Executare Anulata – Termen Prescriptie Titlu Executoriu European – Avocat Cuculis

Executare Anulata – Titlul Executoriu European –

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Anulează executarea silită şi toate formele de executare din dosarul de executare nr. 169/S/2015 al BEJA MIU şi PARTENERII. Respinge capătul de cerere privind întoarcerea de executare silită, ca neîntemeiat. Respinge capătul de cerere privind obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată reprezentate de taxa judiciară de timbru, ca neîntemeiat. Ia act că contestatorul înţelege să solicite cheltuielile de judecată reprezentate de onorariul de avocat pe cale separată. Cu apel în termen de 10 de la comunicare care se depune la Judecătoria sectorului 3 Bucureşti şi se soluţionează de Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.03.2016.

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000579915&id_inst=301

Timbru UE Romania

Cum s-a ajuns la aceasta solutie?

Chestiuni de fond: In raport de regulamentul European in material emiterii certificatului European, veti observa ca persoana in cauza nu a fost prezenta la dezbaterea pe fond.

În principiu, eliberarea unui certificat  de titlu executoriu european nu poate fi supusă niciunei căi de atac [a se vedea articolul 10 alineatul (4)]. Cu toate acestea, în statul membru de origine sau în statul membru de executare, există următoarele posibilități:

  • Debitorul poate întreprinde următoarele acțiuni în statul membru în care s-a pronunțat hotărârea:
  • În cazul în care hotărârea judecătorească a încetat să ­ fie executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat – În cazul în care hotărârea a încetat să  fie executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat conform legislației statului membru în care s-a pronunțat hotărârea, debitorul poate să depună o cerere pentru un certificat  la instanța care a pronunțat hotărarea, indicând suspendarea sau limitarea forței executorii [a se vedea articolul 6 alineatul (2)].
  • Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa IV. 4.2.1.4. Căile de atac împotriva hotărârii judecătorești Debitorul are posibilitatea de a contesta hotărârea pe fond, în conformitate cu normele interne de procedură ale statului membru în care s-a pronunțat hotărârea.
  • Suspendarea sau limitarea executării – Debitorul poate solicita suspendarea sau limitarea executării hotărârii în următoarele condiții (a se vedea articolul 23): • debitorul a intentat o acțiune împotriva unei hotărâri judecătorești certificate ca titlu executoriu european, inclusiv o cerere de revizuire în sensul articolului 19; sau • debitorul a solicitat rectificarea carea sau retragerea unui certificat  de titlu executoriu european în conformitate cu articolul 10. În aceste cazuri, instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de executare poate: • să limiteze procedura de executare la măsuri asiguratorii; sau • să condiționeze executarea de constituirea unei garanții pe care aceasta o stabilește; sau • în cazuri excepționale, să suspende procedura de executare.

In concluzie, avand in vedere si elementele ce tin de lipsa fortei executorii a hotararii judecatoresti, operand astfel prescriptia, titlul European pus in executare este unul lipsit de putere executorie.

Prin prisma faptului ca desi titlul executoriu deriva dintr-un stat strain, regulile in baza carora se va judeca in Romania aceasta cerere sunt supuse dispozitiilor codului de procedura civila.Astfel, prescriptia dreptului de a cere executarea silita va opera la un termen de 3 ani de zile

Prin urmare, daca titlul executoriu a fost emis cu mai mult de 3 ani de zile in urma inceperii procedurii de executare silita, pe teritoriul Romaniei, atunci, acesta este prescris.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

2 comments to “Executare Anulata – Termen Prescriptie Titlu Executoriu European – Avocat Cuculis”

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.