de compensare este obtinuta print-o hotarare judecatoreasca.
  Va multumesc

 229. Casa nationalizata Timisoara,cumparata de chiriasi cu 112, restituit gradina in 2016 de catre primarie. Ca mostenitor mai pot depune dosar de despagubire casa la ANRP-CNCI si cum?

 230. Buna ziua,
  Sunt unul dintre mostenitorii verisoarei mele, decedata in luna ianuarie 2023 si beneficiara a unei Decizii de compensare in baza Legii 165/2013. Pe numele verisoarei a fost emis un singur Titlu de plata, pentru prima transa.
  Va rog sa imi spuneti cum trebuie sa procedam pentru a putea beneficia noi mostenitorii de celelalte titluri de plata.
  Va multumesc mult.

 231. Buna seara,daca nu s-ar depus dosar pentru recuperare a unei case cu teren , in centrul Bucureștiului , se mai poate face ceva in momentul de față?
  Precizez că imobilul și terenul au fost luate abuziv în 1987 de regimul comunist , nu a fost depusă nicio cerere de despăgubire până acum , și nici nu s-au primit avantaje compensatorii de niciun fel.
  Știu că intră sub incidența legii 10/2001 , dar totodată știu că au expirat termenele de depunere pentru cereri de despăgubiri .
  Iar ultima întrebare este daca aceste situații de judecată intră sub incidența CEDO.
  Va mulțumesc pentru atenția acordată , stimă.

 232. Buna ziua , sunt mostenitoarea unui imobil si teren in Galati ce a fost demolat pentru construirea unui bloc intr-o zona centrala a orasului Galati S-au primirt despagubiri modice doar pentru imobil .Deoarece nu m-am incadtrat intermenulk prevazut la legea 10/2001 nu am facut notificare .As putea intoduce actiune in instanta pe codul civil art 1345-1348 si art 1640-1645 in cazu in care stiu ca nu se mai primesc dosare dec retrocedare ?Acest kucru ma framanta de peste 10 ani si nu am gasit rezolvare pina in prezent .Multumesc

 233. este corecta suspendarea platilor în conformitate cu prevederile art.V, alin.(1) din O.U.G. nr.90/2023 (publicat în Monitorul Oficial nr.979/27.10.2023)? In cazul acesta nu ar trebui sa se plateasca penalitati de intarziere? In aceste conditii nu se mai indeplinesc prevederile Capitolul VI “Dispoziții tranzitorii și finale
  Articolul 41
  (1) Plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, precum și a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, rămase definitive și irevocabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, se face în termen de 5 ani, în tranșe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014.” Poate fi atacata decizia de suspendare a platilor?
  MULTUMESC!

 234. Buna ziua, solicitari pt despagubiri sau retrocedari de proprietati confiscate de comunisti se mai pot depune sau termenul din 2017 a fost cel final? Multumesc mult.

 235. Buna ziua,
  Am primit in data de 20.02.2024 o decizie de validare partiala de la ANRP, in sensul ca la art. 1 se stabileste nr. de puncte acordat pentru o parte din teren si la art. 2 se invalideaza restul de teren.
  Am vrea sa contestam art 2 din Decizie si sa completam cererea de valorificare a punctelor pentru art.1 cu care suntem de acord.
  Contestatia afecteaza efectuarea platilor?
  Multumesc!

 236. Buna ziua,

  Doresc sa fac o contestatie pe Decizie de validare partiala, emisa de ANRP in Dec 2023, deoarece din calculele estimate de mine/noi pe baza grilei din anul anterior emiterii deciziei, adica 2022, valoarea curenta este subevaluata, in sensul ca valoarea curenat pare 65-70% din valoarea corecta. Mnetionez ca nu am facut o expertiza printr-un evaluator agreat ANEVAR pur si simplu am facut o estimare in fc de suprafata terenului si cea a constructiei, tinand cont de grila si de specificitatile constructiei (la teren a fost mai putin complicata estimarea).

  Ceea ce ne face sa ezitam este probabilitaea de a ne trezi, dupa contestare, cu o evaluare din parte evaluatorului desemnat de instanta, sub valorea deciziei curente, s-au intamplat astfel de cazuri, este posibil acest scenariu ?

  Cu stima,

 237. Buna ziua !
  Am primit Decizia de Compensare CNCI, in puncte, pentru imobil expropriat, mult subevaluata sub aspectul incadrarii terenului si constructiilor, contestata in instanta, parcurgandu-se fazele procesuale FOND SI APEL .
  Decizia Civila a CAB sectia 3 contine o eroare certa, sigura si foarte grava prin incadrarea gresita in zona/subzona, cu rol determinant in calculul punctajului despagubirii, ,rezultand un prejudiciu semnificativ dincolo de legalitatea propriu zisa .
  S-au depus 2 Cereri de Indreptare si ulterior o actiune in Revizuire, respinse ca neintemeiate !
  Ma puteti ajuta ? Cum se poate solutiona problema ?
  Va multumesc

 238. Buna ziua !
  Cum poate fi schimbata o Decizie Civila a CAB definitiva, ce contine o eroare majora, gresala grava cu consecinte majore prin prejudiciul produs ?
  Concret, s-a contestat o Decizie de Compensare emisa de catre CNCI, solicitandu-se precis pronuntarea Instantei asupra incadrarilor terenului si constructiilor unui imobil expropriat, s-au parcurs fazele FOND si APEL, in final s-au admis cererile privitoare la teren si constructii conform sustinerii si a inscrisurilor doveditoare depuse dar, Completul de Apel scapand din vedere inscrisuri explicite din dosarul de judecata, prelund si urmand evaluarea si expertiza dispusa la FOND a incadrat gresit imobilul in zona/subzona calculand eronat punctajul despagubirii, determinare de punctaj a despagubirii imobilului ce nu a fost ceruta instantei, metodologia de calcul fiind diferita de cea a CNCI, stabilita institutional si aplicat celor cca 65000 de dosare inregistrate .
  Am incercat corectarea Deciziei Civile prin cereri de INDREPTARE si ulterior prin REVIZUIRE, respinse ca neintemeiate, admitandu-se posibilitatea erorilor de judecata pentru care pot exista alte cai !
  Paradoxal Instanta ne-a dat ceea ce CNCI ne-a luat si ne-a luat ceea ce CNCI ne-a dat !
  Prejudiciul produs este foarte important si se ajunge la atribuirea unei despagubiri necuvenite valabile pentru un alt imobil !
  Ce se mai poate face pentru salvarea acestui dosar ?
  Rog raspuns sau contactare .
  Va multumesc !

   • Va multumesc !
    Cele cateva cuvinte de raspuns inseamna mult, foarte mult, parea ca mesajul (mesajele) nu isi gaseau un loc in lista dvs. si iata parca mai exista un licar de speranta .
    Poate, impreuna reusim sa salvam dosarul acestui imobil si eroarea de judecata sa fie corectata !
    Cu bine, cum frumos spuneti dvs !

 239. Buna ziua. Din luna iulie 2023 nu s-au mai achitat transele legale esalonate pentru titlurile emise de ANRP si remise MINISTERULUI FINANTELOR pentru achitare! Ce putem face in acest sens?

 240. Buna ziua. Decizia de validare a fost emisa in anul 2018, data la care persoana in favoarea careia a fost emisa Decizia a decedat si mostenitorii au dezbatut succesiunea dupa defuncta prin proces, Acesta s-a finalizat in anul 2013, prin sentinta definitiva.
  Am depus cererea de valorificare a punctelor in numerar la ANRP, insa am primit raspuns ca cererea este tardiva, fiind depusa peste termenul prevazut de lege de la data emiterii deciziei de validare.
  Putem solicita instantei repunerea in termen?
  Multumesc

 241. Familia noastră are un ONG cu numele Conte Charles de Hillerin. Este capul familiei naționalizate.
  Statutul are și proiectul de revendicare a proprietății naționalizate.
  După finalizarea negocierilor cu Primăria Medgidia
  în calitate de președinte și succesor în baza unui mandat notarial semnat de membrii familiei am finanțat și participat la procesele de retrocedare.
  Cererile de judecată le-am nominalizat pe numele unui succesor Francois, singurul în viață din cei 5 copii ai lui Charles de Hillerin. Fiind în vârstă, eu l-am reprezentat în instanță și în numele întregii familii.
  În 2012 în calitate de mandatar am vândut o casă a familie din București și am partajat banii la 15 succesori.
  După 20 de ani în 2023 am primit înștiințarea ANRP privind recompensa pentru Medgidia.
  Francois e decedat, Are două fete. Titlurile de plată au fost nominalizate pe numele lor. Prima rată la partajarea făcută de fete a dat naștere la conflicte.
  Corect ar fi ca titlul de plată să fie în numele meu ca mandatar sau al ONG al familiei.

Întrebarea este dacă ANRP poate corecta titularul.

 242. Ma puteti ajuta in a-mi recupera bani dintr-o asigurare medicala pe care am avut-o la Metropolitan Life?Mi-au oprit din suma acumulata la mine in cont ca asigurat,100 de milioane,bani de care nu am beneficiat deloc.Mi-au returnat din suma totala de 196 de milioane doar 96 de milioane,banii din asigurarea medicala si-au permis sa mi -i opreasca si sa nu mi-i restituie in cont inapoi.M-am decis sa ii dau in judecata pentru acest lucru.Care ar fi sfatul dvs si daca ma puteti ajuta in a-mi recupera acei bani din asigurrrea medicala?

 243. Buna seara!

  Am aflat recent de la mama de existenta unor case ce au fost confiscate in timpul regimului comunist. Aparent mama nu are acte si nu stie detalii despre case, doar numele celor ce le detineau. Este posibil sa identificam imobilele si sa facem cerere de retrocedare sau despagubire?

 244. Buna seara,

  Daca nu a depus dosar pentru recuperare a unei case cu teren , in centrul Bucureștiului , se mai poate face ceva in momentul de față?
  Precizez că imobilul și terenul au fost luate abuziv în 1987 de regimul comunist , nu a fost depusă nicio cerere de despăgubire până acum , și nici nu s-au primit avantaje compensatorii de niciun fel.
  Știu că intră sub incidența legii 10/2001 , dar totodată știu că au expirat termenele de depunere pentru cereri de despăgubiri .

  Va mulțumesc !
  Cu stima.
  Mariana Naciu

 245. Buna ziua
  Daca nu a fost depus dosar pentru recuperarea unei case cu teren, in centrul Bucureștiului, se mai poate face ceva in momentul de față?
  Precizez că imobilul și terenul au fost luate abuziv în 1987 de regimul comunist, nu a fost depusă nicio cerere de despăgubire până acum, și nici nu s-au primit avantaje compensatorii de niciun fel.
  Știu că intră sub incidența legii 10/2001, dar totodată știu că au expirat termenele de depunere pentru cereri de despăgubiri.

  Multumesc!
  Mariana

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.