Somatie Executare Silita Prosperocapital

Somatie executare silita Prosperocapital, in baza unui credit cumparat de la Bancpost.

#DosarelePrindViata si recuperatorii de creante pierd in fata debitorului executat silit.

O poveste cu o executare silita de un deceniu, se termina BINE, pentru debitor, care reuseste , sa anuleze dosarul de executare silita pornit de catre executorul bancar al Bancpost si ajuns in mainile recuperatorilor Prosperocapital.

Pe scurt, executarea silita inceputa in 2010, de catre un executor bancar, ulterior inchisa si iarasi redeschisa intrun alt dosar in 2019.

Toate actele de executare silita, ANULATE!
  • În baza titlului executoriu . 733CSF5081770001/25.06.2008 încheiat la data de 25.06.2008 între Bancpost și debitor, s-a cerut încuviințarea de către instanță a executării silite care face obiectul dosarului execuțional nr. 2342/2019 debitorului, la solicitarea intimatei PROSPEROCAPITAL SaRL.
  • Aceasta s-a dispus prin incheiere de către JUDECĂTORIA Buftea.
  • Conform Codului,  prescripția începe să curgă  de la data când titlularul dreptului la actiune a cunoscut sau trebuia sa cunoasca  nasterea lui.
  • De asemenea, conform Decretului nr. 167/ 1958, art. 6 ,,Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani”.
  • Art. 7 din același decret prevede faptul că ,,Prescripția începe să curgă de la data cînd se naște dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită.”
Somatie Executare Silita Prosperocapital

Ce am solicitat in instanta?

  1. Constatarea intervenirii prescripției dreptului de a cere executarea silită întrucât au trecut mai mult de 3 ani de la data la care s-a născut dreptul de a cere executarea silită.

  1. Anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 2342/2019, ca urmare a intervenirii prescripției dreptului de a cere executarea silită.

  1. Anularea executării silite întrucât aceasta nu a fost încuviințată în mod legal, cererea de începere a executării silite fiind depusă de o persoană care nu avea calitatea de reprezentant a intimatei.
Av.Drd. Cuculis Adrian si debitorul executat silit in mod ilegal de catre Prosperocapital.

Solutia instantei – ANULEAZA TOATE FORMELE DE EXECUTARE.

Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 2342/2019 al SCPEJ Themis, precum şi toate actele de executare efectuate în acest dosar de executare. Respinge excepţia netimbrării cererii, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, ca neîntemeiată. Admite cererea de întoarcere a executării.

Obligă intimata la restituirea către contestatoare a sumelor de bani reţinute în dosarul de executarea silită nr. 2342/2019 al SCPEJ THEMIS

Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 4393 lei, compusă din suma de 4000 de lei, reprezentând onorariu avocat, sumei de 300 de lei, reprezentând cuantum taxă de timbru aferentă cererii de întoarcere a executării silite, precum şi suma de 93 de lei – reprezentând cheltuieli fotocopiere dosar de executare.

Prosperocapital executa silit ilegal desi cesiunea de creanta NU fusese trimisa debitorului!!

Conform deciziei 9/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Braşov – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.

Nejustificarea calităţii de reprezentant în condiţiile impuse de art. 84 C. proc. civ. determină tot o lipsă a dovezii calităţii de reprezentant de vreme ce mandatarul unei persoane juridice nu poate fi, sub aspect al însuşirilor esenţiale, o altă persoană juridică şi nici consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

    În interpretarea și aplicarea art. 664, alin. (2) din Noul Cod de Procedură Civilă, cererea de executare silită se depune personal sau prin reprezentant legal ori convențional.

Or, în cauză, inițiatorul procedurii execuționale este PROSPEROCAPITAL SaRL, prin avocat Chircu Alexandra, cu sediul procesual ales la KRUK ROMÂNIA SRL (avocatul societatii KRUK SRL)
         

      PROSPEROCAPITAL SaRL este o entitate străină care este reprezentată de un avocat al unei persoane juridice.

Vizualizati si :

Coroborând art. 664 cu art. 84 din același Cod de Procedură, instanța supremă a înțeles că declanșarea procedurii execuționale trebuie să respecte aceleași cerințe în ceea ce privește mandatul dat unui avocat.

Astfel, între doamna Chircu  Alexandra și recuperatorul de creanță din afara țării trebuie să existe un contract de asistență juridică, o legătură directă, fără mijlocirea KRUK ROMÂNIA SRL.

Reprezentarea convențională din această materie nu derogă de la regula generală ce a fost impusă prin Decizia nr. 9/2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În consecință, având în vedere faptul că din anul 2010 și până în 2019 nu au fost efectuate acte de executare silită împotriva debitorului și a trecut astfel termenul de 3 ani prevazut de lege, am cerut instanței de judecată să constate faptul că dreptul de a obține executarea silită începută în dosarul de executare nr. 2342/2019, înregistrat la SCPEJ Themis este prescris și, pe cale de consecință să admită contestația la executare formulată de către subsemnatii si să anuleze toate actele de executare în dosarul de executare mai sus-menționat, împreună cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată  constând în taxa de timbru pentru intoarcerea executarii, cheltuieli cu transmiterea dosarului execuțional si onorariu de avocat (acesta din urma doar daca chitantele se afla la dosarul cauzei).

Puteti citi si despre:

Av.Drd. Cuculis Adrian

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.