Debitor De Romania-Ce Fac Daca Nu Mai Pot Sa Platesc Ratele Bancare?Suspendarea Platii Ratelor La Creditul Bancar Prin Ordonanta Presedintiala

Instanta dispune suspendarea prin ordonanta presedintiala a platii ratelor ce derivau din contractelede credit pana la solutionarea pe fond a cauzei ce vizeaza incetarea platilor in mod definitiv.

Probabil multi se intreaba daca o notificare de dare in plata poate fi facuta de mai multe ori.

Raspunsul vine ca o confirmare si prin admiterea cererii de suspendare a efectelor contractului in sensul stoparii platilor, acest lucru fiind incident prin faptul ca dupa ce Banca Transilvania a refuzat aplicarea efectelor unei noi notificari de dare in plata motivand ca deja o instanta anulase efectele primei notificari, debitorii au obtinut decizia de mai jos-

Suspendarea platii ratelor/debitului poate sa priveasca o serie larga de situatii si anume –

  • Suspendarea platii ratelor lunare atunci cand creditul este in desfasurare si totusi el nu poate fi suportat la nivelul la care au ajuns ratele ( de regula observam cresterile pentru contractele CHF, EURO dar si RON pentru creditele cu dobanda variabila prin ROBOR);
  • Suspendarea platii sumelor ce deriva din popriri si o data cu suspendarea obtinuta si conform deciziei 11/2018 a ICCJ cu privire la ridicarea popririlor de indata ce intervine o suspendare a executarii silite.
  • Daca debitul a fost cesionat la recuperatorii de creanta solicitarea catre instata de a se pronunta cu privire la incetarea platilor catre recuperatorul de creanta, sau cazul executarii ce poate fi contracarat cu o contestatie la executare.
  • Suspendarea platii oricaror sume catre creditor in conditiile in care nu respecta dispozitiile notificarii de dare in plata in sensul efectelor acesteia de suspendare a obligatiilor de plata chiar daca discutam despre a doua notificare de dare in plata emisa.

Suspendarea platii ratelor atunci cand banca nu-si respecta obligatiile ce ii incumba din notificarea de dare in plata se poate cere pe cale de ordonanta presedintiala si are ca efect stoparea intregilor efecte ce ar putea sa decurga din contractul de credit dupa cum arata si hotararea de mai jos-

Dosarul numarul
9209/299/2019 JUDECATORIA CORNETU

Reclamant : PURENDEA MIHAELA CU DOMICILIUL ALES LA SCA CUCULIS&ASOCIATII
Pârât : BANCA TRANSILVANIA

Şedinţe

19.04.2019Ora estimata: 08:30
Complet: C6 S2 (fost C18 Civil)
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta Purendea Mihaela în contradictoriu cu pârâta Banca Transilvania S.A.
Dispune obligarea pârâtei la suspendarea plăţilor din contractele de credit nr. N154884/25.05.2015 şi N152580/25.05.2015 până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 8365/299/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 19.04.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilo prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre    19.04.2019

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000782851&id_inst=299

Ce am solicitat in dosarul de mai sus?

  1. Obligarea intimatei la suspendarea platilor din contractele de credit numarul N154884/25.05.2015, respectiv N152580/25.05.2015 pana la solutionarea definitiva a dosarului numarul 8365/299/2019 prin care am solicitat suspendarea ratelor celor doua contracte pentru motivele expuse in situatia de fapt;
  2. Obligarea paratei la suportarea cheltuielilor ocazionate de prezentul litigiu, pentru urmatoarele:

Extras din cererea de chemare in judecata –

In aceste conditii apreciem ca refuzul Bancii Transilvania de a suspenda plata ratelor in temeiul Legii 77/2016, transmis prin intermediul adresei numarul 288394/06.03.2019 este total nefondat si impotriva dispozitiilor legale. Potrivit dispozitiilor art. 6 din Legea 77/2016 „De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecari.”. Astfel, refuzul creditorului de a suspenda obligatiile ce decurg din contractele de credit anterior mentionate, vine in evidenta contradictie cu dispozitiile legale. Mai mult, prin refuzul sau, Banca Transilvania isi aroga atributii ce revin doar instantei de judecata, in sensul ca apreciaza singura puterea lucrului judecat, in raport de noile notificari transmise; decide daca va suspenda, sau nu obligatiile de plata aferente contractelor de credit incheiate cu subsemnata-reclamanta, desi legea stabileste faptul ca suspendarea obligatiilor opereaza de drept si nu in mod facultativ. Chiar si in situatia in care s-ar fi pus problema unei suspendari facultative aceasta ar fi trebuit sa fie dispusa sau respinsa de catre instanta de judecata si nu de catre una dintre partile aflate in litigiu.

Extras cerere de chemare in judecata.

In ce conditii se poate cere suspendarea platii ratelor daca nu am o notificare de dare in plata?

Subiectul in sine este unul delicat si procedura prin care puteti face un asemenea demers in instanta este una ce implica mult tact fiindca de esenta ii cereti judecatorului sa intervina in conventia de credit si sa dispuna ca obligatia de plata sa fie anihilata cel putin temporar.

Astfel mai jos va prezentam cateva argumente in baza carora, noi, SCA Cuculis&Asociatii am suspendat executarea contractelor chiar si fara notificarea de dare in plata , argumente pe care le pot folosi toti debitorii-

a) Exista discrepante intre debitul solicitat imprumutatului principal si codebitorului, astfel daca creditorul dvs. emite pretentii diferite ce nu se coreleaza intre ele, aveti un motiv suficient de bun pentru a suspenda plata ratelor(atentie doar cu hotarare judecatoreasca);

b) Daca ati demarat un proces in instanta pe argumentul existentei in contract a clauzelor de natura abuziva, de asemenea puteti solicita suspendarea platii ratelor de asemenea argumentul principal este ca in conditiile in care expresia clauzelor abuzive va duce contractul in zona de executare silita;

c)Suspendarea platii ratelor asa cum am aratat mai sus pe calea ordonantei in conditiile in care banca,ifn-ul sau recuperatorul de creante nu suspenda executarea obligatiilor chiar si atunci cand depuneti a 2-a sau a 3-a notificare de dare in plata;

d)Notificarea cesiunii de creanta pentru o suma pe care nu o recunoasteti deloc sau debitul este crescut in mod nejustificat;

d)Orice alte cauze care ar face INCERTA suma pe care o aveti de plata.

Nu uitati ca impotriva oricaror acte de executare se poate formula doar contestatie la executare. Daca ati primit actele de executare inainte de 2019 puteti verifica aici, iar daca executarea a inceput dupa 1 ianuarie 2019 urmati procedura cu un avocat specializat in executari silite de aici.

Av. Drd. Cuculis A

avocat@indrumari-juridice.eu

Bancpost Un Nou Dosar Pe Clauze Abuzive Castigat Pe Dobanda Si Comision Acordare Bancpost-Avocat Cuculis

Bancpost Comision Acordare Si Dobanda Contractuala Declarate Abuzive-Avocat Cuculis

Comision acordare Bancpost dar si dobanda contractuala, declarate ABUZIVE de catre instanele de judecata.

Un pas mic pentru noi o nou infrangere a bancii Bancpost actuala Transilvania. Comisionul de acordare si dobanda contractuala declarate ca abuzive.

Atentie – Chiar daca o parte dintre contracte au trecut la Banca Transilvania si o alta parte la Banca Ergasias si Grecia, debitorii pot formula cererile de chemare in judecata pentru a putea demasca clauzele pretins

Stiu ca poate de multa vreme v-am obisnuit cu solutii foarte bune pe partea de comisioane sau poate ca nu pare mult un comision de acordare, insa eliminarea clauzei de dobanda si anume :

Anulează ca abuzive clauzele referitoare la comisionul de acordare a creditului de 2,5% din valoarea creditului, caracterul variabil al dobânzii şi dreptul băncii de a modifica unilateral conţinutul contractului, clauze prevăzute la art. 4.1 şi 4.3, marcheaza de fapt o infrangere a bancii ce va fi cuantificata in cadrul executarii silite-

Cititi si :

Dosar: 15921/300/2017


Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Păun
Tip solutie: Admite in parte cererea.
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii Alexandrescu Aurelia şi Alexandrescu Raul în contradictoriu cu pârâta BANCPOST SA.

Anulează ca abuzive clauzele referitoare la comisionul de acordare a creditului de 2,5% din valoarea creditului, caracterul variabil al dobânzii şi dreptul băncii de a modifica unilateral conţinutul contractului, clauze prevăzute la art. 4.1 şi 4.3 din Contractul de credit de consum nr. 725CSF207232006/20.08.2007.

Obligă pârâta să restituie reclamantei sumele încasate în temeiul clauzelor abuzive.

Obligă pârâta la plata către reclamanţi a dobânzii legale aferente acestor sume, calculată de la data fiecărei plăţi şi până la restituirea integrală a sumelor. Respinge, pentru rest, acţiunea ca neîntemeiată. Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Apelul se va depune la Judecătoria sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată azi, 05.12.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
Document: Hotarâre  12993/2017  05.12.2017

IN APEL AM CASTIGAT DIN NOU.

Comision Acordare Bancpost

Unele dosare pot fi solutionate si prin metoda darii in plata in cazul Bancpost actual Transilvania.

Un nou dosar 2019 castigat cu Bancpost – clauzele abuzive anulate din contractul bancar.

09.04.2019 Ora estimata: 09:00
Complet: C3-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de către reclamanţii Soreata Roxana-Alexandra şi Soreata Marius-Silviu în contradictoriu cu pârâta Banca Transilvania S.A. (fostă Bancpost SA).

Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a următoarelor clauze contractuale din contractul de credit nr. HL 7956/22.12.2006: • Art. 4.2 alin.2 şi art.4.11 lit. a).

Obligă pârâta la plata către reclamanţi a sumelor plătite nedatorat de către aceasta cu titlu de dobândă, în temeiul clauzelor referitoare la dobândă constatate ca abuzive şi nule absolut şi comision de acordare, de la data încasării acestora şi până la data încetării perceperii lor, precum şi la plata dobânzii legale calculate de la data achitării fiecărei sume nedatorate la data plăţii efective a acestui debit.

Astfel, este important sa aveti in vedere ca orice crestere nejustificata de cost sau orice comision care se raporteaza la soldul creditului poate avea valenta abuziva, fapt pentru verificarea acestor aspecte poate fi facuta doar in instanta de judecata.

Puteti solicita o intrevedere pentru consultanta juridica specilizata in domeniul bancar, aici.

avocat@indrumari-juridice.eu

0314124888

Contract Bancar OTP-Dobanda Penalizatoare Limitata De Insanta, Executare Silita Anulata,Clauze Abuzive Eliminate Si 77461 Lei Incasati Ilegal De OTP Bank-Dobanda Abuziva SI Comisioane-Avocat Cuculis

Dobanda Penalizatoare Bancara Limitata De Instanta-Clauze Abuzive Eliminate De Tip Dobanda Variabila, Executarea Silita Anulata Iar Suma De 77000 Lei Considerata ILEGAL INCASATA DE CATRE BANCA-Avocat Cuculis

Desi legile camatariei legale nu au trecut, avem confirmarea de la instanta de judecata ca o asemenea limitare nu doar ca este posibila dar o alta ratiune ar fi in neconformitate cu legea.

Sub titlu de practica judiciara, decizia poate insemna chiar un inceput pentru schimbarea mentalitatii institutiilor bancare, referitor la perceperea de dobanzi contractuale, la care sa adauge si dobanda contractuala penalizatoare.

Ce poate fi mai clar decat faptul ca printr-o sentinta judecatoreasca s-a stabilit, in cadrul unei executari silite, ca o suma apropiata de jumatatea debitului sa fie EXCLUSA din cadrul executarii silite, tocmai pentru ca a fost incasata, de fapt platita fara sa fi existat obligatia asta?

Faptul ca instanta a anulat suma din cadrul dosarului de execuatare silita confirma de fapt, (fiindca toate contractele au fost puse in executare in acelasi mod ilegal), ca multe alte persoane, sute sau mii, au fost executate in mod ilegal.

Pasivitatea la primirea actelor de executare este INAMICUL MEU SI AL ALIATILOR MEI, adica debitorii!

Dosarul / pronuntarea – mai jos!

Dosar: 9018/299/2017

Părţi

NumeCalitate parte
TRUFIN RADU ION – DOMICILIUL ALES LA S.C.A CUCULIS ŞI ASOCIATIIContestator
OTP BANK ROMANIAIntimat
TRUFIN MIHAELA – DOMICILIUL ALES LA C.AV. CUCULIS ŞI ASOCIATIIContestator

 

Şedinţe

13.07.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.ALEXE M.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia Ia executare. Stabileşte că în Contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă pentru persoane fizice nr. C2204/1000/9275/23.04.2008 (cu Actele adiţionale) dobânda penalizatoare nu poate depăşi procentul de 10,836%.

Constată ca fiind abuzivă clauza nr. 5.2 teza I şi a Il-a din Contract de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă pentru persoane fizice nr. C2204/1000/9275/23.04.2008 (cu Actele adiţionale), conform căreia „Dobânda este variabilă în conformitate cu politica Băncii. Dobânda curentă poate fi modificată în mod unilateral de către Bancă, luând în considerare valoarea dobânzii de referinţă pentru fiecare valută (…) fără a exista consimţământul Clientului. (…) ”. Dispune anularea şi înlăturarea clauzei 5.2. teza I şi a Il-a din Contract de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă pentru persoane fizice nr. C2204/1000/9275/23.04.2008 (cu Actele adiţionale), ca fiind abuzivă. Constată că suma de 77461,24 lei a fost perceput de bancă în mod nelegal, în baza unor clauze abuzive anulate (5.2. teza I şi a Il-a), fiind încasată fără titlu, cu o dobândă legală totală aferentă acestei sume de 14549,81 lei.

Dispune anularea acelor de executare şi executarea silită efectuată în dosar de executare nr.137/2017 al SCPEJ Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii în limita şi exclusiv până Ia concurenţa sumei de 92011,05 lei percepută de bancă în mod nelegal şi datorată de aceasta, compusă din suma de 77461,24 lei percepută făta titlu şi suma de 14549,81 lei reprezentând dobânda legală aferentă sumei încasate fără titlu. Respinge în rest contestaţia Ia executare, ca neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect. Obligă intimata la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2100 Iei, reprezentând onorariu avocat. Soluţia se va comunica, din oficiu, către SCPEJ Dobra, Coşoreanu & Asociaţii. Cu apel, în 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sector 1.Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 13.07.2018.
Document: Hotarâre  4610/2018  13.07.2018

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000698215&id_inst=299

av.drd. Cuculis

 

26000 CHF Anulati De La OTP Factoring ZRT- Contestatie La Executare Admisa Si Constatata Perimarea Dosarului De Executare Silita – Executare Silita Anulata Avocat Cuculis

Otp Factoring ZRT Pierde 26000 CHF Dintr-un Dosar De Executare Silita Perimat Si In Acelasi Timp Prescris – Avocat Cuculis

Putina istorie a creditului, referitor la faptul ca a fost incheiat initial contractul cu Millennium Bank apoi Banca cumparata de catre OTP BANK ce mai departe a vandut catre OTP FACTORING ZRT portofoliu de creante pe care le considerau neperformante.

Astfel, in 2012 a inceput executarea silita iar 5 ani de zile mai tarziu, dupa ce am analizat dosarul de executare silita, am depistat erorile facute in cadrul lui de catre executor dar si de catre creditorul bancar si astfel am reusit sa obtinem anularea intregii executari silite- Vedeti actul de executare de incepere al executarii si mai jos sentinta de constatare a perimarii si astfel anularea intregii executari silite.

Perimare Executare OTP FACTORING

 

 

Judecatoria IASI

Dosar: 22315/245/2017

BEJ DOMINTE CRISTINEL ŞI TUFEANU BOGDAN VASILEPetent
AXINTE GHEORGHE la C.A Cuculis&AsociatiiContestator
OTP FACTORING ZRT PRIN REPREZENTANT OTP FACTORING SRLIntimat

 

Şedinţe

27.11.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C21 amânări
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite exceptia perimarii executarii silite, asa cum a fost ea invocata si motivata de contestator Axinte Gheorghe.

Admite contestatia la executare formulată de contestator Axinte Gheorghe în contradictoriu cu intimatul OTP Factoring ZRT prin reprezentant OTP Factoring SRL si constata perimata executarea silita in dosarul executional nr. 530/2012 al BEJA Dominte si Tufeanu. Respinge exceptiile invocate de intimata. Obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 1000 lei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.11.2017.

 

http://portal.just.ro/245/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24500000000445665&id_inst=245

Codul de procedura civila arata ca daca creditorul a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare, fara sa fi urmat alte acte de urmarire, executarea se perima de drept si orice parte interesata poate cere desfiintarea ei.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

In Premiera Judecatoria Galati Trimite La Curtea Constitutionala Vanzarea La Licitatie Publica Si Pragul De 30%-Art. 846 Cod Procedura Civila-Avocat Cuculis

Victorie Importanta In Lupta Cu Samsarii De Imobile,Recuperatorii De Creante Si Bancile -Judecatoria Galati Sesizeaza CCR Cu Privire La Pragul De Vanzare De 30% Referitor La Vanzarea Bunurilor Imobile La Licitatie Publica-Art. 846 Cod Procedura Civila –  Avocat Cuculis

Dupa ce am facut o cautare in site-ul CCR- aici – https://www.ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx   am observat ca este pentru prima data cand se contesta acest aspect atat de vadit in contradictie cu legea constitutionala si anume VANZAREA PE NIMIC A BUNURILOR IMOBILE IN CADRUL EXECUTARII SILITE.

Am contestat sub aspectul constitutionalitatii acestui articol de lege si aspectul ca incalca DREPTUL LA PROPRIETATE.

                                vanzare la licitatie publica

Art. 44 – Dreptul de proprietate privată

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.

 

Articolul din codul de procedura civila INCURAJEAZA FURTUL efectiv prin vanzarea bunurilor ce oricum s-au devalorizat sub 50% la un procent de 30% din valoarea de evaluare a acestor bunuri imobile.

Dupa Ce Am Ramas In Pronuntare la Galati, acum doua saptamani, instanta a sesizat CCR cu privire la pragul de 30%.

Vedeti solutia mai jos- contestatia la executare continua cu termen unde vom discuta despre nulitatea absoluta a acestia.

Dosar:  

1149/233/2016
PETREA STELA prin Biroul de Avocatură Cuculis şi AsociaţiiReclamant
SC UNICREDIT BANK SA ( FOST SC UNICREDIT ŢIRIAC BANK SAPârât
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC EDINBURG – SUCURSALA ROMÂNIA,Chemat în garanţie
PETREA MIHAI LA CIA CUCULIS ŞI ASOCIAŢIIContestator

 

Şedinţe

27.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:
31.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: In baza art. 29 alin. 1-4 din Legea nr. 47/1992 republicată, constată admisibilă şi sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 846 alin.8 teza a II-a din Legea nr. 134 din 1 iulie 2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, în raport cu art. 44 din Constituţia României, excepţie invocată de contestatorii Petrea Stela şi Petrea Mihai în dosar nr. 1149/233/2016 al Judecătoriei Galaţi. Pronunţarea hotărârii s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefe

http://portal.just.ro/233/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23300000000228611&id_inst=233

Care este articolul atacat ?

Art. 846 alin. 8 TEZA A 2-A

(1) Vânzarea la licitaţie se face în mod public. Ea începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată.

(8) În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouă publicaţie, în condiţiile art. 838. La acest termen, licitaţia va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al doilea termen.

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Dosar Clauze Abuzive Garanti Bank Castigat – Comision Administrare, Rambursare Si Acordare Abuzive-Instanta Dispune Restituirea Lor Cu Dobanda Legala-Avocat Cuculis

Clauzele Contractuale Abuzive Evacuate Din Contractul Semnat Cu Garanti Bank-Avocat Cuculis

Toate contractele din 2006 pana la 2009 au fost viciate de clauze abuzive – dupa 2010 s-au folosit in continuare clauze abuzive

Sume Castigate –

Comision acordare 5000 euro
Com. rambursare anticipata aprox 1700 euro
Com adm. aprox 15.000 euro

Instanta de judecata, dupa concluziile puse pe fondul cauzei a constatat ca atat comisionul de acordare si administrare dar si comisionul de rambursare, se circumscriu in notiunea de clauze abuzive conform legii 193/2000 si astfel a dispus eliminarea lor din contractul de credit-

Instanta a dispus si restituirea acestor comisioane incadrate la categoria clauzelor de tip abuziv alaturi de dobanda legala!!!

Clauze Abuzive Garanti Bank!

Solutia instantei mai jos! Clauze Abuzive Garanti Bank – O alta banca plina de clauze abuzive ce au fost anulate in instanta!-

Dosar –  26042/3/2017

GHEORGHE ADRIAN NICOLAE la C.A CUCULIS&ASOCIATIIReclamant
SC GARANTI BANK SAPârât

 

Şedinţe

10.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-Fond
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt:Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Gheorghe Adrian Nicolae în contradictoriu cu pârâta Garanti Bank SA.

Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor contractuale cuprinse în art. 3 pct. 3.1.5. lit.b din Conditiile generale, şi pct.10 din Condiţiile speciale în ceea ce priveşte comisionul de acordare; art. 3 pct. 3.1.5. lit.c din Conditiile generale pct.11 din Condiţiile speciale referitoare la comisionul de administrare; şi art. 3 pct. 3.1.6. din Conditiile generale şi pct.13 din Condiţiile speciale referitor la comisionul de rambursare anticipată, din contractul de credit de consum nr. 010/01178 din 30.03.2010.

Dispune restituirea de către pârâtă a sumelor achitate de către reclamant cu titlu de comision de acordare, comision de administrare şi comision de rambursare anticipată, de la data încasării acestora şi până la data încetării perceperii lor, precum şi la plata dobânzii legale calculate de la data achitării fiecărei sume nedatorat, până la data plăţii efective a acestui debit. Ia act că reclamantul a solicit cheltuielile de judecată pe cale separată.

Cu drept apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10 octombrie 2017.
Document: Hotarâre  3516/2017  10.10.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000770893&id_inst=3

av.drd. Cuculis

 

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

Proces Colectiv Disjuns Si Apoi Castigat Definitiv Impotriva Bancpost Pe Clauze Abuzive- Dobanda Si Marja 0 Avocat Cuculis

Bancpost Pierde 5 Dosare Dintr-un Foc In Mod Definitiv. Dosarele Disjunse Din Dosarul Colectiv Cu Peste 80 De Reclamanti-Dobanda Si Modificarea Unilaterala Considerate Abuzive-Contractele Aveau Marja 0-Avocat Cuculis

Tribunalul Bucuresti a admis in mod definitiv actiunea impotriva Bancpost cu privire la dobanda contractuala si alte clauze ce tineau de posibilitatea bancii de modificare a clauzelor contractuale –

Astfel, urmatoarele dosare au ramas definitive –

a) Dosar: 29978/300/2016

EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.Intimat
CIOROBITCA IULIANA GABRIELA la C.A CuculisApelant
BANCPOST SAIntimat
EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V. CU SEDIUL ALESIntimat
CIOROBITCA GHEORGHE  C.A CuculisApelant

 

Şedinţe

21.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinta apelată în sensul că: Admite în parte cererea. Constată nulitatea absolută a clauzei contractuale cuprinse în art. 4.1 teza II privind aplicarea dobanzii variabile pentru credite de nevoi personale din contractul de credit si art. 4.3 din contractul de credit privind dreptul bancii de modifica dobanzile. Men?ine celelalte dispozitii ale sentintei apelate. Definitivă. Pronunţată la 21.09.2017.
Document: Hotarâre  3271/2017  21.09.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000437778&id_inst=3

 

b) Dosar: 29979/300/2016

EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.Intimat
JINGA IONELA la C.A CUCULISApelant
BANCPOST SAIntimat
EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V. CU SEDIUL ALESIntimat
JINGA PETRUŢ CĂTĂLINApelant

 

Şedinţe

21.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinta apelată în sensul că: Admite în parte cererea. Constată nulitatea absolută a clauzelor contractuale cuprinse în art. 4.1 alin. 2 , 4.2 alin. 2 si art. 4.3 din contractul de credit. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate. Definitivă. Pronunţată la 21.09.2017.
Document: Hotarâre  3272/2017  21.09.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000437779&id_inst=3

 

c)Dosar : 29968/300/2016

EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.Intimat
PRICOP CARMEN NATALIA C.A CUCULIS Apelant
BANCPOST SAIntimat
EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V. CU SEDIUL ALESIntimat
PRICOP LUCIAN NICOLAEApelant

 

Şedinţe

21.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinta apelată în sensul că: Admite în parte cererea. Constată nulitatea absolută a clauzei contractuale cuprinse în art. 4.5 din contractul de credit. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate. Definitivă. Pronunţată la 21.09.2017.
Document: Hotarâre  3268/2017  21.09.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000437768&id_inst=3

d)Dosar: 29977/300/2016

EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.Intimat
OPREA GABRIELApelant
BANCPOST SAIntimat
EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V. CU SEDIUL ALESIntimat

 

Şedinţe

21.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinta apelată în sensul că: Admite în parte cererea. Constată nulitatea absolută a clauzei contractuale cuprinse în art. 4.1 teza II privind aplicarea dobanzii variabile pentru credite de nevoi personale din contractul de credit si art. 4.3 din contractul de credit privind dreptul bancii de modifica dobanzile. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate. Definitivă. Pronunţată la 21.09.2017.
Document: Hotarâre  3270/2017  21.09.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000437777&id_inst=3

 

e)Dosar: 29976/300/2016

EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.Intimat
CHIRIMEACA VALENTIN av CuculisApelant
BANCPOST SAIntimat
EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.Intimat
CHIRIMEACA DANIELAApelant

 

Şedinţe

21.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinta apelată în sensul că: Admite în parte cererea. Constată nulitatea absolută a clauzei contractuale cuprinse în art. 4.1 teza II privind aplicarea dobanzii variabile pentru credite de nevoi personale din contractul de credit si art. 4.3 din contractul de credit privind dreptul bancii de modifica dobanzile. Mentine celelalte dispozi?ii ale sentintei apelate. Definitivă. Pronunţată la 21.09.2017.t
Document: Hotarâre  3269/2017  21.09.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000437776&id_inst=3

 

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

Oug 52/2016 Text Integral Aici – Vedeti Ce Au Voie Sa Faca Recuperatorii Si Cum Ne Putem Apara De Executarea Silita – Avcocat Cuculis

Otp Bank 7 Dintr-o Sentinta Clauze Abuzive Anulate Comision Administrare Si Acordare – Avocat Cuculis

Cifra 7 Pentru OTP Bank Cu Ghinion – Comisionul De  Administrare Si Acordare Anulat Din Contractele De Credit Iar Sumele Incasate Restituite – Avocat Cuculis

Sa nu uitam acum nu mult timp s-a stabilit si  faptul ca OTP BANK Pierde 7 Procese Dintr-o Lovitura – Curs Inghetat La 2.0 Lei astfel repetam ca cifra 7 pentru OTP este cu ghinion.

Vedeti decizia Tribunalului Bucuresti mai jos –

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000687284&id_inst=3

NumeCalitate parte
GROVU HORIA MATEI C.A Cuculis Si AsociatiiReclamant
GROVU CRISTINA MIHAELA C.A Cuculis Si AsociatiiReclamant
CIOLAN GHEORGHE C.A Cuculis Si AsociatiiReclamant
MOTOC ELENA ANDREEA C.A Cuculis Si AsociatiiReclamant
COBUZ LAURA C.A Cuculis Si AsociatiiReclamant
COBUZ FLORIAN C.A Cuculis Si AsociatiiReclamant
CATALIN MIHAI C.A Cuculis Si AsociatiiReclamant
SC OTP BANK ROMANIA SAPârât

Şedinţe

12.09.2016
Ora estimata: 12:00
Complet: C33-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea.Constată caracterul abuziv şi declară nulitatea absolută a clauzelor cuprinse în art. 3.3. şi art. 3.4. din următoarele contracte de credit privind comisionul de acordare şi comisionul de administrare: contractul nr. 0807280137 din 10.09.2008 dintre reclamanţii Moria Mtei Grovu şi Cristina Mihaela Grovu încheiat cu pârâţii; contractul de credit nr. 12521 din 18.12.2007 dintre Ciolan Gheorhghe, Moţoc Elena Andreea şi pârâtă; contractul de creddit nt. 0710240555 din 08.01.2008 dintre reclamanta Laura Cobuz şi pârâtă; contractul de credit nr. 08032701.61 din 08.09.2008 dintre reclamantul Cătălin Mihai şi pârâtă.Dispune restituirea către reclamanţi de către pârâtă a sumelor percepute cu titlu de comision de acordare şi comision de administrare de la data perceperii până la data rstituirii.Respinge în rest acţiunea ca neîntem eiată.Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a Civilă.
Document: Hotarâre  5229/2016  12.09.2016

 

Curs Valutar Inghetat Pentru Franc – Primul Dosar Colectiv Castigat Impotriva OTP BANK Care Pierde 7 Procese Dintr-o Lovitura – Curs Inghetat La 2.0 Lei – Avocat Cuculis Adrian

Call Now ButtonApasati și apelati avocatul