Decizie Blocare Curs Valutar-Noua Ordonanta A Cjue Deschide Calea Inghetarii Cursului Valutar CHF / EURO-Cum Poate Fi Invocata-Ordonanta 119-2017 CJUE-Avocat Cuculis

Cum Se (mai) Poate Solicita Inghetarea Cursului Valutar CHF-EURO-Ordonanta Din Cauza C-119/2017- Inghetarea / Blocarea Cursului Valutar Si Analiza Acestei Posiblitati Din Prisma  Consumatorului Neinformat Suficient Pentru A Lua O Decizie In Cunostinta De Cauza-Riscul Valutar Pus Pe Umerii Imprumutatului-Avocat Cuculis

Vestile cu IZ Europeana in materia inghetarii cursului valutar-Decizia pronuntata este FARA ECHIVOC!

Curtea de Justitie, vorbeste inca o data despre IMPRUMUTURILE IN MONEDA STRAINA, fapt ce acrediteaza implicit faptul ca EURO este susceptibil, ca clauza sa fie eliminat din sfera lui “normala” si sa fie readus la cuantumul din trecut! Curtea nu se refera doar la contractele CHF ci face o apreciere pe contractele in moneda straina.

De aceea in ordonanta, face excludere de la apararea precum ca banii au fost primiti in moneda CHF sau in alta moneda, acreditandu-se astfel, ideea ca orice mencanism de acest gen, POATE fi supus criteriului analizarii juste, a instantei de judecata!

Ce a stabilit CJUE?- Instanta Europeana ce emite ordonante si decizii ale caror efecte sunt aplicabile TUTUROR TARILOR MEMBRE UE. Cursul valutar poate fi inghetat daca apare dezechilibru semnificativ si Banca NU a explicat ce presupune variatia cursului valutar-

Articolul 280-TFUE- Tratatul Pentru Functionarea Uniunii Europene
(ex-articolul 244 TCE) Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene au forță executorie în condițiile stabilite la articolul 299

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a șaptea) dispune:

1)      Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie să fie interpretat în sensul că intră în sfera noțiunii „obiect principal al contractului”, în sensul acestei dispoziții, o clauză inserată întrun contract de credit încheiat în monedă străină între un profesionist și un consumator fără să fi făcut obiectul unei negocieri individuale, precum cea în discuție în litigiul principal, potrivit căreia creditul trebuie restituit în aceeași monedă, având în vedere că această clauză stabilește o prestație esențială care caracterizează acest contract.

2)      Articolele 3-5 din Directiva 93/13 trebuie interpretate în sensul că clauza unui contract de credit, precum cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia întregul risc de schimb valutar este transferat asupra împrumutatului și care nu este redactată în mod transparent, astfel încât împrumutatul nu poate evalua, pe baza unor criterii clare și inteligibile, consecințele economice ale încheierii acestui contract, este susceptibilă să fie considerată drept abuzivă de către instanța națională cu ocazia examinării acestei clauze, atunci când se constată că, în contradicție cu cerința de bunăcredință, aceasta creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg din contract, în detrimentul consumatorului. În această privință, revine instanței de trimitere sarcina să evalueze, având în vedere ansamblul circumstanțelor din cauza principală și ținând seama în special de expertiza și de cunoștințele profesionistului în ceea ce privește posibilele variații ale cursurilor de schimb valutar și riscurile inerente contractării unui împrumut în monedă străină, în primul rând, posibila nerespectare a cerinței de bunăcredință și, în al doilea rând, existența unui eventual dezechilibru semnificativ, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 93/13.

Luxemburg, 22 februarie 2018.

Vedeti decizia in INTERGRALITATE AICI! 

Punctele 28 si 29 sublineaza din hotarare partea extrem de importanta prin care CJUE, afirma in mod fara echivoc faptul ca riscul valutar este aruncat in spatele debitorului!!

Franci elvetieni sau euro

In Croatia TOATE CONTRACTELE DE CREDIT IN CHF AU FOST CONVERTITE! In Romania URMEAZA!

Înalta Curte Comercială a Croației a respins apelul a opt bănci într-un proces colectiv inițiat de consumatorii cu credite în franci elvețieni contractate înainte de criză. O curte inferioară din Zagreb anulase, încă din 2013, clauza din contracte potrivit căreia împrumuturile trebuie rambursate în franci elvețieni și decisese conversia acestora în moneda națională la cursul de la data acordării, precum și schimbarea ratelor de dobândă din variabile în fixe.

Interpretarea deciziei CJUE – a dispozitivului ordonantei CJUE Nr. 119/2017

Faptul cel mai important il reprezinta de fapt dosarul de unde a plecat aceasta interpretare a CJUE- Un dosar plecat din Romania, de la Tribunalul Sibiu, care dupa pronuntarea acestei decizii, a decis INHGHETAREA CURSULUI VALUTAR- Reclamantii din acel dosar au deschis de fapt calea, catre ceilalti care sunt in aceeasi situatie, de a se adresa instantelor de judecata pe aceeasi tema- 

Dau mai jos dosarul de la Sibiu si ii felicitam pe cei de acolo care au reprezentat!

31.05.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C5 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii LUPEAN OANA ANDREEA şi LUPEAN LIVIU PETRU în contradictoriu cu pârâţii OTP BANK NYRT, OTP BANK ROMANIA S.A. şi OTP BANK – Sucursala Sibiu şi, în consecinţă: Constată nulitatea absolută a clauzelor cuprinse în art. 1, 11.1, 11.2,11.3, 11.5 din contractul de credit nr. C2204/2400/2641/12.01.2007 Obligă pârâtele OTP BANK ROMANIA S.A. şi OTP BANK –Sucursala Sibiu să convertească în lei creditul acordat la cursul de schimb CHF/RON de la data acordării creditului. Obligă pârâtele OTP BANK ROMANIA S.A. şi OTP BANK- Sucursala Sibiu să restituie reclamanţilor suma de 44.739,41 lei reprezentând diferenţa curs valutar a monedei CHF/RON raportată la data acordării creditului, precum şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, începând cu data primei perceperi abuzive( data încasării primei rate în care a fost inclusă diferenţa de curs valutar) şi până la data plăţii efective. Obligă pârâtele OTP BANK ROMANIA S.A. şi OTP BANK –Sucursala Sibiu la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 8000 de lei către reclamanţi. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
Document: Hotarâre  276/2018  31.05.2018

http://portal.just.ro/85/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=8500000000071013&id_inst=85

In mod normal, daca in urma analizei clauzei de risc valutar din contractele de credit, instanta nationala constanta faptul ca 1)s-a produs un dezechilibru semnificativ(desi legea ne vorbeste despre un echilibru intre drepturi si obligatii, in cazul debitorilor din Romania, atat drepturile au fost efectiv incalcate dar si ratele pe care le-au avut de platit debitorii au fost dezechilibrate in favoarea lor si RUINA debitorilor), 2)NU S-A NEGOCIAT CONTRACTUL si 3) Banca a fost de rea credinta sau nu a fost de buna credinta cum zice ordonanta in cauza- atunci CLAUZA DE RISC VALUTAR ESTE ABUZIVA IAR CURSUL TREBUIE INGHETAT!

Credit in moneda straina? Verifica aici daca poti ingheta/stabiliza  cursul valutar la valoarea de la data acordarii! Completeaza formularul de mai jos!

Fiecare credit in parte necesita o analiza individuala prin modul de colaborare pe care l-a avut banca cu imprumutatul si ce probe poate sa aduca imprumutatul impotriva bancii! Analiza este esentiala!

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Ordonanta CJUE Cauza C 119-2017- Inghetarea Cursului Valutar CHF Si Euro-Avocat Cuculis

12 comments to “Decizie Blocare Curs Valutar-Noua Ordonanta A Cjue Deschide Calea Inghetarii Cursului Valutar CHF / EURO-Cum Poate Fi Invocata-Ordonanta 119-2017 CJUE-Avocat Cuculis”
  1. Sa inteleg ca daca am luat un credit in 2010 in Euro, se poate obtine in instanta inghetarea conversiei euro/lei la data din 2010, iar sumele in plus se restituie sau pot fi compensate?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.