Anularea Actualizarii Debitului Executat Silit Prin Contestatie La Executare

Anularea actualizarii debitului executat silit de catre recuperator – Prosperocapital SARL dispune actualizarea debitului din cadrul executarii silite cu inca 22000 de lei pentru un dosar de executare silita din 2012.

Avand in vedere ca actualizarea de poprire a fost emisa intrun dosar in care nu se mai facusera acte de executare silita, a fost invocata perimarea intregului dosar executional.

Anularea Actualizarii Debitului Executat

Acum, dupa anularea dosarului / constatarea faptului ca executarea era perimata, debitorul poate sa solicite intoarcerea executarii silite si sa recupereze toti banii pe care i-a platit in decursul timpului din 2012 si pana la zi.

Contractul de credit a fost incheiat initial cu Bancpost SA, actual cesionata creanta catre recuperatorul Prosperocapital SARL.

Avand in vedere ca cererea de executare silita depusa de catre BANCPOST S.A., a fost incuviintata de instanta la data de 20.10.2011 prin incheierea pronuntata de Judecatoria Cornetu in dosarul 8861/1748/2011, se observa ca toate actele emise in dosarul de executare, inclusiv adresa actualizarii debitului executat, au fost emise in baza legii vechiului cod de procedura civila.

Contestatia la executare, formulata in 2019 pentru un dosar de executare silita pornit in 2012. 7 ani de executare silita neintrerupta pentru ca mai apoi in urma contestatiei la executare sa fie anulat intreg dosarul.

Am calificat actiune drept o contestatie la executare asupra intregului dosar de executare silita cu nr. 1269/2012 aflat pe rolul BEJA DRAGANESCU, IONESCU, CRAFCENCO, avand in vedere ca in urma copiei primite de pe dosarul de executare nr. 1269/2012, solicitata in baza cererii formulate la data de 23.08.2019, copie emisa la data de 23.08.2019, am constatat lipsa de diligenta in gestionarea dosarului de executare prin faptul ca in perioada 31.08.2018 (data la care executorul a fost instiintat despre incetarea popririi asupra veniturilor mele prin decizia nr. 11 din 31.08.2019 de la fila 34 din dosar) – 05.07.2019 (cand a emis un proces-verbal si o somatie) nu a emis niciun act de executare in cauza.

In primul rand trebuie sa stiti ca aveti dreptul sa cereti copii de pe dosarele de executare silita fie ca vorbin despre tot dosarul de executare sau doar o parte din acesta incercand anularea actualizarii debitului executat silit.

Vizualizati si :

Cum pot sa imi dau seama daca dosarul este perimat si cum pot obtine o actualizare a debitului de la executorul judecatoresc?

Debitorul ,la indrumarea SCA Cuculis&Asociatii , a solicitat o actualizare de debit prin care sa i se comunice suma pentru care era executat in prezent, actualizare care NU I-A FOST COMUNICATA astfel termenul legal de 15 zile pentru introducerea contestatiei la executare raportat la copia de pe dosarul de executare transmis urma sa se implineasca

Datorita implinirii termenului de perimare de 6 luni, se impunea desfiintarea tuturor actelor de executare indeplinite in cauza, atat cele incheiate anterior expirarii termenului, cat si cele ulterioare si acest lucru trebuia sa fie facut DIN OFICIU chiar si de catre executorul judecatoresc.

Cititi si:

Solutia data in dosar: 12636/1748/2019 Anularea Actualizarii Debitului Executat

Respinge exceptia tardivitătii formulării contestatiei la executare invocată de intimată, ca neîntemeiată.

Acest lucru dovedeste CLAR ca si o contestatie la executare silita facuta dupa 7 ani de zile de la comunicarea primelor acte, POATE FI FORMULATA, fara ca aceasta sa fie tardiva.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatoarea Tudosă Nicoleta în contradictoriu cu intimata Prosperocapital SaRL.

Constată intervenită perimarea executării silite desfăsurate în cadrul dosarului de executare silită nr. 1269/2012 aflat pe rolul Biroului de Executori Judecătoresti Asociati Drăgănescu, Ionescu si Crafcenco.

Anulează actele de executare întocmite ulterior datei de 10.11.2018 în dosarul de executare silită nr. 1269/2012 aflat pe rolul Biroului de Executori Judecătoresti Asocia?i Drăgănescu, Ionescu si Crafcenco.

Admite în parte cererea de întoarcere a executării silite.

Dispune întoarcerea executării silite în sensul că intimata Prosperocapital SaRL va restitui contestatoarei sumele retinute ulterior datei de 10.11.2018.

Prin urmare, Prosperocapital SARL recuperator de creante care nici macar nu face parte din lista ANPC, este obligat sa restituie banii incasati prin adresa de actualizare a debitului.

Solutia prin care am anulat integral executarea silita, invocand perimarea.

Anularea Actualizarii Debitului Executat a fost posibila in acest caz, prin invocarea perimarii la un act de executare silita pe care l-a emis executorul in mod provocat, prin solicitarea actualizarii debitului executat silit.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Somatie Executare Silita Prosperocapital

Somatie executare silita Prosperocapital, in baza unui credit cumparat de la Bancpost.

#DosarelePrindViata si recuperatorii de creante pierd in fata debitorului executat silit.

O poveste cu o executare silita de un deceniu, se termina BINE, pentru debitor, care reuseste , sa anuleze dosarul de executare silita pornit de catre executorul bancar al Bancpost si ajuns in mainile recuperatorilor Prosperocapital.

Pe scurt, executarea silita inceputa in 2010, de catre un executor bancar, ulterior inchisa si iarasi redeschisa intrun alt dosar in 2019.

Toate actele de executare silita, ANULATE!
  • În baza titlului executoriu . 733CSF5081770001/25.06.2008 încheiat la data de 25.06.2008 între Bancpost și debitor, s-a cerut încuviințarea de către instanță a executării silite care face obiectul dosarului execuțional nr. 2342/2019 debitorului, la solicitarea intimatei PROSPEROCAPITAL SaRL.
  • Aceasta s-a dispus prin incheiere de către JUDECĂTORIA Buftea.
  • Conform Codului,  prescripția începe să curgă  de la data când titlularul dreptului la actiune a cunoscut sau trebuia sa cunoasca  nasterea lui.
  • De asemenea, conform Decretului nr. 167/ 1958, art. 6 ,,Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani”.
  • Art. 7 din același decret prevede faptul că ,,Prescripția începe să curgă de la data cînd se naște dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită.”
Somatie Executare Silita Prosperocapital

Ce am solicitat in instanta?

  1. Constatarea intervenirii prescripției dreptului de a cere executarea silită întrucât au trecut mai mult de 3 ani de la data la care s-a născut dreptul de a cere executarea silită.

  1. Anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 2342/2019, ca urmare a intervenirii prescripției dreptului de a cere executarea silită.

  1. Anularea executării silite întrucât aceasta nu a fost încuviințată în mod legal, cererea de începere a executării silite fiind depusă de o persoană care nu avea calitatea de reprezentant a intimatei.
Av.Drd. Cuculis Adrian si debitorul executat silit in mod ilegal de catre Prosperocapital.

Solutia instantei – ANULEAZA TOATE FORMELE DE EXECUTARE.

Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 2342/2019 al SCPEJ Themis, precum şi toate actele de executare efectuate în acest dosar de executare. Respinge excepţia netimbrării cererii, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, ca neîntemeiată. Admite cererea de întoarcere a executării.

Obligă intimata la restituirea către contestatoare a sumelor de bani reţinute în dosarul de executarea silită nr. 2342/2019 al SCPEJ THEMIS

Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 4393 lei, compusă din suma de 4000 de lei, reprezentând onorariu avocat, sumei de 300 de lei, reprezentând cuantum taxă de timbru aferentă cererii de întoarcere a executării silite, precum şi suma de 93 de lei – reprezentând cheltuieli fotocopiere dosar de executare.

Prosperocapital executa silit ilegal desi cesiunea de creanta NU fusese trimisa debitorului!!

Conform deciziei 9/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Braşov – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

Nejustificarea calităţii de reprezentant în condiţiile impuse de art. 84 C. proc. civ. determină tot o lipsă a dovezii calităţii de reprezentant de vreme ce mandatarul unei persoane juridice nu poate fi, sub aspect al însuşirilor esenţiale, o altă persoană juridică şi nici consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

    În interpretarea și aplicarea art. 664, alin. (2) din Noul Cod de Procedură Civilă, cererea de executare silită se depune personal sau prin reprezentant legal ori convențional.

Or, în cauză, inițiatorul procedurii execuționale este PROSPEROCAPITAL SaRL, prin avocat Chircu Alexandra, cu sediul procesual ales la KRUK ROMÂNIA SRL (avocatul societatii KRUK SRL)
         

      PROSPEROCAPITAL SaRL este o entitate străină care este reprezentată de un avocat al unei persoane juridice.

Vizualizati si :

Coroborând art. 664 cu art. 84 din același Cod de Procedură, instanța supremă a înțeles că declanșarea procedurii execuționale trebuie să respecte aceleași cerințe în ceea ce privește mandatul dat unui avocat.

Astfel, între doamna Chircu  Alexandra și recuperatorul de creanță din afara țării trebuie să existe un contract de asistență juridică, o legătură directă, fără mijlocirea KRUK ROMÂNIA SRL.

Reprezentarea convențională din această materie nu derogă de la regula generală ce a fost impusă prin Decizia nr. 9/2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În consecință, având în vedere faptul că din anul 2010 și până în 2019 nu au fost efectuate acte de executare silită împotriva debitorului și a trecut astfel termenul de 3 ani prevazut de lege, am cerut instanței de judecată să constate faptul că dreptul de a obține executarea silită începută în dosarul de executare nr. 2342/2019, înregistrat la SCPEJ Themis este prescris și, pe cale de consecință să admită contestația la executare formulată de către subsemnatii si să anuleze toate actele de executare în dosarul de executare mai sus-menționat, împreună cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată  constând în taxa de timbru pentru intoarcerea executarii, cheltuieli cu transmiterea dosarului execuțional si onorariu de avocat (acesta din urma doar daca chitantele se afla la dosarul cauzei).

Puteti citi si despre:

Av.Drd. Cuculis Adrian

Prosperocapital Executa Silit Ilegal

Contestatia formulata cu privire la majorarea debitului prin incheierea de actualizare a creantei solicitata ilegal de catre recuperatorul de creante Prosperocapital ADMISA!

Am anulat o noua executare silita pentru aproximativ 20000 de euro in dosarul de executare silita in care Prosperocapital Executa Silit Ilegal debitorii.

Prosperocapital Executa Silit Ilegal si asta se vede prin hotararile ramase definitive de anulare a executarilor silite

#DOSARELE PRIND VIATA

Prosperocapital executa silit ilegal
Prosperocapital executa silit ilegal

Cazul doamnei Gheorghe, 3 executari silite anulate si ani de zile de rabdat popriri si amenintari ale recuperatorilor de creante.

Castigati impotriva recuperatorilor de creante doar daca descoperiti abuzurile savarsite de catre acestia.

Nu uitati, recuperatorii de creante de genul Prosperocapital sau Investcapital aflati sub tutela Kruk, NU au autorizatii de functionare din tarile lor de origine, ceea ce face ca executarea silita sa fie ilegala.

Cateva exemple de abuz le gasiti la KRUK Romania, INVESTCAPITAL , SECAPITAL ori PROSPEROCAPITAL iar  daca va executa silit ABUZIV ,prin formularea contestatiei la executare silita si castigarea ei, ajungeti sa ii executati dvs. silit pe ei in numele legii prin intoarcerea executarii silite.

Cititi si :

PROSPEROCAPITAL Sarl comite abuzuri? Da! Ele sunt constatate prin decizii definitive!

Debitorii pot anula acele executari silite ilegale! Abuzul INCREDIBIL al recuperatorului de creante PROSPEROCAPITAL!!

Daca executarea silita este declansata Abuziv de Prosperocapital, este necesar sa verificati un set intreg de reguli si sa vedeti daca recuperatorii de creante le-au respectat sau daca nu cumva executarea lor silita este ilegala. 

#DosarelePindViata din nou si astazi va prezentam cazul doamnei Gheorghe, executata multiplu de catre capusele puse sa puna in executare silita debite in mod ilegala.

Primul caz al doamnei Gheorghe, un dosar vechi de executare silita din 2012 in care executarea silita a dainuit pana in 2019 cand noi SCA Cuculis&Asociatii am anulat integral dosarul executional.

In luna februarie debitorul primeste o adresa de actualizare a debitului prin care Prosperocapital ii aduce la cunostinta ca mai are de platit in ca 90000 de lei, o suma ADAUGA ILEGAL!!

Prosperocapital executa silit ilegal

Firma de recuperare Prosperocapital executa silit ilegal si desi face acest lucru continua executarea silita pana cand debitorul formuleaza contestatie la execuare.

De unde deriva debitul pus in executare silita de catre Prosperocapital sARL?

Contract semnat cu Bancpost in 2008 (linie de credit pentru 10.000 lei), executare inceputa in 2010 prin executor bancar, pentru suma de 13.573,08 lei.

Nimic surprinzator pana cand in 2012 debitul ajunge la 35.318,46 Lei, iar in 2014 la91.271,34 lei.

In 2016 se cesioneaza catre ProsperoCapital , debitul ajungand la 104.159,43 lei.

Adica recuperatorii nu au tinut cont nicio clipa despre faptul ca era in vigoare OUG 52/2016 care interzice alaturi de alte decizii ICCJ, aplicarea de dobanzi de catre recuperatorii de creante.

De asemenea, desi debitoarea isi schimbase numele si locuia la o alta adresa inca de cand creanta era la Bancpost, notificand acest lucru catre Bancpost, toate actele emise ulterior in cadrul executarii au fost emise la vechea adresa si pe vechiul nume.

Cum a fost invocata perimarea?

Din noiembrie 2014 pana in prezent au existat popriri luna de luna.

Perioade de perimare: 10.2012-03.2014, 09.2014-11.2016 si 01.2017-02.2019. Ultimul act de executare a fost o adresa de actualizare creanta, emisa la solicitarea debitoarei, adresa pe care am contestat-o in 15 zile cu 2 contestatii: constatare perimare si contestare suma (procesul inca nu s-a terminat pt cealalta contestatie).

Instanta admite contestatia la executare, constata perimarea executarii silite si desfiinteaza executarea silita. dispune restituirea taxei de timbru in cuantum de 1000 lei si obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata catre contestatoare.

Dosar: 4838/4/2019

08.04.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C29 – civil şi executări
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată, invocată de intimată, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al avocatului contestatoarei, invocată de intimată, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare, invocată de intimată, ca neîntemeiată.

Admite contestaţia la executare. Desfiinţează executarea silită desfăşurată în dosarul de executare nr. 3605MI/2012 al Biroului Executorului Judecătoresc „Ionescu Marian Daniel” ca urmare a intervenirii perimării.

Gheorghe Georgiana- Contestatie perimare Judecatoria Sector 4

executari silite anulate
Doamna Gheorghe si colega noastra av. Andreea Marin

Prin modul in care pun in executare silita creantele cumparate pe nimic de la banci Prosperocapital executa silit ilegal.

A doilea caz al doamnei Gheorghe castigat impotriva recuperatorului de creante CREDIT PLUS GULF LTD- Solutia a instantei ramasa definitiva!

Dosar: 7617/4/2018

Ora estimata: 08:30
Complet: 12-C
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt:

Admite în parte cererea.

Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. ST3822/2017 al BEJA Şchiopu şi Ţeţu.

Dispune întoarcerea executării silite prin restituirea către contestatoare a sumei de 2.470 lei. Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 694 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 178 lei achitată prin chitanţa seria 179196/2018 nr. 172169 (15)/05.06.2018 în condiţiile dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013.

Hotărârea se va comunica din oficiu la data rămânerii definitive către organul de executare conform art. 720 alin. 4 NCPC.


Document: Hotarâre  7483/2018  16.11.2018

Al treilea caz al doamnei Gheorghe castigat tot impotriva Recuperatorului de creanta Prosperocapital

Dosar: 28555/302/2017

Prosperocapital executa silit ilegal
26.11.2018 Ora estimata: 08:30
Complet: 23-C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea.

Anulează executarea silită realizată în cadrul dosarului de executare silită nr. 975/2017 aflat pe rolul BEJ Tudorache Cătălin Andrei.
Document: Hotarâre  7726/2018  26.11.2018

Si in final ne punem intrebare. Daca doamna Gheorghe nu ar fi uzat de dreptul sau de a formula contestatia la execuare ar fi platit niste sume de bani pe care recuperatorii de creante le-ar fi incasat ILEGAL?

Nu va transformati in victimele debitorilor de creante, aveti posibilitatea sa va opuneti executarilor silite ilegale!!

V-ati intrebat vreodata cati recuperatori de creante functioneaza “legal” in Romania? VA RPEZINT LISTA INTEGRALA A CELOR CARE VA EXECUTA SILITA!

LISTA ENTITATILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATEA DE RECUPERARE CREANTE CARE FIGUREAZA IN EVIDENTA ANPC

………..Nr. crt  
DENUMIRE ENTITATE
CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA DE RECUPERARE CREANŢE

 
1 AGIO Wierzytelnosci  Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety reprezentată de SC KI DEBTSERVICE SRL
2 SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL
3 SC ASSET RECOVERY DEBTS SRL
4 SC AVESTIS INTERNATIONAL SRL
5 SC B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL
6 SC CEE COLLECT ROMANIA SRL
7 SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL
8 SC COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL
9 SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
10 SC CYCLE EUROPEAN SRL
11 SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
12 SC ENB PROPERTY SOLUTIONS SRL
13                EOS CREDIT FUNDING DAC reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
14 EOS CREDIT FUNDING BL DAC reprezentată de SC EOS NEXT SERVICES SRL
15 SC EOS NEXT SERVICES SRL
16 SC EOS KSI ROMANIA SRL
17 SC FIRE CREDIT SRL
18 SC GETBACK RECOVERY SRL
19 GLASRO HOLDINGS LIMITED reprezentată de SC INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
20 SC IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL
21 SC INTEGRAL COLLECTION SRL
22 INTRUM DEBT FINANCE AG ( fostă INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG)  reprezentată de SC INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
23 INVESTCAPITAL  LTD (denumită anterior INVESTCAPITAL MALTA LTD) reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
24 SC KIRIARCHOS NET SRL
25 SC KI DEBTSERVICE SRL
26 SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
27 KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA reprezentată de SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
28 SC KRUK ROMANIA SRL
29 KRUK S.A. reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
30 SC MBA FINANCE MANAGEMENT SRL
31 SC MELLON ROMANIA SA
32 SC MILLENNIUM ASSISTANCE SRL
33 SC OTP FACTORING SRL
34 OTP FAKTORING ZRT reprezentată de SC OTP FACTORING SRL
35 PROSPEROCAPITAL SaRL  reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
36 SC RECOVERY SOLUTIONS SRL
37 SC RE COLLECTION SRL
38 SECAPITAL SaRL  reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
39 SC SUPORT COLECT SRL
40 SVEA EKONOMI CYPRUS reprezentată de SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
41 SC INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
42 SC TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRL
43 ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA reprezentată de SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
44 SC VM ASSET MANAGEMENT SRL
45 NEXT CAPITAL SOLUTIONS LIMITED reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
46 NEXT CAPITAL INVESTMENTS LIMITED reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
47 EOS INVESTMENT RO Gmb H reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
48 EOS International Beteiligungs-VerwaltunggsgesesellschaftmbH reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
49 EOS FINANCE GmbH reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
50 CREDIT  PLUS  (GULF)  LTD  reprezentată de  SC  COLECTARE  RECUPERARE CREANTE CRC SRL
51 SC NOVUS  ASSET  MANAGEMENT  SRL
52 SC SERRAGHIS ASSET MANAGEMENT SA
53 SC  OPTIMA  ASSET  MANAGEMENT  SA
54 SC  DONAU FAKTORING SRL
55 FRANKFURTER  INKASSO Gesellschaft  mbH  reprezentată de EOS KSI ROMÂNIA SRL
56 APS  DELTA  SA reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A
57 SC CAMPEADOR INVEST SRL
58 SC  RESOLUTE  LAR  ROMÂNIA  SA
59 SC  KONA  CAPITAL MANAGEMENT  SA
60 B2REAL ESTATE MANAGEMENT SRL
61 CREDITHELP ORG SRL
62 APS  Fund  Alpha  uzavreny investicni fond  a.s.   reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A.
63 APS  Beta  a.s.   reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A.
64                                                          APS REO ROSEMARY S.A.
65 APS  Recovery  a.s  ( fostă APS Holding a.s )  reprezentată  de  APS  CONSUMER FINANCE IFN S.A.
66 Societa Per La Gestione Di Attivita – SGA  S.p.A   reprezentată  de  SC FIRE CREDIT SRL
67 Agency  for  Control  of  Outstandings  Debts  SRL
68 DDM DEBT ROMANIA  SRL
69 TEO ACTIVE S.R.L.
70 SERAGHIS  LOAN MANAGEMENT LTD  reprezentată  de  APS CONSUMER        FINANCE IFN S.A.
71 INTEGRAL CASH BACK SRL
72 DDM  INVEST  XX  AG  reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL
73 DDM  INVEST  III  AG  reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL
74 DDM  INVEST  I  AG   reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL
75                                           GERI.RO  EAST  SRL
76   KREDYT INKASO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FunduszInwestycyjny Zamkniety reprezentată de  KREDYT  INKASO  INVESTMENTS  RO  SA
77                                    Wine Solutions Network SRL

Acum ca stiti ca sunt 77 de recuperatori de creante, care va urmaresc silit si au primit autorizatii ilegale din partea ANPC, va simtiti drepturile aparate?

Aveti o executare silita inceputa impotriva dvs.? Programati aici o consultanta cu avocatul specializat in contestatii la executare.