Actualizarea Popririi Si Anularea Actualizarii Creantei Recuperatorului

Contestatie La Actualizarea Creantei De Catre Recuperatorul De Creante Sau De Catre Banca – Cum Suspendam Executarea Silita Si Nu Permitem Recuperatorului Sa Ne Fure Banii

Actualizarea Popririi prin actualizarea creantei facuta de catre banca sau de catre recuperatorul de creante, este o procedura ILEGALA!!

Din 2016 avem OUG 52/2016 care nu mai permite recuperatorilor de creante si nici bancilor, sa mai actualizeze creantele in raport de dobanda contractuala penalizatoare, pusa la soldul creditului scadent anticipat.

Astfel, cazul pe care vi-l vom prezenta mai jos este unul halucinant si extrem de abuziv pentru debitor in conditiile in care in anul 2015 a inceput executarea silita iar dupa ce tot debitul a fost achitat, banca a venit si a cerut debitorilor inca 16000 de euro prin actualizarea debitului raportat la dobanda penalizatoare.

In conditiile in care discutam despre o creanta ce a fost achitata integral de catre debitor iar executorul judecatoresc si banca Eurobank S.A nu a spus nimic debitorului pe tot parcursul celor 8 ani de zile de executare silita, este clara coniventa intre recuperatori, banci si executori in conditiile in care acestia au asteptat ca debitorul sa-si plateasca datoria iar apoi i-au pus o datorie de 16000 de euro la plata scoasa din dobanda penalizatoare.

Actualizarea creantei si actualizarea popririi pot fi contestate si este important sa stiti ca puteti face acest lucru.

Sunteti executat silit de catre recuperatorii de creante sau de catre banci? Completati formularul de mai jos:

Ai primit o actualizare a creantei si a popririi de la executorul judecatoresc? S-a facut actualizarea in baza dobanzii penalizatoare?

Este ilegala si se poate suspenda executarea silita pana la momentul contestatiei la actualizarea de creanta.

Nu lasati ca banca sau recuperatorul de creante sa va popreasca banii din conturi pentru actualizarea de creanta fiindca riscati sa nu ii mai puteti recupera niciodata.

Important este sa formulati contestatia la executarea silita pentru actulizarea poprii si a creantei si sa solicitati si declararea ca abuziva a dobanzii penalizatoare.

contestatie la actualizarea de creanta

Asa cum puteti vedea in incheierea de constatare creanta emis de catre executorul judecatoresc Tufeau Dominte si Calistru, la cererea creditoarei privind constatarea creantei actualizate potrivit titlului executorui, se emite o somatie de 16334 de euro, bani pe care EUROBANK S.A ii considera exigibili prin prisma dobanzii penalizatorii.

Am contestat creanta si am si suspendat executarea silita.

Am suspendat executarea silita pentru un debitor care era executat silit in baza unei actualizari de creante – Contestatie la actualizarea de creanta

24.07.2023 Ora estimata: 12:00
Complet: C23
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de contestatorii Teodorescu Angela şi Teodorescu Ion în contradictoriu cu intimata SC Eurobank SA .

Dispune suspendarea provizorie a executării silite efectuate în dosarul de executare nr. 1217/2015 al BEJA Tufeanu, Dominte şi Calistru până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulate în cadrul contestaţiei la executare în dosar nr. 10942/300/2023 al Judecătoriei Sector 2 Bucureşti. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.07.2023.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  1332/2023  24.07.2023

Actualizarea popririi si actualizarea creantei de catre recuperatorul de creante, sunt considerate proceduri ILEGALE!

Actualizarea popririi si actualizarea creantei de catre executor, la cererea creditorului, recuperator de creante, reprezinta tehnici ilegale. In 2021 am reusit sa anulam nu mai putin de 600 de executari silite rand pe rand, avand acest specific, prin care recuperatorii de creante, solicitau adaugarea de dobanzi si penalitati, ilegale.

Caz in 2021 in care un debitor era executat din 2016 pentru 150000 de lei iar dupa ani de zile de plata a popririi, apare actualizarea popririi si practic i se solicitau la plata 193000 de lei, adica o suma absolut aberanta.

Evident, am forumuat contestatie la actualizarea popriri si actualizarea creantei si am anulat executarea silita.

Dobanzile recuperatorilor sunt absolut ilegale si in 2021 si vor fi si in 2022.

Nu sta in pasivitate cand primesti acte de executare silita fiindca pot fi contestate si abuzurile bancilor pot fi aduse in fata justitiei.

Anularea actualizarii creantei recuperatorului pentru suma de 10000 de euro in echivalent aproximativ 50000 de lei.

Executarea silita inceputa in anul 2016, anulata in anul 2021, prin formularea unei contestatii la executarea silita, pornita de catre Investcapital LTD si KRUK Romania.

#DosarelePrindViata – continuam cu povestile de viata ale debitorilor, executati silit la ei in tara, de catre firme cu “maini lungi”, de peste hotare. Actualizarea popririi anulata in instanta

In relatarea de astazi, vorbim din nou, despre Investcapital LTD si nu mai putin despre recuperatorul de creanta, ultra cunoscut pentru abuzuri, KRUK S.A.

Nu, nu este legal si lucrul acesta il confirma chiar OUG 52/2016 care specifica in mod clar ca recuperatorii de creante sunt scosi in afara legii daca procedeaza astfel.

Desi executarea silita era inceputa in 2016, recuperatorul de creante, revine in 2019, cu o adresa de actualizare a debitului pus in executare silita.

Conform adresei pe care o aveti mai jos, in adresa de infiintare a popririi pentru sumele actualizate, executorii de la Beja THEMIS, confirma de fapt ca actualizeaza debitul cu dobanzi si penalitati, la cererea recuperatorului INVESTCAPITAL LTD, prin KRUK ROMANIA, desi acest lucru este ilegal.

Anularea Actualizarii Creantei Recuperatorului pentru ilegala aplicare de penalitati si dobanzi.

Puteti vedea mai jos, un act de executare silita emis de catre executorii THEMIS ale caror executarii silite le-am anulat in instanta atunci cand s-au constatat abuzurile facute de catre acestia.

Anularea Actualizarii Creantei Recuperatorului

Ce s-a intamplat cu debitorul in fapt si care este rezultatul obtinut in urma promovarii contestatiei la executare cu privire la anularea actualizarii creantei recuperatorului?

In fapt, la data de 29.05.2019 a fost primita si inregistrata la ING Bank adresa de infiintare a popririi nr. 85520 din data de 23.05.2019, ulterior fiindu-i comunicata debitorului, de catre banca, aceasta masura a popririi.

A luat, astfel, cunostinta de faptul ca impotriva sa a fost inceputa executarea silita in dosarul de executare 47955/2016 al Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti Themis cu privire la suma de 55.147,53 lei (debit si cheltuieli de executare silita), titlul executoriu constand in contractul de credit nr. 969 din data de 03.11.2006.

Usor de observat ca din 2006, la scurt timp, banca a cesionat catre diversi recuperatori de creante, atat contractul(desi era ilegal si atunci) cat si creanta.

Puteti fi interesat si de:

Debitorului nu i-au fost comunicate acte de executare silita, in toata perioada scursa de la data incuviintarii silite si pana in prezent, context in care desi au trecut 3 ani de zile de la primul act de executare efectuat, acesta este in termen pentru formularea contestatiei la executare atat impotriva adresei de infiintare a popririi, cat si impotriva actelor de executare anterioare (necomunicate) si executarii insesi.

Ce am cerut instantei?Cum a ajuns debitorul si dosarul sau sa #PrindaViata?

Cum am anulat executarea silita cu privire la Anularea Actualizarii Creantei Recuperatorului?

In primul rand sa constate ca daca 3 ani de zile, debitul nu a fost solicitat , atunci este prescris, fapt ce reconfirma faptul pe care l-am mai si zis si scris si anume ca executarea silita se prescrise CHIAR DACA A INCEPUT EXECUTAREA SILITA.

Cesiunea de creanta a fost facuta ilegala dar si faptul ca recuperatorul NU are dreptul sa adauge dobanzi.

Ultimul aspect, a fost cel referitor la necompetenta instantei de a incuviinta executarea silita.

Cate motive ar mai fi trebuit pentru a se constata ca executarea silita este profund ilegala?

Fata de prevederile legale in materie, dreptul creditorului de a solicita executarea silita a creantei din contractul de credit este prescris, raportat la perioada de timp scursa din momentul in care subsemnatul am incetat sa achit ratele lunare – anul 2007 – si incuviintarea executarii silite – 2016. Fata de aceste date, termenul de 3 ani prevazut de lege este in mod evident si incontestabil depasit, perioada scursa intre cele doua momente la care ne raportam fiind de peste 9 ani.

Debitorul Stoica, eliberat din executarea silita indreptata impotriva sa si Av.Drd. Cuculis Adrian.

Am solicitat anularea executării silite întrucât aceasta nu a fost încuviințată în mod legal, fiind sesizată o instanță necompetentă, iar potrivit art. 704 NCPC, ,,nerespectarea dispozițiilor privitoare la executarea silită însăși sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum și a actelor de executare subsecvente.”. Invederăm instanței faptul că art. 704 NCPC prevede că nerespectarea dispozițiilor privitoare la executarea însăși sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum și a actelor de executare subsecvente.

Cererea de încuviinţare a executării silite este de competenţa exclusivă a instanţei de executare (in speta – Judecatoria Sector 2 Bucuresti), aşa cum rezultă din art. 666 alin. (1) şi din art. 651 alin. (3) CPC, care prevede că „Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe”.

Ce a stabilit instanta de judecata cu privire la contestatia la executare formulata?

Complet: Amanari pronuntare Popa
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiate excepţia tardivităţii şi excepţia inadmisibilităţii, invocate de intimată.

Admite cererea formulată de contestatorul Stoica Cristian Constantin în contradictoriu cu intimata Investcapital LTD.

Anulează executarea silită şi toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. …./2016 deschis la SCPEJ Themis.

Dispune întoarcerea executării silite, sens în care obligă intimata să restituie contestatorului toate sumele retrase din patrimoniul acesteia ca urmare a executării silite a cărei anulare s-a dispus.

Dispune restituirea către contestator, la rămânerea definitivă a hotărârii, a sumei de 1000 lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru achitate. Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de restituire a taxei judiciare de timbru în cuantum de 300 lei aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcere executare silită.

O alta neregula in ceea ce priveste executarea silita si implicit a actelor efectuate in cadrul dosarului de executare este faptul ca in toate actele de executare efectuate se specifica ca si creditor INVEST CAPITAL LTD – creditor cu care debitorul nu a incheiat niciun act.

Un ultim aspect se refera la faptul ca recuperatorul de creante se comporta ca un investitor in Romania, desi nu este autorizata de BNR sau de o institutie din statul de origine, cesiunea de creanta bancara fiind efectuata contrar principiului capacitatii speciale de folosinta.

Astfel, INVEST CAPITAL LTD cumpara creante bancare pentru un pret modic, urmarind obtinerea unui profit, aspect ce reprezinta esenta unei investitii in nume propriu.

Se comporta, in acest context, in fapt si in drept, precum o societate profesionala de investitii financiare. Conform actului constitutiv, pe care partea adversa l-a emis si inregistrat la Registrul Comertului, aceasta entitate offshore si-a propus sa investeasca in creante bancare ca si activitate obisnuita.

Aceasta activitate, desi nu este autorizata de autoritatile statului roman sau ale statului de origine, intruneste conditiile unei firme de investitii, astfel cum aceasta este prevazuta in art. 7 alin. (1) din OUG 99/2006 privind institutiile de credit.

Vizualizati si :

Definitia actuala a intreprinderilor de investitii, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2014/65/UE privind pietele instrumentelor financiare, integreaza recuperatorii de creante, precum INVEST CAPITAL LTD. Insa este necesara autorizarea desfasurarii unei asemenea activitatii la nivelul Romaniei, conditiile de autorizare si functionare aplicabile firmelor de investitii fiind impuse de directiva.

In esenta, prin cumpararea masiva a creantelor bancare, partea adversa se comporta precum investitorii, drept pentru care este necesara autorizarea activitatii lor, nefiind suficienta inmatricularea in Registrul Comertului in statul de origine si un act constitutiv care sa cuprinda activitatea pe care o desfasoara.

Este ilegal ca INVEST CAPITAL LTD sa poata cumpara loturi de creante bancare pe preturi modice in vederea obtinerii unor profituri uriase fata autorizatie de investitori in Romania.

Nu se poate permite un asemenea atentat la activitata de supraveghere a entitatilor offshore si la situatia debitorilor consumatori.

Autorizatia data de ANPC, la nivelul Romania, de a desfasura activitate de recuperare de creante, nu este suficienta pentru a acoperi adevaratul rol de investitori, materializata clandestine, prin achizitia de creante bancare.

Astfel, partea adversa isi depaseste activitatile permise de legislatia nationala si europeana, cat timp nu sunt autorizati ca investitori.

Astfel, eventualele acte de executare silita sunt parte a obtinerii profitului obtinut din investitii, iar lipsa autorizarii activitatii recuperatorului de creante atrage nulitatea absoluta a dosarelor de executare silita.

Cu privire la faptul ca recuperatorii NU POT PUNE DOBANZI si atunci cand o fac, trebuie sa formulati obligatoriu contestatie la executare, rezida din lege.

. Astfel,in procedura executarii silite, conform art. 55 alin. 3 din OUG 52/2016, se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare, precum si fata de faptul ca intimata din prezenta cauza nu poate percepe astfel de dobanzi si penalitati intrucat nu este entitate bancara si nu a cumparat un contract de credit, ci o suma fixa ce reprezinta creanta.

 • Fata de dispozitiile art. 723 din Noul Cod de Procedura Civila, care arata ca, in cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării, solicitam si intoarcerea executarii silite.

Av.Dr. Cuculis Adrian

Sunteti intr-o procedura de executare silita? Completati formularul de mai sus pentru a contesta executarea silita ilegala!

38 comments to “Actualizarea Popririi Si Anularea Actualizarii Creantei Recuperatorului”
 1. SUNT MARGHIOLU F CONSTANTI SI VA ROG LA MODUL CEL MAI POLITICOS SA -MI LUATI SI DOSARELE MELE LA STUDIU PENTRU A LE PUNE PE ROL,CU STIMA SI MULT RESPECT. MARGHIOLU F CONSTANTIN,

 2. Buna ziua. In urma cu aproximativ 13 ani am luat un credit de nevoi personale de la UniCredit Tiriac,credit ce a fost plătit cam 4 ani apoi ne mai având resurse nu am mai plătit. O perioada de 5,6 ani nu am primit nimic,nicio notificare/ telefon.In 2016 am primit niste notificări de la o firma de recuperare creanțe ce mă înștiința că dacă sunt la un Nr de tel de pe scrisoare îmi va diminua creditul cu condiția să plătesc în câteva transe egale. Eu nu am dat curs niciunei scrisori deoarece eu nu semnasem nimic cu acea firma. Ulterior in anul 2017 am primit de la un executor judecătoresc un plic cu executare și implicit blocarea conturilor atât ale mele cât și ale soțului. Începând cu luna sept 2017 ,soțul meu plătește lunar cate 250 lei. Forma cesionară se numește Glasuri holding ltd,actualmente creditoare cesionară într-un justiția debt finance Ag. Întrebarea mea: se mai poate face ceva daca au trecut deja 2 ani de când se plătește și sunt blocate conturile? Suma cu tot cu cheltuieli este de 9716,24.
  Multumesc

 3. Kruk nu mai acceptă încheierea unui contract de rambursare ptr a mi ridică proprirea pe salariu pe motiv că nu am confirmat plata unui avans ptr întocmirea unui grafic de plata eu așteptând de la executor nr de cont ptr a efectua plata.In concluzie sunt plimbat de la unul la celalalt.

  • De asta am tot spus ca singurele intelgeri pe care le faceti cu recuperatorii de creante ca sa fie si sigure, sunt cele facute DOAR prin avocati sau cel mai sigur mergeti in instanta, care tehnic este impartiala si poate sa anuleze aceste abuzuri. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 4. Recunostinta absoluta d le Avocat Cuculis pentru adevaratul ajutor pe care n il oferiti ,noua celor prinsi in ,,valtoarea creditelor ,,

 5. Împrumutul făcut în 2007.Platesc și acum dar la Kruk.Mai plătesc în continuare, pină la o soluționare?????

 6. Bună ziua in urma cu 10 ani am semnat un contract la notar în care creditoarea zis in chininele mă pus sa semnez acel contract eu din suma care mă pus sa semnez nu am primit nici un ban acum mă dat în executare silita să-i dau bani eu nu am luat nici un ban de la ia ce pot sa fac ? Mulțumesc

 7. AM SINCER O POPRIRE ILEGALA DE UN EXECTOR JUDECATORESC CARE M-A JUDECAT IN LIPSA LA PRIMIREA DOSARULUI AM CITIT ATENT ACEASTA DESFASURARE DE EXECUTARE DOMNUL EXECUTOR M-A JUDECAT IN BAZA UNUI Card emis de ifn brd finance i-am trimes acte doveditoare la adresa domniei sale a continuat executarea mea la casa de pensie banci etc cred ca acest om nu cunoaste codul civil .ca executor .m-a lasat fara pensie la cererea mea VATOG CE POT REZOLVA ACEST CAZ IN CARE SUNTEM EXECUTATI DE EXECUTORI INCOSTIENTI ..VA MULTUMESC DIN ORADEA CU RESPECT SI STIMA

 8. CARE SUNT PROCEDURILE EMITEREA CARDULUI CAREFUR ORADEA A FOST CU 0 LEI .A URMAT DECLINUL MEU PRIN FACTURILE CE MI-AU FOST TRIMESE AM DEPUS LANAR TIMP DE 2 ANI 2017….2019 BAni in valoare de 450 leii ei au retinut cumparaturile in valoare de 1700 lei a urmat ca eu sunt dator cu n4800 leii pe ce baza daca cardul emis de eii a fost cu 0 leii.am cerut un extras de cont la emiterea lui nu am primit ..am trimes si la exectorul judecatoresc documente am fosat judecat in lipsa fara drept de apel la executare am 70 de ani o pensie de 1600 leii mi-a poprit 816 lei acest judecator care e inconsient de acest dosar .nu am posibilitati sa il dau in judecata sunt vaduv ..as dori un expert sa studieze acest card carefur oradea cu stima si respect pentru justitie dar acest judecator nu a respectat codul civil va multumesc astept un raspuns favorabil situatiei mele cu stima macau oradea

 9. Ar fi utila si o opinie cu privire la prescriptia executarii inceputa sub vechiul cod de procedura civila, in conditiile in care foarte multe creante executate de recuperatori sunt prescrise. De ce instanta nu invoca exceptia din oficiu sau daca este invocata o considera de ordine privata, nu de ordine publica, cum prevede decretul 167/1958. Astfel o contestatie la executare tardiva (pt ca poate ca executorul nici nu comunica actele, ci doar completeaza p-v de comunicare) este respinsa fara a se analiza si prescriptia.

 10. Buna ziua,
  am o rugaminte, sa ma sfatuiti cum sa fac o adresa catre Banca (Banca Cooperatista ECONOMCOOP) de la care am facut imprumut eu, cat si sotul meu. Sotul imi este garant mie , iar o prietana de-a noastra ne este garant la amandoi. Am ramas in urma cu ratele din cauza ca mai avem imprumuturi si la alte CAR-uri, iar eu am avut mai multe pb de sanatate care ne-au infranat sa fim la zi cu toate. In luna mai, prietena noastra, a primit de la aceasta Banca Cooperatista o notificare prin care a amenintat-o cu executarea, cu poprire pe salariu, daca sotul meu nu achita suma de 3800 de lei, pana pe 25 mai. S-a achitat, si prin virament si in numerar. Dupa care la inceputul lunii iunie a mai primit, tot prietena noastra, o alta hartie de la aceasta banca, “Notificare inainte de executare silita”, prin care este amenintata cu executare silita, daca imprumutatul nu achita suma de 31.000 de lei in 30 de zile de la primirea notificarii.
  Sotul a plecat in strainatate, insa nu a reusit sa ma ajute sa ajugem la zi cu nici unul dintre imprumuturi, iar cei de la Banca Cooperatista, au inceput sa devina “grosolani” privind recuperarea soldului, au inceput sa o sune pe prietena noastra aproape saptamanal, sa o ameninte cu sechestrul cu porirea pe salariu, au fost acasa la parintii sotului meu (pt ca adresa de buletin a lui este cea de la parinti) si au intrebat daca noi mai suntem impreuna , daca ne-am despartit si intrebari de genul atat la parinti, cat prietenei noastre. Lucruri pe care le stiau déjà de la mine.
  Am sunat la ei, si nu am cu cine sa ma inteleg, voiam sa stiu in baza a carui capat de lege au inaintat o a doua notificare, tinand cont ca pe prima am respectat-o. Au motivat ca banii primiti prin virament nu au intrat pana pe 25 mai (ultima in care trebuiau achiatati cei 3800), cu toate ca dovada platii se vede clar ca sunt virati de pe 25 mai. Si bineinteles nu mi-au raspuns la intrebarea “unde scrie?” ca au dreptul sa imi faca notificare dupa noticare tinand cont ca am respectat prima notificare primita. Nici nu mai stiu ce sa mai fac, pentru ca este normal si logic ca nu am posibilitatea sa ajung la zi cu nici unul dintre CAR-uri si nici cu Banca Cooperatista. Vreau sa le fac un angajament de plata, dar vreau sa decid eu o suma lunara pe care sa o achit, fara a ameninta garantii. In ultimii 2 ani am avut 2 pierderi de sarcina si un accident vascular, pentru care am achitat multe controale si tratamente, atat in tara cat si in strainanatate, sotul de aceea a si plecat in strainatate, sperand ca ne vom descurca mai usor cu banii.
  Am verificat in arhiva electronica si nici unul dintre imprumuturi nu este inregistrat acolo.
  Vreau sa ii “linistesc” in a mai trimite hartii lunare in ceea ce priveste imprumutul meu sau a sotului meu. As vrea sa fac un angajament de plata, asa cum am stabilit cu greu, cu ei, dar nu au stiut exact ce sa imi raspunda, daca vor fi de acord cu el sau nu. Dar imi doresc sa fiu lasata in pace si sa o termine cu amenintarile in primul rand asupra garantilor nostrii, deorece imprumutul acordat de catre ei, tot eu il voi achita. Le-am propus o prelungire e creditului, cu o rata mai mica, doar sa nu puna poprire garantilor.
  Va rog, daca se poate sa ma sfatuiti cum ar trebui sa fac o adresa catre ei, pentru ai linisti cu amenintarile.

 11. Bună ziua!Este normal ca de la un împrumut de 25000 lei sa se ajungă la 100.00 lei?Au adăugat penalitati și administrare și dobânda!Mulțumesc!Fino Prod se numesc

 12. Am.fost executata silit de un CAR,am semnat un acord de plata în 3 rate .Am ajuns la ultima rata ,care ar fi de 800 de lei pt a se stinge datoria,ei au mai adăugat însă aproape 400 de lei,dobânda la zi,este normal sa mai adauge aceasta dobânda?Creditul a fost calculat cu tot cu dobânzi cu cheltuielile de executare etc.De aceea nu știu dacă aceasta suma de 400 de lei este sau nu legala

 13. În 2014 am făcut un împrumut de 6000 lei iar din cauza problemelor de sănătate nu am mai putut plăti Anul trecut tatăl meu a trecut o mașină pe numele meu iar acum am sechestru pe ea.Tatal vrea sa vândă mașină dar nu pot scoate fiscalul deoarece judecătorul executaresc a pus sechestru pe mașină

 14. Au murit doi copii. . bani pe asigurare . Avocat al diavolului am avut . Ce fac eu că părinte al celor doi când maicasa a încasat toți banii? Va rog detaliati cum pot sa vad macar ce am băgat în casa lor?

 15. Bună ziua ! Am avut un credit in CHF la banca Pireus in7 03 2008 pe care după explodarea CHF nu am mai putut să îl plătesc și acum după atâția ani am primit înștiințare de executare silita și proprite pe salariu , mai pot face ceva in acest sens sau sunt bun de plată ? Vă mulțumesc anticipat pentru eventual răspuns !

 16. Doresc să nu mai fiu in biroul de credit și cu Executare Juritica și cu Executare pe bunuri că nu am nimic pe numele meu toate sunt pe numele lui mama mea

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.