Ghidul Video Dare In Plata – Avocat Contestatie Darea în plată: Ce Poţi Să Faci Dacă Te Refuză Banca? Contestatii Dare In Plata

Avocatul Cuculis Raspunde Tuturor Intrebarilor Referitoare La Aplicarea Legii Darii In Plata – Ghidul Video Al Darii In Plata – Avocat Cuculis –

Contestatie Darea în plată: Ce poţi să faci dacă te refuză banca, este o intrebare ce a stat pe buzele multora, avand in vedere ca bancile si-au pregatit ofensiva!

Regulile dării în plată sunt incluse în Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, act normativ aplicabil din data de 13 mai.

În baza acestei legi, persoanele fizice care au făcut un credit ipotecar şi nu-şi mai pot plăti ratele pot apela la varianta dării în plată. Concret, asta înseamnă cedarea către creditor a imobilului ipotecat, pentru a scăpa de toate datoriile contractuale. În acest sens, debitorii trebuie să transmită creditorului, prin intermediul unui avocat, o notificare privind intenţia de a ceda locuinţa ipotecată (detalii despre procedură şi costuri sunt aici). Ghidul Video Dare In Plata


Totuşi, în situaţia în care creditorul (care poate fi o instituţie de credit, o instituţie financiară nebancară sau un cesionar al creanţelor deţinute asupra consumatorilor) nu vrea să se conformeze prevederilor Legii nr. 77/2016, persoanele fizice se pot adresa unei instanţe. Astfel, judecătorul va constata ştergerea datoriilor contractuale şi va transmite dreptul de proprietate.

„În situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de Ghidul Video Dare In Plata prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor”, scrie în actul normativ.

Cererea trebuie depusă la judecătoria în circumscripţia căreia îşi are domiciliul debitorul şi se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor. De reţinut este că această acţiune este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

„Până la soluţionarea definitivă a cererii (…) se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului”, este subliniat în Legea nr. 77/2016. Ghidul Video Dare In Plata

Hotărârea instanţei poate fi atacată cu apel, în maximum şapte zile de la comunicare, iar de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive se sting toate datoriile contractuale pe care le are consumatorul faţă de creditor. Mai precis, creditorul nu mai poate cere debitorului nicio sumă de bani după ştergerea datoriilor contractuale.

Inclusiv consumatorii supuşi unei executări silite a imobilului ipotecat (indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului) sunt îndreptăţiţi să ceară în instanţă constatarea stingerii datoriilor.

Important! Legea dării în plată se aplică atât contractelor de credit ipotecar încheiate începând cu data 13 mai, cât şi celor care se aflau în derulare la data respectivă.

Cine poate beneficia de darea în plată

Legea dării în plată vizează raporturile juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor. Practic, este vorba de persoanele care au încheiat un contract de credit ipotecar, excepţie făcând creditele obţinute în cadrul programului „Prima casă”.

Pentru ca persoanele fizice să poată beneficia de darea în plată, trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, patru condiţii, potrivit actului normativ amintit, după cum urmează:

să fie vorba de un raport juridic între o persoană fizică şi o instituţie de credit, o instituţie financiară nebancară sau un cesionar al creanţei deţinute asupra consumatorului;
împrumutul să fie de maximum 250.000 de euro (echivalent în lei, potrivit cursului Băncii Naţionale a României, la data încheierii contractului de credit);
creditul să fie contractat pentru cumpărarea, construirea, extinderea, modernizarea, amenajarea, reabilitarea unei locuinţe sau, indiferent de scopul contractării, să fie garantat cu cel puţin o locuinţă;
consumatorul să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care cere aplicarea dării în plată.
Odată cu aplicarea Legii dării în plată, băncile de pe piaţa autohtonă au majorat avansul la creditele ipotecare de până la 250.000 de euro.

FORMULARUL DE DARE IN PLATA

Formular Inscriere Pentru Darea In Plata – Scapa De Datoriile De La Banca – Avocat

Avocat Cuculis

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.