Executarea Silita A Partilor Sociale Ale Unei Persoane Fizice Asociate In Cadrul Unei Societati Comerciale – Avocat Cuculis

Executare Silita  Parti Sociale Detiunte In Cadrul Unei Firme – Modalitati De A Contesta Executarea Silita Si Ce Are Voie Sa Faca Executorul Judecatoresc – Atentie  La Procedura De Executare Silita A Partilor Sociale – Avocat Cuculis

Executarea silita a partilor sociale apare deseori ca o solutie la indemana pentru creditorul care este interesat atat de satisfacerea creantei sale, cat si de preluarea unei societati functionale a carei activitate este de natura sa ii si aduca un profit pe termen lung, ce poate depasi valoarea initiala a creantei sau a eventualei investitii.

Update – contestatia la executare formulata in baza noilor prevederi din 2019 presupune disjungerea contestatiei la titlu de aceea la actele de executare. Vedeti mai jos.

Sigur, nu este o practica comunca in dreptul procesual civil sa fie executate partile sociale ale unei persoane fizice, de regula acest lucru se petrece, atunci cand creditorul are informatii clare ca debitorul sau incaseaza dividend de la o persoana juridica.

Executarea Silita A Partilor Sociale
Firma executata silit
 1. Cine poate solicita executarea silita a partilor sociale ale unei societati cu raspundere limitata?

Codul de procedura civila nu a instituit o interdictie prin prisma persoanei creditorului, astfel orice creditor, in calitatea sa de titular al unui drept susceptibil a fi valorificat prin executare silita si constatat printr-un titlu executoriu, poate formula o cerere de executare silita sub forma urmaririi mobiliare a partilor sociale.

Pentru formularea cererii de executare silita a partilor sociale, calitatea de creditor nu este conditionata de calitatea de asociat al respectivului S.R.L., ci se stabileste prin raportare la existenta unui drept constatat printr-un titlu executoriu.

Este important, din punct de vedere practic, de retinut ca si in procedura de executare silita a partilor sociale aflata in curs, exista posibilitatea ca orice alt creditor al debitorului sa intervina pana la data fixarii de catre executorul judecatoresc a termenului pentru valorificarea partilor sociale, iar dupa depunerea sau consemnarea sumelor realizate prin urmarire, creditorul intervenient poate sa participe la distribuirea acestora.

De retinut, ca din prisma debitorului, acesta poate contesta blocarea partilor sociale, cu contestatie la executare (vedeti cum puteti formula contestatia ) avand la indemana posibilitatea sa desfiinteze sechestrul instituit pe partile sociale urmarite!

Partile sociale urmarite, astfel, pot fi scoase la licitatie publica, licitatie ce la randul sau, daca nu indeplineste conditiile legale, putand fi supusa cercetarii judecatorului.

 1. Care sunt titlurile executorii in temeiul carora pot fi executate silit partile sociale?

Titlurile executorii sunt cele la care se refera legislatia in vigoare si pot pleca de la contracte de imprumut autentice sau neautentice, reconfirmate printr-o hotarare judeactoreasca, contractele de credit bancar sau cu ifn-urile samd.

Executarea silita sub forma urmaririi mobiliare a partilor sociale se poate realiza in temeiul oricarui titlu executoriu, cu exceptia celor care vizeaza bunuri imobile.

Pe langa existenta unui titlu executoriu valid, este necesar sa se verifice in prealabil daca debitorul detine in patrimoniu parti sociale a caror executare sa fie solicitata. Acest aspect poate fi confirmat de catre executorul judecatoresc sau chiar prin diligentele creditorului, prin solicitarea informatiilor aferente de la oficiul registrului comertului.

 1. Cum incepe si cum decurge procedura de executare silita a partilor sociale dar si cum pot cei executati silit pe partile sociale sa atace actul executorului, in instanta ?

Ulterior formularii cererii de executare de catre creditor si obtinerii incuviintarii executarii silite de la instanta de judecata, avand in vedere ca procedura de incuviintare a suferit modificari, astfel incuviintarea poate fi data exclusiv de catre instanta, executorul va emite o somatie care, alaturi de incheierea de incuviintare a executarii, ce va fi comunicata debitorului.

In situatia in care, in termen de o zi de la data comunicarii acestor acte, debitorul nu plateste de buna voie  suma datorata, urmatorul pas in executarea silita il reprezinta sechestrarea partilor sociale in vederea valorificarii lor.

Desigur, procedura de valorificare nu este una lesnicioasa ci trebuiesc indentificate persoane ce ar dori sa achizitioneze parti sociale in cadrul unei companii.

La sediul societatii executorul judecatoresc se  va incheia un proces verbal de sechestru al partilor sociale ce va fi comunicat debitorului. Din momentul aplicarii sechestrului, partile sociale sunt indisponibilizate, astfel incat debitorul nu mai poate dispune de ele pe durata executarii.

Dupa aplicarii sechestrului, in situatia in care exista acordul creditorului, debitorul poate deveni administrator-sechestru. Incalcarea obligatiei administratorului-sechestru cu privire la custodia partilor sociale realizeaza continutul infractiunii de sustragere de sub sechestru.

Pentru asigurarea formalitatilor de publicitate a sechestrului partilor sociale, procesul verbal urmeaza a fi inscris la registrul comertului, precum si in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Atentie – daca datoria este prescrisa puteti anula executarea in integralitate.

((1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel.)

Aceasta inscriere va asigura opozabilitatea sechestrului fata de cei care, ulterior inscrierii, dobandesc un drept asupra partilor sociale.

Procedura de opozabilitate este necesara pentru a nu permite debitorului, detonator de parti sociale, care intentioneaza sa faca  transferul partilor sociale prevazuta de art. 202 alin. 2) din Legea nr. 31/1990, astfel incat inscrierea unui astfel de proces verbal de sechestru anterior perfectarii transferului are ca efect indisponibilizarea partilor sociale are ca efect  blocarea temporara a transferului.

4) Ce valoare au partile sociale? Este valoarea reala aceea trecuta in actul constitutiv? Daca am un patrimoniu social mare regasit in bunuri imobile/mobile insa capitalul social este de 200 de lei, este posibil sa imi fie cumparate bunurile de pe firma pentru sume infime?

Intrebarea aceasta o pot pune pe buna dreptate toti cei care se afla in executare silita a partilor sociale!

De exemplu putem sa avem un capital social de 200 de lei cu cate 10 lei pe parte sociala a cate 20 de parti sociale, iar suma reala la care se ridica patimoniul societatii sa fie de zeci sau sute de mii de euro.

Daca nu suntem atenti si nu controlam executarea silita prin metode specific cum ar fi contestatiile la executare, ne putem trezi cu vanzarea partilor sociale, pe nimic.

Astfel cu ocazia aplicarii sechestrului asupra partilor sociale, este OBLIGATORIU sa solicitam  sa se determine valoarea partilor sociale la valoarea reala pentru a justifica intinderea sechestrului. Partile sociale se pot evalua prin intermediul unui raport de expertiza.

Valorificarea partilor socaile se va realiza prin licitatie publica organizata de catre executorul judecatoresc.

5) Particularitati ale vanzarii la licitatie publica a partilor sociale!

De inceput, ca si astfel deosebit il reprezinta intocmirea unui caiet de sarcini, ce va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii vanzarii, urmatoarele mentiuni: actul constitutiv al societatii, numarul si felul partilor sociale supuse vanzarii, garantiile constituite asupra lor, clauzele speciale privind vanzarea sau cesiunea acestora si drepturile de preferinta acordate asociatilor, situatia financiara anuala pe ultimele doua exercitii financiare, precum si orice documente necesare pentru aprecierea consistentei si valorii drepturilor societare aferente partilor sociale scoase la vanzare.

Creditorului, debitorului, societatii emitente si celorlalti asociati le este recunoscut dreptul de a face obiectiuni la caietul de sarcini in termen de 5 zile de la comunicarea acestuia, ce vor fi solutionate de catre executorul judecatoresc.

Solutia data de executor poate fi contestata la instanta de executare, pe calea contestatiei la executare de drept comun.

Prin urmare, se desprinde in mod clar ideea ca orice fel de act emis de catre executor este supus controlului instantei de judecata, astfel incat trebuiesc verificate toate actele emise in scopul identificarii unor vicii ce ar putea duce la ANULAREA executarii silite.

Ulterior evaluarii partilor sociale aflate sub sechestru, executorul judecatoresc va fixa prin incheiere data, ora si locul licitatiei publice, intocmind in acest sens o publicatie de vanzare.

Vanzarea la licitatia publica se poate realiza intr-un termen de doua pana la patru saptamani de la expirarea termenului de 15 zile de la aplicarea sechestrului.

6) ATENTIE –

 La licitatie poate participa si creditorul urmaritor, care desi este scutit de la plata cautiunii, va fi totusi supus unei interdictii de a adjudeca partile sociale la un pret mai mic de 75% din cel stabilit conform raportului de evaluare.

In situatia in care nu se realizeaza pretul de pornire al licitatiei, partile sociale vor fi scoase din nou la vanzare incepand de la 75% din pretul afisat in publicatie.

In cazul in care partile sociale nu sunt adjudecate, licitatia se va amana la un nou termen ce nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitatii, iar licitatia va incepe de la 50% din pretul initial prevazut in publicatia de vanzare.

Daca nici acest pret nu va fi obtinut, partile sociale vor fi vandute la acelasi termen la pretul maxim oferit, chiar in prezenta unui singur ofertant.

Persoana care adjudeca partile sociale este obligata sa depuna intregul pret al acestora, in numerar, cu ordin de plata sau cu orice alt instrument de plata.

Ulterior inchiderii licitatiei, rezultatele acesteia vor fi consemnate intru-un proces verbal intocmit de executorul judecatoresc.

Tot acesta va elibera un certificat de adjudecare, ce reprezinta titlul de proprietate asupra partilor sociale al persoanei care adjudeca bunurile.

In principal, intregul proces de executare silita a partilor sociale se va desfasura conform dispozitiilor regasite in lege pentru vanzarea bunurilor la licitatie publica.

7) Ce poate face un debitor executat silit pe partile sociale?
Asa cum am precizat pe parcursul scurtei analize si am tot reamintit, fiecare act de executare silita este supus controlului instantelor de judecata.

Astfel – (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Daca, raportandu-ne la textele de lege expuse mai sus si la procedurile descriese, executorul incalca procedura de vanzare, in mod automat prin contestatia la executare, intreaga procedura poate fi anulata.

Av. Drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0722298011

10 comments to “Executarea Silita A Partilor Sociale Ale Unei Persoane Fizice Asociate In Cadrul Unei Societati Comerciale – Avocat Cuculis”
 1. Buna ziua,

  Drepturile de preferinta acordate asociatilor – obligatoriu incluse in caietul de sarcini – este o regula generala, un drept izvorat din articolul 757 NCPC sau tine cumva de vreo precizare inclusa in actul constitutiv?

  Va multumesc!

 2. Buna ziua,

  Se poate pune sechestru pe partile sociale ale unei societati aflate in procedura de Reorganizare si apoi sa se scoata la licitatie?

  Multumesc.

 3. Buna ziua, dle avocat Cuculis !

  Se pot executa silit de catre ANAF partile sociale ale unei persoane fizice detinute la o societate comerciala ce are sub sechestru asigurator intr-o actiune penala (actiune ce nu-i finalizata,dosarul aflandu-se in faza de cercetare penala la politie) toate bunurile mobile si imobile ?

 4. Se pot executa acțiunile asociatului unic într-o societate comerciala.aflata in stare de insolventa, daca acesta a fost avalist la un bilet la ordin refuzat la plata, rezultând intrarea în insolvență?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.