Casatoriile Intre Persoane De Acelasi Sex Permise In Romania

Casatoria unor persoane de acelasi sex, permisa involuntar prin decizia CEDO

Exclusiv – Romania obligata sa permita casatoriile intre persoane de acelasi sex.

Avocat casatorii intre persoane de acelasi sex

Am avut referendum, am avut si opozitii si am iesit si in strada insa tot curentul “opozationist” vizavi de casatoriile dintre persoanele de acelasi sex a uitat un singur lucru: traim in UE si suntem guvernati de drepturile omului si progresismul face parte din cultura si doctrina europeana.

Astfel, pe scurt si pe direct, casatoriile gay vor fi permise si in Romania incepand cu anul 2021 mai precis luna ianuarie.

Prezentul material nu analizeaza oportunitatea, moralitatea sau imoralitatea, normalitatea asa cum o inteleg unii sau altii sau alte asemenea elemente ci latura juridica si cum vor putea partenerii de sex identic sa se casatoreasca, legal , in Romania.

Prezentul material, cititorule, daca ai ajuns aici, inseamna ca intersul pe care il ai fie este unul de natura personala fiindca te-ai lovit de o asemenea problema fie pur si simplu vrei sa stii cum de este posibil la 31 de ani de la revolutie, sa permitem intr-un final casatoriile gay, in Romania.

Asa ca vom incerca sa explicam exhausiv, ce este Casatoria si cum , daca faci parte din comunitatea homosexuala sau gneric LGBT, sa te casatoresti cu acte in regula, in Romania.

Daca am reusit sa ma fac inteles pana aici, inseamna ca vei vrea sa imi citesti opinia si pe mai departe.

Sa incepem – Chiar sunt posibile casatoriile intre persoane de acelasi sex, in Romania lui 2021?

Contextul in care Casatoriile Intre Persoane De Acelasi Sex ar fi permise.

De data recenta, respectiv in 18 ianuarie 2021 , CEDO a pronuntat o hotarare care nu este deloc straina de practica constata a Curtii.

Mai pe scurt, spune CEDO dupa ce a analizat cazul unui cuplu de acelasi sex, ca identitatea de gen trebuie sa fie cumva reglementata cu norme clare si specifice, in asa fel incat daca o persoana nascuta sub sexul masculin sa poata sa-si schimbe actele de stare civila si sa devina LEGAL o persoana de sex feminin, atentie, FARA SA FACA SCHIMBARE DE SEX.

Motivarea CEDO pe scurt – CEDO clarifica faptul ca a exisat o incalcare a art. 8 din conventia drepturilor omului si anume:

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora.

Astfel, pe baza acestui articol , Curtea a stabilit ca :

  „În [speţă], a existat o încălcare a articolului 8 din convenţie din cauza absenţei unei proceduri clare şi previzibile pentru recunoaşterea juridică a identităţii de gen care să permită schimbarea sexului şi, prin urmare, a prenumelui sau a codului numeric personal, în documente oficiale, de o manieră transparentă şi accesibilă.”

CEDO constată prin urmare că obligarea persoanelor transgender din România la realizarea unor intervenții chirurgicale asupra organelor genitale ca pas obligatoriu înainte de modificarea indicatorilor de gen din actele de stare civilă (prenumele, sexul și prima cifră a codului numeric personal) încalcă viața privată și autonomia personală.

A mai existat vreodata in Romania o decizie prin care instantele sa permita modificarea actelor de stare civila din femeie in barbat fara schimbare de sex?

Da! Exista asemenea hotarari pronuntate in Romania cu privire la schimbare sexului in acte pentru o persoana nascuta de sex feminin sa treaca la sexul masculin , in acte , sau invers.

Avocatul pentru persoanele trasngender a invocat in fata instantei de judecata din Cluj, practica CEDO.

CEDO loveste Romania si ii spune clar – Persoanele transgender au dreptul la schimbarea actelor de stare civila.

Spuneam ca decizia pronuntata de catre CEDO nu este in premiera pentru alte state.

Decizia CEDO este insa NOUA si de impact, pentru ROMANIA.

Astfel , Romania va avea obligatia ca pe baza unei cereri a unei persoane care se “simte” barbat si este femeie fie se simte femeie si este barbat, sa dispuna registrele de stare civila, modificarea LEGALA a actelor de stare civila, dupa cum se arata mai sus.

Mai jos, aveti un extras dintr-o decizie pronuntata in Romania, la ClujNapoca, prin care un judecator retine aspectele lacunare ale legislatiei si permite unui Transgender sa isi schimbe sexul, in acte:

Reţinând existenţa unui cadrul legislativ lacunar , în privinţa posibilităţilor oferite persoanei transgender sau transexuale de a obţine recunoaşterea identităţii de gen, reale, în actele de stare civilă, instanţa se va îndrepta spre analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniu, precum şi a actelor emise de instituţiile Uniunii Europene.

Extras decizie 2254/2020

Analizand astfel decizia, observam ca in lipsa legislatiei, judecatorul a aplicat practica CEDO, obligatorie practic pentru toate statele semnatare ale conventiei drepturilor omului.

În raport de jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului, incidentă în prezenta cauză, instanţa reţine că în cauza Garcon şi Nicot împotriva Fanţei (nr. xxxxx/12, xxxxx/13 şi xxxxx/13) – hotărâre a din 6 aprilie 2017, Curtea a decis încălcarea prevederilor art. 8 din Convenţie din cauza condiţiei de a demonstra caracterul ireversibil al transformării aspectului fizic pentru admiterea cererilor de rectificare a menţiunii privind sexul din certificatul de naştere.

Totodată, în cauza S. V. c. Itali ei, referitoare la refuzul autorităţilor italiene de a autoriza schimbarea prenumelui masculin al unei persoane transsexuale cu unul feminin, pentru motivul că aceasta nu ar fi suferit o operaţie de schimbare de sex şi că nu s-a obţinut o hotărâre judecătorească definitivă care să constate conversia sexuală, prin hotărârea din 11 octombrie 2018 Curtea a constatat o încălcare a articolului 8 din Convenţie reţinând că incapacitatea reclamantului de a obţine schimbarea numelui său pentru o perioadă de doi ani şi jumătate pe motiv că tranziţia sa de la un gen la altul nu s-a finalizat cu o operaţie de schimbare de sex reprezintă o încălcare de către statul pârât a obligaţiei pozitive de a garanta dreptul de a se bucura în linişte de viaţa sa privată. 

Curtea vorbeste despre o rigiditate in schimbarea genului in actele de stare civila a persoanelor transgender.

Potrivit Curţii, rigiditatea procesului judiciar de recunoaştere a identităţii de gen a p__________ transgender, în vigoare la momentul respectiv, a plasat reclamantul – al cărui aspect fizic, precum şi identitatea socială, au fost deja mult timp de sex feminin – pentru un termen nerezonabil într-o situaţie anormală, inspirându-i sentimente de vulnerabilitate, umilinţă şi anxietate.

În raport de actele adoptate la nivelul Uniunii Europene, instanţa reţine că prin Rezoluţia Adunării Parlamentare nr. 2048 (2015) privind discriminarea împotriva persoanelor transgender în Europa s-a precizat că –

„ faptul că situaţia persoanei transgender este considerată o boală de către manualele internaţionale de diagnostic este lipsită de respect faţă de demnitatea lor umană şi de un obstacol suplimentar în calea incluziunii sociale ”. 

Adunarea Parlamentară a invitat statele membre „ să dezvolte proceduri rapide, transparente şi accesibile, bazate pe autodeterminare, pentru schimbarea numelui şi a sexului înregistrat al persoanelor transgender pe certificatele de naştere, cărţi de identitate, paşapoarte, certificate educaţionale şi alte documente similare; să pună aceste proceduri la dispoziţia tuturor e care încearcă să le utilizeze, indiferent de vârstă, starea medicală, situaţia financiară sau dosarul poliţiei; să elimine sterilizarea şi alte tratamente medicale obligatorii, precum şi diagnoza de sănătate mintală, ca cerinţă legală necesară pentru a recunoaşte identităţii de gen a unei persoane în legilslaţiile care reglementează procedura de schimbare a unui prenume şi a sexului înregistrat; să elimine orice restricţii privind dreptul persoanelor transgender de a rămâne într-o căsătorie existentă după recunoaşterea juridică a identităţii lor de gen; să se asigure că soţii sau copiii nu pierd anumite drepturi; să ia în considerare includerea unei a treia opţiuni de gen în documentele de identitate pentru cei care o caută; să se asigure că interesul superior al copilului este un element primordial în toate deciziile privind copiii .”

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul V____ R_____-R______-M____ CNP xxxxxxxxxxxxx , cu domiciliu în com. Floreşti, _____________________, scara 2, _________________, în contradictoriu cu pârâţii C________ L____ B___ M___ – DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A P__________, SERVICIUL DE STARE CIVILĂ cu sediul în B___-M___, _______________________. 37, jud. Maramureş, C________ JUDEŢEAN B___ M___ – DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI cu sediul în B___-M___, _______________________. 46, jud. Maramureş SERVICIUL DE STARE CIVILĂ şi SERVICIUL PUBLIC C________ L____ DE EVIDENŢĂ A P__________ B___-M___ , cu sediul în B___-M___, _____________________, jud. Maramureş, şi, în consecinţă:

Încuviinţează schimbarea menţiunii privind sexul înscris în actele de stare civilă ale reclamantului, şi anume din sex feminin în sex masculin.

Încuviinţează schimbarea prenumelui purtat, în prezent, de către reclamant, şi anume din „R_____-R______-M____” în „Ş_____ G______”.

Încuviinţează schimbarea codului numeric personal astfel încât să releve identitate de sex masculin.

Obligă pârâţii la efectuarea menţiunilor necesare în registrul de stare civilă astfel încât prenumele reclamantului să fie Ş_____ G______, codul personal să fie unul aparţinând sexului masculin, iar sexul să fie masculin.

Obligă pârâţii să elibereze reclamantului un certificat de naştere nou care să certifice sexul masculin, prenumele Ş_____ G______ şi codul numeric personal aferent sexului masculin, fără a lăsa vreun indiciu care să trădeze schimbarea menţiunilor de mai sus, în urma reatribuirii de gen.

Bomba vine din Codul Civil – Casatoria intre o persoana de sex masculin si una tot de sex masculin sau intre doua persoane de sex feminin, LEGALA.

Plecam evident de la definitia casatoriei pe care o gasim in Codul Civil.

Articolul 259 cod civil – Ce este casatoria?

Căsătoria(1) Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.

(2) Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.

(2) Bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.

Prin urmare, daca definitia casatoriei din codul civil raportat si la Constitutia Romaniei, este aceea ca trebuie sa fie o uniune intre un barbat si o femeie, prin schimbarea de sex, evident ca in actele de stare civila, femeia va deveni barbat si invers.

Cum vor putea fi legale casatoriile dintre persoane de acelasi sex si cum se vor oficia?

Este evident si de notorietate ca sexul unei persoane este dat de natura insa din punct de vedere legal este consemnat de catre actele de stare civila.

LEGE nr.119 din 16 octombrie 1996 preveder foarte clar ca pe actele de stare civila se vor mentiona aspecte precum sexul persoanei.

Consimțământul la căsătorie – o convingere si mai mare ca decizia CEDO va permite casatoria peroanelor de acelasi sex.

Căsătoria se încheie între bărbat și femeie prin consimțământul personal și liber al acestora.

Prin urmare, daca persoanele respective se vor prezenta in fata ofiterului de stare civila, avand documente in acest sens, nu vor exista impedimente la casatoria dintre persoanele de acelasi sex iar pe cale de consecinta ofiterul de stare civila va trebui sa le casatoreasca OFICIAL.

Ce se intampla daca ofiterul de stare civila, refuza schimbarea actelor de stare civila pentru o persoana ce invoca identitatea de gen?

Va fi clar ca prin perspectiva deciziilor CEDO care de data aceasta vizeaza strict Romania, nu se vor mai putea respinge asemenea cereri.

Daca totusi se va ajunge la un asemenea refuz, persoana care vrea sa-si schimbe sexul in instanta, va fi obligata sa cheme in judecata starea civila prin intermediul unui avocat care se ocupa de asemenea situatii si sa invoce existenta acestor hotarari CEDO impotriva Romaniei si pe cale de consecinta va castiga procesul.

Ce se intampla daca ofiterul de stare civila refuza incheierea unei castorii intre persoane de acelasi sex, cu toate ca au documente de schimbare a sexului uneia dintre persoanele ce solicita incheierea casatoriei?

Deja lucrurile devin complicate fiindca acel ofiter de stare civila ar produce un abuz in serviciu. Alaturi de actele de stare civila , ofiterul este obligat sa ia act de ce documente sunt prezentate in fata sa si ii este interzis sa produca orice forma de discriminare.

Daca totusi se ajunge la o respingere a solicitarii de oficire a casatoriei, evident ca tot cu ajutorul unui avocat specializat pe drepturile persoanelor transgeder sau altele din zona LGBT, se poate adresa instantei de judecata, in scopul constatarii indeplinirii conditiilor legale pentru casatorie.

Prin urmare, CEDO ne-a obligat sa implementam in Romania o procedura prin care o persoana care este barbat dar se simte femeie, sa-si poata modifica sexul in actele de stare de civila fara o interventie medicala si acelasi lucru se intampla si daca o femeie se simte barbat si vrea sa-si schimbe actele de stare civila.

Pe cale de consecinta, alaturi de aceasta posibilitate de a te muta de la un sex la altul, de a fi azi barbat si maine femeie, se deschide fara echivoc, calea spre casatoria dintre persoanele de acelasi sex.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania
9 comments to “Casatoriile Intre Persoane De Acelasi Sex Permise In Romania”
 1. Pacat si atat !Un banc :
  Un om în vîrstă doreşte să emigreze. La completarea formalităţilor, este întrebat de către oficialităţi de ce.
  – Datorită homosexualităţii…
  – Cum aşa?
  – Păi, în timpul naziştilor se pedepsea chiar cu moartea, după aceea cu închisoare, iar acum este permisă prin lege. Aş dori să emigrez pînă nu devine obligatorie

 2. Sunt împreună cu un băiat de peste 5 ani ,as vrea sa ne căsătorim legal in România ,mai bine spus as vrea sa devina oarecum oficial adică să am drepturi depline asupra lui și invers . Nu știu cum să procedăm astfel încât totul sa fie legal. Țin să menționez că suntem gay și nici unu nu are tenta de as schimba sexul sau alt ceva . Deasemenea familiile noastre știu și câțiva prieteni mai apropiați toți fiind alaturi de noi . As vrea să știu dacă eu cu iubitul meu mă duc mâine la starea civila ce acte sau cum sa procedez pentru a fi totul ok . Sunt din judetul Galați și el din judetul Vaslui afectează asta cu ceva legal ,juridic mă refer.. Mulțumesc mult și chiar as dori informații vă rog !

 3. BUNĂ

  Suntem un cuplu căsătorit în germania din 2018 (același sex)

  Anul acesta am terminat cu schimbarea sexului am primit actele noi și am actualizat certificatul de căsătorie din Germania.

  Se poate transcrie în romania certificatul german de căsătorie dat fiind faptul ca la momentul încheierii casatoriei amândoi aveam același sex, dar în momentul de fata figurează pe certificat ca și căsătorie de sex diferit?

  Mulțumesc

 4. Buna ziua.
  Ma aflu intr o relație cu o persoana de același sex și dorim sa ne căsătorim iar eu sa preiau numele ei. Doresc sa stiu dacă se poate face schimbarea de nume in România in baza certificatului de căsătorie.

 5. Buna ziua eu stau cu un baiat de ceva tip și am vrea sa ne casatorim ne puteți spune dacă e aceptat în Românie dacă ești permis sa ne casatorim

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.