Contestatie Banca Romaneasca La Dare In Plata Respinsa Ca Inadmisibila

Contestatie Banca Romaneasca la darea in plata – Debitorul castiga dosarul si este eliberat de datorie.

#DosarelePrindViata din nou – darea in plata a functionat pentru debitorul Strugariu.

Contestatia depusa de catre Banca Romaneasca la darea in plata, respinsa pe fond ca neintemeiata si apoi in apel respinsa ca inadmisibila.

Darea in plata este una dintre solutiile care se aplica imediat si care conduc la eliberarea debitorilor de „chingile financiare” pentru totdeauna.

Contestatie Banca Romaneasca La Dare In Plata Respinsa
Banca Romaneasca – Dare in plata

Debitorul castiga contestatia la notificarea de dare in plata pe care a formulat-o inainte ca executorul sa-i vanda imobilul la licitatie publica.

Desi a formulat si contestatie la executare, debitorul a ales si calea notificarii de dare in plata.

Cititi si :

Nou dosar din seria #DosarelePrindViata. Cazul Strugariu si cum trebuie sa te lupti cu un intreg sistem ca sa castigi ceea ce ti se cuvine.

Dosar nr. : 10270/301/2017

06.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C13-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite cererea de apel.

Anulează în parte sentinţa primei instanţe şi, rejudecând, Respinge contestaţia, ca inadmisibilă.

Menţine dispoziţia referitoare la obligarea contestatoarei la plata către intimaţi a cheltuielilor de judecată în primă instanţă. Ia act că apelanta şi-a rezervat dreptul să solicite cheltuielile de judecată pe cale separată. Respinge, ca neîntemeiată, cererea intimaţilor de acordare a cheltuielilor de judecată suportate în apel.
Document: Hotarâre  908/2019  06.03.2019.

Situatia de fapt prin care s-a si dovedit impreviziunea -Contestatie Banca Romaneasca dare in plata:

În urma accidentului ischemic cerebral pe care l-a suferit domnul Strugariu, debitorii au ajuns într-un impas financiar.

Pe acest fond, în coroborare cu operaţii multiple şi complexe suportate la nivelul coloanei lombare, nu s-au mai putut plati ratele si s-a început executarea silită la care le-a fost imposibil să se opună în timp util,legal.

Contractul plin de clauze abuzive

Directiva 93/13/CEE a Consiliului1 din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (denumită în continuare „DCA”) este o directivă bazată pe principii.

Aceasta protejează consumatorii împotriva clauzelor abuzive din toate tipurile de contracte încheiate între întreprinderi și consumatori. Prin urmare, este un instrument esențial pentru asigurarea echității pe piața internă.

Arătăm că, domnului Dorel Strugariu i-a fost afectată atât integritatea fizică, dar mai ales ce psihică, având probleme grave locomotorii, de vorbire, scriere şi judecată.  

În fond, instanța a reținut toate detaliile și a stabilit că este incidentă situația de impreviziune a celor doi debitori, astfel că a respins apărările creditoarei și obligat-o pe acesta la remiterea datoriei.

Contestatie Banca Romaneasca la notificarea de dare in plata!

Vedeti care sunt pasii pentru a da in plata explicati de Av. Drd. Cuculis Adrian.

Instanța de fond a interpretat în mod perfect corect și legal normele legislative, constatând faptul că, debitorii au îndeplinit condițiile impuse de Legea nr. 77/2016 cu privire la stingerea datoriilor prin darea în plată a imobilului ipotecat.

Cititi si :

Trebuie amintită și tentativa multiplă a debitorilor de a obține o suspendare a plăților pentru o perioadă de timp, în vederea recuperării măcar în parte a integrității debitorului, astfel redevenind și solvabil, tentative respinse în mod total inuman de reprezentanții Băncii.

In concluzie, observam din nou lipsa oricarui semn de empatie din partea reprezentantilor sistemului bancar, care nu fac niciun fel de eforturi pentru a oferi solutii debitorilo intrati in impas financiar, de multe ori din cauza unor probleme cu mult mai grave.

Stabiliti aici o programare pentru a va evalua sansele de a da in plata.

Optiuni de contact suplimentare:

Notificarea De Dare In Plata Obliga Executorul Sa Suspende Executarea

Obliga Executorul Sa Suspende Executarea Silita Daca Refuza Sa Emita Inchierea De Suspendare A Executarii.

Obliga Executorul Sa Suspende Executarea – Vedeti exemple concrete de decizii definitive obtinute in instanta de anulare a executarii silite pentru nerepectarea notificarii de dare in plata.

Obliga executorul sa suspende executarea prin contestatia la executare silitaATENTIE-Toate actele emise de catre executor (somatie imobiliara, procese verbale, publicatii de vanzare) sau orice alt act), dupa momentul depunerii notificarii de dare in plata SUNT NULE.

Daca sunteti intr-o asemenea situatie si dupa ce ati notificat banca , recuperatorul sau IFN-ul cu privire la intentia de a da in plata si acesta totusi nu a suspendat executarea, TREBUIE sa formulati CONTESTATIE LA EXECUTARE.

Obliga Executorul Sa Suspende Executarea

Ati contractat un credit ipotecar pe care nu il mai puteti achita si, in raport de imposibilitatea de plata, ati informat creditorul, printr-o notificare de dare in plata, cu privire la intentia dumneavoastra de dare in plata a imobilului in vederea stingerii datoriei?

Desi notificarea de dare in plata a fost inregistrata la sediul creditorului dumneavoastra, acesta incepe sau continua executarea silita impotriva dumneavoastra?

Aflati cum trebuie sa actionati in aceasta situatie:

Potrivit art. 5 din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata, “consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar”.

Conform prevederilor legale ale art. 6 alin. (1) din aceeasi lege, care arata ca “de la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari”; aceste dispozitii sunt imperative, astfel ca, in contextul depunerii unei notificari de dare in plata, exista un impediment la inceperea unei executari silite sau, in cazul in care aceasta este deja inceputa, trebuie sistat orice act de executare silita.

Notificarea De Dare In Plata si Obligatia Executorului de A Suspenda Orice Executare.

In esenta, creditorul trebuie sa aiba in vedere toate efectele ce decurg din notificarea de dare in plata, respectiv sistarea executarii silite incepute cu privire la contractul de credit sau  amanarea inceperii executarii silite cu privire la acesta pana la solutionarea contestatiei impotriva notificarii de dare in plata de catre instanta de judecata (notificare pe care creditorul o formuleaza atunci cand nu este de acord cu luarea in plata a imobilului).

O interpretare contrara ar insemna incalcarea dispozitiilor legale mai sus citate, precum si a dispozitiilor art. 7 alin. (4), care prevad ca ”până la soluționarea definitivă a contestației formulate de creditor se menține suspendarea oricărei plăți către acesta, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.” si ale art. 8 alin. (3) ,care prevad că ”până la soluționarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menține suspendarea oricărei plăți către creditor, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.”

Dispozitiile legale mentionate anterior sunt clare si neinterpretabile, acestea obliga executorul sa suspende executarea fiind unele imperative; astfel, suspendarea executarii silite nu este o optiune a creditorului sau a executorului judecatoresc, intrucat legea dispune expres, nu lasa la apreciere.

Astfel, creditorul si executorul judecatoresc nu au competenta sa decida nici asupra temeiniciei notificarii de dare in plata, nici asupra indeplinirii conditiilor prevazute de legea darii in plata.

Doar instanta de judecata investita cu solutionarea unei contestatii impotriva notificarii de dare in plata este competenta sa faca aprecieri asupra acestor aspecte, prin hotarare judecatoreasca, pana la pronuntarea careia creditorul este obligat prin lege sa procedeze la suspendarea executarii silite.

In raport de cele expuse, in masura in care sunteti executat silit dupa formularea notificarii de dare in plata, aflati ca aceasta executare este una nelegala si aveti posibilitatea formularii unei contestatii la executare impotriva actelor de executare emise impotriva dumneavoastra dupa depunerea notificarii, cu consecinta anularii acestora de catre instanta de judecata competenta.

Cazul solutionat definitiv de anulare a executarii silite prin care legea darii in plata obliga executorul sa suspende executarea si prin refuzul acestuia practic executarea era ilegala.

Intr-o situatie similara s-au aflat si clientii nostri, Budirinca Petre si Budirinca Mariana, in privinta carora, dupa depunerea notificarii de dare in plata a imobilului in privinta a doua credite contractate la BRD – Groupe Societe Generale S.A., a fost inceputa executarea silita.

Acestia au apelat la serviciile echipei SCPA Cuculis si Asociatii si impreuna am reusit sa obtinem anularea intregii executari silite desfasurata in conditiile mai sus expuse, prin admiterea constatatiei la executare formulata la Judecatoria Drobeta-Turnu Severin, dupa cum rezulta din extrasul de mai jos.

Astfel, important este sa stiti ca puteti sa va faceti dreptate doar daca ajungeti sa contestati o decizie ilegala de a nu suspenda executarea silita.

Obliga Executorul Sa Suspende Executarea prin contestatie la executare.

Av.Drd. Cuculis Adrian

            Daca va aflati intr-o asemenea procedura si vreti sa scapati de datorie prin darea in plata completati formularul de mai jos.

Definitiva Dare In Plata Stergere Datorie Reziduala Banca Transilvania Tribunalul Bucuresti-Avocat Cuculis

Anularea Datoriei Reziduale In Procedura De Dare In Plata-Decizie Definitiva Impotriva Bancii Transilvania-Avocat Cuculis

Decizia data de catre Tribunalul Bucuresti vine in confirmarea celor expuse de catre decizia 623/2016 a CCR, acolo unde se arata ca inclusiv cei care nu mai au in  proprietate imobilul, pot solicita stergerea datoriilor reziduale.

Decizia este definitiva si este data impotriva Bancii Transilvania.

Reclamantii deja castigasera un proces impotriva bancii Transilvania prin care si-au recuperat integral toate comisioanele platite bancii anuland  astfel parte din executarea silita.

Atentie- decizia este data impotriva Bancii cu prilejul stergerii datoriei reziduale, in acest sens a fost efectuata procedura de notificare de stergere a datoriilor reziduale.

 

Dosar: 13763/301/2016

BANCA TRANSILVANIAApelant
LAURA MIRCEA LA CA CUCULIS SI ASOCIATIIIntimat
LAURA ANDREEA LA CA CUCULIS SI ASOCIATIIIntimat

Şedinţe

20.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-APEL
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 20.04.2017.
Document: Hotarâre  1541/2017  20.04.2017

Decizia definitiva este data in premiera de catre o instanta din Bucuresti, asta dupa ce saptamana trecuta judecatoria sectorului 5, pe fond, a dat castig de cauza cu privire la darea in plata, unui debitor ce voia sa dea in plata imobilul ce il avea in proprietate.

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000504257&id_inst=3

Ex lege se precizeaza ca –

„În situaţia in care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor (…)” şi ale art.8 alin.(5): „Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea obligaţiilor aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma de executare silită care se continuă contra debitorului” din Legea nr.77/2016 (aplicarea legii cazurilor care se află în procedura de executare silită).

 

Darea In Plata Pentru Cei Executati Silit Pe Imobile Si Decizia CCR 2017 – Interpretare Avocat Cuculis

Contestatie Dare In Plata – Update August 2016 – 3200 De Procese In Instanta – Avocat Cuculis

Contestatii adunate la darea in plata 3200 Contestatie Dare In Plata – Peste 3.200 de procese inregistrate in august 2016

Paradoxul situatiei este dat de faptul ca pe de-o parte ca unele banci accepta darea in plata dar si o contesta, altele o resping dar nu o contesta sau pur si simplu merg in instanta solicitand efectiv, aberatii judiciare, atunci cand legea 77/2016 este foarte clara, se pot verifica doar conditiile de admisibilitate nu si alte aspecte.

Din punctul meu de vedere chiar si invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate ar trbui sa fie privita ca o cerere inadmisibila, in conditiile in care bancii ii este prevazuta doar contestatia cu privire la admisibilitatea notificarii si nu cu privire la alte aspecte.

Un punct de vedere pe care il pot agreea este ca “O lege nu este retroactiva atunci cand modifica pentru viitor o stare de fapt nascuta anterior si nici atunci cand suprima producerea in viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru ca in aceste cazuri legea noua nu face altceva decat sa reglementeze modul de actiune in timpul urmator intrarii ei in vigoare” punct de vedere al CCR in ai multe randuri! Prin urmare, pot fi nu doar 150 de sesizari ale CCR ci pot fi 1500 ca legea tot acolo ramane!

Sa auzim de bine,

av. Cuculis