Legea Darii In Plata Cuprinde Motivele De Impreviziune

Debitorii au scapat de datorii la Recuperatori, Banci si Ifn-uri.

Legea Darii In Plata – Vedeti mai jos cele 7 modificari ce ii scapa pe debitori de datorii si 5 intrebari puse de catre debitorii aflati la capatul puterilor financiare.

Legea Darii In Plata a fost modificata ASTAZI prin promulgarea ei de catre Presedintele Romaniei.

Legea Darii In Plata se aplica executatilor silit si celor a caror rate au crescut ori cursul valutar a explodat.

Bomba in modificarea legii darii in plata – Debitorii isi pot ADAPTA CONTRACTELE DE CREDIT pentru a plati o rata micsorata sau un curs valutar inghetat.

Vedeti mai jos care sunt modificarile ESENTIALE ale legii si cum vor putea beneficia debitorii de aceasta noua modificare, atat de necesara pentru cei executati silit dar si pentru cei care au credite in desfasurare.

Aceasta lege a cunoscut multe situatii incerte, mai ales ca din 2016 de la modificarea ei de catre Curtea Constitutionala a Romaniei si implementarea impreviziunii ca o conditie esentiala in ” a da in plata”

Marea noutate a legii darii in plata – se deschide larg usa si posibilitatea, tuturor celor care au un credit, fie el in Euro, In CHF(mai ales) si atentie, chiar si in LEI!!, sa deschida o negociere efectiva cu banca pentru ADAPTAREA CONTRACTULUI DE CREDIT, iar daca banca nu vrea acest lucru, vor putea sa se adreseze direct instantei si astfel sa obtina daca indeplinesc niste conditii EFECTIVE, un fel de inghetare a cursului valutar sau readaptare a contractului, pentru tot restul lui, pana la ultima rata.

Legea Darii In Plata
Dare in plata impreviziune

Ce a modificat legea prin care a fost schimbat actul normativ 77/2016 a darii in plata?

Modificarile la darea in plata, analizate articol cu articol de catre Av. Drd. Cuculis Adrian, vedeti ma jos.

Haideti sa vedem proiectul de lege si ulterior il dezbatem, debitorii si imprumutatii la banca ori cei executati silit, vor avea toate raspunsurile la intrebarile cele mai importante, mai jos.

Articol unic. – Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) este îndeplinită condiţia privind impreviziunea.”

Introducerea literei e) este de fapt o consecinta a hotararii 623/2016 a CCR cu privire la faptul ca printre altele, pentru a putea da in plata, este necesara dovedirea impreviziunii.

Pana la acest moment nu fusese modificata si era aplicata prin trimitere la decizia CCR care a implementat aceasta obligatie de dovedire a impreviziunii.

1. ATENTIE – IMPREVIZIUNEA ESTE REGLEMENTATA!

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11 ) – (13 ), cu următorul cuprins:

„(11 ) Reprezintă impreviziune:

a) pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% 2 faţă de data încheierii contractului de credit.

În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit.

b) pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

(12 ) În scopul aplicării prevederilor prezentei legi, este necesară menținerea pragurilor valorice prevăzute la alin. (11 ) lit. a) și b) în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.

(13 ) Prezumţiile prevăzute la art. 4 alin. (11 ) au caracter absolut. Creditorul care formulează contestaţie, conform art. 7, are obligaţia de a dovedi omisiunea îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate a notificării de dare în plată, prevăzute la art. 4 alin. (l) lit. a) – d).”

Impreviziunea devine o chestiune matematica, fara interpretari care face ca aplicarea legii darii in plata si mai ales celor care vor sa adapteze contractele pentru viitor, pentru a plati o rata mai mica, sa fie clara si precisa.

Mai mult de atat, se cunoaste deja de ceva vreme ca majoritatea bancilor dar si a recuperatorilor de creante, foloseau de fapt ca motiv pentru a contesta notificarile de dare in plata, lipsa unor documente de la notificarea de dare in plata.

Astfel, acest lucru nu se mai poate face acum doar formal ci bancile, ifn-urile si recuperatorii vor trebui sa DOVEDEASCA aceste aspecte cu privire la omisiunea indeplinirii anumitor obligatii.

2. Impreviziunea trebuie dovedita de catre CREDITOR, debitorul scapa de aceasta obligatie.

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alienate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului, care formulează o notificare în condiţiile art. 5 sau art. 8 alin. (5) din lege.

(4) Echilibrarea şi continuarea contractului de credit sunt prioritare.

Încetarea contractului de credit va putea fi dispusă doar în cazul imposibilităţii vădite a continuării sale.”

ATENTIE – NU TREBUIE DOVEDITA IMPREVIZIUNEA DE CATRE CONSUMATOR CI TREBUIE DOVEDIT NEINCIDENTA IMPREVIZIIUNII DE CATRE BANCA

Mai pe scurt, notificarile de dare in plata vor putea fi facuta iar daca banca/ifn-ul sau recuperatorul considera ca nu ar fi indeplinite conditiile referitoare la impreviziune, acestea au OBLIGATIA sa le dovedeasca in contra imprumutatului.

3. Programarile la notar pentru darea in plata nu mai pot fi facute mai tarziu de 90 de zile de la notificare.

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere şi nici mai lung de 90 de zile, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de un creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunţarea la notificarea de dare în plată şi părţile vor fi repuse de drept în situaţia anterioară.”

Pana la acest moment, notificarea de dare in plata putea sa vizeze o chemare la notar pentru emiterea actului de dare in plata sau transferul de proprietate, un termen nelimitat.

Acest lucru s-a modificat si practiv vorbim de un maxim de 3 luni in care debitorii vor putea sa beneficieze de suspendarea oricaror acte de executare silita si obligatii.

4. Pe perioada notificarii NU MAI PUTETI FI INSCRISI IN BIROUL DE CREDIT!

3 5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31 ), cu următorul cuprins:

„(31 ) Pe perioada notificării, precum şi pe perioada soluţionării cererilor prevăzute la art. 7 şi 8 din prezenta lege, este interzisă înscrierea în Biroul de credit sau în alte baze de date negative cu privire la debitorii riscanţi sau rău-platnici, a debitorului care a efectuat notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1), indiferent dacă înscrierea ar fi efectuată din iniţiativa creditorului sau a unei autorităţi centrale sau locale.

Dispoziţiile prezentului alineat sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi persoanelor şi procedurilor la care se referă art. 6 şi, respectiv, art. 8 alin. (5) din prezenta lege.” 6.

Adio notare in Biroul De Credit daca dai in plata! Practic inainte de modificare, bancile notau in Birourile de Credit pe debitorii care apelau la aceasta procedura, ceea ce nu le mai permitea ulterior imprumutatilor sa isi obtina o alta finantare fiindca erau considerati rau platnici.

Acum notarea in Biroul de credit pentru o persoana care a apelat la procedura de dare in plata, este ILEGALA!

5. Daca banca sau ifn-ul ori recuperatorul de creante contesta notificarea executarea este suspendata automat si nu aveti nici obligatia sa platiti ratele.

La articolul 7, alineatul (4) Legea Darii In Plata se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.”

A facut banca o contestatie la notificarea de dare in plata? Procedura executionala dar si ORICARE plata pe care o aveati de facut in baza contractului, se suspenda.

Opinez ca un dosar de dare in plata se va judecata in minim de 6-9 luni, timp in care este suspendata orice activitate de executare sau obligatie de plata a ratei.

6. Daca pierdeti dosarul de dare in plata in instanta banca NU VA MAI POATE CERE PENALITATILE SCURSE PE TIMPUL PROCESULUI.

7. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (51 ), cu următorul cuprins:

„51 ) În cazul admiterii contestaţiei creditorului prin hotărâre definitivă, penalităţile şi orice daune-interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii notificării prevăzute la art. 5 şi 6 vor putea fi pretinse doar dacă creditorul contestator probează ca debitorul a fost de rea-credinţă la depunerea notificării.”

Legea Darii In Plata – Textul il protejeaza pe debitorul care a dat in plata si a pierdut un dosar fiindca banca sau ifn-ul ori chiar recuperatorul de creante, nu vor avea posibilitatea sa pretinda de la debitor PENALITATILE PENTRU PERIOADA CAT CREDITUL ESTE SUSPENDAT.

7. Noutatea absoluta, executatii silit scapa de executare, vedeti cum.

4 8. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria iniţială şi pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat. Dispoziţiile art. 4 alin. (13 ) se aplică în mod corespunzător.”

BOMBA PENTRU DEBITORI – Daca ati fost executat silit pe imobil si ati ramas cu o poprire pe cont puteti formula notificarea de dare in plata pentru stingerea datoriei reziduale.

1) Ce se intampla cu cei care au mai facut o notificare de dare in plata in trectu si au pierdut definitiv in instanta?

Raspunsul este vital pentru cei care au trecut prin procedura aceasta si au pierdut dosarul.

Practic, NU EXISTA NICIO INTERDICTIE PENTRU A FI REDEPUSA O NOUA NOTIFICARE DE DARE IN PLATA.

Asta inseamna in mod efectic ca de noile prevederi vor putea beneficia inclusiv cei care au mai formulat in trecut alte notificari.

2) Este aplicabila noua lege a darii in plata si pentru cei care au avut credite de nevoi persoanle negarantate cu ipoteca?

Nu, pentru aceste categorii de debitori raman deschise in continuare optiunile referitoare la contestatia la executare silita unde pot invoca neregularitati ale actelor de executare silita emise de catre IFN-uri, Banci si recuperatorii de creante.

De asemenea, acesteia pot solicita si o anulare a dobanzilor penalizatoare, daca ele au fost adaugate in mod ilegal de catre recuperatori.

3) Daca mi-am pierdut imobilul la licitatie publica si sunt supus unei executari silite prin poprire, simplul fapt ca sunt in executare silita, ma califica pentru a da in plata si pentru a scapa de datorie?

Asa cum este prezentat textul de lege ce modifica legea darii in plata, DA.

Este necesara formularea unei notificari prin care se prezinta situatia prin care a trecut debitorul de executare silita imobiliara, se ataseaza acte doveditoare si se solicita remiterea datoriei pe acest aspect.

4) Daca am un credit la banca si platesc o rata majorata sau cursul valutar a crescut foarte mult, pot sa beneficiez de o actiune in instanta prin care sa adaptez contractul in sensul blocarii cursului valutar sau reechilibrarii clauzelor referitoare la cuantumul ratei lunare?

Da, in conditiile in care impreviziunea a capatat o noua definitie sau mai degraba o definitie clara, atunci dispozitiile din codul civil se vor completa cu noua lege 77/2016 Legea Darii In Plata :

Vedeti aici decizii de adaptare a contractelor in instanta:

(1) Părțile sunt ținute să își execute obligațiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creșterii costurilor executării propriei obligații, fie datorită scăderii valorii contraprestației

(2) Cu toate acestea, dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației, instanța poate să dispună

a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor;

b) încetarea contractului, la momentul și în condițiile pe care le stabilește.

5. Ce fac pentru a putea scapa de datoria de la banca , pentru a da in plata sau de a scapa de recuperatorii de careante?

Primul pas este Notificarea de dare in plata, care se face in conditiile noi ale legii darii in plata.

Ulterior, in functie de raspunsul dat de catre creditor, puteti inchide poprirea, datoria sau alte forme de debit prin notar sau daca este contestata notificarea, prin instanta.

Vreti sa deschideti procedura de dare in plata sau de ADAPTARE a contractelor?

Pentru notificarea de dare in plata, completati formularul de mai jos.

2 comments to “Legea Darii In Plata Cuprinde Motivele De Impreviziune”
 1. PT un credit de 400000 ron , contractat in 2014 initial ca LINIE DE CREDIT la CEC Bank pe societate am girat eu si sotia cu apartamentul personal + ca fidejusori
  In 2016 din motive ce tin de CEC , linia s0a transformat in CREDIT rambursabila au zis ei imediat
  Anul trecut apartamentul a fost evaluat de un asa zis expert
  ( nici macar nu l-a vazut ) iar executorul pus de CEC l-a executat foarte rapid
  Din suma binenteles ca si-a retinut un comision gras restul l-a virat la CEC
  In baza legii darii in plata de atunci am facut toate demersurile ca procedura prealabila pt DATE IN PLATA insa faptul ca legea a fost facuta praf pt clientii bancilor a dus la continuarea procedurii de executare pt diferenta de bani
  Intrebare – pot spera in baza noii legi a darii in plata modificate ca pot scapa cumva de acest cosmar numit CEC ??

  Multumesc

  ing Valeriu Ispas
  SC COMTRANS SA Valcea

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.