Cum Se Cer Informatiile Publice De La Institutiile Statului? Ce Facem Daca Nu Raspund? Legea 544/2001 – Avocat Cuculis

Organele si Autoritatile Publice Au Obligatia Sa Raspunda Solicitarilor Cu Pivire La Informatiile Publice – Cum poti cere informatii de la institutiile publice?

Temelia solicitarii o reprezinta – legea nr. 544/2001 care dă posibilitatea oricărei persoane sa solicite și sa obțina informații de interes public, definite  de catre lege ca orice informații care privesc activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informațiilor, asta presupune fie pe format fizic fie informational fie chiar si verbal daca el se poate proba.

„Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop”, stabileşte art. 3 al legii 544/2001.

Nu de putine ori ne intrebam ce inseamna si cum este aparat acest principiu al accesului la inforatia publica astfel accesul liber şi neîngrădit al unei persoane la informaţiile de interes public este unul dintre principiile fundamentale ale relaţiei dintre persoanele fizice şi autorităţile publice, în conformitate cu prevederile din Constituţie.

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice cateodata chiar si  din oficiu informaţii de interes public cum ar fi:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/ sau gestionate, potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Cum pot fi solicițate  informații publice?

Legea nr. 544/2001 stabileşte că informaţiile de interes public se oferă la cerere, în scris sau verbal deci avem 2 modalitati de raspuns al institutiei publice.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public, trebuie obligatoriu să cuprindă:

 • autoritatea sau instituția publică căreia i se adresează cererea;
 • informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
 • numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

ATENTIE – Trimisă solicitarea scrisă, autorităţile sunt obligate prin lege să răspundă, tot în scris, în cel mult zece zile de la înregistrarea solicitării,dar nu mai mult de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

În cazul în care durata necesară pentru identificarea si difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile”.

Ce să faci când nu primeşti un răspuns?

AtentieNe putem adresa instantei de judecata si in functie de prejudiciul suferit prin lipsa raspunsului la solicitarea noastra, se pot fixa atat daune materiale ori morale si daune cominatorii viitoare pentru fiecare zi de intarziere pentru eliberarea unui raspuns din partea institutiei cu pricina!

Mai precis, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Cererea de chemare in judecata se inainteaza la  secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice, iar instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să vă plătească daune morale şi/ sau patrimoniale asa cum am indicat mai sus!

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

2 comments to “Cum Se Cer Informatiile Publice De La Institutiile Statului? Ce Facem Daca Nu Raspund? Legea 544/2001 – Avocat Cuculis”
 1. Buna ziua,
  intr.o contestatie impotriva unei decizii a DGASPC Brasov,pot solicita ,pe langa anularea respectivei decizii si daune materiale si morale,sau este necesara deschiderea unei alte actiuni judecatoresti?
  va multumesc

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apasati și apelati avocatul