Decaderea Din Drepturile Parintesti

Ce inseamna decaderea din drepturile parintesti si cine o poate solicita?

Poate unul dintre soti sa ceara decaderea celuilalt parinte din drepturile parintesti?

Decăderea din drepturile părintești drepturile părintești reprezintă în cele din urmă, o suprimare ale acelor prerogative pe care le au și le dețin părinții în calitatea lor conferită de către lege.

In aceeași măsură aceștia au și obligații în legătură cu copii lor minori.

Decăderea din drepturile părintești se poate solicita de oricare părinte , care consideră că celălalt nu-și îndeplinește obligațiile părintești în mod corespunzător sau își abandonează familia ori are un anumit comportament necorespunzător cu privire la minorul pe care-l are sau ar trebui să-l aibă în întreținere.

Decaderea Din Drepturile Parintesti
Decaderea din drepturile parintesti

Decăderea din drepturile părintești nu poate fi cerută în mod direct instantei de către unul dintre părinți, ci aceasta solicitare trebuie să fie facuta printr-o procedură la care să participe autoritatea administrației publice care are atribuții în domeniul protecției copilului.

Dacă unul dintre părinți solicită ca celălalt părinte să fie decăzut din drepturile părintești acesta trebuie să depună o plângere împotriva celuilalt părinte prin care să se arate care sunt motivele care ar trebui să ducă sau din pricina cărora ar trebui să ducă la gândul că celălalt părinte nu ar trebui să mai aibă dreptul de exercitarea atribuțiilor părintești.

Drepturile părintești sunt reprezentate fie de posibilitatea unuia dintre părinți da alege școala unde va învăța minorul ,ceea ce urmează să studieze minorul ,sporturile pe care acesta le poate practica ,iar în cazul în care părinții sunt divorțați dreptul acestuia de a vizita minorul si da a avea relații personale cu el dar în același timp și obligațiile de a-i plăti o pensie alimentară și de a se implica în mod activ în viața lui.

Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă drepturile părintești este necesar să înțelegem că acestea sunt strict legate de modul în care fiecare părinte înțelege să-și consolideze și să-și desfășoare prerogativele în raport de copilul său minor.

Cum se poate solicita decaderea din drepturile parintesti?

Articolul 508 Codul Civil este punctul de plecare urmata foarte aproape de legea 272/2004 a protectiei copiilor.

Condiţii:

(1) Instanţa de tutelă, la cererea autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, poate pronunţa decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti dacă părintele :

a) pune în pericol viaţa, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia;

b) prin consumul de alcool sau stupefiante;

c)prin purtarea abuzivă;

d) prin neglijenţa gravă în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ori

e) prin atingerea gravă a interesului superior al copilului.

Practic, acestea sunt motivele neexhaustiv prevazute de catre lege pentru ca un parinte sa fie decazut din drepturile parintesti.

ATENTIE – Decaderea din drepturile parintesti poate fi totala sau partiala.

(3) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze instanţa judecătorească în situaţia în care consideră că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru decăderea, totală sau parţială, a părinţilor ori a unuia dintre ei din exerciţiul drepturilor părinteşti.

Vizualizati si :

Articolul 509

Întinderea decăderii :

(1) Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti este totală şi se întinde asupra tuturor copiilor născuţi la data pronunţării hotărârii.

(2) Cu toate acestea, instanţa poate dispune decăderea numai cu privire la anumite drepturi părinteşti ori la anumiţi copii, dar numai dacă, în acest fel, nu sunt primejduite creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor.

Ce se intampla cu obligatia platii pensiei de intretinere in caz de decadere din drepturile parintesti?

Să luăm exemplu prin care un părinte este decăzut din drepturile părintești însă rămâne în continuare cu obligația de a plătit pensia de întreținere.

Atenție trebuie să știm că decăderea din drepturile părintești nu înseamnă în mod automat că acesta nu mai are și obligații față de minorul respectiv.

Legea arata foarte clar ca decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti nu scuteşte părintele de obligaţia sa de a da întreţinere copilului.

Instituirea tutelei În cazul în care, după decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti, copilul se află în situaţia de a fi lipsit de îngrijirea ambilor părinţi, se instituie tutela.

Cititi si :

Cum poate un parinte care a fost decazut din drepturile parintesti sa fie repus in aceste drepturi?

Redarea exerciţiului drepturilor părinteşti se poate efectua doar daca acele motive care au dus la decaderea din acele drepturi, a incetat!

(1) Instanţa redă părintelui exerciţiul drepturilor părinteşti, dacă au încetat împrejurările care au dus la decăderea din exerciţiul acestora şi dacă părintele nu mai pune în pericol viaţa, sănătatea şi dezvoltarea copilului.

(2) Până la soluţionarea cererii, instanţa poate îngădui părintelui să aibă legături personale cu copilul, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.

Ce trebuie să facă un părinte care vrea să-l decadă din drepturile părintești pe celălalt părinte?

In primul rând este obligatoriu să adreseze o plângere instituțiilor despre care am discutat mai sus care au competente în protecția copilului, în așa fel încât acestea să constate că un fapt un act sau necorespunzator cu privire la minor ar putea sa-i afecteze acestuia buna crestere pe taote planurile.

In ipoteza în care ambii părinți sunt decăzuti din drepturile părintești atunci apare o problemă serioasă, minorul trebuie instituționalizat și găsitao familie adoptivă în vederea exercitării atribuțiilor de părinte.

Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

Sediul materiei în privința decăderii din drepturile părintești este reprezentat de prevederile cuprinse în art. 508-512 C. civ., precum și de prevederile existente în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Decăderea din exercitiul drepturilor părintești ramane drept sanctiune cea mai aspra care poate fi dispusa de catre instanta de tutela impotriva parintelui, cu toate ca este privită în mod constant ca sancțiune de drept civil, are și o a doua funcție: aceea de protejare a minorului, prin pierderea de către părinte a drepturilor prin intermediul cărora copilul este supus unor comportamente care îi pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, sănătatea sau chiar viața. 

Art. 94 din Legea nr. 272/2004 definește noțiunea de abuz asupra copilului, precum și neglijarea copilului. Astfel, potrivit textului legal indicat, prin abuz asupra copilului se înțelege orice acțiune voluntară a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau autoritate față de acesta, prin care sunt periclitate viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului iar prin neglijarea copilului se înțelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilități, care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului și poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare.  

Ca si conditii de instituire a tutelei, conform art.508 Cod Civil,  se poate pronunta decaderea din exercitiul drepturilor parintesti daca parintele pune in pericol viata, sanatatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuziva, prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor parintesti ori prin atingerea grava a interesului superior al copilului.

Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti este totala si se intinde asupra tuturor copiilor nascuti la data pronuntarii insa nu scuteste parintele de obligatia sa de a da intretinere copilului.

Instanța competentă material să soluționeze o astfel de acțiune este instanța de tutelă ce funcționează la nivelul judecătoriei, potrivit art. 94 pct. 1 lit. a) C. pr. civ. Din punct de vedere teritorial este competentă judecătoria de la domiciliul pârâtului, potrivit art. 107 C. pr. civ.Aceasta masura se judeca de urgenta, cu citarea partilor si pe baza raportului de ancheta psihosociala.

Asupra acestei sanctiuni se poate reveni in sensul ca instanta poate reda exercitiul drepturilor parintesti, daca au incetat imprejurimile care au dus la decaderea din exercitiul acestora si daca parintele nu mai pune in pericol viata, sanatatea si dezvoltarea copilului.

Av.Drd. Cuculis Adrian

4 comments to “Decaderea Din Drepturile Parintesti”
  1. Mar interesa un avocat, pentru custodia copilulu, dat fiind faptul ca mama acestuia nu respecta actul notarial care l-am facut la divort. Va multumesc, si astept informatii despre ce pot face si cum. Pentru mai multe detalii pot fi contactat.

  2. Buna ziua. Sunt mama unei fetițe de 4 și sunt in proces de custodie pt fetița. Prin ordonanța prezidențială s-a stabilit un program de vizita anul trecut in data de 4.04.2019. In aceea sentința nu s- a prevazut starea de urgentă și Pandemia. Pana când s-a declarat Pandemia am respectat acest program de vizita. In momentul declarării decretului din 23.03.2020 pentru a proteja copilul nu am mai putut respecta aceasta hotărâre . I-am explicat tatălui lucrul asta nu vrea sa înțeleagă și nu face altceva decât sa ma amenințe cu dosare penale. Spune-ți-mi ce sa fac in cazul asta și ce mi se v-a întâmpla ? Risc sa-mi pierd copilul ? Pt ca el asta urmărește. Va mulțumesc. Cu respect Zaharia Irina.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.